Vad är IPCC’s uppdrag?

Z

Det har förekommit en debatt om innebörden av IPCC’s mandat. Vissa klimatrealister har hävdat att det är ett åläggande att ‘bevisa AGW-teorin’. Försvararna har tvärtom betonat att IPCC åläggs en vetenskaplig, neutral roll .

I “PRINCIPLES GOVERNING IPCC WORK” från 1998 I Wien, uppdaterade 2003 och 2006 sägs i pkt 2:

“The role of the IPCC is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the scientific, technical and socio-economic information relevant to understanding the scientific basis of risk of human-induced climate change, its potential impacts and options for adaptation and mitigation.”

Detta kan sägas ge ett finger åt båda parter i diskussionen. Å ena sidan objektiv och transparent , å den andra orsakad av människor.

Häromdagen hittade jag en formulering från juni 1987, ungefär från den tid när IPCC bildades. Det är från UN Environmental Program, dokument 14/20 i samarbete med WMO:

The Governing Council

Aware that national and international studies continue to conclude that a global climate change will result form increases in the concentration of greenhouse gases from human activities …”

Det är för mig förbluffande att AGW-hypotesen redan 1987 ansågs vetenskapligt styrkt – “continues to conclude” – det är en lika tvärsäker formulering som i AR 4, 20 år senare:

“Fortsatta utsläpp av växthusgaser med stor sannolikhet leder till en fortsatt uppvärmning under 2000-talet som är större än den vi upplevt under 1900-talet.”

Har forskningsmiljonerna bara givit längre texter, men inte säkrare kunskap?

Nå, min slutsats beträffande hur hårt IPCC styrts av grundarnas mandat blir aningen resignerad mot bakgrund av hur IPCC faktiskt agerat. Det gäller t ex förekomsten och urvalet av gråa källor, frånvaron av dementier till påvisade felaktigheter och den bakvända publiceringen av exekutiva slutsatser i förhållande till vetenskaplig dokumentation. Detta visar att mandatet varit ungefär lika styrande, som ett fritt fall  av pappret det skrivits på.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. S.E. Hendriksen

  IPCC har ikke noget Internationalt (FN) mandat til at efterforske ’NATURLIG’ opvarmning, det betyder bl.a. at atmosfæriske forhold og kosmisk stråling, solcirkel variationer er uden for deres ansvarsområde.

  De har kun mandat til at efterforske CO2 finger-aftrykket på klimaet…. intet andet.

 2. Åke N

  Jag vill minnas att Ann L-H lade ut en länk till ett IPCC-dokument som sade (hittar inte länken, så det blir fritt ur minnet):
  Uppgift: IPCC:s uppgift är att sammanställa forskningen angående klimatförändringarna.
  Inget konstigt så långt, men längre ner definieras klimatförändringar som mänsklig påverkan på klimatet.
  Ann L-H, please help.

 3. Thomas

  Kan man inte vinna en saklig debatt kan man alltid ge sig själv fina namn som ”klimatrealist”. Med detta namn menas i Ribbings fall någon som förnekar relevansen av AGW oberoende av hur omöjliga motiveringar han har för detta.
   
  Ribbing försöker blanda bort korten när han skall få det till att ” risk of human-induced climate change” betyder att IPCC är ”ålagt att bevisa AGW-teorin”. Allt det innebär är att IPCC:s fokus är att studera i vilken mån människan påverkar klimatet, inte att bevisa att så är fallet.  IPCC är tänkt att ge beslutsunderlag för om vi måste göra något åt våra utsläpp och då är det just klimatförändringar som orsakas av detta som är relevanta.
   
  Visst är det så att forskningsläget var rätt klart redan innan IPCC bildades, även om man finputsat en hel del. IPCC bildades för att politikerna inte riktigt litade på vetenskapliga samfund utan ville ha mer direkt kontroll, och, om man är lite cynisk, kanske för att de ville begrava frågan i en serie oändliga utredningar så de slapp göra något. Det är så politiker brukar göra.

 4. Ann L-H

  Åke # 2 

  Eftersom IPCCs uppdrag inte är att söka ta reda på vad som styr de naturliga klimatsvängningarna utan endast människans eventuella påverkan kan uppdraget knappast vara vetenskapligt grundat. 
  Det är naturligtvis politik på hög nivå … men vad är den egentliga agendan? …  
  Vi måste ner och rota i vad som hände under 50-60-talen och framåt

  Återkommer när eftermiddagens prio ett är avklarad – middagen!

 5. L

  Thomas, så länge Pachauri sitter kvar är IPCC en alarmistorganisation.

 6. Åke N

  Ann L-H. Hittade länken:
  http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
  Bland annat finns följande:
  Have agreed as follows:
  Article 1
  DEFINITIONS*
  For the purposes of this Convention:
  1. “Adverse effects of climate change” means changes in the physical environment or biota
  resulting from climate change which have significant deleterious effects on the composition,
  resilience or productivity of natural and managed ecosystems or on the operation of
  socio-economic systems or on human health and welfare.
  2. “Climate change” means a change of climate which is attributed directly or indirectly to
  human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to
  natural climate variability observed over comparable time periods.

 7. Thomas #3 och Åke #6

  Nu har du läst slarvigt! Jag anser inte att IPCC ”ålagts” att bevisa AGW, utan säger tvärtom att båda sidor i den diskussionen fått ett finger – dvs instruktionen är oklar.

  Det som i så fall är polemiskt, är avslutningen att mandatet varit betydelselöst. Som spelet sattes upp så har IPCC hoppat på de tuvor man hittat för att motivera sin existens. Jag är angelägen om att fördela skulden för dagens skandalösa situation rättvist mellan politiker och forskare.

  Åke N # 6

  Tack för pkt 2 i ditt citat. jag har läst det förut, men hittade det inte innan jag skrev inlägget. Det är fantastiskt att man definierar klimatförändring som att den är människoframkallad via atmosfärsförändring! ”Klimatförändring” är enligt denna definition något som sker utöver det naturliga.

   

 8. Åke N

  C-G #7.
  Jag minns också Phil Jones och Erland Källens uttalande (ånyo fritt ur minnet):
  Vi har sedan mätningarna började haft tre uppvärmingperioder som ej är statistisk signifikant olika. De två första förklaras av naturliga orsaker (CO2-halten var för låg). Endast den sista (ca 1975 – 1998) kan ej förklaras av annat än CO2-utsläpp. Jag tycker dessa uttalanden är märkliga. Varför har den sista ej naturliga orsaker?

 9. Ann L-H

  IPCC’s uppdrag ja.
  Som sagt anser jag att man måste gå tillbaka åtminstone till 50-talet för att hitta de/n bakomliggande Agendan eller agendorna. 
  Kanske kan man börja med en artikel är av meteorologen Coleman:
  www.http://kusi.com/weather/colemanscorner 

  Artikeln pekar bl a ut de ”miljömedvetna” Bert Bolin, Keeling och Ravelle och den sedan alltid närvarande kommunisten M. Strong, som viktiga aktörer.

  H. Lamb (!) skrev senare en artikel om Strong som är värd att bergunda
  http://sovereignty.net/p/sd/strong.html
  Om man sedan parallellt tar till sig: 
  http://mclean.ch/climate/docs/We_have_been_conned_rev2.pdf
  och 
  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/ambler_un_governance.pdf
  är det svårt att komma förbi vad Coleman en gång skrev, dvs M Strong har varit spindeln som via FN försökt få igenom sin dröm om …

  Yes, we have been conned!
   

 10. Slabadang

  IPCC är bara en fasad!

  Vi är barnsligt naiva om vi tror att IPCCs roll är den officiella. IPCC är en fasad inte för att objektivt söka sammanställa klimatforskningen utan att KONTROLLERA och styra den så att den stämmer med den agenda uppdragsgivaren UNEP hade redan från början.
  IPCC är en TEATER ett uppenbart rent fejk. Sluta tveka, sluta vara artiga sluta vara tveksamt undrande. vi har bevis så att det räcker.
  Bli istället tvärförbannad för att de lurat skjortan av oss och över 77 MDR i klimatskatter har de rånat svenska folket på med IPCC som ALIBI.
  …..
  Öppna ögonen ordentligt och se att detta är den största skandal någonsin i den moderna demokratins historia. Konsekvenserna av IPCC har inte bara korrumperat vetenskapen den har korrumperat hela demokratin och de som utnyttjat situationen och liftat på vetenskapens förtroende är NGOer byråkrater och antingen förbannat cyniska eller totalt intelligens och ansvarsbefriade. Det ytterta konsekvenserna av den hänsynslösa politiseringens konsekvenser har fått sitt ansikte och sitt tydliga exempel.

  Det är du din granne och alla vanliga schyssta hårt arbetande människor som får pröjsa kalaset. Att städa upp i vetenskapen efter denna klimatvetenskapliga rena förgiftning med en med hjälp av IPCCs makt kapad och havererad peer review process kommer ta decennier och först efter en haverikommission för återupprättandet av vetenskapens förtroende tillsatts.

  Det är dags att SLUTA diskutera klimathotet eftersom det inte inte existerar överhuvudtaget utan endast är en politiseringens konstruktion och klimathotet kommer försvinna och upphöra i samma stund som våra politker fattar att vi är allt fler som fattat hur den här förbannade teatern är riggad och det är deras ansvar med det pris som medföljer det som redan stampar på tröskeln.

  Det fanns nog en idè om att CO2 kunde utgöra ett hot mot planeten när IPCCC väl riggades upp. Men när inga bevis eller observationer kunde stödja sambanden eller få fram större hot så började IPCC konstruera i ökande grad och allt friskare istället. Dessler Mann Trenberth Santer är män vi aldrig skall låta slippa undan någon radar någonsin.

  Vad är sista konstruktionen då?? Jovisst sörru ”the missing heat” är funnen genom modellkörningar och hittad på oceanernas botten dit den på nåt mystiskt sätt slunkit ner e de luckor som finns mellan ARGO bojarna utan att registrerats och tydligen så skiter tydligen havsnivåerna högaktligen i att haven enligt modellerna blivit varmare  och sjunker istället. Vem vet Boulder Univerity kanske kan sänka havsbottnarna igen? Sist så sänkte de dem med tre millimeter för att minskningen inte skulle se allt för dramatisk ut och varför inte dra till med en hel meter direkt denna gång ?? Jamenear varfrö hålla på å dutta med nåra ynkliga korrektioner på några millimeter gör som Al Gore dra till ordentligt för det finns ju inte en käft inom de egna leden som skulle säga emot. KVA skulle säker bara hedra denna ”nya kunskap” och skicka ansökningar om forsknings anslag till carlgren som rundar av ett lämpligt antal hundra miljoner att stoppa i fickorna på KVA som tack för hjälpen.
  Kanske IVA ska få sig en dutt också, så de inte kommer på fel tankar!

  Är det så här förbaskat illa ? Jäpp!! Det är dags för vanligt folk att vakna upp ur sin illusion om hur de tror att saker och ting funkar.
  samtidigt ska vi vara glada för att så många demokratiska problem och samband blivit så tydliga genom klimathotsmaffians framfart att det faktiskt går att pricka in pjäsernas agerande och åtgärda bristerna och stänga luckorna.

  Kommentar modererad

 11. Åke N

  Tack Ann L-H för intressanta länkar. Men tyvärr den första funkar inte. Du har ordning reda på allt. Det har inte jag, så jag beundrar dig.

 12. Jan E M

  IPCC skall väll sammaställa forskningen kring de klimatförändringar som påverkas av människan.

  Att varje IPCC-rapport blir längre beror väl på att det är mer som redovisas.

  IPCC har ju dementerat de felaktigheter som funnits i rapporterna. De har också markerat vilket som är grå källor och menat att det inte borde vara med i rapporten även om det med stor sannolikhet ligger lite i det som stått i den grå källan. Jag tänker då på den intervju som gjorts med ett antal äldre skidguider i Schweitz. Det är väl inte otroligt att snöguiderna har rätt i att glaciärerna minskade även innan satellitmätningarna började. När man jämförde det som guiderna påstod med sattelitmätningar så visade det sig att det var fler som överdrev glaciärsmältningarna än som underskattade den.

 13. Åke N

  Jan E-M: Woodo science. Är det en dementi?

 14. Slabadang # 10

  Word!

 15. S.E. Hendriksen

  Hvis man ikke kender den nøjagtige naturlige klima-effekt, så er det umuligt, at udlede den evt. menneskelige effekt.

 16. Inge

  Vill påminna om att 1995 inför Kyoto så tillfrågades klimatforskarna om man kunde urskilja mänsklig påverkan på klimatet. De svarade då att det i bruset av osäkerhet inte gick att urskilja någon sådan. Santer och IPCC ändrade då svaret på 16 punkter tror jag det var, till att det fanns en ”discernible” (urskiljbar) mänsklig påverkan. Sedan kunde man skriva det till världens regeringar och bjuda in till Kyotomötet som resulterade i Kyotoprotokollet.
  Så gör de, kör över vetenskapen och tvingar fram sitt eget budskap. Så har de hållit påhela tiden.

 17. Ann L-H

  Åke N. – #11. Försök med den här istället, samma artikel

  http://www.google.se/search?sourceid=navclient&aq=0h&oq=The+amazing+&hl=sv&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLL_svSE401SE401&q=the+amazing+story+behind+the+global+waring+scare

 18. Ann L-H

  Slabadang –  # 10 Du skriver ”den agenda uppdragsgivaren UNEP hade redan från början”.
  Och hur beskriver du denna agenda?

 19. Inge

  #15

  Jag håller med helt!

 20. Slabadang

  Ann LH

  1. Globalististiska intresset att ”förena” och centralisera
   världspolitiken. Ett globalt hot med politikerna vid spakarna för att hantera detta var perfekt som verktyg och argument.

  Sen vet vi hela raddan av de som hängde på, tryckte på. och gavs tillträde till syltburken. 

 21. Ann L-H

  Slabadang – # 20. Tack, jag ville bara förvissa mig om att jag inte missat poängen. Då är vi i varje fall två som har samma å/insikt.  

 22. Ingemar Nordin

  Kan man inte sammanfatta problemet i två punkter:

  1) Det går inte att på ett vetenskapligt försvarbart sätt utföra uppdraget om människans eventuella bidrag till den globala uppvärmningen om man inte har koll på alla faktorer som kan orsaka uppvärmning (och, för den delen, avsvalning).

  2) Ingen med minsta insikt i hur byråkratiska organisationer fungerar i praktiken kan vara naiv nog att tro att IPCC med detta uppdrag skulle komma fram till att ”växthusgaser är ofarliga, lägg ned oss”.

 23. svempa

  IPCC påminner om påvestolen anno-dazumal. Kolla här Thomas så kan du se vilken förebild klimatkoncilierna har haft (t.ex. det i Köpenhamn):

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Konciliet_i_Konstanz 

  Vad man anser om de irrläriga vet vi men frågan är vem som skall bli ny påve. 

 24. Gunnar Strandell

  C-G, Åke N. och Ann L-H!
  IPCC styrs av UNEP och Klimatkonventionen som Åke N. länkar till i #6.

  Konventionen upprättades 1992 och slår fast att CO2 och andra växthusgaser påverkar klimatet negativt. 194 stater och EU har förbundit sig till konventionen. Pachauri har ju också under 2011 förklarat att IPCCS uppgift är att fullfölja det uppdrag som UNEP gett och som lyder under konventionen, men det är INTE att fritt söka förklaringar till hur klimatet utvecklas. 

  Man behöver inte vara professor i vetenskapsteori för att inse att detta är pseudovetenskap. Det räcker med att läsa igenom Åke N.s länk.

 25. 1975  Club of Rome, Margaret Mead
  Attached PDF, Var så god och skölj
  http://www.maieutic.com/maieutic/maieuticw.nsf/0b2c97b629c1e95a80257667004ee320/bb9e264ef4477e70c125772c0060e002?OpenDocument

 26. L

  Såg ni Rockström på Aktuellt nyss? Klimatförändringarna går ännu snabbare!

 27. svempa

  Pastor Rockström har direkt access till SVT när han önskar marknadsföra sig själv och SEI. Bättrar på resultaträkningen avsevärt varje gång.

    

 28. Kristian Grönqvist

  Konstigt att man inte ser L och svempa där istället…eller…?

 29. L

  Kristian G, jag skulle aldrig sitta i TV och ljuga…

 30. L och Svempa

  Kanske en liten tröst för att Rockström fick äga Aktuelltscenen så länge, utan en enda besvärande fråga.
  Dagens webutgåva av Nature innehåller två klimatrealistiska dementier:

  1) Published online 20 September 2011 | Nature | doi:10.1038/news.2011.547

  ”Greenland ice-melt map gets the cold shoulder
  Polar researchers mobilize to clear up atlas’s icesheet error.”
  Lucas Laursen

  2) ”El Niño in a warming world”

  doi:10.1038/477373c

  21 September 2011
  ”Fossil analyses have cast doubt on the prediction by some climate modellers that a warmer world will bring an enduring warming of the eastern Pacific as a result of the warm phase of the El Niño–Southern Oscillation becoming permanent.”

  I den första, som alltså handlar om felet i Times atlas, nämns t o m att Grönlandsisens volym endast minskat med 0.1 % på de senaste 12 åren. Hoppas Rockström (& Aktuelltredaktionen??) läser det – det är sannerligen ovanligt att finna sådant stoff i Nature som annars är mycket rättroget.

  /C-G

 31. L

  Rockström drog till med att Antarktis också smälter nu. Sant eller falskt?

 32. svempa

  Kristian Grönqvist #28

  Man kan ju alltid hoppas på att någon AGW-kättare kan komma på grön kvist och få tillstånd till en personlig predikan i TV-nyheterna efter pastor Rockström. Många har varit kallade få har blivit kallade av SVT. 

  Pastor Rockström får mig förresten att tänka på ett citat från en radioandakt:

  Gud, vi ber för våra pengar”

 33. Ann L-H

  Även om man kan följa olika klimathotsrötter långt bak i tiden är det värt att notera att UNEP bildades under tidigt -70tal och att, gissa vem, jo naturligtvis M. Strong var dess förste executive director.

  Och -73 såg han till att ”stödköpa” NGOs:

  1973 “As the architect of the United Nations Environment Program (UNEP) and the United Nations Development Program (UNDP), Strong had for many years co-ordinated and strengthened the integration of Non Governmental Organisations (NGOs) into the UN environmental bodies. In Geneva in 1973, he launched the “World Assembly of NGO´s concerned with the Global Environment”. He realized that for his ambitions of a UN World Government to become reality he needed the vast  networking opportunities offered by the NGO´s, now referred to as “Civil Society”” Källa: SPPI D. Ambler United (Socialist) Nations – progress on Global Governance, via Climate Change, Sustainable Development and Bio-Diversity.

  Men Gunnar S. # 24 – på vad sätt styr UNEP och klimatkonventionen IPCC?
  Har ICSU och WMO inte någon roll idag?

 34. Mats Geijer

  Rockström sade också en meters höjning av havsytan. Var det inte sex meter förra veckan? Ojdå, jag tänkte inte på det – klimatmodellerna var fel. Fast visst är höjningen av havsytan minimal just nu? Minustecken brukar ju betyda väldigt liten ökning…;)

 35. L

  Pär Holmgren utsågs till Hedersdoktor vid Uppsala Universitet sa man nyss. På nätet hittade jag följande i motiveringen; ”Pär Holmgren har haft stor betydelse för klimatdebatten och har med starkt engagemang arbetat för att uppmärksamma pågående klimatförändringar och människans betydelse för dessa.” Dags att dricka något stärkande…
   

 36. Ivh

  L #31
   
  Enl NASA så har ismängden på Antarktis minskat med ungefär 1000 gigaton de senaste 9 åren.
   
  http://www.nasa.gov/images/content/416685main_20100108_Climate_1.jpg
   
  Rockström brukar aldrig ha fel när det gäller fakta om vad som verkligen hänt.

 37. Lena Krantz

  L m fl
  Det är ju lite märkligt att det går fortare och fortare när verkligheten inte visar det han påstår.
  Men verkligheten kommer att komma ikapp!

  😀
   
   

 38. Sven B

  Efter att ha följt klimat funderingarna sedan slutet på90talet så verkar det att finnas allt mindre som talar för att co2 orsakar någon dramatisk uppvämning av klotet. Samtidigt har MSM allt större intresse av att plocka fram hot och forskare som Rockström eller radions program Klotet. Reportrar löper efter varandra utan något ifågasättande. Tänk även Tomas Q, eller ubåts mink problemen 

 39. Om nu glaciären på Kebnekaise sydtopp har minskat med 4 meter
  på några år,kan fråga sig är det global värme med CO2 som kan
  vara orsaken till en så snabb nersmältning,glacierer globalt minskar
  med rekord sen 1000 år,hur var det med 1000 åriga värmecykler,
  kan klimatavtal stoppa dessa förändringar,enligt Rockström så
  är utvecklingen i positiv riktning.
  Inslaget är alltså vinklat i Aktuellt det är värre än vi trott återkommer
  som slutsats som vanligt.
  Klimatarbetet fortsätter, menade Rockström,till nya klimatavtal.
  ALI.K.
   
   

 40. L

  Ivh #36, och hur ser trenden ut om du går tillbaka till 1979?

 41. Ivh!

  ”Rockström brukar aldrig ha fel när det gäller fakta om vad som verkligen hänt.”

  Hmm – jag har sett & hört honom bli bli helt ”debunkad”, som det heter på UIitiska, när det gäller
  påståenden om stigande hav.
  Tvärtom har jag noterat med vilken lätthet och övertygelse Rockström påstår att det som IPCC förutspått redan har inträffat.

  /C-G

 42. Klimatfrågan liknar mer ett indiciemål ala Tomas Qvickmed Borgström
  som expert som bevis i skuldfrågan.
  ALI.K.

 43. L

  Nobelpristagare Gore och Pachauri, Hedersdoktorer Bojs och Holmgren, vilka klimatexperter vi har fått.. 😉

 44. Stickan no1

  lvh;
  http://www.springerlink.com/content/9k58637p80534284/
  ”Mass balance estimates for the Antarctic Ice Sheet (AIS) in the 2007 report by the Intergovernmental Panel on Climate Change and in more recent reports lie between approximately +50 to −250 Gt/year for 1992 to 2009. The 300 Gt/year range is approximately 15% of the annual mass input…”
  MEN:
  ”Two ERS-based estimates, the modified IOM, and a GRACE-based estimate for observations within 1992–2005 lie in a narrowed range of +27 to −40 Gt/year, which is about 3% of the annual mass input…”
   
   

 45. Helge

  Ivh
  Det nämndes också att glaciärernas avsmältning i Himalaya ökar och att det kan drabba dem som lever av smältvattnet negativt när floderna sinar. Är det korrekt fakta? Räcker ju med vanlig logik att det inte stämmer, var floderna beroende av att glaciärerna smälter måste de ju smälta, att 98-100% av flodvattnet består av högst 1 år gammal nederbörd var det ingen som upplyste om. En känsla av Östtyska statstelevisionen flimrar förbi…

 46. Helge

  Verkar som vissa minskar, andra ökar
  http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/8284223/Some-Himalayan-glaciers-are-advancing-rather-than-melting-study-finds.html
   

 47. Bim

  Jag vill läsa hela Slabadangs lysande inlägg!!!

 48. OT?

  Ur text-tv idag:

  ”119 SVT Text         Onsdag 21 sep 2011
  INRIKES Publicerad 21 september     
                                         
  Koldioxidutsläppen på rekordnivå     
                                         
    De sammanlagda koldioxidutsläppen    
    från världens länder nådde en        
    rekordhög nivå på 33 miljarder ton   
    under 2010, enligt en ny rapport från
    EU-kommissionen på onsdagen.         
                                         
    Av rapporten framgår också att       
    utsläppen ökat med 45 procent sedan  
    1990, tvärtemot alla överenskommelser
    som nåtts om en minskning.           
                                         
    Orsaken till den dystra trenden är   
    den kraftiga utsläppsökningen i Kina.
    På bara tio år har de kinesiska      
    utsläppen mer än fördubblats och är nu
    nästan nio miljarder ton per år,     
    eller 6,8 ton per capita.

  Kanske någon AGW-oroad kan förklara varför det inte blir varmare? 😉

 49. Helge

  Och inte stormar det mer i Sverige heller
  http://www.gvc2.gu.se/BIBLIO/B-serien/B224.pdf
   

 50. ThomasJ

  #47: Me too! 😀

  Mods: vänligast go thinking – non military please!

  Mvh/TJ

 51. ThomasJ

  Ann L-H #33: Yepp, that’s the clue, the root of the Scam!
  Mister Strong in person, really in person. Undrar varför mannen gömmer sig i de hemligaste av delarna av den hemliga staden…  😉
  Han, likt Hubbard m.fl. har naturligtvis sina ’egna’ nätverk… aktiva…
  Hmmm, go on Figuring!  😀

  Mvh/TJ

 52. C-G

  Dags för tillsättandet av en ”Sanningskommission” som får i uppdrag
  att utreda hela klimatfrågan och IPCC.
  Men vem skall ta initiativet? 

 53. Pehr Björnbom

  Rockström drar till med att havsnivån ökar med en meter. Han bryr sig tydligen inte ens om vad IPCC-rapporten säger, nämligen inte över 0,6 m ens i det allra värsta fallet:

  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch10s10-es-8-sea-level.html
  Sea level is projected to rise between the present (1980–1999) and the end of this century (2090–2099) under the SRES B1 scenario by 0.18 to 0.38 m, B2 by 0.20 to 0.43 m, A1B by 0.21 to 0.48 m, A1T by 0.20 to 0.45 m, A2 by 0.23 to 0.51 m, and A1FI by 0.26 to 0.59 m. These are 5 to 95% ranges based on the spread of AOGCM results, not including uncertainty in carbon cycle feedbacks.

  Vad jag har hört nyligen är att IPCC:s bedömning inte ser ut att ändras särskilt mycket till nästa rapport. Dessutom är ju de högsta scenarierna starkt ifrågasatta med tanke på begränsade tillgångar av fossila bränslen.

  Vad tänker Rockström egentligen? Han pratade om att det går framåt i styrelserummen. Är det kanske nya idéer på gång hur klimatet kan omsättas till lönsamma affärsidéer?

 54. ThomasJ

  #52: Vem.. vabbaha är nu Rockström? :shock

  Mvh/TJ

 55. ThomasJ

  #53: Sorry, rättning (i leden..) är:
   😯

  Mvh/TJ

 56. L

  Rockis drog också till med att det blivit nästan 1 grad varmare, men mig veterligt ligger ökningen kvar på 0,67° för de senaste 132 åren…

   

 57. ThomasJ

  Darned….

  :mrgreen:

  asså, sorry!

  Mvh/TJ

 58. ThomasJ

  Man kan ju kolla här (gäller Göteborg) men där finns mkt mer observerade data att ta till sig ( ..om man så vill, vill säga,…):

  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-032

  Gissa sicken ’diskussion’ är på G här på Bäskusten… wow!

  Mvh/TJ

 59. Adolf Goreing

  Det var en ganska intressant debatt på UI (ja, DOM ni vet..) om IPCC:s uppdrag. Alltid bra att se hur pro-AGW sidan argumenterar. http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2011/09/welander-hittar-pa-om-ipcc.html#comment-form

  Sammanfattningvis ungefär: eftersom det redan är bevisat att AGW existerar så är deti inte biased att lägga fokus på detta. 

  Judith Curry har en intressant defintion av ”bevis” i detta sammanhang. Hon beskriver det som mängden artiklar som utrrycker en viss åsikt eller slutsats. Dvs. i traditonell mening inte ett bevis eftersom det räcker med en enda artikel som säger motsatsen och dessutom har rätt. Man ska vara medveten om betydelsen när man läser amerikanska-brittiska artiklar i ämnet. Tror inte UI har förstått den här nyansskillnaden mellan bevis och ”bevis”.

 60. AOH

  http://www.pik-potsdam.de/institute/connections/ipcc
  Ottmar Edenhofer takes on chairmanship withinIPCC
   
  “In the coming years, we will have to clarify the requirements of mitigation and the limits of adaptation,” says Edenhofer
  …..It is part of the IPCC’s mandate and the main task for Working Group 3 to point out solutions.
  This will grow in importance in the coming years,
   
  Edenhofer thinks, as the expectations of politicians, the economy and society also continue to grow……
  Ja nu vet vi –  det är politiken, ekonomin  och samhället som kräver IPCC:s existens.

 61. Jan Lindblom

  IVh #36 Det måste innebära att ismängden på grönland grovt räknat minskat med med mindre än 1 promille på 9 år? 

 62. Jan Lindblom

  Ivh #36 Ber om ursäkt jag räknade på Grönlands massa! Skall läsa bättre nästa gång.

 63. Håkan Sjögren

  C-G Ribbing : IPCC:s uppdrag är tydligen att slå blå (eller snarare röda) dunster i våra ögon. Mvh, Håkan.

 64. Åke N

  Gunnar Strandell #24.
  Länken är egentligen från Ann L-H. Men jag kom ihåg den men fick gå tillbaka ett antal månader på TCS för att hitta den. Är det nån här som vet hur man sparar en länk till ett PDF-dokument?

 65. Åke N

  Sparar som bokmärke, var vad jag undrade.

 66. Ivh

  C-G Ribbing #41.
   
  Det jag menade med Rockström är att han brukar vara väl påläst på hur klimatet förändrats. Han påstår aldrig något som bevisligen är felaktigt.
   
  Jan Lindblom #61
   
  Det verkar som NASA bara har mätt isvolymer sedan 2002. På sydpolen så innebär en minskning på tusen gigaton is en tjugondels promille, vilket motvarar en havsnivåhöjning p 3 mm. Vilket motsvarar 10 % av den havsnivöhöning som varit under den tiden.
   
  För ett antal år sedan så hade klimatforskarna en teori om att inlandsisen på Grönland och vid sydpolen inte skulle minska, därför att nederbörden i form av snö skulle öka i samma takt som avsmältningen. Det verkar som det inte stämmer.

 67. Gunnar Strandell

  Ann L-H #33
  ”På vad sätt styr UNEP och klimatkonventionen IPCC?”

  Klimatkonventionen är undertecknad av 194 stater och EU. Strängt taget innebär det att den gäller för alla invånare i dessa länder.
  I den fastslås att människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet. 

  UNEP är ett FN-organ med uppgift att värna miljön.
  Mission:
  To provide leadership and encourage partnership in caring for the environment by inspiring, informing, and enabling nations and peoples to improve their quality of life without compromising that of future generations.

  Arbetet görs bland annat genom att ge stöd till forskning:
  UNEP’s work, a great portion being scientific and technical in nature, to leverage knowledge in support of decision making in environmental management and sustainable development, has contributed to the establishment of a number of scientific advisory groups for which UNEP acts as the convener.

  Scientific Advisory Groups:
  The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
  .

  I Sverige är vi stolta över vår insats:
  http://www.regeringen.se/sb/d/3413

  Jag har lärt mig detta genom att läsa Roger Pielke Jr:
  ”Climate Fix – What Scientists and Politicians Won’t Tell You About Global Warming.”

 68. ThomasJ

  Styr & styr… här nåt som styr:

  http://nofrakkingconsensus.com/2011/09/23/how-the-wwf-infiltrated-the-ipcc-%e2%80%93-part-1/

  När deklareras cAGW-religionen som varande vad det hela är, nämligen världshistoriens största ’vetenskapliga’ bluff/bedrägeri/ljug/lögn/ subversivitet osv… pick any 3 of ’em…  😉

  Mvh/TJ

 69. AOH

  http://www.derwettermann.de/en/allgemein-en/why-politics-believe-in-ipcc/#more-233
   
   
  „Why Politics believe in IPCC“