USAs väderinstitut hemlighåller uppgifter för folket

NOOA

Situationen är närmast parodisk. USAs offentliga väderinstitut, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), vägrar att lämna ut uppgifter till den folkvalda kongressen. Det är som om en myndighet i Sverige skulle vägra riksdagens ledamöter, eller något av deras utskott, att granska vad de håller på med. Folkets insyn begränsas av de ickevalda byråkraterna som anställts för att serva just folket.

Bakgrunden är följande: Under ett flertal år så har NOAA, och deras partners inom andra myndigheter såsom NASA/GISS, skapat databaser över jordens temperaturer. Men på senare år så har flera oberoende forskare noterat att NOAA ofta justerar sina gamla mätdata. Och tittar man närmare på hur dessa justeringar ser så ser man att de SYSTEMATISKT justerat ned temperaturerna från före 1950 och justerat upp temperaturerna därefter. Den norske klimatforskaren Ole Humlum håller koll på detta och på hans hemsida finns följande bild av hur justeringarna gjorts:

justeringar

(NOAA är en utväxt till NCDC)

De blå staplarna visar nedjusteringar och de röda uppjusteringar av temperaturen. Som synes så har justeringarna ett tydligt mönster som skapar en brantare uppåtgående trend av den globala temperaturen. Världens klimatforskare har noterat detta. Ole Humlum har skrivit mer om det här. Och han har också skrivit till NOAA och frågat om hur de motiverat sina ändringar men inte fått svar.

Till alarmisternas förtret så kunde inte ens dessa justeringar trolla bort det faktum att den globala temperaturen nu legat i stort sett stilla under senare tid. Satellitmätningar från SSR RSS och UAH, samt ballongmätningar konfirmerar att det inte skett någon statistisk signifikant global uppvärmning under nästan två decennier.

Men det blir värre. I somras publicerade Tom Karl, mångårig chef för NOAAs klimatdataenhet, tillsammans med medarbetare en artikel som triumferande deklarerade att det överhuvudtaget inte skett någon paus eller utplaning av den globala temperaturen. Allt var som precis som det skulle enligt FNs klimatpanels klimatmodeller: världens temperatur ökar och vi går mot en Armageddon.

NOAA-chefen tog på sig ett tungt ansvar när han i strid mot stark evidens för att observationerna skiljer sig från klimatmodellerna, inklusive IPCCs (se t.ex. diskussionerna här och här sid 769), vill göra gällande att allt är frid och fröjd. Artikeln fick också mycket kritik som vi även tagit upp här på KU. En lite mer detaljerad genomgång av deras artikel finns här. Tekniken är densamma. Genom att justera ned tidigare temperaturer i havens övre lager från början av 2000-talet och uppjustera dem vid senare år så lyckas artikelförfattarna få fram en stigande kurva totalt sett. Denna uppjustering av temperaturtrenden har sedan utan vidare spisning blivit standard vid NOOA och NASA/GISS. Satellitmätningarna visar tvärt om på en svag nedåtgående trend i de globala temperaturerna sedan början på 2000-talet.

En snäll tolkning av NOAAs beteende är att de så brinnande gärna vill hålla liv i ”the IPCC Story”, dvs i den katastrofberättelse som man så länge matat världens politiker och journalister med, att man råkat ut för det välkända fenomenet ”observational bias”. Forskare har blivit så övertygade av sin egen förträfflighet och sin teori att man omedveten väljer bort alla data som strider mot teorin och istället bara ser och bättrar på de data som stämmer med den. De VET ju att de har rätt, så varför inte ta fasta på allt som tycks stämma med den?

Det som nu är aktuellt är emellertid att allt det här tricksandet från NOAAS sida har väckt misstankar, inte bara bland många klimatforskare, utan även inom USAs kongress. Man vill ha tillgång till inte bara data utan till motiveringarna bakom myndighetens justeringar. Och man vill ha tillgång till den e-mailkorrespondens, och de interna protokoll som eventuellt skrivits vid möten inom myndigheten. Det är ordföranden för representanthusets vetenskapliga kommitté, Lamar Smith, som vill ha ut handlingarna. Tre gånger har NOAA vägrat. I sitt senaste svar till Smith förklarar talesmän för NOAA (i tidskriften Nature, av alla ställen) att de redan lämnat ut alla data som kongressrepresentanterna ”behöver för att förstå ändringarna”.

Men samtidigt säger man att det finns vissa data och handlingar som man fortfarande vägrar att lämna ifrån sig, ”med hänsyn till integriteten hos samarbetspartners”. Allt är redan redovisat men man säger samtidigt att man inte vill lämna ut allt. I mina öron låter det som en motsägelse.

Den här skruvade von-oben-attityden gentemot de folkvalda representanterna i kongressen lär inte öka på förtroendet för NOAA precis. Den mer misstänksamma, och kanske den mer realistiska?, tolkningen tränger sig på: Har NOAA en politisk agenda som gör att de övergett sitt tjänstemanna-ansvar att ge en neutral och objektiv bild av klimatet? De vill ju så gärna tro att planeten blivit mycket varmare, precis som modellerna förutsagt.

Inom universitetsvärlden ser vi strängt på forskningsfusk. Många faktorer driver på en ökande grad av fuskandet, där de politiska påtryckningarna (genom systemet med statliga projektbidrag) tillhör de mest framträdande. Den elev som fuskar åker på disciplinstraff i form av studerandeförbud. Enskilda forskare kan få sänkt lön eller avsked. Det finns allehanda verktyg som används för att upptäcka oegentligheter både i utbildning och forskning: alltifrån seminarier och peer-review till Google och specialdesignade dataprogram som jämför texter med redan publicerat material. På universiteten finns en disciplinnämnd som går igenom och utreder sådana här fall. Men på den storpolitiska nivån finns egentligen inga andra medel än att politikerna själva gör kritiska granskningar av sina myndigheter.

Helt klart är att det bästa vore om NOAA helt enkelt lade alla kort på bordet och visade att misstankarna om oegentligheter är obefogade – om de nu är det.

Det är svårt att förstå att så många på alarmistsidan är direkta motståndare till en granskning av NOAA. Man talar om ”häxjakt”, och på alarmistbloggarna gör man sitt bästa för att gå till personangrepp mot Lamar Smith och mot de klimatforskare och politiker som är skeptiska. Hur kan man förklara motståndet mot att låta NOAA bli granskad på annat sätt än att dessa klimathotstroende är villiga medlöpare till klimatforskningens skumraskaffärer? Man VILL inte ha saken utredd och man tycker att NOAAS mörkande gentemot de folkvalda är berättigad, för den goda sakens skull. Det är svårt att tolka motståndet annorlunda.

Fler källor:

http://www.csmonitor.com/Environment/2015/1028/NOAA-refuses-to-comply-with-House-science-committee-subpoena

http://dailycaller.com/2015/10/28/climate-wars-govt-scientists-refuse-to-hand-over-internal-records-to-lawmakers/

http://thehill.com/policy/energy-environment/258375-agency-wont-give-gop-internal-docs-on-climate-research

http://wattsupwiththat.com/2015/10/28/ncdcnceis-karl-and-peterson-refuse-congressional-subpoena-on-flawed-pausebuster-paper/

http://wattsupwiththat.com/2015/10/27/dissent-in-the-climate-ranks-over-karls-pause-buster-temperature-data-tweaking/

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hasse

  Tack igen för intressant blogginlägg. Men borde det inte stå RSS i stället för SSR?

 2. Hayek

  Kan någon förklara hur NOAA motiverar sina justeringar?

 3. Thomas P

  Hayek #2 Du kan hitta Karls artikel här:
  http://sciences.blogs.liberation.fr/files/noaa-science-pas-de-hiatus.pdf

  Själv tycker jag Smith och Ingemars inlägg bär starka spår av gamla Joseph McCarthy.

 4. Ingemar Nordin

  Hasse #1,

  Tack. Rättar.

 5. Johan M

  I denna press release från 2000 så hävdar sagde Tom att det varma året 1998 troligen var en start på en ny trend med ökande temperaturökningar. Om det sen visade sig vara starten på en ny tren med total avsaknad av temperaturökningar så är det inget man blir speciellt gald över. Om man redan vet svaret så brukar man hitta fel i mätningarna tills det stämmer.

  http://www.noaanews.noaa.gov/stories/s379.htm

  ”Karl and colleagues conclude that there is only a small chance that the string of record high temperatures in 1997-1998 was simply an unusual event, rather than a change point, the start of a new and faster ongoing trend. ”

 6. Lasse

  Tack Ingemar

  Thomas P -du har klart uttalat dig om dessa justeringar på UI
  Vilken tillit till experter du har-dvs rätt experter!
  Eller är det så att tilliten hänger samman med resultatet de får oavsett vika metoder de tillämpar.
  Nu är det många obesvarade frågor som håller på att besvaras och många tokiga påståenden om framtiden som visat sig vara felaktiga-eller alarmistiska!
  Ta detta med Solar Brightening och ge det ett temperaturvärde. (se länk från igår)

 7. Johan M

  Richard Feynman har nog svaret på de flesta underligheterna:

  https://www.youtube.com/watch?v=IaO69CF5mbY

 8. ces

  Johan M #7 Länken är en utmärkt förklaring hur Rockström har blivit ”expert”.

 9. GoranA

  Är det någon som vet vid vilken tidpunkt NOAA startade att justera upp mätdata?

 10. Lasse

  #9 Denna bloggare har kollen: 2005?
  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/10/29/new-ways-to-visualize-nasa-temperature-fraud/

 11. Helge

  Alltid tyckt det är märkligt att vetenskap inte ska tåla granskning. Om det någonstans är viktigt med öppenhet är det inom vetenskap, hur ska man annars kunna granska, kritisera och utveckla vetenskapen?

  Utan öppenhet är det inte längre vetenskap, det blir politik eller möjligen business.

 12. Thomas P

  Helge #11 Data och algoritmer är öppna. Det är interna diskussioner mellan forskarna som Smith vill åt, och undrar du varför så fick vi ett bra exempel i en tråd nyligen där någon lyckades plocka ut tre ord(!) ur att uttalande av Kerry och tolkade detta som att denne ville bli diktator. Det här handlar om ren häxjakt och för den som vill går det alltid att hitta något som låter graverande, som även Climategate bevisade.

  Sen kan man ju bara titta på Nordins första figur för att se hur absurda anklagelserna om ideologiskt motiverat fusk är. Dessa korrigeringar har alltså inte ändrat totala trenden från 1880 till idag nämnvärt. De har inte ändrat trenden under senare decennier. Det handlar främst om justeringar under första halvan av 1900-talet. Skulle någon som ville fuska för att få AGW att se värre ut verkligen göra något sådant??? Vad skulle poängen vara?

  Men jag förstår att dessa anklagelser dyker upp nu. Med en ny stark El Nino är temperaturen på väg att slå nya rekord med god marginal så då gäller det att ha misstänkliggjort alla temperaturserier i förväg.

 13. ces

  Re Thomas P kommentar – ”Med en ny stark El Nino är temperaturen på väg att slå nya rekord med god marginal så då gäller det att ha misstänkliggjort alla temperaturserier i förväg”.
  Så tänker en riktig alarmist !

 14. Kenneth Mikaelsson

  Enda TP inte tagit med i beräkningen är att med fubbade temperatur uppgifter så blidde lille jesusbarnet bara en dud…. 🙂
  Sen håller jag med Bastardi att alla nino´s är olika och i slutänden av ALLA så kommer kyla….
  och med en redan nedåtgående trend så inte lär det bli varmare..
  Fast har ju sen länge räknat bort möjligheten för en djupt troende TP att komma till en sådan enkel slutsats..

 15. Björn

  Thomas P[12]; Det finns fuskare på alla nivåer: ”Skulle någon som ville fuska för att få AGW att se värre ut verkligen göra något sådant??? Vad skulle poängen vara”?. Det gäller ju att behålla makten och sitta kvar vid grytorna. Så beter sig oärliga forskare som väljer den politiska vägen före den vetenskapliga.

 16. Rolf Almlund

  I http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadsst3/Kennedy_2013_submitted.pdf
  Som Karl et al. har med som referens skriver man:(465)
  A single SST measurement from a ship has a typical combined random and systematic error uncertainty of around 1 K to 1.5 K
  Och detta är för värden efter 1970, äldre värden är troligen ännu större fel.
  Att man ur detta hävdar att man kan ha en trend på 0,113 K med stor säkerhet är intressant.

 17. latoba

  En undring. Varför presenterar man inte mätdata direkt. Temperaturen, lufttrycket, koldioxidhalten, vindhastigheten o s v som den avlästs på varje mätstation eller i satelliterna, bojarna och var man nu får dem från? Varför hålla på att jämföra med medelvärden under olika till synes godtyckligt valda tidsintervall? Det skapar ju bara osäkerhet, tvivel och dispyter.

 18. Björn

  latoba [17]; Man väljer de värden helt utifrån de som maximerar slutresultatet, alltså de som stöder AGW och som trollar bort den globala uppvärmningens utplaning. Vi bevittnar klimatvetenskapens dekadens.

 19. Thomas P

  Björn #15 Du förstod alltså inte min poäng. *Även* om du är så konspiratoriskt lagt att du utan några som helst bevis anser att forskarna medvetet fuskar i sin analys, varför göra det på ett sätt som har så meningslös inverkan? Varför inte dra ned från 1880 och upp nu i större omfattning och lämna mitten av 1900-talet, som ändå få utanför forskarkretsar bryr sig om, i fred? Eller ta Karls senaste artikel som Ingemar ojar sig över. Den *minskar* trenden:
  http://davidappell.blogspot.co.uk/2015/10/does-senator-smith-know-noaas.html

  latoba #17 ”Varför presenterar man inte mätdata direkt. ”

  Det mesta går att hitta för den som är intresserad, men är du verkligen intresserad av att göra allt det jobb som krävs för att förstå och korrigera för alla konsekvenser av ändrade mätinstrument och -rutiner som krävs för att få ut något vettigt av det hela? Och då skall vi inte tala om att försöka gå från detekterad mikrovågsstrålning i vädersatelliter och försöka massera dessa så de ger något som kan likna en temperatur nära markytan. Om du fick rådata där, tror du du skulle ha en aning om vad du skulle göra med dem?

 20. Olle R

  Ingemar, jag vet att du är en spritt språngande konspirationsteoretiker, men jag kommer aldrig att vilja ta del av din samlade mailväxling.
  Jag förstår att du vill dölja temperaturökningen, genom att ej tillåta motiverade justeringar. Ibland uppvisar du t o m dyskalkyli för att få budskapet att passa din ideologi, t ex när du misstänkliggör 0,12 graders boj- fartygskorrektionen i ERSST4.

 21. Guy

  Thomas P
  ” Data och algoritmer är öppna.”
  Du pratar skräp igen och det vet du.

  ”….för den som vill går det alltid att hitta något som låter graverande, som även Climategate bevisade.”

  Jag tror att Climategate besisade nåt helt annat. Där var det i alla fall inte fråga om tre ord plockade ur sitt sammanhang, det var hela sammanhanget. Din förnekelse är rent av sjuklig. Det är fråga om att kunna läsa innantill och att ha läsförståelse. Bådadera har du eller borde ha.

 22. Guy

  Olle R 20

  Hur vet du att det är motiverade justeringar när NOAA inte berättar det ens åt kongressen?

 23. Rolf Almlund

  Om man är intresserad av hur data kommer in i databasen och för att få en känsla för hur noggranna speciellt äldre data är och dessutom har gott om tid och ett tränat öga så kan man anmäla sig till exempel hit http://classic.oldweather.org. Det är en av flera projekt som både NASA och Metoffice sponsrar för att få in mer data. Man har skannat in ett stort att antal loggböcker från olika fartyg. Jobbet man sedan utför som ” hjälpare” är att försöka läsa data (inte alltid helt lätt med gammal handstil etc) från den inskannade sidan och mata in i databaserna som sedan används av t ex Karl et al. för att beräkna SST mm. Det är ganska spännande då det står en massa annat om fartygets situation också. Men framförallt få en känsla för de stora osäkerheterna i data.

 24. sibbe

  Kära Thomas, kära Olle& Co: En enkel fråga av en enkel man: varför kan inte NOAAs ledare ge ut ALL data (kring sina nya mätmetoder) till sitt lands representanter? Om de har rent mjöl i påsen, så har de inget att dölja. Och det skulle framförallt vara ett bevis på, att de är ärliga forskare…

 25. Lasse

  NASA har i en ny studie av Antarktis kommit på att det pågår en ackumulation av massa där-något som radikalt förändrar Antarktis bidrag till havsnivåhöjningen från ett tillskott på 0,27 mm/år till en negativ påverkan på 0,23 mm/år.
  ”“The good news is that Antarctica is not currently contributing to sea level rise, but is taking 0.23 millimeters per year away,” Zwally said. “But this is also bad news. If the 0.27 millimeters per year of sea level rise attributed to Antarctica in the IPCC report is not really coming from Antarctica, there must be some other contribution to sea level rise that is not accounted for.”
  http://www.nasa.gov/feature/goddard/nasa-study-mass-gains-of-antarctic-ice-sheet-greater-than-losses

  Science is settled!

 26. Olaus Petri

  Tack Rolf, för att du ger ett nyanserat perspektiv på hur upphinkat vatten kan användas för att bilda underlag för robusta(re) globala rekonstruktioner och korrigeringar ned till decimalnivå. 🙂 Det är tråkigt att dagens domedagsklimat inte tillåter att de enorma osäkerheterna lyfts fram och än värre är att lite hinkforskning av detta ytliga slag blir ett alibi för att trolla bort något som annan data visar en masse, dvs ingen statistisk signifikant ökning av GMT de senaste 15-18 åren. Visserligen går det inte ens med Karls studie att trolla fram ”en allt snabbare” värmeökning, men ge honom bara en hink till så kan han nog, ur den, extrapolera fram det med.

  Eller som Divine sjöng. ;

  ”hink-ah feel the heat
  Rock your hink to the climate beat

  Hink by Hink
  Slowly I turn
  Hink by Hink
  Come on

  Well here I am, I got the beat
  I’m gonna rock the hink with my body heat
  Come on now let’s have big fun
  Rock the hink let’s get undone

  etc

 27. Thomas P

  Sibbe #24 ” En enkel fråga av en enkel man: varför kan inte NOAAs ledare ge ut ALL data (kring sina nya mätmetoder) till sitt lands representanter?”

  Vilka data är det du menar inte getts ut? Det här handlar som sagt om intern brevväxling som Smith vill se.

  Lasse #25 Det tycks som det finns många här som är mer intresserade av att skriva än att läsa med tanke på hur många gånger den där artikeln dragits fram i kommentarer som om den vore något nytt som ingen annan sett.

 28. Ingemar Nordin

  Tack Olle R och Thomas P för att ni på ett så fint och målande sätt bekräftar mitt sista stycke i inlägget!

  Thomas P #27

  ”Det här handlar som sagt om intern brevväxling som Smith vill se.”

  Det handlar nog inte så mycket om data som om motiveringar bakom justeringarna. Som framgår av Ole Humlums artikel så har NASA/GISS t.ex. ändrat temperaturen för 1910 ett 25-tal gånger. Man undrar ju varför temperaturen 1910 skall behöva korrigeras så många gånger? Och hur vet man att den inte kommer att ”korrigeras” 25 gånger till i framtiden?

  Man ser också att skillnaden i temperatur mellan 1910 och år 2000 har ökat från 0,45 grader till en skillnad på 0,72. Varför?

 29. Thomas P

  Ingemar #25 ”Det handlar nog inte så mycket om data som om motiveringar bakom justeringarna.”

  Vetenskap handlar om resultat inte om motiv. Om forskare B ägnar år åt att leta fel i A:s resultat bara för att han är förbannad för att A en gång i tiden sov med hans fru, gör det hans resultat mindre värda? Men det är klart, för den som inte kan ifrågasätta resultaten kan man alltid använda en brevväxling som avslöjar motiven till att misstänkliggöra B:s slutsatser. Börja med att visa att de korrigeringar som görs är fel, eller rättare sagt, börja med att studera varför man gör de ändringar man gör.

  ”Man undrar ju varför temperaturen 1910 skall behöva korrigeras så många gånger? ”

  Undra är en sak, men hur mycket möda har du egentligen lagt ned på att ta reda på svaret. Inte på dina favoritbloggar utan gå till källorna, sådant som en professor bör veta hur man gör? Men för all del, UAH har ju bara ändrat sin algoritm 11 gånger så då måste den vara minst dubbelt så bra som GISS som ändrat 25, eller om det kanske är tvärtom, att den som ändrat fler gånger fått bort fler fel.

  ”Man ser också att skillnaden i temperatur mellan 1910 och år 2000 har ökat från 0,45 grader till en skillnad på 0,72. Varför?”

  Man ser också att skillnaden i temperatur mellan 1880 och 2015 ändrats mycket lite. Du valde av någon egendomlig anledning att plocka ut de är mellan vilken ändringen varit som störst.

 30. Lasse

  #27 Thomas P-Kolla datumet-30 Oktober 2015 -men den sågs här igår kollade jag upp nu med färska kommentarer. Den föranledde en tolkning från Olle R att detta visar än mer på uppvärmning av haven.
  Är han omedveten om hur tveksamma dessa satellitmätningar betraktas av skeptiker.
  Argobojarna kollades 2012 av Nasa och de kom väl fram till 0,2 mm+-0,8 mm för temperatur och salthalt(steric):
  http://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
  Men är man alarmist så vill man slå larm!

 31. Alienna

  #29, …börja med att studera varför man gör de ändringar man gör.

  Ja…?!
  För att kunna studera något, måste man ju ha tillgång till detta något… (!)

 32. Ingemar Nordin

  Thomas P #29,

  ”Undra är en sak, men hur mycket möda har du egentligen lagt ned på att ta reda på svaret.”

  Jag tror att du har missförstått det här. Det är alltså inte jag som skall utföra en granskning av NOAA utan ett utskott i den amerikanska kongressen. Varför är du emot det?

 33. István

  Trodde i min enfald att senare tiders uppmätta temperaturer skulle behöva justeras åt andra hållet, nedåt alltså, pga. ”urban heat effects” kring de flesta mätstationer.
  Vi har ju sett en snygg kartläggning av ändrade förhållanden kring de amerikanska väderstationerna tidigare här på KU.

 34. Ingvar i Las Palmas

  István #33
  Jo det låter rimligt.

 35. Carbomontanus

  Til alle
  jeg ser Ole Humlum er nevnt her. Han er ikke norsk, men pære- dansk og ganske vaskekte, så vi får jevnig trening i dansk også.

  jeg treffer ham jevnlig på kneipe, og han er typisk jovial og sangvinsk og tolerang og grei å ha med på ei skrøne. Hans nettsted Climater4you er også brukbart om man bare vet å ta Hummmmm- lummmmmmen med ei klype salt.

  Men jeg ser nå at han har tatt med og gått inn for Nils Axel Mörners ”Zero at the shores”- teori, og det trekker jo klart ned. Slikt trekker helt klart ned for hvorvidt vi kan holde dem og henvise til dem som pålitelige kilder uten å blamere oss selv.

  Så det er altså alvorlig. Der må jeg nok ta ham noe strengere neste gang på kneipe. Eller kro som det heter på Dansk.

  Men hva som er mere viktig nå synes jeg, er at NASA- GISS er kommet ut med en ny og justert tydning av Antarktis. Man har en tid ment at Antarktis innlandsisen summa summarum bidrar til en liten netto havnibvå- hevning, men GISS mener nå å ha funnet at Østantarktis legger så mye mer på seg for tiden at summa summarum ismassen øst og vest øker. Men GISS mener også at denne økningen har holdt på nå lenge men nå begynner økningen å avta, faktisk.

  Og hva vi heller bør være skeptisk til er om de i det hele tatt kan vite dette så nøye, ikke automatisk slå fast at alt de leverer bare er feil og trix og fusk og sånt, for slike vyer og syner er klart undermåls og vulgært.

  En eventuell netto tilvekst kan jo ikke komme noe annet sted fra enn fra havet og generelt skyldes øket nedbør. Med andre ord en mulig negativ feedback på den globale oppvarming, som antas å føre til øket nedbør generelt. Som ligger i noe så primært som vannets damptrykk- kurve, se Taupunkt, tysk wikipedia. Forøvrig pliktig gymnas det også.

  Slike begreper synes jeg mer man burde skaffe seg og holde istand og oppdatere så man kan følge med i klimaforskningen og geofysikken og i virkeligheten , fremfor å drive og tukkle med og fantasere om hva de driver med internt og privat seg imellom inni NOAA. Forstår man nemlig ikke fysikken og geofysikken på det helt primære, så vil man ikke forstå og kunne evaluere syntaksen heller.

  Men for å kunne ta rett standpunkt til denne oppsiktsvekkende nyhet, så må man kanskje ha skaffet og sikret seg begreper om at NASA GISS er relativt dyktige og pålitelige og generelt verd å ta alvorlig.

  For det er ikke rimelig å tro at generelt driver de bare med trix og fix og fusk i og med et vedtak på politisk bestilling, men så må man plutselig kjøpe og slå om seg ganske ukritisk med hva også GISS leverer. Jeg kan nemlig garantere at også dette vil komme hos Klimasurrealistene, mens GISS har sagt noe annet som mer henger på greip

  Klassekampen også mot mulig materialbudsjett er likeså communist manifesto med o, ens privat politiske religion og derav gitte mangel på elementære regnskapsbegreper i forhold til egne conti og kredittkort debet og credit og saldo og sånt, bør med andre ord ikke slå ut i klimadisputten, bare så det også er klart.

 36. tolou

  ”The greatest changes in the new NOAA surface temperature analysis is to the ocean temperatures since 1998. This seems rather ironic, since this is the period where there is the greatest coverage of data with the highest quality of measurements – ARGO buoys and satellites don’t show a warming trend. Nevertheless, the NOAA team finds a substantial increase in the ocean surface temperature anomaly trend since 1998.”

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/07/15/fortfarande-stora-mangder-sno-fjallen/#comment-407717

 37. Thomas P

  Ingemar #33 ”Jag tror att du har missförstått det här. Det är alltså inte jag som skall utföra en granskning av NOAA utan ett utskott i den amerikanska kongressen. Varför är du emot det?”

  Fast nu var det du som kom med en massa ”varför” så då trodde jag i min enfald att du var intresserad av svaret. Uppenbarligen inte. Jag är inte på något sätt emot att kongressen granskar forskningen, och data och algoritmer för att göra det har de redan fått ut. Det du och Smith (som jag förstått det är det här ett beslut han tagit på egen hand inte något hela kongressen står bakom) nu vill ha är all intern brevväxling för att som du beskriver det få reda på motiv till det du redan är övertygad om är fusk och som jag beksriver som en häxjakt i hopp om att hitta citat man kan få att låta illa.

 38. Thomas P

  Istvan #33 ”Trodde i min enfald att senare tiders uppmätta temperaturer skulle behöva justeras åt andra hållet, nedåt alltså, pga. ”urban heat effects” kring de flesta mätstationer.”

  Det finns en massa andra effekter där man ändrat observationstid, kvaliteten på mätstationer blivit bättre sedan början på seklet så att man får mindre problem med soluppvärmning av termometern osv. Nu brukar förnekarbloggar aldrig bry sig om att ta upp sådana effekter utan de har fastnat på det där med UHI. Det finns en del att läsa t ex här:
  https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-references/faq/temperature-monitoring.php

 39. Thomas P

  #3

  – Finns inget ’McCarthy’ över att vilja se underlagen för mkt märkliga val
  Varför är du ständigt rädd för/motståndare till att information skall vara öppen?
  – Har du ens lät Karl et al? Och kollat deras ’supplementary information’?

  #12
  – Igen, har du öht läst Karl et al? Eller hur kan du veta att ’allt är redovisat’? Läst det på ngn blogg?
  – Är Smiths förfrågan motiverad ac Kerrys ord? Hur menar du då?
  – Eller menar du att om Kerry betygar att ’vetenskapen’ är avgjord, då är det dags att sluta kolla/fråga?
  – Hur menar du att ändringar motsv 0.2 C (totalt) är försumbara?
  Eller att de isf skulle vara futtiga om man ville fuska?
  – Att vilja/behöva ’slå nya (sedan länge utlovade) rekord’ tom ’med god marginal’ Är det motivet nu?
  – Och vaddå: ’Misstänkliggöra alla temperaturserier’

  #19
  – Är argumentet verkligen att: ’Man kunde ju fuskat ännu mer’!? Hur menar du då?
  – ’Det mesta går att hitta’? Jasså, inte allt? Då går det inte att reproducera.
  – Då du heller inte vet, varför intyga att allt är i sin ordning? Att alla justeringar är skäliga/korrekta?
  – David Appell!? Var inte det är av de mer präktiga självmålen?

  #29
  – Finns där inga motiv? Bara resultaten räknas? Varför så hemlighetsfull isf? Så mycket dimridåer?
  – Du kan ju inte motivera justeringarna heller. Bara ’auktoritets’-hänvisningar i tron och det blev rätt.
  – Satellitmätningarna. De måste ju varit fel hela tiden i din värld, nu efter Karl ännu ’felare’ !?

  Avslutningsvis:

  Tror du verkligen att bara för att man har fått en anställning på en myndighet (NOAA, GISS, EPA, IRS, BOM, NIWA etc) att man därigenom automatiskt både blir objektiv skiljedomare i kniviga kontroversiella frågor, och dessutom står över redovisningsplikt och ansvarsutkrävande? Att man utan att ens behöva redovisa hur man gjort justeringar eller fattat enskilda beslut skall anses vara ’expert’ som ger det slutgiltiga beskedet. Vilket dessutom skall accepteras baserat på tomt armviftande och vara hänsvisningar till ’peer reviewed literature’!?

  Varför är du/ni på er sida ständigt så rädda för information, att den blir tillgänglig, att man riktar ljuset mot vad som pågår, Thomas?

  När nästan varenda en av dina (otroligt många) offentligförsörjda klimathotsmånglare låter som inråkt aktivist som rabblar talking-points … bara riktade till ngt olika publiker.

 40. Rolf Almlund

  Olaus Petri #26
  Grundproblemet är ju att man har en massa data både vad gäller SST och marktemperaturer som man vet innehåller en massa felaktigheter, men man vet inte hur stora eller ens åt vilket håll. Man försöker då med både statistiska metoder och med bedömningar (gissningar) rätta till detta. Man har ju inget annat val. Ett exempel kan vara att man plötsligt har ett ”skutt” i en mätserie och antar då att något hänt med termometern och då ”korrigerar man bort skuttet”, man har nästan aldrig någon annan info att gå på. Man räknar också om mätningar efter longitud, då mätningar normalt skall ske 06, 12, 18, 24 z ( UTC). Men då man (oftast) går på respektive lands normaltid (i Sverige t ex 07 resp 08 på sommaren) så måste man korrigera för longitudskillnaden inom resp tidszon. I Sverige använder SMHI Ekholm-Modéns koefficienter. http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hur-beraknas-medeltemperatur-1.3923
  I andra länder andra modeller. Det här är bara ett fåtal av de korrigeringar man gör. Man inser ganska snabbt att detta inte är någon exakt vetenskap, och det syns ju också på att vi får nya tempmodeller som kommer till olika resultat hela tiden. Bättre eller sämre än föregående. Vem vet?@&

 41. István

  Thomas # 38
  Vet ej. Själv läser aldrig på några förnekar bloggar.
  Men nog är det konstigt att man går in och fingrar även på allra senaste årens mätresultat. Byter man verkligen mätinstrument mätsystem så ofta, så verkar det hysteriskt för mig.
  Någon jävla ordning borde råda även på detta området.

 42. Carbomontanus

  Til alle
  Om Urban Heat Islands

  særlig #33Istvan

  Det der med Urban heat islands tror jeg mer er beleilig og vulgær folklore knyttet til og heller ment for å fiske dustehuer og velgere, blinde troere, på lavere breddegrader, nærmere bestemt rundt og inni Bedehuset i Texas der jorden er flat!

  Jeg gjentar,…..!

  Bare legg merke til hvor bastant religiøst rutinemessig det sitter som et doggggg- me og fix ide som ikke lar seg rikke når forstanden først er grundig flat- banket på det punkt.

  I mer sørlige land på lavere breddegrader og i før- elektrisk tid , hvor problemet mye er at det er ubehagelig stekende varmt i sesongen og i middagssola, så har man i all den dag og kløktig gjort sitt ytterste for å finne de mest skyggefulle og kjølige ” nisjer” i terrenget, og utbedret disse med urbane og kunstige midler, som gjenspeiler tusenvis av års erfaring, kløkt, og tradisjon. Tradisjonene og stilen tilsier de skyggefulle palmer og pinjer, og de trange skyggefulle smug i de hvite marmorbyer,…. Og at livet står stille, at man konsekvent har seg hen i skyggen og tar seg lang siesta ved middagsleite.

  Men så kommer industrialiseringen og modern times og ødelegger- raserer slike metoder og skikker ganske radicalt. Følgen er at man må på med air condition. Det har da aldri vært nødvendig men er et syndig misbruk, har Paven opplyst….. i sine hvite flagrende gevanter drikkende Mate.

  I nord er problemet motsatt og mer utpreget dess lenger nord vi kommer. Man oppsøker og bosetter seg i landskapets varmeste høler og luneste nisjer og utbedrer dette kunstig og gjør hva man kan for å ha det så lunt som mulig med mest mulig sol og med le- plantasje så man slipper å fly efter bjørkeved.

  Men så kommer modern times og ”rasjonaliseringen” industrialoiseringen ”urbaniseringen”,….. og kulingen uler i gatene og mellom boligblokkene,…. man holder på å fryse ihjæl,….

  Og tenk, så er man så virkelighetsfjærn og fremmedkulturell at man fremdeles og ganske besatt politisk religiøst skal drive og tekkes doggggg- mene og doktrinene til Bedehuset i Texas der jorden er flat.

 43. Ingemar Nordin

  Thomas P #37,
  ”Jag är inte på något sätt emot att kongressen granskar forskningen, och data och algoritmer”

  Se där! Äntligen ett litet medgivande angående huvudfrågan mitt inlägg!

  Jag förstår att det gör ont. Men eftersom vi är ense om detta så kanske det vore på sin plats att även du klagar på motståndet från NOAA? Varför kan de inte lägga alla kort på bordet? Varför går alla alarmistbloggar i taket angående denna granskning? Och kallar det för McChartyism och och ”häxjakt”?

  Det är väl inget att bli upprörd över, eller?

 44. GoranA

  Svaret på varför man gör alla ändringar är troligen att man vill få bort den obekväma temperaturplatån och att anpassa temperaturkurvan till koldioxidkurvan.
  För det är väl så att vi under de sista 18 åren släppt ut 20-30 % av all CO2 produktion utan nämnvärd effekt på temperaturen samt att koldioxidkurvan och temperaturkurvan endast samvarierat under perioden 1978-98.
  På det här sättet slår man två flugor i en smäll.

 45. Thomas P

  Ingemar #43 Nu får du bestämma dig! Är det data och algoritmer som är det viktiga så har dessa redan lämnats ut. Det du och Smith bråkar om är intern brevväxling. Jag hoppas sen du läser min länk i #38 för att få svar på i alla fall några av dina frågor.

 46. Kenneth Mikaelsson

  Lessen att behöva göra er alla besvikna… det har med att göra vilken skitstövel som sitter på tronen.
  Och organisationer som slutar på punkt.GOV har bara att anpassa sig..

  http://www.cfact.org/2013/11/04/obama-issues-global-warming-executive-order/

  Har inget med klimat att göra … bara med idioter..

 47. Sören G

  Det som NOAA håller på med är lysenkoism!

 48. GoranA

  #46
  Den tackar vi för och och hur tror du Olle R att det påverkar forskare och deras anslag när det gäller projekt som skulle kunna visa andra resultat.

 49. sibbe

  Thomas P #37,
  ”Jag är inte på något sätt emot att kongressen granskar forskningen, och data och algoritmer”
  Så har Mc Charthy ingenting att göra med saken. Alla fakta upp på bordet, om man inte har något att dölja.
  Till fakta hör nuförtiden också e-mail, och hur man hanterar dem. I synnerhet i USA är detta förfarande kutym. Men det vet väl Thomas. Och i USA kommer den här korrespondensen nog på bordet.
  Efter Paris förstås. Före detta kommer ännu några varmaste månader från NOAA. Och innan allt är uppklarat får vi veta att innevarande året är det varmaste genom tiderna. Att det inte är signifikant spelar ingen roll för våra medier. De slukar alla siffror, ju värre desto roligare.
  Och oraklet i Potsdam slår till med storsläggan: var det förut 6 grader uppvärmning till 2100 drämmer
  Schellnhuber nu till med 8 grader, just då våra medier har minskat det till 2,7 grader. Ack, ja.

 50. Ingemar Nordin

  Thomas P #45

  ”Nu får du bestämma dig! Är det data och algoritmer som är det viktiga så har dessa redan lämnats ut.”

  Det gick fort. Ångar dig redan att du inte hade något emot kongressens granskning? Du skrev faktiskt att du inte hade något emot att de granskade forskningen i #37. Men denna öppenhet varade bara i … låt oss se … 1 timme och tio minuter. Sedan är du tillbaka till ditt gamla vanliga anti-vetenskapliga jag igen.

 51. Bengt Abelsson

  Det finns en anledning till att exempelvis farmakologiska studier bör vara dubbelblinda – varken personen som lämnar ut pillret eller patienten ska veta om det är sockerpiller eller ”skarp” medicin.

  Om forskaren ser vartåt anslagsbeviljarna vill är det nog lätt hänt att det speglas i resultaten också.

 52. Carbomontanus

  #46 Dr.K. Mikaelsson

  Støvvel- teorien er ikke dum, den er ofte appliserbar. Men jeg drøfter gjerne heller Rompestomp, og potten eller bøtten trædd nedover feil ende av hvirvelsøilen.

  Men Obama finner jeg nærmest indifferent- normal og har bare en ting å trekke. ”Stor i orda og liten på jorda”. Dette ”Yes, we can!…Yes! we can,…” som ikke synes å stemme særlig.

  Jeg så litt inn i din henvisning som jeg ikke er sikker på er seriøs. Det kan også være mye propaganda som ligger i tiden foran Parisermøtet, preget av mye alarmisme. Det er mer realitetene vi må ha fatt i og ta standpunkt til både hva gjelder det geofysiske og hva gjelder humaniora, det politiske, hvordan reagerer menneskene på dette.

  Jeg holder Parisermøtet for å være særlig viktig og at de der må skaffe oss en ny Pariserkonvensjon, consensus og praktisk klarhet i tingene først og fremst, så vi kan telle dem på fingrene og gange med pi eller trekke kvadratroten, og se opp for tangens til vinkelen alfa.

  Meget må da nødvendigvis også diskvalifiseres og falsifiseres og i dass, så vi slipper å ta hensyn til sånt lenger.

  Det var om flom og ras og orkan og tørk og alt sammen. Vannstanden er neglisjerbar, vi bare trekker oss en meter høyere opp på fjellet. Ikke alle har det så lett.

  Her jeg bor, så har Kommunen i senere år gravet opp igjen og sanert sværtt viktig infrastruktur som vei og vann og kloakk og strøm. Det har slett ikke vært billig, men synes på gunstig vis å ha kommet til fortred for andre og mer private prosjekter og planer for ”eiendomsutvikling”, og det er en Høyrekommune som også kaller seg ”miljøkommune” og faktisk også lever opp til det.

  Jeg er sjeleglad, for det er helt klart at mest synlige klimaendring synes å være at nedbøren øker. Og hva som også er svært viktig, de holder seg til offisielle og langsiktige prognoser og retningslinjer gitt av Departemanget, som sier ”Våtere, villere, varmere,…” nettop flom og ras og at alt treverk vil råtne fortere, så vi må passe på å anlegge og drenere klart bedre enn før, og vi må for enhver pris værne og ta vare på all lokal og vill flora og fauna, som er den sterkeste og mest vedlikeholdsvennlige vegetasjon. Vi trenger mangfoldet som aldri før, og må tenke nytt i forhold til tradisjonell og industrialisert monokultur.

  Dette er slett ikke alle enige om, da det samtidig synes å være noe som mafiaen og crooky crime liker og tåler aller minst.

  Så jeg er ikke med på å kalle ethvert styre og enhver president for Rompestomp eller støvvel. der synes å være et mangfold der også, et ofte overraskende mangfold.

  Hedres den som hedres bør synes jeg.

 53. Kenneth Mikaelsson

  Som sagt hedras den som hedras bör… Det var Obama som skrev under på Executiv orders och det va två stycken som berör alla statliga organisationer … Och tror du inte länken som jag gav är legitim så finns dessa att skåda på officiellt håll…
  Sen att varmister inte har vett nog att undersöka vad som ligger bakom rår inte jag på…

 54. tolou

  Läs mer, från Tony Heller aka Steven Goddard

  https://www.google.se/search?q=temperature+adjustments+site%3Arealclimatescience.com

 55. Carbomontanus

  #51
  Doubble blind, ja. Vitenskap, endog pharmacologi for idioter og for den ufaglærte fabrikkarbeiders nødvendige og dialektiske og materialistiske og viten- skaaaaaa- pelige, faaaaggggglig ordførende rolle.

  Den ene saliggjørende og industrialiserte metode, how to employ ignorant workers even in pharmacology and to keep them ignorant.

  Det er jo er grunnleggende fremmedkulturelt og klassefiendtlig rasefiendtlig religionsfiendtlig forhold til fysikken og kjemien og biologien apotekerkunstens og lægekunstens mest ærverdige og solide tradisjoner, og en sverming og tilbedelse av den bittelilletrillerunde pille og god nok statistikk på det samme for å kunne skrive timelønn og kunne samtidig begrunne produksjonens og salgets mulige profitt.

  Tenk, har så mange latt seg bløffe av sånt også?

  Det er jo over og ut med den opplyste og vitenskapelige kjemoterapi.

  Men er man fremmedkulturell til å kunne forstå saklig hvordan den muligvis kan virke, så tryner man religiøst for alternativet, pillens rundhet og rytmiske inntak som skal forfriske deg best, betaler i kassen.

 56. Olle R

  Rolf Almlund #16 Du kan gå in och se vilka osäkerheter Metoffice har på sina produkter. Ett årsmedelvärde för HADSST3 har 1970 ett 95% konfidensintervall på+/- 0.07 grader inberäknat alla osäkerheter.
  Spencer och Christy är inte seriösa nog att räkna på osäkerheter i sina väldigt-mycket-men-väldigt-osäkert-justerade satellitserier.
  RSS har gjort det, trenden från 1979-2012 ligger mellan 0,066 och 0,202 C/decennium med 95 % säkerhet. Motsvarande för Hadcrut4 kriging är 0,165-0,191.
  En global ytserie har alltså fem gånger bättre precision än UAH och RSS.
  Notera överlappet. Om vi antar att både satellit och ytserier väsentligen visar samma sak så kan du själv räkna ut var satellitseriernas trend borde ligga.
  I denna region ligger också väderballongtrender för troposfären.

 57. Gustav

  Thomas P, #45:
  Nog är det väl intressant med resonemangen bakom data och algoritmer. Klimatkänsligheten till exempel är väl mer en åsikt än data?

  Jonas N:
  Är verkligen imponerad av hur väl du uttrycker dig och tycker du är en stor tillgång på bloggen. Brukar ofta vänta att sätta mig in i en tråd till du trätt in och kommenterat TPs senaste inlägg. Föredömligt! Mycket bra att du allt oftare avstår från frustrationsskapande skrivelser, tror att du får mycket större genomslag hos spektiker genom detta.

 58. Carbomontanus

  #56 Olle R

  Det er ikke helt mitt interessefelt og jeg liker ikke å pirke med tall men ser heller efter figurene og de lange former og deres mulige årsaker.

  Det er da åpenbart at bakkemålinger viser en høyere stigning efter 1998 enn RSS, og jeg ser på materialet hos Humlums Climate4you. Samtidig er det også åpenbart at de befinner seg i samme verden, da begge har med ENSO og Solflekkduvningene temmelig likt. Og da kan vi tillate oss å trekke en konklusjon. En av dem er belemret med en klassisk systematisk feil med hensyn på langtidsutviklingen de siste 18 år.

  Jeg lurer på om det kan være ullteppe- effekten, som er slik at hvis du har på deg skjorte genser og anorakk og tar på deg et plagg ullundertøy til, ja, så vil temperaturen mellom genseren og anorakken uvegerlig synke litt om varmen innerst og temperaturen ytterst er konstant. Innerst vil du kanskje begynne å svette, hvem vet?

  Det er eneste forslag jeg har.

  Men instituttene kan jo alltid unnskylde seg ved å presisere nærmere hva de påstår å måle, og kanskje ved å være nøyere med hva de mener disse målingene innebærer for politikken. Også mitt forslag.

 59. Carbomontanus

  #56Olle R

  Der er du inne på noe, som jeg ber flere merke seg:

  Regelen er at ting skal være påvist ved minst 3 systematisk uavhengige empiriske metoder. Det er meget viktigere enn god statistikk eller 100 læger alle i hvite frakker som sier det samme. De kan nemlig være belemret med hele 2 alvorlige systematiske feil foruten bare hvite frakker. Alle er de medlem av norsk legeforening og forpliktet til å tale med en stemme.

  Vi må da også ha en veterinær og kanskje en apoteker på saken og kanskje til og med spørre pasienten. da trenger vi bare 1 læge.

  Bakkemålinger = diskutable men dessuten også værballonger, også diskutable. Men så Satelittmålinger = tvilsomme og dessuten belemret med både Christie og Spencer.

  Men tilsammen så synes det klart å ha operert i samme verden, (At alle har omtrent samme støysignal som vi ikke er så interessert i, er svært viktig kriterium på at målingene er reelle) og synes å peke på noe, og da tvinges vi faktisk til å måtte trekke en konklusjon.

 60. Thomas P

  Sibbe #49 ”Till fakta hör nuförtiden också e-mail, och hur man hanterar dem. I synnerhet i USA är detta förfarande kutym. Men det vet väl Thomas.”

  Är det verkligen så? Kom ihåg hur åklagaren Ken Cuccinelli satte igång en motsvarande apparat för att få tag på alla Michael Manns brev och där sa domstolen stopp. Men det vet du naturligtvis, Sibbe.

  Ingemar #50 Nu är du bara obegriplig. Kongressen har all rätt att granska forskningsresultat, det är aldrig det jag, forskarna ifråga eller någon annan invänt mot. Det är fiskarfänge genom att Smith i ett privat korståg begär in alla brev som är det upprörande. Sen kan man för all del även tycka att Smiths anklagelser om oegentligheter utan att ha några bevis är på gränsen till förtal, men sådana angrepp är vardagsmat för politiker (och för Ingemar själv).

  Bengt #51 ”Det finns en anledning till att exempelvis farmakologiska studier bör vara dubbelblinda ”

  Det gjordes faktiskt en underhållande studie på det temat nyligen där ett gäng ekonomer fick titta på en ”kurva över jordbruksproduktion” och säga om de såg ett trendbrott i ökningen eller inte. Det var naturligtvis temperaturkurvan under annat namn och ekonomerna tyckte absolut inte att där fanns någon paus i slutet. Jag vet inte hur seriöst man skall se det, men kul var det att använda ekonomernas myt om evig tillväxt emot dem på det sättet.

  Gustav #57 ”Nog är det väl intressant med resonemangen bakom data och algoritmer. Klimatkänsligheten till exempel är väl mer en åsikt än data?”

  Det här handlar inte om klimatkänslighet utan om uppmätta, historiska data. Även om klimatkänsligheten är mer av en bedömningsfråga tycker jag i alla fall att en politiker med agenda inte skall börja in och rota i interna diskussioner. Dels för att det uppenbarligen handlar om att jaga citat att utnyttja politiskt och dels för att det kväver framtida vetenskapligt samtal när forskare inte vågar diskutera öppet ens i privata brev av rädsla för att det skall utnyttjas politiskt. Vi vet åter exakt hur det går till från Climategate. Forskarna friades i alla utredningar, men lik förbannat fortsätter smutskastningen.

  Kul sen att det i alla fall är någon som uppskattar Jonas n:s abrovinker. Själv tycker jag bara han är en helt ointressant demagog som inte är intresserad av någon sanning utan bara att med alla medel angripa alla otrogna. T o m Lennart Bengtsson fick sig en släng av sleven när han inte var tillräckligt renlärig.

 61. Ingemar Nordin

  Thomas P,

  Climategate har aldrig utretts. Det handlade om whitewash.

 62. Gunnar Strandell

  Thomas P #60
  Citat:
  ”Vi vet åter exakt hur det går till från Climategate. Forskarna friades i alla utredningar, men lik förbannat fortsätter smutskastningen.”

  Du är dåligt påläst eller har kort minne.
  För visst riktades det kritik mot hur man hanterat rådata och FOI vid UEA i Muir Russell Review (July 2010).
  Och det är ju precis vad Ingemars inlägg handlar om.

  Länk:
  http://www.cce-review.org/pdf/FINAL%20REPORT.pdf
  Läs gärna:
  sid 13 pkt 24 och sid 14 punkterna 27 och 29.

 63. Rolf Almlund

  Olle R #56
  Problemet är att man måste göra ett antal antaganden för att komma fram till detta. Man antar t ex att temperaturen i en grid kan antas representeras av en temperatur vid en specifik plats och vid diskreta tidpunkter. Detta kan man bara visa med hjälp av virtuella värden från en klimatmodell och inte verkliga data, man har nämligen inga verkliga data. Så allt går runt.
  ”This can’t be tested using the actual HadCRUT3 data, as the distinction be- tween real variations and noise is unknown.”
  ”A synthetic version of HadCRUT3 has been made by adding noise to subsampled GCM temperature data”
  ”These were used to calculate estimated station variances by assuming that the variance of the model temperature anomalies in a grid box represented the variance in that grid box for an infinite number of stations”
  Från Uncertainty estimates in regional and global observed temperature changes: a new dataset from 1850:
  http://hadobs.metoffice.com/hadcrut3/HadCRUT3_accepted.pdf
  Det är en väldig massa assumptions inblandade, eftersom man inte har en verklighet att kontrollera mot.
  Få saker är så enkla som de verkar när man ser resultatet.

 64. Thomas P

  Ingemar #61 ”Climategate har aldrig utretts. Det handlade om whitewash.”

  Det bekväma med att vara konspirationsteoretiker är att inget kan motbevisa ens tes. Säger någon något man inte vill höra är som här denne bara del av konspirationen.

  Gunnar #62 Till skillnad från Ingemar kommer du i alla fall med ett sakligt argument. Ingen är dock helt perfekt. Sätt igång en utredning som Russels och *några* problem kommer du finna överallt. Jag tvivlar på att du kan hitta en enda institution som inte bryter mot några regler emellanåt, forskare är inte jurister.

  I och med Internet har det skett en gradvis skifte av praxis för hur lättillgängliga data förväntas vara inte bara inom klimatforskningen. Det syns t ex även i hur CRU med vis möda gradvis lyckades få tillstånd från olika nationella meteorologiska institut att lägga upp deras temperaturdata. Så kritiken om öppenhet är mest ett tecken på det generationsskiftet IMHO.

  Och nej, det Ingemar är ute efter är inga rådata utan intern brevväxling. Det finns inget som tyder på att data inte gjorts tillgängliga för Smith.

  Det finns också annat i den där rapporten. Punkt 31 t ex:
  ” We note that much of the challenge to CRU‘s work has not always followed the conventional scientific method of checking and seeking to falsify conclusions or offering alternative hypotheses
  for peer review and publication. We believe this is necessary if science is to move on, and we hope that all those involved on all sides of the climate science debate will adopt this approach. ”

  Hmm, vem kan det vara riktat mot 🙂

 65. Ingemar B

  Thomas P

  Tack för att Du försöker få in lite sans och balans i ”debatten” här!

  (trots att Du vet att det egentligen är ett ”omöjligt uppdrag” , eftersom man här tydligen -en gång för alla- bestämt sig för en mycket märklig och irrationell ståndpunkt)

 66. Guy

  Rolf A #63

  Dina citat får det att tanken att svindla. Det ser tyvärr ut som om där inte skulle finnas en tillstymmelse till verklighet bakom.
  Det påminner om att jag aldrig kunnat greppa dessa tiondedels, hundradedels och tusendedels grader. I mina ögon kan dom inte vara annt än matematiska/statistika konstruktioner som inte har med verkligheten att göra. En temperaturmätare från igår ger inte hundradedelsgrader, knappast ens tiondedelsgrader.
  Så kommer Olle R med en uppgift som HADSST3 står för med en precision på +/- 0,07 grader!!! Tro det den som kan.
  ” Ett årsmedelvärde för HADSST3 har 1970 ett 95% konfidensintervall på+/- 0.07 grader inberäknat alla osäkerheter.”

 67. Peter Stilbs

  Thomas P #64 – Ingemar skrev om denna närmast parodiska Whitewash i juli 2010 – referenser finns här https://www.klimatupplysningen.se/2010/08/07/whitewash-en-naturlig-koppling-till-koldioxid/

 68. Rolf Almlund

  GUY #66
  Det sorgliga är att vi inte har bättre data än vad vi har och kan inte göra på något annat sätt. Vi kan inte ge oss ut och mäta vad temperaturen var på en viss plats för 10 år sedan. Vad man borde göra, speciellt i pressreleaser är att vara tydlig med vilka ”assumptions” man har gjort och att osäkerheterna är stora, och inte bara redovisa en statistik sannolikhet.

 69. Helge

  #12 Thomas P

  ”Varför skulle man vilja fuska?” Det vore i och för sig inte första gången, det har alltid förekommit fusk inom vetenskapen, det är bland annat därför vetenskapen måste vara öppen. Det kanske vanligare är att man drar fel slutsatser utifrån det underlag man har, en andra anledning till att vara öppen.

  När dessa herrar gör förhållandevis exceptionella påståenden är det extra viktigt med att lägga alla korten på bordet. Hur vet du, Thomas, vad de visar och ännu inte visat?

  Själv tycker jag att alla små förändringar av grunddata utan förklaringar är bedrägliga, speciellt när man vet att det kommer att ifrågasättas. Öppen redovisning och förklaringar för varje enskild förändring vore ur mitt perspektiv självklart.

 70. Christopher E

  #56 Olle R

  Du är förblindad av siffror, en vanlig åkomma. Du ser en siffra och tar den som en absolut sanning utan att kunna lyfta blicken till helheten. Alla dina inlägg är fulla av serier justerade hit och dit, trender mm utryckta med hundradelars noggrannhet.

  ”En global ytserie har alltså fem gånger bättre precision än UAH och RSS.”

  Nej, den slutsatsen kan man inte dra av ”osäkerheterna”. De beräknas utifrån variation, men får inte med systematiska fel, eller för een tendensiösa justeringar. MSU kan ha högre osäkersintervall, men ändå ligga närmare verkligheten. För att förtydliga hypotetiskt, vilken serie har bäst precision; en som varierar 0,3° runt det korrekta värdet, eller en som varierar 0,1° runt ett värde som är 1,5° för högt?

  Du gör också misstaget att jämföra förbättringar av algoritmer i MSU med enskilda justeringar i ytdata. De senare har ett godtyckligt skimmer över sig med massvis av absurda exempel framlyfta.

 71. Thomas P

  Helge #69 Bra ironisk poäng där. Du tillskriver mig citatet ”Varför skulle man vilja fuska?” , ett citat som är förfalskat, jag skrev aldrig något sådant i #12. Så varför vill du fuska?

  ”Öppen redovisning och förklaringar för varje enskild förändring vore ur mitt perspektiv självklart.”

  Återigen: det är inte data eller vilka justeringar man gjort eller skälen till dessa som är aktuella. Detta finns redan öppet redovisat. Det är intern brevväxling som Smith vill ha tag på. Även du borde läsa länken jag gav i #38.

 72. Sören G

  En vetenskap som inte öppet kan redovisa sina forskningsresultat kallas pseudovetenskap.

 73. Thomas P

  Sören #72 ”En vetenskap som inte öppet kan redovisa sina forskningsresultat kallas pseudovetenskap.”

  Och vad har det med trådens ämne att göra?

 74. tolou

  :mrgreen:

 75. Christopher E

  #71 Thomas P

  Intern brevväxling kan ge information om metodik och avsikter som inte framgår av studiens dokumentering. Det var en sak som framgick av Climategate-mailen, förutom allt konspirerande om att bojkotta icke renläriga journaler och göra sig med obekväma individer. Eller bokstavligen slå dem på käften!

  Det är knappast så att de efterfrågade mailen endast behandlar vad ska äta till lunch mm.

  Det finns givetvis ingen annan utväg för NOAA än att ge vika för att behålla ett uns trovärdighet. Vad är det ni är så rädda för, kan man undra? Litar ni inte på era hjältar heller?

 76. Visst är det ’skälen till ’justeringarna’ man är ute efter

  I ClimateGate-mail:en diskuterades ju just skälen till både val av och ffa utelämnande av data ganska öppet. Och vilken story man ville att resultatet skulle ’berätta’ ..

  Och i publikationerna som sedan blev den officiella ’berättelsen’ utelämnades detta. I stället presenterades detta, tillsammans annat som också passade den berättelsen som världens bästa forskning, av de främsta inom området. Nogsamt peer-review:at och därför hållandes högsta standard.

  Jojo, vi har hört allt detta förut …

 77. Carbomontanus

  72 Sören G

  Psevdo… skavvissesann…. det lyder gresk… jeg fant det på engelsk. ”Lying, false ”

  Har vi eksempler? Bruken av slike negativt belastende ord kan være både utsklidd og utslitt , misforstått og misbrukt. Det bør man generelt være klar over.

  Jeg bruker ordene psevdovitenskap og paravitenskap hvor Para også er gresk og betyr bortenfor eller hinsides.

  Når Skunkwork lager U2 og Blackbird, så er det feil å kalle det psevdovitenskap. kall det heller restricted, esoterisk, eller hemmelig.

  Mange oppfinnere, jeg selv med, har til tider strikt holdt tilbake mine metoder og funn og oppdagelser og det kan ha et helt sett av diverse årsaker. Skal du løse en kriminalgåte for eksempel eller vil du gjerne patentere først eller sikre deg at du blir stående som oppdageren eller førsteforfatter, så er man motivert til å holde tilbake iallefall en tid. Det samme om det er dårlig sosialt akseptert hva du driver med om aldri så høyverdig. Det berettiger ikke til å kalle det psevdovitenskap.

  Eksempel: Christiaan Huyghens låste ned sin riktige tydning av saturnringene i banken til efter sin død, av fare for Jesuitter. Og var ingen psevdoforsker av den grunn.

  Så du må nok finne en annen definisjon eller annet skjellsord.

  Woodoscience og quackery synes jeg ofte er mer treffende.

  Psevdo har jeg sett i biologien og botanikkens systematiske navngiving, hva som kan ligne til forveksling på,….. men som slett ikke er det.

  Vi bruker skinn- Schein,… det er germansk. Skinnludder for eksempel. = hva som kler seg som et ludder, ter seg som et ludder, Prater som et ludder og Parfymerer seg som et ludder men som ikke er et ludder.

  Et psevdo- ludder med andre ord.

  Og som dessuten publiserer seg så til de grader.

  Det er ofte heller det som er problemet også i videnskaberne.

 78. Olle R

  #70 Christoffer E, Det är ganska tydligt att du svamlar. Både yt och satellitserier handlar enbart om anomalier, inte absoluta temperaturer. De visar bara förändringar, trender och rumslig variation.
  Vad tex HadCrut och RSS har gjort är Monte Carlo-simuleringar, osäkerhetsensembler, som bygger på samtliga felkällor, osäkerheter och justeringsval, etc. Utifrån dessa ensembler kan man sedan räkna på spridning i trend, månadsmedelvärden etc. Hadcrut 4 är t o m definierat som ensemblemedianen. RSS är inte det, men deras valda justeringsalternativ ligger ganska nära medianen.
  Det är högst seriöst och vetenskapligt korrekt att arbeta på detta sätt, dvs att beräkna osäkerheten i sina produkter. Spencer & Christy gör inte det, kanske för att de vill hålla skenet att deras produkt är bättre än ytserierna. RSS Carl Mears är seriös, har full koll på osäkerheterna i satellit och ytserier och därför rekommenderar han folk att förlita sig på ytserierna när det gäller globala temperaturtrender

 79. Carbomontanus

  #76 Jonas N

  Jeg tror dere dikter og fantaserer så til de grader og mest fordi dere ikke har mye innvielse oppdragelse og trening med science, men projiserer mer utfra egen situasjon , vrengebilder av hva dere ser selv i speilet.

  Den som selv er ren kan kaste den første sten ikke sant? og du ser splinten i din broders øie men ikke bjelken i dit eget øie.

  Og

  På seg selv kjenner man andre inntil man oppdager at man ikke er helt alene i verden. Det gjelder for barn og for barn i voksne klær, nemlig de med mangelfullt utviklede eller varig svekkede sjelsevner, en gammel formel fra Straffeprosedyren som dessverre er gått av bruk. Det gjelder såkalte psykiske projeksjoner der hvor forstanden ikke er helt velutviklet eller alvorlig under stress.

  ”Glauben Sie, Hr.Kolberg, dass Stradivarius etwas dagegen hatte, die Formel seines Geigenlackes zu verraten?” (=GURU M.Scowroneck)

  Nei det trodde jeg ikke siden han sa det sånn.

  Og senere er jeg blitt helt overbevist om at den hemmelige lakken som skal være produktets clue, er Sales promotion for Chevrolet og Industri- slave- barnets dypt psykiske selvforsvar for vettløse impulskjøp av samme.

  Og:
  ”Produktionsgeheimnisse sind Incompetanse des Werkmeisters!”

  Fremdeles den samme Scowroneck.

  Man scorer meget bedre på å arbeide offisielt og heller være mer omhyggelig skolert og trenet så man alltid ligger et hestehode foran konkuransen. Den som nettop er hemmet og blokkert og ned- syltet i sine hemmeligheter. Sovvvvvv- jetttttsamveldet kvalte seg selv i sitt eget hemmelighetskremmeri som effektivt blokkerte for den nødvendige kommunikasjon og dermed også mulig kontakt og samarbeid i samfunnet.

  Aussen hui und innen pfui, bak Jernteppene finner man mest bare rønner og slum og rust og svære miljøskader og katastrofer og en nærmest manifest ineffektivitet. Dette karakteriserer nettop Tyranniet, som er Dilettantenes diktatur.

  Og vi aner det samme joggu også i klimadisputten.

 80. GoranA

  #12 Thomas
  ”Skulle någon som ville fuska för att få AGW att se värre ut verkligen göra något sådant??? Vad skulle poängen vara?”
  Du är bra naiv.
  Högre lön, större anslag, karriär. Efter Climategate verkar det vara tämligen riskfritt att fuska. Mann’s ” Hide the decline”. har du väl inte glömt. Forskare är bara människor och i den nya era av politiserad vetenskapsmiljö som de befinner sig i är det märkligt om de inte fuskar.

 81. Slabadang

  I Sovjet tillämpades ”McArthyismen” under mer än 70 år!

  Ni måste vara mer på hugget när ni har kommunister som debatterar med er. Man avslöjar enklast en kommunist genom att först upptäcka att det är en person som angriper andras värderingar men som av hygieniska skäl inte vill att du skall lukta i deras egna värderingars armhålor. De uppträder som domare och härskare över andra och klarar sig så länge de får hålla monologer relaterade till deras gigantiska trasselsuddar till fabricerade teoretiska och utopiska tankefigurer helt frikopplade från observationer fakta och logiska samband. Orimligheter och moderna myter med sina inbillade tomtar och troll bor i de stora trasselsuddarna. Med hjälp grandios självbild kryddad med totalitära och inhumana härskartekniker försöker de tysta mörka och gömma förlöjliga trakassera och fördöma de argument och de budbärare av dem som avslöjar de självutnämnda härskarna.

  Nån stans längst inne vet de att de är intoleranta totalitära militanta fascister och det är själva kicken de får av att spela rollen som ger dem aktivistens rabiata och hänsynslösa. De legitimerar och beundrar varandras hänsynslöshet men är därför också skiträdda för att avslöjas och ryckas ner från sin självutnämnda position. De nöjer sig inte med att bara legitimera ”Ändamålen helgar medlen” utan ljuger till och med ihop ändamålet. Ett behov som uppstår bland de älskar att spela rollen som den självutnämnda rabiata härskaren. De skiter fullständigt i konsekvenserna av sina handlanden däri ligger hänsynslösheten.

  Sveriges etablissemang har redan skitit ner sig. Utopiskt politiskt korrekta doktriner har lett hela landet åt helvete och nu går det allt fortare i nedförsbacken. Jag kan skratta åt hur många raka strikar som fällt de många dubbla måttstockarna och hycklerierna bara den senaste månaden. Ska vi ta riksdagspartiernas gamla retorik på allvar så är numer hela sjuklövern rasistisk främlingsfientlig och ställer människor emot varandra. SDs gamla krav ekar nu istället som ansett konsensusiellt högsta förnuft i riksdagen.

  Den utopiska ”klimatpolitiken” kommer gå samma öde till mötes som invandringspolitiken då den inte längre kan fly undan konfrontation med verkligheten och rimligheten. Den som framhärdar orimligheter blir alltid förr än senare kall och kladdig när väl kisset i byxan har svalnat.

 82. Olle R

  Roligt att du tog upp detta. Vet du vad dessa olika temperaturserier anger för faktiska temperaturer? Hur väl dessa stämmer överens? Och vet du vad alla dessa CMIP5 klimatsimuleringarna simulerar för faktiska temperaturer? Och hur mycket dessa skiljer sig?

  Vet du det, Olle?

  Eller är det du som bara svamlar och upprepar saker du snappat upp men inte förstår?

 83. Carbomontanus

  #81 om Slabadang:

  nå tror jeg ikke hun er helt nykter lenger(edru)

  Se min gimrende analyse i # 79 Avsnitt V ovenfra. Om psykiske projeksjoner.

  Disse kan skyldes at det er hemningene og den kritiske sans og dette høiere aandelige som glipper.

  Ved klar forekomst av sånt skal man svare:

  ”Takk for selvangivelsen, den vil bli lagt til grunn for tenkningen og for beregning av riktig ligning og trekk!”

  (Jfr Skattefuten / Fisen.)

 84. Slabadang

  Olle R!

  Är det du som är storpotäten i vilse i pannkakan? 🙂 Alternativt är du storyns huvudperson mao Vilse själv?

  Det är liksom inga svåra begrepp eller svårt att förstå skillnaden mellan rådata och justeringar om du bara anstränger dig lite! Det finns ju över sjuttio inlägg som beskriver problematiken med skillnaden emellan rådata och justerade serier. Läs riktigt sakta så kanske det trillar ner en polett?

 85. Thomas P

  Christopher #75 ”Det finns givetvis ingen annan utväg för NOAA än att ge vika för att behålla ett uns trovärdighet.”

  Verkligen? Det är möjligt att de tvingas ge vika av juridiska skäl, men någon trovärdighet handlar det inte om. Ni på din sida respekterar dem i alla fall inte och andra ser det här för den häxjakt det är.

  ” Vad är det ni är så rädda för, kan man undra? Litar ni inte på era hjältar heller?”

  Visst, vi vet ”den som är oskyldig har inget att dölja”. Övervakningsentusiasternas favoritfras, och alla som protesterar mot olika former av övervakning misstänkliggörs som att de måste ha något att dölja. Att du kör med det argumentet är i alla fall något begripligt eftersom du tillhör en auktoritär höger. Lite mer förvånande hur Ingemar Nordin gör det, men jag antar att i slutändan helgar ändamålet medlen för honom. Han ”vet” ju redan att de är skyldiga så nu handlar det bara om att få tag på bevisen.

  Nu är det dock som jag redan förklarat så att man kan misstänkliggöra vem som helst med tillgång till tillräckligt mycket av vad de skrivit, speciellt om man inte har någon skam i kroppen utan tillåter sig att avsiktligt misstolka, vilket ni på er sida länge gjort helt klart att ni så gärna gör ”för den goda saken”. McCarthy är en utmärkt analogi.

  Men visst, några sådana här affärer till och inga forskare kommer våga uttrycka sig annat än extremt försiktigt i brev, på telefon etc och allt kritiskt får hålla sig till muntliga konversationer, om staten inte som nästa steg tar till informatörer och provokatörer. Är ni nöjda då?

 86. Slabadang

  Carbonatus!

  Vi får nog ta till hela alfabetets diagnoser på psykologiska störningar om vi skall pricka in alla aktivister.

  Vad som får folk att bli aktivister för orimliga och ologiska utopier kräver sina djupare multidiagnoser.

  🙂

 87. Slabadang

  Thomas P !

  I din medvetet förljugna värld där den enda principen du följer är den rabiat bokstavstroendes försvar av dina profeters skrifter och tungomål oavsett motsägelser eller motargument. In till absurbdum försöker du förvränga det uppenbart enkla och sanna genom vilseledning och löjliga skendebatter.
  I Sovjet var ”McArthyismen” ständig och alla som läser dina inlägg ser hur du kontinuerligt avslöjar dig och du är ju inte ens duktig på att vilseleda, det blir ju så patetiskt tydligt att du är NOLL seriöst intresserad av vetenskapen utan ENDAST intresserad av propagandan och agendan.

 88. Svend Ferdinandsen

  Disse anomalier som vises, er svære at håndtere. De udregnes jo som lokale anomalier, der siden midles til globale anomalier. Ideen bag metoden er genial, men når den lokale reference hvorfra den lokale anomali beregnes, ændrer sig mere end den nuværende temperatur, bliver det mere tvivlsomt.
  Når GISS siger at anomalien er den største nogen sinde, er det jo korrekt i sig selv, men kunne lige så vel skyldes at referencen er blevet lavere.
  Ole Humlum har netop holdt øje med hvordan de fortidige (5 til 100 år) temperaturanomalier har ændret sig med diverse opdateringer. Den anomali der blev målt i for eksempel 2005 viser sig nu at være helt forkert, og er blevet ændret nogle tiendedele siden da.
  Man kan jo spørge om det virkelig er så svært at aflæse et termometer, og om det altid blev aflæst forkert til den samme side.
  Eksemplet med Reykjavik siger alt.

 89. Olle R

  #84 Slabadang, till skillnad mot dig begriper jag skillnaden på rådata och justerade data, jag vet och förstår varför justeringarna görs, och jag kan t o m kvantifiera effekten av dem. Justeringar bidrar till hiatusen, tar vi bort dem ökar trenden..
  Finns det något annat ovettigt du vill säga, eller sällar du dig helt enkelt till de andra 70 Putinisterna och Lamaristerna som tycker att vetenskapen ska kontrolleras och styras i ”rätt” riktning. Får du en dollar per inlägg oavsett kvalitet?

 90. Helge

  #71 Thomas P
  Sorry, skulle tagit bort citattecknen, men det var en förkortad variant av hur jag uppfattade dig. Här kommer hela då istället. ”Skulle någon som ville fuska för att få AGW att se värre ut verkligen göra något sådant??? Vad skulle poängen vara?”

  Noterar att du som förväntat försvarar de som är alarmister, något jag aldrig sett dig göra när seriösa skeptiker utsetts för övertramp.

  Forskarna jobbar i en offentlig miljö, de vet vad som gäller. Att försöka dölja och kanske tom radera i efterhand försvagar deras forskningsresultat högst väsentligt.

 91. Olle R

  #82 Även Jonas N är på bästa svammelhumör. Det är väl inget av de ändlösa tiraderna som fastnar då de är tämligen tomma på innehåll. Det enda var väl nån fråga typ ”Har du läst Karl et al 2015?
  Om någon har läst Karl et al kan jag inte svara på, men ingen har förstått innehållet uppenbarligen. Det har inte gjorts några justeringar i Karl et al. 2015, de har bara bytt ERSSTv3 mot v4 i NOAA mlost och i två nya experimentella serier applicerat nya ISTI/GHCN v4. Det senare är delvis ett internationellt samarbete för att få en större och bättre temperaturdatabas, med ca 5 ggr fler stationer ( något i stil med BEST i omfång)
  För GHCNv4 gäller samma homogeniseringsalgoritmer som i gamla v3. Inga nya justeringar alltså
  ERSSTv4 finns beskrivet i två papper av Huang et al 2014. När den kom applåderades den av Bob Tisdale. Ett år senare får han frispel när denna produkt nästan utplånar hiatusen i NOAA mlost och Gistemp Loti.

  Lamar Smith fattar absolut ingenting, han är bara ute efter att trakassera seriösa vetenskapsmän. Han vill hitta ”komprometterande” information om HADNMAT2 i personalens mail! Det är ju för farao en brittisk produkt som används för ”bucket korrektion” av perioder långt innan Putin och Lamar var födda…

  Allt är så urbota korkat så när NOAAs vägran att lämna ut sina mail tas upp i en högre instans kommer Lamar Smith och hans anhängare att framstå som kompletta idioter…

 92. Så Olle,

  jag utgår då ifrån att du inte vet. Vare sig vad faktiska temperaturen är, eller vad alla dessa olika modeller säger att den är. Och hur mycket dom skiljer sig åt inbördes.

  Jag är inte förvånad. Thomas P vet heller inte, men bryr sig inte om sanning eller hur det hänger ihop i verkligheten.

  Har du tänkt på det? Alltså att du, hela den skräniga alarmistpöbeln .. men dessutom också hela kåren av sk ’klimatforskare’ … de vet inte vad världens temperatur är. Och alla deras klimatmodeller som sägs kunna beräkna både den, och hur den skall bli framöver .. de är ännu mer oense inbördes om detta.

  Men du kanske inte visste att det är ett av skälen till att man aldrig redovisar de faktiska (mätta eller simulerade) temperaturerna. För att inte de skriande gapen i ’kunskapen’ skall bli synliga och uppenbara. Speciellt jämfört med de futtiga temperaturförändringar och trender ni går upp i falsett över ..

  Som sagt, jag är inte förvånad.

 93. Gustav

  Thomas P:
  Oj det var mycket nu. Börjar med

  ”Det här handlar inte om klimatkänslighet utan om uppmätta, historiska data.”

  Om det bara var att återpublicera historiskt uppmätta data vore det inte svårt men det har väl tvärtom föreslagits från ditt läger flertalet gånger att man inte ens ska publicera uppmätta data utan bara justerade data. Verkar också finna mängder av exempel där historiska data gått förlorade, man har bara de jsuterade kvar.

  ”Även om klimatkänsligheten är mer av en bedömningsfråga tycker jag i alla fall att en politiker med agenda inte skall börja in och rota i interna diskussioner”.

  Du Thomas, detta handlar om det enskilt största projektet i mänsklighetens historia! Kan man då verkligen hävda att vi ska köra på utan att veta exakt allt om alla frontfigurers motiv och resonemang?

  ”forskare inte vågar diskutera öppet ens i privata brev av rädsla för att det skall utnyttjas politiskt.”

  Jag är livrädd för att avslöja min ståndpunkt i klimatfråga öppet. Kolla bara på vad som hände med Jacob N. Jag vet att du inte tycker hans skepticism kan härledas till hans karriärs fall men detta är bara för du har skygglappar. Jag har suttit i orkanens öga i mer än 10 år och är 100% medveten om vad som skulle hända om jag blev avslöjad. Helt ärligt så fruktar jag faktiskt för att det inte skulle stanna med att jag fick sparken utan skit skulle t o m stänka på min fru som är i samma bransch. VI skeptiker är redan politiskt förföljda i Sverige.

  ”Vi vet åter exakt hur det går till från Climategate. Forskarna friades i alla utredningar, men lik förbannat fortsätter smutskastningen.”

  Och du som verkar vara en tänkande person tycker inte att det finns något att höja på ögonbrynen åt i Climategatebreven? De där stulna du vet…

  ”Kul sen att det i alla fall är någon som uppskattar Jonas n:s abrovinker. Själv tycker jag bara han är en helt ointressant demagog som inte är intresserad av någon sanning utan bara att med alla medel angripa alla otrogna. T o m Lennart Bengtsson fick sig en släng av sleven när han inte var tillräckligt renlärig.”

  Men LB är väl inte renlärig? Han var renlärig ända fram till 2011 när han började kommentera på TCS, iaf skrev man det på UI. NU är hans intellektuella dekadens uppenbar (återigen enligt UI).

  Jag undrar helt ärligt om du ens läser vad Jonas N skriver? Han uttrycker sig väldigt exakt och korrekt och jag kan inte hitta många fel i hans kommentarer. Försök istället att svara honom så skulle du få bra mycket mer respekt i mina ögon. Han har dessutom blivit långt bättre på att undvika smädelser och skit som skapar frustration, ett föredöme i den aspekten.

 94. tolou

  Olle #89
  ”Justeringar bidrar till hiatusen, tar vi bort dem ökar trenden.”

  Du blandar och ger, och klumpar ihop alla ”justeringar” som en nettoeffekt.

  Du brukar skriva om misstänkt höga temperatuter i arktis som man medvetet ”underlåter” att räkna med och därmed uppvisar en sas. lägre trend än annars.

  Detta är ger på intet vis ett berättigande att justera upp andra data som t.ex argo bojarna som kompensation. Detta är en helt annan sak och varje justering måste enskilt vila på vetenskaplig grund.
  Rätt var det är börjar man även justera upp för effekten i arktis men underlåter att dra tillbaks kompensationen i argo-bojarna, och vi får ’biased results’.

  Du brukar också hävda att det inte spelar någon roll om man justerar upp senare data eller justerar ner äldre data då trenden är intakt. Men den absoluta nivån blir ju helt annorlunda!

  Eftersom du verkar kunnig inom detta område gör det att du faktiskt bekräftar denna typ av godtycklighet och bias och anledningen till varför intresset för den interna diskussionen och resonemangen hos NOAA är så viktig.

 95. Rolf Almlund

  Olle R #91 m fl
  Du missar den grundläggande problematiken. Det är egentligen inte temperaturanomalierna vi vill mäta, det är energi-innehållsanomalierna i ett grid-paket. Det är det som kan visa om vi haft en uppvärmning eller inte. Detta har vi ingen möjlighet att mäta direkt, därför försöker vi på olika sätt att mäta fenomen som kan ge en hint om det.
  När vi mäter marktemperaturen så gör vi ju olika antaganden (se bl #63) om att denna är representativ för hela gridden. Detta kan mycket väl vara ett rimligt antagande, men vi har ingen möjlighet att kontrollera detta mot verkligheten (vi skulle vara tvungna att fylla en grid med en enorm massa termometrar, vilket ingen har gjort), därför gör man simuleringar utifrån klimatmodeller (som också är antaganden, om än eventuellt välgrundade).
  När vi istället gör satellitmätning så gör vi en integrerad mätning över hela luftpaketet och kommer då sannolikt mycket närmare det vi vill mäta, dvs energiinnehållet i hela paketet. Å andra sidan har satellitmätningarna andra problem, man kan ju t ex fundera över det problem som dök upp i samband med mätandet av ”sotet” på isen, där det visade sig att det (sannolikt) var en effekt av degraderade (smutsiga) sensorer, och det kanske påverkar temperaturmätningarna också (samma satelliter).

  Vad jag (med en dåres envishet) försöker säga är att vi har oerhört mycket osäkerheter och antaganden som inte är visade mot verkligheten och att vi skall vara mycket försiktiga med att dra långtgående slutsatser trots alla enorma ansträngningar(justeringar) för att kompensera för våra väldigt dåliga data.
  Vi har mycket långt kvar innan vi med någon form av säkerhet kan säga att vi vet hur klimatet uppför sig.
  Det är lätt att hamna i fällan att bara för att man med olika metoder försöker beräkna fel och kan ange dem med mycket exakta siffror inte har med alla ”known unknowns” eller ”unknown unknowns” för de är väldigt väldigt många.

 96. Christopher E

  #78 Olle R

  Nej då, jag svamlar inte, och att det är anomalier trollar inte bort systematiska fel som du tror. Du har en övertro på förmågan att räkna ut osäkerhetsmarginaler ur datat. Din slutsats att MSU har x gånger sämre precision är inte given.

  Men läs Rolf Almlund ovan istället. Han förklarar det bättre och tålmodigare än jag.

 97. Olle R

  #94 Tolou, det är mycket som du missuppfattar. Vad gäller justeringar kan man inte körsbärsplocka, man kan hitta exempel åt båda hållen. Man måste se till helheten, helst vad justeringarna gör åstadkommer i en operativ global temperaturserie. Jag pratar inte om de osäkra ”bucket correction” år nittonhundra kallt, utan om de senaste 15-20 åren. Nick Stokes har en global temperaturserie TempLSmesh, som han kör med både justerade och ojusterade GHCN-data.
  Från år 1900 är trenden 0,05 C per århundrade större för det justerade alternativet
  Från år 1970 till nu är det ingen skillnad i trend mellan ojusterat och justerat.
  Från år 2000 ger ojusterat 0,2 grader högre trend än justerat

  Du har också konstiga missuppfattningar om att Argobojarna skulle har justerats. Argobojarna ingår (än så länge) inte i SST. Argobojarna i sitt översta läge ( 5 m djup) visar dock samma uppvärmning som SST-serierna.
  SST hämtar till 90 % sina data från drivande och fasta ytbojar, resten kommer från fartygsmätningar. 1970 kom de första bojarna, i slutet av 1990-talet stod de för hälften av mätdata, 2011 hela 90%. Nuförtiden bidrar ytbojarna med ca 13 miljoner temperaturdata per år. (Som jämförelse är antalet ARGO-profiler bara en 100-del av detta)
  Man har funnit att bojarna mäter 0,12 grader kallare än fartyg genom att jämföra mätningar från samma tid och plats ( egentligen är skillnaden 0,12-0,18 grader men pga av vetenskaplig försiktighet väljs den lägre siffran). Eftersom procentandelen bojar förändrats succesivt sedan 1970 är det motiverat att justera boj och fartygssdata mot varandra med 0,12 grader, annars skulle man felaktigt få en för låg trend. I HADSST 3 gjordes detta redan 2011, ERSSTv4 kom 2014.
  Effekten av Boj/Fartygs-korrektionen kan från 1970 till nu maximalt uppgå till 0,10- 0,11 grader, de senaste 20 åren högst 0,05 grader ( varav endast 71% slår igenom i ett globalt index).

  Det är effekten av detta som Lamar Smith har gått igång på. En hiatus som byggde på några hundradels graders avvikelse, och som försvann efter en liten men högst motiverad justering. Lamar Smith kan varken läsa eller förstå all dokumentation som redan finns tillgänglig. Han bygger sin världsbild på skeninformation från ideologiskt motiverade bloggare. Han tror verkligen på ”no warming for xx years” och att NOAA, NASA, m fl fabricerar och manipulerar data. Det är så urbota korkat och mentalt osunt att man knappt tror det är sant…

  För att översätta till våra förhållanden, tänk dig följande tidningsrubriker:
  ”Jimmy Åkesson begär ut SMHI:s samlade email-korrespondens för att bevisa de manipulerar data”
  Fast här på KI skulle detta av propagandaministern Nordin förvanskas till:
  ” Skandal, SMHI vägrar lämna ut viktig vetenskaplig dokumentation till folkvalda representanter
  – försöker dölja manipulation av data”

 98. Gustav

  Olle R:
  Bara så du vet så faller alla statliga myndigheter under offentlighetsprincipen och du har all rätt att begära ut mejl från enskilda individer. Det händer ibland och är det mest effektiva sättet att lamslå en myndighet. Vi hade en jeppe som krävde att få ut all redovisning en gång i månaden vilket resulterade i pallvis med papper som myndigheten fick trycka ut varje månad och tillgängliggöra i ett rum där denne förstrött bläddrade.

  Detta kanske låter illa men vad är alternativet? Att vi sätter igång världens största projekt med misstankar om att vissa auktoriteter gör det för att de är sura på skeptiker? Om man föresatt sig att förändra världen så får man nog räkna med att bli granskad i större omfattning än vad som är rimligt. NÄr förlorade du oskulden? Har du nagelsvamp? Varför tycker du inte om Bush? Vill du ha världens förtroende så måste du nog tillåta att de letar i precis alla skrymslen och vrår.

 99. tolou

  OLLE GOTO #36

 100. Olle R

  #95 Temperaturanomalier duger gott för att följa temperatur och klimatförändringar. Redan Hansen runt 1980 och Jones något senare kom fram till att anomalier, inte absoluta temperaturer var det enda praktiskt möjliga sättet att konstruera globala serier ur lokala temperaturdata.
  När det gäller Metoffice/CRU osäkerhetsanalyser har de tagit hänsyn till osäkerheter i att yttäckningen inte är perfekt. Anomalier korrelerar dock väldigt väl över stora distanser, en interpolation över 2000 km ger bättre information än ingen alls. Hadcrut håller sig dock strikt inom 5 gradersrutor, men beräknar även osäkerheten i det globala medelvärdet som beror på de tomma rutorna..

  Satellitdata är på inget sätt perfekta. Sensorerna har en känslighet på 0,25 grader. De kalibreras mot en ”hot target” som har en noggranhet på 0,2 grader, och i andra änden kalla rymden som störs av bl a månstrålning. Om linjäriteten i kalibreringen håller uppe rymden har man föga aning om, men NOAA har utvecklat ganska bra algoritmer för att avstämma satelliterna mot varandra vid polnära ”simultaneous nadir overpasses ”. Jag tror dock inte Spencer och Christy utnyttjar detta fullt ut, de vill köra sitt egenknåpade justerings-race, sånt som de tycker ”är motiverat”..
  Mätningarna av troposfären störs av bla vatteninnhållet. Det kan vara stora störande avdrifter i satellitbanor och instrument. Mätningarna fungerar inte över högländer på jorden.
  Varje satellit skannar mikrosekundsnabbt samma yta på jorden enbart var sjunde dag . (En automatiserad markstation kan ge data varje timme, äldre manuella 2-3 ggr per dygn.)
  Produkter som RSS och UAH 5.6 räknar ut TLT- temperaturen genom att dels mäta rakt ner, för att sedan subtrahera och addera med olika sneda mätningar upp till flera 100 km åt sidan. (känns det tillförlitligt)
  UAH v6 är knappast bättre, TLT räknas ut genom att mäta temperaturen med tre olika sensorer över milsbreda lager i Troposfär, tropopaus och stratosfär för att sedan addera och subtrahera dessa enligt något empiriskt samband. Låter det tillförlitligt? Kanske, om förändringarna på alla nivåer är synkrona. Är de inte det vet man inte riktigt vad man mäter..

  Rolf, jag kan hålla med dig om att kärnan i att bevisa den globala uppvärmningen är att visa att jordens energiinnehåll de facto förändras.
  Här har haven en nyckelroll. Sedan år 2005 har man kunnat mäta temperaturen i havens översta 2000 m med någorlunda precision tack vare ARGO-bojarna. I detta skikt hamnar upp till 93 % av den energi som växthusgaserna fångar in. Från första kvartalet 2005 har Argo-lagrets energiinnehåll ökat med 13,4*10^22 J. CMIP 5 modellmedel
  för energiobalansen vid TOA och med 93% till Argo-skiktet ger 13,3*10^22 J för samma period. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att att modellerna i medeltal stämmer bra. Time will tell, nya data kommer var tredje månad..

  Sen har vi det där tjafset hur den infångade värmen fördelar sig på jorden över tid, hur och var atmosfären och haven värms, vilka glacärer som smälter, vilka havsisar som smälter…

 101. Carbomontanus

  #87

  Virker ikke helt edru, frøken, elle Ober-genosse Slabadang.

 102. Olle R

  #96 SNÄLLA TOLOU!! Argobojarna visar uppvärmning även vid ytan. Allt annat är desinformation som sprids och underhålls av förvillare.
  Duger den här sajten?
  http://www.climate4you.com/images/ArgoWorldOceanSince200401%2065N-65S.gif
  Försök att läsa av löpande 13-månadersmedelvärdet , översta kurvan 2,5 m djup, mot skalan på sidan. Jag får det till att medeltemperaturen ökat ca 0,15 grader på 10 år. Vet du vad trenden i ERSST v4 är de senaste 10 åren? Jo 0,14 grader!

 103. Carbomontanus

  Til alle
  Det virker som man er uvitende, klassefiendtlig rasefiendtlig av prekært religiøse politiske årsaker i og med blodet / den riktige kjemien og ståstedet mandatet og instruksen og misjonen (”The 21 conditions) imot SAMOVAREN til M. & M.me Lavoisier.

  Nå bruker jeg det russiske og østlige ordet ”Samovar” for virkelig å krenke de dypeste følelser på individ og klasse og kroppsnivå.

  I Norge har vi brukt en ”kaffelars” vi trengte ikke Samovar. Og på bedehuset var Kaffelarsen fra Høyang Aluminium på hele 10 liter. Da får det også russisk format. Og man fyrer under med skog.

  Jeg har måttet gjøre det. Jeg måtte holde økonomi som sjefsteknolog, og skaffe vann og badevann for et spedbarn på bare 3 måneder på høyfjellet daglig uten strøm. med kun snø og bjørkleved til rådighet og uten termometer. Da må man arbeide scientifically og heller sanne det uvegerlig franske ,og kunne balansere smakfullt både chaleurøøø og æ caloriøøøøø som betyr bjørkkubb, og Tangperatyrøøøøøøø som skal være akkurat riktig resultat av dette.tilsammen.

  Da flåser og håner man ikke av salig Lavoisier og frue.

  Hun var hans yndige og særlig dyktige husholderske og laboratoriedame som graverte det hele i kobberstikk, klassisk fransk rokokko kobberslageri fra opplysnings og rokokkotiden.

  Leteformelen er særlig enkel. Æææææææ kaloriøøøøøøøø, og tangperatyrøøøøøøøø! Da finner man frem.

  Dette er ikke gjendrevet av vitenskapen senere. Tvertimot. Lavoisier blev guillotinert og arme fru Lavoisier emigrerte og skulle giftes bort igjen mot Lord Kelvin. Dette ekteskapet skar seg. men hun var meget skjønn. Og deres arbeide består.

  Vi håper videre på en ny og like ypperlig saklig Parisderkonvensjon.

 104. Olle R #99, apropå:

  Temperaturanomalier duger gott för att följa temperatur och klimatförändringar ..

  Kan du upplysa oss vid vilken temperaturanomalivatten kan omvandlas till is (eller omvänt) vid jordytan?

 105. Gustav

  Jonas N, #103:
  😀

  Känner också att det ibland blir absurt i AGW-arnas värld men hey, jag är nog inte mycket bättre själv. Om jag blir bombarderad med att det är flytande vatten tillräckligt mycket så undrar jag om jag skulle klara av att konstatera att det var is? Är inte det hela poängen med hjärntvätt att det verkligen fungerar?

 106. Olle R

  #103 Modeller arbetar med absoluta temperaturer men när de ska jämföras med varandra och observationer omvandlas de till anomalier.
  Reanalyser ger absoluta temperaturer, likaså semisyntetiska index som GHCN/CAMS och CRU TS. Många SST index serverar också absoluta temperaturer.
  Det som stör mig med modeller är att de producerar temperaturer på olika nivåer, kanske beroende på att de kör med TSI på olika nivåer. Enligt senaste bästa vetande torde TSI för flertalet modeller ligga för högt, vilket kanske förklarar att de går aningen varmare än observationerna. Kanske har avvikelser på 1,5 W/ m2 ingen större betydelse, men det finns ju personer som tjafsar om att variationer i solinstrålningen på tiondels Watt är det som egentligen styr klimatet på jorden
  /Over and Out

 107. Lasse

  #104 Olle R
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.75147.1400676034!/image/allgack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/allgack_1983-lastyear.jpg

 108. Lasse

  #104 Olle R
  100 KWh extra på ett år ger väl betydligt mer än 1,5 W/kvm-en potens högre.
  Det lär väl ge lite effekt även på temperaturen!

 109. tolou

  Olle
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/08/04/temperaturplatan-en-fortroendesanka/#comment-409326

 110. Guy

  Olle R # 97

  ” Eftersom procentandelen bojar förändrats succesivt sedan 1970 är det motiverat att justera boj och fartygssdata mot varandra med 0,12 grader, annars skulle man felaktigt få en för låg trend.”

  Jag förstår inte varför det är motiverat. kan man inte ha bojdata och fartygsdata skillt. Varför blanda ihop dem. Förändringen i antalet mätställen i förhållande till varann gör att trenden blir fel. Däremot har Argo en egen trend och fartygen en egen trend, som båda är mera rättvisande trender än vad en sammanblandning kan bli.

  Förresten, kan du sara mej hur stor procent av justeringarna är uppåt och hur stor procent är nedåt. Thomas kunde inte eller ville inte svara. Ham mumlade om att det går jämt ut, vilker jag är mycket skeptisk till.

  Olle R # 99
  ” Jag tror dock inte Spencer och Christy utnyttjar detta fullt ut, de vill köra sitt egenknåpade justerings-race, sånt som de tycker ”är motiverat”..”
  Det är ju solklart att Spencer och Christy inte förtår sig på att utnyttja det fullt ut. Dom vet väl ingenting om satellitmätningar. Du borde kanske skriva till dom och lära dom, brukar Thomas säga.

 111. Ingemar Nordin

  Guy #108,

  ” Förändringen i antalet mätställen i förhållande till varann gör att trenden blir fel.”

  Du sätter fingret på problemet med att blanda så olika mätmetoder. Det är trenderna som är intressanta, inte om den ena visar lägre/högre temperaturer än den andra. Men Tom Karl et.al. ”trick” är just att blanda mätmetoderna och låtsas som om det inte spelar någon roll att det relativa antalet mätpunkter ändras.

  Tricket är plumpt, ovetenskapligt och missledande. Hade det hamnat inför en disciplinnämnd så borde det föranleda forskningsförbud under ett antal år, sänkt lön eller t.o.m. avsked pga medveten vilseföring. Om Tom Karl hade hamnat på en disputation med denna artikel som en del av avhandlingen så skulle den bli underkänd. Men på något märkligt sätt så verkar det inte vara samma vetenskapliga standards för varmingar som för oss andra.

 112. Henrik I

  #99 Olle R,

  Istället för att ta din beskrivning av satellitmätningarnas svagheter för given rekommenderas den intresserade läsaren att besöka bl.a dessa webbsidor:
  http://www.drroyspencer.com/2010/01/how-the-uah-global-temperatures-are-produced/
  http://www.remss.com/measurements/upper-air-temperature
  http://www.remss.com/measurements/brightness-temperature

  För den som inte har lust att i detalj sätta sig in i det hela:
  1. Inverkan av månstrålning räknas som ett mycket litet kalibreringsproblem.
  2. Vad gäller metodval för kalibrering mellan satelliterna spekulerar du ordentligt. Det enda man med säkerhet kan konstatera är att UAH:s och RSS:s dataserier skiljer sig försumbart från varandra.
  3. Störningar från vatteninnehållet i atmosfären ger enligt Roy Spencer minst en tiopotens lägre osäkerheter än viktigare felkällor (framför allt satellitbanorna).
  4. AMSU-instrumenten har en integrationstid om 50 ms (alltså väldigt många ”mikrosekunder”).
  5. Varje enskild satellit har, trots en omloppstid på endast knappa 100 minuter, en bana som medför ett relativt långt samplingsintervall för en bestämd plats i atmosfären. I dagsläget är dock 14 satelliter aktiva vid dessa mätningar, vilket medför att systemsamplingsintervallet blir tillfredsställande kort.
  6. Vägningsfunktionerna för överlappande sensorer/höjdområden i atmosfären är väldefinierade och beror av temperatur, luftfuktighet och flytande vatteninnehåll.

  Med bakgrund av att det inte är helt enkelt att mäta temperaturer från rymden kan man ju fråga sig hur instrumentfel, kalibrering, felplacering, placeringsförändringar, omgivningsförändringar, gridstorlek etc påverkar ytdataserierna.

  Alla osäkerheter medför helt enkelt att vi bara i mycket grova mått kan uttala oss om hur jordens medeltemperatur har utvecklat sig, oavsett om vi talar om satellitserier eller ytserier. Långtgående slutsatser grundade på trender om hundradels grader per decennium är direkt löjeväckande.

 113. Olle R

  #109 Ingemar, du har uppenbarligen inte läst Karl et al 2015. Han blandar inte några mätmetoder. Däremot gör Huang et al 2014 det. Sådant görs hela tiden när man byter instrument och mätmetoder. Det är sådana saker som motiverar justeringar. Förhoppningsvis blir justeringarna och sammanfogningarna rätt. Nere på markytan finns ofta många närliggande mätstationer, bojar, fartyg, etc att stämma av mot så att justeringarna blir rätt.

  För satellitserierna inleddes än stor teknisk förändring i maj 1998 med övergång från MSU till AMSU. Här blev nog inte justeringen/sammanfogningen rätt då en period med ”xx years without warming” startade , samtidigt som satellitseriernas trend började avvika från väderballongdata med minus 0,18 C per decennium.
  Det är lätt att det blir fel i justeringen/sammanfogningen av olika satelliter då det oftast bara finns en annan att jämföra med. Vilken av dem är rätt? I princip är varje satellit ett eget instrument med sina speciella egenheter och avvikelser och bör enligt Ingemars logik inte fogas ihop med någon annan.
  Vad återstår då? NOAA15 har varit igång sedan 1998 och fungerar fortfarande. AMSU-kanal 4 på denna (ett ren TLT-kanal i sig utan knepiga justeringar) har en trend på 0,24 grader per decennium. Duger det?

 114. Henrik I

  #111 Olle R,

  Du fortsätter att upprepa dina hemsnickrade teorier om övergången mellan MSU och AMSU (två olika generationer av mikrovågssensorer på satelliterna).
  Den första AMSU-kanalen på satelliten NOAA-15 aktiverades redan 1998 och är fortfarande aktiv. Den sista MSU-kanalen på NOAA-14 var aktiv fram till 2005, så man hade gott om tid (ca 6 år) att kalibrera data. Faktiskt väsentligt mer tid än vid tidigare skiften mellan olika MSU-kanaler på diverse satelliter. Det är således inte speciellt troligt att just detta skifte skulle ha orsakat något kalibreringsfel. Idag har man dessutom betydligt fler aktiva satelliter/kanaler än man haft någonsin tidigare, vilket rimligen gör att datakvaliteten ökar för varje år som går. Inom kort kommer dessutom data från nästa generation mikrovågssensorer (ATMS) att vara kalibrerade och därmed inkluderas i algoritmerna.

  Dessutom, har du börjat körsbärsplocka enskilda mätkanaler nu för att stödja dina teser? Knappast ett vetenskapligt angreppssätt…

 115. Slabadang

  En 13- 15 % grönare planet sedan 1983 ……. vad gör det för planetens albedo och GMT?

  ”So it’s understandable that we’d expect trees to save us from rising temperatures, but climate science tells a different story. Besides the amount of greenhouse gases in the air, another important switch on the planetary thermostat is how much of the sun’s energy is taken up by the earth’s surface, compared to how much is reflected back to space. The dark color of trees means that they absorb more of the sun’s energy and raise the planet’s surface temperature.”

  Ha ha ha ha ha ha ha ha hah aaaaaaa ha ha haha … FASEN VA KUL!!

  Plantera träd !! Jomen..näääe vaddå planeten har blivit grönare ??? Blir det varmare då?? Träd skapar alltså Global uppvärmning?? Ähhh ähhhh ?? Varför ska vi plantera träd om planeten redan har blivit 13% grönare och ökat den globala temperaturen ska vi inte börja kapa träd istället? …. Men, men, men sprider sig inte öknarna och Amazonas och andra djungler skövlas ??? Hur kan den globala tillväxten av träd och grönt då vara 13-15% ??? Är det de tillväxande skogarna som orsakar den lilla globala uppvärmningen då?

  Det måste vara ett litet grönt helvete att tagit på sig rollen som operatör av planetens temperaturtermostat!! Ha ha ha ha ha ! Nåväl som de bäddat får de ligga !

 116. Olle R

  Henrik I, tack för länken till Roy Spencer, den har jag inte läst. Har väl fokuserat mer på nya v6 och RSS. Är väl också lite brydd över trendbrottet år 2000.
  Ber också om ursäkt om jag höftade till mikrosekunder, 50 millisekunder ska det vara. Man kan ju också utrycka det som att atmosfären scannas av med 1000 km i sekunden 😉
  Jag tycker inte att satellitserier är värdelösa, de är bra på att visa geografisk variation och okej för skillnad från månad till månad, men inget vidare för långsiktiga trender. Det jag vänder mig mot är det aningslösa hävdandet att satellitserier är så bra och ytserier så dåliga. Jag står fast vid att ytserierna har 5 ggr mindre felmarginal för långsiktiga trender.
  Sen raljerar jag också lite mot Ingemars inlägg att det skulle vara fusk att interkalibrera/homogenisera olika mätinstrument. Det är OK, det är befogat, annars kan man inte skapa långa serier, men det är viktigt att det bir rätt

  Du skriver att 14 satelliter är aktiva just nu, men det är snarare så att bara 14 satelliter använts sedan 1979, och vanligtvis har det bara varit två i drift samtidigt. För UAH v6 gäller att överlappet mellan NOAA 15 och 14 varade i tre år, sedan fick NOAA-15 flyga ensam ett år innan den fick sällskap igen. Om man ska hitta någon ” skyldig” till trendbrottet mot väderballonger, så är AMSU-kanal 5 på NOAA 15 starkt misstänkt eftersom den utgör ryggraden i satellitserierna från 1998 till nu.
  Jag vet inte om du har läst Po-Chedley et al 2015. Den ger ganska bra insikter om en förbättrad kalibreringsmetod som NOAA/STAR-teamet utvecklat, IMICA. Den reducerar alla kända kalibreringsproblem i och mellan satelliter och ska till och med vara bättre än fabrikskalibreringen, som ju är svår kontrollera när satelliten väl är uppe. (Tyvärr tycks varken UAH eller RSS använda IMICA)
  Enligt Po-Chedley är det sedan bara diurnal drift som återstår att korrigera, och med en nyutvecklad metod reduceras dessa fel till låga nivåer.
  Tyvärr tycks Po-chedley bara befatta sig med TMT i tropikerna. De gör dock en Monte Carlo-simulering av felkällorna, och lyckas enligt den reducera osäkerheten i trenden till hälften av RSS, men märk väl, den hamnar i sin helhet i övre halvan av RSS osäkerhetsintervall.
  Om detta går att översätta till Globala trender; RSS trend 1979-2012 ligger på 1,34+/- 0,68 med 95% Konfidensintervall. Ett globalt Po-Chedley index borde då hamna på ca 1,7 +/- 0,3, dvs i samma område som de global ytserierna och väderballongserierna.

 117. Guy

  Olle R # 116

  ” Det är OK, det är befogat, annars kan man inte skapa långa serier, men det är viktigt att det bir rätt”

  Hur vet du att det blir rätt?

 118. Olle R

  #117 Det ser man när man fogar ihop serierna. Man strävar efter att minimera felet i residualen med tex kovariansanalys.
  Anta att du har två termometrar som du kör parallellt en period. Om den ena ligger konstant 0,12 grader över den andra är det enkelt, man parallellförskjuter den en kurvan med 0,12 så bir felet i residualen noll.
  Om trenden mellan termometrarna skiljer, då blir det knepigare. Vilken av dem är rätt, eller är båda lika mycket fel, eller? Hur ska man välja den gemensamma trenden? Om du har fem termometrar och en avviker i trend är det betydligt lättare att välja det sannolikaste justeringsalternativet.
  Satelliterna är individuella vad gäller drifter i instrument och banor och kan därför uppvisa olika trender. Tyvärr är de också ganska få, så det är svårt att veta vilken som är rätt när de ska homogeniseras mot varandra (fogas samman). Utfallen av de olika justeringsalternativen kan simuleras med Monte Carlo-metoder, typ olika utfall av kombinationerna( A är rätt-B är rätt)* ( B är rätt-C är Rätt)* (C är rätt- D är rätt), etc. Tyvärr är det inte så att medianen i ensemblerna är det ”sanna” alternativet, men det är ändå det bästa alternativet om vill minimera felet mot det okända ”sanna”.
  Om man gör ”bra” osäkerhetsanalyser på olika temperaturprodukter, så kan man se var intervallen överlappar och anta att det sanna värdet befinner sig där.
  Ytserierna, väderballongserierna, samt Po-Chedley satellit med osäkerhetsintervall återfinns i den övre halvan av RSS osäkerhetsintervall.
  Om osäkerhetsintervallen inte överlappar kan det antingen bero på att serierna inte mäter samma sak (trenderna behöver inte följa varandra) eller att man har missat någon osäkerhet.
  Cowtan& Ways Hadcrut kriging har 1979-2012 ett medel och osäkerhetsintervall på 1,78 +/- 0,13. Originalet Hadcrut 4 har en trend på 1,62 och ligger därmed signifikant under C&Ws intervall. Slutsatsen är att serierna inte mäter samma sak. C&W interpolerar över hela jorden, tex Arktis där uppvärmningen varit signifikant högre, jämfört med de 85% av jorden som täcks av Hadcrut4.

 119. Carbomontanus

  #118 Olle R

  Om 2 termometere går paralelt opp og ned med en grads forskjell så er det lett å tyde og rette på, men du trenger en 3dje kontroll for å vite hvilket av dem som er riktige.

  Om 2 barometere går paralelt men så plutselig begynner det å skjene ut og avvike, hva da? Jo, da har vi flere muligheter og må tenke oss om. Kan det være vind? kan det være rust eller slark på det ene barometeret?, Kan det være materialtretthet? Det siste fant jeg utenfor stuevinduet på et glasstermometer og et bimetall- spiralfjærtermometer. De gikk pent paralelt og jeg var dobbeltsikret og følte meg vitenskapelig og hadde sirlig nullstilt og calibrert dem begge i kram snø. , Men så begynte plutselig bimetall spiraltermometeret å rakne av materialtretthet og gikk i rykk og napp og viste i hytt og pine.

  Og hva da?

  Jamen, dette er da noe vi vet?

  Konfidensen og statistikken hjalp ikke det ringeste. Konfidensen og statistikken er bare noe som McIntyre i Canada driver med så at klassekameratene hans også kan komme til og begynne å valse opp i klimadisputten, ellers blir de overkjørt.

  Jeg har ikke noe behov for å endevende NOAA, for jeg følger heller med på Yr.no og på Bjerknessenteret og på Danskene og Potzdaminstituttet.

  Hva jeg synes er mer interessant nå er hvordan de klarer å følge med på og tyde El Nino. Der vil vi kunne få et viktig intrykk av objektiviteten og seriøsiteten.

  Og så skjer det uventede og spennende ting med materialbudsjettet massebalansen snø og avsmelting i Antarktis. Der anbefaler jeg heller å følge med.

  Denne vitenskapsfilosofen Nordin, Professor sogar, hjelper oss ikke og veileder oss ikke bra i systematikken, matematikken, og naturstudiene slik vi kunne forvente.

  Der har jeg en alvorlig klage.

 120. Guy

  En sammanfattning av din 118 Olle. Du vet inte att det blir rätt.

 121. Henrik I

  #116 Olle R,

  Har bara läst diverse sammanfattningar av Po-Chedleys paper eftersom det är paywalled. Svagheterna verkar dock vara många. Ett problem med metoden ligger i att man baserar sin korrektion för s.k. diurnal drift (att atmosfärens friktion gör att tiden på dygnet för en viss mätposition driver en aning för varje satellitpassage och att därför speciellt mätningar över land påverkas) på klimatmodeller. Man har också gjort sin analys baserat på data från endast en enda satellit under förhållandevis kort tid. Ytterligare har man endast tittat på ett höjdområde (TMT – mellersta troposfären). Sedan rangordnar man resultaten från olika satellitserier genom att jämföra med resultat från klimatmodeller (ett mycket suspekt ”facit” om man frågar mig).

  Nu är det i och för sig så att RSS redan har en liknande korrektion inbyggd i sin algoritm, så RSS-serierna påverkas mindre om man inför Po-Chedleys metod. UAH tycks vara ganska känsliga för allt som har med klimatmodeller att göra och har därför valt en empirisk metod istället. Här jämför man data för ”bromsade” satelliter med ”icke-bromsade” för att få ett praktiskt giltigt värde som inte baseras på klimatmodeller. (Diurnal correction är för övrigt ett icke-problem för mer avancerade satelliter som Aqua eftersom banan kan justeras.)

  Det finns betydligt mer att beakta och här kan man läsa vad UAH-teamet tycker om det hela, en ganska hård sågning av hela metoden:
  http://wattsupwiththat.com/2012/05/09/christy-and-spencer-our-response-to-recent-criticism-of-the-uah-satellite-temperatures/

 122. Olle R

  #121 Henrik I, Det där var ett äldre Po Chedley-papper, jag syftade på årets:
  http://www.atmos.uw.edu/~qfu/Publications/jtech.pochedley.2015.pdf
  Vad jag vet har S&C inte kommenterat denna, men i viss mån är ju kritiken passé eftersom nya UAHv6 kommit som har lite högre trend i tropiska TMT, 0,06 C/decennium (om jag inte minns fel) istället för 0,029 i gamla v5.6

 123. Henrik I

  #122 Olle R,

  Tack för länken. Måste säga att Po-Chedleys förra paper verkade hålla ganska låg kvalitet och luktade alldeles för mycket av förutfattade meningar, vilket sänker deras allmänna trovärdighet. Detta paper verkar ha en bättre metodik, men det är inte särskilt märkligt att UAH avviker i jämförelserna eftersom man använder sig av ett fundamentalt annat sätt att hantera diurnal correction. Utöver detta så släpar Po-Chedley återigen in resultat från erkänt svajiga GCM:s som någon sorts facit.

  Det är alltså fortfarande svårt att dra några generella slutsatser om vilken dataserie som kommer närmast verkligheten och i stort gäller det fortfarande att skillnaderna mellan RSS och UAH är små och ännu mer så för UAH v6.

  Avslutningsvis vill jag inte undanhålla någon det kanske viktigaste citatet i Po-Chedleys paper: ”In general, it is impossible to conclude which dataset is most accurate when comparing two potentially biased measurements” (Mears et al. 2012).

 124. tolou

  The Next Climate Scandal?

  Republicans in the US Congress hunt for evidence that temperature records are politicized.

  – See more at: http://www.thegwpf.com/the-next-climate-scandal/

  With their latest subpoena to the Obama administration, House Republicans risk descending into a rabbit hole, albeit a useful one. Lamar Smith, the Texas GOPer who runs the House science and technology committee, has been seeking, voluntarily and then not so voluntarily, emails and other internal communications related to a study released earlier this year by the National Oceanic and Atmospheric Administration. The study, by adjusting upward temperature readings from certain ocean buoys to match shipboard measurements, eliminated the “pause” in global warming seen in most temperature studies over the past 15 years. Let’s just say, without prejudging the case, gut instinct has always indicated that, if there’s a major global warming scandal to be discovered anywhere, it will be found in the temperature record simply because the records are subject to so much opaque statistical manipulation. But even if no scandal is found, it’s past time for politicians and the public to understand the nature of these records and the conditions under which they are manufactured. This is where those who confuse science with religion, and scientists with priests, take umbrage. Unfortunately, NOAA has proved itself pliable to the propagandizing urge. Witness its steady stream of press releases pronouncing the latest month or year the “warmest on record.” It always falls to outsiders to point out that these claims often rest on differences many times smaller than NOAA’s own cited margin of error. Case in point: When President Obama declared in January that 2014 was the warmest year on record, it had only a 38% chance of being hotter (by an infinitesimal margin) than other hottest-year candidates 2010, 2005 and 1998. It doesn’t help that NOAA’s sleight of hand here seems designed precisely to conceal the alleged “pause.” The inconvenient hiatus in global warming showed up just as temperature measurement became more rigorous and consistent; just as China overtook the U.S. as champion emitter; just as 30% of all greenhouse gases released since the start of the industrial revolution were hitting the atmosphere.

  Presumably the hunt will now be on among House Republicans for evidence that NOAA scientists selected only those rejiggerings that would make the pause disappear. Good luck with that. Not only are the adjustments, corrections and interpolations eye-glazing—ground temperatures must be tweaked to offset growing urbanization, polar temperatures for the fact that we don’t have measurement data for long periods of history, etc. Past records must be assembled from measurements not under control of today’s researchers, using an uncertain mix of devices and practices. Where records don’t exist or are deemed inadequate, scientists incorporate what they call proxies.

  Researchers will surely be prepared to justify each and every tweak, but it seems all but impossible to bias-proof the choice of which adjustments to make or not make. By the count of researcher Marcia Wyatt in a widely circulated presentation, the U.S. government’s published temperature data for the years 1880 to 2010 has been tinkered with 16 times in the past three years.

  And, when all is said and done, it’s still not clear that assigning an “average” temperature for the planet for a year is a meaningful way to capture climate change. Or that claims to detect differences from one year to the next of 2/100ths of a degree are anything but exercises in false precision.

  It would be astonishing if human activities were not having some impact on climate, but the question has always been how and how much. Evidence of climate change, of course, is not evidence of what’s causing climate change. Yet three certainties emerge from the murk: Carbon dioxide is a greenhouse gas; atmospheric concentrations of carbon dioxide have increased significantly due to fossil-fuel burning; and the reward system in climate science is heavily tilted toward forecasts and estimates that see a large human effect.

  Unfortunately, it’s also true that many of us cannot tolerate making up our minds under conditions of uncertainty. Uncertainty is especially the enemy of passion. That’s why so many who proclaim themselves “passionate” about global warming cannot string together two sentences indicating any understanding of the subject.

  http://www.thegwpf.com/the-next-climate-scandal/

  http://www.wsj.com/articles/the-next-climate-scandal-1446594461

 125. Carbomontanus

  #124 tolou

  Jeg tror lufta er ute av den ballongen der, enda om den blåses veldig opp og re- lanseres igjen på engelsk. Det er sånne agenter som vi ikke kjøper aksjer fra.

 126. tolou

  Did White House Collude With NOAA Over Temperature Adjustments?

  – See more at: http://www.thegwpf.com/judith-curry-did-white-house-collude-with-noaa-over-temperature-adjustments/

  Clearly, scientists have much work to do to better understand the problems with historical ocean temperature data, adjust the biases among different types of measurements, and understand the differences among different data sets.

  But the hiatus fuss is also telling us about the politicization of climate science.

  The surface temperature data set plays a central role in the political debate over climate change. In his 2015 State of the Union address, President Obama declared: “2014 was the planet’s warmest year on record.”

  This statement followed a joint press release from NOAA’s Karl and Gavin Schmidt, director of NASA’s Goddard Institute for Space Studies, that said the same thing. The release was widely criticized for failing to point out that 2014 was in a statistical tie with several other recent years.

  NOAA’s press release in June for Karl’s paper on the hiatus also appeared just before a big event: EPA was getting ready to issue its very controversial Clean Power Plan. And the politics are heating up even more with the approach of the United Nations Conference on Climate Change in Paris at the end of this month.

  The House Committee’s investigation should provide insight into the following questions that deserve answers.

  To what extent did internal discussions occur about the more questionable choices made in adjusting the ocean temperature data?

  Was any concern raised about the discrepancies of the new ocean temperature data set and NOAA’s other ocean temperature data set (OISST) that shows no warming since 2003?

  Were any Obama administration officials communicating with NOAA about these statements prior to issuing press releases?

  Was the release of the land and ocean temperature data sets, which were documented in papers previously published, delayed to follow Karl’s June press release?

  http://www.foxnews.com/opinion/2015/11/05/is-government-tinkering-with-global-warming-data.html

 127. tolou

  http://judithcurry.com/2015/11/05/jc-op-ed-the-politics-surrounding-global-temperature-data/

 128. Carbomontanus

  ##126 og 27 obergenosse tolou:

  Det hjelper ikke Frk.tolou

  Jeg ser at New York State aktivt har begynt å forfølge og sak- søke Exxon Mobil for å ha trixet og fusket og falsket og fixet i den aktive hensikt å peke vekk fra og bedra og forvirre publicum.

  Jaja, da kan de to jetlinerne som gikk inn i tårnene på Manhattan i det minste ha ført til noe godt i alle fall og tross alt.

  Og jeg må personlig si at hold dere til surstrømming og ikke tro eller sats så mye på de alternative centralstimulanter.

  Kvinner vin og sang er sunt, alternativene er mye farligere.