En ny E-Cat rapport

För en kort tid sedan framgick det av några kommentarer här på KU att det har kommit ut en ny E-Catrapport “Observation of abundant heat production from a reactor device and of isotopic changes in the fuel” författad av Giuseppe Levi Evelyn Foschi, Bo Höistad, Roland Pettersson, Lars Tegnér och Hanno Essén. (länk ) Jag har tidigare skrivit just om Hanno Esséns agerande ifråga om E-Cat och KU (länk ).

Fig 1 - varm  Notera att inte heller denna gång är Andrea Rossi är medförfattare. Det två första författarna är från Bologna, under det att de fyra följande är svenskar, vara tre är emeriti från Uppsala universitet. För den som följt frågan är det likväl uppenbart att Andrea Rossi varit en aktiv regissör i bakgrunden. Aningen paradoxalt tycks man bedöma det som gynnsamt för trovärdigheten att Rossis namn inte står med.

Den viktiga nyheten, i Luganorapporten gäller i isotopsammansättningen. Detta som ett bevis för att någon form av fusion vid måttlig temperatur är orsaken till den tidigare uppmätta värmeutvecklingen. Bränslet har utsatts för avancerad analys för och efter ”fusionen”. Ursprungligen har omvandling av Ni- till Cu-isotoper föreslagits vara energikällan, men nu har även omvandling mellan Li-isotoper noterats. Resultaten finns i tabellen:

Tab 1

Det framgår av beskrivningen att askprovet verkligen har en karaktär av aska som har gjort detaljerad analys besvärlig.

Nå, vad skall jag själv, som ljummen skeptiker, tycka och tro om realitet och ev framtid för E-Cat/LENI? Tyvärr är omständigheterna sådana, att rejäla doser ”tro och tycknde” måste ingå i dagsbedömningen. För att påståendet om fusion i E-Cat’n skall ha några rötter i allmänt accepterade kunskaper, så krävs det det något som liknar dessa nya resultat. Å andra sidan så blir det ännu svårare att förstå varför man ännu inte lyckats mäta upp någon strålning kring reaktorn när fusionen påstås ge energi.

Det är en ironisk poäng att i Utahfallet (på 80- talet?) så var det just uppmätt strålning som presenterades som ett avgörande argument för att fusion pågick. Det blev därför i praktiken en dementi när ett Uppsalaförsök att reproducera Utahresultaten på den tiden visade att strålningen i själva verket var utifrån kommande kosmisk strålning. E-Catfallet är omkastat på så vis att man mäter en värmeutveckling i reaktorn och sedan förundrar sig över att vare sig partikel- eller gammastrålning uppmätts. Tidiga rapporter har fokusserats på att mäta värmeutvecklingen under allt längre tidsperioder. Utöver nödvändig tillförd ”startvärme”, anser man sig ha mätt en ungefär dubbelt så stor ”fusionseffekt”. Denna är långt större än en tänkbar kemisk effektutveckling. Mätningen är komplex, ty den måste omfatta både strålning och ledning från den inneslutna reaktorn. Den elektriska starteffekten tillförs via ett triangulärt AC-nät som noggrant kontrolleras elektroniskt. Det har dock framförts som invändning/misstanke att en DC ”fuskeffekt” skulle kunna tillföras parallellt utan att påverka AC-elektroniken. F n har jag inte klart för mig om/hur denna misstanke ev har undanröjts.

Jag är som sagt misstrogen, men givetvis välkomnar jag tanken att E-Catreaktorer fungerar och att de inom kort skulle kunna starta produktion av nyttig energi! Detta i ofarliga anläggningar med storlek från privata källare till regionala kraftverk. Det blir då roande, att observera från ringside hur våra AGW-anhängare då ev fraktioneras. En andel – som liksom vi – gläder sig åt en miljövänlig energilösning av globalt avgörande betydelse? I andra ändan av skala, en hårdför WNF/GreenPeace-fraktion som känner ett världsherravälde sila bort mellan fingrarna. På den kanten kommer en ny extrem miljökravspolitik att ”uppfinnas” för att med alla medel ”rädda världen” från riklig tillgång på energi.

Ett spektakel att observera….

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  ” en ny extrem miljökravspolitik att ”uppfinnas” för att med alla medel rädda världen från energifattigdomen.”

  NGOerna viill väl rädda världen från energirikedomen eller har jag fattat fel nu igen?

  Så litium har nu tillfogats bilden! Och askan är svåranalyserad. Nya rön kommer med periodiciteten sex månader?

 2. #1 Bom
  Jag håller med om att det tycks vara en medveten taktik att lägga en pinne på brasan då &då!
  /C-G

 3. Lennart Bengtsson

  Efter att ha följt LENR en längre tid finns det nu empiriska resultat från flera grupper som tydligt indikerar att energi produceras som inte inte kan förklaras med kemiska processer. Ett semi-operativt experiment (1 MWs effekt) har pågått under flera månader i USA. Så vitt jag känner till finns det ännu ingen allmänt erkänd teoretisk förklaring men isotopändringar indikerar ngn form av kärnprocess.
  Vi får ges oss till tåls ännu något år eller så innan de empiriska experimenten helt kommer att erkännas av fackexperterna. Det blir säkert ett aktivt och häcklande motstånd från den etablerade vetenskapen precis som kärnenergin fick liksom Wegeners kontinentalförskjutningsteori.
  Om det skulle visa sig att LENR kan bli en framtida energikälla vore det en gudasänd gåva till jordens energisvältande massor. Hur den gröna rörelsen i Europa kommer att reagera vet vi inte med det är knappat något som de kommer att glädjas över utan de funderar nog på hur de bäst skall kunna förbjuda eller förhindra det.

 4. Björn

  Visst är det genant när världens fysiker inte kan förklara vad LENR eller E-cat är för fenomen. Det är så genant just därför att fenomenet övergår deras fysikkunskaper och därför handlar det om bluff. De med öppna sinnen väntar och ser och försöker kanske inse att ”jag ” inte förstår allt ännu. Det Andrea Rossi har satt igång är så stort med tanke på vilka möjligheter som öppnar sig om tekniken blir hanterbar. Men vad händer om misstroende forskare och politiker vill stoppa tillämpningen och utvecklingen av LENR? Skall utvecklingen gå hand i hand med den klimatforskning som vill förhindra all annan forskning som motsäger AGW?

 5. Slabadang

  En pinne på brasan varje halvår!

  Jovisst! Alternativet är att det handlar om naturligt utvecklingsarbete och det har ju tendensen till att rapportera sin utvecklingen då och då vartefter utvecklingen når sina planerade steg ?
  När Grinpiss arbetarna på SRs gör sitt karaktärsmord inte bara på Rossi när rapporten släpptes utan också et försök att skrämma de svenska professorer som utfört testet. Den rabiate pogromansvarige flåt jamenar programansvarige Ulrika Bergström ser till att trakassera misstänkliggöra och förtala de som hotar hennes uppdragsgivares både ekonomiska och ideologiska intressen.

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/396095?programid=412

  Att hyra in en av grinpissaktiviseterna som ”freelancer” gör att ansvaret för innehållet i programmet hamnar mellan stolarna.

 6. Peter Stilbs

  Jag menar fortsatt att detta är en utstuderad bluff. I övrigt känner jag Tegnér och Pettersson sedan min Uppsala-tid 1976-1986 – den förstnämnde var f.ö. många år på Energimyndigheten efter sin doktorsexamen ca 1981 – efter detta årtal hade han noll anknytning till Uppsala Universitet, och det är ytterst olämpligt att dra in UU’s namn i sammanhanget som författarhemvist. Pettersson måste väl vara pensionerad sedan minst 7-8 år tillbaka.

 7. LBt

  Särskilt ny är väl inte rapporten, den kom för mer än ett halvår sen.

  Rossi befinner sig för övrigt sen mer än 1 år i goda händer, Industrial Heat. En riskkapitalist har övertagit rättigheterna och Rossi kan med trygg försörjning och goda resurser fortsätta sitt arbete. Inom 1 år bör dimmorna skingras och ett positivt eller negativt resultat redovisas från en installerad produktionsanläggning där kunden helt enkelt bara via sin elmätare och elproducentens elfakturor får svart på vitt vad han tjänar eller möjligen förlorar. Obekräftade rykten talar om faktorn 20-80 i vinst ….

 8. LBt

  Rossi har sen 2011 till och från beskyllts för bluff och bedrägeri. DC-tricket är ett exempel. Gemensamt för beskyllningarna tycks emellertid vara att de kommer från personer som inte varit i Rossis eller hans verksamhets närhet, de som varit det inklusive de som haft tillfälle testa hans reaktor och den riskkapitalist som sen mer än 1 år rullar in miljonbelopp i detta är betydligt mer ödmjuka inför vad de sett och fått veta. Men visst det krävs ett öppet sinne och nya förklaringar. Nåden är stor om det visar sig att LENR finns. Inom 1 år bör vi veta, kanske man kunde skjuta på ett och annat vindsnurreprojekt under tiden?

 9. AG

  Nån som är mindre rostig inom kärnfysiken kan väl kolla det här (verkar kunna förklara det mesta utom Fe):
  Li(7) + Ni(58) > Ni(60) + He(4) + H(1) 9.44 MeV
  Li(7) + Ni(60) > Ni(62) + He(4) + H(1) 7.47 MeV
  Li(7) + Ni(61) > Ni(60) + He(4) + He(4) 10.3 MeV
  Li(7) + Ni(62) > Ni(61) + He(4) + He(4) 7.53 MeV
  Li(7) + Ni(64) > Ni(63) + He(4) + He(4) 8.47 MeV
  Li(7) + Ni(64) > Fe(59) + C(12) 8.47 MeV
  Li(7) + Ni(62) > Ni(63) + Li(6) -0.413 MeV
  59Fe är radioaktiv. Men den har man inte sett? Håller med om att det är konstigt att ingen strålning har detekerats.

 10. Svend Ferdinandsen

  Det er stadig fup.
  De bruger 5 sider på at regne på varmeafgivelsen og går let henover den tilførte el-varme.
  At bruge en 380V switcher til at drive modstande på nogle ohm med 40A pulser er yderst usikkert og ukontrollerbart. Men det skjules af de meget detaljerede beregninger af varmeafgivelsen.
  Jeg tvivler indtil de forsyner den med en lavspændingskilde, hvor man er sikker på tilført effekt.

 11. Mats G

  Om E-Cat skulle fungera så har vi ett nytt paradigmskifte. I princip så betyder det fri el till alla. Alla med en sund hushållsekonomi kan plötsligt skapa sin egen el och förmodligen även elproducent.

  Jag är mycket skeptisk till detta men jag håller dörren på glänt för att vara på den säkra sidan. Om det skull ske vill jag inte missa det. Det skulle vara en av mänsklighetens största bedrifter.

  enl vissa teorier om biotopers utveckling så borde nästa paradigmskifte vara nära förestående. Jag har letat med ljus och lykta vad det skulle kunna vara utan resultat. Jag måste nog erkänna att E-Cat är den bästa kandidaten just nu. Även om den förefaller vara lite magisk. Och det kanske är ett gott tecken. vem vet.

  Jag har satsat min pengar på att det skulle vara just el-området(dvs fri el) som skulle vara nästa paradigmskifte.

 12. Mats G

  Om jag förstått det rätt så har Rossi snubblat på värmeutveckling utan strålning.

 13. Thomas P

  Jaha, så nu är det litium och nickel som är inblandat, och kopparn (och järn?) som skapades i tidigare test har försvunnit. Det låter ju seriöst. Jag håller med Peter i #6.

  Synd sen att Ribbing och Bengtsson skall falla in helt opåkallade påhopp på miljörörelsen: ” I andra ändan av skala, en hårdför WNF/GreenPeace-fraktion som känner ett världsherravälde sila bort mellan fingrarna”. De blir motsvarigheten till de där som tror att oljeindustrin köpt upp och undertryckt patent på hur man kan driva bilar på vatten.

 14. J-O

  Varför får då inte Rossi patent på sin ”maskin” och lungt kan låta vetenskapsmän klura ut hur den funkar ?
  Har Bo Höistad, Roland Pettersson, Lars Tegnér och Hanno Essén fått titta under skalet denna gång eller
  fortfarande en ”magisk låda” som de inte får kika in i ?

  Funkar det så är det kanske en revolution i vardande men varför bry sig idag så länge dimridåerna ligger täta.

  Vattenmelonerna har här sin största fiende. Ren och billig energi skulle sopa mattan med alla helgade ”medel” som idag som användes för att nå ”ändamålen”. Ny domedag måste därmed uppfinnas.

 15. Håkan Bergman

  Jag tror att en faktor som håller igång såna här historier är folks naiva föreställning om vad energi faktiskt kostar att producera, det är definitivt inte lika med vad vi som konsumenter betalar för den. Och elen kommer lika lite som luncherna att bli gratis. Nästa paradigmskifte kanske vi redan lever i, men man brukar inte märka av dom förrän efteråt. Sensorteknologi förändrar redan tillvaron och mera blir det, var går gränsen för den utvecklingen?

 16. Mats G

  Varför får då inte Rossi patent på sin ”maskin”

  Därför om man skall få en patent så måste man beskriva hur ens devis fungerar.

 17. Jerker Andersson

  Det är alltid intressant med nya fenomen inom fysiken, ibland snubblar vetenskapen över riktiga pärlor.
  Så länge inte konstruktionen kommer ut i dagens ljus och andra tillåts att oberoende reproducera det som händer så är det nog rätt att ha en väldigt skeptisk hållning utan att för den delen direkt säga att det är en utstuderad bluff.

  Det intressant är ändå var energin kommer ifrån. Tillförs den utifrån, är det något annat som ligger där inne och lurar och genererar värme än det som påstås göra det eller sker det faktiskt en förändring av isotoperna utan någon märkbar strålning? Det senare verkar osannolikt med den kunskap vi har om fussion/fission vi har idag.

 18. Slabadang

  Peter S!

  Du sätter ut dojjorna ordentlig och det tycker jag är kul att du vågar. På ett sätt talar det för din trovärdighet som klimatskeptiker då ingenting som kan styrkas genom observationer inte då kan göras troligt eller rimligt. Alarmisterna har ju ett lite sjuhelvetiskt problem att få observationerna att stämma med sina påståenden.Skillnaden mellan klimatalarmismen och e-caten är att alarmismen påstår sig vila på ”etablerad kunskap” medan e-caten gör anspråk på det motsatta nämligen upptäckt och ny kunskap! E-caten bygger ju faktiskt på observationer och din utgångspunkt är alltså att de som granskat är antingen naiva inkompetenta ohederliga eller en blandning utav detta för att din invändning skall hålla.

  Jag skulle ge dig stalltipset att istället säkerställa kopplingen mellan UU och e-cat (LENR) av två av varandra kopplade unika möjligheter. 1. Bli det universitet som antingen först bekräftade eller 2.Avslöjade ”bluffen”. Bologna universitetet är väl det universitet som står närmast skampålen om du får rätt och allt är en ”utstuderad bluff”. För vilket universitet har tagit en bättre position för att göra antingen det ena eller det andra och med båda utfallen som ett värdefullt bidrag till den etablerade vetenskapen ?

  Jag bedömer e-caten utifrån ett helt annat perspektiv utifrån mina beteendevetenskapliga erfarenheter av framför allt entrepenörer. Att förvänta sig att Rossi skall bete sig som en forskningsansvarig professor på ett universitet är helt fel förvantan. Jag har full förståelse för det motstånd som Rossi möter men bristen på seriös nyfikenhet avslöjar mer prestige än vetenskaplig skepticism. Det är mycket lätt att entrepenörskap förväxlas med oseriositet när det gäller det område nu Rossi råkat stövla in på. Hela den logik och samtidigt prestige som ligger i universtetsvärldens självbild, är av att vara den part som med sina miljardresurser och sina hjältar skall vara den som levererar de stora vetenskapliga genombrotten och upptäckterna.
  Att det kommer in en till synes ostrukturerad italiensk entrepenör och sopar en ny bana som nytt stickspår ut från den ”etablerade vetenskapen”, uppfattas lätt som en ren oförskämdhet och snudd på ”olovlig verksamhet ?”. Tittar vi historiskt är det just entrepenörskapets nyfikenhet som skapat de stora vetenskapsmännen och upptäkterna.

  Min tillsvidare slutgiltiga uppfattning om e-caten är att den fungerar. När jag frågar folk som testat den med gedigen mycket skeptisk funktionellt ansvarig ingenjörserfarenhet fått COP på 30- 35 övertygande säger ”Jag vet inte mer än du vad som egentligen sker ”But it works .. Get ower it” så blir det svårt att inte ta intryck. Med samma argument som förekommer i Elforsk – rapport finner han ingen annan förklaring än att någon typ av kärnreaktion måste ske.

  I Januari när jag ställde en följdfråga om möjlig ”dold” eltillförsel blev han mer förbannad och undrade om jag trodde han var en ”idiot” (moron) med följdfrågan ”Vad tror du att man allra först vill ha kontroll och MÅSTE ha kontroll på om du ska testa den? När du samtidigt stänger av ALL eltillförsel och den fortsätter att glöda i dygn …. kommer energin från rymden kanske ? En osynlig laserstråle? En hemligt dragen och osynlig kabel? Han hade med en djup suck hört invändingarna mot e-cat rapporterna och jag var glad att kunna gömma mig bakom andras argument. Inte ens den etablerade kärnfysikens lagar kan vara immun mot förekomsten av ”svarta svanar” och inte heller vara fullständig ? Eller ?

  Tycker du inte det är konstigt att ingen av alla de som faktiskt jobbat med e-caten redan avslöjat ”bluffen” ?

 19. Ingvar

  #28 Slabadang

  2 bra poänger. Självgående i flera dygn, Många kompetenta testare. Likströmssnacket är väl att jämföra med ”Gömmer sig i djuphavet”

 20. j-o

  Slabadang #18 : Tycker du inte det är konstigt att den inte redan finns att köpa på Bauhaus ?

  Det finns helt klart mer vansinniga och orimliga projekt som dragit till sig riskkaptital i tillräcklig omfattning att nå storskalig produktion. ”First to hit market” med en sådan här produkt skulle göra Rossis hela släkt ekonomiskt oberoende för generationer även efter att den kopieras i källarfirmor i Nordkorea.

  Var finns en referensanläggning som körs av oberoende bunda av non-disclosure agreements ?

  Men visst ,patentansökningar kan ta många år så det är bara att vänta. Tills dess det är ”var (vetenskaps)mans” möjlighet att leka med den eller att du och jag kan köpa den på Biltema så är jag skeptisk.

  Eller som President Kennedy kommenterade sin Dr Feelgoods kurer – ” I don’t care if it is Horse shit – it works ! ” Klart man blir pigg av uppåttjack …

 21. Slabadang

  j-o om Bauhaus och riskkapital!

  Du är tydligen helt utan erfarenheter ifrån hur lång tid det tar och vad som krävs för att du skall kunna sälja en helt ny produkt. Från idè – prototyp-marknad ligger Rossi snarare före än efter jämförbara nya lösningar. Det är liksom inte en ny lövblåsare han arbetar på !
  Om han vore ute efter stålar så är han i så fall att likna vid ”Dynamitharry” i Jönssonligan i sitt tillvägagång sätt och han kunde redan ha lagt beslag på miljarder utan ansvar för reslutat. Hans beteende tyder på den rakt motsatta strategin att göra sin e-cat

 22. Slabadang

  FORTS… Klar först för att därefter kunna äga betydligt fler miljarder genom royalties! Han är INTE ute efter stålarna ! Den enda parentesen är om han i så fall konsulterat Dynamitharry för hur planen i så fall skall genomföras

 23. #4, Peter S och Slabadang
  Utan att för den skull helt stänga dörren, så hör jag alltså till skeptikerna när det gäller LENR, samtidigt som jag hoppas at det skulle fungera.
  Huvudskälet att tvivla, är att uttrycket för Columbreplusionen vid en jonkärna är förödande stort. Det är ett enkelt ”brett” argument mot att lågremperaturfusion skulle kunna fås att fungera. Utah + E-cat är exempel på förhoppningen att det skulle finnas 1-2 undantag: rhodium(om jag minns rätt?) i Utah, eller nickel i Bologna. Just karaktären av flagrant undantag, gör att vi som blott står vid ringside måste ifrågasätta på gränsen till det oförskämda, och begära extra noggrannhet i olika typer av kontroller. F ö så lär det vara så att Utah-varianten fortfarande har (akademiska) anhängare, och jag har för mig att Hanno Essén åtminstone varit en av dem.

  Slabadang – jag är inte är avogt inställd mot entreprenörer! Däremot finner jag textavsnitt i rappporterna som mer verkar ägnade åt at distrahera än informera. Det är en pedagogisk invändning.
  /C-G

 24. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  ”Every revolutionary idea seems to evoke three stages of reaction. They may be summed up by the phrases:
  1- It’s completely impossible.
  2- It’s possible, but it’s not worth doing.
  3- I said it was a good idea all along.”
  – Arthur C. Clarke

 25. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  … och ett annat, i sammanhanget relevant, citat från samma källa:
  ”If an elderly but distinguished scientist says that something is possible, he is almost certainly right; but if he says that it is impossible, he is very probably wrong.”
  – Arthur C. Clarke

 26. Slabadang

  Dolf!

  Darpa: ”We dont take intrest in whats seems possible, only in things that seems impossible”

  Kelly Johnssons ”skunkworks” (SR 71 P-38 mm) lade grunden för tänkandet och ett management för hur man når mål som ses som omöjliga. Det i sin tur uppmuntrade uppdragsgivare att våga efterfråga det som anses omöjligt. CIAs beställning av SR 71 är ett sånt exempel. I förhållande till dåtidens kunskaper om flyg såg kravprofilen närmast barnsligt naiv ut och bättre passande att skicka som önskemål till jultomten. Det är nästan svårt att räkna upp alla olika genombrott inom helt olika fält som krävdes av Johnssons gäng för att få SR 71an att flyga. En helt makalös och hittills oöverträffad bedrift. Lockheed Martin har nu generativa genombrott inbyggt i varumärket och kan anses mest bestå av bara det.

  En av de senaste produkterna ala ”Starwars”

  https://www.youtube.com/watch?v=ngFX_4_dUDE

 27. Slabadang

  En konkurrent :

  https://www.youtube.com/watch?v=KUGpCUkFwYI

 28. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Man önskar ju att de använda sin förmåga att göra det omöjligt till något mer livsfrämjande, som att skapa fred i världen. Fast som gammal flygfantast måste jag förstås erkänna att SR71 utövar en magisk lockelse på mig, det är ett häftigt plan.

 29. Mats G

  ang laser och star wars.

  Det går lite rykten om att det arbetas på en kamoflagedräkt ala Predator och en Mek ala Aliens.

 30. Björn-Ola J

  De som hävdar bluff har alltid haft svårt att förklara hur upplägget skulle vara, utifrån hur Rossi agerar. Att det skulle handla om bluff känns ännu mindre trovärdigt nu när Rossi sålt kunskapen om ekatten till Tom Darden och Cherokee, ett investmentbolag som satsar pengar på intressanta utvecklingsprojekt, och som bildat bolaget Industrial Heat med syftet att utveckla ekatten, och där Rossi numera är anställd, samt naturligtvis efter Lugano-testet, som bl.a. Energiforsk har medfinansierat.
  Nu pågår ett långtidstest av en 1MW anläggning hos en hemlig kund, och Rossi håller en ödmjuk profil i sina svar på frågor.
  Avslutar ofta med
  ”…..( provided the E-Cat will give final evidence to work properly at the end of the tests on course).”.. eller något liknande.

  Vi får heller inte glömma att andra håller på och utvecklar något liknande, bl.a. Brillouin Energy, samt att exempelvis Mitsubishi har patent på en process för transmutationer som bygger på LENR.

  Nej, jag är numera övertygad om att detta är på riktigt.

 31. Peter F

  OT

  Denne man (s) har nästan lyckats få med alla CAGW-klyschor i sin ledare. Han glömde havsnivån som stiger accelererande.

  Det går att kommentera.

  http://www.allehanda.se/opinion/ledare/jorden-tal-inte-fler-klimatrekord

 32. LBt

  Björn-Ola J #30,
  tilläggas kan att Rossi efter det att Tom Darrden och IH tagit över blivit betydligt öppnare beträffande information, även detaljer. Detta tycks överensstämma med Tom Darrdens affärs och utvecklingsfilosofi.

  Det senaste är för övrigt att man nu inom IH tycks ha en stabil 250 kW modul vilket är ett stort framsteg. Tidigare har 10 kW nämnts och den aktuella produktionsenheten om 1 Mw tycks bygga på ca 100 samverkande moduler. Med 250 kW som utgångspunkt krävs bara 4 vilket naturligtvis förenklar mycket. Kockums Stirlingmotor nämns som möjligt komplement för elproduktion och en liten stabil 250 kW enhet skulle passa bra här.

 33. Lennart Bengtsson

  Det är naturligtvis inga brister på kritik mot Rossi och LENR inte minst från fackexperter. Men mycket tyder på att vi har att göra med en ny typ av fenomen. Det bästa idag är att fortsätta experimenten med en kritisk granskning men inte att döma ut på förhand. Betänk att empirin alltid föregår teorin och utan Faraday hade vi nog inte haft en Maxwell. Även Einstein behövde Michelson-Morley experiment över ljushastigheten
  Det skall bli spännande att se fortsättningen

  Lennart

 34. Christopher E

  #31 Peter F

  Ja, en riktig dravelledare du funnit.

  ”Nio av de varmaste åren har uppmätts under 2000-talet.”

  Jaha, och… Det här vanliga uttrycket måste fortfarande ta priset som det mest idiotiska alarmistargumentet av dem alla.

  Nu talar väderinstituten om att det kanske blir en hygglig El Niño i år ändå, och då blir det ju en skenbar uppvärmning i datat. Så kanske det gör i Paris vad sälarna gjorde för miljöpartiet en gång, vem vet. Men alarmisterna lär i alla fall få glädjefnatt av lycka inför hoppet om nya ”rekord”.

 35. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #34 Christopher E
  Väntar bara på nästa logiska utveckling: ”Nio av de varmaste åren senaste decenniet har uppmäts under 2000-talet”

 36. Björn

  Lennart Bengtsson [33]; Detta påminner mig om den engelske professorn John G Tailor, som i en av sina böcker skriver: But even Einstein had to stand on the shoulders of his predecessors to get his vision; earlier work is of great relevance, to be appreciated and used in further development. Så sant!

 37. J-O

  Slabadang # 21 – Jo det är väl isåfall just det att han uppträder som DynamitHarry …

  Jag jobbar inom ett företag som både sysslar med utveckling av direkta produkter för marknaden så väl som grundforskning. Visst tar sånt här tid. Men om nu ”uppfinnar-jocke” sitter i sin källare och har snubblat in på något varken han själv eller andra förstår så lär det aldrig bli något om han inte visar vad han har.

  Vi får väl hoppas att Industrial Heat iallafall fått lyfta på huven och DE lär nog vara ute efter stålar…

  Men tiden får utvisa och jag idiotförklarar inte Rossi utan skulle glädjas både för honom och oss om det hela funkar. Men just nu finns lika stora belägg för att ECAT funkar som det finns för AGW och jag intar nog samma skeptism till båda

 38. Björn

  Skall i det föregående vara John G Taylor och ingenting annat.

 39. Björn-Ola J

  http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1504/1504.01261.pdf
  On the Nuclear Mechanisms Underlying the Heat Production
  by the E-Cat
  Norman D. Cook and Andrea Rossi

 40. LBt

  För er som är intresserade av att följa fortsättningen:
  http://www.e-catworld.com
  och en länk till ett tal nyligen hållen av Tom Darrden som tagit in Rossi under sitt beskydd och vågat rulla in stora resurser i projektet:
  http://www.e-catworld.com/2015/04/14/tom-dardens-speech-on-lenr-at-iccf19/

 41. Carl H

  Jag hade en mail-växling med Bo Höistad i höstas, där jag förklarade ett avgörande fel som de gjorde i användningen av IR-kameran. I korthet ledde felet till att temperaturen på e-cat-ytan överskattades så mycket att det inte behövdes någon extra energi från ”bränslet”, för att förklara mätresultaten.
  Bo tog mina synpunkter på allvar, men tydligen är inte IR-kameror, emissionsspektra och sådant hans område. Vi enades om att han borde kontakta applikationsingenjörer på Optris (som gör den kamera de använde) eller FLIR, som gör liknande produkter och finns i Stockholmstrakten, för att få en oberoende synpunkt.
  Det hade för övrigt varit intressant att se skillnaden mellan körningar med och utan ”bränsle”. Jag misstänker att det inte skulle gå att se någon skillnad, men osvuret är bäst.

 42. Björn-Ola J

  Det mest svårförklariga var den skenande ekatten i det första försöket.
  Temperaturen bara steg och steg tills innanmätet smälte utan någon energitillförsel.

 43. Thomas P

  Björn-Ola #42 Det mest svårförklarliga (för den som tror på det hela) är att det i tidigare försök bildades koppar men att det nu bara tycks handla om omvandling mellan nickelisotoper.

 44. Björn-Ola J

  Rossi har dementerat, det berodde på föroreningar.

 45. Svend Ferdinandsen

  Et simpelt forsøg der kan vise om der er en effekt.
  To styk e-cats anbringes ved siden af hinanden og varmelegemerne serieforbindes (efter kontrol af at de er ens). Derefter fyldes den ene med Rossis magiske pulver, og der sættes strøm på.
  Dette forsøg fjerner enhver tvivl om den tilførte el-varme, da den er ens for begge e-cats.
  Hvis pulveret virker bør den med pulveret blive synligt varmere end den uden.
  Hvis det virker kan man gå videre med alle disse beregninger af hvor meget varme der blev udviklet.

 46. Holmfrid

  En fundering bara.
  Bolognarapporten anger en förstärkningsfaktor 3.6 jfr inmatade elenergi vid arbetstemperatur 1400 grader. Min värmepump presterar samma storleksordning , men vid betydligt lägre temp.

 47. Jag är skeptisk till att kall fusion finns. Jag blir glad om jag har fel. Fast jag håller med de kommentarer som tror att de gröna i så fall kommer att motarbeta den. De gröna är helt enkelt onda människor som använder miljöfrågor som svepskäl för att försöka vilja vrida utvecklingen tillbaka till gamla, onda tider då få människor kunde hoppas på ett långt liv.

 48. LBt

  Holmfrid,
  försöksuppställningen var inte optimerad för effektiv drift. Man tycks ha valt den enklaste driftsformen möjligen därför att testuppställningen skulle klara sig på egen hand några veckor och här vill man framförallt visa att det verkligen blir en värmeförstärkning.

  Det försök som nu pågår i en produktionsanläggning syftar emellertid till att visa att förstärkningsfaktorn är tillräckligt hög för att ge lönsamhet. Resultaten från detta bör finnas inom 1 år men både Rossi och Tom Darden har angett mycket lovande världen, rykten säger att det handlar om 20-80 gånger.

  Dessa högre världen får man som jag förstår det genom att öka avståndet mellan de pulser av energi som tillförs, Rossi kallar det ”självgående mode” men möjligen också genom att en reaktor på något sätt understödjer en annan, försöksuppställningen innehåller ca 100 samverkande reaktorer och arbetar vid ca 200 C,

  Vad man eftersträvar är en elproducerande enhet tex via en Stirling-motor och här behövs den högre temperaturen. Lyckas man med det kan denna driva andra reaktorer och då talar vi om ”oändlig” förstärkning.

  Själv menar jag att antingen handlar det om kvalificerat bedrägeri eller också finns LENR och det förstnämnda alternativet tycks mig ha passerat vad som är möjligt. För många kompetenta människor har haft händerna på detta. Dessutom är nu stora pengar direkt involverade. Man skall ha klart för sig att de som uttrycker tvivel gör det på avstånd och utan annan grund än att de tycker det strider mot fysikens lagar så som man uppfattar dem.

  Felmätning då? Nej, Rossi måste veta, han har hållit på med detta länge och som antytts ovan måste det vara mycket enkelt att påvisa effekten, starta den med respektive utan bränsle. Det finns ju för övrigt forskare ute i världen som menar att de återupprepat reaktionen. Tom Darden måste veta, deras kund måste vid det här laget veta. Parkhomov i Moskva är väl den mest refererade, hans försök tycks ha gett ungefär samma förstärkningsfaktor som Luganoförsöken.

  Så vi har, menar jag, ett spännande år framför oss.

 49. Gunnar Littmarck

  Sven Kullander ville tro på E-cat så han simulerade kärnreaktionen utifrån att den fungerar och fann två möjliga alternativ.

  Men hallå, så kan man inte göra vilket jag tydligt förklarade för Sven som insåg det före sin allt för tidiga bortgång.

  Det första som måste till är en öppen objektiv kalorimetri, det hade varit en barnlek att komplettera de första showerna med, men Rossi vägrar ju, tramsar med entalpiändring för vatten utan att låta kondensera ångan så verklig effekt kan mätas, så idiotin med punktvärme.

  Sanningen är att vilken normalbegåvad som helst kan utföra en kalorimetri som visar om så e-cat bara ger 10% mer ut än in.

  Andrea Rossi är och förblir en kriminell svindlare, denna historia är intressant för den visar hur okunniga investerare är, inte minst de som investerar andras pengar som Rossis termoelektriska produkt.

 50. LBt

  Nja, nu går enligt uppgift Rossis reaktor i produktiv drift där elräkningen blir avgörande. Rossi eller kanske snarare Tom Darden och IH har säkert insett att detta är enda möjligheten så länge den fysikaliska bakgrunden är oklar. Förnuftigt tycker jag och inom ett år bör vi veta.

  Man bör för övrigt ha något på fötterna när man beskriver någon som svindlare.

 51. Håkan Bergman

  #50
  Det är ju alldeles utmärkt. Meddelar du regeringen, EU och FN. Åsa Romson blir jätteglad, nu kan hon flyga till Maldiverna i stället för till Paris, Paris är ingen höjdare den tiden på året.

 52. Björn-Ola J

  46
  Enligt Rossi ökas COP väsentligt genom att aggregaten periodvis körs i selfsustainmode utan någon tillförsel av energi.

 53. Gunnar Littmarck

  #52
  Knäppgök
  Om du menar allvar, annars skoj som hela Andea Rossis charader bjudit den mer begåvade andelen av mänskligheten.
  Häpp!

 54. LBt

  Finns just inget på fötterna där.

 55. Björn-Ola J

  Lite foton från 1MW anläggningen.
  http://andrea-rossi.com/1mw-plant/