The Moon is shining

 

Unknown

Ban KiMoon

Efter att ha levt något utanför klimatdebatten, mestadels upptagen med andra ting (man måste ju försörja sig också) ramlade jag in i träsket igen, efter diverse kommentarer och mail som kommenterade IPCC`s senaste rapport. Den har ju diskuterats flitigt här på denna blogg, här och här. Jag måste dock erkänna att jag inte ens visste att det var stor presskonferens i Köpenhamn i samband med släppet av syntesrapporten av AR4. Hur kunde man undgå detta? Svaret är, man var ute och målade fåglar i den vackra oktoberluften, slöt sig inne om kvällarna i tystnaden i ateljen, lutad över ritbordet med enbart mössen knaprande i väggarna och en godmodigt snarkande Golden retriever. Men uppvaknandet blev abrupt. Många talade om den nya rapporten från IPCC. Men vadå ny, var det inte enbart skåpmat?

Den sedvanliga papegojkören sjöng som förväntat unisont. Svenska Dagbladet rapporterade live från presskonferensen, som en värsta fotbollsmatch, tots att det enbart var en sammanfattning av redan publicerat material, med andra ord skåpmat. SvD berättade exalterat att:

IPCC meddelar nu att det är näst intill fastslaget att mänsklig påverkan leder till global uppvärmning. Det man slår fast är att de fossila bränslena ska fasas ut ”nästan helt och hållet” till år 2100.

Visst luktar det lite unket skafferi, att man för hundraelfte gången slagit fast det ena och det andra. Den ”enda riktiga sanningen” verkar liksom inte fastna på riktigt. Har vi inte dessutom som alternativ B hört att de fossila bränslena ändå är slut långt före 2100? I pressade lägen när argumenten inte håller får vi ofta höra att vi måste bygga ut det ”förnybara” ändå för att – just det – de fossila bränslena kommer att ta slut?

DN hade även de en gedigen rapportering:

Våra utsläpp påverkar klimatet och effekterna syns i hela världen, men vi kan fortfarande undvika de värsta konsekvenserna. Det är några av budskapen när klimatpanelen IPCC i dag presenterar decenniets viktigaste dokument om klimatförändringarna.

Visst är det lustigt att det som var så bråttom för fem år sedan i Köpenhamn, fönstret som snabbt höll på att stängas, fortfarande tycks stå och svänga med vinden. Och det lär så göra de närmaste tjugo åren. Det är för mig helt enkelt obegripligt hur tidningar med andakt kan referera till Ban Ki-Moon, som närmast får betraktas som en diplomatins pajas. Han tycks mest vara intresserad av att stå i fokus, resa runt och vara generalsekreterare. Klimatfrågan verkar passa honom utmärkt, denna amöba som ingen tycks kunna beskriva, i ständig rörelse och som likt en svamp drar till sig alla som vill vegetera på människors rädsla för framtiden. För alla hot finns ju bortom horisonten, strax efter det att klimatforskarna gått i pension. Som ett exempel på detta, en figur från den ”historiska” syntesrapporten, långversionen. Den beskriver hur skördarna kommer att utvecklas allt i enlighet med klimatmodellernas kristallkula.

IPCC WGI AR5 Chapter Template

Om vi betraktar de första två staplarna där blå ger högre skördar, och gul och bruna minskande skördar. Se hur finurligt dessa har konstruerats. Underst i stapeln står ökade skördar med 25-50% mot minskande 10-25%, följt av blå 10-25% mot gul 5-10%. Ögat luras att tro att värdena är likvärdiga. Sedan följer, liksom dold i mitten en kategori 5-10 % till fördel för ökande skördar, för att komma ikapp, någon sådan finns inte i den gula, men man kan nästan ana en skugga där? I slutet finns sedan 0-5% som löper parrallellt men där den negativa stapeln precis når över den positiva stapeln, medvetet markerad med en svart linje. Meningen är naturligtvis att vi skall uppleva detta som ett nästan dött lopp med liten övervikt för negativa skördar. Detta för att man i huvudtexten kan fälla de viktiga sammanfattande raderna för politiker ”det är fler publikationer som pekar på negativa utfall än positiva” för den närmaste 20-årsperioden. Vad staplarna egentligen säger är att under de närmsta tjugo åren kommer jordens befolkningen gynnas av de projekterade/förväntade klimatförändringarna, men de orden tar man inte i sin mun. Istället upprätthåller man hotet med att ge sken av ett dött lopp och sedan presentera staplar för de efterföljande tre tjugoårsperioderna som tydligt visar på att då, ja då torkar skördarna ihop av värmen. Detta är en parodi på vetenskap, nej det är propaganda av värsta sorten. Med växtförädling och större möjligheter till bevattning och gödsling kommer t.ex Afrika troligen att kunna tredubbla sina skördar (jag orkar inte leta efter en källa, så ta det som en grov uppskattming).

Tillbaka till Ban. Toppdiplomaten som kallade Österrike för Australien. Men pressen ser det som en liten malör, som vem som helst kan ta miste på. Jag lyssnade till hans inledande tal i samband med presskonferensen i Köpenhamn. Efter att med stort besvär försökt tolka hans koreanska engelska blev jag tvungen att kolla på Wikipedia hur hans CV ser ut. Minsann där står att läsa att:

Ban var en stjärnelev under gymnasiet (Chungju High School), och utmärkte sig framför allt i engelska. Man kan säga att hans engelska fortfarande utmärker sig. Visst måste man ha en viss respekt för den svårighet som östasiater har för uttalet av många av de västerländska språken. Men borde man inte kunna begära att FN´s generalsekreterare kan uttrycka sig på en begriplig engelska? På Wikipedia kan man även läsa att enligt hans lärare på Harward  ”besatt Ban en ovanlig kombination av analytisk tydlighet, ödmjukhet och ihärdighet”.  Jag förutsätter att han har någon sorts intelligens och förmåga på något område, även om det undgått min radar. Han kanske är ihärdig, tveksamt om han är ödmjuk men han besitter absolut inte någon analytisk tydlighet. Inga Britt Ahlenius som under fem år var Under-Secretary-General av OIOS, dvs den interna revisionen inom FN har inte mycket gott att säga om Ban. I hennes slutrapport (Ahlenius End of Assignment Report) dräper hon fullständigt Ban med orden:

”There is no transparancy, there is lack of accountability. Rather than supporting the internal oversight which is the sign of strong leadership and good governance, you have strived to control it which is to undermine its position. I do not see any signs of reform in the Organisation”

Enligt henne tycks han mest eftersträva att uppfattas som en upplyft diplomat, snarare än att få saker gjorda. Han vil helt enkelt åka omkring och bli hyllad som en stor man. Mitt intryck är att presskonferensen var en fars. Ban Ki-Moon kallar det ett historiskt ögonblick, ”an historic moment and crucial timing for humanity”.  Detta, dvs en kortversion av AR4, utan några nyheter, skulle vara ett historiskt ögonblick – det måste vara ett skämt. Det märks dock att tvivlet satt sig hos herrarna på podiet. Den arrogans som tycktes finnas för några år sedan har ersatts av en underliggande rädsla, med all rätt, att allt skall misslyckas. Han vet att rapportens innehåll har varit föremål för skarp kritik och måste övertyga sig själv och omvärlden. Han inleder med att säga att:

”Sound science must be at the core of our effort to meet the challenge of climate change

Jaha, sund vetenskap? Att han måste påpeka att just sund vetenskap skall vara kärnan i de ansträngningar som görs för att rädda klimatet visar på att han känner osäkerhet. Lågvattenmärket är dock han referenser till att han rest runt hela världen och sett klimatförändringarna, På Grönland, Antarktis, Aralsjön, Lake Chad etc etc. Bristen på naturvetenskaplig grundkänsla blir bara alltför uppenbar när han på allvar tror att man kan resa runt och se klimatförändringarna med egna ögon. Vilka klimatförändringar har han bevittnat i Antarktis? där forskare med femtio år av mätningar sliter sitt hår för att påvisa någon form av signifikant klimatförändring, för att visa upp för världen. Förvisso säger han att han inte är vetenskapsman men att han ändå sett den med egna ögon – patetiskt. Man blir närmast trött och vi kan enbart hoppas på att Paris blir som Köpenhamn. Men jag tror att de har lärt sig läxan och kommer att se till att det finns ett till intet förpliktigande avtal som kan skrivas under. Ett dokument att visa på framgång med, men som ingen av de stora länderna i Asien, Afrika eller Sydamerika behöver följa, i all fall inte än på ett tag. Men ett dokument som ger råg i ryggen för svenska politiker att höja skatten på allt som inte ingår i de grönas hållbara samhällsbygge.

När man ser rapporten, känns allt igen, sida upp och sida ner med uttalanden om att det är medium confidence, low confidence, virtually certain etc etc. Hur skall alla politiker reagera inför alla dessa vaga uttalanden och som oftast meningslösa figurer. Skall man t.ex försjunka i dess innehåll och få svart på vitt att allt är på väg åt fanders. Jag ögnar genom figurerna där den enna globala projektionen efter den andra går från gult till rött, staplar som ökar utefter tidsaxeln, modell projektioner som växande och stegrande tromber in i våra barnbarns kommande värld. Skall jag med detta vårt decenniums viktigaste dokument med egna ögon se t.ex sambandet mellan klimatförändringarna och ett annalkande klimathelvete, skall figurerna väcka alla lokala politiker från Bramaputra till Winnipeg till att känna synd och underkasta sig boten. Är man intresserad finns ju all vetenskap redan publicerad. Jag tror att alla dessa rapporter har det huvudsakliga syftet att alla skall tro att innehållet bevisar de påståenden som politikerna fäller, få kan i egentlig mening skapa sig en vettig överblick genom att läsa dem – de säger i stort föga om den verklighet som finns där ute.

Jag gjorde ett litet test. De smältande glaciärerna och tynande havsisen är ju ett av de mest använda exemplen på de ödesdigra klimatförändringarna. I långvarianten av syntesrapporten hittar jag på sidan 83 nedanstående diagram (detalj), som dels beskriver temperaturförändringen över land och hav och havsisens minskning i Arktis. Att sätta dem samman måste ju ha den avsikten att vi skall förstå sambandet, eller?

IPCC WGI AR5 Chapter Template

Figur från syntesrapporten, modifierad enligt texten.

Jag kopierade havsisen utbredning i Photoshop och flyttade den över temperaturen (den globala). Vi kan då se att ingen minskning av havsisen är redovisad från första hälften av 1900-talet (då många ögonvittnen beskriver minskande havsisar och glaciärer) och temperaturen steg avsevärt, att havsisarna började minska redan under 50-, 60- och 70- talet när den globala medeltemperaturen sjönk fram till slutet av 70-talet. Den i sammanhanget viktiga ökningen av havsisarna i Antarktis har helt enkelt förminskats till 2 små krumilurer i botten av figuren. Min slutsats är att minskningen av havsisen sker via andra längre processer, än den globala medeltemperaturen. Kanske finns där eftersläpningar, kontakter med förändringar i perspektiv av tusen år, snarare än att ett eller två decennier av förändring i den globala medeltemperaturen ger minskad eller ökad havsis.

IPCC´s rapporter är som bibeln, eller koranen, man får lita till prästerskapets tolkningar av dess innehåll. Alla i församlingen ser hur tjock och gedigen den är, och hur många sanningar den innehåller och att vi måste böja oss för dessa, annars kommer Herrens straff, i framtiden.

Nåväl cirkusen lär fortsätta ett tag till.

Och föresten, i morgon är det fullmåne. Trevligt med lite ledljus i natten, här på landet. Kanske skall vi tacka alla vår ledare Ban. The Moon is gonna shine on all of us.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pär Engström

  En tidigare generalsekreterare i FN, Dag Hammarsköld, var kontroversiell på sin tid. Än idag ryktas det att han dödades för att han ansågs vara fiende till västmakterna. Hur mänskligheten i framtiden kommer att se på den nuvarande generalsekreteraren, Ban KiMoon, återstår att se. Och inte minst hur mänskligheten kommer att se på FN framöver. Rykten om FN har förekommit ända sedan denna organisation bildades och har nu eskalerat i och med IPCCs rapporter.

 2. Mats G

  Först
  ”Ban var en stjärnelev under gymnasiet (Chungju High School), och utmärkte sig framför allt i engelska. Man kan säga att hans engelska fortfarande utmärker sig.” lol…väldigt kul skrivet.

  ”Pajaser”
  Jag tycker man ser en ganska kraftig förskjutning mot att de som hyllas eller lyssnas på är de med bäst retorik och inte de som faktiskt åstadkommit något.

  Jamenar få fredspriset för man gjutit hopp i människor.

  Jag kolla upp BanKiMoon när han tillträde och insåg då att detta var en mindre katastrof. KoffyAnnan var åtminstone hyfsad.

  Men.. En tydlig fingervisning på saker och tings mått på viktighet är hur långt saker och ting är från Washington/NewYork. Generalsekreterare från Sydkorea. FN inte vidare viktigt. Klimatmöte i Peru och frågan är ganska död.

  De hade haft nåt klimathotsmöte och BanKiMoon talade. ”We made history today”, eh, varför tar inte ens nyheterna eller annan media knappt upp det. Ett historiskt event känns som det skulle ta viss media i anspråk. Jämför månlandningen. EU;s president Rump..nånting är samma kategori som BankiMoon.

 3. # 1 Pär Engström

  Det är sant att det är för tidigt att sammanfatta BanKiMoons´s insatser. kanske skall han ses som vår egen kungafamilj. FN har en stor hatt, med namnet kommer en air av internationella stora frågor, viktig politik, makt och inflytande. Dess generalsekreterare får med ämbetet denna nimbus, liksom kungar och prinsar. Några fyller dock sin hatt. jag har svårt att se hur Ban gör det. Han måste naturligtvis bära på någon sorts diplomatisk begåvning, social kompetens, men han tycks vara frukten mer av en östasiatsik kultur av ”kejsardyrkan” som han eftersträvat sedan barndomen och genom envishet nått upp till. Hans uttalande fyller knappast rollen med innehåll. Koffi var ju en helt Annan person!

 4. Mats G

  OT, men ändå märkliga människor.

  Riksbankschefen Ingves börjar göra sig mer och mer omöjlig. För det första har för det mesta fel. Hans räntetankar har gått käpprätt. Aldrig legat rätt på huvuduppgiften på 2% inflation.

  Och nu. Som bevisar att han är mer eller mindre ekonomiskt tondöv. Amorteringskrav på bolån. Kan inte tänka mig något mer otajmat utspel.

  1.Hushållen bär ekonomin idag med sin köpkraft.
  2. Det skulle få motsatt effekt. Det skull förmodligen skynda på en ev bostadsbubbla mer än att stoppa den.
  3. Det skulle verkligen ta död på bostadsrörelsen totalt.

  Med allt detta som motvikt mot et som skulle åstadkommits så väger det lätt. Fö så vet jag inte vad det skulle åstadkommit utom att det har blivit en prestigegrej för Ingves. Prestige kan vara farligt om det är på fel ställen.

 5. Sigvard E

  OT
  Norrtelje Tidning har åter visat sig modig nog att ta in IPCC-kritik:
  http://norrteljetidning.se/debatt/1.2707507-ingenting-nytt-i-ipcc-rapporten

  Men Västerbottenskuriren är ännu generösare med utrymme för sådan kritik:
  http://www.vk.se/1315684/forverkat-fortroendekapital-for-klimatpanelen

  Båda är öppna för kommenterer.

 6. pekke

  IPCC spår och verkligheten rår.

  Matproduktionen/skördarna har ökat de senaste 20 åren trots att det skulle vara den varmaste perioden på evigheter enligt en del.
  http://faostat3.fao.org/browse/Q/*/E

  Globala havsisen verkar inte sjunka längre, ett trendbrott ?
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/iphone/images/iphone.anomaly.global.png

  Arktis havsis denna säsong.
  http://www.ijis.iarc.uaf.edu/seaice/extent/Sea_Ice_Extent_v2_L.png

  Fast är politiker och media så korkade så att de styr efter GPS:n utan att ha koll på verkligheten så kommer det förr eller senare gå fel.

 7. Mats G

  5
  Sigvard E

  Du är för blygsam.

  Norrtelje Tidning – wow, detta är ett halleluljamoment. Det är detta jag har väntat på. MSM:s totalblockering i frågan kan vara bruten.

 8. lennart bengtsson

  Ett annat läsvärt stycke om Generalsekreteraren Ban Ki-Moon är ”Mr Chance” i Niklas Ekdals och Inga-Britt Ahlenius bok. För dem som inte vet vad som anspelas i namnet kan jag hänvisa till Peter Sellers sevärda film ” Välkommen Mr Chance” från 1979. I dagens politiskt korrekta samhälle har väl även Inga-Britt Ahlenius hamnat på den övergivna kartan.

 9. pekke

  Man kan ju misstänka att det var tack vare honom som sekretariatet för den ” Gröna Klimatfonden ” hamnade i Songdo, Sydkorea.

  http://www.regeringen.se/sb/d/8820/a/248808

 10. Evert Andersson

  Om man läst Inga-Britt Ahlenius bok och sedan tänker att en FN-fond för att rädda oss från klimathotet ska få 100 miljarder dollar per år tillförfogande, kan man få kalla kårar för mindre.

 11. Evert Andersson

  Om man läst Inga-Britt Ahlenius bok och sedan tänker att en FN-fond för att rädda oss från klimathotet ska få 100 miljarder dollar per år tillförfogande, kan man få kalla kårar för mindre.

 12. Lasse

  Rapporten från Köpenhamn var avsedd att sammanfatta andra rapporter.
  Här har de tydligen överdrivit vissa farhågor vilket uppmärksammas här:
  http://notrickszone.com/

  Beträffande Arktis isläge så ställdes en fråga om AMO och ev påverkan till klimatpanelen:
  ” Ralf Är det besvärande att Arktis isläge inte kunde studeras på samma sätt förra värmeperioden kring 30 talet? Påverkar strömmarna i Atlanten (AMO) isläget och har dessa en periodicitet? Är vi säkra på att isläget vid Arktis inte varierar periodiskt? har blivit besvarad av Ralf Döscher :
  Hej Lasse,
  Helt klart skulle man kunna studera mekanismer bättre om man hade längre tidsserier. Modellstudier tyder på att havsisen utbredning i norra delen av Barentshavet hänger ihop med AMO. Dessa kan dock inte förklara helheten av havsisförändringar. AMO är periodiskt, och detta ger upphov till förhoppningen för bättre långsiktiga (1-10 år) prognoser för havsisen. Förutsättningen är dock att man ha detaljerade observationer av AMO och att modellerna representerar alla relevanta processer tillräckligt bra.”
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo

  AMO visar på möjliga svängningar i isläget som IPCC negligerar!

 13. Ann L-H

  Grattis Sigvard! Norrtälje tidning har än en gång visat sina journalistiska framfötter. De som med eftertanke läser vad Du skriver måste åtminstone börja fundera över IPCC och hela klimathotsfrågan.

 14. Lasse

  IPCC sätter i alla fall gränser för vad som är sannolikt eller ej.

  Jag upprörs nu dagligen av uttalanden som detta:
  ”Alla tillgängliga data pekar på att en havsytehöjning på omkring en meter är oundviklig.”
  IPCC sätter 5% risk för en ökning på 0,98 m i VÄRSTA scenariot.
  http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2507538-gota-alv-maste-klimatsakras-redan-nu

  Generaldirektör eller ej-skärpning krävs!

 15. Ann L-H

  Forts. OT Nu får N-etidning och Västerbottenkuriren tävla om vilken tidning som var först med att förmedla insikten om att kejsaren är naken. Tummen upp för båda och än en gång grattis Sigvard.

 16. Björn

  FN är ett spel för gallerierna. Enligt logiken så är även IPCC ett spel för gallerierna, eftersom det är ett underorgan. Om FN kunde fungera som ett rådgivande organ för utvecklingsländerna, kunde det fungera, men som nu med ambitioner att vara ett överstatligt organ, är dess funktion förkastlig. Av världens 182 länder räknas bara 38 som I-länder enligt Wikipedia. Om alla dessa länder är representerade i IPCC så kan man förstå orimligheten i dess utsagor och krav. Hur är det möjligt att svenska Naturvårdsverket och SMHI med flera, rakt utav och bokstavligt ser IPCC´s AR5 som en lagbok? Vi är ju ett högt utvecklat land med egna kunskaper på alla områden. AR5 kan inte ses som annat än en konservöppnare för bidrag och åter bidrag och för de överstatligt frälsta, en möjlighet eller ett embryo till en världsregering. Verkliga problem finns i världen som Ebola etc och naturliga klimatförändringar som ingen rår på. Det är denna verklighet som vi skall tackla och inte sådana som FN dikterar.

 17. Lars
  Din dissektion av det inledande stapeldiagrammet var sylvass! Det skulle jag inte noterat utan hjälp.

  Sigvard stort grattis till denna framgång. Man skulle kunna tro att ljuset kommer från Östkusten, men UNTs huvudledare igår mobevisar den förhoppning. Jag har skrivit en insändare om bristen på kritik, men har inte fått någon reaktion.
  /C-G

 18. Karl-Johan Lehtinen

  Att samhället kan vara fossilfritt 2100 är att slå in öppna dörrar. Inom 20 år kommer vi att ha 4 gen kärnkraftverk och bränsleceller i bilar och för lite CO2 i atmosfären.

 19. Per-Olof Persson

  4#
  I september 2011 spår Klaus Bernpaintner att räntan går mot noll. Jämför med Ingves spådom:

  ”Enligt vår räntebana, så som vi ser det just nu, kommer reporäntan att ligga någonstans mellan 3,5 till 4 procent i slutet av 2014.”

  http://www.mises.se/2011/09/07/upprop-till-stod-for-ingves/

  Enligt eliten behövs Riksbanken för att lösa olika ekonomiska problem. Men i verkligheten är det Riksbanken själv som skapar problem som konjunktursvängningar, spekulationsbubblor, felinvesteringar inom näringslivet och överskuldsättning. Detta sker genom att Riksbanken kan skapa helt nya pengar utav ingenting.

  De som gynnas av att helt nya pengar skapas är de som först eller tidigt får tag på de nya pengarna. Vissa individer, vissa företag samt staten gynnas eftersom det går att köpa innan de nya pengarna leder till prishöjningar (på aktier, fastigheter, konsumentvaror etc). De som missgynnas är de som inte får tag på pengarna eller får tag på pengarna sent. Dessa har under lång tid fått köpa till högre priser.

  När problemen uppstår måste Riksbanken strama åt ekonomin och då spricker bubblorna och näringslivets investeringar blir olönsamma. Då måste Riksbanken på nytt sänka räntan för att skapa nya bubblor och nya felinvesteringar.

 20. Lars, vad gäller fåglarna så har man tydligen kommit fram till att antalet har minskat kraftigt:
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/over-400-miljoner-faglar-har-forsvunnit-i-europa
  Det verkar inte bra, men det skall bli intressant och se vad man kommer fram till ligger bakom minskningen. Kan man hoppas på en objektiv undersökning?

 21. PelleB

  IPCC:s rapporter i dag kan jämföras med krisrapporterna om oljebrist under energikrisen 1972-1974.” Oljan tar slut om ett par år och jorden går under” var predikotexten för den pk-trogne. Samma motstånd i dag i klimatdebatten som då och oljan bara faller i pris…

 22. Slabadang

  Lars j .. lysande!

  Det roligaste är väl rubriken på det diagram du sågar längs tredje halskotan ”subject to quality control”. Det måste vara KUs kvalitetsgranskning de syftar på för någon egen har bevisligen inte IPCC?

  Mann-made klimatförändringar och hockeyklubbor har fått en helt ny betydelse. Att låtsas finna bevis där inga går att hitta är ju det genomgående manuset för IPCC. Snyggt jobb att avslöja presentationen och förutsättningen var väl att du redan hade koll på verkligheten och därför dök n i presentationen? IPCCs uppgift är ju att skicka ett ”budskap” oavsett om det är sant eller ej.

 23. Lars Jonsson

  NicklasE
  Bilden är något mer komplex än vad tidningarna beskriver. Den största minskningen var under periodens första hälft, mellan 1980 och 1994, sedan har antalen stabiliserats. Det är i hög grad jordbruksmarkens fåglar som minskat kraftigt, hos oss även barrskogens fåglar. Jordbrukslandskapet har genomgått en ständig förändring. Det småskaliga jordbruket är i stora delar borta i många länder. Landskapet i stora delar av östra Europa förändras i rask takt efter järnridåns fall, och i södra Europa har EU skapt mer ”moderna” jordbruk. Jämför Spanien 1980 med 2010? I Sverige var gråsparven, som är en viktig art i sammanhanget” som vanligast i städerna under hästdroskornas tid. Gårdarna ute på landet är allt mer effektiva att hantera skörden så att vi ser mindre spill av säd och mindre ogräs i åkrarna. Under periodens början såg vi en rask minskining av transSahare flyttar. Sahara har blivit grönare på senare år och torkan i Sahel har minskat, dit många av våra svenska småfåglar drar under vintern. Som sagt det finns anledning att vara vaksam och att inte bara se till de mest sällsynta arterna, utan värna ävemn om de mer banala arterna som Gråsparv.

 24. Lars Jonsson

  Jag stämmer även in i hyllingskören Sigvard, väl formulerad artikel i NT. Mer sånt.

 25. Helge

  #5 Sigvard E
  Bra debattartikel Sigvard!

  Tyvärr verkar kommentarerna under artikeln tas bort efter ett litet tag. Kanske tekniska problem.

 26. Slabadang

  Associationer ! 🙂

  Lite humor är viktigt att bibehålla och jag leker med rubriken ” The Moon is shining”.
  Tar vi bort is sammansätter orden så får vi ”Moonshine kvar” vilket vi på svenska kallar för ”Hembränt”. Moon representerar en organisation som försöker sälja hembränd vetenskap?

  ”Mooning” blir en annan association relevant för Moon , för nog står han där med rumpan bar alltid ? Det krävs dessutom ett föregående moment med neddragning av brallorna för att tillståndet med synligt naken stjärt skall uppnås!

  För att föra ovan beskrivna associationer till bevis för dess korrekta analys om läget så kan vi istället skjuta med ett betydligt tyngre och sakligt seriösare artilleri. Det finns nu 41 artiklar som fokuserar på beräkning av ”klimatkänsligheten” som kommer fram till betydligt lägre siffror än IPCC. Jag skall inte återigen uttrycka vad jag tycker om själva begreppet men gör en mycket säker observation som avslöjar IPCCs om ”konsensus” och prat om 95%säkerhet eller 97% som uppenbara lögner.
  Har jag räknar rätt så ger 15 av de senaste 17 publicerade artiklarna för beräkning av klimatkänsligheten en samstämmig bild av lägre klimatkänslighet än den IPCC valt.
  Vi har ett helt gäng av dessa artikelförfattare som är eller har bakgrund som Lead Author inom IPCC. vad mer att uppmärksamma är att de som baserar sig på främst observationer ger samtliga lägre klimatkänslighet än de som baserar sig på klimatmodeller. (Ni vet de där modellerna som beräknade att sannolikheten för den hiatus vi upplevt under 18 år var lika med NOLL!)

  Så en viktig skillnad till när vi skall mäta styrkorna mellan de artiklar som talar för en låg eller hög klimatkänslighet så gäller det att skilja dem från artiklar som refererar till andras artiklar som beräknat klimatkänsligheten. ( Ni vet det där jobbet som klimathotsjihadisterna Cook och Nuccelli inte var så intresserade av). Trenberras ”ita a travesty” extrema klimatkänslighetberäkning är överlägset mest refererad men de som beräknat en lägre är modernare har i antal och med stöd av observationer sopat mattan med honom.

  The Hockeyschtick listar 41 st publicerade artiklar varibland bla L Bengtsson och J Gregory j Curry med flera tungviktare är författare. Så med bakgrund av dessa artiklars både antal metoder och författare … hur i h… te har IPCCs moonshinare mage att rappa om 95-97% eller ”best estimate”? Trenberth och Fusillo framstår allt mer som isolerade höga klimatkänslighetens extremister i en liten klunga med j Hansen i spetsen. Å nog fasen doftar det hembränd vetenskap långan väg från denna lilla trupp?

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2014/11/40-published-papers-find-climate.html

  Hur många artiklar baserade på observationer publicerade de senaste åren beräknar en klimatkänslighet lika eller högre än IPCCs Trenberths?

 27. Bim

  Jag undrar om inte Ban Ki moon är den perfekta generalsekreteraren i FN.
  En man utan egen vilja, en lättmanipulerad människa som är så glad att få visa upp sig i olika sammanhang att han kommer hem med fotografier tagna på sig själv tillsammans med de människor som verkligen har makt.
  Kofi Annan var en besvärlig generalsekreterare med egen vilja och en mer omutligt personlighet.
  Jag tror FN var glad att bli av med honom och väldigt nöjda med Ban Ki moon. Han behöver inte ens mutas, mutan är posten som generalsekreterare.

 28. freetheworld

  I dagens Helsingborgs Dagblad (numera Sydsvenskan), på Kultursidan (!) skrev en herr Emil Schön en standard- artikel : ”Skruva åt kranen” vilket var en bokstavstrogen återgivning av alla klimathoten. Jag ställde ett antal frågor, typ: Vem är Emil Schön? Vad har han för kompetens att författa artikeln? Vad har han för fakta för sina påståenden…? etc.
  Inga påhopp, inga kritiska påståenden, bara frågor. Blev naturligtvis refuserad.

 29. Mats G

  Förnekelsens tid.

  Det verkar som om förnekelsens tid börjar ebba mot sitt slut och verkligheten är på våg in med en stor revanschlusta.

  till slut kommer sanningen ikapp. Det är oftast så. En bra lärdom för de flesta innan man trampar i klaveret. Tråkigt för dem som är lurade men de som gjorde det mot bättre vetande skall det svida lite i skinnet på.

  IPCC, som för övrigt som försvann lika snabbt som en norsk fjälltopp från huvudnyheterna, och regeringen har gemensamma drag när det gäller verklighetsfrånvändning.

  Regeringen, eller rättare sagt, massmedia som satte regeringen på plats försöker alla möjliga fultricks utom det som det verkligen är.

  Så lite lärdomar till S hur man inte kan hantera en minoritetsregerings situation.
  Först går det inte att ge vika åt MP dumheter utan att alienera alliansen. Och för att sedan att verkligen göra saker omöjligt så bjuder man V. Två tokstollar och en minoritet. Inge bra läge.

  Budgeten läggs fram med saker som man vet är otänkbar för alliansen och SD för den delen.

  Så det blir ett chickenrace. Vilka är beredda att skicka Sverige till nyval. För så här kan vi inte ha det, eller?

 30. Alienna

  #5
  Norrtelje Tidning och Västerbottens-Kuriren ’GÅR FÖRE’… 🙂

 31. björn2

  #4 och andra på OT spåret riksbanksräntan.
  Någonstans hönger det ihop, riksbankens ränte-strypgrepp på svenskarna och IPCC som klämmer åt med koldioxidskatter, också till förmån för finanselite. Goldman sach är väl huvudaktör på klimathandelsmarknaden.

  Det är det här tänket att bankerna måste gynnas hela tiden som måste brytas.
  Varför ska vi skapa inflation på pengamarknaden, dvs mer pengar, genom ökad skuldsättning (vilket är vad räntesänkningen syftar till)?

  Att styra pengamängden med riksbanksräntan är som att låta bankerna beskatta allt nytt kapital! Det är exakt samma tanke som koldioxidskatterna, energi är utbyrtbart mot kapital.

  Vad borde riksbanken göra?
  Ja naturligtvis; om det saknas pengar i ekonomin så skall de trycka nya och skänka till staten så att inflationsmålet uppnås. Vi får pengar till infrastruktur och skattesänkningar tex, utan att någon sätts i skuld till bankerna. Men det är förstås inte Ingves plan…
  Märk hur medierna noga aktar sig för att fråga riksbanken varför dom inte bara ger pengarna som saknas till staten, eller skattebetalarna för den delen, kommer aldrig på fråga att den sovande björnen får väckas.

 32. Slabadang

  Argument …

  De kommer och går men de bästa består. Här är en skön lirare av Slabadangsk karaktär som rensar luften med både kommissionen och en representant från den gröna klimatjihadistiska rörelsen om klimatpolitiken i EU! NJUT !

  https://www.youtube.com/watch?v=BeBEW_PnaHE

 33. Slabadang

  Lite mer av Helmer :

  Självförtroendet är otroligt välunderbyggt :

  https://www.youtube.com/watch?v=Ud7EGTFUGlM

  https://www.youtube.com/watch?v=NUxP98HRrpI

  https://www.youtube.com/watch?v=NUxP98HRrpI

 34. Det är mot mina vanor att citera bibelverser, men när jag betraktar stapeldiagrammet igen, Lars, är det
  1. Mosebok 41:2 – 3 som dyker upp.
  Farao, det är givetvis Ban KiMoon numera, undrar varför han drömt om 9 (dvs +2 efter inflation) feta och 9 magra kor. Den vise mannen han ber om en förklaring är givetvis kollektivet IPCC, och detta förutspår 9 år med ökande skördar/grödor och nio med minskande – eller hur det nu var? Glöm inte heller att när sedan klimatforskarna (”Israelerna”) lämnar slaveriet hos FN (”Egypten”) i ett samlat uttåg, så klarar de sig precis från att dränkas av havets nivåhöjning. Det kräver dock att någon Moses tar ledningen!
  /C-G

 35. ThomasJ

  Rubriken ’The Moon is shining’ är egentligen helt lysande om det inte vore för den inbyggda oxymoronen; en Ban Ki Moon kan aldrig vara ’shining’… 😉

  Bra tråd! Tack för den! 😀

  Mvh/TJ

 36. AG

  Kanske FNs generalsekreterare behöver ta till nya knep för att öka uppmärksamheten? Varför inte ”Moon-ing”. (Skeptikernas motdrag blir väl ”bak”läxa?)

 37. Jimmy

  Slabadang, du har väl inte missat de klimatskeptiska videorna från EU parlamentet med Godfrey Bloom?
  Godfrey blev till slut för kontroversiell även för UKIP och fick ”sparken” efter at ha slagit en reporter i huvudet med en broschyr, kallat kvinnor för ”sluts” och även benämnt vissa länder för ”Bongo Bongo Lands”

  http://www.youtube.com/watch?v=XvXMBwANyvY

 38. Slabadang

  Jimmy!

  Det roligaste är väl när talmannen generat tittar ner i bordet i slutet och krystar fram sitt ”Danke”.

 39. Jimmy

  Slabadang, mer på samma tema. Googla på dessa herrar, lika roligt som att se på Monty Python!

  Nigel Farage om ”Global Cooling”
  http://www.youtube.com/watch?v=cwvJm1hh0t0

  Paul Nuttall om ”Shale Gas”
  http://www.youtube.com/watch?v=c4HYu2pX7mE

  Godfrey Bloom igen, lite salongsberusad efter att ha käkat värktabletter p.g.a en ridolycka och i kombination med några ”pints”
  http://www.youtube.com/watch?v=XvXMBwANyvY
  En kommentar till detta var att Godfrey pratar ”more sense” även när han är påverkad än andra som är helnyktra.

 40. Jimmy

  Oops, fel länk tidigare på Godfrey
  http://www.youtube.com/watch?v=qCICF7GKPFw

 41. Ingemar Nordin

  Tack Lars!

  The Moon is Lying. Lite märkligt med denna ”summary” som på punkt efter punkt strider mot IPCCs egen stora rapport. Ledningen för FN och IPCC har uppenbarligen nästan demonstrativt vänt ryggen åt all vetenskaplighet och hederlighet.

  http://notrickszone.com/2014/11/05/eike-ipcc-synthesis-report-in-crass-contradiction-to-almost-every-measurement-and-trend-in-nature/

 42. Jag har fått uppfattningen att både Ban KiMoon och Rajendra Pachauri mer än gärna vill ha världens ljus på sig. Hög svansföring kallas det visst också.
  Rajendra kan ju vara sådan av födsel och ohejdad vana då hans namn betyder ”Lord of Kings”.

  Tack förrresten för mycket trevlig och intressant läsning!

 43. Slabadang

  Ni vet han som har lite svårt för matte och att fatta galoppen … ja han den där OH i inhängnaden!

  Han har ifrån humorcentret unsceptical science hittat en bild där han frågar sig hur många ”klimatförnekare” det krävs för att skruva i en glödlampa. Nåväl hur många kilo kvicksilver det finns i de miljöförstörande lampor han och hans miljöförstörande polare tvingat andra att sätta upp lär han inte vilja svara på.

  Vad vi kan konstatera är att det behövs bara en enda tokig klimat och energipolitik för att alla lampor skall slockna.

  http://www.ft.com/cms/s/0/30fa54b2-5e16-11e4-bc04-00144feabdc0.html#axzz3IEGaNaX7

 44. Slabadang

  Ny energiframtid!

  ISOTOP changes indicate “Cold” nuclear reaction : ELFORSK following developments

  New tests of inventor Andrea Rossi’s Energy Catalyzer shows clear isotopic changes in catalyst fuel. The results thus indicate it may involve nuclear reactions at low temperatures.

  A month-long test run of an Energy Catalyzer shows again astounding results. In the publication of a new report, written by researchers associated with the University of Uppsala, the Royal Institute of Technology and the University of Bologna, clear isotopic changes indicate an energy surplus which may be due to hitherto unknown nuclear reactions or other unknown causes.

  – It shows that we may be being introduced to a new way of extracting nuclear energy, probably without ionizing radiation and radioactive waste. The discovery could be very significant for world energy supply, comments
  Elforsks CEO Magnus Olofsson.

  Elforsk hs in recent years followed developments in the area generally called LENR (English for Low Energy Nuclear Reactions). Among other things Elforsk compiled a summary of current knowledge about LENR compiled. Elforsk also financed current and previous measurements.

  A UNIQUE OPPORTUNITY FOR SWEDEN

  If it is possible to safely produce and control the now indicated nuclear reactions we are probably eventually anticipating a radical change of our energy. It can open the way for decentralized energy supply. Electricity and heat can then be produced with relatively simple components. Climate friendly efficient energy production would be very cheap.

  In the current situation we do not know about all this and whether it is too amazing to be true. The measurement results indicate that a new way of extract nuclear energy may have been discovered.

  A small group of Swedish researchers are deeply engaged in trying to understand the underlying physics. Sweden has thus a unique chance to be involved in leading research and development in the LENR field, says Magnus Olofsson.

  However, more knowledge is needed to understand and explain LENR. Let us engage researchers to research the phenomenon and then explain how it works.

  FACTS ABOUT THE ENERGY CATALYZER

  The central part of the reactor is narrow and twenty centimeters long. In the experiments, the reactor was heated to a temperature up to about 1400 degrees Celsius. Net production of energy was about 1500 kilowatt hours of energy
  in the form of heat. The thermal energy was three to four times larger than the applied electrical energy. This is with about a gram of fuel consisting of hydrogen loaded nickel with additives in powder form.

  Alla observations och xxNRförnekare behöver bara stänga av inflödet av information så blir det lugnt och skönt i lilla bubblan!

 45. Slabadang

  Kul !

  Kul att se hur folk flyttar sina målstolpar. En god vän som är fysiker har varit extremt skeptisk mot e-caten och det är inte svårt att förstå eftersom e-caten välter en tung kiosk av vad man anser sig veta ”säkert” dvs att c-catreaktionen inte kan ske eller förklaras med nuvarande etablerad ”kunskap” inom kärnfysiken och därför inte kan existera.

  Nu har herrn i alla fall bemödat sig med att läsa igenom testerna och resultatet och det här med prestige är en kul sak att observera. Han har nu bytt invändningarna till kritisera COP-talet 3 istället enligt logiken ”jajajaja men om den funkar så räcker inte cop 3 till ändå för att omvandla värme till elektricitet” … Jamen vänta nu !! Var inte den stora frågan om reaktionen överhuvudtaget existerade bara för en månad sedan? Hur har du kommit fram till slutsatsen att COP3 skulle vara begränsningen i en reaktion du inte ens trodde existerade för en månad sedan ?

  Mutter mutter mutter……. det senaste testet visade ju bara COP 3 … mutter mutter

  Han skickade sedan över denna teori om hur förutsättningar för ”cold fusion” uppstår. Själv fattar jag halv sju av vad som avhandlas. Men det finns säkert nån här som förstår mer .. sågning .. eller intressant ?

  http://www.coldfusion-power.com/uploads/7/3/6/7/7367632/round_table_english.pdf

 46. tty

  Pekke #6
  ”Globala havsisen verkar inte sjunka längre, ett trendbrott?”
  Faktum är att minskningen i Arktis stannade upp för nästan 10 år sedan, men det tycks ingen ha märkt:
  http://www.woodfortrees.org/plot/nsidc-seaice-n/from:1979.6/to:2014.6/plot/nsidc-seaice-n/from:2005.6/to:2014.6/trend/plot/nsidc-seaice-n/from:1979.6/to:2005.6/trend
  I Antarktis har trenden varit stigande ända sedan 1979:
  http://www.woodfortrees.org/plot/nsidc-seaice-s/from:1979.6/to:2014.6/plot/nsidc-seaice-s/from:2005.6/to:2014.6/trend/plot/nsidc-seaice-s/from:1979.6/to:2005.6/trend

 47. Thomas P

  tty #46 Nu är det inte många som är intresserade av årsmedelvärde på Arktis utbredning. Vintertid är isen alldeles för mycket begränsad av Kanadas och Rysslands kuster så att även om det blir varmare så hinner isen frysa ned till kusten och där är det stopp oberoende av temperatur. Det är sommarminimum som säger något, samt även isens volym:
  http://psc.apl.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/schweiger/ice_volume/BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2.1.png

 48. Jan O

  Lars Jonsson! Jag har läst din text. Det är inte bara så att det är jag som håller på att bli tokig. Vi är flera som är så tokiga tillsammans att vi kanske rentav är lite kloka. Jag känner mig lite lugnare.

 49. Christopher E

  #47 Thomas P

  Oavsett att du anser att vintermaximum är maxat i utbredning, sker i verkligheten ett trendbrott för 10 år sedan även där efter att ha minsklat tidigare, som syns med blotta ögat ovan. Enligt NSIDC mars-anomalier är trenden +0,04 miljoner km2/år 2005-2014. Men visst, troligen skulle den ökat ännu fortare om inte vissa riktningar är blockerade.

  Samma beräkning för septemberanomalier ger en likaledes svag trend på -0,07 miljoner km2/år 2005-2014. Inte särskilt dramatiskt, och om inte en vändning av tidigare trend så åtminstone en rejäl insaktning.

  Vad som händer framöver tänker jag inte spekulera i (utöver att ökningen av flerårig is – och volym om man ska tro på modellering – troligen inte ger några nya bottenrekord på ett tag), men kan konstatera att några alarmistiska tidigare prognoser så här långt i alla fall bitit rejält i gräset.