UAH februari 2022

Uah feb 2022

Sådär då var det dags att redovisa temperaturen mätt med satellit för den senast månaden enligt UAH. Februari var 0,0 grader varmare än medelvärdet åren 1991 – 2020.

YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2021 1 0,12 0,34 -0,09 -0,08 0,36 0,50 -0,52
2021 2 0,20 0,32 0,08 -0,14 -0,65 0,07 -0,27
2021 3 -0,01 0,13 -0,14 -0,29 0,59 -0,78 -0,79
2021 4 -0,05 0,05 -0,15 -0,28 -0,02 0,02 0,29
2021 5 0,08 0,14 0,03 0,06 -0,41 -0,04 0,02
2021 6 -0,01 0,31 -0,32 -0,14 1,44 0,63 -0,76
2021 7 0,20 0,33 0,07 0,13 0,58 0,43 0,80
2021 8 0,17 0,27 0,08 0,07 0,33 0,83 -0,02
2021 9 0,25 0,18 0,33 0,09 0,67 0,02 0,37
2021 10 0,37 0,46 0,27 0,33 0,84 0,63 0,06
2021 11 0,08 0,11 0,06 0,14 0,50 -0,42 -0,29
2021 12 0,21 0,27 0,15 0,03 1,63 0,01 -0,06
2022 1 0,03 0,06 0,00 -0,24 -0,13 0,68 0,09
2022 2 0,00 0,01 -0,02 -0,24 -0,05 -0,31 -0,50

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Matsa

  Klimatnödläge! (Not)

 2. Ola Sandin

  Intressant! Och varför inte också visa skillnaden mellan norra hemisfären och södra? Finns det en global temperatur som är viktig att rapportera? Kolla gärna en av de senaste Elsa Widdings videos, där hon visar på att temperatur
  ökningen bara finns på norra hemisfären och inte på södra! Så summan av en grads ”global” temperaturökning är som tur är förunnat oss på på norra hemisfären!

 3. Björn

  Det är ju förväntat att den globala temperaturen faller när solenergin har avtagit de senaste ca 15 åren. Det är alltså radiansen TSI vars spektrala innehåll har förändrats vad som omfattar både den energi som når jordplanet och den som filtreras ut av atmosfärslager ovanför troposfären. Energin som strålar in har sakta reducerats under dessa ca15 åren, vilket vi nu börjar se effekten av i form av förändrad atmosfärisk cirkulation och avtagagande global temperatur.

 4. Anders

  Anomalier i all ära, men hur ser egentligen den fulla variationsbredden ut för hittills insamlad UAH-data? D.v.s. skulle vi ens notera någon skillnad om all uppmätt data och inte bara vissa anomalier plottades? Vilka är minimi- och maximivärdena? Ässensen i diagrammet verkar trots allt inrymmas inom bara en enda grad Celisus.

 5. Matsa

  #4 Anders
  Vad menar du med anomalier? Det är ju globala medelvärden för varje månad sedan 1979 som visas. Det är väl så långt från anomalier man kan komma?

 6. tty

  #5

  Jo, eftersom temperaturerna anges som avvikelser från ett standardvärde är ”anomalier” en korrekt term.

 7. Enough

  För mig kokar frågan om mänsklighetens ( eventuella) påverkan på jordens långsiktiga ”klimat”, egentligen bara ner till en fråga:

  – Hur skulle jordens ”klimat” sett ut idag, om vi tog bort mänsklig påverkan?

  Den är omöjlig att besvara i nutid, och ganska säkert i framtid. Kan det vara så, att den springande punkten, nu under ett drygt halvt sekel, färgats av den för tillfället naturliga trenden, en svag uppgång? Vad hade hänt, om våra mänskliga aktiviteter, som ev. påverkar klimatet ( ökad förbränning), hade kommit i en annan tid?

  Mina frågor har såklart inga säkra svar, och innan vi vet mer om den största bufferten för ganska konstant värme på jordytan, världshaven, blir det för mig väldigt meningslöst att analysera relativt mycket, mycket små tillskott av CO2 från mänsklig aktivitet, som dessutom inte ens är särskilt fastställda som påverkare…….

 8. Anevs

  Vasalopp på rullskidor. Ha!!! När kommer ursäkten för att makthavarna lyssnat på fel orakel.

 9. Matsa

  #4 Anders, #6 tty
  Ser nu att även Roy Spencer kallar det för anomali trots att det för februari rör sig om 0,00 grader C relativt det använda medelvärdet. Låter lite lustigt i mina öron, men det är väl så det heter på matematiska. (Tänker mig annars en anomali som något som rejält avviker från det normala. Som i Svensk ordbok: Anomali= orimlig företeelse).

 10. Håkan Bergman

  Avvikelse är kanske en bättre översättning av engelskans anaomaly i det här fallet.

 11. Robert Norling

  #8 Anves
  ”Vasalopp på rullskidor. Ha!!! När kommer ursäkten för att makthavarna lyssnat på fel orakel.”

  Rekordmycket snö på norra halvklotet.

  https://globalcryospherewatch.org/state_of_cryo/snow/fmi_swe_tracker.jpg

 12. Robert Norling

  Om man summerar siffrorna för feb. 2022 så borde det vara -0,185 grader gobalt. Kanske någon felskrivning i redovisade siffror.

 13. Den globala temperaturen kulminerade 2016 och i några regioner redan 1998. Alltmer och i ökande takt, visar fakta att klimatet i vetenskaplig mening är i en avkylande fas. En trettioårsperiod eller mer med i snitt vikande temperatur! Låt det sjunka in. Det ger lite perspektiv på vad propagandan påstår. Inte kortare temperaturvariationer, utan just klimatförändringar enl. fastslagna och vedertagna vetenskapliga kriterier.
  Vi kan inom kort, både aktivister och skeptiker, vara överens om slutsatserna om att klimatet är i fallande trend som t.o.m. de påstådda 97 procenten klimatforskare bör hålla med om, om de inte vill bli avslöjade som faktaförnekare mera tydligt!
  Denna månad lite mera om medelvärden och en titt på Australien, USA, Arktis och Tropikerna, där Arktis sticker ut lite extra.

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-21

 14. Håkan Bergman

  Robert Norling #12
  Nja så kan man nog inte räkna, alla utom NH och SH ingår ju också i endera NH eller SH. Nu kan man tycka att NH och SH skulle bli 0.00 som Global, och det kan dom mycket väl bli om man räknar med ursprungsvärdena utan avrundning. Framåt slutet på veckan har vi alla siffrorna för februari, t.v. får vi nöja oss med siffrorna t.o.m. januari i år.
  http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt

 15. Thorleif

  Ordet ”anomali” är en term inom statistiken. T.ex avvikelser inom tidsserier. Standardavvikelse är en term inom olika former av statistiska fördelningar, t.ex Gauss som vi ibland kallar för normalfördelning, ni vet ”klockformen”.

  Medelvärdet i dessa sammanhang (temperatur-genomsnitt under 30 år) utgör ett ex på ”normalvärde”.

  Personligen anser jag att vi ser ett trendbrott först när avvikelsen visar ett lägre värde än -0,4 gr C. Då blir orolig inför framtiden mht till t.ex livsmedelsproduktions-störningar.

 16. Lennart Bengtsson

  Kanske man ändå skulle kunna övertyga svenska myndigheter, journalister och politiker att det ännu inte före ligger ett nödläge för svenska kommuner. Det är säkert ingen brist på allvarliga problem som kan drabba Sverige och dess kommuner under återstoden av innevarande sekel ( som till exempel vad som händer just nu!). Att ett något varmare klimat, som enligt UAH:s graf knappast framskrider med rekordartad hastighet, skulle innebära ett nödläge för svenska medborgare, har givetvis inget med verkligheten att göra.

 17. Bengt Abelsson

  Ett tecken på att klimatfrågan är politisk är att man talar om klimatförändringar, extremväder och ekosystem.

  0,01 grad uppvärmning på 30 år kan knappast vara orsaken till dessa orkaner, skogsbränder, torka, svält och annat elände, och det inser nog drivkrafterna bakom hotbilden.

 18. mattias

  #16 Lennart,
  Vi kan ju börja hos SMHI. Enligt deras klimatanalytiker så ligger Sverige efter i klimatanpassning jämfört med Europa (inga källor anges). På vilket sätt ligger Sverige efter? Behöver SMHI högre anslag för att Sverige ska komma ikapp?
  https://www.extrakt.se/klimatanpassning-i-fokus-i-ipcc-rapport/

 19. Adepten

  #14 Håkan Bergman
  En kort fråga på en bra länk 🙂
  Från vilken månadstemperatur räknas anomalin/avvikelsen från? Var hittar man de uppgifterna?

 20. Fredrik S

  Adepten #19

  Förmodar att det är detta du är ute efter?

  30-års medelvärde, 1991-2020.

  https://www.drroyspencer.com/2022/03/uah-global-temperature-update-for-february-2022-0-00-deg-c/

 21. Lasse

  https://sverigesradio.se/avsnitt/klimatfonstret-stanger

  Domedagen närmar sig!

  SR programmet klotet är värre än Orson Wells klassiska program.

  Tillbaka till verkligheten:
  https://ourworldindata.org/explorers/natural-disasters?facet=none&Disaster+Type=All+disasters&Impact=Deaths&Timespan=Decadal+average&Per+capita=false&country=~OWID_WRL

 22. #19
  Det är lätt att bli lurad. Roy S håller sig inte till några 30-åriga MV mer än i anomalierna av någon märklig anledning. De finns i min länk ovan och visar något helt annat.

 23. Göran Sandberg

  Johan Rockström . . .
  Hur är det möjligt att SR släpper fram en sådan falsk profet, alarmist och värre i media och han får framträda oemotsagd?
  Det kommer inte grodor ir munnen på honom, det är paddor. Det mesta han säger är 100% fel. Är det medvetet ljug eller religiös blindhet?
  Vad kan göras åt eländet, jag stängde av efter ett tag.

 24. Peter

  Vad säger IPCC’s forskare om de senaste 25 åresn i princip raka streck i temperaturen fast att CO2 har ökat stadigt hela tiden.
  Varför korrigerar man inte för temperatur höjningar pga lokala lägen för termometrarna som defacto har blivit mer uppvärmda pga närhet till städer?
  Varför korrigerar man inte för det faktum att det inte är ett uniformt täcke med termometrar över hela jorden? Det finns t.ex. väldigt få termometrar i haven jmf land och betydligt färre termometrar i Afrika än i NA, osv. Vidare kan man diskutera noggrannheten i dessa mätningar för att kunna ge en medeltemperatur på jorden med hundradels grads noggrannhet, vilket i sig är komplett nonsens.
  OK, någon kontrar med att vi mäter temperaturen från sateliter och kan därmed ta bort dessa problem. Problemet är att satelit data kan bara jämföras med satelitdata och felmarginalen i dessa mätningar klarar inte att ge data på hundradels grad. Det är svårt att mäta temperaturer, faktiskt en av de svåraste storheterna att mäta,

 25. sibbe

  Nånstans har jag läst att Temperaturen i Indien inte förändrats under hela självständighetstiden från 1947. Och att temperaturmätningen över hela Indien på alvar började redan i början av förra seklet. Noggranna uppgifter som kollades av kolonialmakten…

 26. sibbe

  Glömde att nämna att Indiens representant lade fram siffrorna (som godkändes av indiska regeringen) inför IPPC mötet nyligen! Klimatmedierna var väl inte intresserade.

 27. Torbjörn

  #2 Ola
  NH blev 0,31C kallare på ett år
  SH blev 0,1C kallare på ett år

  Alarmistisk slutsats: NH kyls tre gånger snabbare än SH, istiden kommer 😉

 28. Adepten #19,

  Avvikelserna jämförs månad för månad. Feb 22 med genomsnittet för februari mellan 1991-2020.

  Peter #23,
  ”Problemet är att satelit data kan bara jämföras med satelitdata och felmarginalen i dessa mätningar klarar inte att ge data på hundradels grad. ”

  Nej, satelliterna kalibrerar med universums bakgrundsstrålning på c:a 3 K. Komplikationer här är passerandet av galaxer som höjer bakgrundsstrålningen tillfälligt, samt det faktum att universum expanderar.

 29. peter

  ingemar,
  varför gr kalibrering med universums bakgrundsstålning satelitdata möjligheten att bättre jämföras med temp mätningar på jordytan?
  Vad är logiken?
  De mäter för det första inte på samma ställe…

 30. Peter #29,

  Det är väl som med alla instrument som används för fysikaliska storheter att du använder en eller flera mätpunkter där du har ett fast värde. Klockor mot atomur, längdmått mot ett antal specificerade våglängder, osv. Om du vid ett senare tillfälle upptäcker att ditt instrument inte mäter t.ex. den kosmiska bakgrundsstrålningen rätt så får du korrigera ditt instrument eller byta ut det.

 31. Adepten

  Ingemar Nordin #28
  Det förstår jag också att ”Avvikelserna jämförs månad för månad”. Men var finns länken till ”verkliga temperaturer” (inte avvikelser) som ger det månatliga genomsnittet mellan 1991-2020?
  Håller med i Peters resonemang om anomalier per månad från den lägre troposfären som kommer från UAH Satellitmätningar. Om resultaten på dessa absolutmätningar är i Kelvin borde de pendla mellan typ 220 till 310 Kelvin beroende på mätplats. En månads anomali på 0,1 K ligger på samma nivå som mätosäkerheterna.

 32. Fredrik S

  Adepten #31 mfl

  Här finns info om UAH version 6.0., vad instrumenten mäter etc etc.

  tty har förklarat utförligt förut vill jag minnas.

  https://www.drroyspencer.com/2015/04/version-6-0-of-the-uah-temperature-dataset-released-new-lt-trend-0-11-cdecade/

 33. tty

  #23

  ”Problemet är att satelit data kan bara jämföras med satelitdata och felmarginalen i dessa mätningar klarar inte att ge data på hundradels grad. ”

  De klarar inte att mäta den absoluta temperaturen med den noggrannheten, helt riktigt. Osäkerheten är av storleken tiondels grader. Däremot kan de lätt mäta förändringar av temperaturen med en precision av en hundradels grad eller bättre. Vilket är ytterligare ett skäl att ange anomalier i stället för absoluta temperaturer.

 34. tty

  För de som har svårt att se skillnaden mellan att mäta en storhet och förändringar av en storhet skulle jag vilja ta havsnivån som ett exempel.

  Vi har mätt förändringar av havsnivån här i Sverige ända sedan 1700-talet, till en början med en precision av några centimeter, sedan slutet på 1800-talet med en precision på millimeternivå. Redan för 100 år sedan kartlades landhöjningen i detalj med hjälp av mekaniska mareografer och avvägningar med teodoliter och ”pinnpojkar” med mätstänger, med en noggrannhet som låg på bättre än 1 mm/år. Egentligen är precisionen inte så påfallande mycket bättre nu, med all modern teknik. Titta på gamla och nya kartor över landhöjningen och jämför.

  Men det är hela tiden förändringen som har mätts, inte den absoluta höjden från jordens medelpunkt. Där var osäkerheten många tiotal kilometer på 1700-talet, och fortfarande hundratals meter på 1900-talet. Det är först i och med GPS som man på 2000-talet börjat komma ned på meternivå. Men det innebär inte att vi inte har kunnat mäta den relativa havsnivån med hög precision ända sedan 1800-talet.

 35. tty

  #29

  ”varför gr kalibrering med universums bakgrundsstålning satelitdata möjligheten att bättre jämföras med temp mätningar på jordytan?
  Vad är logiken?”

  Därför att det inte är möjligt att jämföra med temperaturmätningar vid jordytan. Markmätningar görs genom att man mäter lufttemperaturen inne i en termometerbur 1,5 meter över marken. Hur har du tänkt dig att det skall göras från en satellit?

  Satelliter kan mäta markytans temperatur med god precision (förutsatt att det är molnfritt), men den kan skilja sig avsevärt från lufttemperaturen 1,5 m upp, och dessutom har satellitmätningarna ett rätt stort ”fotavtryck”, plus att meteorologer sällan eller aldrig mäter marktemperaturen.

  Som exempel på skillnaderna kan nämnas att satellitmätningar av marktemperaturer visat på både betydligt högre och lägre temperaturer än markmätningar någonsin visat, som t ex drygt +70 grader i Dasht-e-Lut öknen i Iran.

  Att man använder universums bakgrundsstrålning som kalibreringsvärde beror på att den alltid är tillgänglig, är mycket stabil och mycket nära absoluta nollpunkten (3 K). Dessutom används ett kalibreringsmål inne i satelliten som håller ca 300 K och vars temperatur dessutom kontinuerligt mäts av en temperaturkännare av samma typ som används i moderna väderstationer. Radiometern i en satellit mäter dessa två kalibreringspunkter före och efter varje svep, alltså med bara ett antal sekunders mellanrum.

 36. JonasW

  #33 tty

  Spencer anger själv osäkerheten i instrumenten till ca +/- 0.04 grader.

  När man ska tolka mätsignalen så utgår man från standardatmosfären, eftersom mätsignalen är ett integrerat mått (i och för sig tre olika frekvenser).

  Måste säga att jag tvivlar på ditt påstående om om att man kan mäta relativa förändringar med en precision på hundradels grad.

  Finns det belägg, så är jag absolut intresserad.

 37. Adepten

  JonasW #36

  Trendkartan för UAH (Satellitbaserade) visar hur landområdena i allmänhet har värmts upp snabbare än havsområdena. Land- och havstrender på +0,19 respektive +0,08 C/decennium. Dessa är svagare än HadCRUT (termometerbaserade) uppvärmningstrender, +0,26 för land (från CRUTem4, 1979-2014) och +0,12 C/decennium för hav (från HadSST3, 1979-2014).

  IPCC använder HadCRUT och får därmed mer ”alarmistiska” uppvärmningstrender.

  Beräknad baslinje för HadCRUT jan 1979-dec 2014 månatlig absolut temperatur och dess osäkerheter:
  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
  12,73 12,95 13,58 14,52 15,44 16,17 16,37 16,25 15,66 14,72 13,67 12,99
  +/- 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

  Frågan är vilken som är mest relevant UAH eller HadCRUT med tanke på att HadCRUT mäter på en punkt ca 1,5meter över backen?
  Här kan du läsa om beräkningar för HadCRUT mätvärden
  https://essd.copernicus.org/articles/12/3469/2020/

 38. Sigvard

  Hur mycket har temperaturens medelvärde ökat i UAH de senaste 20 åren?