Under Stockholms broar

Under Stockholms broar

Ibland kan det vara roligt att turista i sin egen stad. Denna sommar har jag åkt både turistbuss (Hop on – Hop off) och turistbåten ”Under Stockholms broar” (Strömmabolaget). I bägge fallen valde jag engelska som språk i lurarna.

När jag åkte turistbåten informerade de i lurarna mot slutet av turen något i stil med att ”because human induce climat change the beachfront homes that vi have seen on our tour, had to be abandoned due to rising water levels in a few decades”.

Jag tog kontakt med Strömmabolaget för att få reda på exakt hur manuset är skrivet, vem som har skrivit det och varifrån de har fått sin information?

Carina Elgendahl, Programansvarig på Strömma Turism & Sjöfart AB,  svarade och skickade den exakta ordalydelsen på svenska:

”I takt med att klimatförändringarna blir mer påtagliga på grund av människans utsläpp av växthusgaser så påverkas även samhällsplaneringen. Det kan betyda att exklusiva strandnära bostäder som vi ser på vår tur, måste överges på grund av stigande vattennivåer om några decennier. Sverige är ett land som ligger i täten när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.”

Hon skrev också att texten i deras manus om klimatförändringar är hämtad från olika utredningar gjorda av bland annat Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Jag har surfat runt lite på MSBs hemsida och kan inte se annat än att Strömma har valt ett av de mest osannolika scenario som myndigheten skriver om. De har förvisso med ordet ”kan” vilket gör att man förmodligen inte kan anklaga dem för en direkt lögn men jag tycker att det är förvillande för den oinsatte.

Jag menade, i mitt mail, att de bör hålla sig till vad som står i IPCCs senaste rapport och informerade också om att vi har en landhöjning i Stockholm som (än så länge) är större än havshöjningen. Det gör, enligt mig, att formuleringen ”måste överges på grund av stigande vattennivåer om några decennier” inte kan anses vara i enlighet med det vetenskapliga läget.

Carina avslutade sitt mail med orden:

”Tack för ditt mail och dina synpunkter som är värdefulla för oss i vårt arbete att förbättra våra turer. Jag håller absolut med dig om att informationen ska vara korrekt.”

Jag får väl helt enkelt åka båten igen nästa år för att höra vad de säger då. Vid det laget har jag ju också en färskare rapport från IPCC att hänvisa till.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magnus Hansson

   
  Klimat säljer, vetenskap gör det inte. Det gäller allt från politik och välgörenhet till lösnummer och turism. Att den dieseldrivna båten bidrar till befarade klimatförändringar är tydligen inget som ska uppmärksammas!
   

 2. LBt

  Jag noterar att Strömmas manus innehåller det i sammanhanget inte oväsentliga ordet ”kan” men att du nöjer dig med att återge vad du faktiskt hörde med ”något i stil med”.
   
  Det är väl så det fungerar, de som representerar ytterligheterna, motpolerna i en debatt skruvar informationen i den riktning som passar dem. Det är illa särskilt när de som ligger bakom värderingarna är eller utger sig för att vara auktoriteter. 

 3. Eriksson

  Skandalöst att ej bevisade hypoteser fått sådan genomslagskraft överallt i samhället. Vi som fortfarande äger förmågan att avlösa en termometer märker inget av någon skenande uppvärmning. Ej heller tycker vi att det är konstigt att det regnar ibland!

 4. Lena,
  Det är förvisso märkligt hur propagandan har penetrerat så många olika instanser. Och att den är så uppenbart felaktig. LBt:s ad hominen-attack är ju rent ut sagt korkad. Att inte se skogen för att det står en liten buske ivägen. Tröttsamt.

 5. bom

  Om några decennier är Stockholm ett nytt Atlantis och då är patriciervillorna vid vattnet borta och båtturen avsevärt kortate än nu idag!
   
  Det är alltså den pseudoinformation som LBt vill tvinga på stackars intet ont anande turister för att de skall skrämmas att åka hem och sälja sina sjönära hem billigt och köpa nya på närmaste bergstopp. Skäms Du aldrig det minsta – alarmistdrummel där? Att SMHI och MSB står vid Din sida och hetsar med ser Du som en styrka? Att Strömmabolaget utlovar lögnrevision är åtminstone ett tecken på att det finns hopp för dem!

 6. Peter Stilbs

  Var det inte Stockholms stad som också hade någon utställning (?) i vintras, med annonser med roddbåtar eller kanoter i Gamla Stan (?).
  Sten Bergström hoch hans medarbetare på SMHI har planterat allt detta, och borde skämmas. Men det drar ju in massor av pengar till SMHI och dem som reser land och rike runt med olika domedagspredikningar om klimatrelaterade översvämningar just i Din egen ort. 
   

 7. LBt

  Nu förstår jag ingenting. Jag skriver ju om ordet ”kan” och att det ÄR med i deras manus. Jag hörde det ju först på engelska och blev rätt överumplad vilket var därför jag tog kontakt med dem, för att få uppgift om den exakta ordalydelsen.

  Du hade möjlighen haft en poäng om jag inte hade redogjort den exakta ordalydelsen men nu blir det ju bara en märklig kommentar som faller platt.

  Ja om jag nu inte missförstod dig?

 8. Mikael

  Från wikipedia: ”Att landhöjningen påverkar Stockholm även i våra dagar illustrerar ett aktuellt (2009) ombyggnadsprojekt av Södra Blasieholmshamnen på Blasieholmen. Landhöjningen har gjort att kajens fundament kommit i dagen vid lågvatten, detta äventyrar konstruktionen samt har förorsakat problem för båtarna att lägga till vid kajen då landgångarnas lutning blivit för stor. Kajen kommer att sänkas 0,5 meter och breddas samtidigt. Den planerade sänkningen med 0,5 meter motsvarar ungefär landhöjningen i Stockholm på 100 år.”

 9. Anders

  Om Strömmabolagetäger några strandfastigheter kan jag erbjuda mig att köpa dem billigt, de blir ju snart översvämmade och värdelösa

 10. LC

  Nu kommer larmrapporter igen. Var finns källan?
  http://www.vt.se/nyheter/inrikes.aspx?articleid=6919263
  En stor majoritet av klimatforskarna blir allt mer övertygad om att klimatuppvärmningen orsakas av människans utsläpp av växthusgaser.
  Medeltemperaturen på jorden beräknas öka från en till fem grader Celsius fram till nästa sekelskifte.
  Havsnivån väntas stiga med 29 till 82 centimeter.

 11. Joel

  Lite OT, men när jag satt och väntade på att kära sambon skulle bli klar att åka till jobbet slog jag på TV:n, och ramlade rakt in i fyrans morronprogram när Meteorolog-Madelän och Steffo och det där blonda hästansiktet berättade att ”NU är vi inte längre bara 60% säkra på att det är vi som förstör klimatet, utan nu är vi 95% säkra!” enligt IPCC:s nyaste rapport som ska släppas snart! Först trodde jag att Steffo tänkte driva med Madelän eftersom han genast slängde ur sig ”97% menar du väl?”, men sen insåg jag att han verkligen ville rätta henne ”åt rätt håll”.
  Sen blev de överens om att det otroligt nog fortfarande finns förnekare (exakt så sa de), men att de blir färre och färre, och att de där sista fem (procenten?) idioterna inte var något att bry sig om. Så det så. Hahaha.
  Kan man anmäla TV4 för misshandel? Jag visste ju att det är illa i msm, men blåmärkena jag fick på hakan när den ramlade i bordet gör ont…

 12. Trenberth  kanske har skrivit manus till båtarna?
  Jag var övertygad om att det var en satir på Trenberth : (WUWT)
   
  We can confidently say that the risk of drought and heat waves has gone up and the odds of a hot spot somewhere on the planet have increased but the hotspot moves around and the location is not very predictable. This year perhaps it is East Asia: China, or earlier Siberia? It has been much wetter and cooler in the US (except for SW), whereas last year the hot spot was the US. Earlier this year it was Australia (Tasmania etc) in January (southern summer). We can name spots for all summers going back quite a few years: Australia in 2009, the Russian heat wave in 2010, Texas in 2011, etc.”
   
  Visst tror man det är satir först? sen förstår man att det är den ofrivilliga arten av den. klimatmystikern har uttalat sig. Moving hotspots … He he he he !
   

 13. BjörnT

  LC #10.  Läckta uppgifter från IPCCs nästa rapport

 14. tolou

  Drafts seen by Reuters of the study by the U.N. panel of experts, due to be published next month, say it is at least 95 percent likely that human activities – chiefly the burning of fossil fuels – are the main cause of warming since the 1950s.””Main” i bredare mening ”mer än hälften” som IPCC AR5 SOD uttryckte det, men ”huvudsakligen” är ju svårare att värdera och lämnar mer uttrymme för tolkningar.
   
   
  Scientists believe causes could include: greater-than-expected quantities of ash from volcanoes, which dims sunlight; a decline in heat from the sun during a current 11-year solar cycle; more heat being absorbed by the deep oceans; or the possibility that the climate may be less sensitive than expected to a build-up of carbon dioxide.
   
  http://www.trust.org/item/20130816133815-ao2wt

 15. LC

  Gösta Pettersson har rett ut Klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt mycket brahttp://www.tjust.com/2013/FalsktAlarm.pdf
  Om att människan påverkar klimatet råder konsensus, det är alarmisternas mantra.
  Det de inte nämner är HUR STOR människans påverkan är. Jag vill minnas att Ole Humlum anser att människans påverkan är 11% och resten är naturligt.  Lennart Bengtsson anser att av hittillsvarande temperaturhöjning 0,8° svarar mänsklig påverkan för 0,3°.
   

 16. Lasse

  Även jag tror att vi påverkar klimatet till viss del. Men frågan är hur stor denna påverkan är i förhållande till andra orsaker och om vi kan göra skillnad genom att ändra vår livsstil. Uppenbarligen så påverkas Kinas städer av smog tex.
  När det gäller CO2 så återstår det mycken forskning för att belägga dess del i klimatets variationer. Den oro som alarmen skapar kan stillas något här på SI.
  Vad gäller havsnivåhöjningar så är alarmen så överdrivna att man häpnar. För att Stockholms kajer ,byggda när Saltsjön stod 40 cm högre, är problemen snarast blottade rustbäddar pga låga vattenstånd nu 100 år senare.
  Fö minns jag när jag åkte på floden ovan Three Gorgesdammen-där skyltar talade om framtida vattenståndet i dammen-långt uppe på bergen ovanför stora städer.

 17. AOH

  OT
  Stötte på en inlaga av Maggie från 2008 ”Stockholm översvämmat”
   
  https://www.klimatupplysningen.se/2008/06/30/stockholm-oversvammat/

 18. Jonas

  #10 (Ang Formuleringen i Västerviks Tidning): ”riskerna för en total avsmältning av havsisen i Arktis överhängande. Havsnivån väntas stiga med 29 till 82 centimeter”. Hjälp! Isen smälter i mitt till brädden fyllda grogglas. Nu blir det fläckar på bordet…eller? 

 19. Lars Jonsson

  Björn T
  Läste artikeln i New York Times. Jag har länge trott på någon form av sans och intellektuellt hederlig reträtt från klimatkyrkan, men nu har jag ändrat mig. Det som skrivs och som sägs vara citat ur rpporten är i mitt tycke ofattbart, citat ur NYT:
  “It is extremely likely that human influence on climate caused more than half of the observed increase in global average surface temperature from 1951 to 2010,” the draft report says. “There is high confidence that this has warmed the ocean, melted snow and ice, raised global mean sea level and changed some climate extremes in the second half of the 20th century.”
  Om man analyserar detta uttalande, så följer per definition detta: It is extremely likely that up to half of the warming has natural causes. Vilka är då dessa, jag hoppas att AR5 ger oss svar på detta och kvantifierar dessa eftersom det är själva grunden för att förstå hur stor del som är antropologen. Det är förvisso en sak, men nästa mening, om människan är skulden till att minst hälften av den globala temperaturen över jorden yta (global surface temperature) och man samtidigt påstår att haven har värmts upp (för det är väl ett rimligt antagande?, eller?), hur kan man då endast ange ”high confidence” att AGW har höjt temperaturen i havet – ofattbart. Sedan påståendet att den globala temperaturökningne med stor sannolikhet har smält snö och is – det är om det är ett citat värdigt småskolan. Huvuddelen av den snö som faller på norra halvklotet smälter varje år, det är jag 100% säker på, och om människan höjt temperaturen den senaste femtio åren med 0,5°C så är jag lika säker på att även den energin har smält snö och is någonstans – detta är löjeväckande dumt sagt. Möjligen kan man säga att det faktum att de är mer osäkra, eller mindre säkra på om AGW höjt temperaturen i havet, elelr bidragit till avsmältning av snö och is, elelr höjt havsnivån kanske vi skulle ta fasta på. Kanske dags för rubriken. IPCC´s är inte helt säkra på om havsnivån, havsisarna, glaciärerna eller energiinnehållet i haven påverkats av människan.
  Denna rapport kommer att överleva genom att så många politiker, mediaföretag, NGO´s sitter med hela informationsprivilegiet, och därför att de lever av hotet, och har investerat hela sitt kapital i just detta. Det känns lika sannolikt att media skall vakna som att påven konverterar till protestantismen.
   

 20. Lars Jonsson

  # 10
   
  Kommentar till Västerviks tidning. I förra rapporten var uppvärmningen (2090-99) 1,1-6,4 grader. Den nya uppskattningen (innefattande alla utsläppsscenarior) är 1-5 grader. Detta kommenteras som att det var ”snävare” marginaler, som om förståelsen var bättre. Varför inte kalla det en förskutning neråt, med de värsta scenariorna avhyvlade (de sista 1,4°). Återigen så blir det en naturlig följd av att människor skrämts upp av pressen och diverse ”forskare” med orden, det var värre än vad vi trott, en minskning blir inte till något positivt utan tolkas som snävare marginaler.
  ”Vilken intelligent dumskalle som helst kan göra saker större, mer komplexa, och mer våldsamma. Det kräver en dos genialitet, och en hel del mod, att göra det motsatta”. -Albert Einstein
  SUCK!
   

 21. John Silver

  De börjar bli riktigt tråkiga, bara mer av samma.
  http://notrickszone.com/2013/08/22/national-geographic-scores-own-goal-pathetically-rehashes-27-year-old-spiegel-cover-hyperbole-trick/

 22. Bim

  IPCC.s senaste rapport visar att vetenskapen inte vet om människan påverkar klimatet i någon nämnvärd grad. Det beror helt och hållet på om 95 % betyder säkerhet eller tro.
  Om havet kommer att stiga eller inte är helt beroende på om klimatet  blir varmare  eller inte vilket också beror på dessa 95% rapporters säkerhet eller tro.
   
  Människor bör därför försäkra sig genom inköp av Skidutrustningar och baddräkter, för livet fortsätter i samma ovisshet som det alltid gjort.
  Vill man vara riktigt säker så duger inte 95% vetenskap då får man följa LBt:s råd och se miljontals år framåt i tiden. Då kan man resonera som PS rutan i GP: Varför skall vi bry oss om kommande generationer när de inte bryr sig om oss?
  För sanningen är ju att om livet går sin gilla gång i miljontals år så är det ingen då som bryr sig om vårt hysteriska klimattjafs.
  Om vi drunknar i stigande hav så kan ingen bry sig om vårt hysteriska klimattjafs.
   

 23. Janne

  Mänskligheten är en del av Jordens natur, om vi människor skapar värme genom vårt sätt att leva så är väl den delen också naturlig, eller?
   
  Hörde en bra liknelse en gång.
   
  Myror bygger en stor konstruktion av barr för sitt samhälle, de har också förhållandevis stora vägar i alla riktningar ut från sitt samhälle, bredare närmare centrum. Det ser vi som naturligt och inget som kan kritiseras. Om människor bygger en koncentrerat samhälle med breda motorvägar till och från det samhället så är detta naturförstörelse. Vi har som myrorna tagit materal från naturen för det vi bygger. Vad är skillnaden?

 24. Thomas P

  Janne #23 Kalla den värmen för antropogen om du tycker det är mer exakt.

 25. Janne

  Jo precis Thomas, men den är likväl naturlig. Naturen inklusive oss har en mycket stor förmåga att anpassa sig. Människorna är överlägsna allt annat liv i konsten att anpassa sig till sin omgivning.
   
  Vi kommer inte att gå under på grund av några fjuttiga graders temperaturökning och inte Jorden heller. Om det nu skulle bli någon ökning vill säga.

 26. 95% från IPCC AR5 att människan orsakar det mesta av uppvärmningen är inte vetenskap utan tyckande. Varifrån kommer siffran 95%? Det saknas helt vetenskapligt underlag. Istället går det till så att några IPCC-byråkrater och ett par forskare som skriver det kritiska kapitlet kommer överens om skrivningen 95%. Tyckande alltså och sen hoppas de att de valt en siffra som länderna som deltar kommer att skriva under på. I AR4 tyckte man att >90% var en bra siffra och tog den. 

  Det kunde lika gärna stå 99% eller 30%. Det avspeglar bara IPCC-byråkraternas och några alarmisters åsikter. Visa mig den vetenskapliga handling där siffran 95% har räknats fram vetenskapligt! Thomas Palm som har åsikter om det mesta – har du svaret?

   

 27. Bim

  Per Welander
  Jag tycker de fem återstående procenten är mer intressanta. Vad anse de?

 28. Adolf Goreing

  Lena, denna detalj du snubblade över är inget mot vad som väntar när IPCCs propagandamaskin går upp i varv snart. Hur tänker SI/Klimatupplysningen reagera? Borde inte de värsta avarterna desameras redan nu? Scenarior på 5 C och annat trams. Sannolikheten är mycket låg och dessutom genererad mha modeller som redan i sina antaganden har inbyggda stora överdrifter vad gäller klimatkänslighet m.m. Den 16-åriga pausen har mycket större betydelse än vad IPCC erkänner och ”förklaringarna” blir alltmer krystade. Värmen finns INTE i haven (i tillräcklig mängd). Det är INTE aerosoler som ligger bakom (optiska djupet i atmosfären har INTE minskat – tvärtom!). Så vad kan det då vara? Innan man kan besvara det är alla dessa katastrofscenarior helt meningslösa. Vilken är t.ex den okända mekanism som plötsligt efter 16 år skulle få temperaturen att skena uppåt, för det skulle nämligen behövas för att komma ikapp IPCCs prognoser?! Det är inte CO2 iallafall för det pumpar vi ut i enorma mängder…

 29. Thomas P

  Janne #25 Du kan leka med hur du vill definiera ”naturlig” om du vill, det förändrar inte sakfrågan. Allt som är ”naturligt” är inte bra. Sjukdomar är t ex väldigt naturliga.
   
  ”Människorna är överlägsna allt annat liv i konsten att anpassa sig till sin omgivning.”
   
  Vi är en ung art. Kom igen om några miljoner år så kan vi se hur överlägsna vi varit.
   
  ”Vi kommer inte att gå under på grund av några fjuttiga graders temperaturökning och inte Jorden heller.”
   
  Nej att människan skulle utrotas av AGW är inte direkt sannolikt och att jorden som planet skulle gå under direkt omöjligt. Kvar är dock en hel bunt scenarier som ändå är väldigt otrevliga. Bemöt istället lite mer mainstreamscenarier som de som finns med i IPCC:s rapport.
   
   

 30. Sören F

  Jag hörde nyligen motsvarande turistmanus fast om Danmark, i Köpenhamn, där Strömmabolaget också kör samma slags båtar. Ingenting om klimat där, däremot en ganska rolig danmark-branding, som inte minst fick mig att misstänka att besöks/turismmyndigheten Visitdenmark hjälpt till. I så fall mycket skickligare än den svenska motsvarigheten som av det lilla utdraget här att döma verkar rätt ogenomtänkt.

 31. Lejeune

  Jag tog skepparexamen för några år sedan och minnet är som bekant bra men kort, vill minnas att man inte skulle navigera efter riktigt gamla sjökort på grund av landhöjningen. Landhöjningen, netto, per år handlade om några mm. tror att det var 3 mm/år netto i Stockholms skärgård? Någon som kan bekräfta uppgiften?, eller vet bättre?

 32. Ingemar Nordin

  Tack Lena,

  Denna lilla detalj från vardagslivet visar på ett bra sätt hur klimatpropagandan infiltrerat mer eller mindre alla aktiviteter i Sverige, vare sig de är kommersiella, publicistiska eller politiska.

  Vad var det den där filmen av Jan Troell hette – Sagolandet. Ja, det är där vi lever.

 33. CL

  Lena
   
  Tror inte du skall ha så stora förhoppningar på nästa års information under broarna. Jag påpekade denna felaktighet redan för några år sedan. De var mycket förstående och lovade rätta informationen till året därpå.
  Nu har jag förstått att så aldrig skedde.

 34. CL

  Det var ju intressant! Misstänkte faktiskt just att de bara är artiga och trevliga men inte har någon som helst tanke på att ändra i texten. De kunde ju frågat efter bra källor exempelvis.

   

   

   

 35. Kalle

  Öh… hur var det nu med landhöjningen. Den leder väl fortfarande stort och kommer så att göra ett bra tag till i sthlm med omnejd?

 36. tty

  Lejeune #31
  Det är 4 mm/år i stockholmstrakten
  http://cdn.preterhuman.net/texts/computing/gopher-archive/gopher.sm5sxl.net/text/gis/Geodesi/geodesi/geodynamik/landhoj.htm
  ThomasP #24, 29 etc
  Du har väl klart för dig att en helt seriös teori om varför det var så mycket varmare under mesozoisk tid är att det berodde på att det fanns mycket fler och större sociala insekter (myror och termiter). Dinosaurierna kan också ha hjälpt till. Omsättningshastigheten i biosfären var högre och en större del av den totala kolmängden befann sig i atmosfären som koldioxid och metan.

 37. Lejeune och tty

  Jag vet faktiskt inte exakt hur stor landhöjningen är i Stockholmstrakten. De 4 mm som ni tänker på är den verkliga landhöjningen, vilket alltså är landhöjning minus havshöjning.

   

   

 38. Thomas P

  tty #36 Den helt dominerande delen av allt kol finns i sedimentära bergarter. På kort sikt kan ändring av omsättning av kol mellan atmosfär och mark ha betydelse, men på längre sikt är det balans mellan erosion och vulkanism som styr. Den teori jag sett som verkar mest trolig är att det var varmare för att dåtidens växter inte var lika effektiva på att vittra ned bergarter i sin jakt på näringsämnen. Kanske kan de där sociala insekterna liksom dagens termiter producerat metan också och hjälpt till med uppvärmningen.

 39. Lasse

  #36 Om vi tror att havsytan stiger med 2-3 mm per år-så är landhöjningen större än 4 mm per år i Stockholm.
  SMHI försöker få den serie som mätts sedan 1774 att uppvisa ett trendbrott för att påvisa havshöjningens förändring de senaste halvseklet.
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.19877!Svenska_havsvattenstandsserier_-_En_klimatindikator.pdf
   

 40. Gunnar Strandell

  tty #36
  Tack för att du tar upp omsättningshastigheten hos biologiskt kol. För mig är det självklart att den påverkar CO2-halten i atmosfären. Trots det nämns den aldrig vid diskussioner om biobränslen. Har du siffror på hur stor denna påverkan är och har varit?
   

 41. Christopher E

  #37, 39
   
  Enligt Lantmäteriets SWEPOS-station är den absoluta landhöjningen i Stockholm 5,2 mm/år. Det vill säga i förhållande till en fast tänkt referensyta. Den absoluta havsytehöjningen där är under 1,5 mm/år, så de som bor i de flotta strandvillorna får längre att gå till vattnet, inte tvärtom. 

 42. tty

  Lena Krantz #37
  Nej, 4 mm är den apparenta landhöjningen, alltså relativt den faktiska havsnivån. I länken jag gav (från Lantmäteriet) anges den med epok 1998, man får alltså justera med ev. förändring i takten för havsnivåhöjningen sedan 1998, vilket inte är mycket.
  Den absoluta landhöjningen kan bara mätas med differentiell GPS över långa perioder (tiotals år).
  Här i Östergötland är landhöjningen ca 3 mm per år, vilket stämmer med mina personliga erfarenheter. Jag kan numera gå i lågskor på strandmader vid Svensksundsviken där det krävdes stövlar när jag var grabb på 60-talet.

 43. tty

  Vi menar samma sak. Den apparenta landhöjningen och den verkliga är bara olika ord för samma sak. Vad som menas är det som upplevs, dvs den landhöjning som faktiskt sker här i Stockholmstrakten.

   

 44. tty

  Gunnar Strandell #40
  Det finns mycket litet skrivet i ämnet. Retallack har behandlat det en del men mera i förbigående.
  Ytterligare ett exempel på att biosfären fungerade på ett annat sätt under mesozoisk tid: det verkar inte ha funnits några regnskogar trots att klimatet var betydligt varmare än nu och rejält blött på många håll. Däremot dyker typiska regnskogar upp bara några hundra tusen år efter Chicxulub-nedslaget (krittidens slut) och framåt eocen ca 10 miljoner år senare var större delen av jorden täckt av träsk eller regnskog.
  Den mest rimliga förklaringen är att betestrycket från dinosaurierna gjorde att sluten skog helt enkelt inte uppstod.
  Det kan verka långsökt, men har man sett hur elefanter och flodhästar (som är små jämfört med växtätande dinosaurier) kan påverka landskapet så verkar det fullt möjligt.

 45. tty

  Lena Krantz #44
  Jag ber om ursäkt, jag läste ditt inlägg slarvigt. Hur som helst verkar det råda enighet om att för närvarande får ägare till strandfastigheter i Stockholm (nedströms Norrström) ungefär fyra millimeter längre till badet och i motsvarande mån ökad tomtyta för varje år.
  Det finns f ö en teori som säger att Mälarområdets/Upplands för det mesta dominerande inflytande i Sverige i förhistorisk/tidig historisk tid berodde på de ständiga tillskotten av nya bördig jord.

 46. tty

  Ja eller jag skulle nog ha skrivit ”upplevd” landhöjning istället eftersom det är vad det handlar om. Effekten är hur som helst så som du beskriver det, dvs strandägarna får ungefär fyra mm längre till badet för varje år. Hur det blir i framtiden återstår ju att se men så är det i nuläget i alla fall.

   

 47. Undrande

  Thomas P 2013/08/22 kl. 18:42
   
  38
   
  Oj, Nu är Thomas även geolog!
  Finns det något på din lyra som du inte kan?
  Eller är Du enbart anställd pajas?
   

 48. Christopher E

  Lena,
   
  Jag förstår vad du menar, men ”upplevd” landhöjning är mycket riktigt ett bättre ord än ”verklig”, som kan missförstås. Jag föredrar orden apparent och absolut för de två olika varianterna, och av dessa föredrar jag absoluta värden. Det blir lätt missförstånd när apparent anges  och tolkas som ett absolut värde. Jag har själv i mitt arbete stött på en mycket påkostad utredning från ett renommerat konsultföretag som gjorde den missen, dvs tog apparent landhöjning och adderade sedan absolut havsytehöjning. Resultatet av det blir ju att havsytehöjningen räknas två gånger! Då denna utredning låg till grund för ett helt läns politiska beslut om anpassning mot höjda havsnivåer, informerade jag om missen, vilket uppskattades. Jag i min tur uppskattade att politikerna var beredda att lyssna på saklig kritik.
   
  Om detta lät skrytsamt kan jag lindra det genom att erkänna att jag själv missat det en gång.

 49. Christopher E

  Egentligen tycker jag att både du och tty har rätt, dvs det är mest rätt att använda den korrekta benämningen och om så behövs förklara betydelsen av den. Jag försökte använda en mer vardaglig ordalydelse men jag inser nu att det inte är bäst alla gånger.

  Att använda (och förklara) rätt benämningar har du ju bevisat värdet av just genom din anekdot. Det kan bli rätt tokigt om man inte anstränger sig och använder de rätta benämningarna.

   

 50. Pelle L

  Thomas P #38
   
  Äh, nu går det lite för fort för mig igen.
  Under eller över eller bortom eller hitom eller bakom min horisont (välj själv):
  ”Den teori jag sett som verkar mest trolig är att det var varmare för att dåtidens växter inte var lika effektiva på att vittra ned bergarter i sin jakt på näringsämnen”
   
  Kan du förklara lite långsamt, tack!

 51. Thomas P

  Pelle #50 Set över geologisk tid så tillförs CO2 långsamt till biosfären via vulkaner, och den förbrukas när vissa mineraler (speciellt silikater) vittrar bort och sedan deponeras som mer kolhaltiga sediment. Denna koldioxid frigörs långt senare när dessa sediment sjunkit ner så djupt att de hettas upp, koldioxiden kokas bort och åter kan hamna i en vulkan.
   
  Detta stabiliserar klimatet genom att hastigheten med vilken berg vittrar är temperaturberoende. Varmare klimat ger mer regn som snabbar upp vittringen vilket förbrukar CO2 och kyler klimatet. Detta är en helt oorganisk återkoppling som fungerade även innan det fanns liv på jorden.
   
  Växter och deras rotsystem snabbar upp vittringen och leder därmed till att förbruka CO2 och kyla klimatet så om växterna blir mer effektiva blir klimatet kallare.
   
  Inget av detta är nytt utan jag har skrivit samma sak minst en gång tidigare på bloggen.

 52. Pelle L

  Thomas P
   
  Ytterligare en teori som inte kan förklara MWP eller LIA alltså  😉

 53. Hela föreställningen om Gaia i någon ostörd och delikat ’jämvikt’ då alla dess ingående processer och ekosystem beffiner sig i ngn slags gudomlig ’balans’ är helt uppåt väggarna. Naturen har aldrig varit beskaffad så! Utan ständig förändring och anpassningar till desamma samt viljan och kamp om att överleva är dess fundamentala kännetecken.
   
  Klimatet är heller ingen delikat eller ostörd balans, utan förändras också ständigt, definitivt av långt starkare ’forcings’ än CO2