Väder – klimat – energibalans mot världsrymden

Man anser att den Jordnära atmosfären värmts ca 0.7 grader det sista seklet. IPCC uttryckte i sin 4:e rapport från 2007 att det var ”mycket troligt” att en del av uppvärmningen 1970-2005 (alltså en del av ca 0.3 grader) var antropogen [underförstått från mer CO2 i atmosfären].  Temperaturhöjningen i den Jordnära atmosfären skulle hursomhelst vara mindre än 0.01 grader per år, varav även IPCC menar att det mesta är naturliga variationer och förändringar.  
Men det är inte alls enkelt att reda ut hur en eventuell temperaturförändring nära Jordytan hänger ihop med ”en förändrad växthuseffekt” = påverkande strålningsbalansen mot världsrymden, där de våglängdsområden som påverkas av växthusgaser (främst vattenånga och koldioxid) utsänds från den övre troposfären. Samma gäller för utstrålningens påverkan av molnighet, som skärmar den direkta utstrålningen från Jordytan och ersätter den med en utstrålning från molnens kallare översida. (klicka för större bilder)
Picture10
Det är ju också närmast bisarrt att jämföra denna siffra (0.01 grader per år) med de temperaturvariationer som utgör ”värmeböljor” och ”köldnäppar”, och än mer bisarrt blir det när man tar i beaktande att värmeinnehållet i Världshaven är ca 1000 ggr större än det för hela Jordens atmosfär. Det framstår som mer relevant att studera havens temperatur istället, om nu det låter sig göras mot bakgrund av alla havsströmmar och deras variationer. Hursomhelst finns sedan några år ca 4000 Argo-bojar utlagda i haven, för att bistå med observationsdata. Dessa gav dock inte från början (ca år 2000 och framåt) den ”önskade bilden” = global uppvärmning, så man ägnade sig en tid åt allehanda korrektioner.
Lyman
Under våren 2010 kom dels ett arbete baserat på Argo- och andra data av Lyman och medarbetare (se bilden ovan, från  Nature: Vol 465|20 May 2010| doi:10.1038/nature09043 , ”Robust warming of the global upper ocean” ) och en kommentar av Trenberth och Fasullo (Science, Vol 328, Mars 2010, sid 316-317, ”Tracking Earth’s Energy”). Som framgår av titeln på Lyman’s artikel ansåg de sig kunna se en klar uppvärmning av de övre (300) metrarna av haven under åren. Trenberth och Fasullo jämförde i ett oberoende arbete observationer med klimatmodellutfall, och drog den egendomliga slutsatsen att Jorden värmdes upp, men att värmeenergin gömde sig någonstans i haven. Att det skulle vara fel på klimatmodellerna eller avgörande ofullständigheter i dem fördes inte på tal.
Nu i november kom ett tredje arbete – av Knox och Douglass ( International Journal of Geosciences, Vol 1 (2010), sid 99-101) , där de studerade Argo-data 2003-2008 – men med slutsats att man inte kan urskilja någon uppvärmning.

Men hela tiden matas vi med att ”allt går mycket fortare” , ”tecknen är allt tydligare”, etc, vad gäller en antropogen temperaturförändring – underförstått via CO2. Andra mekanismer (urbanisering, förändrad markanvändning, konstbevattning etc) nämns knappt.  Borde man inte först söka förstå naturliga temperatur och klimatvariationer ?  Och borde man inte veta mer om haven ? 
Jaha ?  Vad är det jag missat ? Kejsarens nya kläder ?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Michelangelo

  Vast Solar Eruption Shocks NASA and Raises Doubts on Sun Theory
   “This monumental solar eruption may finally jolt NASA out of its complacency about how the key driver of Earth’s climate actually works. He sagely observes, “Although NASA seems to be catching up, after decades of ‘group-think’ it will be very difficult for NASA scientists to comprehend the Sun.” Indeed, this latest evidence is unsettling not just for accepted ideas about how our sun works but also impacts assumptions of how the sun effects Earth’s climate. Oliver insists “ Science is a continuous process of ‘truthing’ without ever claiming that you have the ‘whole truth.’”” http://www.suite101.com/content/vast-solar-eruption-shocks-nasa-and-raises-doubts-on-sun-theory-a327330

 2. Benros

  Inom beteendevetenskapen säger man när två variabler
  samvarierar, att den ena variabeln är beroende av den
  andre. Vilken som är beroende och oberoende kan ibland
  vara svårt att bestämma. Al Gore visar i sin film En obekväm
  sanning att variabeln mängd CO2 i atmosfären och tempera-
  turen samvarierar. Han gör temperaturen till den beroende
  variabeln och CO2 till den oberoende variabeln. Men sann-
  ingen tycks vara precis tvärtom. 1999 fastslogs att tempera-
  turkurvan i tid ligger före, och alltså måste vara den oberoende
  variabeln och CO2 mängden den beroende. Dvs ju högre temp-
  eratur desto mer CO2 i atmosfären. Temperaturen kan ju rim-
  ligen inte stiga av CO2, som bildas ex två år senare. Borde  inte
  detta vara bevis nog för att CO2 inte är orsak till den tempera-
  turökning. som skedde under de sista 30 åren av 1900-talet?
  Det stämmer ju också med molekylteoretikernas invändningar
  att i nuet är CO2-molekylen ur strålningssynpunkt nästan helt
  mättad, och därför saknar betydelse som temperaturreglerare.
  Det finns ju en naturlag som säger att ökad värme av havets
  yttemperatur kommer före ökningen av CO2 i atmosfären.
   
   
   
   
   
   

 3. Ingemar

  Bra Peter S, du sätter det hela i en vetenskaplig kontext som verkligen gör att man hajar till (fast man är luttrad). Vad i h-e sysslar klimathotsmånglarna med???! Och vad sysslar västvärldens politiker med? Det finns  ju inget, nada, ganz nichts att komma med, vetenskapligt sett, för hysterin. Man förstår att Indier, Kineser och Ryssar bara skrattar åt oss, samtidigt som de försöker hålla en god min i elakt spel.

 4. Gunnar Strandell

  Ingemar #2
  Hasse Alfredssons ”gamle man” gav oss ett svar:
  ”-Man måste vara religös också, annars får man ingen kaka till kaffet!” 
  Jag tackar Maggie och er för att ni förväntar er att jag tänker själv.

 5. ThomasJ

  Tack för intressant tråd, Peter!  🙂
  ’Grundbulten’ i hela spektaklet finns egentligen att utläsa i FN:s ’Agenda 20/21’, ur vilkas ’direktiv/målsättningar’ IPCC [indirekt] öht. etablerades och därtill med det explicita uppdraget att på-/bevisa ENBART den [påhittade] antropogena delen av de, i verkligheten helt naturliga klimatförändringarna. Sedan spårade ju allting totalt ut genom att ’summary for policy makers’, SMP, dels tillrättalades för att passa ’uppdraget’ + en hel del till, dels utgör ju denna del just den maximala, om öht., av politiker (policy makers..) lästa delen.
  Och över alltihopa lyser moder $$$$$$$$$  :mrgreen:
  Så ser jag det iaf.
  Mvh/TJ

 6. ThomasJ

  JoNova är inne på liknande bäring:
  http://joannenova.com.au/2011/01/the-truth-wears-off-is-there-something-wrong-with-the-scientific-method/
  Mvh/TJ

 7. Det vore givetvis en fördel om vi någon gång i en avlägsen framtid lyckades mäta värmemängden med bättre precision än en värdesiffra.

 8. Michelangelo

  Verkar mest som prinsessan på ärten när det gäller känslighet.
  I övrigt gäller följ pengarna.
  Här lite upplysande fakta och farhågor:
  http://greenhellblog.com/2011/01/04/wimp-sellout-watch-%e2%80%94-no-1/

 9. Jonny Fagerström

  Mycket intressant Peter

 10. ThomasJ

  Intressant (säkert oxo blodtryckshöjande) program i SvT2 21:30 om Vattenfall, KKV, energiproduktion och, inte minst, övervinsterna – snacka om röveri (i ordets alla bemärkelser… 🙁  )
  Glöm ej bort att Vattenfall är allas vårt bolag! Tyvärr styrt av ett av världshistoriens största stolpskott… guess who…?
  Var finns där varm tjära och en nedranns massa fjädrar… 😉
  Mvh/TJ

 11. Pehr Björnbom

   
  Tack, mycket intressant, Peter.
   
  För den som är intresserad av djupdykning i denna dramatik på den klimatvetenskapliga forskningsfronten så har jag hittat alla tre artiklarna på webben:
  http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/Robust%20warming%20of%20the%20global%20upper%20ocean.pdf
  http://www.cgd.ucar.edu/cas/Trenberth/trenberth.papers/Tracking%20Energyv5.pdf
  http://www.pas.rochester.edu/~douglass/papers/KD_InPress_final.pdf
   

 12. Lena Krantz

  Fast enligt UI (om jag har förstått saken rätt) skriver IPCC att temperaturen på grund av CO2 egentligen har stigit typ 0,8 grader ffa sedan efterkrigstiden. Under tiden 1950-1980 (ungefär) märktes inte den här höjningen eftersom vulkanutbrott och svavelutsläpp istället sänktetemperaturen. När sedan industriländerna började rena sin utsläpp från svavel började den ”gömda” uppvärmningen från CO2 göra sig gällande. Att temperaturen nu inte har stigit på ett tag skulle ha att göra med att andra länder (Kina och Indien?) har ökat sina svavelutsläpp men den CO2 höjning som skett samtidigt ligger alltså nu och väntar på bättre tiden (mindre svavelutsläpp).
  Allt är människans fel med andra ord.
  Men är det här riktigt (inte att det är rätt att det är så utan om det är rätt att det står så)?

 13. Lite Off-Topic (och jag la in detta i en äldre  tråd nyss av misstag), men kul!
  De stackars vilsna UI-själarna, som så gärna vill få göra och företräda auktoritetstron, gör ett nytt försök på Newsmill att rättfärdiga sin aktion att vå VoF att utnämna Stockholmsinitiativet till (förra) årets förvillare:
  Läs här, och kommentera gärna!

 14. Thomas

  Får vi kalla Peter Stilbs ”klimatförnekare” nu? Det han gör här är ju trots allt att förneka att det är meningslösa att tala om något långsiktigt klimat, bara om korta variationer. Lik förbannat så kan vi säga att det är skillnad mellan klimatet i Stockholm och Haburg, trots att det en enstaka dag kan vara varmare i Stockholm.

 15. Thomas

  ”förneka det meningsfulla” skulle det stå, det vart visst en dubbelnegation.

 16. Esko Polvi

  Interesting article about the scientific consensus:   http://wattsupwiththat.com/2011/01/04/lawrence-solomon-on-consensus-statistics/

 17. Labbibia

  Thomas # 13
  Är du Thomas P?
  Vilka är ”vi” i såfall?

 18. Labbibia

  Jonas N # 12
  Tack för länken. Av kommentarerna att döma, så får Olle H & Co rätt ordentligt på pälsen…Vilket de ju förtjänar!

 19. Labbibia #16
  Undrar precis som du om det trots allt kanske finns många som heter Thomas  🙂

 20. L

  Jonas N #12, man undrar verkligen om VoF är på riktigt? Hur kan dom utge sig för att representera vetenskap och folkbildning, när det mesta dom kommunicerar är raka motsatsen? Dom måste leva i en bubbla.

 21. Esko Polvi

  I just wonder what the qualifications are for the open position? http://wattsupwiththat.com/2011/01/04/naked-bodies-and-a-new-messiah/

 22. L – Jag återkommer inom kort med ett lite mer detaljerat svar på din fråga …

 23. Labbibia

  Uffeb
  Ja, jag tyckte inte han uttryckte sig riktigt som Thomas P brukar göra.
  ”Får vi kalla Peter S klimatförnekare…..”
  Det gör han ju stup i kvarten, Thomas P. Det var därför jag undrade vilka ”vi” var i sammanhanget.

 24. Michelangelo

  ”Des ingénieurs suisses font pleuvoir dans le désert
  Un projet secret financé par le président des Emirats Arabes Unis aurait permis de faire tomber la pluie plus de 50 fois dans la région d’Abu Dhabi pendant l’été. A chaque fois, les services météorologiques locaux ne prévoyaient pourtant ni nuages, ni précipitations
  ·         L’entreprise Meteo Systems semble pourtant penser que son dispositif pourrait se substituer aux très coûteuses usines de dessalement de l’eau de mer. D’après ses calculs, la production de 100 millions de mètres cubes d’eau douce coûterait seulement 7 millions d’euros par an avec cette technologie, contre 53 millions d’euros pour une usine de dessalement. ”
  Le Figaro

 25. L

  Michelangelo, ska dom fixa konstgjort regn istället för avsaltning..?

 26. Slabadang

  Peter S!
  Du är bra på att lyfta upp perspektiven på lite högre höjd vilket är nyttigt när man lätt kan få synfältet skymat av Ödlor Acne och grodor i alla former och skepnader. Du hade en artikel för ganska länge sedan med alla världens dagstemptemperaturer med högsta och lägsta värden inritade vilket gav en graf med en fet mustasch över anomalins nollinje plus minus några hela grader celsius.Vilket gav en bra sammanfattande bild av ur vilket brus de plockat ur sina kurvor.
  En grundlig statistisk revision av dessa tempserier är ett måste och vad jag förstår så är det också på gång.Du ser kejsaren i hans hans verlkliga uppenbarelse.
  Men hjälp mig tänka Peter S. (och även andra)
  Med Corbyn i ryggen så har jag tänkt så här bara genom utvecklingen de senaste veckorna med det enormt kalla vintervädret.Om solen styr vädret så förändrar den även direkt albedot på planeten vilket tydligt syns i den utgående strålningen i mätningarna av AMSU satelliterna som pekar rätt ner sedan snön lade sig och bredde ut sig.
  Min slutsats är alltså att solen inte bara genom sin strålning utan även genom sin förändringar i magnetism direkt bevisligen (Om Cornbyn har rätt) ändrar albedot och därigenom strålningsbalansen.
  Det förändrar hela strålningsekvationen genom att en ytterligare och bevisligen stark forcing måste läggas till ekvationen.Det är inte bara snömoln som i så fall bildas eller påverkas av solen.Inte förrens solens direkta påverkan på albedot fastställts kan man ge plats för ev co2 effekt. Oklart ? Feltänk? I så fall måste hela begreppet ”klimatkänslighet” omprövas?

 27. Slabadang #25
  Snömoset kanske också har någon sorts magnetisk (eller magisk)inverkan på klimatfunderingarna hos amatörvetenskapens skarpaste hjärnor. Det lär ju vara en del små elektriska signaler i hjärnan som kanske också påverkas av magnetfält. Eller salthalten i kropssvätskorna…  

 28. #12 mfl. Jag har precis gjort foljande inlägg på Newsmill:
  Först det lite mer formella:
   
  Föreningen VoF har utnämnt det (ganska informella) nätverket Stockholmsinitiativet (SI) till årets förvillare, och anger sin motivering i följande pressmeddelande:
   
  http://www.vof.se/arkiv/arets-utmarkelser-2010.pdf
   
  Av någon anledning kallas SI för en ’lobbyorganisation’ vilket helt klart är missvisande, eftersom det företräder bara precis de uppfattningar som definierar nätverkets deklarerade hållning som de har gemensamt. Inget annat!
   
  Redan där låter det hela lite märkligt, men det anges också tre motiveringar till utnämningen som jag räknar upp, och därefter går igenom nedan:
   
  1) SI:s uppfattning att ”Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet”, vilken man tycks mena är fel och utgör förvillande.
  2) Frasen ”Politiska klimatmål är meningslösa” som man hittat på SI:s hemsida, och vilken man tydligen också menar är fel och förvirrande!?
  3) Slutligen utalandet att ”Föreningen ska (…) verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap” vilken man rimligtvis skriver under på till 100% men tydligen menar att SI inte lever upp till.
  Under samtliga dessa ’motiveringar’ lägger man ut texten ytterligare med några få meningar som skall ge invändningarna lite mer substans, men totalt utgörs hela motiveringen för utnämningen av tre korta stycken. Jag skall nu gå igenom dessa i tur och ordining för att påvisa hur tunn motiveringarna faktiskt är:
  1) ”Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet”
  Nyckelorden i SI:s fras är dels begreppet ’observerbara’ samt värderingenordet ’avgörande’. Det senare är förstås öppet för tolkningar och personliga uppfattningar om vad som är önskvärt, acceptabelt eller inte rörande klimatet, men det första har en mer väldefinierad innebörd, och tillgängliga observationer (dvs empri) ger inte vid handen att den efterföljande värderingen  (’avgörande) skulle vara felaktig. Faktum är att väsentligen inga observationer som styrker den ev mänskliga komponenten i klimatförändringar har gjorts.
  IPCC själva menar att ca hälften av en uppmätt ändring i global temperatur på 0.3 °C borde vara antropogen. Men kan inte redovisa observationer som stödjer detta, men menar att deras centrala hypotes är den bästa förklaringen för dessa ~0.15 °C (en ändring som i sig knappast kan fastslås vara ’avgörande’).
  Däremot existerar det utsagor (projektioner som bygger på dessa hypoteser) som menar att där kommer framtida (tom fördröjda) förändringar som överstiger detta. Det existerar dock idag öht inga observationer(!) av vad som kommer att ske i framtiden. Men dessa har alltså inte inträffat ännu, och det har heller inte de ’fingeravtryck’ som den specifika hypotesen borde ge. Utan samtliga idag tillgängliga observationer (rörande klimat) ryms väl inom intervallen för de sedan länga kända naturliga variationerna i systemet.
  Till hypotesens försvar kan man möjligen säga att tillgängliga observationer heller inte entydigt kan förkasta dess riktighet, och att tex 0,15 °C sedan och pga den storskaliga industrialismens genombrott mycket väl kan vara en rimlig skattning.
  VoF anför dock inte några sådana resonemang, utan berättar istället om att växthuseffekten finns, och att temperaturen är beroende av densamma. Ett korrekt konstaterande som dock inte på någon punkt emotsäger SI:s utsaga.
  Sammantaget är pkt 1) ett tomt slag i luften, där invändningen mot ’observationer’ är fullständigt felaktig, och där omdömet ’avgörande’ dessutom måste tolkas med extrem slagsida, handlandes om framtiden och fortfarande saknar empiriskt stöd.
   
  2)  ”Politiska klimatmål är meningslösa”
  Denna punkt handlar om politik och vad politik ev skulle kunna åstadkomma. Därom har det tvistats det lika länge som världens näst äldsta yrke har existerat, och ingen samsyn kommer någonsin att nås. Och VoF skall naturligtvis inte ta ställning i frågor vad som är bästa, bra, eller ens mindre bra politik. Möjligtvis kan man anföra att önskemålen om och vad, och förhoppningarna på vad som skulle kunna uppnås med politiska medel har genom historien varit gigantiskt omfattande, många och väldigt olika, och att träffsäkerheten med vilka de uppnåts många ggr har varit oerhört mycket mindre, och ofta helt annorlunda än ambitionerna, samt att icke-förutsedda och ev icke-önskvärda konsekvenserna ofta varit mycket större än planerat. Vilket just är skälet till att vetenskap och politik skall hållas isär i striktast möjliga mån, samt även till att det så ofta gått fel när detta inte har gjorts.
  Pkt 2) handlar om politik, och hör därför öht inte till VoF;s mandat.
  3) ”Föreningen ska (…) verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap”
  Här är inte invändningen att VoF inte håller med, utan att man hävdar att SI gör motsatsen till vad man förordar. Och man räknar upp ett flertal punkter i debatten om klimatet och ett ev klimathot där man menar att SI har tagit upp annat än detta, ”istället för” amitionen i pkt 3) hävdar man. Men det stämmer inte, utan i bästa fall har ’man också gjort’ de saker som VoF inte gillar här. I bästa fall!
  För att debatten om klimatet och ffa om politik som vissa menar borde baseras på denna är hätsk, riktigt hätsk, från samtliga håll. Samtliga de försyndelser som VoF räknar upp, och menar SI gör sig skyldig till förekommer i stora mått, och från fler sidor än den skeptiska. Och är i en hel del fall långt värre där.
  Återigen handlar inte pkt 3) om något förvillande, utan om vad den ena sidan menar är oriktiga och orättfärdiga argument från den andra sidan. Och även om invändningarna skulle äga sin giltighet (vilket de alls inte gör så entydigt) är de fortfarande bara den ena sidan i en ganska het och stundtals hetsig och hätsk politisk debatt. I vilken somliga forskare aktivt deltagit, och andra kanske mindre frivilligt dragits in i.
  Men vari förvillandet skulle bestå lyckas man inte klargöra. Bara att den ena sidan ogillar vad den andra sidan säger i debatten. VoF tom går så långt som att hävda att SI, vars enda position är att ifrågasätta klimathotet, dess storlek och den mediala bilden av det från ett mindre alarmistiskt håll som ”ensidig”. Det är svårt att föreställa sig hur kritik mot alarmism och överdriger skulle kunna vara ngt annat än just ’ensidig’!
  Om pkt 3) går det iaf att säga att där tydligen (observerbart!) existerar olika sidor i en het politisk debatt som även har sin motsvarighet på den akademiska sidan, och att det i dessa debattar möjligen även har förekommit överord från minoritetsståndpunkten, och från SI i detta fall. Om storleken och allvaret i dessa överord låter det sig dryftas, men om VoF skulle vilja hävda att de bara kommit från SI eller att bara SI:s varit helt obefogade, eller att motsvarande överord från andra sidan skulle varit mer sansade, korrekt eller alltid befogade, då skulle VoF göra sig till åtlöje. 
  Pkt 3) vill specifikt skuldbelägga den ena sidan i vad den andra kallar (ev korrekt) för pajkastning, där den själv är både ivrig, aktiv och omfattande deltagare på samma nivå.
  Dvs även pkt 3) handlar främst om en inlaga om politik och hur debatten förs. Specfikt varken lyckas eller ens försöker man belägga att SI:s utalade ambition inte också skulle vara dessa ärliga, utan man drar upp exempel (utan tvekan existerande) där även andra aspekter dryftas, specifikt i det mer politiska tuppfäktandet i den offentliga debatten.
  Sammantaget har alltså VoF tagit upp tre punkter varav två handlar om politik, och hur politisk debatt (tyvärr) kan gå till, och den tredje är sakligt fel, och invändingarna stödjer sig på vad vissa tror kommer att ske (och kunna observars) i en framtid som ännu inte infunnit sig, och som numera faktiskt har varit ’försenad’ (dvs inte infunnit sig) under ett decennium.
  Jag menar att VoF inte har kunnat argumentera alls för ngt ’förvillande’ utan bara gjort det den vill anklaga SI för, nämligen att ensidigt delta på ena sidan i en främst politisk (men delvis även akademisk) debatt.
  Sjävlklart finns det de som hävdar att SI har helt fel gällande vad vetenskapen säger, och som tom kan omämna forskare och publikationer, som stödjer den ståndpunkten. Men samma sak gäller det omvända. Och min poäng här var att VoF i sina motiveringar inte någonstans lyckas ta fasta på eller leda några förvillannde felaktigheter i bevis, man inte ens försöker ngt sådant, utan istället håller man fram politiska åsikter, politiskt käbbel och faktiskt ogiltiga invändningar mot SI.
  Kort sagt, man lyckas öht inte göra sitt case.
  Det case man så gärna vill göra är däremot helt uppenbart. Det är ett som vi alla fått höra från otaliga håll, från IPCCs aktivister, från politiken, i media, och från otaliga myndigheter, organisationer, och NGO:er mm. Men VoF varken kan eller ens försöker göra detta case. I bästa fall uppepar man att där finns så många som vill göra samma.
  Jag skall i ett kommande inlägg försöka analysera varför (jag menar att) VoF har kommit att inta den hållningen. Dvs till skillnad från ovan, där jag visar att VoF:s invändingar inte håller vatten utan mest är tyckande från en sida i en tvist, skall jag spekulera lite i hur det kunde gå så illa för VoF som ju ändå har (haft) en vällovlig ambition tidigare i sin historia …

 29. Ingemar

  Jonas N #12,
   
  Ja se! De har vaknat till liv!
  Och jag ser att flera varit inne och kommenterat och analyserat sönder deras artikel till småsmulor. Blir det något kvar för SI att ta fatt i måntro? Eller kan städtanten kanske skyffla upp resterna i morgon bitti?

 30. Lena Krantz

  Ingemar
  Förhoppningsvis blir det inget alls kvar ens att sopa upp!
  ;-D

 31. Slabadang

  Uffe B!
  Du bjuder verkligen upp till dans. Vad gäller snömos föreslår jag att du beställer en plogbil till ditt eget huvud. Din tur!!

 32. Slabadang

  På Newsmill!
  Så leder Ingemar/SI sympatierna med 69% mot 21% (millningar). 🙂
  Kul! Vinden har vänt! Djävlar va pisk både VoF och UI snubbarna får
  i kommentarerna.PS jag håller på med JO anmälan av Granskningsnämnden och behöver veta om ni känner till fler upprop/undersökningar som motsäger ”97% av forskarna” Utöver de trettiotusen underskrifterna i USA varav 9000 profissar och den Tyska och PNAS (något överraskande). Jag listar dessutom exempel på undersökningar som INTE gjorts av någon märklig anledning.

 33. Peter Stilbs

  Oj, oj vad Westerstrand & Häggström fick på nöten på Newsmillkommentarerna!  Bra början på dagen!      (OBS , EJ Ironi !  = utropstecken här  😉  )
  (se länk via Jonas N #13 etc)

 34. Olaus Petri

  Peter S, det börjar bli allt mer motiverat med en genusanalys över varför det bara är män som hysteriskt försvarar GAGW. 😉
   
  Här har du en illustration på vad nötterna kan få:
   
  http://www.youtube.com/watch?v=KdAmrRwJI4Q

 35. Enligt Loehle, Craig. 2009. Cooling of the global ocean since 2003, Energy & Environment 20(1&2): 99-102, har oceanerna faktiskt kylts av sedan 2003.
  http://www.ncasi.org/publications/Detail.aspx?id=3152

 36. ThomasJ

  Läsvärt om ’per [pal] review’:
  ”If peer review was a drug it would never be allowed onto the market….”

  http://breast-cancer-research.com/content/12/S4/S13
  Mvh/TJ

 37. Bertel

  Johan Rockström skriver i dagens Expressen(debatt), att år 2110 kan bli hetast i historien(hans klimathistoria börjar på 1800talet).
  Det kan skönjas viss ”panik” i texten, att vi skall bortse från våra egna observationer, dvs att det är kallt och lita på vad han har kommit fram till, med underlag från mer pålitliga observatörer dvs någon annan än du själv.
   http://www.expressen.se/debatt/1.2278557/johan-rockstrom-ar-2010-kan-bli-hetast-i-historien
  Ps.Är det en slump att artiklarna i Newsmill och Expressen sammanfaller i tid?Ds  

 38. Kent Forssgren

  Elmarknaden, kärnkraft, vindkraft och politik. På Svenskan i dag. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fortroendebotten-ar-nadd_5846583.svd#articlecomments
  Har lyckats få in en lång kommentar med rubrikmen:  En av förklaringarna till de höga elräkningar denna vinter är vindkraften!
  Fler kommentarer…   

 39. Bertel

  # 39
  Rättelse, år 2010 isf  2110 som jag skrev.

 40. Slabadang

  Hur säkerställer man att de som ska leverera el också gör det!
  Jo så här gör man.Man ställer KRAV på leverantörerna att de alltid kan leverera 80% av registrerad effekt levererar de mindre än så och därigenom bidrar till prishöjningar så utgår böter/avgifter till leverantören som motsvarar bristen/prishöjningen.Då får vi ett pris på att INTE leverera och tvingar leverantörerna att ta ansvar för underhåll och planering.Dessutom försvinner incitamentet att av ekonomiska skäl INTE leverera.Möjligheten att tjäna mer på gungorna än den stillastående karusellen försvinner.

 41. Håkan Sjögren

  Benros # 2 : Vi tycks ha samma syn på CO2:s otillräcklighet som växthusgas, men ändå måste jag invända mot att Du skriver att CO2 blir mättad. Eftersom CO2 tar upp värmestrålning som vibrationsenergi kommer den positiva och den negativa elektricitetens tyngdpunkter att pendla på ett sådant sätt att molekylen sänder ut elektromagnetisk strålning och på så sätt avbördar sig den upptagna energin och denna process måste starta ögonblickligen. Därför ”mättas”  inte molekylen,den behåller samma temperatur som den hade innan och värmer heller inte upp omgivningen; bl. a. detta gör den så obetydlig som växthusgas, vilket vi ju tycks vara överens om. Mvh, Håkan.

 42. L

  Idag snabbstoppades Oskarshamn 3 igen. Elpriset går därför upp på nytt.

 43. Thomas

  Håkan #41, läs Pierrehumberts artikel som Peter Stilbs just rekommenderade. Du kanske lär dig något om absorbtionen hos CO2.

 44. Kent Forssgren

  Slabadang #40. Straffavgift för elbolagen på icke leverans. Lysande bra förslag. I synnerhet om kravet också skall gälla vindkraftsbolagen. Så blir vi av med dom.

 45. Håkan Sjögren

  Thomas # 43 : Vem fan är Pierrehumbert? För övrigt ser jag mig mer som utsändare av information om CO2 än som mottagare av sådan. För övrigt . . . . Mvh, Håkan.

 46. Slabadang

  Kent F!
  Lite smart eller hur.Straffavgiften gåt tillbaka som rabatt till elkonsumenterna.Då betalar rätt part för bristen på el.

 47. Jan-Erik S.

  L #42:
  Nu jublar Vattenfalls ledning. Nu tjänar de ännu mer pengar!!!
  Nästan så man börjar misstänka att stoppen är riggade.
  Bra förslag av Slabadang #40. Borde framföras till energimyndigheten…visst ja…de tjänar (skattepengar) ju oxo på stoppen.

 48. Labbibia

  Slabadang
  Håller med Jan-Erik S. Det är ett utmärkt förslag. Lite som i byggbranchen, där byggherren får betala böter om inte ”varan” dvs bygget blir klart/levereras i tid! 

 49. Thomas

  Håkan Sjögren #45, Pierrehumbert är en klimatforskare med en artikel som Peter Stilbs just rekommenderade i ett eget inlägg. Här har du en CV. Behöver du en länk till Stilbs inlägg också?
   
  ”För övrigt ser jag mig mer som utsändare av information om CO2 än som mottagare av sådan.”
   
  Ja, att du inte är mottaglig för information, det har jag märkt sedan länge.

 50. Jan-Erik S.

  Thomas #49:
  Kommentar till sista meningen: Välkommen i klubben :-;

 51. Håkan Sjögren

  Thomas # 49 : Det var en imponerande CV. Men vad kan han lära ut om CO2-molekylen? Denna är uppenbarligen helt impotent i klimatsammanhang. För övrigt är jag naturligvis mottaglig för fakta om CO2, men inte för gissningar. Mvh, Håkan.

 52. Tommy Andersson

  Dessa alla projektioner och förfinade mätresultat som visas med färgrafik , börjar att likna ”väder”.
  Hur länge har man kunnat presentera liknande data, tio senaste åren kanske.
  Hur såg det ut för 100 år sen.  kvicksilver termometer här och var ?
   Är det inte det ena så är det det andra.
  Det kallas hysteri eller panik, kanske religion.
  Om man kan presentera liknade mätteknik i tre hundra år så kanske man kan få ett någolunda bra resultat när det gäler klimat, oxh så länge lever inye vi för att få ett vettigt resultat-
  Jag tycker att det mest visar på hur ny teknik inte kan användas på rätt sätt..
  Salamasen

 53. Thomas

  Håkan Sjögren, vad anser du om Pierrehumberts artikel nu när du imponerad av hans CV naturligtvis ansåg den värd att läsa?

 54. Benros

  Håkan 41 Tack för lektionen om CO2:s otillräcklighet som
  klimatreglerare. Jag litar nog mer på dina kunskaper i
  ämnet än på Pierrehumberts!      Mvh Benros

 55. Thomas

  Benros, Håkan snackar goja. Han säger sig veta massor om CO2-molekylen, men det han säger är nonsens. Du behöver inte gå längre än till Peter Stilbs artikel på Stochkolmsinitiatievts vetenskapssidor för att finna motsatt uppfattning:
  ”Utom vid låga tryck i den högre delen av atmosfären sker vibrationsexcitering (och givetvis också vibrationsdeexcitering) av “växthusgas­molekyler” genom molekylkollisioner mycket oftare än absorption av IR-strålning.”
  http://stockholmsinitiativet.se/vetenskap/vaxthuseffekten-och-klimatmodellerna/

 56. Håkan Sjögren

  Benros # 54 : Tack för förtroendet. När det gäller vibrationsexitering är det så att ett kvantum vibrationsenergi vid 15 my i CO2 har storleken 0,08 eV. Den genomsnittliga translationsenergin för en luft-molekyl är 0,5kT i riktning mot CO2. Det blir 0,013 eV. Det är bara luftmolekyler långt ute på Boltzmannsvansen som skulle kunna påverka vibrationerna. Det betyder att man måste ta uppgiften om 0,1 mikrosekund mellan kollisionerna med en stor nypa salt. Majoriteten av stötarna sker med alldeles för slöa luft-molekyler. Dessutom är det inte fråga om luftmolekylernas absorption av IR utan om CO2:s avgivande av IR-strålning. För övrigt anser jag att koldioxidens klimatpåverkan är betydligt överdriven om inte obefintlig. Mvh, Håkan.

 57. Håkan Sjögren

  Thomas # 55 : Jag har lyckats hitta Pierrehumberts artikel och tänker läsa den i lugn och ro. Preliminärt kan jag i alla fall säga att jag inte betraktar honom som ett sanningsvittne i biblisk mening. För övrigt  . . . . Mvh, Håkan.

 58. Thomas

  Håkan Sjögren, jag gav en länk till artikeln i därför avsedd tråd…
   
  Sen får du kanske ta en diskussion med Peter Stilbs också om det där citatet jag angav i #55.

 59. Håkan Sjögren #57
  Ja det gäller ju att läsa utan förutfattade meningar om skribenten. Och i det här fallet med en bred nyfikenhet om hur atmosfären uppför sig.
  För övrigt är jag nyfiken på vad du kommer fram till. Inget annat.
  Och utan förutfattade meningar eftersom jag enbart är nyfiken. Jag har liksom inget att försvara i ärendet.