UK menar allvar med sin skiffergas

fracking

Det verkar som om Camerons tal om att ”go all out for shale gas” är allvarligt menat. Storbritannien är illa ute med sina storsatsningar på vind- och solkraft och en utfasning av kolbaserad energiproduktion. Landets stolta industriella tradition riskerade att sluta med utflyttande industrier och en stor arbetslöshet. Allt under klimathotets fana.

Men förlusten för de gröna bromspartierna i valet gör att det finns hopp. Ett sådant hopp är att man snabbstartar utvinningen av skiffergas. England har gott om sådant under jord och genom att utnyttja den s.k. fracking-tekniken och tekniken att kunna borra horisontellt djup nere i marken kan man få upp billig gas. Gas släpper dessutom bara ut hälften så mycket koldioxid som olja eller kol.

Den militanta gröna rörelsen har länge bedrivit en anti-fracking kampanj i England och i övriga Europa. Det finns förmodligen storpolitiska orsaker bakom denna kampanj. Men nu verkar det som om man ändå vill sätta igång.

Läs mer:

GWPF välkomnar regeringens plan att utveckla brittisk skiffergas.

Daily Caller skriver: Cameron och hans nya regering stödjer ”Nothern powerhouse” som lanserades av finansminister George Osborne för ett år sedan. Denna plan inbegriper ett utvecklande av skiffergasen i norra England.

The Telegraph låter meddela att ledare för Northen powerhouse kommer att bli Jim O’Neill som tidigare arbetat med regional utveckling internationellt.

The Times rapporterar att t.o.m. The Church of Scotland medger att fracking kan bli nödvändigt för att hålla husen varma och ljuset tänt i Skottland.

Interfaxenergy menar att det verkliga testet kommer den 30 juni då den nye energi- & klimatministern Amber Rudd skall bestämma om klartecken för Cuadrilla att börja borra.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rutger jaeger

  Undrar när vi skall börja fracka i Sverige, massor av shalegas i Skåne, vi blir självförsörjande !!! ?

 2. sibbe

  Sakta men säkert så urholkas de grönas värden i stat efter stat, om de inte får själv vara med och bestämma. Dominoeffekten är en term från kalla kriget, precis så som alla kommunistiska stater övergick till det kapitalistiska systemet, sist i raden är Kuba, sker det också med de grönas socialistiska värdeideologi, ingen bryr sig längre om deras slogan. Norge, Kanada, Australien, Indien (som körde ut Greenpeace!!!) Nya Seeland, Polen som vill utöka sina kolgruvor och bygga nya kolkraftverk. Storbritannien har stora förekomster av skiffergas, och lär också ha en av världens största oljetillgånger i världen under Gatewick-flygplatsen. Visserligen rätt så djupt i jorden, ner till 7 km, som lär vara besvärlig att ta upp. Nå, ja den uppgiften bör man ta med en nypa salt.
  Men de håller också på med att fracka sina oljekällor ute i Norrsjön, och räknar med att man så småningom kan komma upp till samma nivå igen som man hade då det började i tiden. Samma system tillämpas veterligen i Gulfstaterna, där somliga källor började sina – med lyckat resultat.
  I Ukraina lär man hålla på att undersöka stora områden där man förmodar skiffergas.
  Och Obama sviker sitt folk, genom att tillåta Shell att borra efter olja utanför Alaska kust ( borde inte svenska utrikesminister och miljöminister ringa upp Obama och be om en förklaring? Han sviker ju sina gröna bundsförvanter i den svenska regeringen!).
  I Nord-Dakota har ett antal skiffergasproducenter bildat ett andelslag, som sköter om upptagningen och distribuering av gasen/oljan, och börjat bygga gaspipeline för att hänga med i konkurrensen. De räknar med att de klarar sig fastän oljans pris sjunker under 35 $ barrel. Systemet lär sprida sig om oljans pris faller ännu mera.

 3. Ingemar Nordin

  Rutger J #1,

  Jag vet inte om det finns så mycket skiffergas i Skåne. Ingen har väl i dagens gröna klimat ens brytt sig om att kolla? Kanske greve Piper skulle protestera om någon ens försöker göra provhål?

 4. Skogsmannen

  När de riktigt allvarliga ekonomiska konsekvenserna av den gröna politiken blir tydliga kommer en snabb svängning att ske även i Sverige till förmån för såväl fracking som för kärnkraft.

  Frågan är bara om det måste gå så långt?

 5. Morr

  Man löser ju inga problem med skiffergasen utan flyttar problemen. Det är sorgligt men skiffergasen dras ju med stora miljöproblem såsom förorening av grundvatten och för inte tala om kemikalierelaterade arbetsmiljöproblem. Stoppa detta vansinne och fortsätt hellre med kolkraften eller bygg kärnkraft.

 6. tty

  Hela den här diskussionen om fracking är egentligen absurd. Hydraulic fracturing (”fracking”) har använts sedan 1940-talet i flera miljoner olje- och gaskällor, inklusive ett stort antal i Nordsjön och t o m ett antal på land i Europa (inklusive Tyskland) utan att det någonsin varit det minsta kontroversiellt.
  Det nya är egentligen ”directional drilling”, d v s att man lärt sig att styra borriktningen så att man kan kröka borrhålet och borra ut i horisontell riktning när man kommit ned i det olje/gasförande skiktet. Detta gör det möjligt att få mycket långa borrhål i den gas/oljeförande formationen och man kan därmed ”fracka” stora bergsvolymer från ett och samma borrhål.
  Samtidigt har själva fracking-processen blivit billigare och kan göras med större volymer genom att man gått över från att använda en tjockflytande kemisk gel till (nästan) rent vatten och sand (”slickwater fracking”), och genom att man nu har teknik så att man kan ”fracka” ett borrhål en sektion i taget.
  Det är kombinationen av dessa tekniska landvinningar som lett till möjligheten att utvinna ”tight oil” och ”tight gas”, inte frackingen i sig.

 7. Ingemar Nordin

  tty #6,

  Frackingtekniken är under ständig utveckling. Priset på den utvunna gaser/oljan har gått ned betydligt. Experiment med att använda CO2 istället för vatten pågår. Men som du säger så var nog den horisontella borrtekniken det avgörande för den boom som nu sker i USA.

  I Storbritannien så har den enögda satsningen på i synnerhet vindkraft dels inneburit stora subventionerade vinster för rika markägare, dels inneburit ett närmast oöverkomligt regelverk, snarare än rent tekniska svårigheter, som bromsat utvecklingen av skiffergas.

 8. Slabadang

  tty!

  Jag blir nästan förbannad på hur rätt du alltid har och hur noggrann du är med begrepp och definitioner orsak och verkan! 🙂 En magnifik tillgång för alla som läser här på KU är du. Allt ifrån flyghistoria till klimatproxi! Är det nåt ämne du inte behärskar ? 🙂

  Cameron har ju redan uttryckt att han vill bli av med ”the green crap” frågan är om han vill lägga in de gröna äggen som punkter när han skall försöka omförhandla med EU enligt cost/benefit. Röstar engelsmännen sig ur EU kommer det bli ett blodbad på kostsamma dysfunktionella energipolicys!

 9. Ingemar Nordin

  Morr #5,

  Det där med förorening av grundvattnet är bara en skröna. Frackingen sker på djup långt under grundvattennivån. Skrönan har uppstått genom att frackingmotståndare blandat ihop skiffergasutvinning med naturligt förekommande metanutsläpp i propagandafilmen ”Gazland”.

  Det har gjorts ett flertal utredningar om eventuella miljöskador med skiffergasutvinning, och resultaten är ganska entydigt att riskerna är minst lika hanterbara som annan energiutvinning. Den farligaste energikällan i människoliv räknat är kolkraft.

 10. tty

  #7

  Att använda CO2 för fracking är komplicerat. Ett frackingmedium måste vara inkompressibelt och kunna transportera sand (”proppant”) för att hålla de åstadkomna sprickorna öppna. Detta innebär att koldioxiden måste hanteras och användas i form av superkritisk vätska vilket inte är helt enkelt.
  Man har även experimenterat med propan och butan, vilka har fördelen att de blandar sig med gasen/oljan och kan säljas tillsammans med den. Ingen återvinning behövs alltså.
  Annars har CO2 otvivelaktiga fördelar. Koldioxid har ju använts sedan länge för att öka trycket och oljeflödet i oljefält (EOR, Enhanced Oil Recovery) , och eftersom kolväten löser sig mycket bra i superkritisk koldioxid och den därför ”tar med sig” olja skulle superkrtitisk koldioxid troligen fungera ännu bättre.

 11. tty

  Det är kanske värt att nämna att den enda fungerande kraftverket med CCS (Carbon Capture and Storage) i Världen (Boundary Dam i Kanada) bygger just på att oljebolag använder koldioxid för oljeutvinning.
  Koldioxiden som separeras från rökgaserna säljs till oljebolag, som transporterar den till ett närbeläget oljefält och pumpar ned den för att öka oljeutvinningen.

  Kraftverket har därför inga kostnader för transporter och lagring och får dessutom betalt för koldioxiden, men trots detta är separeringen av koldioxiden så dyr och energikrävande (20 % produktionsminskning) att ekonomin är mycket skakig trots stora statliga bidrag.

 12. tty

  Morr #5

  Det kommer upp stora mängder metan i många borrade brunnar på Östgötaslätten också. Ibland faktiskt så mycket att det lönar sig att ta vara på den. Det beror på att det naturligt finns metan i alunskiffer.

  I ”Gasland” valde man ett område med liknande geologi för att koka ihop en skräckhistoria som tyvärr många, tydligen inklusive dig, har gått på. Jag har själv läst en utredning (från 1974) av delstatens geologiska undersökning som beskriver de stora problemen med grundvattenkvaliteten i det aktuella sedimentationsbäckenet.

  Det kanske skulle vara en bra idé att ”fracka” alunskiffern under östgötaslätten och pumpa upp metanet. Dessutom blir det mindre metan i grundvattnet efteråt.

 13. LBt

  Slabadang #8,
  håller till fullo med dig. Inte minst avseende ditt första stycke, tty är en stor tillgång här.

 14. Skogsmannen

  tty #12

  Har en bekant som budade på en gård på Östgötaslätten på 90-talet.

  Ett försäljningsargument var just att gårdens brunn hade en gasseparator och gasen kunde användas för uppvärmning.

 15. Skogsmannen

  Lite googling m.h.t föregående post gav följande.

  http://www.corren.se/nyheter/motala-vadstena/ja-till-gasprojektet-i-fornasa-4846414.aspx

 16. John Silver

  http://www.thegwpf.com/uk-energy-minister-announces-new-law-against-wind-farms/

 17. deep

  Jag såg först filmen Gasland https://www.youtube.com/watch?v=6mp4ELXKv-w och sedan filmen Fracknation, https://www.youtube.com/watch?v=w1TKVRRhsGo ) och fick en väldigt bra lektion i propaganda.

  Efter att sett Gasland så var jag mycket skeptisk till fracking, men efter sett Fracknation så blev man bara förbannad hur lurad man blivit.

  Jag rekommenderar alla att se båda filmerna för att träna ert kritiska tänkande.

 18. Rider

  #3 Ingemar Nordin
  Skiffergas i Skåne, sid XIII-39

  http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf

 19. Jarek Luberek

  Ibland undrar jag om inte även skeptiker köpt för mycket av AGW-propagandan.

  ”Gas släpper dessutom bara ut hälften så mycket koldioxid som olja eller kol.”

  Detta är ett argument för gas bara om man köper att CO2 är ett problem men om uppvärmingen är omkring 1 grad per dubbling så borde det väl ha stått,

  Tyvärr ger gas bara ut hälften så mycket koldioxid som olja eller kol.

  De enda vi säkerligen vet idag är att CO2 är ett positivt tillskott till jordens eko-system. De negativa effekterna är i bästa fall hypotetiska.

 20. Björn

  Jarek Luberek [19]; Ja, din ståndpunkt i sista stycket kan jag mycket väl hålla med om. Mer CO2 för en bättre växtlighet är bevisad, medan mer CO2 skapar ett negativt klimat, är obevisat.

 21. Ingemar Nordin

  Jarek L #19,

  Att gas bara släpper ut hälften så mycket CO2 som olja eller kol är ett faktum. Lite konstigt då att miljörörelsen är emot skiffergasen. Själv är jag indifferent på denna punkt. Men jag har också förstått att gas är betydligt renare m.a.p. andra utsläpp. Det är väl ett bättre miljöskäl?

 22. Gustav

  Ingemar N:
  Håller inte alls med om att den farligaste energiformen skulle vara kol. Biomassa måste utan tvivel vara den absolut farligaste som ödelagt flest människoliv. Kolla Påskön till att börja med…

 23. Ingemar Nordin

  Gustav #22,

  Jag utgår bara från vad det kostar i människoliv att utvinna och producera kol som energikälla. Jag känner inte till om det finns några vetenskapliga beräkningar på vad det kostar i människoliv att utnyttja energikällan. Möjligen har du rätt på den punkten.

 24. Det är en myt att invånarna på Påskön förödde sin egen livsmiljö så mycket att deras civilisation kollapsade. Kollapsen kom senare, efter att européer hade upptäckt ön. Sedan våldgästades ön gång på gång av handels- och valfångsfartyg, som tog invånarnas mat och invånarna själva som slavar att sälja eller använda som ersättning för döda besättningsmän. I mitten av 1800-talet var det bara en folkspillra kvar, efter att större delen hade förts bort mot sin vilja. Det är väl belagt vad som hände, men det ignoreras av alla som vill se Påskön som en varning om vad som kommer att hända oss alla om vi inte ställer om till järnåldersliv för att lösa påstådda miljöproblem.