Att motivera en Världsregering

 
170610top 2
Signaturen Jacob pekade häromdagen i en kommentar på TCS  på vikten av att innehållet och bakgrunden till förra veckans inlägg i Science diskuteras och uppmärksammas ordentligt. Förutom den korta blänkare som fanns i ”Fredagsåterblick” på TCS, så har många utanför Universitetsvärlden kanske inte heller haft möjlighet att läsa texten fritt på Internet.
Liksom andra liknande inlägg i Science och Nature bör det förtydligas att det inte är frågan om vetenskapliga arbeten, utan partsinlägg som inte heller varit föremål för s.k. ”peer review” – d.v.s. anonym expertgranskning.
Vi har ju börjat vänja oss över motiveringarna – först var det Global Warming, sen Climate Change, sen Ocean Acidification och nu ”Resource Control” – d.v.s. överstatlig kontroll över Jordens råvarutillgångar.
Tanken hisnar för egen del över tänkbara ”scenarios” om man skulle söka genomföra vad som beskrivs i Science, och tidigare händelser under Kommunistregimer, vilka skördade 100-tals miljoner liv, skulle förvandlas till pytteparenteser i jämförelse. En hypernomenklatura av självvalda byråkrater av EU-snitt skulle styra över Världsmedborgarna.
Tredje Världskrigets utbrott är nog det mest troliga scenariet, vad jag nu kan bedöma. Jag framförde tidigare också några andra omedelbara spontana reflektioner i Fredagsåterblick.
I helgen kom också kommentarer på bl.a. i det mycket läsvärda nyhetsbrevet TWTW som distribueras via  www.sepp.org :  bl.a.

 • …”it is becoming obvious that the goal of many international politicians, including many scientists, is global governance by a body of unelected persons. Note the misleading phrase, Earth System Governance. The effort will be governance of human behavior, not physical earth systems”…

Jag återger nedan ”Jacob’s” kommentar, och lämnar över bollen till TCS läsare.
*********
Artikeln från Science borde få större uppmärksamhet och förtjänar egentligen en egen tråd. Det hela har sin grund i ett FN-initierat projekt som har rullat på i tio år (International Human Dimensions Programme). Resultatet ska diskuteras på konferensen ”Planet Under Pressure” i London http://www.planetunderpressure2012.net/ och användas under Riomötet i år (Rio+20). Det hela ligger i kontexten att FN initerar ett projekt som har som syfte att utöka FN:s makt och befogenheter. Detta görs under förespeglingen att rädda planeten från klimathotet. Det tål att tänkas på vilka konsekvenser en sådan form av regim skulle få med tanke på hur andra överstatliga samarbeten har utvecklats.
Tänker också på hur tankesmedjor som Club of Rome har argumenterat för att demokratiska styrelseformer inte alltid är ideala för att hantera ”problemen”. Detta indikeras också av en del skrivningar som finns i de sju förslagen (mer makt åt G20 att genomföra snabba och effektiva beslut). Inflytelserika tankesmedjor från G20-länderna (som Council on foreign relations och Chatham House) har samtidigt gått samman i ett Council of Councils för att: “find common ground on shared threats, build support for innovative ideas, and inject remedies into the public debate and policymaking processes of member countries.” Från CFR:s global governance programme om globala utmaningar: http://www.cfr.org/global-governance/global-governance-monitor/p18985
Pressreleasen från Lund: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=1383&visa=pm&pm_id=1856
”Efter andra världskriget skapades FN och andra internationella organisationer som skulle avvärja framtida kriser. Nu hotas världen av en klimatkris som kan förändra livets villkor på ett oåterkalleligt sätt. Klimathotet kräver starka och effektiva motåtgärder, och därför måste de internationella beslutssystemen och regelverken göras om än en gång.
De sju åtgärderna handlar om miljöstyrning, dvs hur världen snabbt ska kunna få styr på uppvärmningen innan den passerar farliga brytpunkter. Här är förslagen:
• Hållbarhetsarbetet måste lyftas upp, exempelvis genom att skapa ett UN Sustainable Development Council direkt under FNs generalförsamling. I detta råd bör G20 – de länder som står för två tredjedelar av världens befolkning och nio tiondelar av dess BNP – få minst hälften av rösterna, så att besluten kan bli snabba och effektiva.
• FNs miljöorgan UNEP (United Nations Environment Programme) bör också få en viktigare roll inom FN-systemet, på samma nivå som t.ex. Världshälsoorganisationen.
• Ny teknik med stora möjligheter men också stora risker måste få reglerande ramar. Några exempel är nanoteknik, syntetisk biologi och geoingenjörsteknologi (storskaliga tekniska försök att förändra klimatet).
• Världens ekonomiska regelverk måste förändras så att miljövänliga produkter och processer gynnas i handelsavtal, tullvillkor etc.
• Fler internationella beslut måste tas enligt majoritetsprincipen. Att sträva efter konsensus tar för lång tid och gör att ribban sätts efter de minst ambitiösa länderna.
• Det civila samhället bör få en starkare rådgivande roll i internationella sammanhang.
• Fattiga länder måste få kraftfullt stöd för att göra de förändringar som krävs.”
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Karlsson

  Bra att frågan lyfts, det finns personer som vill styra och kontrollera och klimathotet har fått avlösa atomkriget som det stora hotet. De politiker som vill kontrollera, som är tveksam till demokrati, som vill uppfostra andra att leva rätt – får verktyg att jobba med.
  Man behöver bara veta att demokratiska länder är in minoritet i FN. Men även bland demokratier finns politiker som är tveksam till att människor själva kan välja – utan de menar att politiker ska göra valet. 
  Höjda skatter är ett bra verktyg – då minskar valmöjligheterna för medborgarna men politiker får mer makt. Därför är den politiksa lösningen på i stort sett alla klimathot – ökad skatt.
   

 2. pekke

  En överstatlig myndighet som skall stifta regler som andra länder måste följa globalt kommer aldrig fungera.
   
  Vi ser ju redan nu hur det börjar bli slitningar inom EU när det gäller ekonomi, politik och industri/företagspolitik.
  Om inte EU klarar det hur skall det fungera globalt där de kulturella, ekonomiska och industriella skillnaderna är ännu större beroende på region och land ? 
   
  Kommer det vara FN:s klimatpolitik som driver fram nästa stora krig ?

 3. bom

  Slutsatsen är att FN redan gått för långt och måste bromsas/Stoppas (EU sammalunda).

 4. Ingemar Nordin

  Det är slående hur amatörmässigt det hela verkar. Mycket energi läggs på att tänka ut kommittéer, områden som måste regleras, etc. Men när det kommer till sådana basala saker som demokrati, checks and balances och allt annat som politiskt filosofi och statsvetare funderat på under flera hundra år så … nada!

  Men dom tänkte väl inte på att det skulle kunna finnas problem med den fina utopin.

 5. Tage Andersson

  Hörde ni Birger Schlaug intervjua Jonstad om hans bok Kollaps i Kunskapskanalen igår? Ungefär lika spännande som det skulle vara att höra en moderat intervjua Reinfeldt om regeringens politik. Jonstad kom emellertid med en belysande liknelse: ”Vi befinner oss i ett flygplan med för hög hastighet. Enda räddningen är att, medan det finns i luften, bygga om det till en helikopter”. Uppenbarligen för att få ned hastigheten och bränsleförbrukningen (resursförbrukningen). Drar verkligen en helikopter mindre bränsle?

 6. Magnus Olert

  Helt utanför ämnet men en glädjande nyhet: Roger Pielke Jr blir hedersdoktor vid Linköpings universitet. Så här skriver LiU på sin hemsida:
  Professor Roger A. Pielke Jr. är en internationellt välrenommerad klimatforskare verksam vid University of Colorado i Boulder, USA. Han har brutit ny mark i sin forskning om hur samhället påverkas av extrema väderhändelser såsom orkaner och översvämningar. Professor Pielke är också en välkänd analytiker av hur vetenskap används och missbrukas i klimat- och energipolitiskt beslutsfattande. Hans kritik av FNs klimatpanel har rönt mycket uppmärksamhet och bidragit till översynen av panelens granskningsarbete. Professor Pielke är en orädd debattör som har kritiserat såväl klimatforskare, miljödebattörer som klimatskeptiker.
  Professor Pielke var en central samarbetspartner när Linköpings universitet för tio år sedan etablerade Centrum för klimatpolitisk forskning. Han har också varit gästforskare vid Tema Vatten i natur och samhälle och är en uppskattad föreläsare på miljövetarprogrammet och masterprogrammet Science for Sustainable Development. Han samarbetar för närvarande med forskare vid Filosofiska fakulteten om mytologin kring den gröna revolutionen samt vetenskapens roll i demokratiska samhällen.
  http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.332706?l=sv

 7. Tage.
  En helikopter med samma kapacitet som ett flygplan drar säker mer bränsle.

 8. Ingemar.
  Avsaknaden av maktdelning och andra utmejslade demokratiska verktyg är väl faktiskt mycket avslöjande. Dessa komponenter är ersatta med kontrollmekanismer över medborgarna.

 9. Peter Stilbs

  Ingvar #7 och Ingemar #4 – även de ”klimatrelaterade” dokument man ville få regeringar att skriva under i Köpenhamn, Cancun etc var byggda på förutsättningar att oinskränkt makt skulle överlämnas från de demokratiskt folkvalda till en självvald maktelit av byråkrater. 

 10. Peter #8
  Ja. Man behöver inte höja blicken särskilt högt för att se hela bilden. en är hur tydlig som helst. Det här är rent ut sagt otäckt. Och idag skall det röstas om datalagringsdirektivet som kostar Sverige €9600/dag om de inte genomför det.
  EU f-ck off!

 11. Martin

  Sverige kan nog foga sig, om bara genusmaffian ger sitt tillstånd.
  Men aldrig i livet Östra Europa går med på någon världsregering. Det känner snabbt igen tecknen.
  Jeszcze Polska nie zginęła
  Än är Polen ej förlorat!
   
   

 12. Om datalagringsdirektivet.
  Som brottsbekämpande verktyg är det tandlöst. Precis lika effektivt som vapenlagarna. Buset får väl tag i precis så mycket vapen de vill. Och om de vill undvika att bli spårade elektroniskt så är inte det heller särskilt besvärligt. Dränk meddelandet i en mp3 fil. Omöjligt att spåra i den oerhörd mängd mp3-filer som susar runt i cyberspace. Av rent principiella skäl kommer jag att använda ”Tor” vilket förmodligen buset också kommer att göra
  https://www.torproject.org/
  Och sedan i görligaste mån även använda internet  för telefoni

 13. Martin.
  Tjeckien och Ungern också.

 14. Peter R

  Ingemar Nordin, du som Linköpingsbo, kan du kommentera debatten om ”gröna påsen” ett initiativ att samla in matrester i en separat påse för biogasframställning. Vad jag har förstått så är det mest lönsamma att bränna allt avfall för el och värmeproduktion istället för att gå vägen via biogas. http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/26313.pdf
  Och varifrån ska man ta den råvaruförlust till kraftvärmeverket som man missar från matavfallet till biogasproduktionen? Krävande lastbilstransporter från andra avlägsna kommuner?   

 15. Jacob

  Holländaren Frank Biermann som är huvudförfattare av artikeln i Science är också chef för projektet Global Environmental Governance (GEG). Detta har projekt har pågått sedan 1998 och många av de lösningar som promotas i Scienceartikeln kommer härifrån. GEG:s grundfinansiering kommer från stiftelser som Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund och Ford Foundation. Flera konferenser har också arrangerats i Rockefellers konferensanläggningar (som Bellagio, Italien). Under senare år, till projektet Global Environmental Governance Forum: Reflecting on the Past, Moving into the Future, kommer också medel från regeringarna i Tyskland, Norge och Schweiz samt ”vår” egen regering. För vem/vilka arbetar egentligen våra folkvalda ledare?
  http://www.environmentalgovernance.org/about/background/geg-sponsors/

 16. Åke N

  Ingvar #11. Har du installerat och testat Tor?. I så fall skulle jag glädjas att få del av din erfarenhet.

 17. pekke

  Tage #5
  Som modellflygare kan jag påtala att en helikopter drar i mitt fall c:a 3 gånger mer energi än ett flygplan.
   
  Elhelikopter med 70 cm rotor, 400 W motor, li-po batteri 11,1 V 2,2 Ah, flygvikt c:a 0,8 kg. flygtid c:a 5 – 10 minuter beroende på flygstil.
   
  Flygplan vingspann 140 cm. 400 W motor, samma batteri !, flygvikt runt 1 kg. flygtid c:a 15 – 25 minuter beroende på flygstil.
   
  En helikopter som enbart har rotorblad kan aldrig bli snålare än motsvarande flygplan eftersom den måste nästan hela tiden skapa lyftkraft själv jämfört med planet som kan använda lyftkraften som vingarna ger och glidflyga långa sträckor.
   
  Visar väl vilken teknisk nivå dessa herrar ligger på och de skall tala om hur vi skall leva i framtiden !!

 18. pekke
  🙂

 19. Håkan Bergman

  Ingvar E #12
  Enklare att räkna upp dom länder och folk som kan tänkas köpa en världsregering. Få se nu, Sverige, Tyskland, Norge, Danmark ? Hm, bara germanska, måste vara nåt genetiskt. Tur att man har lite finne i sig.

 20. Åke N. #14
  Har inte testat Tor än. Använde en annan typ av anonymiseringstjänst när jag var i Dubai där Skype inte kan användas.
  Hette nåt med ”Banana”. Den var inte gratis men fungerade bra. VPN-tunnel till en server i England sedan ut i världen.
  Tor går ett steg längre genom att också hoppa runt så att det inte går att följa.
  Skall försöka hinna med att testa i veckan. Återkommer i ärendet.

 21. Håkan #17
  >Tur att man har lite finne i sig.
  🙂
  Jag har nog lite gerillakrigare i mig. Har dokument som påstår att jag härstammar från Engelbrekt Engelbrektsson

 22. Jacob. #15
  JEEESUS!
  Det är ju redan hur stort som helst!

 23. Peter Stilbs

  Jacob #15 – det är ju märkligt med denna sponsring via Ford Foundation, och Rockefeller – och jag vet att Heinz också håller på med detta. Låter lite paradoxalt egentligen. Vad har Du för bild av det hela?
  Är de infiltrerade av någon form av PK-robotar, liksom exempelvis de som delar ut Volvo Environment Prize ?

 24. Thomas

  ”tidigare händelser under Kommunistregimer, vilka skördade 100-tals miljoner liv, skulle förvandlas till pytteparenteser i jämförelse.”
   
  Det finns de som använder liknande uttryck om konsekvenserna av AGW. ”alarmister” och ”domedagsprofeter” vill jag minnas de brukar kallas på den här bloggen.

 25. Peter Stilbs

  Thomas #24 – nu är det faktiskt fråga om riktiga människor som klart i skrift uttrycker vad de vill genomföra – med Jordens befolkning.
  Det är inte fråga om spekulationer om utfall av komplexa naturkrafter på exempelvis klimatet.  
  Läs innantill. 

 26. Jacob

  Detta är en mycket välarrangerad och koordinerad plan. Initerad och verkställd av toppspelare från speciellt Storbritannien och USA. Tänker bland annat på Aspen Institutes inblandning i Stockholm 1972 där Ford Foundations Joseph Slater var en av de drivande tillsammans med oljemiljardären Robert O. Anderson (förövrigt var Volvos Pehr G. Gyllenhammar medlem av Aspen under 80-talet). Rötterna till det här är dock betydligt äldre. Internationalisering och överstatlighet har varit centralt medan de problem som använts som motiv har varierat. Den miljörörelse som växte fram under 70-talet har till stor detta mäktiga etablissemang att tacka för sin tillblivelse. Elitnätverket Trilaterala kommissionens rapport inför Rio 1992, Beyond Interdependence, beskriver vägen till det scenario vi nu bevittnar ganska väl (Earth Council 2012). Oljemagnaten John D. Rockefellers barnbarn David Rockefeller startade TC och har sedan dess varit ordförande. Rockefellerfamiljen har ett mycket stort inflytande genom sina stiftelser och positioner i  Bilderberg, Council on Foreign Relations, Chase, World Economic Forum m.fl. Det här är mycket smarta och strategiska människor som har ett koppel av ”PK-robotar” i sina ledband. Men det är förstås inte hela bilden… 

 27. tty

  Tage Andersson #5
  Drar verkligen en helikopter mindre bränsle?
  Nej, ett konventionellt flygplan är mycket effektivare, så liknelsen är helt korrekt. Man vill gå över från ett effektivt till ett ineffektivt system.

 28. Thomas

  Peter #25 ”nu är det faktiskt fråga om riktiga människor som klart i skrift uttrycker vad de vill genomföra”
   
  Nu har jag inte lusläst, men kan du ta och citera de bitar där de förklarar hur de skall döda så mycket folk att kommunistregimerna skulle förvandlas till pytteparenteser i jämförelse? Eller är det så att du kommer med spekulationer baserat på antaganden om komplexa politiska processer?

 29. tty

  Thomas #24
  I motsats till CAGW har GULAG och die Endlösung verkligen hänt.

 30. Slabadang

  Vi har politiker och media som ställt sig EMOT demokratin och Emot folket!
  Det är mycket starka krafter som driver utvecklingen att bekäpa den nationella demokratiska suveräniteten. Politikerna kan inte skynda sig nog fort att lägga sig som dörrmatta för sina egna överordnade organisationer och det är mot det absolut översta skiktet som de krafter Jacob på visar jobbar emot och samfällt med WWF och Greenpeace i sällskap med våra absolut mäktigaste FNbyråkrater.
  Det är bara att läsa innantill så frangår samma plan om en världsdiktatur överallt i dessa organisationers skrifter. De låtsas buktala för planeten men agendan är vad kommunismen skulle se som en våt dröm med kontroll av våra liv och beteenden ända in i minsta detalj och kvar att rösta om blir absolut nada!
  Vad väldigt få har fattat inklusive politiskt sakkunnig hos EUministern obs politiskt SAKKUNNIG har inte fattat att det svenska folkets integritet självständighet och yttrandefrihet numer styrs av direktiv ifrån Bryssel. Med datalagringsdirektivet som färskt exempel så har vii fått ett direktiv Centern sa sig motarbetea men ändå ”tvingas” följa.
  Vi läste om det förslag som Estländska socialisten Mikko lagt inför EUs ”kultur- nämd” om hur åsikter på nätet skall registreras vilket bevisar att EU tar sig rätten att bestämma över de nationella folkens grundläggande fri och rättigheter.Med EU snart inskrivet i vår grundlag har svenska folket blivit maktlösa och vi har inte kontroll ens över de absulut viktigaste grunderna för vår demokrati nämligen att bestämma vår egen frihet och våra folkvalda har förskingrat och överlåtit den makten till de icke folkvalda komissionärena att bestämma och arbeta fram tvingangande direktiv för svensk grundlag och vi har tydliga bevis åt vilket håll det lutar.Nu har de murvlarna dessutom kommit överens om att EUmedlemskapet skall in i grundlagen utan att berätta om riskerna och konsekvenserna.
  Det tragiska är att SD är det ENDA parti som står upp för vår nationella demokratis värde och varför SD har bekämpats med näbbar och klor har inte bara sin förklaring i invandringspolitiken. Om vad vi ovan skrivit är SD det ENDA svenska alternativet för svenska folket att hitta en röst som värnar vår nationella demokratiska tryggghet och självständighet eller kanske VP men av helt andra skäl.
  Vilket folkförräderi EUmedlemskapet visat sig vara!! Riksdagen har blivit EUs knähund och det är där våra politikers lojalitet ligger idag och inte hos folket.
  Jag har försökt få ett antal journalister inklusive SVT att ta upp denna demokratins perversitet enda reaktionen från SVT var utan att jag nämnt SD (röstar inte själv på dem ännu men kommer att göra då jag finner denna fråga så oerhört vital för folkdemokratin) kom med invändningen att ”det kan gynna EUfientliga krafter” och jag fattar vad hon syftatde på.
  Med andra ord så är enligt SVT kampen mot SD viktigare än vår grundläggande rätt till vår demokratiska trygghet att som folk själva besluta om vilken integritet yttrandefrihet och åsiktsfrihet vi skall åtnjuta. Tankefigurerna blir hur tydliga som helst. Vi har en media som utgör samma dörrmatta för EUs makt.
  Så vad är då självklara krav på samarbetet inom Europa och EU. Jo EU skall avlövas beskattningsrätt och skall inte äga rätten att utforma sådana förslag. Eu skall självklart ej heller ha rätten att decimera yttrandefriheten eller rösträtten och ej heller lägga förslag som reducerar eller hotar integritet och sjäklvständighet. De kan lägga förslag om UTÖKADE rättigheter men inte för minskade. Det här skall vara självklart upp till varje nations folk att bestämma med det läge vi har idag så är direktiven ett bevis på att vår röstsedel helt har tappat sitt mest grundläggande värde för våra demokratiska fri och rättigheter är outsourcat till EUkommissionen. De ska inte ens ha makten eller möjliugheten att göra oss oroliga på denna punkt och när MSM och Public service vänt oss ryggen och blivit maktens trutförlängare så läggs uppgiften på var och en utav oss att sprida denna konstaterade verklighet till allmänheten på alla sätt vi kan. Vi har pappfigurer att rösta in i riksdagen numer där SD utgör enda undantaget. Totalt sjuuuuuukt!!
  Man må tycka vad man vill om kvicksilver lampor vindkraft och anna EUpolitisk kostsam onödig politik men det hät är ett hot som kommer från EU som är sanktionerat av riksdagen och ett sjuhelvetes tydligt bevis på att vi har ett partioligpol som vänt svenska folket ryggen och kliar istället och bygger steg för steg upp den väög som mynnar i vår kommande världsdiktatur oich EU utgör ett bevis på den platta som är lagd emot det maktlösa folkens lilla kommande helvete och det är redan varmt om fötterna. Använd dem för att flytta dem till att lägga din röst på någon part  som svalkar dem.
  Jag kände lukten av dessa tendenser väldigt tidigt och det var orsaken till varför jag började intressera mig för klimatfrågan och om jag vore ”klimatforskare” skulle verkligen uttrycket ”de är mycket mycket värre än jag trodde” sant.

 31. Thomas

  tty #29 så om jag anklagade AGW-förnekarna för att planera ett nytt Gulag skulle det också vara helt rimligt? Gulag har ju verkligen hänt, och jag har här på bloggen fått höra att jag borde skickas till Sibirien (eftersom Guantanamo var för humant). Eller kanske bör jag hänvisa till någon av tidigare massutrotningar i jordens historia som bevisligen inträffat? Visserligen är kopplingen till dagens klimatförändringar inte självklar, men än sen då, det är inte kopplingen mellan den där artikeln och förintelsen heller.
   

 32. Stockholmsinitiativet! Ni har plattformen för att bilda en motkraft. Registrera ett parti innan det är försent!

 33. Bengt Abelsson

  Thomas, är ett existentiellt hot mot ”Civilisationen” starkt nog?
  We
  have to act now to price
  carbon and create incentives
  to change the way we use energy
  and spread technology—
  and thereby avert nothing less
  than an existential threat to
  civilization.
  — Rajendra K. Pachauri
  Director-General,

 34. Argus

  Off Science (OS).
  Jag kommer tydligt ihåg samma vibbar som under hotet om mutual complete destruction, atomhotet alltså.
  Hela tiden ska folk skrämmas, med vad är egalt. Implementeringen går från än det ena tiil deta andra, men detta med klimatet var ju ett (ont) genidrag.
  Svårt att fastställa, globalt så det förslår och leder till groteska taxeringsmöjligheter. Och så vilar allt på ’koncensus’. Jo jag tackar (ironi!)!
  Nånstans har jag läst om…. George Hunt(?). Han var en kille som kom in på (ett bananskal) på en ’konferens’ nånstans i US , kanske det var 197x, och fick tillfälle att prata lite med en del organisatörer.
   
  Det han studsade på var att upplägget som presenterades inte innefattade någon ’earning engine’.
  Och då begrep han att detta förmodligen inte är friskt.
   
  Om intresse finns kan jag gräva fram en nedskriven intervju med denne GH.
   
  Jag anser att ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning’.

 35. Röstning idag om direktivet. Har man röstat än?

 36. Slabadang

  Tillägg!
  Vi måste uppmärksamma orsakssamband. Ökade konflikter och kriminalitet ii samhället ger politiker och byråkrater argumnet för att utöka kontrollen av oss och angripa vår integritet makt och yttrandefrihet. Konsekvensen blir att de attackerar fel sak. Deras uppgift är att minska konflikterna och kriminaliten inte att reducera våra medbrgerliga fri och rättigheter. Tillåts de fortsätta med nuvarande strategi så har vi öppnat upp en väg som leder mot ett kriminellt kaos och utan rättigheter och trygghet. Det är hög tid att ta itu med våra politikers grundläggande värderingar och deras grundläggande ansvar. Det är lättare att hoppa på folket än att ta ansvar för politiken!

 37. Verklighetens folk

  Har ni hört den där om miljöpartisten som förhandlade med Verklighetens politiker om grön skatteväxling. Efteråt förklarade han för pressen att han var mycket nöjd med utgången. Han hade fått igenom 50% av sina krav – skattehöjningen.

 38. pekke

  OT
  Lite nyheter:
  Svensk batteritillverkare för elbilar lägger ner.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/article3433136.ece
   
   
  I SvD börjar man inse att det där med elbilar inte så lätt även om det skulle rädda världen från CO2-hotet.
  http://www.svd.se/naringsliv/motor/den-bistra-sanningen-om-elbilarnas-framtid_6940563.svd
   
   
  SNF har kommit på att det importeras massvis med sopor till soppannorna !
  Vad trodde de egentligen att svensk sopsortering skulle leda till ?
  Svensk sopimport kritiseras
   
   
  Börjar verkligheten knacka på i det gröna och hållbara samhället ?

 39. Slabadang #35
  Ganska klokt sagt. Det verkar vara en ryggmärgsreflex att skapa restriktioner och övervakning på alla sorters problem istället för att bearbeta grundorsakerna. Ett sorts ”klasstraff” istället för ett riktat straff. Sen kallar man det för ”kraftfulla åtgärder”

 40. jörgen

  Nytt ord: Miljöfascism?
  Definition of FASCISM
  1
  A political philosophy, movement, or regime (as that of the Fascisti) that exalts nation and often race above the individual and that stands for a centralized autocratic government headed by a dictatorial leader, severe economic and social regimentation, and forcible suppression of opposition
  2
  A tendency toward or actual exercise of strong autocratic or dictatorial control <early instances of army fascism and brutality — J. W. Aldridge>
   
  http://www.merriam-webster.com/dictionary/fascism
   
   

 41. Slabadang

  Jörgen!
  Jag blev modererad när jag kallade en spade för en spade men den gröna rörelsen uppfyler ALLA kriterierna… Finkelstein, Censureradr bloggar, personliga utsläppsrätter, sanningsministeriet IPCC, personförföljelse, misstänkligöra opposition, centrerad makt, manipulationer, ”The cause” är överordnad och bgränsar all vår frihet, den lever på folkets bekostnad och stöds av statsmakternas MEDIA … så ser spaden ut1

 42. Slabadang

  H ah ha ha ha !!!
  Vilken överraskning…INTE!! Det enda undantaget för inskränkningar i yttrandefriheten somn EU är underkastad gäller MEDIA.Folkets var naturligtvis inte viktigt och den 69a som MSM och regleringklassen lagt sig i blir allt synligare och ni får med egen fantasi fylla i vilka personer kan läggas in i sinnebilden!

 43. OT, men inte ändå.
  I dag röstas datalagringsdirektivet igenom i riksdagen. Hur många vill ha denna Storebrosrslag”? Hur mång visste att de röstade för denna när de valde riksdagsparti sist? Här har vi ett praktexempel på Orwells nyspråk, men i verkligheten.
  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/internet/article14553617.ab
  Man baxnar, datalegringsdirektivet är alltså till för ”vår frihet och trygghet”? Kyss mig i………….

 44. Björn

  Varje individ som tror på, eller fantiserar om en världsregering, är inte en trovärdig person. De förstår inte människans natur tragiskt nog. De söker hänsynslöst bara maktfullkomlighet som är knuten till den egna personligheten. De tror att de är världsförbättrare, när det i själva verket är tvärtom, de vill fjättra mänskligheten både mentalt och fysiskt. Den som försöker kan bara gå över lik. För den intelligenta människan finns det oändligt många möjligheter att skapa en värld utan rigida och dogmatiska lösningar och som exkluderar allt vad som heter världsregeringar. Det är dem vi skall lyssna på.

 45. Labbibia #43
  Försökte kommentera. Skrev ett ampert inlägg, klickade på ”kommentera” och det visade sig att enda sättet att logga in var via facebook. Facebook lade jag ner för två år sen.
  Och inte har de vett att varsko om det förrän man skrivit inlägget.

 46. Ingvar E # 45
  Självklart. De måste ju veta vem du är om du skriver något kritiskt……
  Jag har ändå kommenterat, jag sk-ter numera i att jag förmodligen blir registrerad både här och där.
  ”Någon måste ju gå före”… 😉

 47. Labbibia #46
  Ah, jo det vet jag. Jag har ett OpenID och ett Disqus ID  men det tar dom inte. Facebook gillade jag inte. Alldeles för påträngande och mycket skit kom det ett tag

 48. Ingvar E # 47
  Ja, jag håller med dig. Men jag använder det i stort sett bara för att föra samhällsdebatt och sprida information om ex ”klimathotet”.
  De flesta av mina gamla vänner från ungdomen/ skoltiden tror förmodligen att jag ”snurrat alldeles”, men en del positiv respons har det ändå blivit. Bland annat från en gammal skolkamrat som numera är rektor i en av våra kommunala skolor…….Han vill träffas och diskutera, ja just det, ”klimathotet”….

 49. Ann L-H

  Det är verkligen positivt att Jacob föjer och inbland kommenterar bloggen här. Tack! Jacobs ”tankar” dvs insikter och åsikter är oerhört välkomna, men ändå vill jag än en gång påminna om Dennis Amblers ”The United (socialist) Nations – Progress on Global Governance, via Climate change, sustainable Development and Bio-Diversity”. Ytterst tänkvärd och skrämmande läsning!
  Man kan verkligen undra om ”våra” politiker har en aning om vilkas megafon de är i miljö- och klimatfrågan. Och Om de vet … ja, då är det verkligen värre än man kunde ana!
    
     

 50. Ann L-H

  # 49 – och här är länken:
  http://scienceandpublicpolicy.org/originals/un_progress_governance_via_climate_change.html

 51. Ann L-H
  Tack för den!
  Jag tycker att ”blänkaren” om dokumentet är minst lika viktig och det påminner mig om 🙂
  Som jag brukar säga. ”ögonen på bollen!”
  Whilst the continual scientific rebuttals of the climate reports produced by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) may make many people think that this charade cannot continue much longer, behind the scenes it is quite irrelevant; the long-term process marches relentlessly on as if there had never been any challenges at all. As the advocates throw in yet more spurious claims of the “hottest year on record”, or record cold caused by CO2 emissions, they occupy the debate, and determine the daily agenda in the media, whilst those who know that the claims are spurious, are driven to waste time, effort and resources on refuting them

 52. Ann L-H

  # 51 Koll är vad jag försöker ha.

 53. Ann L-H #51
  De e bra!  🙂
   

 54. OR

  Tack för alarmet, Peter Stilbs och Jacob, för det kan inte kallas alarmism när det är väl dokumenterat.
  Jag kan tänka mig att se de här avsikterna till att dominera världen som försök till fortsatt kolonialism, och då känns det ganska tryggt att det kommer att möta starkt och samlat motstånd. Tidigare koloniserade länder är redan samlade i en grupp på grund av koldioxidalarmen, med Kina i spetsen. Efter avkoloniseringen blev i många fall kolonialländerna kvar med en ekonomisk dominans. Den fungerar inte längre lika effektivt så nu måste man försöka något nytt. Det är klart inte roligt att behöva lita till en diktatur eller antikolonial revanchism, och det är obehagligt att de här antidemokratiska rörelserna utgår från USA och England.
  Där anknyter den här tråden till den tidigare: En föränderlig värld. Förändring är inte alltid till det bättre och demokratin kan vara i förfall även om den har bättre möjligheter till förbättring än andra samhällssystem. Vi behöver bara tänka på det närmaste: En politiker som blir vald måste ta emot segern som om han har fått förtroende och legitimitet. En avgörande del av väljarna kan ändå egentligen bara ha röstat bort den tidigare makthavaren, och den tendensen förstärks av politiska och ekonomiska svårigheter.
  Det ”effektiva” i kolonialmakt och ekonomisk dominans kan också sägas vara att skaffa sig livsutrymme på andras bekostnad. Nazisterna kunde med framgång tala om ”Lebensraum”, för Tyskland hade fått göra landavträdelser i Europa och blivit fråntaget sina kolonier. Jag hoppas och tror att miljöfundamentalismen inte bara föder motstånd utan också konstruktiva förslag till en bättre världsordning, men det kanske kräver att vi, också Sverige, erkänner att vi haft fördelar på andras bekostnad.
  Alternativet att Europa faller sönder helt i enskilda stater igen är inte lockande med tanke på vad som hände i Europa förra gången Kina dominerade världsekonomin.           
    

 55. ThomasJ

  Utengemärkt läsvärd artikel från Mises org. om byråkrati, eller rättare sagt; politokrati:
  http://mises.org/daily/5955/The-Seven-Rules-of-Bureaucracy
  Skrämmande men ack så sant!
  Mvh/TJ

 56. Peter Stilbs

  ThomasJ #55. Verkligen!

 57. ThomasJ

  Peter S. #56: Det är bra mycket värre än vi kan föreställa oss:
  http://www.wnd.com/2012/03/agenda-21-fact-not-conspiracy/
  http://endoftheamericandream.com/archives/proposed-un-environmental-constitution-for-the-world-would-establish-an-incredibly-repressive-system-of-global-governance
  http://wattsupwiththat.com/2012/03/24/where-theres-a-need-for-immunity-theres-a-crime-green-climate-fund-looking-to-un-for-diplomatic-immunity-protection-from-lawsuits/
  Brrrrrrrrr….
  På tal om Agenda21, som ju avses ’behandlas’ i juni i år vid Rio+20 konferensen, föreslås en separat artikel, någon? Ingemar N. måhända?
  Mvh/TJ