UAH februari 2020 + 0,76

UAH febr 2020

Resultatet för mätningar med satellit enligt UAH blev +0,76 grader över 1981-2010 års medelvärde meddelar Roy Spencer.

YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2019 1 +0.38 +0.35 +0.41 +0.36 +0.53 -0.15 +1.15
2019 2 +0.37 +0.47 +0.28 +0.43 -0.02 +1.04 +0.06
2019 3 +0.35 +0.44 +0.25 +0.41 -0.55 +0.97 +0.59
2019 4 +0.44 +0.38 +0.51 +0.54 +0.50 +0.92 +0.91
2019 5 +0.32 +0.29 +0.35 +0.40 -0.61 +0.98 +0.39
2019 6 +0.47 +0.42 +0.52 +0.64 -0.64 +0.91 +0.35
2019 7 +0.38 +0.33 +0.44 +0.45 +0.11 +0.33 +0.87
2019 8 +0.39 +0.38 +0.39 +0.42 +0.17 +0.44 +0.24
2019 9 +0.62 +0.64 +0.59 +0.60 +1.14 +0.75 +0.57
2019 10 +0.46 +0.64 +0.28 +0.31 -0.03 +0.99 +0.50
2019 11 +0.55 +0.56 +0.54 +0.55 +0.21 +0.56 +0.38
2019 12 +0.56 +0.61 +0.50 +0.58 +0.92 +0.66 +0.94
2020 1 +0.57 +0.60 +0.53 +0.62 +0.73 +0.12 +0.66
2020 2 +0.76 +0.96 +0.55 +0.76 +0.38 +0.02 +0.30

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Adapten

  Eftersom jag inte förstod det här inlägget så kommer jag med följande kommentar:
  Bloggen Uppsalainitiativet startades som ett svar på ”klimatrealisternas-skeptikernas” spridande av missuppfattningar och desinformation kring klimatförändringen och dess effekter, och kring klimatforskningen och specifika klimatforskare. Syftet var att sprida kunskap i klimatvetenskapliga frågor genom att ta upp intressanta, viktiga och omdebatterade ämnen. Efter att jag varit in där och tittat konstateras att den bloggen inte är på långa vägar lika aktiv som bloggen Klimatupplysningen. Det jag saknar på Klimatupplysningen är ifrågasättande kommentarer från s.k. klimatalarmister, det blir så att sägas ingen peer-review mellan tänkta meningsmotståndare. Eftersom jag läst flera kunniga inlägg och kommentarer i Klimatupplysningen undrar jag om de går att väcka liv i Uppsalainitiativet med någon viktig och relevant fråga som tvingar dem till att bemöta. Syftet med det är få en större spridning bland s.k. klimatalarmister. Som det är nu verkar de olika trossatserna befinna sig isolerade i olika världar som den vilsne individen ska ta ställning till. Tänk om” Vind-el till döds – några kommentarer 2020/03/02 av Ingemar Nordin” eller ”Kärnkraften i startgroparna 2019/10/02 av Johan Montelius” skulle läggas in på Upsalainitativets hemsida. Vilken verbal fest det skulle bli. Men deras inlägg skulle väl antagligen censureras.

 2. Ingemar Nordin

  Adapten #1,

  Det finns mycket att säga om din undran. Men eftersom tråden nu handlar om den senaste satellitmätningen av februari så är det bättre om ditt ämne kommer vid ett annat tillfälle. Och jag ber alla andra kommentatorer att respektera detta.

  Jag återkommer strax med ett inlägg som tar upp Roy Spencers förklaring till den relativt höga januari och februaritemperaturen.

 3. Björn

  Intressant nog så handlar det om en El Nino enligt Roy Spencer. Ja, vad skall det annars vara? Det skall bli spännande och se om Roy Spencer et al. lyckas övertyga om hypotesen som säger oss att ENSO är ett slutet system som pulserar i takt med egen ackumulerad energi, där solen är den primära energiinjektorn till systemet.

 4. Daniel Wiklund

  Här kommer en temperaturrapport från Luleå. Avläst av familjen Bohnsacks kl 08.00 på Skurholmen i Luleå sen 1921. Ortens medeltemperatur sen 1921 är minus 10,6. Temperaturen i år var minus 7,1. Varmaste året var 1990 med minus 1,0. Kallaste var 1985 med minus 22,6. 1939 var det också minus 7,1. 1932 var det minus 7,2. Just nu är det sol och minus 11 grader. The tipping point kommer närmare och närmare.

 5. Lasse

  Vintern 2020 är den varmaste vi uppmätt i Stockholm.
  Ihärdiga lågtryckspassager har fört in Atlantluft över norra Europa. England översvämmas och vi får ingen snö. Därtill så är Atlanten kallare än normalt.
  Rapporten från Mosaic visar att kylan finns däruppe. Utstrålningen skapar kyla och lägger is.
  Allt annat lika så ger detta ökat utflöde av värme under vintern.
  #4 Ingen rekordvärme i Luleå således. Nån som minns var uppvärmningen skulle märkas mest?

 6. Sigge

  #5 Lasse

  Det land som haft största uppmätta temperaturökningen sedan slutet på 1800-talet är Finland.

  De största förväntade temperaturökningarna kommer vara i norra Rysslands inland och norra Kanadas inland.

 7. Ulf

  Hursomhelst kan det konstateras att temperaturerna rör sig uppåt förhållandevis mycket. Det varnas i sammanhanget om extremväder pga av klimatförändringarna. Om dessa inte kan påvisas så vad spelar det då för roll att temperaturerna ökar ett antal tiondelar?

 8. CS

  #2 Ingemar Nordin. Jag ser fram emot din tolkning av Roy Spencers förklaring till de varma temperaturerna. Jag är bara en simpel civil ingenjör inom datateknik och kan inte mycket om klimatvetenskap men hur jag än kisar och tittar så ser kurvan mycket obehaglig ut. Jag tycker mig se en uppvärmning på minst 0,6 grader på 40 år och den verkar inte ha avstannat det minsta.

  Om kurvan hade planat ut kan jag tänka mig att många sagt ”se att vi har rätt, jorden värms inte upp”. Men nu när kurvan går skarpt uppåt letar man andra förklaringar. El Nino har vi hört i många år nu… Vad är förklaringen denna gång? Och är det då någon idé att överhuvudtaget publicera en kurva som alltså inte har mycket med jordens uppvärmning att göra?

 9. Ingemar Nordin

  CS #8,

  Den långa trenden är enligt Spencer 0,13 grader per 10 år, eller 1,3 grader på 100 år. Då räknar han från satellitmätningarnas början 1979. Detta ligger under det intervall som IPCC brukar ange. För att hitta förklaringar till korta variationer så spelar bevisligen saker som El Nino en stor roll.

  Klimatet har värmts upp med drygt 1 grad under de senaste 150 åren, varvid de första 100 uppenbarligen inte har med koldioxid att göra. Och vad som orsakar denna uppvärmning efter den Lilla Istiden råder det delade meningar om: Solens aktivitet, havens stora och långa cykler (dvs inte El Nino och El Nina), etc. Förmodligen handlar det om en kombination av flera av dessa faktorer. Jag tror inte på en enfaktor-förklaring på allt.

  Själv tycker jag att det ser mycket behagligt ut om den långa trenden förblir densamma som nu. Men det är väl kanske en smaksak.

  Var detta ett svar på dina frågor?

 10. CS

  #9 Ingemar Nordin
  Tack för bra svar. Spencers trend är väl ungfär den som jag fick fram med mitt ögonmått, möjligtvis lite lägre. Och du har säkert rätt att uppvärmningen mycket väl kan var del av en längre trend som inte bara beror av CO2. Vad man borde kunna säga är att vi inte har någon form av ”paus” i uppvärmningen som det tidigare pratats mycket om.

  När jag tänker lite längre så har jag svårt att se hur denna uppvärmning skulle kunna leda till total samhällskollaps ala Gretas predikan. Jag tror människan kommer klara denna uppvärmning ganska bra. Man borde snarare fokusera på andra mer akuta miljöproblem som plaster i haven, gifter, bi-brist etc. Självklart finns det mycket att vinna på att på sikt fasa ut fossila bränslen, men det bör göras utan dramatiska symbolhandlingar.

 11. Björn

  CS [8]; Det finns en hel del märkligheter i klimatsystemet som ännu är långt ifrån klarlagda, men de klimatforskare, som tror på konsensus kring antropogen CO2, har fortfarande vinden i seglen. Det är lätt att vara klimatforskare när man på alla frågor om orsaker till klimatet, kan dra till med helgarderingen,”klimatförändringarna” som svar. Att solen under 1900-talet och en bit in på 2000-talet, har gått in i en period som enligt solforskarna kallas för ”grand solar maximum”, nämns ingenstans av klimatforskarna, för solen är ju bara en ”konstant” i kalkylerna. Men som sagt fysikens lagar verkar oberoende av hypoteser och antaganden, men där det omvända tycks råda för de fartblinda med sina klimatmodeller i superdatorernas interna världar.

  I samband med huvudinlägget om månadens UAH vill jag uppmärksamma det Roy Spencer speciellt nämner om El Nino som är ett återkommande quasiperiodiskt fenomen. Detta fenomen är ingående i ENSO som står för El Niño-Southern Oscillation, där fenomenet La Nina också ingår. Roy Spenser et al försöker med hjälp av en modell visa att ENSO är ett vädersystem som har sin egen dynamik (se andra länken):

  I have also added proof that ENSO is accompanied by its own radiative forcing, a controversial claim, which allows it to cause multi-decadal climate change. In simple terms, this is clear evidence the climate system can cause its own, natural, internally-generated climate changes.

  I huvudsak är det så att passadvindar utmed ekvatorområdet driver solvärmt vatten västerut mot Filipinerna och Australien. Kraften i vindarna medför att vattenytan i den västra delen av Stilla havet är högre än vid dess östra del närmast Sydamerika. Vad som egentligen exakt avbryter flödet av ytvatten mot den västra delen är inte klarlagt, men när flödet vänder, då utlöses en El Nino. Men som sagt injektorn av energi i ENSO är solen.

  http://www.drroyspencer.com/

  http://www.drroyspencer.com/2018/02/a-1d-model-of-global-temperature-changes-1880-2017-low-climate-sensitivity-and-more/

 12. Ingemar Nordin

  CS #10

  ”Vad man borde kunna säga är att vi inte har någon form av ”paus” i uppvärmningen som det tidigare pratats mycket om.”

  Nja, pausen finns där ganska klart och tydligt, fram till den stora El Ninon 2016. Jämför t.ex. hur det ser ut före och efter. Och det är väl fortfarande en öppen fråga om pausen går att förklara inom CO2-paradigmet. CO2 ökade ju starkt under denna tid. Det långa avbrottet ligger utanför felgränserna på klimatmodellerna och säger alltså att dessa inte riktigt stämmer. Jag har inte sett att man modifierat sina modeller så att de inkorporerar denna långa paus.

 13. Torbjörn

  #10 CS
  Även om temperaturen till synes ser ut att öka, verkar det inte påverka jorden speciellt mycket.
  Sedan några år växer havsisarna på nytt och Norra Atlanten och Barents hav har kylts av under en längre period.
  Det blir svårare och svårare för etablissamanget att försvara sina grafer

 14. Björn

  Media brukar lyfta fram dagar med ”värmerekord”, köldrekord rapporteras ALDRIG. Att lyfta fram en viss dag eller en viss månad säger ingenting om klimatet. När jag hämtar temperaturdata för 30 år för Teneriffas södra flygplats och gör en graf, ser jag ingen temperaturstegring. Jämför jag februari 2019 med februari 2020 tycks medeltemperaturen ha ökat 1,5 grader. Emellertid beror 0,5 grader på en kraftig Calima från Sahara under tre dagar. Medeltemperaturen här har varit fallande sedan 2015 och det skall bli spännande att se om trenden bryts eller om Solen för oss mot ett kallare klimat.

 15. Björn

  Björn [14]; Hej Björn, tyvärr verkar du inte vara medveten om att det finns redan en Björn på den här bloggen, så var vänlig och ändra ditt alias!

 16. Jag kommer hädanefter att kalla mig ”OsoPolar”. Oso betyder björn på spanska.
  Jag tror mycket på de teorier som Valentina Zharkova och Henrik Svensmark för fram.
  Jag brukar säga: ”Solen styr väder och klimat och CO2 är livets gas”
  Då det är molnigheten som en längre tid sänkt temperaturen på Kanarieöarna har jag ett tillägg:
  ”Molnen är Jordens termostat”
  https://youtu.be/C58hbcAZ7zI

 17. Björn

  OsoPolar [16]; Tack OsoPolar! Du verkar ha hamnat på rätt blogg med ditt engagemang i klimatfrågan.

 18. Ingemar Nordin skriver i inlägg 9:
  ”Och vad som orsakar denna uppvärmning efter den Lilla Istiden råder det delade meningar om: Solens aktivitet, havens stora och långa cykler (dvs inte El Nino och El Nina), etc. Förmodligen handlar det om en kombination av flera av dessa faktorer. Jag tror inte på en enfaktor-förklaring på allt.”
  Vad är er syn på att värmepikar återkommer med ung 100000 års intervall som sammanfaller med jordbanans elipticitet. Vi har ett sådant maximum just nu som som startade när lilla istiden var över ca 1850. En helt naturlig stegring som nu förstärks av människan?
  Historiskt kommer värmeökning före CO2-ökning!!?