UAH maj 2020

UAH maj 2020

Nu har Roy Spencer publicerat resultatet av temperaturmätningar med satellit enligt UAH på sin blogg. Resultatet är + 0,54 grader över genomsnittet 1981-2010.

YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2019 1 0,38 0,35 0,41 0,36 0,53 -0,14 1,15
2019 2 0,37 0,47 0,28 0,43 -0,02 1,05 0,05
2019 3 0,34 0,44 0,25 0,41 -0,55 0,97 0,59
2019 4 0,44 0,38 0,51 0,54 0,49 0,92 0,91
2019 5 0,32 0,29 0,35 0,40 -0,61 0,98 0,38
2019 6 0,47 0,42 0,52 0,64 -0,64 0,91 0,35
2019 7 0,38 0,33 0,44 0,45 0,10 0,33 0,87
2019 8 0,39 0,38 0,39 0,42 0,17 0,44 0,24
2019 9 0,61 0,64 0,59 0,60 1,14 0,75 0,57
2019 10 0,46 0,64 0,28 0,31 -0,03 0,99 0,50
2019 11 0,55 0,56 0,54 0,55 0,21 0,56 0,38
2019 12 0,56 0,61 0,50 0,58 0,92 0,66 0,94
2020 1 0,56 0,60 0,53 0,62 0,73 0,12 0,66
2020 2 0,76 0,96 0,55 0,76 0,38 0,02 0,30
2020 3 0,48 0,61 0,34 0,63 1,09 -0,72 0,17
2020 4 0,38 0,43 0,34 0,45 -0,59 1,03 0,97
2020 5 0,54 0,60 0,49 0,66 0,17 1,15 -0,15

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Och här är min tolkning av klimatets ”position” i ett större perspektiv enl en s.k. cykelanalys för rörelser enl naturliga utvecklingar.
  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-5

 2. Thorleif

  Action then Reaction

 3. jensen

  1.
  Synnerligen intressant.
  Från många trovärdiga källor anses ju att klimatet är komplext och att modeller egentligen ej är möjliga att ge prediktiv resultat.
  Skulle vara intressant att läsa synpunkter från dig angående detta problem Komplext/ Komplicerat.
  Ger ditt program svar i denna fråga?
  Ditt datadiagram liknar ju väldigt mycket karaktären av aktion/reaktion beträffande Temperature Reconstruction- kurvan från GRIP i 1 000-års perspektiv. Upp och ned i evighet, men inom begränsningar.

 4. Mats Kälvemark

  Om man med ”ögonmått” dristar sig att lägga in en rät linje för temperaturutvecklingen som diagrammet visar så får den ta avstamp från ca -0,1 år 1980 och landa på ca +0,5 år 2020. Innebär således ca 0,6 grader på 4 decennier eller ca 0,15 gr/decennium i genomsnitt. Om vi accepterar att detta kanske är trenden, så landar vi med en dryg grads ökning från idag fram till sekelskiftet år 2100. Hanterbart. Är dessutom exakt samma hastighet som i temperaturökningen 1900 – 1940, då ev. påverkan av fossilt koldioxid var försumbar. Finns egentligen ingenting utom IPCC:s modeller som styrker att det skulle vara annorlunda idag. Och som diskuterat kan det innan dess mycket väl komma en nedåtgående trend i stället.

 5. Elof

  Re. Mats

  Temperaturen går i vågor. Det var lika varmt (eller varmare) som nu på 40-talet och den mest troliga utvecklingen är att vi får en dipp i nivå med 70-talet igen snart.

 6. Jonas

  Jordens temperatur påverkas av moln, variationer i havsströmmar, solens aktivitet, kosmisk strålning, variationer i vindströmmar, atmosfärens sammansättning (främst vattenångan) och säkert ett antal parametrar som jag missat.
  Med tanke på komplexiteten i systemet så tycker jag det är i princip omöjligt att tolka vad en variation på några promille (1 promille = 0.3 C) beror på. Det finns säkert en massa olika förklaringsmodeller.
  Några är tydligen tvärsäkra på att 1,5 promilles ändring av jordens temperatur beror på att en viss gas har ökat sin andel i atmosfären med 0.1 promille. De anser att alla andra förklaringar är helt felaktiga.

  Vad är egentligen rimligt att förvänta sig ? Att jordens temperatur ska vara helt konstant ?
  Idag verkar det ju vara ”alarmisternas” bild – utan mänsklig påverkan så är jordens temperatur konstant inom en variation på ca 1 promille. Varför skulle det vara så ?

 7. ett litet amatörmässigt försök att förstå utvecklingen; trenden verkar mycket svagt uppåtgående för att sedan flyttas upp ett hack vid varje stakt El Nino-år (1198 och 2016 t ex). Kan man se dessa trender även på tidigare data från landbaserade mätstationer?

 8. ja jag halkade litet på tangenterna men ni förstår säkert ändå

 9. Ingemar Nordin

  Bo G #7,

  En som utvecklat en ”trappteori” är Bob Tisdale. Här är ett inlägg från 2015 (alltså före den senaste El Ninon). Den verkar bli korroborerad.

  https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/21/solen-havsstrommar-och-trappan/

 10. Ingemar N #9 Tack för länken, läste även en del av kommentarerna (en del var mycket underhållande), roligt att nån funderat i dessa banor.
  Alltså haven och havsströmmarna styr klimatet (t ex via El Nino) via dess mycket större värmekapacitiet, sen är ju frågan är då vad styr havens energiinnehåll och vad ger upphov till de cykliska fenomenen på kortare och längre sikt. Ja på riktigt lång sikt är det väl Milankovic’s cyklerna men även Nils-Axel Mörnes ”beat” orsakat av planeterna olika lägen kan påverka med kortare cyklar och sen har vi solens cykler parat med kosmisk strålning. Klimatologin är spännande

 11. #3 Jensen
  Komplext eller ej så tror jag själv att naturen reagerar naturligt och konsekvent och allt pekar på det enl mina erfarenheter utifrån de data jag ser. Och därför att kurvorna svarar bättre och mera exakt än de gör ex på börsen (ex enl avsnitt 1 Del 1), vilken sällan ger en fullödig följsamhet i långa loppet då ny info tillkommer efter hand som stör och styr mönstret. För klimatet ser jag bara kometer/asteroidkrockar och kanske något mer som kan störa detta. Vi har den sol vi har och den förbränns enl ett långsiktigt naturligt förlopp som återspeglas i utvecklingen hos oss. De långa cyklerna visar det entydigt enl mitt sätt att se det, ex de jag tar upp i del 3, med Alley 2000-kurvan och kortare enl data från USA och Sverige.
  Och Alley 2000 ger kanske inte samma bild av en evig rörelse som GRIP utan mera av en tynade utveckling, men öht har jag ingen uppfattningi klimatfrågor om orsak/verkan, utan bara rent statistiskt och de naturliga utvecklingar som verkar spelas upp utan annan påverkan. Men som svar, jo jag tror att utvecklingen sker systematiskt och förutsägbart, enl ett mindre antal olika alternativ. Dock vet vi inte hur de kommer att alternera, dvs ca lika/bra dåligt som väderprognoser på lite längre sikt. Och de modeller som presenteras av klimatforskningen f.n. tror jag inte ett ögonblick på. De kommer alla att smulas sönder av verkligheten, de som inte redan gjort det, gissar jag.

 12. Argus

  De flesta av oss på denna sajt vill se vetenskaplighet. Resonemang – orsaker-verkan osv. Jag vill påminna om att vi inte har med en vetenskaplig (’alarmist’) argumentation att göra med. Så många ggr ser vi att Rockis, KTH, Greta mfl är tendentiösa. To say the least. Pär Holmgren? SR? SvT?

  Jag tror INTE att de alarmistiska teserna drivs av personer som vill väl. De drivs icke av vetenskapliga rön. Varför lever tron (hos de troende) att *vi* kraschar klimatet/jorden/mänskligheten ? Kan man anta ett det är ett resultat av decennielång propaganda?

  Det känns verkligen som en kamp mot en övermäktig fiende. Fienden har alla fördelar: media, framför allt. Sen fördelen av att de är *goda*. Unga flickor som är desperata! En *klimatminister* (kan man överhuvud ta till sig detta?!!) Subventioner! Till vad? Klimatråd!? Sverker Sörlin som vill se ’djupgående förändringar’. Jag vill INTE se att Sverker har något inflytande ALLS. På ingenting.
  Är det sant att pensionsfonderna ska bli underkastade ’klimataspekter’? Detta torde vara en ren vederstyggelse.

  Jag tror att striden inte gäller det vetenskapliga underlaget. Vår motståndare styrs inte av omsorg om vår eller våra barns framtid. Jag vill inte hävda att ’allt’ är en konspiration, men att det inte är verklig saklighet är klart.

  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’

 13. #6 Jonas
  ”Med tanke på komplexiteten i systemet så tycker jag det är i princip omöjligt att tolka vad en variation på några promille (1 promille = 0.3 C) beror på. ”

  Brukar du också säga då du fått 39 C feber att- ” min temp har gått upp med 6 promille”?

 14. Thorleif

  @12 Argus

  Ett av de värre argumenten från ”den goda sidan” är vår klimatskuld (samt genderhybris) till 3e världen. 40 mdr skickar vi via SIDA och UD från statsbudgeten årligen till olika projekt i egen regi eller via över-statliga s.k ”non gov ent” inkl FN. Samtidigt har vi en växande fattigpensionärs-grupp som bara växer och växer för att inte tala om hur våra äldre sakta dukar under av näringsbrist (och övermedicinering som tar liv i covid19) inom äldreomsorgen. Partiledningsfolk borde skämmas! Vad gör övriga politiker åt detta? De är väl upptagna av frågor som kommer från Bryssel antar jag.

 15. #12 Argus
  ”Det känns verkligen som en kamp mot en övermäktig fiende”.
  Jag är optimist och vill påminna om att både Berlinmuren och järnridån raserades helt oväntat för de flesta.

 16. Sören G

  I dag har en hel sida ägnats åt Jonathan Jeppssons bok ”Åtta steg mot avgrunden” där han förutspår en klimatkollaps. Det är såldes alarmism i kubik. Mänskligheten hotas av utdöende om vi inte får stopp på klimatförändringarna menar han. Nedstängningen under corona-pandemin visar att det går påstår han, omvi fortsäter att miska vår förbrukning lika mycket varje år framöver. Ekonimsik tillväxt leder till katastrof är hans slutsats. o.s.v.

 17. Lennart Bengtsson

  Observationerna visar tydligt att en långsam uppvärmning för perioden 1979 – 2020. Takten varierar främst beroende på interna processer i klimatsystemet, främst ENSO. Detta är inget nytt och följer mer eller mindre de preliminära beräkningar som utförde redan under 1960-talet av Manabe vid GFDL i Princeton.
  Det mest troliga är att uppvärmningen fortsätter i samma takt under de kommande 50 åren under förutsättning att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. De finns inga trovärdiga hypoteser att uppvärmningen skall övergå i en avkylning inte heller att uppvärmningen kommer att accelerera .Detta utesluter inte fullständigt oväntade händelser men något sådant kan inte meningsfullt analyseras. Större vulkanutbrott som vi sett de senaste 1000 åren eller så kan ge tillfälliga avkylningar på högst några år.
  Jag räknar vidare med att jordens energisystem kommer att ändras avsevärt under de kommande halvseklet vilket gradvis kommer att reducera den pågående uppvärmningen.
  Den avgörande frågan är hur snabbt länderna utanför OECD kommer att lösa sin energiförsörjning.

  Den svenska klimat- och energipolitiken är huvudsakligen symbolisk och har ingen praktisk betydelse för jordens klimat snarare motsatsen. Det bästa Sverige kan göra för klimatet är att bidra till bättre energihushållning på global skala.

 18. Petter F

  #17
  Vad säger du om:
  https://klimatsans.com/2020/05/27/nasas-irina-kitiashvili-kan-forutsaga-solcykel-25-som-forebadar-avkylning/

 19. Lennart Bengtsson

  18

  Jag avvaktar resultatet. Under större delen av mitt aktiva forskar- och yrkesliv i meteorologi (1958 – 2020) har jag hört dylika prognoser i stort sett varje år. Ingen global avkylning till följd av minskad solemission har ännu inte inträffat eller kunnat påvisas. Eftersom frågan har intresserat i så där 70 år vore jag tacksam för uppgifter om artiklar eller undersökningar som empiriskt påvisat detta och som jag har missat i mitt sökande.

  Ingen kan utesluta vad som kommer att hända på lång sikt. Allt kan hända. Jorden kan förtäras av strålning från en supernova eller slukas av ett svart hål eller kollidera med asteroid eller med en planet på avvägar. De har dock föga med vetenskap att göra.

 20. Fredrik S

  Aldrig tidigare har tropiska stormar bildats så tidigt skriver Alestig i SVD i sin iver att klimathotet äntligen ska bli verklighet. Det blåste 26 m/s i North Carolina i Maj. Han påstår också att Roy Spencer är en klimatskeptiker.

  Snart kommer han skriva om rekordvärme i maj, troligtvis med hundradelar.

  Någon som vet om mer om rekord i tropiska stormar i år? Jag har missat det.

  Öppnas inkognito för tillfällert.

  https://www.svd.se/jo-orkanerna-blir-allt-varre–och-detta-ska-bara-vara-borjan

 21. Rolf Mellberg

  #19 Lennart

  Stort tack Lennart för att du med din livslånga kunskap delar med dig så att denna blogg blir modererad. För min del var det 2015 och rabaldret kring Zvarkova som inledde min ”amatörkarriär” inom fältet.
  Roligt i vart fall att Svensmarks m.fl. teorier nu kan få visa vad de går för när cykel 25 av allt att döma blir mycket lugn.
  Tycker även att följande rapport – om att havens absorbtion av CO2 varierar på ett sätt som följer med chatiliers princip – är intressant.
  Detta är en stark argumentation för att all prat om tipping points är rent nonsens, håller du med?
  https://wattsupwiththat.com/2020/06/03/ocean-uptake-of-co2-could-drop-as-carbon-emissions-are-cut/

 22. mattias

  #20
  Du blev snabbt sannspådd där. Rekordvarmt maj globaltemperatur enligt Ekot. En systematisk rapportering av alla månader som uppvisar rekord. Månaderna däremellan förbigås med tystnad – de har inget nyhetsvärde.

 23. Lennart Bengtsson

  21

  Det finns inga som helst indikationer av några tipping points. Emellertid är det svårt att diskutera frågan innan man preciserar vad man menar en ”tipping point”. Det betydelse jag använder är en radikal plötslig ändring som är irreversibel. Vad vi har när det gäller jordens klimat är snarare långsamma ändringar, även om de på mycket lång sikt tolkas som tipping point som jordens istider. Dessa hände inte från en dag till nästa utan var långsamma ändring på tidsskalor på minst åtskilliga hundratals år, Studerar vi jordens klimat under de senaste 300 åren har vädret varierat inom tydliga gränser. Den enda långsiktiga process som är överlagra en slumpmässig variation inom dessa gränser är en svag uppvärmning som dels beror på växthusgaserna och en annan del som beror på urbanisering. I de flesta svenska tätorter är dessa bidrag av ungefär samma storleksordning.

 24. Sören G

  Maj månad var den varmaste som hittills uppmätts rapporterar nyheterna i P1. Man är alltid noga med att rapportera rekord i värme för att underblåsa narrativet om att ett varmare klimat är skadligt och att det är vår skuld för att vi släpper ut koldioxid. Men vad jag har uppfattat så är det inte högre dagstemperaturer, bara nätterna som har varit mindre kalla. Eller inte lika låga vintertemperaturer på delar av Jorden. Varför skulle mindre kallt väder vara ett hot?

 25. Rolf Mellberg

  #23 Lennart

  Tack men jag är nog benägen att kalla ”Dansgaard Oeschger”-events för just tipping points med dess extremt snabba temperaturökningar. Kanske kan senare tids arktiska uppvärmning, liksom den Ahlman bevittnade under 1930-talet, vara besläktade? Men stabiliteten under Holocene tyder på att svängningarna är ofarligt små nu för tiden.
  Sen har vi ju även inträdet i younger dryas som skiljer sig och där tyder väl rätt mycket på att något från rymden ramlat ner?
  Vore i vart fall roligt om younger dryas impact hypothesis blev bekräftad då den bryter mot DO-mönstret!?

 26. Lennart Bengtsson

  Rolf

  Det återstår mycket arbeten det gäller att rekonstruera tidigare klimatepisoder. För att ha ett meningsfull vetenskaplig diskussion bör man först eliminera diverse flumbegrepp som tipping points. Anomalien under Yngre Dryas är däremot en intressant och konkret begrepp. Jag har hållit diverse föredrag i frågan och bland annat diskuterat hypotesen av en plötslig stabilisering av av havsvattnet i Nordatlanten genom ett plötsligt kraftig tappning av smältvatten från Baltiska issjön alternativt Lake Agassi i Nordamerika.
  Någon liknande massmältning av Antarktis eller Grönland finns det inga indikationer på. På tidsskalor av 1000 år eller så kan liknande händelser inte uteslutas. Skriver man emellertid om detta i tidningspressen tror folk att det kommer att hända före jul.
  Orsaken nu, som är uppenbar från den numera stoppade filmen ”the Climate of the Humans” ,är att det nu finns enorma ekonomiska intressen i en snabb och oerhört kostsam omläggning av jordens energisystem. Det blir skattebetalarna som får stå för fiolerna och då måste de motiveras. Det är precis detta som pågår.

 27. För er som vill se filmen Lennart nämner i inlägg #26 så har den nu en egen site här: https://planetofthehumans.com.
  Det verkar som om YouTube nu har lyft censuren så den hittas även där.
  Hursomhelst mycket sevärd.

 28. Håkan Bergman

  Matz H. #27
  Tack för den, såg den innan dom tog ner den men ska nog bläddra igenom den mera. Snacka om självmål av Google. Men det är ju bra att dom bidragit till att ge den publicitet.

 29. Petwap

  #26 Det blir skattebetalarna som får stå för fiolerna och då måste de motiveras. Det är precis detta som pågår. Precis, folket måste synkroniseras och hot om att något ska hända är ju alltid en utmärkt motivator!