Ett öppet brev till Hans Rosling

Jag har vid flera tillfällen haft glädjen att lyssna till Hans Rosling som häromdagen skrev i DN om fattigdomen i världen. Eftersom jag dels uppskattar Hans, dels ser honom som en viktig opinionsskapare så bestämde jag mig för att skriva ett personligt brev till honom. Nedanstående brev har också skickats med ytpost till Hans.
 
Käre Hans,
jag vill börja detta brev med att tacka dig för att du är en av dem som mest bidragit till att göra mig till en stor framtidsoptimist. När du berättade att antalet barn som föds i världen inte ökat på mer än 20 år så förstod jag att jag inte behövde vara lika rädd för det som tidigare varit det som oroat mig mest, nämligen en ”ohämmad befolkningsökning”. Det innebär ju faktiskt att den enda anledningen till att antalet människor på jorden fortfarande ökar är att vi lever längre och därmed att vi har fått det bättre.
Jag kanske ska nämna att även om det är det jag fått veta av dig som varit det viktigaste för att göra mig till optimist, så är det inte det enda. En annan som också bidragit till detta är författaren Lasse Berg som när han 30 år senare återvände till platser han besökt omkring 1970 till sin förvåning upptäckte att människorna fått det bättre.
Lasse Berg är också intressant däri att han står för den positiva syn på människan som är så vanlig i Sverige och så sällsynt på många andra ställen i världen. Det är en människosyn som också lyser igenom i många av Astrid Lindgrens underbara böcker.
Men för att återgå till dig och det du har att ge oss som lyssnar på dig. Det mest intressanta i dina framträdanden är ju att du bygger på fakta. Det är faktiska siffror på medellivslängd, barnafödande m.m. som verkligen visar inte bara att människorna fått det allt bättre, utan att de faktiskt följer efter oss i den rikaste delen av världen. Dina siffror visar ju att en del länder har samma standard som vi hade för 50 år sedan, andra som vi hade det för 30 år sedan.
Det viktiga är att det går framåt nästan överallt i världen.
Jag kan också nämna att när du berättar att tvåbarnsfamiljen är norm i stora delar av världen, också länder där många i den rika tror att alla fortfarande är fattiga och att kvinnorna föder alldeles för många barn, så gör jag min egen tolkning av detta.
Min tolkning är att världens kvinnor håller på och reser sig ur att mångtusenårgt mansförtryck. De accepterar inte längre att deras enda uppgift i livet är att föda söner. Tillsammans med den tekniska revolutionen, speciellt mobiltelefoni och internet, så lever vi nu i en tid så omvälvande att ”ingen förstår den”. Du och jag har ju båda tillbringat en tid i Moçambique och jag vet inte hur du upplevde tiden där, men jag kände att jag kommit till en kultur där det pågick en kamp mellan två världsbilder, den magiska och den rationella.
Då kändes det som om det skulle ”ta generationer” innan den rationella världsbilden skulle vara det normala. Jag tror fortfarande att förändringar tar generationer, men påstår jag, idag är en generation ungefär 10 år. Så snabbt går förändringarna och så genomgripande är dem.
En så snabb och genomgripande social omvälvning skapar naturligtvis konflikter. Männen slår tillbaka. De stora medierna är fulla av nyheter som uttalat eller ej, till stor del handlar om att män i hela världen håller på att förlora kontrollen över sina kvinnor. Jag kan i det sammanhnget nämna att när jag hör exempelvis om hur kvinnor i Sao Paulos tunnelbana trakasseras, så blir jag naturligtvis inte glad, men jag tolkar det ändå som ”goda nyheter”. Antingen har det alltid förekommit och då betyder det att kvinnorna inte längre accepterar det, eller också är det något nytt som har att göra med mäns desperata försök att behålla ett övertag. Oavstt vilket så är det ett bevis för att kvinnorna flyttat fram sina positioner.
Det främsta skälet till min optimism är helt enkelt min övertygelse om att i efterhand kommer det tjugoförsta århundradet att ses som kvinnornas århundrade.
Men det finns tyvärr ett inslag i dina framträdanden som jag skulle önska att du gjorde på ett annat sätt. Som jag nyss skrev så är en av de saker jag verkligen uppskattat att du alltid utgår från statistiska uppgifter och fakta. Du har också inhämtat fakta om användningen av fossila bränslen. Dessa fakta är alldeles korrekta.
Något som däremot inte bygger på fakta utan på beräkningar baserade på teoretiska modeller är klimathotet. Det är förvisso sant att atmosfärens halt av koldioxid ökat i stort sett linjärt i snart 70 år, och att det under ett par decennier av denna tid också skedde en relativt snabb temperaturökning. Sambandet mellan koldioxidhalt och medeltemperatur är dock inte så självklart som det brukar beskrivas.
Om vi börjar med den information som borrkärnor i Antarktis och Grönland givit så är det visserligen sant att det har funnits en samvariation så att koldioxidhalten varit högre under varma perioder och lägre under kalla, men borrkärnorna visade också att det alltid var temperatur-förändringarna som kom först.
Om vi sedan går till vår egen tid så har temperaturen ökat med knappt en grad sedan industrialismens genombrott ungefär 1870. Det mesta av denna uppvärmning skedde i två perioder, en mellan ungefär 1910 och 1940, och en mellan säg 1975 och 2000. Det intressanta är att klimatforskarna hävdar att ”deras modeller visar” att den senare ”måste ha berott på ökningen av mängden växthusgaser”. Eftersom ökningen av mängden växthusgaser under den första delen var för liten för att förklara den uppvärmningen så berodde den alltså på någonting annat (som de inte kunnat förklara).
Dessutom var det så att när användningen av fossila bränslen tog riktig fart efter andra världskriget så sjönk temperaturen i ungefär 30 år, och som du säkert vet så har det heller inte blivit ”signifikant”varmare de senaste 17 åren.
Däremot har jorden blivit grönare, och skördarna har blivit större.
Avslutningsvis, det positiva budskap som du sprider är så viktigt och det hoppas jag att du kommer att få fortsätta med – världen runt. Jag skulle inte önska att ditt budskap ska bli förvirrande för alla dem som tror att klimatfrågan är vår tids ödesfråga genom att du tydligt ifrågasätter klimathotet, men jag tror faktiskt att ditt budskap skulle kunna få ännu större genomslag om du också berättade om hur matproduktionen i världen utvecklats.
Det skulle ju faktiskt kunna vara så att ökningen av koldioxidhalten bidragt till att skördarna i världen blivt större.
Avslutningsvis så vill jag än en gång tacka dig för att du sprider ett optimistiskt budskap runt världen.
Hälsningar
Sten Kaijser

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack Sten, för Dina alltid positiva tongångar. Själv är jag mer åt det andra hållet, och tror tyvärr att Hans Rosling (liksom Uppdrag Gransknings Janne Josefsson) har en PK-barriär, bortom vilken vissa ämnesområden och tankar är tabu.
  Var det inte Rosling som för något år sedan skrev en gästkrönika i DN, där han liksom Pär Holmgren fick ont i magen av tecken på smältande is i Arktis (+ det vanliga struntet) ?
  http://www.dn.se/ledare/kolumner/isande-sommar/

 2. Lasse

  Hans Rosling är optimistisk och bör kunna ta till sig uppgifter som inte är så alarmistiska.
  Men DN kolumnen var klart oroande. Vi hade en period då kärnkraftverken inte ville gå på vintern då vi kraftigt ökade våra CO2 utsläpp, vilket togs upp på politiskt håll. Nu hör vi inget om detta? Men vi kan ju alltid påminna MP om det när kärnkraften kommer upp på agendan.
  Här finns en kurva hans kunde bearbeta: http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Koldioxid-historisk-utveckling/?from3776=1900&to3776=2011

 3. QSL

  Precis! Hans Rosling är jättebra upp till en viss gräns. Klimathotet lär han aldrig ifrågasätta, det har han fått order om. Klimathotet är en perfekt överstatlig fråga som det går att bygga underbar global åtgärdspolitik kring. Precis som media har de politiska översteprästerna fattat att frekvent sprayande av varningar kring diverse av människan ”problemorsakande livsstilar” då och då över fårskocken så håller det hjulen snurrande i deras lurendrejeri. Det är ju för etablissemanget han föreläser och ibland emellanåt för vanligt folk som skall rösta på de korporativistiska systemoperatörterna. Vanligt folk har ju snappat upp deras budskap och då kan ju Rosling inte komma och säga nåt som går direkt kollisionskurs med det han tutat i översteprästerna.

 4. Lars Cornell

  Men hur länge skall Rosling och ’översteprästerna’ hålla fast vid sin tes. Jordens isar är nu normalstora, 17 år utan global uppvärmning, hur mycket mer behöver de för att ändra uppfattning?

 5. Gunnar Juliusson

  Det anordnas på Grand Hotel i Lund den 13 maj ett symposium om ”Forskningens Samhällsansvar”.
  http://www.fysiografen.se/aktuellt/default.asp?nid=59
  Arrangör är Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, och anmälan göres på länk ovan. Frågan som ställs ”Är svensk forskning trendkänslig? Är forskarna alltför följsamma och rädda om sina anslag? Kan skattebetalarna lita på att kraven på kvalitet, integritet och långsiktighet i forskningen tillgodoses?”
  Programmet tar upp bl.a. Fusionsforskning, Nationalekonomi, GMO, Humaniora. Ullrika Sahlin, post doc vid Centrum för miljö- och klimatforskning i Lund talar över ämnet ’När beslutsfattare knackar på – att vara beredd att ge ett vetenskapligt svar’, som rimligen borde ta upp klimatfrågan. Ullrika Sahlins publikationer (ur Lunds universitets publikationsdatabas):
  2013
  •Arguments for considering uncertainty in QSAR predictions in hazard and risk assessments.
  •The quality of the outdoor environment influences children’s health. -A cross-sectional study of preschools.
  •Uncertainty in QSAR predictions.
  •Understanding quantitative structure-property relationships uncertainty in environmental fate modeling
  2012
  •Benefits of biofuels in Sweden: A probabilistic re-assessment of the index of new cars’ climate impact
  Således bör klimatmodellering och relevanta frågor om vetenskap, styrning, och relation till media tas upp. Själv är jag på möte i Uppsala den dagen. Kanske någon annan har möjlighet att deltaga.

 6. Claes Johnson

  Det skall bli intressant att se hur Rosling hanterar motsättningen mellan fattigdomsbekämpning och utsläppsbegränsning i det svar på Stens öppna brev som måste komma.
  Claes

 7. Ann LH

  Sten Kaijser, bra initiativ! Förhoppningsvis blir detta brev inledningen till ett fördjupat kunskapsutbyte. Koldioxidens positiva effekter på vegetationen har hittills sopats under mattan av media. Om Hans Rosling får upp ögonen på detta förbisedda faktum och hjälper till med att föra ut det till allmänheten skulle det kunna ge många tankeställare. Om politiker och media dessutom kunde ta till Lennart Bengtssons positiva budskap om klimathotet samtidigt som de med Roslings hjälp blev uppmärksammade på koldioxidens positiva effekter kunde vi här i väst komma ur den på alltför många sätt hämmande klimathotseran.

 8. Ulf L

  Jag hörde Hans Rosling tala för gymnasieungdomar här i Uppsala nu i mars. Han nämnde klimathotet men tonade ner det och hävdade att det fanns andra viktigare problem. Det verkar som han i mångt och mycket delar Lennart Bengtsson syn på AGW och jag tror inte det är ett tillfällighet.
  Ett citat ur ett av tal hösten 2013. ”If you burn coal you save children”
  Han stöder visserligen IPCC vetenskapliga del men böjer sig för fakta. Det är fakta han lever på och för.

 9. Sten,
  Bra initiativ. Skall bli intressant att få ta del av hans svar. Om du får något. Verkar vara ett känsligt område för honom eftersom han inte (mig veterligen) har berört det tidigare.

 10. Mikael W.

  Detta är skrivet av Anders Romelsjö:
  ”Hans Rosling, kollega på institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet blev till ”Årets Svensk” år 2012. Våren 2012 blev Hans också utsedd av den amerikanska tidskriften Time till en av de 100 mäktigaste opinionsbildarna i världen, tillsammans med Daniel Ek från Spotify. Jag lärde känna honom som något yngre medicinare i Uppsala 1968.
  Vi gick båda med i demonstrationståg för stöd åt Vietnams folk och mot USA-imperialismen och bar FNL-gruppernas märke. Vi diskuterade livligt hur man bäst skulle få till en bättre värld. Mot intelligente och slagkraftige Hans Rosling blev det inga promenadsegrar i debatterna. Hans Rosling var vänster-socialdemokrat och jag stod längre till vänster. Han har ändrats föga i sitt sätt sedan 1968, och det känns bra. Hans har föredömligt nog arbetat som läkare i Mozambique för 30 år sedan, och där gjort en viktig forskningsinsats.”
  Kan vara bra att veta om man vill förstå Hans Roslings agenda. Han får dessutom betalt av FN. Vad tror du han kommer driva för frågor då? FN-kritiska? Hundar bitar sällan husse.

 11. Peter Stilbs

  Ingvar #9 – se länken i min kommentar #1

 12. Kommentar borttagen
  jag vill inte ha några kommentarer som pådyvlar Hans Rosling motiv som kommentatorn inte vet något om
  Sten Kaijser

 13. Peter #1
  Hoppsan

 14. Vad är det för j_vla skitsnack, Thomas Kaijser!?
  Jag har inte pådyvlat honom några motiv! Jag recenserade hans föredrag för IPCC:s AR5-släpp i september.
  Och har, precis som andra här funderat över var och varför han finns i denna debatt.
  Att han håller på med sitt (familje)företag närmast på heltid numera, det säger han fö också i föredraget.
  Skärpning!

 15. Gunnar Strandell

  Bra initiativ, Sten!
  Jag skulle gärna vilja se en kommentar från Hans Rosling till grafen i mitten av Figure SPM.4.
  i IPCC WGII AR5 Summary for Policymakers.
  I mina ögon har den stora likheter med de grafer förväntad befolkningsutveckling som visades tills Hans Rosling nyanserade bilden med fakta. Och av någon anledning är det till en del samma organisationer som påstår att graferna visar den förväntade utvecklingen. De hade fel om befolkningstillväxten och så långt vi kan jämföra med observationer ser det inte ut att gå bättre med temperaturutvecklingen.
  Länk, grafen finns på sid 38:
  http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf

 16. Sailor

  För inte så länge sedan var konsensus att befolkningsökningen leder till katastrof (fortfarande konsensus i CAGW världen tror jag).
  Rosling argumenterar emot detta. Och har fått MSN med sig! Vilket är en helt otroligt bedrift.
  Istället för att försöka få Rosling att förstå ikke hotet av CO2, vilket kan kanske gå men troligtvis inte, se och lär av honom istället.
  Hur och vad har han gjort för att bryta och få fram fakta/statistik som tidigare gått emot gängse uppfattning?

 17. Thomas P

  Jonas N #14 Du måste förstå de inofficiella reglerna här. Aggressiva inlägg av den typ du ständig kommer med fungerar bra så länge du angriper folk som forumets ansvariga ogillar, men säger du samma sak om någon de sympatiserar med blir du bortklippt.

 18. Ledsen Thomas, men återigen får du saker och ting fel. Där fanns inget ’aggressivt’ i min kommentar, heller inget som utgör ’angrepp på folk’. För övrigt är ditt ’påstående’ (om det nu hade varit allvarligt menat) hur lätt som helst att falsifiera.
  Dessutom, och det är ngt du defintivt borde lära dig någon gång: Att påpeka att det folk säger och hävdar inte stämmer, eller bara inte håller ihop inbördes, eller med vad de tidigare hävdat, eller bara att man har en annan uppfattning är inget ’angrepp’.
  Men visst, där finns många som menar att sådant i sig är kränkande, och utgör ett personangreppangrepp. Du ’argumenterar’ ofta längs den linjen, samtidigt som du själv väldigt gärna kastar både tillmälen och värre runtomkring dig … Ochförstås gnäller om du får svar på tal.

 19. Jonas N och Thomas P,
  först måste jag fråga Jonas vad min bror Thomas Kaijser har med det här att göra?
  Jag antar att det var mig du var arg på. Sedan skulle jag egentligen ha önskat att vi helt hade sluppit ifrån alla påhopp på bloggen, men om jag skulle ta bort alla interna påhopp så skulle det vara ett heltidsarbete så att det orkar jag inte ens försöka.
  Däremot var det jag som genom mitt inlägg tog in Hans Rosling på denna blogg och då tycker jag att jag har ett ansvar att han inte ska utsättas för angrepp och elakheter. Däremot får ni kritisera mig om ni vill.
  Jag bryr mig inte.

 20. Börje S.

  Det vore ytterst intressant om Rosling finge skriva ett huvudinlägg överbefolkningshysterin på 70-talet och eventuellt om klimatskräcken i våra dagar på den här bloggen.
  Och när vi nu fått två inlägg presenterade för oss om havsnivåer (tack för dem) vore det likaledes intressant om vi finge läsa SMHI:s syn på dessa. SMHI rekommenderar ju diverse kommuner att förberda sig på flermeterhöga förhöjningar inom bara ett halvsekel. Visst vore det intressant att få följa resonemanget som lett fram till så förskräckliga spådomar?

 21. Sorry Sten, det var förstås dig jag syftade på.
  Mitt inlägg innehöll inga påhopp alls. Utan var i grunden väldigt postivit till Rosling (men negativt till hans få inhopp i klimatalarmismen). Där fanns noll påhopp eller elakheter!
  Ännu mindre pådyvlades han motiv som han inte har (eller som du korrekt påpekar att jag inte känner till). Däremot kommenterades hans ord. Jag har absolut ingen aning om vad du kan ha syftat på, än mindre i relation till några kommentarsregler.
  Om något skall ses som ’påhopp’ (eller iaf osant negativt påstående) vore det ditt om att jag ’pådyvlade motiv’, som dessutom ersatte vad jag faktiskt skrivit.
  Dessbättre har jag kvar inlägget, och tänker lägga ut det igen. Om det var ngt specifikt där du menar jag borde formulerat helt annorlunda får du gärna meddela mig (i förväg) och notivera (för jag menar att #12 är obegripligt).
  Och om det är så att normalt sansade inlägg här försvinner för att de inte (enbart) är hyllningar till vissa deltagare i den offentliga debatten, och vad dessa där säger, då är det kanske bra om TCS klargör detta i ngn helt ny och väldigt tänjbar och godtycklig ’modereringspolicy’.
  Men ett bättre förslag vore då (i mitt tycke) ifall de som inte vill ha kommentarer under sina artiklar stänger av kommentarsfuntktionen för dessa.

 22. PS Jag tycker initiativet med ditt brev till Rosling är lovvärt, Sten K, och kan bara se positiva konsekvenser för detta. Men mitt (raderade) inlägg #12 påpekade att även IPCC- och klimathotssidan gärna vill ha ROsling på sin sida. Av fullt förståeliga skäl DS

 23. Helge

  Lite OT
  http://sourze.se/2008/07/12/tio-tecken-pa-din-avprogrammering__66972#.U0QE_Pl_uGP
  Fast det är klart, om ”eliten” ser till att alla svaga har det bra, kanske man kan förlåta dem. För finns det egentligen en absolut sanning?

 24. Mikael W.

  Helge #23, fantastisk hänvisning!
  Den var på pricken.
  Precis så tänker jag och säkert många andra skeptiker/cyniker.

 25. Ingemar Nordin

  Sten,
  Ditt öppna brev är mycket lovvärt. Ännu roligare hade det varit om föremålet för din uppvaktning svarade i ett annat öppet brev – gärna som ett blogginlägg på KU. Hans R. brukar ju inte vara blyg av sig.
  Det som gör mig tveksam till om han kommer att svara på dina skeptiska anmärkningar angående den omätbara korrelationen mellan koldioxidutsläpp och global temperatur, är att han är kompis med Tällberg Foundation
  http://www.tallbergfoundation.org/?search=&s=Hans+rosling
  Apropå Tällberg så går det visst inte helbra
  ”Dalarna
  Nyheter från Dalarna på Facebook. Gilla DT nu!
  Dalarna
  http://dt.se/1.2987212
  Tällberg Foundations servicebolag i konkurs
  TÄLLBERG STOCKHOLM
  Stiftelsen Tällberg Foundations servicebolag i Stockholm med 10 talet anställda har på Tällberg Foundations begäran försatts i konkurs.”
  Från oktober 2013. Så syyynd då! 🙂

 26. Ingemar Nordin

  Jonas,
  Jag vet inte hur ditt bortsorterade inlägg såg ut. Men jag är helt överens med Sten om att vi skall ha skärpt moderering när det handlar om gästinlägg och, som i det här fallet, försöksballonger för att få igång en dialog.
  Så, Jonas N, släpp det här.

 27. Ingemar Nordin

  OT: De engelska skolbarnen blir uppenbarligen lika hjärntvättade som våra egna:
  ”In the report, authors Andrew Montford and John Shade describe how environmentalism has come to permeate school curricula across the UK, featuring in an astonishing variety of subjects, from geography to religious education to modern languages. Passing examinations will now usually involve the ability to recite green mantras rather than understanding the subtle questions of science and economics involved.
  The authors review in detail the climate change teaching materials currently used in British schools, with disturbing results. There is ample evidence of unscientific statements, manipulated graphs, and activist materials used in class and even found in textbooks.
  The report also describes how activist teachers try to make children become the footsoldiers of the green movement, encouraging them to harass their schoolmates and pester their parents to bring about “behaviour change”.
  The use of fear of climate change to alter children’s behaviour is also highlighted. This is undoubtedly having harmful consequences on children’s development and surveys indicate that fear of the future is widespread. The report quotes one child as saying:
  “I worry about [global warming] because I don’t want to die.”
  Author Andrew Montford says: “The brainwashing of our children for political ends is shameful. Those responsible for education in the UK need to take action and take it quickly”
  http://www.thegwpf.org/new-report-reveals-green-brainwashing-in-uk-schools/
  Man önskar att de gröna fanatikerna skulle tänka lite på våra barn och barnbarn innan de utsätter dem för denna indoktrinering.

 28. Börje S.

  Lars Bern fortsätter sin kamp mot klimatmånglarnas, Obamas och EU:s massiva fusk och förljugenhet:
  ”…Det inträffade bekräftar att IPCC:s bedömningar hela tiden har varit politiskt styrda. Förra året lobbade Obama-administrationen och flera europeiska regeringar för att få IPCC att tona ner och till och med utelämna uppgifter som visar att det inte varit någon global uppvärmning sedan slutet av 1990-talet. Associated Press rapporterar att USA och Europa ansåg FN borde underlåtit att informera om den paus i uppvärmningen som nu har pågått under de senaste 17 åren. AP rapporterar att Tyskland krävde att hänvisningen till avmattningen ska tas bort.
  USA uppmanade också författarna att inkludera den ledande hypotesen att minskningen av uppvärmningen är kopplad till mer värme överförs till det djupa havet, konstaterade AP. Detta är en hypotes utan något som helst stöd i faktiska observationer, som vanligt!
  Som en följd av de massiva påtryckningarna från västvärlden tonade IPCC ned pausen i den globala uppvärmningen…”
  http://antropocene.se/2014/april/varfor-deltar-sverige-politisk-manipulation-av-ipcc-rapporter.html
  Och här kan ni läsa en suverän sammanfattning av klimathoteriet komplett med citat direkt ur de värsta klimathotsgangsternas blåljugande talorgan:
  http://www.forbes.com/sites/larrybell/2013/02/05/in-their-own-words-climate-alarmists-debunk-their-science/

 29. Ann LH

  Börje S. – Tack för länken till Forbes #28 och till alla insiktsfullt roande kommentarer.

 30. Rosenhane

  Ingemar 26
  Vad beträffar din anmodan till Jonas känns det lite som en återgång till fagerströmianismen.
  Att gå på tå för vissa somliga kan aldrig vara en bra strategi.
  Självklart måste strategiskt intressanta personer förväntas kunna tåla att belysas som vilken Al Gore som helst och så även Hans Rosling. Hur skulle det annars se ut?

 31. Sten Kaijser

  Hej Rosenhane,
  jag skrev ett brev till någon som jag har känt länge och som av olika anledningar blivit en känd person
  för mig är Hans Rosling inte bara ett namn
  utan en människa som jag tycker om

 32. Kolla på denna tre år gamla tråd där vi diskuterade Hans Rosling, börjar med Kent Forssgren #6 och slutar med min #74:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/03/31/ekonomer-och-klimatfragan/

 33. Pelle L

  Nej, kära Stockholmsinitiativare,
  nu börjar ni fransa ut i kanten, som de brukar säga i På Minuten.
  Och Ingemar Nordin gör en klassisk ”Titta en fågel” i #27
  Jag säger som plastikkirurgen: Ett lyft rekommenderas 🙂

 34. Börje S.

  #32 och ett par till
  Om KU genom Stens försorg bjuder in en gammal vän/bekant till att delta i utbudet kan man väl för sjutton hålla inne på invektiven åtminstone tills ett eventuellt bidrag från denne utomstående publicerats. När man väl läst detta är det dags för eventuell kritik men då helst på innehållet.
  Och dra inte fram Al Gore. Han har blivit mångmilliardär på sitt klimathotande, där han inte ett ögonblick dragit sig för att ljuga alla som lyssnat rakt upp i ansiktet. Han kan väl förtjäna ett och annat okvädingdsord på sin skrattande promenad på väg till banken med ännu en eller två millioner. Dollar.

 35. Börje S.

  #34
  Fel nummer.
  Jag riktade mig mot#33 och några till. Inte mot Börje G:s #32.

 36. ThomasJ

  Tips för fler än i tråden tilltalad person, månne…? 😉
  http://joannenova.com.au/2014/04/how-to-convert-me-to-your-new-religion-of-global-warming-in-14-easy-steps/
  Not bad at all! 😀
  Mvh/TJ

 37. Camilla

  Trist utveckling här! Skulle nog gärna vilja se Jonas N’s post för att själv kunna bedöma saken. Den omständigheten att Sten skriver ett beundrarbrev till Rosling är ”skumt” i sig plus Stens kommentarer. Ingemar i post #26 var inte heller någon höjdare. Syrliga reaktioner uteblev inte heller. Inget bidrag från mig, alltså!

 38. Pelle L

  Camilla #37, tålamod och tolerans!
  SI-företrädarna inser säkert, med lite eftertanke, att de har mer att vinna än förlora på att få behålla Jonas N:s kommentarer här.
  Så spill några ärtor i deras bankgirokonto nu 😉

 39. #12
  Jag håller med om mycket angående Hans Rosling, och han är definitivt en tillgång för vilken sida han nu än väljer att engagera sig. Men jag tror också att det är det som är bekymret här: Rosling har blivit (och är helt befogat) en stor PR-tillgång för nästan vad som helst som han uttalar sig för.
  Och det föredrag, den inbjudna föreläsningen om (den eg ganska beklämmande) AR5-releasen, dvs dess SPM som ju var det enda som släpptes i Stockholm i höstas, var verkligen inget kul att lyssna på, vissa avsnitt var tyvärr rent bedrövliga att behöva höra från en tänkande person som uttryckligen säger sig vara’independent’
  Han hyllar och helt makalöst höjer SPM:en till skyarna, och sägerThis, whatIPCC is, .. is as good as science can do. It’s a truly truly good report”. Hans prat om and you can see on the outside that it’s true … what SPM can have some uggly first page” kanske mest skall ses som ett skämt, en lustifikation för att få några lätta skratt, men vad han påstår i sak är ju faktiskt totalt nys.
  Innehållsmässsigt fanns där inte mycket som betyder ngt, men mycket snömos:
  ’Vi kan se att havsnivåerna stiger .. ’
  ’Osäkerheterna är det som gör rapporten så vederhäftig … ’
  ’Dessa är 95%-iga säkerheter … där finns 2-3% chans att det blir värre ändå .. och 1% att det blir mycket värre’
  ’Frågan huruvida människan ändrar klimatet … den är över, den är avgord’
  ’Människors beteende orsakar att linjen (havsnivåer) ökar … och sen bortom kontroll’
  ’Bangladesh drabbas fruktansvärt … katastrof’
  Varefter där kommer lite hockeyklubbor mm
  Som grädde på moset slänger han in några av de typiskt insinuanta facklorna som brukar insinueras mot ’förnekare’, tex om kopplingen mellan rökning och cancer, mellan HIV och aids mm. Han tom pekar ut ’demography deniers’, kanske för att få med sig några billiga skratt från detta audiotorium.
  Så nej, jag förstår fullt ut att IPCC-falangen,att klimathots(politik)anhängarna mfl velat få med Rosling på sin sida. Och det verkar som de lyckades iaf i denna PR-stunt. Och även om Rosling blir klokare och kunnigare rörande detta tror jag inte att han lika publikt kommer att framföra detta. Dessutom är han ju mest intresserad av sitt företag och underhålla (och generera inkomster) mha det ..
  ____________________________________________________________________________________________________________
  Camilla, Börje S, Ingemar (Thomas) mfl
  Som ni ser finns där varken invektiv, agressiva eller pådyvlade motiv.
  Sten K meddelade dock att den sista parantesen var vad han syftade på, och jag vill därför understryka att jag ingalunda menade att han (ibland och sällan) hoppar in i klimatdebatten för pengarnas skull. I detta fall sa han uttryckligen att han inte fick betalt och således var ’completely independent’
  Istället syftade jag på att vad han numera håller på med sitt Gapminder och där funnit sin plats där det går bra för honom, och är både framgångsrik, uppskattad och verkar ha roligt. Att hoppa in och delta i klimatdebattens gyttebrottning är nog inte alls är lika lockande för honom … av helt uppenbara skäl!

 40. Camilla

  So much for that! Alltså! Kan vi få slippa tramsiga beundrarbrev (t.ex. från Sten) och hålla oss till saken med vederbörlig personlig påpuckling? Räcker så bra, vilken faktiskt är trivsamt förutsägbar!
  PS. När jag läste Stens öppna brev, så tog jag mig åt huvudet och gastade på hundarna de fem i hallen. Ut!

 41. Camilla

  Bloggens starka och vinnande sida har varit sakdiskussionen bortom enskilda personers personliga auktoritet och auktoriteter i allmänhet som IPCC. Fortsätt så, så kommer bidragen!

 42. Camilla

  Det är möjligt att vi på kvinnofronten ser saker och ting något annorlunda (ehuru vetenskapligt bildade) , men om jag hade varit Rosling, så hade jag blivit lätt generad över Stens brev – sett från mitt perspektiv och min kunskap av karlar (se mina gamla inlägg). Min beundran för Madame Curie vet inga gränser beträffande hennes forskning, men som person? Nu har jag sagt vad jag tycker i denna sak, så nu ger jag mig för stunden. Vårbruket tar sin tribut!

 43. Ann LH

  Camilla – snälla dra inte in någonstans genusfront här
  Mvh
  Ann LH

 44. Camilla

  Kära Ann!
  Det vore det sista jag skulle göra (genusfront), men som kvinna borde du veta att det finns en viss könsbunden skillnad mellan män och kvinnor i tyckandet. Kanske litet i infallsvinkeln? Denna tycker jag är endast berikande såsom överboostad tjej av min pappa! Att vi kvinnor faller in med tunga sakargument mot ”grabbarna” och skjuter dem i sank är bara kul (endast he-he, som min favoritdotterdotter runt 30 år säger), men när det gäller psykologien, så tror jag att vi kvinnor har ett övertag. Det var allt på denna punkt!
  Inte bara vårbruket tar sin tid (bara kul!), men från måndag kommer invasionen av barn och barnbarn med allas bättre hälfter (de senare just nu). Kul också! Närmare fyrtio pers, som skall förläggas och underhållas. Här går vi på högspinn. Synd bara att jag inte kan skicka ut dem att gräva någonstans. Här har vi inga problem med CO2, mer ”sånt”, så växer det bättre säger min allt-i-allo, som kan grejerna för att fixa drygt 200 hektar!

 45. Skogsmannen

  Ann L-H!
  Tror nog att vi skall skilja på genustrams och det som kallas kreativa olikheter.
  Camilla!
  Lycka till med vårbruket!

 46. Gunnar Strandell

  Thomas J #36
  Jag har läst länken och tycker att steg 11 räcker, både för vetenskapliga artiklar, blogginlägg och vår vardagliga samvaro:
  ”Step 11 – Stop lying. If you think it is okay to lie if it’s for a good cause, you are wrong.”

 47. Pelle L

  Mitt lilla bidrag till smutskastningen:
  Att Hans Rosling gjort så’n succé ute i världen, och kanske speciellt i den anglikanska,
  tror jag mycket hänger på hans speciella svengelska dialekt.
  jag som vanlig svensk finner den smått komisk, och jag kan tänka mig att engelsmän och amerikaner vrider sig av skratt.
  Och det uppskattas av den gode Hans, som brer på med apspelet.
  Peter ”Birdie Nam Nam” Sellers ligger långt i lä i The party.
  Men statistiken som Hans R presenterar är ju inget märkvärdigt egentligen (och hans budskap är ju i mycket grundat på just statistik): Det är snarare förvånande att inte något av alla de otaliga FN-organen, t.ex. WHO, har presenterat det samma.

 48. Stickan no1

  Hans Rosling förekommer i radioprogrammet ditt parti i P1 från radioteatern från fm idag.
  Bakgrund http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4607&artikel=5748451
  Programmet:
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/362101?programid=4607
  Lite kul är det med timingen 🙂
  ”Alla älskar Hans Rosling” säger de nämligen i sketchen.
  Börjar misstänka att någon av de som skriver materialet också läser KU.

 49. Pelle L

  Tack för länken, Stickan no1, det var ”intressant”!
  Men jag förstår inte hur det kan produceras något så dåligt när det skall vara humor och satir.
  Är det någon som drar på smilbandet till detta? Eller till Söndagsmorgnarnas ”Public Service”, eller än värre, det förhoppningsvis avsomnade Surdegshotellet?
  Var är Hasse & Tage och Galenskaparna?
  Är det bara jag som är för korkad för att förstå?
  Jag är visserligen medlem i TTF 😀
  https://www.youtube.com/watch?v=F-OgXq4Lqyw