UAH februari 2017

UAH feb 2017

Som ni ser är temperaturen enligt UAH lite högre än januari 2017. Lägg märke till att temperaturen i tropikerna har gått ner ca en grad på ett år.

YEAR MO GLOBE NHEM, SHEM, TROPICS
2015 1 0,30 0,44 0,15 0,13
2015 2 0,19 0,34 0,04 -0,07
2015 3 0,18 0,28 0,07 0,04
2015 4 0,09 0,19 -0,01 0,08
2015 5 0,27 0,34 0,20 0,27
2015 6 0,31 0,38 0,25 0,46
2015 7 0,16 0,29 0,03 0,48
2015 8 0,25 0,20 0,30 0,53
2015 9 0,23 0,30 0,16 0,55
2015 10 0,41 0,63 0,20 0,53
2015 11 0,33 0,44 0,22 0,52
2015 12 0,45 0,53 0,37 0,61
2016 1 0,54 0,69 0,39 0,84
2016 2 0,83 1,16 0,50 0,99
2016 3 0,73 0,94 0,52 1,09
2016 4 0,71 0,85 0,58 0,93
2016 5 0,54 0,65 0,44 0,71
2016 6 0,34 0,51 0,17 0,37
2016 7 0,39 0,48 0,30 0,48
2016 8 0,43 0,55 0,32 0,49
2016 9 0,44 0,49 0,39 0,37
2016 10 0,41 0,42 0,39 0,46
2016 11 0,45 0,40 0,50 0,37
2016 12 0,24 0,18 0,30 0,21
2017 1 0,30 0,27 0,33 0,07
2017 2 0,35 0,54 0,15 0,05

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Att temperaturen över tropikerna har sjunkit, behöver inte betyda att denna ekvatorzon har tagit emot mindre energi från solen, men däremot kan det vara så att värmen har genom atmosfäriska strömningar utbrett sig mot norra halvklotet av okända orsaker. Som vi kan se är det stor slagsida i temperatur mellan norra och södra hemisfärerna. Fakta är att solen har ett förändrat energiflöde vars minskning inte har någon motsvarighet under från 1800-talet och fram till nu.

 2. Jan-Åke

  Hej Lena , fortsätt att presentera UAH månadsvis , väntar alltid med spänning !
  Då och då läser man om försurning av haven( som visats här tidigare är det nu 0,14 vätejoner per miljard Vattenmolekyler mot 0,11 förindustriellt ) dvs ph från 8,2 till 8,1 , haven är och förblir alkaliska,basiska.
  Stora Barriärrevet brukar det larmas om, här är det intressant att stora komplexa rev tog form med hjälp av barriärbyggande organismer under sen kambrium, Silur och Devon.Atmosfäriskt co2 låg då på 3000-5000 ppm.Även havsvattnets ph var lägre än nu, havstemp högre än nu.Dvs revbyggande organismer utvecklades i hav med lägre ph och högre temp än idag .Något att tänka på nästa gång du läser en larmartikel om Stora Barriärrevet.

 3. Björn Thydell

  #2 Jan-Åke
  Här har du en bra länk till korallernas evolution. Kanske du inser att de olika koralldjuren kan vara känsligare eller tåligare än vad som verkar logiskt.

  Precis som för allt liv så har även korallerna utvecklats under årmiljonerna, så att hänvisa till kraftigt skilda klimatförhållanden och tro att dagens koraller skulle tåla så annorlunda förutsättningar är naivt.
  Dessutom så är många korallarter i mer eller mindre beroende av unika alger och liknande symbiotiska parorganismer. Även dessa har olika tålighet mot förändringar.
  Så visst kan 0.1 skillnad i surhetsgrad ge stora konsekvenser för ett rev, medan andra rev klarar det bättre.
  Förutom pH så är temp, vattennivå och ”skadedjur” stora orsaker till hur korallerna mår. Även turismen slår hårt.

  http://coral.aims.gov.au/info/evolution-species.jsp

 4. Johan M

  #3 Björn Thydell

  Det naiva är att tro att dagens klimatförändringar på något sätt är mer drastiska än klimatförändringar under årtusenden. Om det finns koraller idag så lär det finnas koraller om några miljoner år.

 5. Christopher E

  #3 Björn Thydell

  Man behöver inte gå tillbaka miljoner år om man inte vill. Världens koraller fått utstå stora förändringar i temperatur, strömmar och havsnivå under så kort tid som de senaste 18 000 åren. Där det ”urgamla” Stora Barriärrevet ligger idag, där sprang aboriginer omkring och jagade känguruer för inte länge sedan.

  Rent generellt kan man säga att om organismer var lika känsliga som alarmisterna vill ha dem till, skulle nog livet på jorden vara utrotat för länge sedan. Att en medelskillnad på 0,1 på pH-skalan skulle vara så förödande för kalkfixerande havsdjur är inte belagt. Korallers symbios med alger är en styrka, för de kan byta symbiot, vilket ökar flexibiliteten.

  Sedan undrar jag varför just turister skulle hota koraller? Jag skulle tro tvärtom, turism är ofta en faktor som gör att lokalinvånarna får press bevara miljön. Det är nog de fastboende som är hotet annars, med en snabbt ökande befolkning i många områden. På tex Maldiverna, gravt överbefolkat, har befolkningen tredubblats sedan 60-talet. Dessa har nära utrotat hajar i området, vilket genom deras ekologiska betydelse skadar korallreven.

 6. Björn Thydell

  #4 Johan & #5 Christopher

  Här nedan är en studie som visar det jag försökte säga, att koraller är känsliga för snabba förändringar, framförallt om det är en kombination som sker samtidigt ex temp, pH och vattennivå eller liknande.

  Frågan som vi har olika uppfattningar om är väl om dagens förändringar sker snabbare än vad som skett tidigare i historien, i alla fall jämfört med de senaste två årtusenden.

  Givetvis har de olika korallarterna olika känslighetsnivåer, både inom en gemensam geografisk punkt och mellan de olika korallreven i haven.
  Denna undersökning studerade koraller från vatten runt Hawaii.
  http://link.springer.com/article/10.1007/s00338-016-1405-4

  Här är lite om hur turismen skadar korallreven, även om det mesta av turismnäringen är positivt och ger förutsättningar för både ekonomi, kunskapsspridande och bevarande.
  https://www.divein.com/articles/a-scuba-divers-impact-on-a-coral-reef/

  http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/great-barrier-reef

 7. Lennart Bengtsson

  Jag kan inte undgå att notera att jorden temperatur fortsätter att långsiktigt stiga vilket de flesta kan övertyga sig genom att titta på figuren. Om man är tveksam kan man fråga ett litet barn vad detta ser. Att signaturen Björn får allt svårare att kombinera detta med en rekordartad minskad solstrålning är däremot alldeles klart. Till slut får man väl ta till postmodernistiska hypoteser eller svart magi för att förklara den uppenbara globala uppvärmningen. Eller beror det på att man har hållit bilden upp och ner?

 8. Hej Lennart,

  vad säger du om Happers påstående att det mesta av uppvärmningen består i att nätter i kalla trakter blir mindre kalla?
  Borde inte detta vara något för satelliterna att svara på – en uppmaning till UAH och RSS!
  Dels borde väl detta vara enbart positivt för livet på jorden, dels borde det vara ännu ett bevis på att mer koldioxid har (nästan?) enbart positiva effekter för livet på jorden.

  Har du en klar uppfattning i denna fråga?

 9. Lars Kamél

  Den påstådda minskningen av havsvattnets pH med 0,1 enheter sedan 1750 är ett modellresultat.
  Ända sedan pH-skalan uppfanns har forskare mätt havsvattens pH. Det finns mer än 1,5 miljoner mätningar under drygt 100 år. De visar att ytvattnets pH har gått upp och ned. Nu är det i nivå med vad det var på 1920-talet. Sedan 80-talet har det gått ned. Typiskt för dem som villa larma om ”försurning” är att välja bara data sedan dess. Den som vill se ett diagram för hela perioden med mätningar, kan finna det här:
  https://wattsupwiththat.com/2014/12/23/touchy-feely-science-one-chart-suggests-theres-a-phraud-in-omitting-ocean-acidification-data-in-congressional-testimony/

 10. Jan-Åke

  Ok Björn , är inte expert på hur känsliga de korallbyggande organismerna är, dock utvecklades de med början i sen kambrium och vidare in i ordovicium , Silur och Devon.Atmosfäriskt co2 låg då 5-10 ggr högre än idag.Har svårt att tro att de får problem pga en sänkning till en aningen mindre alkalisk nivå .Det brukar stå ”det allt varmare haven ” i takt med att havstemp stiger” i kombination med ett allt surare hav” Undrar hur det var med havstemp under holocens klimatoptimum ? Och kan alkaliskt vatten vara så ”surt” att det löser upp kalkskal ?

 11. Jan-Åke

  9 Lars
  Jaha ! Där föll ännu en hörnsten i klimathotandet

 12. Jan-Åke

  7 Lennart , dock skulle man ju om satteliter funnits vid slutet av Lilla Istiden se en ökande trend sedan dess.

 13. Lars Cornell

  #9 LK #10 JÅ – Intressant.
  Om man tänker sig att ett års tillskott av fossilt alstrad CO2 helt och hållet hamnar i havet och blandas ut, hur mycket skulle det ändra ph? Det är ett räkneexempel avsett att få proportionerna klarlagda.
  Dvs 6 Gton kol i form av koldioxid på 1,368 miljarder kubikkilometer vatten.

 14. Björn Thydell

  #10 Jan-Åke
  Anser du att koralldjuren inte har utvecklats/förändrats i takt med att omgivningen förändrats de senaste par-tre-fyra hundra miljoner åren?

  Här är en kortfattad beskrivning som kan vara en start för vidare diskussion:
  https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://svenskbotanik.se/wp-content/uploads/2013/10/bjorn3.pdf&ved=0ahUKEwiGpqXGxrrSAhWDhiwKHW_9BJIQFggdMAE&usg=AFQjCNEJhWC62Jl_MR3V9O5E5-y99oHg2w

 15. Gösta Pettersson

  #7 Lennart Bengtsson

  Jag håller med Lennart om att temperaturtrenden 1979-2017 bäst beskrivs som ökande.
  Likaså håller jag med de som hävdar att trenden 1997-2017 bäst beskrivs som obefintlig (stillestånd).
  Vidare förefaller det mig uppenbart att trenden de senaste 6000 åren varit fallande. Under det holocena temperaturmaximumet var Skandinavien glaciärfritt, men nu finns här massor av glaciärer med Jostedalsbreen som praktexempel.

  Trendmått är med andra ord endast meningsfulla för specificerade tidsintervall. Vad som ska betraktas som ”långsiktigt” i temperatursammanhang bör alltid specificeras. Jag skulle inte på basis av föreliggande skattningar av historiska temperaturer våga gissa vilken temperaturutveckling vi får fram till år 2000 eller ens under de närmaste två decennierna. Vi vet för lite.