Våra kalla vintrars geografi

Gästinlägg av docenten, meteorologen och klimatologen Tage Andersson

Den globala medeltemperaturen har enligt tillgängliga observationer stigit med knappt en grad Celsius (eller Kelvin) de senaste 150 åren. Som jag framhöll i mitt inlägg på TCS 110908 anförs ofta detta som bevis för AGW (Anthropogen Global Warming). Uppvärmningen kommenterar nobelpristagaren i fysik år1973,  Ivar Giaever , såhär: ” The claim (how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?) is that the temperature has changed from ~288.0 to ~288.8 degree Kelvin in about 150 years, which (if true) means to me is that the temperature has been amazingly stable, and both human health and happiness have definitely improved in this ‘warming’ period. ”Citatet kommer från det brev där Giaver  avsäger sej sitt hedersledamotskap i American Physical Society pga deras officiella inställning till AGW. Nog håller Giaver en välbehövlig distans till den infekterade klimatdebatten. Av liknande skäl utträdde fysikprofessorn emeritus Hal Lewis, University of California at Santa Barbara, något år tidigare.

Norra halvklotets vintrar har också blivit en knapp grad C varmare. Den globala temperaturen varierar mycket mindre än regionala, som Sveriges. Det är också ovanligt att flera mycket kalla svenska vintrar kommer i följd. Under 1900-talet har tre konsekutiva mycket kalla vintrar endast uppträtt två gånger: 1940-1942 och 1985-1987 (Med vinter menas månaderna dec, jan och feb, och vintern 1939/1940 betecknas 1940 osv). Vi har nu upplevt två konsekutiva kalla vintrar, 2010 och 2011. Hur skiljer sej deras geografiska utbredning från 1900-talets kalla 3-vintrarsperioder?

Fig 1 visar attköldutbredningarna 1940-1942 och 1985-1987 är mycket lika varandra såväl till geografisk utbredning som temperatur. De är också mycket lika de senaste vintrarna, 2010-2011.

En regional vinters medeltemperatur är ett abstrakt begrepp. Dels är regionen Sverige stor, även om den bara omfattar någon tiondels procent av globens yta upptar den i latitud 15 av 180 grader. Vi kan ha helt olika vintrar i södra och norra landet. Dels är tiden hela tre månader och de har sällan samma temperaturanomalier. Som exempel hade vintern 2011 en extremt kall december (2010), se fig, en något varm januari 2011 och en kall februari med sträng kyla  i norr.

 Fig1a

 Fig.1. Temperaturanomalier under vintrarna 1940-1942, 1985-1987, 2010-2011 samt december 2010. Referensperiod 1901-2000. Data och analysmetod efter NASA/GISS

De kalla krigsvintrarna 1940-1942 inföll då såväl globen som helhet och norra halvklotets vintrar hade ett temperaturmaximum. Även under de kalla vintrarna 2010-2011 hade såväl globen som norra halvklotet hög temperatur. Kan intuitivt förefalla underligt, men är det inte med tanke på den låga korrelationen mellan Sveriges och klotets temperaturanomalier. Gemensamt för våra kalla vintrar är att kylan täcker större delen av Europa och Sibirien.

Våra kalla vintrar är alltså inga lokala fenomen. En enkel bild av dem är att den sibiriska anticyklonen, som beter sej som en dallrande geleklump, är ovanligt kall och tillåts att breda ut sej åt väster. Ofta därför att den nordatlantiska oscillationen, NAO, har ett lågt värde, innebärande att den azoriska anticyklonen och den isländska cyklonen är svaga, med svag västvindkomponent mellan dem. Eller rentav omkastade. Enbart oscillationen styr inte temperaturen. Vintern 2010 hade extremt lågt NAO, de kalla vintrarna 1985-1987 också lågt, men betydligt högre än 2010. Erik W. Kolstad illustrerar i Fig 2 luftströmningen under vintern 2010.

 Fig 2a

Fig. 2. Luftströmning under den kalla vintern 2010. Det azoriska högtrycket och det isländska lågtrycket har bytt plats. Efter Erik W. Kolstad.

Intressant är hurAGW-arna reagerar för dessa senaste kalla vintrar. Förutom att först deklarera kylan som lokal gav de snabbt beskedet att den är mycket ovanlig och blir allt sällsyntare. Representativ är SMHIs hydrologiprofessor Sten Bergström, som i DN den 7 januari 2010 förklarar att ” Den vita vintern och det kyliga vädret i Sverige är ett undantag. I framtiden kommer växthuseffekten leda till att de kalla vintrarna blir allt mer sällsynta” . Bergsäker är Bergström, ty han tyr sej till klimatmodellerna. Ingen tvekan, de säger så. I verkligheten blev redan nästa november mycket kall, med tidig snö. Följande december 2010 blev extremt kall och som helhet blev vintern 2011 kall. Dock, efter kalla vintrar kan även kyla förklaras av klimatmodeller. Kodra et al har i Geophysical Research Letters (Persistingcold extremes under 21stcenturywarming scenarios) analyserat modellsimulationer och observationer. Deras resultat kan sammanfattas så att extrem kyla kommer att vara lika frekvent under 2000-talet som under 1900-talet, även om den globala uppvärmningen fortsätter.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Inge

  Tage: Nog är det väl också så att södra halvklotet också har upplevt ett par ovanligt kalla vintrar!

 2. Tack Tage.

  Med klimatmodellernas hjälp så ser det alltså ut så här:

  1 x 2

  Helgarderat.
  Varmt= Global varming.
  Ingen signifikant tempförändring = Global Warming. 
  Kallare = Global warming.

  Känns nästan som läge att börja knega i klimathotarbranchen?

 3. Bengt Abelsson

  Kodra et el uttrycker det så här:
  ”Our confidence in regional projections of cold ex- tremes persistence may be enhanced through a better understanding of the underlying physical drivers and the ability of climate models to capture them.”
  eller översatt:
  Om vi förstod den bakomliggande fysiken så behövde vi inte gissa.
  Science is settled??!

 4. S. Andersson

  Labbibia #2: Den här sortens helgarderade ”Putte Kock-modeller” ökar ju inte precis trovärdigheten. Och ändå tror folk på eländet. Hur förklarar man det?
   
  Som jag skrivit här förut är det just detta som skrämmer mig mest med klimatalarmismen. Vi kommer aldrig att bli av med den. Oavsett vad som händer har dessa människor en förklaring. Man hade ju trott att om det inte blir varmare så skulle de dra sig tillbaka till sina hålor och pudra näsan, men så kommer det inte att bli.
   
  Lustigt nog har allt detta löst ett annat problem för mig. Jag har nämligen aldrig riktigt förstått hur det går till när en religion föds. De utlovar ju alltid en hel massa saker som inte händer och ingen kan bevisa att Gud finns. Lösningen ligger i att uppfinna en tankekonstruktion som är helt opåverkad av verkligheten. En lära som kan förklara bort alla tänkbara motsägelser och misslyckande. Om det blir en bra skörd är det för att Gud är god. Om det blir en dålig är det för att människorna har syndat. Och så vidare.
   
  Detta är exakt vad som håller på att hända här och nu. Mycket intressant.

 5. Joel

  OT, men apropå ”klimathotarbranschen”: http://www.epostservice.com/read.asp?issueid=134070&userid=33858405&readid=06BA111DE72E

  Vi står inför en fortsatt global temperaturökning, havsnivåhöjning och förändrade vattentillgångar. Isavsmältningen i Arktis går snabbare än vad som tidigare förutsagts. Arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser måste intensifieras. De mål som regeringen har satt upp för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 kommer sannolikt att uppnås. Men vad händer därefter? Välkommen till Klimatforum som, genom att belysa vetenskapen, utvecklingen globalt och inom EU samt näringslivets ambitioner, syftar till att bidra till diskussionen om det fortsatta klimatarbetet i Sverige. ”

  Suck… 

 6. Björn

  Bergsäkra Bergström hänvisar till klimatmodellerna i likhet med spågumman som hänvisar till kristallkulan. De ha det gemensamma att de inte personligen behöver vara ansvariga för vad de säger. 

  Det gemensamma med de kalla åren som nämns, är närheten till ett solfläcksminimum. Under Maunder minimum, alltså de 50 kallaste åren under Lilla istiden, kunde man observera endast några enstaka solfläckar. Det är just undvikandet av sådana här fenomen bland klimatforskarna, som medför att deras trovärdighet försvagas. Koldioxidens inverkan på temperaturen i förhållande till andra faktorer, är mycket diskutabel, så länge man inte rättframt gör en kvantitativ jämförelse.   

 7. Helge

  Och om än klimatet ändras regionalt, allt annat vore anmärkningsvärt, och summan av regionala förändringar slår på globala genomsnittsvärden, så finns det ingen teori som kan förklara hur koldioxin kan anses spela huvudrollen.

 8. hahn

  Jag har ju med jämna mellanrum i flera år redovisat min åsikt. Nämligen att den uppmätta temperaturökningen är så liten att den är att betrakta som en häpnadsväckande stabilitet, och en relevant graf, med korrekt skalad linjetjocklek skulle visa en horisontell linje helt utan rörelse.

  En annan sak jag förbluffas över är att en temperaturhöjning på, säg 1 grad ska vara så fatal för något folk långt borta, som givetvis talar ett annat språk mm. Men om medeltemperaturen i Stockholm steg med 1 grad skulle ingen märka ett skvatt. Jag har en bestämd känsla av att de där hotade figurerna långt bort tror att vi i skandinavien skulle drabbas enormt hårt. Det är nog så att hela AGW kyrkan pekar ut andra, långt bort, och gärna fattiga som de som ska drabbas hårdast. Samvetet är en viktig ”striking point”.

 9. Micke Johnsson

  S. Andersson

  Folk tror inte på spektaklet längre. Redan för 3 år sen så gjorde Aftonbladet(ja jag vet jag svär)en undersökning(dock ej vetenskaplig säkerställd) men det var över 115000 som hade röstat och det är ju ganska ovanligt när det gäller  nätundersökning. 70% trodde att klimathotet var en bluff eller mycket överdriven. Detta säger väl en del om MSM och politiker.

 10. Bim

  Jag tror på global uppvärmning…förutsatt att jag får en doktorshatt.

 11. Peter F

  ”En fanatiker är en som fördubblar ansträngningarna när han glömt sitt mål.”
  källa: George Santayana

  En ideolog kan försvara
  en sak så starkt att
  alla förstår att den är svag.

 12. Slabadang

  Rockström i Aktuellt!

  Det är kul och viktrigit att dissekera det klimatistiska fikonspråket. Där Skrockström behärskar alla trådarna.

  Rockström inleder med.

  ” Nu är det så här…. att forskningen pekar entydigt på att miljöförändringarna går snabbare”

  Att inte ange några referenser eller jämförelser eller storhetsbegrepp är ett genomgårnde trick. Vem blir upphetsad eller skrämd av att Grönladsinlands is smält med 0,007% och att det skulle ta 3000 år inna den var borta. Nej parata om gigaton istället det låter mycket mycket mer.

  Vi kollar fakta:

  Temperatur HADCRUT: 1998-2011

  http://www.globalhotair.org/2011/09/hadcrut3-average-monthly-global-surface.html

  Fortsättning ” å nu kan ju folk se med egna ögon vad som händer. Så det finns ett enormt stöd för vetenskapen idag, genom tex en snabbare avsmältning av Kebnekaise”

  Snabbare än vad eller när undivker han att precisera.

  ”Vi har mycket större belägg för torka,översvämmning och annat som sker idag ,så medvetenheten är mycket större än vad media uppmärksammar”

  Nästan kul, men belägg för torka och översvämmningar finns redan angivet i bibeln så vad menar Rockström? ( Det kommer lite senare)

  Reportern frågar om engagemenget för klimatet kanske till och med ökat.

  ” Engagemanget som vi upplever är åtminstone starkare i de exekutiva styrelserummen ute i de stora bolagen i världen, mycket starkare i Kina och Indien där det finns en medvetenhet om att en lågkolekonomi är en möjlighet för utvecklingen i framtiden. Det är mindre och mindre en miljöfråga och mer och mer en utvecklingsfråga.”

  Tänk va fint man kan få till det! I klartext betyder det att endast de som är TVINGADE att syssla med klimatadministrationer och ålagda att ta fram ”policys” är sysselsatta med tramset, medan de som kan välja fritt lämnat skiten ryggen sedan länge.
  I kIna har de fattat lågkolsamhället till den milda grad att de startar ett nytt kolkraftverk i veckan och med tanke på att kineser alltid svarar ja fast de lika gärna kan mena nej är inget att ta upp. Inte heller finns det en svensk skattebetalande käft som har möjlighet att dra runt i Kina eller Indien för att kolla upp om Rockströms påstående stämmer. Men det är ju klart det är hans ”upplevelse” det handlar om.

  http://ecopolitology.org/2010/08/26/chinas-massive-coal-fired-power-plant-boom-visualized/

  Efter det ”dramatiska” inslaget om att Kebnekaises topp smält tre hela meter så kopplar Rockström på. Hur mycket tre meter betyder i totalvolym får vi inte reda på mer än att ”forskaren” utropar ett ”herre gud” när hon får reda på att den sjunkit med tre meter. Om mätningen gjordes vid samma datum och under liknande förhållanden fick vi inte reda på.

  Så vad tänker då Skrockis när han sett det ”dramatiska” inslaget?

  ”Det här är ju dramatiskt! och det ligger helt i linje med det vi ser runt om i världen. Det är precis som ”Gunhild” dvs (forskaren i inslaget) påpekar. Arktis smälter snabbare än vad Fns vetenskapliga panel drog slutsatser om 2007 samma sak med Antarktis…. jassså!

  satellit mätningarna måste ju vara fel eftersom de mätt upp inte mindre än minst tio trettioåriga isutbredningsrekord 2008-2010.

  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/seaice.anomaly.antarctic.png

  Rockström kanske menade Stiegs gamla debunkade artikel om Antarktis uppvärmning som såg ut så här på den gamla goda klimathotar tiden:

  http://www.australianclimatemadness.com/wp-content/uploads/2011/02/nature_steig.jpg

  Men den är nu är rättad av Odonell och ser ut så här.
  http://climateaudit.files.wordpress.com/2010/12/olmc_comparison.png

   forts ” det verifierar att VI nu värmt upp planeten med nästan en grad”

  Titta där nu kommer Skrockström med nyheter igen sa inte IPCC att bara o.2 C kunde tillräknas CO2 utsläpp. Var hittar Skrockis stöd för att VI är skyldiga till hela en grad?

  Men sen börjar han släppa allt fler alarmistspärrar när han märker att han inte kommer att få en enda kontrollfråga av Aktuellt när han börjar rappa om glaciärerna i Himalaya och färskvattenbehovet hos ”miljarder av människor i Pakistan och Indien!!

  Så vad säger fakta i kombination med vanlig logik i denna fråga?

  Den totala nederbörden och avsmältningen avgör tillgången till färskvatten till floderna där vanlig nederbörd dominerar som allra minst upp till sextio procent av färskvattenflödet men upp till 98% i aktuellt område.

  Glaciärerna är bara ett tillfälligt magasin/reservoar för färskvatten och binder säsongmässigt upp regn och framför allt årssnö (som inte tillhör glaciären) för att till våren släppa den åter. Den påverkar alltså inte nederbörden eller tillför färskvatten som egen källa.

  Om Glaciärerna drar sig tillbaka så innebär det att nederbörden mer rinner ner i floderna direkt utan att magasineras i glaciärerna först och vattenflödena skulle bli mer jämna under året men inte mindre totalt.Årssnö utgör en mycket större källa till magasinering än glaciärerna i sig.

  Tankefiguren och logiken borde vara det omvända för klimathotarna. Nämligen om nu folk i indus är beroende av att glaciärerna verkligen smälter så är ju inte problemet att de smälter utan i så fall om de inte smälter. Om de växte skulle de ju ackumulera mer färskvatten istället för tvärtom och verklig brist på färskvatten i omlopp skulle bli konsekvensen.

  Ska de dessutom följa sina egna modeller så kommer det ju regna mer och hur kan då det totala scenariet bli torka och brist på färskvatten?Mer översvämningar och samtidigt vattenbrist????

  Hänger nån med? 🙂

  Sen avslutar Rockström blland annat med att vi kan räkna med ”MINST EN METERS höjda havsnivåer!!”  Vilken sol och vårare!! 🙂
  Den tidigare stabila havsökningen börjar slakna av betänkligt och till och med peka nedåt.

  http://sealevel.colorado.edu/

  Som en helt substanslös sluttruddeleuut drar han en riktig klimahotarövarstory direkt ur armhålan om Australien.

  ”Tolv år av torka därefter den största floden NÅGONSIN”

  Jasså du Skrockis:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Floods_in_Australia

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/01/brisbane-floods-2011.jpg

  Det existerar inte substans i något enda påstående och tillgreppen av falska bevis visar ju att när det kanske ledande språkröret i Sverige för klimathotet i form av Rockström inte kan vara det minsta substansiell så är det ett mycket viktigt bevis på vilket fattigt påhitt hela maskeraden är.

  Refat el Sajhed blev årets svensk och fick åka i spalterna efter sin uppdiktade doktorshatt en liten lätt glidning med sanningen gjorde honom persona nongrata. Man undrar ju vad som då kommer att ske med Skrockis om han skall konfronteras på samma villkor? 🙂
  Har SEI planer på att fusionerna med VOLVO kanske?

   

 13. Mats Geijer

  Har Dr. Palm inget att kommentera angående ovanstående? Svårt att raljera kanske om saknade länkar och källor?

  Mvh Mats

 14. Gunbo

  Tage Andrsson m fl,

  Det här är ju precis det jag skrev i en kommentar till pekke för några dagar sedan.
  ”Varför får vi arktiskt vintrar igen ??”
  Därför att vi p g a negativ NAO fick arktisk kalluft över oss. Andra områden på jorden hade betydligt varmare än normalt.
  Du vet kanske att luftmassorna rör på sig och att Arktis är svinkallt under vintern. Så länge det är så kommer vi då och då att få kalla vintrar. Det är variationer i vädret.”

  Att det ska vara så svårt att förstå att  vädret kan variera enormt regioalt även om det globalt blir varmare.

  Kolla anomalierna från 40-talet och 80-talet och jämför med de två senaste åren. Det var kallt över Skandinavien och delar av Sibirien både då och nu senare men se hur mycket varmare det var i andra delar av Norra hemisfären under 2010-2011.

  CO2? Det vet vi inte men att det blivit vamare vet vi och det är lönlöst att förneka detta faktum.

 15. Ingemar Nordin

  Slabadang #12,

  Tack för din genomgång. Jag betraktar numera Rockström, Wijkman, och andra tyckare i MSM på samma sätt som internet-troll. De dyker upp titt som tätt med fullkomligt horribla påståenden som de vet kommer att för bort debatten från mer allvarliga ämnen, inklusive en seriös diskussion om klimatet och klimatforskningen.

  Mitt råd är: Mata inte trollen! Det finns ju så mycket annat, av mycket större intresse. att lyssna på och läsa – inte minst på internet.

 16. Gunbo

  Ingemar Nordin,

  ”Det finns ju så mycket annat, av mycket större intresse. att lyssna på och läsa – inte minst på internet.”

  Ja, utbudet av åsikter på Internet är enormt! Man kan hitta mängder av ”fakta” som stämmer överens med det man själv håller för sant. Här är ett:
  http://www.youtube.com/watch?v=S9ob9WdbXx0&feature=related

  Inte för at jag tar det som en absolut sanning men vad är sanning (i allt som läggs ut på Intenet)?

 17. Bim

  Slabadang
  Din logik är glasklar, och väldigt rolig. Du har liksom gipsat in Rockis från huvud till fötterna. Den mannen har fått hundra miljoner att sätta sprätt på och kan ändå inte föra ett enda logiskt resonemang. 😀

 18. Slabadang

  CERN gör nya upptäkter?

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/partikel-rorde-sig-snabbare-an-ljus

  Jag är skeptisk! 🙂 Hade de istället haft Wijkman på besök och de mätte hastigheten på hans ryggtavla när han flydde från att svara på skeptiska klimatfrågor så kanske min skepsis varit mindre. Ty det experimentet har redan upprepats i Sverige ett antal ggr redan och inget kan fly snabbare är Wijkman vid dessa tillfällen! Kapow å karln e bortblåst bara!! 🙂

 19. Refat el sayed doktorshatt,skulle vara ett vandringspris för utnämnda
  experter,men sprida rena villfarelser t.o.m värre än IPCC,är ju allvar-
  ligt i media som Aktuellt ändå tillhör ett upplysande av fakta och
  opartisket,med objektivt rapporterande av fakta bör ingå.
  Det är deras avtal ,ensidighet i kontroversiella frågor är inte bra.men
  klimatfrågan tillhör en av de mest  TABU belagda ämnen hittills.
  ALI.K.

 20. Är det inte 6 nanosekunder,60 nano låter överdrivet snabbare.
  ALI.K.

 21. Såg i en artikel om Solens UV resp IR har varierat i tid för Jorden, med
  påverkan på Ozonlagret och Expansion av Jordens atmosfär.
  Finns som fig i Whats up.
  ALI.K.

 22. Tage Andersson

   
  Gunbo #14
  Visst kommer vi att få flera svinkalla vintrar eftersom vi ligger så nära halvklotets köldpol. Dock sammanfaller inte köldpolen med Arktis omkring den geografiska nordpolen. Köldpolen ligger i norra Sibirien, omkring 130 grader ost. Vår extremkyla brukar komma från kontinenten öster om oss, se Kolstads bild, fig 2 i mitt inlägg.
   

 23. Gunbo

  Tage Andersson #22,

  Tack för intressant information om köldpolen!

 24. Håkan Bergman

  Slabadang #12
  Jotack, det där med glaciärer och floder börjar bli minst sagt tjatigt, klart som fan att många floder börjar vid en glaciär, vatten rinner som bekant neråt. Vid flodens utlopp i havet utgör vattnet från glaciären oftast bara en rännil i det stora hela. Finns så klart undantag, väldigt korta floder i arktiska områden, men dom har oftast rätt liten betydelse för vattenförsörjningen för människor eller naturlig vegetation. 

 25. Håkan Sjögren

  Slabadang # 18 : Det vore av intresse om man hade kunnat vända på neutrinoexperimentet. Man har haft atomur i flygplan och efter att ha kompenserat för flygplanets hastighet och avstånd från jordens tyngdpunkt har det visat sig att tiden går olika fort om planet flyger från väst till öst eller från öst till väst. Jag skule gärna se vad som händer om neutronerna finge flyga från öst till väst. Dessutom undrar jag om man kompenserat tiden då banan har befunnit sig närmare jordens tyngdpunkt. Mvh, Håkan.

 26. Pingback

  […] mer om detta kan läsas i TCS inlägg Ytterligare en kall vinter? (8/9), Våra kalla vintrars geografi (22/9) och TV4-meteorolog: Rent statistiskt möjligt med ny vargavinter […]