Upprepning skapar inte sanning

Sherwood1sherwood21
 
Dagens Time Magazine upprepar med anledning av F. Sherwood Rowlands nyliga död saker som de flesta tar för givet och inte längre reflekterar över. Men allt är inte sant.
Vad är de verkliga siffrorna från senare decenniers mätningar av ozonhalten i stratosfären? Vi har ju fått höra att Montrealprotokollet räddat oss. Notisen ovan säger till och med att Rowland räddat världen. Här är dock en graf (Engelska Wikipedia):
300px TOMS Global Ozone 65N 65S
Jaha – om något har det blivit 5% mindre sedan protokollets införande, och ingen förändring syns sedan 1992. Variationerna och förändringen är mindre än den årliga solrelaterade variationen. Vad Du troligen matats med är någons intryck från datasimuleringar, inte verklighet.  Se exempelvis en animerad modellredovisning här.
Vissa freonhalter i atmosfären gått ned, men modellutfallet med uppmätta ozonhalter stämmer ju illa, enligt förra länken och bilden ovan. (Bilden nedan är från samma artikel i Wikipedia.)
414px Ozone cfc trends
Ozonhålet självt då? Man vet inte om det funnits tidigare – kanske det är till större delen naturligt. Rowlands arbete och teorier från 1974 förklarar det inte. Har ni också lagt märke till att det finns ett ”ozonberg” (det gula/oranga/röda området, munkformat) just utanför ”ozonhålet”?
ozonehole 1995 2004 09
Men Du har väl säkert också hört om mer hudcancer i Australien etc [pga ozonhålet] – men det är ju inget ozonhål där, tvärtom.
Motstånd från kemiindustrin? Jaha, sanningen var väl snarare att kemijätten DuPont’s patent på traditionella freoner skulle gå ut, så det var i deras intresse att istället börja tillverka och sälja en nypatenterad ”ozonvänlig” ersättning. Läs avsnittet ”Public Policy” i denna sammanställning på engelska Wikipedia för en utförlig historiebeskrivning.
Tro inte på allt Du läser, tänk själv.
Du behöver inte tro på mig heller, mer än i att förståelsen av ozonproblematiken fortfarande är mycket oklar, och att man skapat en myt i att Montrealprotokollet varit en stor internationell framgång, som i sin tur motiverat exempelvis IPCC’s arbete, Kyotoprotokollet och vad man fortsättningsvis velat servera oss.
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Jag säger som jag tidigare har sagt om klimatsimuleringarna: Hur kan man förutsäga någonting om man inte ens förstår historiens orsak och verkan vad som gäller klimatutvecklingen och som nu, myter kring ozonet.

 2. Jacob

  Som DuPonts Edvard S Woolard uttrycker det i Pieter Winsemius miljöstrategibok för storföretagsledare: ”The most successful companies are those that no longer see environmental compliance as a problem to be handled by isolated specialists within the company. Rather, they factor environmental opportunity into every business plan as a means of gaining competitive advantage.” 
  http://www.amazon.com/Thousand-Shades-Green-Sustainable-Competitive/dp/1853838462

 3. Thomas

  Några kompletteringar kan vara på sin plats:
  1. CFC:s är långlivade så man väntade sig aldrig någon omedelbar återgång av ozonlagret bara för att man begränsade användningen. I andra kurvan i Peters artikel framgår hur effektiva halten bara minskat med 10% sedan 1992. Dessutom kan tilläggas att den figuren visar halten i troposfären, så man får lägga till en fördröjning på 3-5 år för ozonhalten, vilket framgår i förklaringen till figuren.
   
  2. Mer CO2 kyler stratosfären vilket förstärker ozonhålet.
   
  3. ”Rowlands arbete och teorier från 1974 förklarar det [ozonhålet] inte.”
   
  Nej, naturligtvis inte! Artikeln från 1974 behandlar reaktioner i gasfas som äger rum runt hela jorden. Att reaktionen blir mycket effektivera på polära stratosfäriska moln var något man inte insåg förrän långt senare.

 4. Håkan Sjögren

  Peter Stilbs : Det är ju syremolekylerna, som skyddar oss från den riktigt hårda UV-strålningen. Det finns en viss energi, som behövs för att dela en syremolekyl. Har UV-fotonen högre energi används överskottet till att ge syreatomerna rörelseenergi. Sedan sker reaktionen O+O2 ger O3= ozon, som i sin tur kan absorbera UV-fotoner av lägre energi. Under vintern, när solen står under horisonten nybildas naturligtvis ingen ozon vid polerna. Därför vore det av intresse att se hur ozonhålet beror av årstiden. Mvh, Håkan.

 5. Peter Stilbs

  Håkan #4. Visst ligger det mycket i vadDu säger. Man har också hävdat att dimeren av ClO skulle vara boven, den skulle gynnas av låg temperatur. Observationer under året måste finnas, kanske i Wikipediaartikeln. 

 6. UnoK

  Just Montrealprotokollet och dess icke-användande som exempel inför ett kommande COP-15 (Köpenhamn) fick mig att fundera?
  Om man hade ett tidigare experiment med nästan 200 länder som accepterat att upphöra med CFC:s mer eller mindre omedelbart – varför anfördes inte detta.
  Så jag googlade, och fann att ozonhålet hade hoppat lite upp och ner vart femte, sjätte år. Och så hade det hållit på, i fyra omgångar. Trots att man slutat med freonet.
  Även då var Thomas inne och förklarade att CFC bröt ner ozon (eller åt det hållet).
  Min följdfråga hur det kunde hoppa upp och ner förblev obesvarad.
  Att Montreal inte användes inför Köpenhamn blev ju alltmer uppenbart: Montreal (eller freoner) var inte orsaken till ozonhålet – man visste helt enkelt inte bättre.

 7. Morgan

  Ozonhålet är intressant, även här har man fått Nobelpriset för en teori som inte går att bevisa. Mängden ozonförstörande joner i de övre luftlagren är alldeles för liten för att ensamt kunna åstadkomma effekten varför teorin om att dessa joner fungerar som kataysatorer ”vann” den vetenskapliga striden. Vet att jag läst en rapport från en av Nobelprisvinnarna (Osäker på om det var den nu bortgångne Rowland) där han förväntar sig kunna se en läkande effekt i början på 2000 talet. Nå det skedde inte, 2007 publicerade NASA en rapport där året 2064 nämns som året då hålet skall ha försvunnit, men jag har på senare tid sett året 2080 som året när detta skall ha skett. Takitiken är den samma som i klimatfrågan, allt skall ske ett antal år framåt i tiden. Att mängden ozonförstörande joner nu för varje år minskar i de högre luftlagren utan att hålet krymper blir snart (är) pinsamt för forskarna.
  Många tror att ”hålet” upptäcktes med satelliternas hjälp, men redan op 60 talet registrerades uttunningen med landbaserade analysinstrument.

 8. Thomas

  UnoK #6 Mängden UV-strålning från solen varierar under en solcykel, och som Håkan påpekar behövs UV för att bilda ozon. De kemiska processer som behövs för att skapa ozonhålet fungerar bättre vid låg temperatur så det varierar år från år beroende på temperaturen i stratosfären osv.  Det är inte förvånande att hålets storlek fluktuerar mellan olika år.
   
  Morgan #7 ”Mängden ozonförstörande joner i de övre luftlagren är alldeles för liten för att ensamt kunna åstadkomma effekten varför teorin om att dessa joner fungerar som kataysatorer ”vann” den vetenskapliga striden.”
   
  Vad försöker du egentlige säga här? Enligt vilken teori skulle mängden joner vara för liten? Att de fungerar som katalysatorer är väl experimentellt belagt.
   
  ”Många tror att ”hålet” upptäcktes med satelliternas hjälp, men redan op 60 talet registrerades uttunningen med landbaserade analysinstrument.”
  Det där är en myt. Man upptäckte att ozonhalten varierade med årstid redan i slutet av 50-talet, men det vi kallar ”ozonhålet” är en minskning utifrån den basnivån.

 9. István

  Susanna B. skriver i dagens SvD om säkerheten i svenska Kkv. Det finns säkert anledning till skärpning.
  Men så i faktarutan till artikeln där historiska kärnkrafts olyckor listas drar man till med följande om Tjärnobyl:
   I en rapport från ryska och vit­ryska forskare 2008 upp­ skattas antalet döda
  till 985 000. 

  Är  man WWF pristagare då gäller det att välja sina källor med omsorg.
  Men som sagt, upprepning skapar inte sanning.
  Det finns tillförlitligare källor att ösa ur, än att gå till Lukashenko 

 10. Ann L-H

  # 9 Dags att upplysa SvDs chefredaktör om skillnaden mellan 57 plus ett eventuellt mörkertal på några tusen å ena sidan (IAEA) och uppskattningsvis 985 000 från miljöreportrarnas källor å andra sidan.

 11. Morgan

  Thomas: Har försökt hitta detta experiment, om det finns ett sådant och om man har försökt falsifiera det och misslyckats så håller jag med om att det ser betydligt starkare ut ventenskapligt, men jag har aldrig lyckats hitta att detta experiment har ägt rum.
  Gällande ozonhålet redan på 60 talet så har jag hittat uppgifter på forskare som berättar om händelsen. Man trodde det var fel på utrustningen men den nya utrustningen visade samma resultat.  

 12. Thomas

  Morgan #11 ”Gällande ozonhålet redan på 60 talet så har jag hittat uppgifter på forskare som berättar om händelsen. ”
   
  Ta då och fråga dessa forskare vilka nivåer du mätte upp! Jämför sedan med senare års mätningar. Det är helt riktigt att man vart förvånad över hur låga halterna var redan då baserat på vad de vanligen är på lägre breddgrader, men de har blivit mycket lägre sen dess.
   
  Den här artikeln har inte uppdaterats på länge, men jag tror att den fortfarande ger en bra översikt av ämnet:
  http://www.faqs.org/faqs/ozone-depletion/antarctic/

 13. Peter Stilbs

  Thomas #12 – här är något nyare:
  http://www.ccpo.odu.edu/~lizsmith/SEES/ozone/class/Chap_11/index.htm
  (din länk hade en länk via gopher: – en föregångare till vad man ser som ”Internet/webben” (http: etc ) . Provade klicka – men ingen hemma … 😉  
  Många fina diagram och bra text. Figuren 11.32 i vänsterkolumnen är tänkvärd (årstidsvariationer vid olika breddgrader)  
  I övrigt undrar jag om inte elektriska urladdningar (”norrsken” etc – men det heter väl Aurora Australis eller Southern Lights därnere) också kan ha betydelse, förutom direkt UV-ljus. 
  I tonåren gjorde jag Ozon genom att leda syrgas genom ett glasrör med elektrodarrangemang kopplat till en ”gnistinduktor” – den röda latexslangen vid utloppet föll sönder i bitar inom sekunder …  Kul var det, men tänkvärt. Troligen rörde det sig om halter på någon procent eller så …   

 14. Thomas

  Peter #13 Norrsken finner man på över 80 km höjd i atmosfären, ozonlagret på 20-30 km höjd. Kopplingen är inte uppenbar.

 15. ThomasJ

  Om det inte handlar om ’ozonofobi’ så ligger ju hela tiden den inom vissa kretsar allmänt utbredda, djupt sittande dioxycarbofobin, resulterande i för eliten lönsamma ’affärsidéer/-projekt’:
  http://www.thedailybell.com/3717/The-Insanity-of-Carbon-Capture
  Jösses djeflar!
  Mvh/TJ

 16. Wille Börlin

  Till ThomasJ.
  The daily bell har som motto:
  At last, here’s an easy way for you to help out in the fight against socialism, tyranny and the welfare state
  Med den attityden är ag är inte så säker på att de citerar oväldiga forskare…………..
  Kanske kreationisterna kan ge en del tips om ozonhål CO2 mm.
  En annan  fråga. Enligt uppgift så är de nya kylmedel  som ersatt Freonerna riktigt ruskiga växthusgaser. Är det någon som vet om detta stämmer?
   
   
   

 17. Ingemar Nordin

  Ozon nära markytan = giftigt

  Ozon på hög höjd = nyttigt

  Var är alla dessa planetingenjörer när man behöver dem för att förflytta ett ämne från det ena stället till det andra? 🙂