UAH temperaturmätning mars 2014

uah_mars 2014
Resultatet av mätningarna blev detsamma för mars som för februari, + 0,17. Roy Spencer har också en diskussion angående om El Nino skulle kunna bli så kraftig att nya rekorttemperaturer skulle uppmätas i sitt inlägg. Han tror själv inte det. Tidigare peakar för El Nino har sett ut så här:
82-83 peaked in Mar
86-87 peaked in Feb (86-88 was a weird one)
87-88 peaked in Dec
91-92 fouled up by Pinatubo
94-95 peaked in Apr
97-98 peaked in Apr (just above Feb) 02-03 peaked in Jan
04-05 peaked in Apr
06-07 peaked in Jan
09-10 peaked in Mar
Om man själv vill följa utvecklingen så gör det bra på den australiska vädersajten. Helt klart har den stigit även om det är långt kvar till 2010 års nivå.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingemar Nordin

  Den stillastående temperaturen under de senaste 15-17 är mer stillastående än någonsin.

 2. Börje S.

  #1
  och att det beror på den förskräckligt globala uppvärmningen, glömde du att nämna.

 3. Björn

  På WUWT kan man se att området kring ekvatorn har en negativ trend. Är det denna trend som är orsak till störningar i den norra jetströmmen? Energin är inte tillräcklig för att hålla emot polarkylan som trycker på mot söder. Trots allt är det Hadley-cellen som är den dominerande. Om den försvagas måste detta få konsekvenser.
  http://wattsupwiththat.com/2014/04/07/uah-global-temperature-update-for-march-2014-status-quo/

 4. pekke

  Verkar inte hända mycket med temperaturen som sagt.

 5. Intressant att läsa vad SMHI skriver om uppvärmningen. Hämtat från http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510
  ”Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Genom att studera långa mätserier av både globala och regionala data kan vi se både temperatur- och nederbördsförändringar redan idag. Vi kan på detta sätt konstatera att klimatet håller på att förändras.” Detta sägs i inledningen till artikeln. Klimatet håller på att förändras mer än den naturliga variationen. Vad är då den naturliga variationen globalt sett? Räcker det att jämföra enstaka år med varandra globalt sett för att se den naturliga variationen?
  ”Att konstatera en klimatförändring utifrån mätdata förutsätter att dess storlek överträffar tidigare variationer. Jämförelser av temperaturdata visar att den observerade globala uppvärmningen, som under 1900-talet var ca 0,6 grader, är mycket större än de tillfälliga variationerna mellan åren (ett par tiondels grader).
  Sveriges årsmedeltemperatur däremot varierade under samma period med cirka 4 grader, vilket gör det svårt att urskilja en möjlig regional uppvärmning som skulle hänga ihop med den globala utvecklingen hittills”.
  Tycker att SMHI tänker fel här när de gäller den globala uppvärmningen. På global skala räcker det inte att göra jämförelser mellan åren under en kortare tidsperiod. På global skala borde man göra jämförelser mellan århundraden eller årtusenden. När det gäller ett så litet område som Sverige kan det gå an. Intressant med 0,6 grader som temperaturuppgång jämfört med 4 grader som är Sveriges variation mellan åren.
  Vidare sägs det ”Under 1930-talet fanns det i Sverige en längre period med högre temperaturer än normalt som dock inte syns på den globala skalan. Denna svenska värmeperiod var dock kortare än den nuvarande.”
  De konstaterar att för att kunna se en global uppvärmning måste man ha globala data vilket är ok tycker jag men de glömmer tidsaspekten, det räcker inte att jämföra med variationerna mellan enstaka år globalt sett för att konstatera att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen.

 6. Björn

  Rutger [5]; Det problematiska är att naturliga klimatförändringar över tiden har rationaliserats till att ersättas med AGW, alltså att mänsklig aktivitet driver klimatet. Detta om något är att skapa en pseudoföreställning om klimatsystemet. I denna värld existerar inte solen, kosmisk strålning, UV/EUV, moln, etc. Allt är fokuserat på CO2 och allt går ut på att dölja alla andra fakta som kan rubba AGW-hypotesen. SMHI bidrar till denna pseudoföreställning.

 7. Gustav

  #2:
  Det beror såklart på klimatförändringarna, den globala uppvärmningen ligger långt bakom oss….

 8. ThomasJ

  Vet inte hur mycket OT detta egentligen är, men det måsta nog vara rätt trevligt för Ekskan att ta sig en skattebetalad tripp till New York, oder… = 😉
  Länk:
  http://www.regeringen.se/sb/d/18617/a/238274
  Fy f** och mer därtill…
  Mvh/TJ

 9. Kenneth Mikaelsson

  Kan väll inte förvänta sig under från SMHI´s sida de har ju stora problem med att försöka ”spå” väder i längre intervall än en vecka…. en ekonom måste ju ses som en profet i en vädermans ögon.. som kan sträcka sina bedömningar till nästa kvartals rapport… så låt vädergubbarna släppa väder ingen mening att bli upprörd över den ty de vet ej bättre..