UAH November 2020

UAH nov 2020

Resultatet av temperaturmätning med satellit blev 0,53 grader Celsius enligt UAH (The University of Alabama in Huntsville) för november 2020. Här är siffrorna mer i detalj:

YEAR MO GLOBE NHEM SHEM TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2019 1 0,38 0,35 0,41 0,36 0,53 -0,14 1,14
2019 2 0,37 0,47 0,28 0,43 -0,03 1,05 0,05
2019 3 0,34 0,44 0,25 0,41 -0,55 0,97 0,58
2019 4 0,44 0,38 0,51 0,54 0,49 0,93 0,91
2019 5 0,32 0,29 0,35 0,39 -0,61 0,99 0,38
2019 6 0,47 0,42 0,52 0,64 -0,64 0,91 0,35
2019 7 0,38 0,33 0,44 0,45 0,10 0,34 0,87
2019 8 0,39 0,38 0,39 0,42 0,17 0,44 0,23
2019 9 0,61 0,64 0,59 0,60 1,14 0,75 0,57
2019 10 0,46 0,64 0,27 0,30 -0,03 1,00 0,49
2019 11 0,55 0,56 0,54 0,55 0,21 0,56 0,37
2019 12 0,56 0,61 0,50 0,58 0,92 0,66 0,94
2020 1 0,56 0,60 0,53 0,61 0,73 0,13 0,65
2020 2 0,76 0,96 0,55 0,76 0,38 0,02 0,30
2020 3 0,48 0,61 0,34 0,63 1,09 -0,72 0,16
2020 4 0,38 0,43 0,33 0,45 -0,59 1,03 0,97
2020 5 0,54 0,60 0,49 0,66 0,17 1,16 -0,15
2020 6 0,43 0,45 0,41 0,46 0,38 0,80 1,20
2020 7 0,44 0,45 0,42 0,46 0,56 0,40 0,66
2020 8 0,43 0,47 0,38 0,59 0,41 0,47 0,49
2020 9 0,57 0,58 0,56 0,46 0,97 0,48 0,92
2020 10 0,54 0,71 0,37 0,37 1,10 1,23 0,24
2020 11 0,53 0,67 0,39 0,29 1,57 1,38 1,41

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Klimatmodeller på riktigt? Inte så mycket har hänt men en kort uppdatering.
  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-6

 2. Lasse

  Tack Lena
  Ingen större förändring från oktober.
  La Nina är på gång vilket förväntas skapa lägre temperaturer.
  Tony Heller har faktagranskats och de ogillar hans medverkan i Youtube
  Sociala medier tar över med en agenda!
  https://newtube.app/user/TonyHeller/OqdVUda

  Men i det långa loppet är det svårt att förneka variationer-pilspetsar under glaciärisen:
  https://wattsupwiththat.com/2020/12/02/new-paleoclimatology-finding-shows-earth-was-typically-warmer-than-today/

 3. Lennart Bengtsson

  Utan allt för stora svårigheter kan man notera att temperaturer fortsätter att stiga på sikt och i stort sett i överensstämmelse med de mer tillförlitliga beräkningarna( som MPI och GFDL).

  Några tendenser till en allvarlig global avkylning som många föreslaget inte minst på denna blog de senaste 10-15 åren kan i alla fall inte jag se.

  En svala gör dock ingen sommar men alla borde glädja sig åt ett mildare klimat, isynnerhet som man monterar ned svensk energiförsörjning. Ingen har inte heller klagat över att den svenska isbrytarverksamheten går på lågvarv.

 4. Lennart B #3

  Dock; en svag tendens nedåt över tropikerna under hösten vilket verkar logiskt med tanke på en framväxande La Nina. https://klimatupplysningen.se/la-nina-sanker-den-globala-temperaturen/ Vi får se hur kraftig den är men den bör påverka den globala medeltemperaturen någon gång i vinter och tidig vår.

 5. Joachim

  Lennart B #3
  Hur långt tillbaka i tiden fungerar modellerna?

 6. Lennart Bengtsson

  Vad jag försöker säga är att det ändå blir lite varmare och detta behöver men inte se som ett problem utan något som också är positivt.

  Det vore väl ändå positivt att varutransporten mellan Europa och Kina kunde ske i Arktis. Sträckan är betydligt kortare och skulle dessutom vara positiv för utveckling, arbetsmöjligheter och bosättning i norra Sibirien och kanske även i Nordnorge.

  Utveckling av fiske och naturgasutvinning i Arktis är andra positiva faktorer. Samtidigt skulle förhöjd aktiviteten i Arktis också gynna turistindustrin.

 7. Daniel Wiklund

  Vädergudarna har gjort det lätt för mig att minnas två temperaturrekord. Jag föddes den kallaste julimånad i Luleå sen 1921, juli 1949, då det var 12,0 grader. Men några månader senare fick man igen lite av den frånvarande värmen under juli. November 1949 är den varmaste sen 1921 med 2,8 plusgrader. Varmare eller kallare, man kan grubbla ihjäl sig över det, men kanske bättre att ta dagen som den kommer, och hoppas att den livgivande solen fortsätter att sprida värme åtminstone några år till, innan domedagen slår till.

 8. Lennart B #6,

  Jag håller med om att det vore positivt med en allmän temperaturhöjning i Arktis. ENSOs kommer och går och varar inte så länge.

 9. Hej Lennart B,

  jag tycker att du har alldeles rätt — vi har ingenting emot ett varmare klimat! Om modellerna har rätt så skerju det mesta av uppvärmningen där det är kallt. Vad är problemet?

  Det enda som vore bra med en tillfällig rejäl nedgång — t.ex. efter ett stort vulkanutbrott — vore att fler insåg att det är kyla vi ska vara rädda för, inte värme.

 10. Lasse

  #6
  Arktis is kommer och går med en rätt regelbundenhet-varje år! Sjöfart kan ändå ske om isen bryts.
  De som förfäras över sen isläggning(nu 14 dagar senare) talar inte om att havet under kyls mer effektivt om havet är isfritt.
  Här kan man frossa i alarmism!
  https://www.youtube.com/watch?v=RUzokM-WTZ0

 11. Simon

  Vad skönt, på söndag får vi äntligen fakta om klimatet serverade, ingen mer politisk infallsvinkel. ”journalistiken ska förklara den mest centrala, grundläggande forskningen om klimatförändringarna”.

  Tack och lov att det nu blir ett slut på denna klimathysteri när folk får klart för sig att det är ingenting vi kan påverka i någon större utsträckning och att det mesta som påstås är rent nonsens:

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/greta-thunberg-sa-blir-dn-med-mig-som-chefredaktor/

  Undrar vad oddsen är på att vi i stället får en extremt alarmistisk och totalt snedvriden bild i stället? 😉

 12. Sören+G

  Ja man undrar ju var krisen finns och vad det är som hotar. Medierna försöker hela tiden skruva upp en hotbild. Klimatuppvärmning ersätts av klimatupphettning. Men det som verkar ha hänt är att der blivit mindre kallt. Vi har fått en ”klimatförmildring” eller klimatförbättring.
  Vår tids vidskepelse är den hysteriska demoniseringen av koldioxidmolekylen. Den påstås orsaka alla typer av väderhändelser inklusive skogsbränder.

 13. Andreas

  Vattenånga är ju den överlägset största växthusgasen så varför ger man sig inte på att försöka avlägsna vattnet på planeten? Som en av naturens byggstenar så är frågan egentligen lika absurd som nuvarande bannlysning av CO2.

 14. #6 Lennart Bengtsson
  Härligt, jag hade som gästföreläsare, 20+ år sen, chefen för ryska isbrytarverksamheten norr Asien.
  Atomisbrytare med Norilsk (nickel mm), halvvägs, som då viktigaste mål.
  Ditt inlägg är som taget ur föreläsningen. ”Det vore väl ändå positivt att varutransporten mellan Europa och Kina kunde ske i Arktis. Sträckan är betydligt kortare och skulle dessutom vara positiv för utveckling, arbetsmöjligheter och bosättning i norra Sibirien och kanske även i Nordnorge.
  Utveckling av fiske och naturgasutvinning i Arktis är andra positiva faktorer. Samtidigt skulle förhöjd aktiviteten i Arktis också gynna turistindustrin.”

  Jag kan bara hålla med dig såhär 25 år senare!

 15. Lasse

  Grönland smälter oåterkalleligen:
  https://www.reading.ac.uk/news-and-events/releases/PR852158.aspx
  Spekulativt och alarmistiskt snart i en artikel i media!

  Då kanske vi åter kan odla där?

 16. sibbe

  På tal om smältande arktisisen:
  I flera inlägg har jag berättat om Nordenskjölds bravader i den eviga havsisen längs Rysslands kust 1878/79! Med nutidens motorteknik skulle han ha lyckats utan att frysa fast…
  Men nog är det långt fram i tiden, innan vi ser ett öppet hav ovanför nordpolen.
  Jag har lagt märke till att alla dessa fritidspolarforskare med sina båtar har undvikit Nordvästpassagen de senaste 2 åren, eftersom ju så gott som alla har misslyckats förut- kanske beror på att kanadensiska isbrytarhjälp kostar?

 17. SatSapiente

  #15 Lasse

  Givetvis baseras artikeln på klimatmodeller. Att studera utvecklingen från observationer gills inte. Och avsmältning av triljoner ton is hit och dit utan att ställa det i relation till totala mängden is.

 18. Rolf Mellberg

  #6 Lennart Bengtsson

  Skulle du kunna läsa länken i #15 Lasses kommentar och ge en kommentar till det?

  Man hävdar att vi lätt och snart kan nå en gräns som innebär att Grönlands is inte kommer att återhämta sig på tiotusentals år, d.v.s. nästa ”riktiga” istid kommer inte att anlända enligt normal tidtabell. Har de verkligen på fötterna för ett sådant påstående?

  Ett klipp, från länken och d.v.s. ”folket i Reading” där du – om jag minns saken rätt – länge varit verksam:

  Professor Jonathan Gregory, a climate scientist at the University of Reading and NCAS, said: ”Our experiments underline the importance of mitigating global temperature rise. To avoid partially irreversible loss of the ice sheet, climate change must be reversed – not just stabilised – before we reach the critical point where the ice sheet has declined too far.”

 19. Rolf M #18,

  Lennart får naturligtvis svara enligt eget huvud, men på mig verkar detta vara ren modellspekulation. Även logiken utifrån deras osannolika premisser saknas.

  Antag att havsnivån ökar med två meter vid en knapp grads ökning, på vad sätt är det relevant för hur inlandsisen på Grönland påverkas? Att inlandsisen skulle smälta bort skulle dessutom ta många tusentals år även med dagens takt.

 20. Lennart Bengtsson

  15

  Det fortfarande enligt min uppfattning inte alls klart att vi står inför en accelererande minskning av inlandsisen på Grönland. Samtidigt som man observerat ökad avsmältning i vissa områden i form av isbergskalvning så har samtidigt nederbörden i form av snö också ökat. Om det nu skulle vara så att den nuvarande massminskningen är irreversibel så visar studier att avsmältningen därtill att en sådan, om den verkligen inträffar, kommer att fortlöpa i olika faser. En orsak härtill är att stora mängder is är blockerad av terrängen för att glida ut i havet.
  Det är vidare knappast meningsfullt att gardera sig för osäkra händelser som kan komma att inträffa om flera hundra år eller ännu längre in i framtiden. På en sådan tidsskala kan så mycket oförutsett inträffa som det inte går att planera för. Tänk bara på följderna av de två världskrigen och den gigantiska befolkningsökningen på mer än en faktor tre bara sedan 1950.

  Att planera för en framtid som vi inte har en aning om är slöseri med med både tid och pengar. Bättra att planera för sådant som händer nu som t ex att se till att miljöaktivister och spekulanter i förnybar energi inte förstör i enfald eller girighet den hittills väl fungerande svenska energiförsörjningen.

 21. Lars-Eric Bjerke

  Citat från Readings artikel om grönlandsisen.

  ”To avoid the irreversible sea level rise the melting would cause, scientists say that climate change must be reversed before the Greenland ice sheet has declined to the threshold mass, which would be reached in about 600 years at the highest rate of mass loss within the likely range of the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.”

 22. Björn

  Rolf Mellberg [18]; I princip kan vem som helst i klimatfrågan påstå det som endera sidan anser är orimliga påståenden, eftersom en verifiering på grund av komplexiteten, kan ta flera hundra år. Det är tryggt att påstå den ena orimligheten efter den andra, eftersom ingen nu levande som framför sina hypoteser, längre lever när domen faller. Ett påstående att det är AGW som orsakar en uppvärmning av Arktis, faller på sin orimlighet om det visar sig att den globala temperaturen samtidigt faller. Man kan alltså då inte påstå att ökande temperatur i Arktis och fallande global temperatur har samma orsak, antropogen CO2.

 23. L-E B #21,

  Så bra då. Då kan vi ju vänta 600 år innan Grönlandsisen understigit något slags tipping-point som de fått fram i sina modeller. Vi får hoppas att ”forskarna” vet mer om klimatet och Grönlandsisen tills dess.

 24. Lars-Eric Bjerke

  Grönlandsisen.
  ” reached in about 600 years at the highest rate of mass loss within the likely range of the Fifth Assessment Report”

  ”Likely range” för RCP 8.5 år 2100 är 2,6-4,8 C för den globala medeltemperaturen och 0,45-0,82 m för den globala havsnivåhöjningen.

  Dock anger ju IPCC ingen sannolikhetssiffra för att RCP 8.5 ska inträffa.

 25. Daniel Wiklund

  IPCC är verkligen ute på hal is. Igår visade SVT domedagen, ikväll ännu ett domedagsprogram. Anders Lundin åker till vackra Abisko. Fina jobbet för somliga att det är klimatkris. Han ska berätta om att kalfjället är en hotad naturtyp. I Svt-s värld är klimatförändringar alltid hotfulla. Hur hade det låtit om SVT (och IPCC) hade funnits under nödåren. Då var det ju dessutom en verklig klimatkris, till skillnad från nu.

 26. Håkan Bergman

  Den som förväntar sig stigande havsnivåer från grönlandsisen får ha tålamod.
  ”During the last interglacial period, the Greenland ice sheet very likely contributed between 1.4 and 4.3 m to the higher global mean sea level, implying with medium confidence an additional contribution from the Antarctic ice sheet. This change in sea level occurred in the context of different orbital forcing and with high-latitude surface temperature, averaged over several thousand years, at least 2°C warmer than present (highconfidence). {WGI SPM B.4, 5.3.4, 5.6.2, 13.2.1}”

 27. Lars i Huddinge

  Har säkert varit uppe i denna blogg förut, men jag chansar att några inte har tittat på denna underhållande och informativa video-bloggare John Robson (holds a Ph. D. in American History from the University of Texas at Austin and has worked as a historian, policy analyst, journalist and documentary filmmaker for three decades. He has been examining the climate change issue for many years, including both the science and the policy debates) förut.
  https://climatediscussionnexus.com/video/

 28. Göran J

  Lennart Bengtsson #20

  Tack för ett mycket klokt och förnuftigt inlägg. Dagens hysteriska klimatförståsigpåare lever i en låtsasvärld och tror mera vad datorn lämnar ifrån sig än vad som kan läsas direkt på tumstock, termometern eller andra instrument.

  Norrköpings Tidningar har en vädersida på sista sidan där det bl.a. finns en rubrik ”vädret igår kl 13.00”.
  Här redovisar man bl.a, temperaturer på flera orter under gårdagen. Jag har varit tveksam en längre tid på dessa temperturuppgifter då jag inte kan se att dom stämmer med det som jag läser på termometern.
  Enligt tidningen kommer dessa temperturuppgifter från SMHI.
  Men på frågan till SMHI var i respektive kommun har nämnda mätpunkten är svaret att detta är inte mätt temperatur utan uppgifterna räknas fram i en dator. 🙁

 29. Petwap

  #3 Jag delar din iakttagelse avseende medeltemperaturen!

  De senaste 10-15 åren har även förklaringsmodellerna El Niño/La Nina samt Solfläckscykler värderats mycket högt!

  Vad anser du om tex kommande La Nina som i vanlig ordning påstås ska bli kraftig!

  Är det inte likt El Niño ett tillfälligt väderfenomen? Som sedan på sin höjd återgår till stigande medeltemperatur?

 30. foliehatt

  Innan jag läser vetenskapliga artiklar nu för tiden så söker jag efter om den innehåller textsträngen RCP 8.5

  Vid träff så avstår jag ifrån att läsa vidare.

 31. Benny

  Svar Göran J..SMHI betraktas som ett skämt utanför Stockholm! Usla prognoser och deras tempangivelser för dagen innan stämmer sällan med riktiga på plats observerade data! Kan det vara så illa att deras temperatur räknas fram via kalkyl i en dator? SMHI verkar också ha missat fenomenet ”värmeöar” som bildas när städerna växer och mätstationernas värden påverkas. SMHI påstår sig dock veta hur vädret/klimatet ska vara i Sverige om 40 år men misslyckas kapitalt 2-3 dagar framåt idag. Här i södra Sverige använder vi yr.no i stället.

 32. Simon

  SMHI kan ju alltid skylla felet med dom kortsiktiga prognoserna på att klimatförändringarna går så snabbt att det blir allt svårare att beräkna. Att Yr.no gör prognoser som bättre tycks stämma med verkligheten beror enligt SMHI på att Yr.no är klimatförnekare. 😉

  Håller med om att Yr.no överlägset har de bästa prognoserna.

 33. Ivar+Andersson

  #31 Benny
  Nu ska jag försvara SMHI. SMHI har mätplatser på många ställen men för att beräkna temperaturen för andra orter så kan SMHI interpolera när det gäller dagens temperatur. Hur interpoleringen gör vet jag inte.
  Här finns en massa olika mätstationer men hur temperatursensorn är placerad vet jag inte.
  https://www.temperatur.nu/svartinge.html

 34. Michael E

  #24 RCP 8.5 är ett extremscenario som var menat att undersöka en högst osannolik framtid, läs gärna länken nedan från Nature ”Emission pathways to get to RCP8.5 generally require an unprecedented fivefold increase in coal use by the end of the century, an amount larger than some estimates of recoverable coal reserves6. It is thought that global coal use peaked in 2013, and although increases are still possible, many energy forecasts expect it to flatline over the next few decades7.” https://www.nature.com/articles/d41586-020-00177-3

 35. Björn-Ola J

  Det verkar finnas en trappstegsformad temperaturökning kopplad till kraftiga El Nino händelser.
  Vad kan det bero på?
  I alla fall. Innan 2015 kunde jag säga att dagens skolungdomar aldrig upplevt någon global uppvärmning. De fem senaste åren har dock varit problematiska för mig som klimathotsskeptiker. Temperaturen verkar ha tagit ett rejält språng uppåt.

 36. Björn-Ola J #35

  väder är att vädersystem med nederbörd och värmeinnehåll flyttar på sig. Vi vet att uppvärmningen främst sker på höga latituder, d.v.s. där det är kallt. Vi skulle också vilja få tydligare att det är ”kalla tider” som blivit mindre kalla.

  Det vi skulle vilja ha tydligare är ”dag- och natt-temperaturer.

  Tänk om vi hade klockan 2 på natten och klockan 2 på natten tydligt redovisat världen runt.

  Om det blir tillräckligt tydligt att det är natt-temperaturerna som ökat kanske vi skulle kunna få många att oroa sig mindre.

  Naturligtvis skulle många fortfarande oroa sig för stigande hav, men kanske skulle några ändå lugna ner sig lite.