Utbyggd vindkraft inte genomtänkt

Vem sköt sönder Sverige3
I en ny artikel på SvD Brännpunkt pekar Kungliga Vetenskapsakademien på att den massiva vindkraftsutbyggnaden i Sverige sker utan en genomtänkt strategi. Utbyggnaden är överdimensionerad, onödig och kostsam för samhället menar man bland annat.
Gå gärna in och kommentera!
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. latoba

  Bra att Vetenskapsakademin ryter till!
  Enligt TT idag gjorde danska vindkraftsbolaget Vestas en förlust på otroliga 2178 milj kronor första kvartalet 2012.  Kan inte vara långt till konkurs!

 2. Bättre än så här kan det inte bli! Fortsätter vindkraftsutbyggnaden nu så vet vi att drivkraften var politik och inget annat. Skrämmande att man kan hantera kapital, landskap, sysselsättning på det här viset. Det här har många av oss argumenterat för sedan länge.
  Vi vet också att verkligheten kommer ifatt förr eller senare – låt oss bara hoppas att det blir förr.

 3. Joel

  ”Debatt: Stark kritik mot KVA i vindkraftsdebatt
  I ett inlägg på Brännpunkt (22/4) ifrågasätter Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) Energiutskott utbyggnaden av vindkraften och menar att pengarna i stället skulle läggas på transportsektorn. KVA:s energiutskott påstår bland annat att vindkraftsutbyggnaden skapar extra kostnader för elkonsumenterna.
  – Energimyndigheten har nyligen visat att konsumenternas samlade elkostnader tvärtom blir lägre, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi i sin replik.
  Källa: Artikel KVA, replik Svensk Vindenergi, replik Tomas Kåberger, Chalmers, replik Lennart Söder, KTH, replik Anders Muld, Energimyndigheten” 
  Någon humoristik bekanting har satt upp mig på adresslistan till ”Vindnytt – från Svensk Vindenergi” 
  Stark kritik, va… Ingen på Vindnytt verkar ha tittat igenom kommentarerna… 

 4. Peter Stilbs

  Jag blev besviken på svaret. Man mesar med om politikerabsurditeter som ”klimatmål” – det är ovärdigt KVA.

 5. ThomasJ

  Inte till nån speciell tröst men ’vkv-epedemin’ har nått en spridning som närmast kan betecknas pandemi…:
  http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/opinion/wind-farm-scam-a-huge-cover-up/story-e6frgd0x-1226345185075
  Finns där månne nåt ’vaccin’…? 
  Mvh/TJ

 6. Slabadang

  KVA`s kritik räcker långt och skall ha tack från svenska folket!
  DE sista fyra punkterna räcker för att punktera alla argumenten för vindkraft. Thats IT!
  • Minskas våra svenska koldioxidutsläpp med hjälp av vindkraft? Nej. Vår vindkraft minskar inte Europas samlade utsläpp. Ökande satsningar på transportsektorn skulle däremot ge effekter eftersom den inte ingår i EU-ETS.
  • Lider vi brist på (egenproducerad) el i Sverige? Nej. Energimyndighetens långtidsprognos visar att vi redan år 2020 har ett kraftigt elöverskott trots bara 11 TWh vindkraft.
  • Ökar den förnybara energin med mer vindkraft? Ja. Enligt statistik 2010 bidrar vindkraften med 1 procent av totalt 47 procent förnybar energi, Ökande tillskott av vindkraft, bioenergi, värmepumpsenergi och vattenkraft gör att vi klarar EU-kravet på 50 procent förnybar energi med råge oavsett mängd vindkraft.
  • Är vindkraften dyr? Ja. Den överdimensionerade vindkraftsutbyggnaden skulle inte ske utan elcertifikatstödet. Dessutom orsakar vindkraften stora kringkostnader i form av fler nätanslutningar, elledningar och reglerkraft.
  • Minskas våra svenska koldioxidutsläpp genom vindkraftsexport till utlandet? Nej, eftersom minskningen tillgodoräknas det ”mottagande” landet.

 7. Björn

  Hur är det möjligt att man kan hantera energifrågan på ett så lättsinnigt sätt som har gjorts när det gäller vindkraftsutbyggnaden? Har vi blivit en bananrepublik? Det finns ju ingen planering bakom utbyggnaden. Det är en nationell skam att vi har hamnat i den här situationen.