Vad är El Niño och La Niña?

I  detta inlägg ska vi titta närmare på El Niño och La Niña, hur de definieras och dagsläget. Det hela är enkelt skrivet så att läsaren inte behöver några naturvetenskapliga högskolekunskaper för förstå artikeln. De som vill ha djupare kunskap i ämnet rekommenderas att läsa artiklarna från 2016, se referenser längst ner.

Historiskt upptäckte fiskare för flera hundra år sedan att vattnet i kusten väster om Sydamerika kunde bli ovanligt varmt. Detta inträffade vid jul och fenomenet döptes till El Niño vilket betyder lille pojken på svenska. Det hela syftade på Jesusbarnet. Det omvända när vattnet blev kallt benämndes La Niña som betyder flickan. El Niño är spanska och uttalas som ”El Ninjo” och La Niña uttalas ”La Ninja”.

nino-regions

Det finns ett antal områden i Stilla Havet som definierar olika index. Nino 3.4 är det som  används för definiera El Niño / La Niña. Det begränsas av latituderna 5 grader syd och 5 grader nord samt longituder 170 grader väst och 120 grader väst, se bild ovan. Vad som mäts är medelvärdet av havets yttemperatur (SST) för området. Tre månaders rullande Nino 3.4 kallas ONI (Oceanic Niño Index). Om avvikelsen från normalt under 5 konsekutiva 3-månaders rullande medelvärden är över +0.5 grader C sägs en El Niño föreligga och är det under -0.5 C så har vi en La Niña.

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) har värden på ONI sen 1950 publicerade, se http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/oni.ascii.txt

ONI3.4_2017-2018

ONI Utdrag från NOAAs fil

Nino3.4_2018

I figuren ovan är SON – september, oktober, november 2017 och JJA – juni, juli augusti 2018. Vi ser att fem månader i rad med början SON och sen OND, NDJ, DJF och JFM är värdet alltid under -0.5 C så då råder en La Niña. Vi ser också att nu är ONI värdena nära det normala så vi har varken El Niño eller La Niña. Tendensen är just nu stigande.

ncdc-nino3.4grad

Figuren ovan visar att vi har haft tre kraftiga El Niño sen 1950. 2015/2016 var den senaste.

El_Nino_1997Överst La Niña december 1998 och underst El Niño 1997

Även om El Niño / La Niña mäts på Nino 3.4 området enligt översta bilden berör det ett betydligt större område, se bilderna ovan.

Det intressanta är att det finns en koppling mellan El Niño / La Niña och väder samt globala medeltemperaturen.

UAH_LT_1979_thru_August_2018_v6-550x317

Globala medeltemperaturen enligt UAH – avvikelse från 1981-2010

Både 1998 och 2016 utmärker sig som varma år samtidigt som vi hade en El Niño.

Vädret påverkas lokalt av El Niño / La Niña.

El_Nino_winter_effects

Vinterpåverkan av El Niño

La_Nina_effect

Vinterpåverkan av La Niña

Varför uppkommer El Niño / La Niña? Normalt blåser passadvindar längs ekvatorn från öster till väster. Vid en El Niño ändras tryckfördelningen i Stilla Havet och vindarna blåser från väster till öster. Det varma ytvattnet pressas mot kusten vid norra Sydamerika. Vid en La Niña är det omvänt. Kalla vattnet underifrån kommer upp till ytan och kyler.

Det är svårt att göra långtidsprognoser för El Niño / La Niña flera månader framåt. NOAAs prognos från 28 september 2018 säger att det är 50-55% chans att det blir en början på El Niño senast i november 2018 och 65-70% chans att El Niño börjar kommande vinter. Då menar NOAA att temperaturen är mer än +0.5 C över normalt. De menar inte att det varit fem konsekutiva månader över +0.5 C vid starten.

”There is a 50-55% chance of El Niño onset during the Northern Hemisphere fall 2018 (September-November), increasing to 65-70% during winter 2018-19”

För de som önskar en djupare vetenskaplig om El Niño / La Niña förklaring rekommenderar jag att ni läser artikelserien från 2016:

ENSOLa Niña del 1La Niña del 2La Niña del 3La Niña del 4

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Arne

  Mycket intressant genomgång, Per!

 2. Lasse

  Intressant Per
  En periodisk företeelse som visar att klimatvariationer kan ha naturliga orsaker.
  Det är alltid kul att försöka förstå väderhändelser , vilket kan göras med hjälp av olika datorbilder mer eller mindre levande. Idag kan dessa ge mer info:
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=-153.87,6.75,721/loc=-163.394,6.415
  https://climatereanalyzer.org/wx/DailySummary/#sst

  28-29 graders yttemperatur och tre vädersystem på väg över Stilla Havet. Vädersystem som kyler!

 3. Guy

  Lasse #2

  En sajt som påminner om nullschool är Ventusky. Värd att kolla.

 4. Lasse

  #3 Guy
  Suverän sida! Tack!

 5. femman

  Vad är väder vad är klimat det är den stora frågan. För mig är klimat minst 30 år gärna 100 år.
  För klimathotare verkar det räcka med en sommar. Så i min tankevärld påverkar el nino samt
  la nina vädret både här som där. Här en länk med ännu enklare beskrivning.

  https://fof.se/tidning/2012/1/el-nino-och-la-nina-barnen-som-styr-var-planet

 6. Björn

  Diagrammet över El Nino från 1950 och framåt är intressant, för där kan man se att när El Nino ökar i amplitud, tenderar La Nina att minska i amplitud. Eftersom vi har haft ett s.k solar grand maximum under 1900-talet och ett decennium in på 2000-talet, fanns en ackumulering av solvärmt vatten som bidrog till en ökning i amplitud på de tre stora på varandra följande El Ninos. Det märkliga är att en El Nino byggs upp obemärkt i den västra delen av oceanen och som vid utlösande gör sig bemärkt med en våg av varmt ytvatten mot Sydamerika och med uppvärmning av atmosfären ovanför.

  Solen värmer ytvattnet som sedan förs mot den västra delen med hjälp av passadvindarna, där varmt vatten samlas som i en stor djup balja. Vid utlösandet frigörs det mesta av energin i detta varma vatten. Denna ackumulering av varmt vatten pågår tydligen obemärkt av temperatursensorerna. Det är först när en El Nino utlöses som denna potentiella energi påverkar mätsensorer över världen. Detta är en fullständigt naturlig källa till atmosfärisk uppvärmning där solen är den primära orsaken. Uppvärmningen av oceanen bör nu sakta avta eftersom solen tenderar att gå mot ett solar grand minimum.

 7. En kortare och enklare förklaring finns är:

  http://klimatsans.com/2016/03/16/el-nino-och-la-nina/

 8. PeterÅ

  Tack det var intressant läsning om ett fenomen man hör talas om regelbundet i klimatdebatten.

 9. Björn

  Sture Åström [7]; Pedagogisk läsning, men jag undrar om inte sista ordet i följande mening, borde vara öster? ” Men det varma vattnet i väster skapar så starka uppvindar att luft sugs in även från väster,”.

 10. # 9 Björn

  Nej, texten är korrekt. När havsytan blir varmare än vanligt i väster intill Filippinerna och Borneo, blir uppvindarna så starka att de suger till sig luft även från landområdena i väster. Den luften krockar med passadvindarna, som hålls tillbaka, så att havets nivåskillnad inte kan upprätthållas längre. Ytvattnet börjar skölja tillbaka mot Peru. Då blir havet varmt hela vägen mellan Peru och Filippinerna. Det är el Niño. Atmosfären exponeras till den enorma värmemängd som ackumulerats i vattnet ner till 300 m djup.

  Strömningen är så kraftig att till slut har nivån vid Peru stigit nästan lika mycket som den var vid Filippinerna. då vänder strömmen igen och så skvalpar vattnet fram och tillbaka i det stora badkaret under några år.

  Så småningom får passadvindarna kraft igen och allt upprepas.

 11. Ivar Andersson

  #5 femman
  Klimat kan inte mätas utan bara beräknas. Klimat är en sammanfattande beskrivning av vädret under minst 30 år som du skriver. Vädret en sommar säger inget om klimatet.

 12. Lasse

  UAH, se diagram här ovan, har uppdaterats med septembersiffrorna: +0,14 C för globala temperaturen.
  http://www.drroyspencer.com/

 13. LarsF

  EFtersom klimat då sannolikt blir också att ta hänsyn till sådär 6 st El Nino och kanske några El Nina också – med flera graders rörelse vardera – så anar man hur delikat uppgiften är att göra klimatmodeller på 0.3-0.5 grader då på 30 år eller så rätt igenom detta kaos. Försök mäta vattendjupet på din badplats djupaste ställe medan det går 1 meters vågor, typ. Klart lättare när det är stilla blankt vatten.

  Det är ju när man hör med vilken tvärsäkerhet klimathetsarna tolkar klimatmodellerna – man inser hur fanatiska de är. Och om det finns någon som faktist är klimatforskare bland dem så undanhåller de osäkerheter – precis som Stephen Schneider föreslagit då allmänheten styrs av känslor. Man har bestämt sig att det är klimatkris och det är den sanningen som skall inpräntas. Så det blir idel skrämselretorik mot allmänheten vi får höra – inte nyanserad information med detaljer om sannolikheter för ena eller andra utfallet osv som ju faktist finns i all seriös forskning såsom El Nino osv några månader i taget, typ. Metrologer följer upp hur nogranna deras prognoser är – men klimatgänget skiter i allt sådant.

  Mest tragiska är hur klimathetsare får barn och unga, som är värnlösa inför vuxnas indoktrinering får ångest på riktigt och tror planeten är på väg att kollapsa. Hets mot folkgrupp kan man nästan säga.

 14. Björn

  Sture Åström [10]; Tack för svar! De här uppvindarna vid Borneo och Filipinerna orsakar väl det som också kallas Walker cirkulation som är cirkulerande luft ovanför oceanen från väst mot öst och skapar ett högtryck över delar av sydamerikanska kusten och vidare medför en luftström tillbaka mot öst. Så visst denna återcirkulation för med sig luft från öst också, men drar naturligtvis med sig mycket luft från alla håll i väst. Kanske delar av Australien påverkas?

 15. Björn

  En rättelse till min kommentar i [14]. Meningen ”luftström tillbaka mot öst”, skall vara ”luftström tillbaka mot väst” och ingenting annat.

 16. Ann lh

  Oooops. det går utför för alarmisterna, igen. September global medeltemp. + O.14 enligt Roy Spencer

 17. Sören G

  Hörde just påannonsen för God Kväll i SVT 1. Det ska bli ett reportage från Bangladesh ”Där klimatförändringarna redan är påtagliga”.

 18. Ann lh #16: Globalt är detta den kallaste september på tio år enligt UAH. September 2008 var det kallare med +0.02.