Vad säger en lufttryckskarta?

Jag vill börja med att än en gång be om ursäkt för ett amatörvetenskapligt inlägg. Egentligen borde vi som inser hur skadlig den svenska s.k. klimatpolitiken är för alla oss som bor i Sverige, hur EUs klimatambitioner förvärrar den ekonomiska krisen i Europa och hur hårt den rika världens förmynderi drabbar de fattiga i världen ställa oss i varenda gathörn och skrika högt.

Men det skulle inte hjälpa. De som av någon anledning driver klimatagendan har för närvarande en sådan makt, och så många ”nyttiga idioter” som hjälper till att sprida sitt budskap att få skulle lyssna. Det är lätt att inför denna mediala övermakt bara ge upp och invänta den katastrof för Sveriges och Europas ekonomi och de små fattiga ländernas människor som vi idag kan förutse.

Jag kommer inte att gå ut på gatorna och jag tänker inte ge upp. Jag anser att KU fyller en viktig funktion. Först och främst har vi ett antal följare som känner att de inte är ensamma i världen om att inse hur i alla avseenden idiotisk som klimatpolitiken är, men det är inte bara det som är KUs uppgift. Det vi kan ge alla som följer KU, eller som tillfälligt besöker oss är argument.

Vi följer ”den klimatskeptiska debatten” och kan därmed ge den som i samtal med vänner ”pratar klimat” argument. Vi kan berätta om hur den vetenskapliga debatten förs i andra länder, vi kan påvisa att det finns högt respekterade klimatforskare som inte anser att klimathotet är mänsklighetens ödesfråga.

Vi kan presentera den banalaste formen av ”alternativa fakta” genom att när MSM (main stream media , i Sverige främst SVT, SR och Bonniers och Schibsteds papperstidningar) talar om hur varmt det är någonstans, allra helst i Sverige, berätta att det samtidigt är ovanligt kallt på andra ställen i världen.

Och först och främst så är bara det faktum att vi finns ett bevis för att motståndet lever. Jag hoppas också att vi inom en överskådlig framtid kommer att få uppleva att intresset för KU kommer att öka. Det kommer i så fall också att vara ett tidigt tecken på att vinden har börjat vända.

Och ändå, istället för att göra något av det som jag ovan skrivit att vi kan medverka till så skriver jag om mina försök att, som lekman, förstå vad som styr vädret. Det är ju trots allt så att klimat brukar beskrivas som ”genomsnittligt väder” så att förstå vad som påverkar vädret är en del i att förstå klimat.

Eftersom väder sol, nederbörd och vind så vill jag veta vad som styr dessa tre företeelser. När det gäller vind är det tryckgradienten som är den drivande kraften som gör att det blåser, men det är till stor del Coriolis-effekten som styr hur det blåser, och därför tror jag att det finns ett värde i att förstå den.

I mina tidigare inlägg har jag dels försökt att förklara vad Coriolis-effekten är dels tagit upp den ”geostrofiska approximationen” som är en idealiserad beskrivning av hur det skulle blåsa om vi bortser ifrån exempelvis markfriktion – och som därför ”lär ge” en ganska god beskrivning av hur det blåser när vi kommit upp någon kilometer ovanför marken.

Idag tänkte jag gå ett steg längre genom att ta med det faktum att områden med högre eller lägre lufttryck är ”öar i lufthavet”. Eftersom det på många sätt är lågtrycken som är intressantast – om inte för någonting annat än att det ofta är lågtrycken som ger oss det denna sommar allt mer efterlängtade regnet – så kommer jag huvudsakligen att berätta om vindar runt ett lågtryck. När jag i skrivande stund (onsdag 18 juli klockan 08.30) följer länken så får jag fram en karta där jag hittar ett lågtryck över sydvästra Ryssland.

Trycket i centrum är ”något under” 997 millibar och lite drygt hundra mil åt nordväst är lufttrycket över 1018 millibar. Det ger en tryckgradient om ungefär 21 millibar på låt oss för enkelhets skull säga 105 mil. Det skulle ge en tryckgradient om 1 millibar på 5 mil eller en Pascal på 500 meter. Om vi räknar med att luftens täthet är ungefär 1,3 kg per kubikmeter blir tryckgradient-accelerationen ungefär 1/650.

För att beräkna den geostrofiska approximationen behöver vi veta breddgraden och eftersom centrum ligger på en breddgrad av ungefär 55 är sinus för latituden ungefär 4/5. Coriolis-effekten

blir då ungefär 1/4800 vilket skulle ge en vindhastighet (om jag räknar rätt) på knappt 8 m/sek.

Men, nu är lågtrycket begränsat så att det borde blåsa runt lågtrycket och då kommer centrifugaleffekten in. Om jag i den karta som jag ser framför mig lägger in en tänkt isobar med trycket 998 millibar så får jag i stort sett en ellips med en storaxel i riktning sydväst – nordost och en längd av ungefär 80 mil och en lillaxel i riktning nordväst – sydost med en längd av kanske 60 mil.

Om jag förenklar och låtsas att jag har en cirkel med diametern 70 mil, d.v.s. en radie på 35 mil så skulle jag få en centrifugalkraft om 63/122 500 eller ungefär 1/2000, vilket är litet men inte helt försumbart i förhållande till Coriolis-effekten. Det kunde jag egentligen ha insett mycket tidigare om jag hade räknat ut att Rossby-talet R för ”denna isobar”, med en geostrofisk vindhastighet om

8 m/sek är

R = 8 x 4800/350 000 ~ 1/9.

Om mina amatörmässiga beräkningar ligger i närheten av vad en erfaren meteorolog direkt kan utläsa av denna lufttryckskarta så innebär det hur som helst att det ska till en betydligt starkare tryckgradient och kanske också ett ännu mer avgränsat lufttryck för att centrifugalkraften alls ska påverka vinden på våra breddgrader.

Och avslutningsvis, eftersom det bara är när man har fel som man lär sig något nytt, så vill jag upprepa att jag älskar att ha fel, och oavsett om mina räkningar är vettiga eller ej så misstänker jag att om Lennart Bengtsson eller någon annan meteorolog (Anders Persson?) läser detta inlägg så kommer de att skratta åt det.

I bästa fall kan det bli en liten diskussion som jag i så fall hoppas lära mig något av.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Tack Sten Kaiser.
  R = 8 x 4800/350 000 ~ 1/9.
  Detta tal är kanske rätt och då visar detta att 1/9 politiker ljuger så det ryker om det och resten begriper inte ett smack.
  Knappast jag heller men jag litar på dig. 😀

 2. Sören G

  ”..EUs klimatambitioner förvärrar den ekonomiska krisen i Europa..”
  Det är som om en läkare börjar att operera en patient utan att veta vad som felas eller om det överhuvud taget är något fel.
  Som att göra en lungtransplantation vid en vanlig förkylning.

 3. Guy

  Sten, det finns en intressant sida som påminner om nullschool, men är mera detaljrik. Speciellt går det att kolla vindarna på olika höjder. Den heter Ventusky och kommer från tjeckien. Själv får jag den på finska och hittar inget sätt att ändra språk. Troligen hänger språket ihop med var du befinner dig.

 4. Björn

  I stället för att säga att politikerna kanske förstår vad lufttryck etc innebär, säger jag hellre att de kanske har hört talas om dessa uttryck, men utan förståelse. Det innebär då att våra politiker rör sig med ord utan förståelse. ”klimatförändringarna” blir då bara ett mantra eller slagord för dem i debatten. Om inte politikerna förstår, då är det uppenbart att det är andra aktörer som bedriver en agenda som de sufflerar till politikerna. Är det då i själva verket individer inom IPCC som styr vår politik kring klimatfrågan?

 5. Lasse

  #3
  https://www.ventusky.com/

  Svenska här!

  Intressant om vind och isobarer. Som seglare så är konstant vind en önskedröm men det tenderar att blåsa med variationer. Ofta kommer byarna och stör.

 6. Ingemar Nordin

  En lite naiv OT-fråga.

  Ofta hör vi på väderprognoserna att det är inkommande lågtryck som styr det kommande vädret. Men nu i sommar är det tydligen högtrycken som blockerar och därmed styr vädret. Vad styr vad egentligen?

 7. Rolf Almlund

  Om du går in på http://avwx.info/ , min favoritmetsida, och i menyn uppe till vänster väljer ”Fronts & slp 00/06/12/18z” under rubriken ”Surface wx, fronts, slp” så kan du se metoffice synoptiska kartor, med en geostrofisk vindskala uppe till vänster, kopplat till avståndet mella isobarerna.
  För övrigt finns det mesta av Europas väderinformation här.

 8. Guy

  Ingemar N # 6

  Du har hittat tillbaka till livets grundfråga. Den om hönan och ägget 🙂

 9. Lars-Eric Bjerke

  #6

  ”Vad styr vädret?
  Vädret mellan latitud 10 och 70 styrs mycket av instabiliteten hos jetströmmarna och beror på så kallad baroklinisk instabilitet. Den stora temperaturkontrasten mellan polerna och luften närmare ekvatorn på jorden ger upphov till jetströmmarna.

 10. Olav Gjelten

  Det hade varit intressant att veta vilka människor Klimatupplysningen egentligen vänder sig till.
  När naturvetenskap på högsta nivå debatteras med inslag av matematiska formler som väldigt få förstår, då antar jag att läsekretsen är tänkt vara tämligen liten elit.

  När klimathotslobbyn talar är det genomgående i form känslomässiga predikningar. Vidare använder de sig av ett språk och budskap som varenda människa förstår. Extremt lite handlar om vetenskap från det hållet.
  Ändå är det just dessa obildade halvreligiösa fanatiker som fått hela samhället med sig. Ja, precis allt från kungafamilj, regering, riksdag och ner till barnen på dagis har den knappt läskunniga klimathotsmobben lyckats övertyga.

  När budskapet från våra motståndare är att rädda världen då räcker det uppenbart inte med att vi skeptiker svarar med naturvetenskap på en nivå som kanske inte ens promillen av befolkningen begriper. Hur ska vi övertyga massan av folk om de inte har en susning om hur vi resonerar? På det viset förblir vi skeptiker bara stöddiga tråkmånsar för vanligt folk och som de dessutom inte orkar lyssna till.

  Är det strunt det jag skriver här eller är det en gnutta sanning?

 11. Hej Olav,

  de flesta inläggen på KU är ”aktuella” och vänder sig till ”alla”.

  De ”vetenskapliga inläggen” kan möjligen bidra till att öka respekten för dem som följer bloggen : )

 12. Ingemar Nordin

  Olav,

  Olika inlägg har delvis olika läsare skulle jag gissa. Vi försöker att gräva både djupt och brett i ”klimatfrågan” och passar på att lära oss själva något om den tillsammans med våra kunniga kommentatorer. Här på bloggen, och ofta per mejl, får jag meddelanden från läsare som tackar oss för det som skrivs, och att de också lär sig mycket mer här än vad de vanliga medierna förmedlar. Klimatupplysning skulle man kunna kalla det 🙂

 13. Håkan Bergman

  Olav #10
  Du har gått på en myt, det finns inte nån majoritet bland svenska folket som stöder klimatalarmismen. Men alarmisterna är bra på att sprida den bilden, mycket tack vare deras stöd i media. Dom allra flesta svenskar är efter alla år av tjat totalt likgiltiga i frågan. Många är dock tysta därför att alarmister kan bli riktigt otrevliga mot oss ”förnekare”. Tror du mig inte så titta på svenskens konsumtion, ny stora bilar, thailandsresor, lyxrenoveringar, ny mobiltelefon varje år, en rejäl köttbit åtta dar i veckan osv.

 14. Johan M

  Sten – inläggen är mycket uppskattade. Vet redan mer om Corioliseffekten än jag förut ens kunde fråga om.

  Sitt nu med en mobil och pekfingervalsen är inte den bästa men jag hittade något intressant i g å r när jag rotade i DN s uppräkning av värmerekord. Rekordet var för en ort i Taiwan som hade haft ett rekord på 40 grader. När jag försökte hitta källan så visade det sig vara ett fenomen som kan inträffa vid (vad jag förstod) kraftiga tryckförändringar efter en tyfon. Temperaturen kunde stiga tio grader på några minuter. Skall hitta mer info men nu har jag just beställt andra ölen så det får vänta.

 15. Thorsten Bergqvist

  Håkan#13
  Ha! Du har så rätt men ändock existerar ett vidspritt missförstånd om väder och klimat och vad som orsakar vad! När barnen i skola luras att tro att äta kött är orsaken till klimatförändringar och du räddar världen genom att bli vegetarian då ha vantron gått för långt!

 16. Guy

  Torsten B #15

  Du kan också undvika bildningen av blåalger (cyanobakterier) med att undvika att äta kött.

  Det där häver, en som kallar sig forskare, ur sig. 😀

 17. Björn

  Johan M [40]; Jag tycker att det låter som adiabatisk uppvärmning, alltså en uppvärmning utan tillförsel av energi, men beroende på en tryckökning eller en volymminskning.

 18. Björn

  Skall vara 14 och inte 40 i det föregående och jag har inte ens börjat på första ölen.

 19. Olav Gjelten

  Hej Sten, Ingemar och alla andra som jag med stort intresse brukar följa här på KU. Meningen var absolut inte att göra er ledsna. Tvärt emot ser jag med förfasan på hur rena lögner om klimatet går hem i breda folklager medan vi skeptiker, som ofta debatterar med vetenskap som grund inte når fram.
  Är det inte mot denna bakgrund intressant att försöka finna bakgrunden till detta fenomen?
  Vad attraherar folk till ett rent skojeri medan vetenskap och sanning stöter bort?

  Vad som i denna sammanhangen borde vara intressant att se är på vilka totalt olika sätt klimathotstroende och skeptiker debatterar. De förstnämnda struntar mer eller mindre totalt i vetenskapen, men huvudbudskapet i deras debatt går ut på att nu gäller det att rädda vår planet och mot den bakgrunden är priset ointressant.
  I samma veva bedriver våra högt utbildade skeptiker en debatt som väldigt få förstår och då blir resulterar det i framgång när våra motståndare hävdar att vi skeptiker är egoister som vill behålla det ”ohållbara” därför att det gynnar oss här och nu.

  Alltså hjälper vi skeptiker väldigt mycket till att det blir lätt att angripa oss.

  Tycker ni jag har fel?

 20. Gunnar

  Tack Sten för ett som vanligt intressant inlägg.

  Jag har följt klimatupplysningen i 7-8 år och tycker den är en riktig guldgruva till kunskap.
  Det är också bra med den diskussion med ”alarmmister” som förekommer i kommentarerna tycker jag.
  Saknar dock Thomas P, LLT m.fl. sedan en tid. Har dom blivit avstängda kanske?

 21. Björn

  Olav Gjelten [19]; Nej, jag tycker inte att man skall slå folk i huvudet med formler. Jag tyckte själv att det var häftigt när man i rapporter med Word kunde skriva snygga formler på riktigt. Men om det gäller att informera och förklara bör man undvika formler så mycket som möjligt. Den som kan bakgrunden kan också förklara med ord på ett pedagogiskt sätt. De bästa forskningsrapporterna är de som innehåller en förklarande inledning och sammanfattning. Vi här på Klimatupplysningen bör för att vara tydliga, mer fokusera på det pedagogiska men ändå med en vetenskaplig stringens.

 22. Guy

  Björn #21

  Självklart skall man kunna ha formler. Dom kanske tarvade en förklaring. Alltså en kort och enkel sådan.

  Närr Stephen Hawking skrev son korta historik om universum lär förläggaren ha bett honom undvika formler. Enligt förläggaren minskar varje formel läsekretsen med hälften.

 23. Björn

  Guy [22]; Formler har man ju vanligtvis mellan inledning och sammanfattning, men det handlar då om vetenskapliga rapporter. Du skriver ju själv att formler halverar läsekretsen, vi kan därför anta att läsekretsen är den populärvetenskapliga och inte specialisterna. Vi här skall inte dra till oss specialisterna, utan den breda allmänheten som vill få en inblick i vad det centrala är i klimatfrågan och då en så objektiv pedagogisk förklaring som möjligt.

 24. Olav Gjelten

  Håkan # 13.
  Du tror jag har gått på en myt som tror att de som blivit ”frälsta” via klimatreligionen är många.

  För några år sedan ville jag använda min facebookprofil för att sprida det jag anser är sanning i klimatfrågan. Vad hände? Av ca 3000 facebookvänner var det på sin höjd ett par stycken som visade att de gillade mina inlägg. Därimot var det många fler som tog bort mig som vän. Det värsta av allt var att några av dem till och med var gamla barndomsvänner från den tid jag bodde i Norge.

  Jag slutade ta upp klimatfrågor på Facebook när jag upptäckte detta. Priset för min ärlighet var för högt…. Nu vet jag inte hur jag kan gå vidare i den frågan jag brinner för. Upplever bara att klimathotet är en religion där vi icke troende behandlas som pest.

 25. Sören G

  Och nu har Isabella nya argument genom att skylla på skogsbränderna. Det är vårt fel genom våra utsläpp av växthusgaser slår hon fast.
  Det är som häxprocesserna på 1600-talet. Vilka fantasier som helst blir plötsligt sanning som sprids av vår tids präster d.v.s. politikerna och deras hantlangare journalisterna.

 26. Ingemar Säfbom

  # 19
  Olav , nej tycker du har rätt. T.o.m mina barn vill inte att jag ska kommentera klimatet bland vänner eller på facebook , trots att dom själva är skeptiska.

 27. Ulf

  Svar 19

  Jag själv ogillar när folk tar upp politiska frågor på Facebook och ignorerar dem. Klimatfrågan är verkligen en politisk fråga absolut och folk tror på den eftersom det är vad de hör varje dag är sanningen. Människan är ett flockdjur och är generellt väldigt rädda för att hamna utanför flocken. Därav finns det alltid en rädsla för att avvika även vad gäller det uppenbara, se t ex kejsarens nya kläder som påminner om klimatfrågan. Däremot tänker jag kommentera andras klimatinlägg när jag tycker de är fel. Har de öppnat frågan får de skylla sig själva. Men Facebook är inte rätt ställe att driva politiska frågor. De flesta vill bara utbyta sociala saker där.

 28. Ulf

  Vad man kan göra i denna mycket politiska fråga är att försöka sprida en nyanserad bild av klimatfrågan via bloggen och försöka få in debattartiklar i olika tidningar i större utsträckning.
  Något som är extremt viktigt är att belysa hur debatten ser ut i andra länder. Jag själv tyckte det var oerhört spännande att få veta att det i USA finns en öppen debatt numera t ex inlägget om Curry och Mann. Också viktigt att belysa att staten ställer vetenskapliga krav på klimatforskarna. Här behövs en motvikt till Svensk media vars berättelsens princip är som vanligt att Trump är dum och mobbar klimatforskarna eller så berättar man ingenting. Idag är alla i Sverige så indoktrinerade att endast nyheter som visar att vi är extrema i Sverige kan öppna folks ögon.

 29. Sören G

  Jag delar regelbundet Klimarpplysnigen, wattsupwiththat.com, notrickszone, rapporter om temperatur och isläget.
  Då får folk se att det finns annan verklighetsbeskrivning än det som förmedlas via MSM.

 30. Håkan Bergman

  Ulf #28
  ”alla i Sverige så indoktrinerade”

  Det är väl hur uppenbart som helst att så inte är fallet. Rimligen borde MP rusa i opinionen idag om det vore så, men icke dom står helt stilla trots att dom själva och media gör allt för att måla upp en bild av ett Sverige som står i brand. Skogsbranden 2014 var på ca 15000 hektar, Sveriges yta är runt 45 miljoner hektar, det blev inte ens en promille. SvD kör en fuling sen igår, fågelungar brinner upp i bona. Hur många fågelarter häckar så sent i våra skogar? Jag är ingen fågelexpert, men såna har vi nog här som kan ge mig svar.

  Lövén har anledning att vara orolig, när elden har falnat och valdebatten drar igång på allvar kommer man att fråga varför vi har så usel beredskap inför sånt här, den smällen får han ta som regeringschef, MP kommer undan där. Verkligheten, den f*rbannade verkligheten, finns inte på fecesbook.

 31. Ulf

  Svar 30

  Om du frågar svenskar om det pågår en global uppvärmning kommer minst 90 procent svara ja det är indoktrinering. Att sedan de inte röstar på MP är en annan sak. Uppvärmningen är väl långt ifrån den viktigaste för folk.

 32. jensen

  Varför gick globala temp. ned 1945-1975? MP: Det var väl sotet?
  Och varför gick G.T. upp slutet av 1900-t ? MP: Det var ju CO2 .
  Och varför gick G.T upp början av 1900-t ? MP Det var väl ? Det var väl?
  Och varför gick G.T. upp 2015-2016? MP Jamän, det var ju CO2
  Och varför gick G.T. ned med 0,4 C sedan 2016 Trots CO2-ökning.
  Förklara det den som kan!
  Solen kan nog.