Vadå klimathot?

Var tredje svensk är inte särskilt oroad över klimathotet. Det framgår av en rapport från Naturvårdsverket som Dagens Nyheter har tagit del av. Även Aftonbladet rapporterar kort om detta.
Undersökningsföretaget Rewir har frågat 805 representativt utvalda svenskar i yrkesverksam ålder (enl DN) om deras inställning till klimatförändringarna och deras konsekvenser. Rewirs analys av svaren visar att svenska folket kan delas in i fem relativt jämnstora grupper – Engagerade (18%), Nyvakna (25%), Sansade (26%), Passiva (23%) och Skeptiker (8%). Det som utmärker Skeptikerna är påståendet: ”Naturliga orsaker är den mest bidragande orsaken till klimatförändringarna”.
Studien redovisar också vilka hinder dessa grupper ser för ett klimatvänligt beteende, skriver Naturvårdsverket på sin webbplats. För att övervinna dessa krävs bland annat en konkret och målgruppsanpassad information om hur man kan minska sin klimatpåverkan.
Så vad vi väntar på är ett svenskt gorakel som kan hosta upp några hundra miljoner kronor för att en äregirig reklambyrå ska få sätta tänderna i tidernas kampanj med ett Guldägg i sikte.
I sammanfattningen till Rewirs undersökning (kan laddas ner från Naturvårdsverkets hemsida) läser vi att Skeptikerna tror att ”klimatförändringen är främst naturlig och en trend som snart passerar. Drivs av egen nytta och misstror de flesta. (…) Skeptikerna (…) närs av att motsätta sig övriga samhällets uppfattning av klimatfrågan.” Jag gillar speciellt formuleringen att klimatförändringen är en trend som snart passerar. Det visar med stor tydlighet hur insatta undersökarna på Rewir är i klimatfrågan.
Det är tydligt att
a/ Rewir hade redan på förhand en bestämd uppfattning om det s.k. klimathotet. De tar en tydlig ställning för AGW-teorin. Att lita på objektiviteten i en undersökning utförd av en så pass subjektiv aktör är knappast att tänka på.
Det mest uppenbara tecknet för var Rewirs intressen ligger är deras konstaterande att det finns en subgrupp bland de kommunikativa målgrupperna.

Gruppen är en Elitgrupp som präglas av mycket god kunskap i klimatfrågan, extremt engagemang och ett mycket klimatvänligt beteende. Elitgruppen består av cirka 4 % av den undersökta populationen och ingår som en subgrupp i de två målgrupperna Sansade och Engagerade.

Med kunskap i klimatfrågan menas här utan tvivel fullständig övertygelse om människans skuld till klimatförändringarna, alltså ”rätt kunskap”.
b/ Rewirs metod lämnar mycket att önska. De har genomfört en kvalitativ undersökning där alla respondenterna hämtats ur Stockholmsregionen. Hur man valde dessa personer informerar inte Rewir om.
Vidare har Rewir gjort en kvantitativ undersökning där 805 personer fått svara på frågor i en webbaserad enkät. Respondenterna bjöds in till enkäten via epost. Hur dessa personer valdes vet vi inget om, inte heller hur de var fördelade vad gäller ålder, kön och region. Rewir skriver bara att urvalet var representativt.
Den tredje delen av undersökningen var en kvantitativ undersökning bland företag som valts ut slumpmässigt ur Postens adressregister. De tillfrågade var beslutsfattare i ledningsgruppen på respektive företag. Här anger Rewir självmant att urvalet var icke-representativt.
Detta är en pinsamt dålig undersökning och Naturvårdsverket borde skämmas för att offentliggöra dess resultat. DN gör förstås ingenting för att kritiskt granska källan. Men vad annat var att vänta?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Jag tycker det är en total skandal att Naturvårdsverket använder våra skattepengar för ren propaganda i egen vinning. Denna undersökning är gjord med vad man på politikerspråk kallar ”direktiv”.
  Jag prenumererar också på deras e-mailutskick för att hålla mig underrättat. Där har till dags dato inte heller förekommit en enda antydan till skepticism i något som helst avseende. Felaktiga uppgifter rättas inte – och mail svarar de inte på.
  Enbart ren halleluja att vänta från Naturvårdsverket – inte annat att vänta – klimatfrågan försörjer många där.

 2. Mika Nissinen

  Men det är ändå glädjande att se att denna ” Elitgrupp som präglas av mycket god kunskap i klimatfrågan, extremt engagemang och ett mycket klimatvänligt beteende”, alltså gruppen med “rätt kunskap” (dvs övertygelse om människans skuld till klimatförändringarna), består endast av cirka 4 % av den undersökta populationen.
  Jag var personligen helt övertygad om att den här hjärntvättade gruppen var betydligt större. Den uppfattningen får man i alla fall när man läser tidningar eller ser/lyssnar på annan media, för det är ju endast dessa personer som får komma till tals.
  Nu har det visat sig att de inte är fler än 4 % av befolkningen!

 3. L

  En fantastisk rapport.
  Man kan läsa om Skeptikerna: ”En drivkraft gruppen har är en önskan att ligga i framkant vad det gäller kunskap. Generellt bör dock inte resurser läggas på att kommunicera med denna grupp.”
  Om de Engagerade läser man: ”Budskap till de Engagerade måste i viss mån verka lugnande och bör reduceras och präglas av tydlighet – risken är annars att gruppen feltolkar information och söker saker som bekräftar deras oro.”
  Enligt ett diagram är det endast Skeptikerna som anser att ”naturliga orsaker är den mest bidragande orsaken till klimatförändringar”, siffrorna är 63 procent mot 2-4 procent för övriga fyra grupper.
  Sammantaget anser dock 63 procent av alla att man ska använda ”snålspolande kranar”! Se där, någon har uppfunnit vattenkranar som kan spola snålt!
  Med den undersökningen har vi delat folket i Engagerade, som ska behandlas som små barn, och Skeptiker, som helst inte ska få veta någonting alls…!
  Hoppas Naturvårdsverket stoppar den undersökningen i dokumentförstöraren innan hela verket hamnar där…

 4. Tomas

  Nej nej, hoppas verket hamnar i dokumentförstöraren först! 🙂

 5. Låt er inte luras att använda klimatfanatikernas och medias nyspråksord såsom ”klimathotet”.
  Deras definition är ideologiskt vinklade och stämmer inte med verkligheten och fakta.
  När media talar om klimathot så är det ”medias klimathot”.
  Läs alltså rubriken så: 30 % skräms inte av medias klimathot.

 6. Ingvar Å: Du har helt rätt. Det är mediabilden av klimatet som de tillfrågade reagerar på. De som inte vet bättre, utan litar blint på DN, Svd, Aftonbladet et al. blir förstås oroliga.

 7. fogge

  Klimathot är ett av de ord som börjar på ”K” som jag minst sagt ogillar…
  Ett annat är Kommunism

 8. pekke

  Klimathot är nåt som är stantard på den här planeten sedan den fick ett klimat !
  Det går upp, sen ner och sedan slank kråkan hit å dit å sedan slank hon ner ner i dike !
  Och den stora frågan är vilket håll skal vi slanka åt är det varmt eller kallt ??

 9. SD

  ”Garbage in, gospel out” är vad som gäller när IPCC et al. programmerar fram klimatkatastrofer i en nära framtid. Detta enligt Howard Hayden, physics professor emeritus at the University of Connecticut.
  – Eller lite mer diskret uttryckt: ”Man kan se förändringar i den globala temperaturen som man väl inte direkt väntat sig efter att ha läst IPCC:s rapporter”. Noel Keenlyside, Leibnitz Institute of Marine Science at Germany’s Kiel University
  http://www.ibdeditorials.com/IBDArticles.aspx?id=294880707561262