Finns torkan på Afrikas horn?

Enligt SVT, är det nu torka på Afrikas horn. Det riskerar att bli den värsta torkan på 40 år. Inte är, alltså, utan riskerar att bli.

Ofta när jag ser påståenden om en torka, vill jag undersöka om den är verklig. Visar nederbördsstatistiken verkligen att det har regnat ovanligt lite?

Först besökte jag Climate Explorer och sökte efter väderstationer med långa mätserier för just nederbörd. Jag fann bland annat Gode, en ort i östra Etiopien, där nederbörden har varierat kraftigt under åren, och där det finns två regnperioder, med topp i april respektive oktober:

pa63478 pa63478 yr1

En del av variationerna genom åren verkar bero på brist på data snarare än brist på nederbörd, men tydligt är ändå att regnen inte är lika stora varje år. Åren 1979-94 finns trots allt data för alla månader, så under den perioden borde alla variationer vara verkliga variationer i nederbörd.

En annan ort med nederbördsdata, är landets huvudstad, Addis Ababa, som ligger ganska centralt i Etiopien:

pa63450

pa63450 yr1

 

Här har nederbörden inte varierat lika mycket genom åren, och det finns bara en regnperiod, med en topp när vi har högsommar i Sverige.

Jag hittar ingen väderstation som har rapporterat nederbördsdata för de senaste åren, i denna del av världen. Addis Ababa har data till 2017 och några väderstationer i Kenya till 2018. I stället hittade jag en sajt som har data från satelliter. När det gäller väder- och klimatdata, verkar det ofta finnas en tanke att satellitmätningar ska ersätta mätningar på marknivå.

För östra Afrika, där Afrikas horn ingår, är då de intressanta månaderna april, juli, augusti och oktober, där de senaste data ser ut så här:

africa arc Apr2021 Apr2021 ea anom

africa arc Jul2021 Jul2021 ea anom

africa arc Aug2021 Aug2021 ea anom

africa arc Oct2021 Oct2021 ea anom

Notera att diagrammen visar anomalier, alltså avvikelsen från det ”normala”, ett genomsnitt för många år.

I den klimatzon där Gode ligger, var det mycket riktigt ovanligt lite regn under april och oktober, de två månader då nederbörden brukar vara störst. Medan Addis Ababa hade en torr juli men en ganska blöt augusti.

Det verkar finnas visst fog för påståendet om torka på Afrikas horn. Om det däremot kan bli den värsta torkan på 40 år är osäkert. Och det finns inga belägg för att den skulle bero på växthusgasutsläpp. Bland annat borde den väl i så fall vara den värsta torkan ”någonsin”, och inte den värsta på 40 år.  Mätningarna i Gode visar att brist på nederbörd, och därmed torka, är ganska vanligt där. Eftersom befolkningen ökar snabbt på Afrikas horn, blir det också allt fler som drabbas.

Vi kan undra vad som skulle ha orsakat torka på Afrikas horn? En möjlighet är att havet i närheten har varit ovanligt kallt, vilket skulle ha gett mindre avdunstning och därmed mindre nederbörd, över både land och hav.

Climate Explorer har data för havstemperaturer, till exempel de översta 100 metrarna, från NODC. Jag valde ut regionen utanför Afrikas horn och fick fram detta diagram:

inodc temp100 40 55E 0 15N n

Efter en topp för några år sedan, har havsvattnet blivit kallare. Det är inte ovanligt kallt, men kanske är nedgången tillräckligt stor för att ha orsakat torka på Afrikas horn?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Uppfriskande att läsa väderinformation där man verkligen redovisar underlag för sina slutsatser och inte bara som SVT gissar vad det kan bli – det känns dessutom som om SVT med förkärlek gissar om just de platser där tillförlitlig data är svår att få fram …
  Stort Tack till KU!

 2. Ann Löfving-Henriksson

  Torkan på Afrikas horn kan tyckas märklig, men om jag minns rätt så kan man förklara det med förhärskande vindriktning under olika årstider, de stora öknarna i norr, höjden över havet, bergskedjornas läge, genomsläppliga jordar, överbetning och erosion.
  Har det inte alls aktuellt men minns att torkan inte är så självklar när man kikar på kartan och ser närheten till havet.
  Att det är torrt är i varje fall ingen nyhet.

 3. Lasse

  Torka på Afrikas horn är bara ett av deras problem.
  Krig och annat elände drabbar dem.

  Att det mäts väder allt mer sporadiskt på land gör satelliterna mer betydelsefulla.

  Rockströms tippingpoint föreställning kommer idag i Klotet.
  Kallare Atlant ger tipping i Amazonas. Ja så trodde han!

 4. Sten Kaijser

  En liten observation — det finns några perioder med ovanligt kallt hav, exempelvis ”omkring 1984”. Jag vill minnas att det var ett år när det talades mycket om torkan på Afrikas horn. Om jag minns rätt var det David Bowie som hade en fru från Somalia (som då fortfarande var ett normalt land).

  Finns det ett tydligt samband mellan torrår och kalla hav?
  En annan fråga — jag har läst någonstans att ”i samband med en el Niño” förändras ofta nederbörden i delar av exempelvis Afrika — är det någon annan som har hört talas om detta?

 5. Lasse

  #4
  Jim Steele har flera föreläsningar om vad som påverkar klimatet.
  Jag har för mig att denna tog upp situationen i Afrikas horn lite tydligare:
  https://www.youtube.com/watch?v=HZfqawrY4_k

  Hinner inte kolla själv nu.

 6. Ivar Andersson

  ”den värsta torkan på 40 år”
  Vad orsakade torkan för 40 år sedan? Kanske naturliga variationer i vädret både då och nu?

 7. Ann Löfving-Henriksson

  Här är en länk från DMI (Danmarks SMHI) som kan förklara varför torkan kommer och går:
  https://www.dmi.dk/nyheder/2011/la-nina-trykker-torken-ind-over-afrikas-horn/

 8. Enough

  #3 Lasse

  Det är väl hög tid att klappa igen truten på den där Rockström, märkligt att det inte skett ännu. Vi får ”tacka” våra utmärkta journalister för det……

 9. tty

  ”Det är inte ovanligt kallt, men kanske är nedgången tillräckligt stor för att ha orsakat torka på Afrikas horn?”

  JA!!

  Östafrika är ovanligt i och med att där är två regnperioder ”Big rain” eller ”Long rain” på våren/försommaren och ”Little rain” eller ”Short rain” på senhösten. Dessa har olika ursprung. Big rain beror på att den intertropiska konvergenszonen flyttar norrut med solen, medan Little rain är en utlöpare av den asiatiska vintermonsunen.

  Nu är ju denna från början kall och torr, så regnet hänger på att den ”anfuktas” under passagen över den Indiska Oceanen, och här kommer Indiska Oceanens motsvarighet till ENSO, ”The Indian Ocean Dipole” (IOD) in. Detta är liksom ENSO en oförutsägbar kvasiperiodisk svängning av havstemperaturen i Indiska Oceanen. Vid en positiv IOD är västra Indiska oceanen varmare än den östra delen, vid en negativ är det tvärtom.

  Eftersom IOD liksom el Nino är kvasiperiodisk och svårförutsägbar följer att Little Rain är betydligt mera opålitligt och variabelt än Big Rain. Vissa år med positiv IOD kan regnet t o m fortsätta ända fram till Big Rain, vilket leder till översvämningar och gräshoppsvärmar. Det hände senast 2019-2020.

  Nu är IOD för första gången på fem år ordentligt negativ och alltså blir det torka på Afrikas horn.

  Det kanske bör tilläggas att enligt Klimatvetenskapen® borde detta egentligen inte hända eftersom alla CMIP-modellerna är ense om att IOD skall bli alltmera positiv:

  https://www.researchgate.net/publication/260631044_Indian_Ocean_Dipole_Response_to_Global_Warming_in_the_CMIP5_Multimodel_Ensemble

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5897553/

  Den enes bröd den andres död. I den australiska öknen regnar det däremot (vilket är normalt vid negativ IOD):

  http://www.bom.gov.au/jsp/awap/rain/index.jsp?colour=colour&time=latest&step=0&map=percent&period=6month&area=nat

 10. Sören G

  Kallare hav ger mindre avdunstning och det tycks finnas en samvariation mellan antika civilisationers nedgång och temperaturdata från grönlandsisen. När det blir kallare blir det också torrare och skördarna slår fel.

 11. tty

  Eftersom flera tar upp ENSO i sammanhanget så verkar det finnas en viss koppling mellan ENSO och IOD.

  De är på intet sätt synkroniserade, men när de kommer i fas (som nu med Nina + negativ IOD) verkar de förstärka varandra.

 12. tty

  ”När det blir kallare blir det också torrare och skördarna slår fel.”

  Alla som sysslat med kvartärgeologi vet att klimatet globalt är mycket torrare under istider än under mellanistider. Det är då öknarna verkligen växer!

  Denna effekt motverkas dock i viss mån av 41,000 års oblikvitetscykeln. Därav de mildare och fuktigare ”interstadialerna” MIS 3 och MIS 5c under den senaste istiden.

 13. jensen

  Interstadialerna har ju förklarats, av annan författare, som orsakade av att respektive föregående glacial ej nått tillräckligt djup temperatur, för att den nya interglacialen skall kunna värmas upp så effektivt att kunna nå lika högt som de reguljära .
  Reflexion: Vad är då orsaken till avvikande temperaturnivå som efterföljes av interstadialer?

  https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/interstadial

 14. jensen

  Min fråga skulle hellre formuleras som : HUR ?

 15. tty

  #13/14

  Fram till för knappt en miljon år sedan var varje istidscykel 41 000 år, men då skedde en gradvis övergång till ”långa” (och kallare) istider då bara vartannat eller vart tredje oblikvitetsmaximum leder till en interglacialperiod (som dock oftast är varmare än de tidigare interglacialerna i ”the 41 KA world”).

  Anledningen till denna förändring är ett av de största olösta problemen inom kvartärgeologin. Det finns många hypoteser, men ingen som är särskilt övertygande.

 16. För en vecka sedan kom det stora mängder nederbörd i Namibia med katastrofala följder. Varför det kom så mycket nederbörd har jag ingen teori om ,kanske någon på KU kan bistå. https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1320882908412702&external_log_id=0cd7e3c7-fec7-48ec-931d-98921ea885aa&q=elephant%20human%20relations%20aid

 17. tty

  #16

  Det har nog samband med att vi har en rätt kraftig La Niña nu. Det brukar normalt leda till mera regn i nordöstra Brasilien och södra Africa medan El Niño har motsatt effekt.

  Men lägger man ett basläger i en wadi får man faktiskt skylla sig själv. Det finns ett skäl till att wadin finns där, nämligen att stora mängder vatten forsar fram när det regnar.

  Namibia har visserligen ökenklimat, men intensiva skyfall är faktiskt ett helt normalt inslag i ökenklimat, även om det kan gå ett antal år mellan varven, och det är något man alltid måste vara beredd på.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZkPrkv03ARM

  Jag känner igen ett par av platserna (Swakopmund och Spitzkoppe) och det är onekligen en rejäl avvikelse från det normala.

  Jag har själv upplevt liknande tre gånger, en gång i Sonoraöknen, en gång i Dubai och den tredje gången just i Kalahari, fast då i Botswana, inte Namibia.

  Och man har definitivt inte tid att göra något när det väl händer:

  https://www.youtube.com/watch?v=AEekjevqdAM

  Visserligen från Great Basin-öknen, men det fungerar likadant i alla öknar.

 18. Lars i Huddinge

  #17 tty, med all din kunskap (antar jag) om allting så vore det helt underbart att få se dig i direktsänd TV med någon som är anti till allt det du har uttalat dig om.
  Jag är helt ”blown away” av dina inlägg här på klimatupplysningen.
  Keep on the good work.

 19. En annan

  Intressant inlägg:ttps://michaelshellenberger.substack.com/p/the-real-threat-to-banks-isnt-from?utm_source=url&s=r
  Vem finansierade artikelförfattaren på SVT? Att Erica B är en köpt kråka vet vi nu genom att tom Ledarsidorna tar upp hennes insats i Polen. Det går tyvärr INTE längre att lyssna på varken SR eller SVT längre, jösses vilka pajasar dom enrollerar! USCH!

 20. GoranA

  IPCC = UNEP
  Klimatförändringen = ökenspridningen
  Nu väntar vi på forskarna som ska stoppa klimatförändringen såsom Prof Ulf Helldén LU i ett slag stoppade ökenspridningen 1995

  https://youtu.be/8SGrvBXrXkU

 21. Fredrik S

  I Aftonbladet påstod de förut att klimatet har betydelse för höga elpriser i Europa. Det har blåst för lite.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/1O3VQl/ny-prischock-pa-el-vantar-sverige-pa-torsdag

  Ordet klimat är snart med i 97 procent av alla artiklar och reportage i media.

 22. Lasse

  #17
  Har aldrig stått i vägen för en sådan flod, men denna typ av flodbäddar , torra med spår av flöden, finns ofta i torra områden.
  Så torka och översvämning hänger samman.
  Försöker förstå och kan relatera till infiltrationsförsök , där grundvatten skall bildas genom att tillföra vatten på ytan.
  Det tar lite tid att ersätta den luft som finns mellan kornen med vatten. En helt torr yta kan vara helt tät också.
  Efter regnen kommer det fina materialet att samlas i lågområdena och täta dessa.
  Försök har gjorts att öka infiltrationen i dessa torra flodbäddar vill jag minnas.

 23. Lennart Bengtsson

  Det finns inga indikationer från IPCC:s klimatsimuleringar att nederbörden på Afrikas horn kommer att minska utan snarare motsatsen även on simuleringarna har sina brister. Däremot kännetecknas klimatet i Sahelområdet samt Afrikas horn av signifikanta naturliga klimatvariationer som kan vara flera decennier.
  Det är inte minst av denna anledning som befolkningen tidigare har varit begränsad i dessa områden. Fö att klara en stor befolkning krävs det att livsmedel tillförs utifrån

 24. Inge Bolin

  När jag var grabb (60 år sedan) var det ofta torka och svält i östra Afrika.

 25. Jan

  #24 Inge Bolin

  Instämmer. Så länge som jag minns vilket snart är 60 år har det rapporterats om torka och svält i östra Afrika. Förklaringen fram till det senaste deceniumet eller två deceniumen har varit ett historiskt instabilt klimat i dessa regioner i kombination med fattigdom och primitivt jordbruk. Nu är dessa förklaringar uppenbarligen förkastade utan problemen i dessa regioner beror istället på våra utsläpp av växthusgaser.

 26. Sören G

  Om man helgarderar så kan man få man rätt någon gång,
  ”we all need to acknowledge that climate science finally got a prediction right for once, with their prediction that when Australia is dry it is dry, except when it is wet.”
  https://wattsupwiththat.com/2022/03/02/climate-prediction-australia-will-become-drier-but-with-more-rain/