UAH för oktober 2014

uah okt 2014

Resultat för oktober 2014 enligt UAH blev + 0,37 grader C.

YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2013 1 0,497 0,517 0,478 0,386
2013 2 0,203 0,372 0,033 0,195
2013 3 0,200 0,333 0,067 0,243
2013 4 0,114 0,128 0,101 0,165
2013 5 0,082 0,180 -0,015 0,112
2013 6 0,295 0,335 0,255 0,220
2013 7 0,173 0,134 0,211 0,074
2013 8 0,158 0,111 0,206 0,009
2013 9 0,365 0,339 0,390 0,190
2013 10 0,290 0,331 0,249 0,031
2013 11 0,193 0,160 0,226 0,020
2013 12 0,266 0,272 0,260 0,057
2014 1 0,291 0,387 0,194 -0,029
2014 2 0,170 0,320 0,020 -0,103
2014 3 0,170 0,338 0,002 -0,001
2014 4 0,190 0,358 0,022 0,092
2014 5 0,326 0,325 0,328 0,175
2014 6 0,305 0,315 0,295 0,510
2014 7 0,304 0,289 0,319 0,451
2014 8 0,199 0,244 0,153 0,061
2014 9 0,294 0,187 0,401 0,181
2014 10 0,367 0,335 0,399 0,191

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. jan-åke

  Hej Lena! Tack för att du fortsätter att presentera dessa siffror som kontrast mot skrämselpropagandan man matas med…

 2. Ingemar Nordin

  Har inte variabiliteten minskat åtskilligt sedan -79 till -97? Den innevarande 18-årsperioden verkar vara ovanligt lugn. Frågan är om vi kan leva i ett sådant här stabilt klimat? 🙂

 3. Ingemar
  Jo så ser det ju faktiskt ut. ENSO är dessutom hyfsat högt ändå. Knappast något La Nina förhållande i alla fall.
  http://www.bom.gov.au/climate/enso/indices.shtml

 4. björn2

  Då väntar vi med spänning på att NOAA deklarerar VARMASTE OKTOBER NÅGONSIN!!!!

 5. Björn

  Sedan januari 2013 t.o.m oktober i år har vi haft en medelhöjning om 0.248 grader, Här finns ingen trend, alltså en linje utan lutning där värdena varierar kring en platå. Vi har nu passerat ett svagt solmaximum i solcykel 24 , vilket inträffade i februari i år. Vi behöver mängder av CO2 om vi skall kompensera för det energibortfall som blir följden av solens minskande aktivitet. Men det bli nog som många solforskare ändå fruktar, att vi går mot en kallperiod som kommer att likna Maunder minimum.

 6. Jonas Fogelqvist

  @björn2. Bara ett stilla påpekande: Eftersom oktober 2014 tillsammans med oktober 2012 var varmaste oktobermånaden i UAH:s mätningar vore det kanske inte så märkligt om NOAA:s oktobersiffror också blir höga.

 7. Gunnar Kjelldahl (C)

  Tack Lena Krantz.
  UAH-grafen visar ju mycket tydligt att om man ser klimatet i lite längre perspektiv än enstaka år, så är trenden obevekligen den att varje årtionde blir varmare än sitt föregående. Temperaturen fortsätter att öka, om än förstås inte lika brant som mellan Pinatubo-avkylningen -93 och El nino-uppvärmningen -98.

  Det är fortfarande den sistnämnda avvikelsen som utgör grunden för hela missuppfattningen att klimatförändringarna upphört ”sedan 17 år”. Vill man se rättvisande trender så kan man inte välja en starttidpunkt som ligger strax före en extremavvikelse.

  Däremot kan jag tillstå att en del debattörer, och då faktiskt även en del vetenskapsmän, gjorde samma misstag under 90-talet där de två extremavvikelserna jag nämnt ovan, som också syns i grafen, sades vara ett bevis för att temperaturökningstakten var brantare än vad man ser långsiktigt. Det var också fel.

 8. Röda Stjärnan

  @ Gunnar Kjelldahl (C) # 7

  Det är inga klimatförändringar som upphört. Klimatet kommer alltid att förändras oavsett vad vi människor hittar på. Tänkte idag på alla tiggare som blivit allt vanligare på gatorna. Tänk vad de 500 miljoner som slösas av Sverige i en meningslös klimatfond inom FN hade kunnat användas för att hjälpa dessa människor istället. Vansinniga prioriteringar som vanligt av politiker nu för tiden. 4 miljarder ska det bli fram till 2018. Blir nog säkert effektivt använda pengar!

 9. Gustav

  Gunnas Kjelldahl, #7:
  Är det inte lite naivt av dig att tro att du kan förklara varför temperaturen utvecklas som den gör och vad det beror på? Jag trodde du var politiker och därmed var intresserad av att ta till dig observationer?

  Sen undrar jag vad det finns för logik i ditt påstående om att detta årtionde är det varmaste hittills? Är det inte ökningstakten som är intressant? Vem bryr sig om ett årtionden är 0,001 C varmare än innan. Ökningstakten verkar ha varierat i 20-30 årsintervall under 1900-talet och det pågår mycket forskning om varför dessa platåer inträder.

 10. Slabadang

  Till vanligt folk (inte politiker)!

  Med det sunda förnuftet i behåll kan du INTE bli politiker i något av de etablerade partierna idag. Skulle du dessutom vara beredd att ta ansvar för det och till och med strida för det så har du en totalt utesluten möjlig karriär inom dessa.

  När politiker får sina hallucinationer och tror att klimatförändringar är något nytt och som inte pågått under 4.500 Milj år och borde ha upphört för att människan utvecklats så behöver man inte veta mycket mer för att ställa diagnosen … smittad av ”epidemisk klimathypokondri”. En motsvarande djup debatt initierad av gröna politiker vore väl ”Dont you belive in space” ?.

  Vårda och skydda ditt förnuft. Det är under attack!

 11. Björn

  Gunnar Kjelldahl [7]; Hur kan du tro att det blir varmare när solen mer och mer går ner i magnetisk aktivitet, som därmed medför avtagande solvind, som i sin tur släpper in mer kosmisk strålning och därmed ökar den totala molnmassan? Hur kan CO2 huxflux påverka denna mätbara påtagliga process? Det vi nu ser av förändrat mönster i vår polnära jetström, är på grund av minskad solenergi. Tror du att vi kan bromsa en ny istid med lite CO2? Minskar solenergin vid ekvatorn, får naturligtvis detta konsekvenser för resten av jordklotet. Hur tänker du kring detta?

 12. Gunnar Kjelldahl (C)

  Gustav #9

  Ja, det är ju där problemet ligger Gustav. Jag litar till den vetenskap som finns världen runt, och vars slutsatser ligger till grund för FN:s klimatpanel, medan klimatskeptikerna litar till bloggarna och enstaka avvikande uppfattningar bland forskare i områdets utkanter. Kalla mig gärna naiv, men låt det då stå i motsats till den rent vetenskapsfientliga och konspirativa världsbild som allt emellanåt framträder på detta forum.

  Ökningstakten är det som är intressant, och flera efter varandra följande årtionden med allt högre temperatur är ett bra mått på ökningstakten, betydligt bättre än en trend med valt startdatum för att få bäst utslag för sina syften, på bekostnad av helheten. En del brukar sålunda hävda att det inte varit någon temperaturhöjning på 18 år. För 18 år sedan var det 1996. Då var medeltemperaturen en. NASA:s mätstatistik +0,47 gr. högre än basperiodens 51-80 medelvärde. Medeltemp för de därpå följande 10 åren 97-06 var +0,69 gr. Medelvärdet för tiden 07-13 var +0,79 grader. (Medel för 2014 hittills är lite drygt det värdet). Ökningstakten är alltså inte ”0,0001 grad” utan det handlar om tiondelar av en grad per årtionde. Det kanske inte heller låter så mycket, men i de glaciärområden där temperaturen ligger runt nollan under sommarhalvåret så innebär varje tiondels grad en ökad avsmältning.

  Det finns inga tecken som tyder på att uppvärmningen skulle ha upphört, utan det handlar om naturliga variationer i hur brant kurvan är. Där inverkar många faktorer som de tidigare nämnda, men också solaktivitet, m.m. De klimatfaktorer som vi inte kan påverka är det inte så stor idé att fokusera på. Det vi kan påverka är utsläppen av växthusgaser, skogsskövling, befolkningstillväxt, och några till. Där bedömer forskarna bakom IPCC att det förstnämnda är det viktigaste och mest angelägna arbetsområdet.

 13. Gunnar Kjelldahl (C)

  Björn #11

  Det vi pratar om nu är inte kommande istider i tiotusentals årsperspektiv, utan en uppvärmning över en mansålder. Den uppvärmning som konstaterats är faktisk, och beror enligt forskarna i huvudsak på mänsklig påverkan, där koldioxiden ju bevisligen ökat från 280 till 400 ppm sedan vi började bränna kol och olja. Denna utveckling förutsåg f.ö. redan vår förste svenske nobelpristagare Svante Arrhenius i slutet av 1800-talet då förbränningen började ta fart..

  Börjar vi blanda in kommande istider i klimatresonemanget så kan vi lika gärna gräva vår grav direkt. Solen kommer ju också att slockna, men först ska den sluka hela solsystemet då den blir en s.k. ”röd jätte”. Jag tycker att vi börjar med att försöka rädda livskvaliteten på planeten för våra närmast kommande generationer i mänskligheten.

 14. Christopher E

  #7 Gunnar Kjelldahl

  Har sett vad som händer om du ser på detta årtusende hittills, dvs 14 år?

  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/from:2001/to:2015/plot/uah/from:2001/to:2015/trend

  Trenden är 0,03° per årtionde enligt UAH, vilket inte går att skilja från noll. Även avkylning ryms inom felmarginalen.

  Ser vi på ett annat dataset, HADCrut4, är trenden också noll:

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:2001/to:2015/plot/hadcrut4gl/from:2001/to:2015/trend

  Inte mycket ”obeveklig” uppvärmning där, trots rekordstora utsläpp.

 15. Christopher E

  #14

  Glkömde nämna att dataseten på Wood for trees inte är uppdaterade med oktober, men det ändrar inget i sak i ovanstående.

 16. Gunnar Kjelldahl (C)

  #8 ”Röda Stjärnan”
  Ja, där gör ju de svenska politikerna en annan bedömning av forskningsläget än vad signaturen gör. Det tycker jag är bra.

 17. Gunnar Kjelldahl (C)

  #14 Christopher E
  Ja, om man tittar på den UAH-graf som Lena lagt ut här så ser det ut som om temperaturen ökat med ca 0,4 grader sedan millennieskiftet. Tolkar jag den fel?

 18. Björn

  Jag kan inte låta bli att kommentera när du Gunnar Kjelldal i [12] så provocerande uttalar dig nedsättande om de som har en annan uppfattning i klimatfrågans orsakskomplex, citat: ”Kalla mig gärna naiv, men låt det då stå i motsats till den rent vetenskapsfientliga och konspirativa världsbild som allt emellanåt framträder på detta forum”. Låt vara att du Gunnar tror på AGW, men du måste förstå att denna hypotes är obevisad och att det finns forskning som visar på att CO2 kan inte kan vara den faktor som ensamt driver klimatet. Otvivelaktigt ökar CO2 i atmosfären, men att tillskottet av ca 100 ppm under tiden från slutet av 1800-talet, skulle kunna utgöra ett hot mot mänskligheten, är mycket litet trovärdigt. Det finns politiska krafter som vill rida på detta hot, men det är en annan sak än den vetenskapliga sidan av problemet. När det gäller förståelsen av klimatsystemet skrapar vi fortfarande bara på ytan av detta komplex. AGW-hypotesen bygger på gamla föreställningar och tekniker och om denna hypotes skulle hålla, så kan detta bara bevisas genom moderna metoder och satellitobservationer mot både solen och jorden. Men att redan nu utan bevis möblera om allting i tron på AGW utgör ett hot, är beteenden som i stället kan utgöra ett hot mot både världsekonomin och vår energisäkerhet ifall en oväntad kallperiod inträffar.

 19. Christopher E

  #17 Gunnar Kjelldahl

  ”om man tittar på den UAH-graf som Lena lagt ut här så ser det ut som om temperaturen ökat med ca 0,4 grader sedan millennieskiftet. Tolkar jag den fel?”

  Ja, det gör du, på två sätt. Jag talar om en trend över 14 år, och du plockar två momentana värden i en ganska stor variation och låter dem representera temperaturhöjning över perioden. Precis ett sådant körsbärsbärsplockande du själv vände dig emot.

  Dessutom så tog du inte millennieskiftet 2001, utan ett år för tidigt. Det blir 15 år sedan, inte 14 som jag skrev.

 20. Gunnar Kjelldahl (C)

  #18, Björn
  Jag har på detta forum personligen blivit kallad inte bara naiv, utan också dum och andra ännu mindre tilltalande tillmälen. När jag säger att det emellanåt framträder en vetenskapsfientlig och konspirativ världsbild på detta forum, så har jag inte sagt att detta gäller alla debattörer, och jag har inte pekat ut någon personligen i detta.

  Vi kommer inte att bli överens om värdet i forskningen bakom IPCC:s slutsatser. Jag konstaterar också att ”Björn” inte väger ”provocerande uttalanden” i samma vågskål då de kommer från likasinnade som då de kommer från mig.

 21. Gunnar Kjelldahl (C)

  #19
  Jag anser att det är ”Christopher” som gör fel, och därmed manipulerar statistiken. I den grafgenerator som länkades har han börjat med år 2001 och avslutat med 2015, vilket stör resultatet om man ska se förändringarna sedan millennieskiftet. Man ska börja med år 2000 om generatorn ska visa rätt trend för ”detta årtusende” som ”Christopher” hänvisade till.

  ”Christopher” gör som vanligt i klimatskeptiska kretsar. Han (?) väljer startpunkter och statistikperioder så att de ska bli mest gagnande syftet. Eftersom år 2000 var ett svalare år så var det mer ”förmånligt” för kurvan att börja 2001, då den blev flackare på det sättet. 2000-talet börjar med år 2000, ingenting annat.

 22. AG

  #20 Läs WG1s bidrag i senaste IPCC-rapporten.

  När du har gjort det, återkom, så ska du få peer-reviewade artiklar, inom samma område, som ger en bredare bild av läget. Då inser du att det är inte möjligt med vår kunskap i dagsläget att dra några hårda slutsatser om att vi ”måste” ”omedelbart” det ena eller det andra. Du kan väl åtminstone lyssna på LB som har fler meriter i sin lillfingernagelspets än många s.k ”klimatexperter” på SMHI och andra, har tillsammans inom klimatområdet.

 23. Christopher E

  #21 Gunnar Kjelldahl

  Det är du som gör fel. Du skriver själv att år 2000 var ett ”svalt” år och då tar du det som intäkt som för att de senaste 15 åren blivit varmare, trots att de 14 åren som följer därefter är en platå utan uppvärmning. Det vill säga, du ljög kraftigt i #12 när du skrev att ökningstakten ”är” tiondelar av grad per årtionde. Det var därför jag ville visa att de senaste fjorton åren har trenden i princip noll. Det är ju 1,4 årtionden utan dina tiondels grader.

  Sedan råkar det vara så att vårt årtusende – det tredje i vår kalender – också började precis år 2001, så jag tyckte det var lämpligt att korrekt skriva ”detta årtusende”. Jag skrev inte alls 2000-talet, som är något annat. Du som lärare borde väl ha koll på när millennieskiftet var… undra på att Sverige faller i PISA-undersökningar. Puh…

  http://www.timeanddate.com/counters/mil2000.html

 24. Gunnar Kjelldahl (C)

  #22 ”AG”
  Hur ”hårda” slutsatser vi ska dra kan det ju i viss mån råda delade meningar om. Man kan inte med 100%-ig säkerhet säga hur snabbt förändringsprocessen kommer att fortlöpa, och det ger ju utrymme för olika tolkningar över hur bråttom det är med omställningen av energisektorn. Jag konstaterar att IPCC med sitt stora forskarunderlag bakom sig har gjort en bedömning som ser att vi måste raska på.

  Jag har lyssnat en hel del på ”LB” och konstaterar att han tillhör de som anser att bevisen för mänsklighetens del i klimatförändringarna inte är så starka som IPCC tror. Jag kan också se att det finns ett ansenligt antal forskare som anser att IPCC är allt för försiktiga i sina formuleringar, och att situationen är än mer allvarlig.

  Det var för övrigt en intressant meritvärdering av ”LB” som ”AG” beskriver! Med lillfingernagelspetsen kan man kanske skrapa lite på ytan inom detta komplexa område. Då föredrar jag dem vars slutsatser grundar sig på användande av huvudet.

 25. Gunnar Kjelldahl (C)

  #23 Christopher

  Det var ”Christopher” som först påstod att han presenterade ett trendunderlag för ”detta årtusende” i kommentar 14. Dock utelämnade han det första året på årtusendet så att förändringen ser mindre ut än den egentligen är. Så gör man om man vill visa en annan bild än den rätta.

  Fakta kvarstår; varje årtionde i modern tid har varit varmare än sitt föregående. Det gäller även 2000-talet, och så här långt också 2010-talet. ”18-årspausen” är ett falsarium som skapats statistiskt genom att välja trendtidpunkt efter extremvärden.

 26. Mats G

  24
  Gunnar Kjelldahl (C)
  ”användande av huvudet.”

  Nu kan man ju använda huvudet p olika sätt och min tolkning av det med hänvisning av dina inlägg här så kan jag inte tänka mig nåt annat än att du refererar de som har hjälm på sig för att de inte skall skada sig själva.

  Allvarligt talat så skulle det vara väldigt intressant att veta hur och var du verkligen kommer fram till dina slutsatser. Vi har varit inne på det förut och efter man pressat dig lite så slutar det med att det känns bättre för din del. Fakta och annat är mindre intressant för dig.

  För mig är det intressant för jag anser att annars så lurar man sig själv eller man sätter sig en position av att bli lurad. Därför är det väldigt viktigt att ha åsikter med verklighetsförankring. Det är därför det är så viktigt med vetenskap som har sin kunskap i erkänd kunskap som är bevisade av ena eller andra sättet.

  Alternativt så skall man kunna ha kuraget att säga att vi vet inte. Som det vetenskapliga dagsläget ser ut i klimatet så vet vi helt enkelt inte. Det kan sluta hur som helst. Kanske inte så trösterikt men ärligt.

  Det jag kan säga med säkerhet är att vi inte kommer få tippingpoints. Om man tittar på mönstren de senaste 400t så är sannolikheten en istid snarare än något annat. Jordens klimat är stabilt. Den här egocentriska mänskliga tanken att vi både kan förstöra och fixa planeten är på en väldigt barnslig nivå.

  Det finns väldigt, väldigt starka argument för att klimatkänsligheten inte är vad man tror. Jag har redan redovisat varför det är så. Men eftersom du vägrar lyssna så lär det ta tid för dig att förstå. Nu förstår jag hur lärare kan känna sig frustrerade när eleverna inte lär sig nåt hur mycket man än försöker.

 27. Lika roligt varje gång …

  Den klimathotstroende Gunnar Kjelldahl, som i tid och otid minsann har ’lovat’ att snart så skall det bli varmare igen och nya rekord slås …

  Och som dessutom hävdar (ev tror?) att han talar för ’klimatvetenskapen’ och tror att FN sammanfattar denna åt honom ..

  Men som kallar långt kunnigare individer här för både ’förnekare’ och ’vetenskapsfientliga’ …

  Som hävdar att uppvärmningspausen inte alls är reell, utan att uppvärmningen fortgår och bara döljs av ’naturliga variationer’ …

  Som dessutom själv säger att vi inte bör ’fokusera på’ sådana eftersom vi ju inte kan påverka dessa ..

  Som dessutom tror att ’livskvaliteten’ och ’våra barn och barnbarns miljö’ skulle må bra av en kallare jord, resp vara katastrofalt hotade om det blev ännu varmare …

  Killen som hävdar att han läst hyllmetrar med vetenskapliga rapporter, men aldrig kunna redovisa för någon av dem, än mindre dess innehåll …

  Och som framför allt, och för sin ’argumentations’ skull måste tro stenhårt på att klimatet rent praktiskt kan sturas mha politiska beslut …

  Denne Gunnar kommar alltså ännu en gång hit och berättar om att han verkligen tror alla dessa saker, samtidigt som han inte kan ge meningsfulla svar på något när alla hållen i hans tro påtalas …

  Han gör fortfarande inget annat än att i blindo hoppas på att de värsta alarmisterna ändå kommer att få rätt till slut … bara den där förhatliga uppvärmningspausen skulle ta slut ngn gång.

  Jupp, det är inte på högre nivå än så. Och killen vill alltså hävda att han har ’världens samlade forskare’ med sig i dessa försök …

  (Ja, han är nog och passar bra in på sterotypen av aningslösa politiker … och gör mindre skade ju mindre han har att säga till om och ju mindre resurser han får rå över)

 28. Christopher E

  #25 Gunnar Kjelldahl

  Det brukar ju sägas att det inte går att rätta en lärare som har fel…

  ”Dock utelämnade han det första året på årtusendet så att förändringen ser mindre ut än den egentligen är.”

  Det gjorde jag inte alls. Millennieskiftet var natten till den 1 januari 2001, då det vårt innevarande årtusende började. Jag skrev också helt ärligt ”14 år” i samma mening, vilket de räknekunniga (ej alla lärare tydligen) fattar är 2001-2014. Din tidsperiod inkluderande det sista året på förra milllenniet är 15 år. Skrev jag 15?

  Jag förklarade detta för dig i #23, med en länk till och med. Varför tror du att du får de tillmälen du beklagar dig över i #20… 😉

  Men du ljög när du skrev att trenden varje årtionde är flera tiondels grader, när den i nästan ett och ett halvt årtionde varit noll.

  Nu påstår du att alla tioårsperioder ”i modern tid” varit varmare än sina föregående. Vad är modern tid för dig kan man undra? En utvald period som visar vad du vill? Här har du i alla två tioårsperioder i normala människors uppfattning av vad modern tid är som bryter mot Kjelldahls-regeln:

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1940/to:1970/plot/hadcrut4gl/from:1940/to:1970/trend

 29. Björn

  Gunnar Kjelldahl [20]; Jag har ingen anledning att ”väga” några uttalanden, jag har bara gjort ett konstaterande enligt citat. Nog om det. Om vi går vidare så kan jag nog konstatera att vi här på bloggen är lite mer öppensinnade än en del i klimatdebatten. Vi säger inte benhårt nej till avvikelser, utan vi säger kanske. Vi förkastar inte helt och hållet AGW, men däremot så finns det alltför många hål i hypotesen som minskar trovärdigheten.

  Grunden i AGW är antropogen CO2 och den globala temperaturhöjning som den tros ha orsakat. Indata är delvis manuellt avlästa termometrar över världen och i dessa satellittider börjar många ifrågasätta trovärdigheten till de manuella avläsningarna och inte bara det, alla justerinar och homogeniseringar som förekommer. Vilka mätvärden skall vi tro på, GISS eller UAH? Personligen tycker jag att UAH är mer trovärdiga, eftersom man får sampel från hela klotet utom delar av polerna. Data före 1978 bör ses som kuriosa och en ny era från det året bör bilda en ny plattform för bestämning av global temperatur.

  Att antropogen CO2 skulle hota vår tillvaro finns det inte belägg för, men däremot om temperaturen faller, är detta ett större hot mot delar av befolkningen på norra halvklotet. Dessutom om, som en del tror att vi kan klara energiförsörjningen med enbart förnybar el, då är vi verkligen illa ute, för den energin är långt ifrån tillräcklig för att ha i beredskap om temperaturerna faller under framtida vintrar.

  Om vi förbehållslöst tror på IPCC, kommer vi inte att ha öppna dörrar för alla eventualiteter. En vetenskap utan dogmatism är en förutsättning för allas vår säkerhet. Det gäller vidare att inte säga nej till det vi inte förstår och blunda för dess existens. Verkligheten kommer oundvikligen att leta upp oss om vi går i förnekelse. Kyla liksom värme är verklighet. Har vi tillräckligt med energi klarar vi bägge delarna.

 30. Gunnar Kjelldahl

  Så här står det i IPCCs rapport ang pausen och förslag till förklaringar:
  ”Almost all CMIP5 historical simulations do not reproduce the observed recent warming hiatus. There is medium confidence that the GMST trend difference between models and observations during 1998–2012 is to a substantial degree caused by internal variability, with possible contributions from forcing error and some CMIP5 models overestimating the response to increasing GHG and other anthropogenic forcing. ”

  I naturliga variationer nämner man den låga solaktiviteten men menar att det inte har så stor betydelse som ex att PDO är i en negativ fas.

 31. Gunnar Kjelldahl

  Mätningar av halten CO2 i atmosfären har gjorts sedan 1958. Då var den 316 ppm (mars)och nu oktober 2014 har vi 396 ppm.
  ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_mm_mlo.txt

 32. Ann LH

  #27 Jonas N – imponerande CV!

 33. Gustav

  Gunnar Kjelldahl:
  Jag har stort förtroende för fackmän! Jag undrar därför vad du tror om att IPCC nämnt begreppet ”hiatus” så många gånger i den senaste rapporten? IPCC är väl mer att betrakta som fackman på området än vad du är?