UAH februari 2015

UAHFeb 2015

Resultatet av satellitmätningarna av UAH blev + 0,30 grader för februari.

Här är siffrorna i lite mer detalj:

YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2014 1 +0.291 +0.387 +0.194 -0.029
2014 2 +0.170 +0.320 +0.020 -0.103
2014 3 +0.170 +0.338 +0.002 -0.001
2014 4 +0.190 +0.358 +0.022 +0.092
2014 5 +0.326 +0.325 +0.328 +0.175
2014 6 +0.305 +0.315 +0.295 +0.510
2014 7 +0.304 +0.289 +0.319 +0.451
2014 8 +0.199 +0.244 +0.153 +0.061
2014 9 +0.294 +0.187 +0.401 +0.181
2014 10 +0.365 +0.333 +0.396 +0.189
2014 11 +0.329 +0.354 +0.303 +0.247
2014 12 +0.322 +0.465 +0.178 +0.296
2015 1 +0.351 +0.553 +0.150 +0.126
2015 2 +0.296 +0.434 +0.157 +0.015

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Helge

  Varför inte?
  https://petitions.whitehouse.gov/petition/nominate-judith-curry-next-chair-intergovernmental-panel-climate-change/2PYxtyQF

 2. Christopher E

  Det har blivit 0,055° kallare globalt på bara en månad.

  Det är en ansenlig del, hälften, av jordens naturliga klimatutrymme i 60-årscykeln på bara en månad. Anmärkningsvärt. Med den takten når vi minustvågradersgränsen på blott tre år. Inte ens en katastrofal avkylning kan nu uteslutas.

  Vi måste nu erkänna oss till värma jorden med mer koldioxid inom ramen för vad vi bara pallar med av tillväxt och utveckling.

  😉

 3. Ingemar Nordin

  Christopher E #2,

  En solklar trend! Och tänk så överraskande stark korrelationen är mellan mer CO2 och att det blir kallare! 🙂

 4. Olle R

  De reanalyser som jag följer, Moyhu NCEP/NCAR resp Weatherbell NCEP/CFS, visar båda på att februari var ruskigt varm, upp 0.07 grader från Januari, vilket tyder på att månaden blir näst varmaste efter oslagbara el Nino-februari 1998.
  Vi får se om två veckor vad de riktiga globala ytserierna visar…

 5. Sigge

  Lika intressant som vanligt att följa temperaturtrenderna.

 6. Lars Jonsson

  Dessutom är februari den tredje kallaste månaden av de sista tio månaderna, det känns nästan obehagligt. Vågar man lita på våren?

 7. Lars Jonsson

  Dessutom är februari den tredje kallaste månaden av de sista tio månaderna, det känns nästan obehagligt. Vågar man lita på våren?

 8. Olle R

  Re-analysis = Mätvärdena blev inte vad vi hppades och skulle vilja att de vore; dvs vi behöver tolka om dem mha nya ’bättre’ algoritmer, så att ’resultaten’ tydligare syns

 9. Olle R

  Jonas N, kritik av reanalys får du ta med Lennart Bengtsson, han menar att de är bättre än verkligheten, state-of-the-art, som att jämföra dator med kulram eller nåt sånt.
  Själv lockas jag av att man kan följa den globala temperaturutvecklingen i realtid, eller åtminstone ett slags index som antyder vart den verkliga temperaturen bär hän..

 10. Bättre än verkligheten? Jo, det var väl vad jag också sa 🙂

  Men jag tvivlar på att Lennart Bengtsson har påstått ngt sådant.

 11. Björn

  Ja, vad kan man förvänta sig när vi går mot ett solfläcksminimum och därmed även en minskning av dess korrelerade TSI? Naturligtvis en minskning av den globala temperaturen.

 12. Lasse

  Judit Currey tar upp sattelitmätningar vs modeller.
  Inte ens riktningen stämmer!
  http://judithcurry.com/2015/03/04/differential-temperature-trends-at-the-surface-and-in-the-lower-atmosphere/#more-17959

 13. Gunnar Kjelldahl (C)

  Denna graf är bra, för den visar på ett mycket tydligt sätt hur temperaturen långsiktigt ökar. Den visar också att det är enbart 1998, med sin extrema El Nino-påverkan, som ger stöd för någon som helst utplaning. För att kunna hävda att uppvärmningen planat ut, så måste man således dels använda sig av kortsiktig medelvärdestrend (1-årig), samt sätta definitionsmängden med startpunkt strax före just 1998.

  Klimat måste ses i ett långsiktigt perspektiv om man ska kunna dra slutsatser om trender (vilket inte minst meteorologen Lennart Bengtsson alltid hävdar), och att då använda ettåriga medelvärden ger en helt missvisande bild av verkligheten, särskilt om man kombinerar det med att sätta startpunkt för ”verklighetsbeskrivningen” strax före detta avvikande värde. Om man i stället lägger in alla mätdata (t.ex. från just UAH) i en trendkalkylator, och sätter medelvärdestrend över t.ex. fem år, så ser man att det inte finns någon utplaning, utan att uppvärmningen fortgår i ungefär samma takt.

  Detta är ju inte bra, eftersom det redan vid dagens temperaturnivåer enligt flera olika studier visat sig att glaciärerna smälter i en accelererande takt, och att det påverkar havsnivåerna på samma sätt. Det vi skulle behöva för att känna oss lugnare inför framtiden är alltså en viss global avsvalning, inte en fortsatt temperaturhöjning.

 14. Lasse

  #13 Gunnar K
  Men den säger inte varför temperaturen ökar!
  Det finns andra kurvor som pekar uppåt. Med inverkan på klimatet!
  0,7% per år ökar antalet soltimmar sen mätningarna började 1983. (kan bero på aerosoler)
  32 år ger en ökning med 22%:
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.6403!/faktablad_solstralning%5B1%5D.pdf
  Du som gillar alternativ energi borde glädjas åt detta!
  Men det är väl ovidkommande för en som tror att CO2 är ensam påverkare?

 15. BjörnT

  Man ser av era nervöst skämtsamma kommentarer att oron breder ut sig över den envist höga UAH-trenden.

  Det går ju inte att yla om fuskoch manipulering på samma stt som med GISS etc då den ju utförs av ett par trogna AGW-tvivlare. (Gud har ju skapat världen, inklusive klimatsystemet, att vi människor inte kan ställa till det).

  🙂

 16. pekke

  Gunnar K. och BjörnT

  Då är bara frågan, vad visar satellitmätningarna de senaste århundradena ?

 17. Lasse

  #15 Nervös eller ej.
  Det är väl angeläget studera innan man vet!
  En kurva kan vara en bekräftelse på något man tror sig veta.
  Många kurvor finns det. Här finns en sammanställning som visar lite mer! Vad visar detta?
  http://www.climate4you.com/

  Atlanten är i avkylande fas. Stilla Havet i en värmande fas-åt el Ninohållet.

 18. Gunnar Kjelldahl (C)

  #14 Lasse
  Det är absolut så att temperaturgraferna inte säger någonting om orsakerna. Däremot säger de olika saker om verkligheten, beroende på hur man hanterar datamängden.

  Det är absolut också så att det finns flera påverkansorsaker till temperaturförändringar i atmosfären. Detta har inte heller de framstående forskarna på området bortsett från. Däremot har man ju då inte kunnat hitta någon annan huvudförklaring till den konstaterade temperaturökningen, än de mänskligt orsakade utsläppen av växthusgaser.

 19. jensen

  Gunnar, Jag tycker det är bra att du försöker se klimatet i långsiktigt perspektiv.
  Och då gäller 1000-årsperspektiv!! Till Optimum smälte nunavaterna först, och sedan landisarna och de flesta glaciärerna. Efterhand blev det så kallare och glaciärerna återkom allt fler och vid allt lägre latituder.
  Vissa kanske är 6000 år gamla, vissa 4000 år och de yngsta kanske 400 år. Det är i alla fall tydligt att man befinner sig i en neoglacial , dvs samma mönster som tidigare interglacialer alltid visat.
  Kortare oscillationer är just det , oscillationer, och till ytterligare bedömning, naturliga.
  Jag skulle vara tacksam om du kunde särskilja och definiera naturliga och ev. antropogena orsaker betr. klimatförändringar. och då givetvis räkna bort UHI samt manipulerade data.
  Vänlig hälsning.
  PS Jag hoppas du inte tror att Scandernas glaciärer är rester efter inlandsisen, som jag trodde, innan jag satte mig in i frågan.

 20. Johan M

  #2 Christopher E

  ”Det har blivit 0,055° kallare globalt på bara en månad.”

  Kanske det, kanske inte. Grafen visar differens från medelvärdet för motsvarande månad. Att februari slutade på 0.30 och januari på 0.35 betyder inte att jorden blev kallare (det kanske den blev men då får vi nog titta på andar siffror).

 21. pekke

  En lokal mätstation mäter bara temperaturen där den står, den mäter INTE temperaturen 10 meter, 1 km eller 10 km bortanför.

 22. Gustav

  Björn T:
  ”Man ser av era nervöst skämtsamma kommentarer att oron breder ut sig över den envist höga UAH-trenden”

  Jag tror det är få härinne som är oroade av den ”häöga UAH-trenden”. Det råder en stark konsensus om att före 2 C uppvärmning så överväger de positiva effekterna de negativa så om trenden är hög är det bara positivt. Däremot tror jag också det framgår för minsta barn att uppvärmningen inte går särskilt snabbt. Alltså rekordhöga värden måhända men derivatan är mycket låg. Om det är några som är desperata är det väl AGW-lägret som tvingats uppmärksamma ’höga värden’ istället för snabb uppvärmning (som ju var deras budskap)?

 23. Gunnar Kjelldahl (C)

  #16 Pekke
  Ha ha, den var kul!
  Satellitmätningarna är ju en del av underlaget, och de har sedan de kom igång på 60-talet blivit ett viktigt komlement till övriga mätdata. Satelliterna mäter värmestrålning, så de kan ”bara” (med relevanta emissivitetsvärden som multiplikator till IR-strålningen) se yttemperatur från mark och vatten. Sedan vägs dessa data ihop med temperaturdata från meteorologiska stationer, mätningar i havsdjupen, m.m., till den helhetsbild som utgör underlag för bl.a. all den forskning som IPCC har som stöd för sina slutsatser.

 24. Lasse

  #18 Gunnar K
  Det är just orsakssambanden som är av intresse. Samt hur väl vi kan förutsäga framtida klimatet.
  Vet vi att modellerna är fel så kan vi bara följa utvecklingen. Följer man utvecklingen och ser olika orsaker till den så kanske man bör påpeka det. Det är klimatupplysningens syfte!
  Så vad säger du om solen!
  Global brightening pågår!
  Kan detta ge hela eller delar av den uppvärmning vi ser?

 25. Gunnar (C) och BjörnT

  ”Problemet” är väl att ökningen verkar mycket låg, trots ökning av CO2, i strid med gällande prognoser.
  Det tyder på att prognoserna överdriver temperaturökningen.
  Till detta kommer det mycket osäkra läget kring positiva återkopplingar, som ju är ett måste för att det ska bli ett problem överhuvudtaget. Bara CO2 kan ju inte driva temperaturen särskilt långt.

 26. Gunnar Kjelldahl (C)

  #22 Gustav

  De senaste vetenskapliga studierna gällande både glaciäravsmältningen och havsnivåhöjningen, visar på att läget är allvarligare än man tidigare sett, och detta redan vid dagens knappa en grads ökning.
  Det stämmer att temperaturökningen inte gått så fort som de mest pessimistiska prognoserna trodde efter extremåret 1998, men i gengäld så verkar den senaste vetenskapen allt mer övertygad om att konsekvenserna kan bli värre än vad IPCC:s sammanfattningar tidigare antagit.

  Jag tycker dock inte att det spelar så rysligt stor roll om det tar 50, 100 eller 200 år innan de riktigt stora problemen kommer. Koldioxidens effekter hänger i länge, och vi har ändå ett ansvar för att lägga om kursen, för våra efterlevandes skull. Det är dessutom min övertygelse att de länder som tar tag i situationen nu, blir de som på sikt står som vinnare i världsekonomin.

 27. pekke

  Gunnar K.
  Här är en enkel sammanfattning på hur satelliterna mäter och var de mäter.
  ” Latest Global Average Tropospheric Temperatures

  Since 1979, NOAA satellites have been carrying instruments which measure the natural microwave thermal emissions from oxygen in the atmosphere. The intensity of the signals these microwave radiometers measure at different microwave frequencies is directly proportional to the temperature of different, deep layers of the atmosphere. Every month, John Christy and I update global temperature datasets (see here that represent the piecing together of the temperature data from a total of fourteen instruments flying on different satellites over the years.

  As of June 2013, the Advanced Microwave Sounding Unit (AMSU-A) flying on NASA’s Aqua satellite has been removed from the processing due to spurious warming and replaced by the average of the NOAA-15, NOAA-18, NOAA-19, and Metop-A AMSUs. The graph above represents the latest update; updates are usually made within the first week of every month. Contrary to some reports, the satellite measurements are not calibrated in any way with the global surface-based thermometer records of temperature. They instead use their own on-board precision redundant platinum resistance thermometers (PRTs) calibrated to a laboratory reference standard before launch. ”

  http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

  Yttemperaturen på mark eller vatten har inget med deras mätningar att göra annat än att om värmestrålningen från jordytan ökar så borde atmosfärens temperatur öka.

 28. Olle R

  RSS visar 0,328 grader för februari, ner 0,039 jämfört med januari, så båda satellit-indexen går åt samma håll…

 29. Gunnar Kjelldahl (C)

  #24 Lasse
  Vi är helt överens om att orsakssambanden är det viktiga. Vi ser också en temperaturökningskurva som väl överensstämmer med den ökning vi sett av koldioxid i atmosfären, under förutsättning att vi ser det i tillräckligt långt perspektiv. Solaktiviteter, El nino-perioder, vulkanutbrott, etc, kommer och går, och de ”stör” statistiken kortsiktigt. Över decennierna så finns det dock enligt forskarna ingen annan huvudförklaring till temperaturökningen än våra utsläpp.

 30. pekke

  Gunnar K. #26
  Holocene climate optimum

  http://en.wikipedia.org/wiki/Holocene_climatic_optimum

  ” Large variations in Arctic sea ice
  Climate

  For the last 10,000 years, summer sea ice in the Arctic Ocean has been far from constant. For several thousand years, there was much less sea ice in the Arctic Ocean – probably less than half of current amounts. This is indicated by new findings by The Centre for Geogenetics at the University of Copenhagen. The results of the study will be published in the journal Science. ”
  http://news.ku.dk/all_news/2011/2010.8/arctic_sea_ice/

  Här man kan f.ö. läsa Gavin Schmidt:s föreläsning om utsläpp av metan i Arktis vilket enligt honom inte har hänt under varmare perioder och är osannolikt i framtida scenarios.
  ” Shakhova et al “methane bomb” scenario

  Q: Has this happened before?

  Not likely in the last few 100 kyr

  Q: how sensitive is CH
  4
  to Arctic climate?

  ~100-250 ppbv/ºC – at least for temperatures
  up to Eemian levels

  Q: are there sufficient ‘shallow hydrates’?

  Unlikely

  Q: Is this scenario reasonable or plausible?

  No ”

  https://dl.dropboxusercontent.com/u/57898304/Schmidt_Arctic_impact_composition.pdf

  Nu måste jag avsluta tills vidare.

 31. Lasse

  #29 Gunnar K
  Visst finns det anledning tro att CO2 spelar viss roll för klimatutvecklingen.
  Anser du att det är kritiskt för vår framtid?
  0,3 grader som hittills kan hänföras till CO2 enl IPCC är det alarmerande?
  Hur ser du på framtida ökningar blir de värre än dagens?
  Kort sagt är du orolig?

 32. jensen

  Nunatakerna förstås. Ibland sviker ens minne.

 33. Gunnar Kjelldahl (C)

  #31 Lasse

  Javisst är jag orolig, men inte för min egen räkning. Jag är medveten om att även med de mest dramatiska utvecklingsscenarios som finns, så kommer inte jorden att gå under så länge jag lever. Däremot tycker jag att den forskning som finns sedan lång tid, och som blir allt säkrare på att människan är huvudorsaken till den konstaterade uppvärmningen, är högst oroande för mina barnbarns generation, och deras efterlevande.

  Hälften av jordens befolkning bor vid havet. Redan vid någon meters havsnivåhöjning så kommer vissa ö-riken i Stilla havet att dränkas, och många av världens storstäder får problem med vatten ända in i city. Detta kan bli verklighet redan inom något århundrade, enl. de forskningsstudier om glaciärernas avsmältning och havsnivåhöjningen, som NASA och University of California samt Harvard släppte i slutet av 2014.

  Flyktingsituationen i Syrien i dag kommer att te sig som futtig, jämfört med när miljarder människor måste flytta till högre nivåer.

 34. Lasse

  #33 Gunnar K
  Kan oron lindras med kunskap?
  Vi ser ingen ökning av havsnivåökningen. http://sealevel.colorado.edu/
  Det finns gott om land som sjunker mycket mer än havet stiger-även i befolkningstäta regioner.
  Detta ger problem som åtgärdas successivt. Det är främst högvattentillfällen som gör dessa problem synliga. Med god energitillgång kan tom Nederländernas låga läge försvaras! Det var där vinden kom som en räddning!

  Är du inte mer bekymrad över all fattigdom?

 35. Peter F

  Gunnar Kj #33

  ”Hälften av jordens befolkning bor vid havet.” Jag tror Du överdriver lite.

  ”ABSTRACT The global distribution of the human population
  by elevation is quantified here. As of 1994, an estimated
  1.88 3 109 people, or 33.5% of the world’s population, lived
  within 100 vertical meters of sea level, but only 15.6% of all
  inhabited land lies below 100 m elevation. The median person
  lived at an elevation of 194 m above sea level.”

  http://www.pnas.org/content/95/24/14009.full.pdf

  Berörda befolkningar kan nog massa sig sakta några meter uppåt om det skulle behövas. Anpassning kallas det.

 36. Gustav

  Gunnar K:
  Jag tycker inte du återger vad vetenskapen säger på ett korrekt sätt. Du säger att den samlade vetenskapen säger att de negativa effekterna är allvarliga nu redan vid 1 C. Du får då gärna hänvisa mig till IPCCs senaste rapport där detta kan utläsas.

  Vill också återkomma till frågan om det är relevant att uppmärksamma rekordtemperaturer eller rekordhög ökningstakt av temperaturen? Och jo, det gör en ofantlig skillnad om det tar 50, 100 eller 200 år innan temperaturen eventuellt överskrider 2 C. Alla de panikåtgärder som vi nu ägnar oss åt är ju fullständigt meningslösa om det tar 200 år till dess temperaturen är skadlig. Vi har ju i allmänhet svårt att föreställa oss hur världen ser ut ens 10 år framåt, hur ska vi ha den blekaste aning om hur det ser ut om 200 år?

 37. LBt

  Problemet med UAH:s månadsuppgifter är att ”plattformen” blir allt osynligare och trots att vi befinner oss mitt i 60-årscykelns negativa fas, där den faller som mest. har vi en uppgång om 0.1 C eller mer per decennium.

  De kommande 5-10 åren blir intressanta.

 38. Sigvard E

  Har vi haft en temperaturökning med 0,8 grader sedan slutet av 1800-talet? Kan vi lita på officiella temperaturdata?
  ”Vetenskapsförnekare!” tänker Gunnar Kjelldahl.
  Att temperaturdata så gamla som 100 år, liksom data från år 2000 fortfarande ändras, äldre data mest neråt och nyare uppåt tycks vara ett faktum.
  Och Gunnar, det är inte jag som hittat på. Det är prof Ole Humlum som forskat.
  http://www.katterno.fi/assets/Publikationer/Katterno.3.2012.SE.pdf sid 4
  I dag, februari 2015, säger Humlum ” Denne mærkværdige procedure med at ændre temperaturer i eftertid fortsætter med uformindsket kraft. Desværre er de fleste folk helt uanene om de ændringer som foretages af originaldata, eller også synes de at de lyder utroværdigt at det finder sted. Men det er desværre fakta at de foretages”.

 39. Lasse

  #37 Lbt-fick kolla med denna eftersom jag inte direkt håller med:
  Negativa fas?? För du talar väl om AMOs 60 årscykel?
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/plot/esrl-amo/from:1940/to:1980/trend
  Den kan pågå i 20-30 år till!

 40. Björn

  LBt [37]; Ja, de kommande 5-10 åren blir intressanta, men inte på grund av ditt skötebarn 60-årscykeln, utan på grund av innevarande solcykel 24´s nedgång mot ett förväntat lågt minimum och därefter kanske ett obefintligt cykel 25. Blir det som många solforskare befarar en cykel 25 utan solfläckar, då är vi inne igen i en liten istid. Är det ansvarsfull av politikerna att inte ha en dörr på glänt i händelse av en sådan utveckling?

 41. Gunnar Kjelldahl (C)
  Man kan absolut kika på enstaka forskningsrapporter men man kan inte hävda att det är de som är ”sanningen”. IPCC gör en sammanställning av forskningsläget och jag tror att du som politiker gör bäst i att hålla dig till vad de skriver i sina rapporter. Börjar du framhäva vissa enstaka rapporter gentemot andra enligt eget godtycke kan du riskera att någon anser att du är alarmistiskt lagd.
  Den globala havshöjningen enligt IPCC (dvs enligt modellernas projektioner) anges som ett intervall för olika utsläppsmängder. För den högsta utsläppsmängden dvs scenario RCP8,5 handlar det till år 2100 om mellan 45 cm och 82 cm med ett medelvärde på 62 cm.

 42. pekke

  Precis som Lasse #39 påpekar för Lbt, AMO är just nu i en positiv fas men är på väg mot en negativ fas som om samma trend som på 1900-talet fortsätter kan vara mer än 30 år innan den mött botten och åter går mot en positiv topp nån gång mot slutet av seklet om cirkus 60 – 70 år.

 43. Gunbo

  Lasse och Pekke,

  Det är väl PDO Lbt talar om. http://www.woodfortrees.org/plot/jisao-pdo

 44. Gunbo
  Ja så har jag också uppfattat det, dvs Lbt är fokuserad på den sk 60-års cykeln vilket innebär just PDO.

  😀

 45. Kenneth Mikaelsson

  Björn kolla upp denna:
  https://www.dropbox.com/s/ygv83mwpytn4p65/AN%20ENGINEER%E2%80%99S%20TAKE%20ON%20MAJOR%20CLIMATE%20CHANGE%20F.53.pdf#

  Ni övriga var inte ledsna …. det kommer med åldern och visheten… fast vissa gröna knoppar går aldrig i blom… 🙂

 46. LBt

  Känd temperaturkurva från andra halvan av 1800-talet är tydligt präglad av en påverkan från en 60-årig cykel. Enklast ser man detta om man extraherar en sådan påverkan. Utfallet blir en prydligt stigande kurva med svag utgångspunkt 1920-30. Gunbo fäste min uppmärksamhet på att denna 60-åriga cykel hade en veklig motsvarighet – PDO. Därefter har diverse publikationer bekräftat förhållandet.

  60-årscykeln har om den finns en påverkan om ca 0.06 c per decennium och den är just nu mitt i sin negativa fas. Enligt UAH ovan är uppmätt temperaturförändring de senaste 15 åren ca 0,1 C per decennium. Verklig påverkan kan alltså vara ca 0,15 C per decennium just nu. Fortsätter detta spränger vi 2-gradersgränsen före 2100. Att det sedan finns de som vill raljera på detta tema placerar väl dem bara närmast där de hör hemma.

  Själv ser jag gärna fram mot andra förklaringsmodeller än de som ligger på bordet ty de känns inte bra. Skenbara kaotiska blandningar tror jag emellertid inte på.

 47. Jag tycker att det spekuleras mycket här om vad de nya värdet för februari månad innebär. Jag kan inte se mycket som talar emot att vi är i en period med en långsiktig trend på knappt 0,8 grad C per sekel (som vi bara kan se med de långa serierna, såsom HadCRUT4).
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1915/plot/hadcrut4gl/from:1915/trend

  Värdet för februari hamnar enligt UAH (eller januari enligt HadCRUT4) över den räta trendlinjen på ett sätt som stämmer med hur värdena ofta hamnade decennierna efter 1940. Vi kan inte förvänta oss att de skall bli precis samma nu som dessa decennier på grund av att värdena varierar så mycket månad från månad på grund av slumpen.

 48. Christopher E

  #42-44 mfl

  Jag har redan varit på LBt om detta, och länkade både AMO, PDO och ENSO till honom. Men han ignorerade det och malde på om 60-årscykeln.

  Saken är den att att LBt inte vet något om oscillationer. Han har hört talas om PDO och 60 år någon gång kanske, men hans ”60-årscykel” är en helt teoretisk sinusformad skapelse, som behövs för att kurvpassa GISS-kurvan så att några ojämnheter slätas ut. Eftersom resultatet då blir en någorlunda monoton kurva, och CO2-ökningen också är monoton, drar han (den felaktiga) slutsatsen att det ena mäåste enbart bero på det andra.

 49. Kenneth Mikaelsson

  Mera som understryker vikten av att hålla koll på våran stjärna:

  http://notrickszone.com/#sthash.tUeHQ30m.K47tzLr4.dpbs

  Solar Cycle Weakening…And: German Analysis Shows Climate Models Do Overestimate CO2 Forcing –

  Lånat från notrickszone.com

 50. pekke

  PDO-trenden är ju snarare på väg från ett positivt till ett negativt läge om man följer 1900-talets trend.

  http://www.climate4you.com/images/PDO%20AnnualIndexSince1900%20With7yearRunningAverage.gif

  Jaja, den som lever får se.

 51. Lasse

  #43 AMO eller PDO?
  När jag vill studera vilken som är relevant så är det bara att kolla:
  AMO: http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/plot/hadcrut4gl/scale:1
  PDO: http://www.woodfortrees.org/plot/jisao-pdo/plot/hadcrut4gl/scale:5

  PDO är drabbad av El överkänslighet- El Nino på gång?

 52. pekke

  Lasse
  Kör PDO och AMO mot RSS och UAH satellitmätningar så blir det riktigt intressant.

  PDO kontra RSS och UAH.
  http://www.woodfortrees.org/plot/jisao-pdo/from:1970/plot/rss/scale:4/plot/uah/scale:4

  AMO kontra RSS och UAH.
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/from:1970/scale:4/plot/rss/scale:4/plot/uah/scale:4

  Varför har AMO en mer likartad kurva med satellitmätningarna än PDO ?
  Följer eller driver AMO ?
  Varför spretar PDO mer än satelliterna ?
  Följer eller driver PDO ?
  Om de driver, hur stor är deras globala påverkan ?
  Om de följer, varför är de så olika ?

  Klimatforskningen har nog lite att göra för att förstå klimatet innan de drar fram kristallkulan.

 53. Lasse

  #52 Pekke
  AMO är styrande eller speglande? Bra fråga!
  http://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_multidecadal_oscillation

 54. Mats G

  #52

  För mig är PDO en regulerande kraft. Den styr samtidigt som den speglar.

 55. PDO är framför allt ett fenomen, ett fenomen som avpeglar sig i ytvattentemperaturen i norra stilla havet.
  Fenomenet verkar vara återkommande, eller sas gå upp och ner, vilket är skälet till att benämningen innehåller O:et, dvs oscillation. Dess fasskiften verkar komma med mellan 20-30 års intervaller, under de år den observerats. Dvs det är ganska svårt att säga ngt om dess periodicitet, eller om det öht skall betraktas som ett verkligt regelbundet fenomen. Där verkar fö vara flera olika mekanismer inblandade,

  Förståelsen av fenomenet är i nuläget inte allt för djup, och handlar mest om ganska enkla ad-hoc beskrivningar.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_decadal_oscillation

 56. LBt

  pekke #52,
  mycket intressant.
  Tveklöst finns det mycket kvar att förklara.

 57. Christopher E

  LBt #56

  Jag trodde inte du hade så mycket kvar som behöver förklaras, du har ju din färdiga idé som du blygsamt marknadsfört.

  Men tänk om det verkligen är så att den oceancykel (inte den du tror) som korrelerar bäst med temperaturen verkligen orsakas av temperaturförändringen, inte tvärtom.

  Då kanske uppgången i temperatur efter 1800-talet i själva verket huvudsakligen orsakas av ökad solaktivitet och ökad kosmisk strålning enligt detta (obs riktig data, ej påhittad sinuskurva):

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Solar_Activity_Proxies.png

  Och modereras under 1900-talet inte av några oceancykler, utan av detta mått:

  http://icecap.us/images/uploads/sunspot-cycle-length-temp.JPG

  … då blir ju allt plötsligt enklare, för då slipper du förklara hela senaste dryga seklets uppvärmning enbart med CO2, utan vi kan nöja oss med att CO2 bidragit. Och slipper fantisera om okända naturkrafter som fick uppvärmningen efter Lilla istiden att stanna trots att solaktiviteten fortsatte, så att vi kunde göra politik av koldioxid. Och slipper undra varför inte havet värmts upp så mycket som det borde om det verkligen gömt all denna uppvärmning i cykeln som det ”borde” gjort om vetkligen CO2 värmer så mycket.

  Ja, tänk så intressant det varit.

 58. Guy

  Christopher E Är du ännu hoppfull? Så här brukar LBt säga:
  ”Själv ser jag gärna fram mot andra förklaringsmodeller än de som ligger på bordet ty de känns inte bra. Skenbara kaotiska blandningar tror jag emellertid inte på.”

  Han brukar också tala om ett öppet sinne, trots att han inte vet vad det är.

  Din hypotes låter som den bästa hittils och minst lika bra, förlåt , nej mycket bättre än det dravel varmisterna håller på med.

  PS Försökte med finska frimärken sedan 1880. Funkade inte så bra. För mycker valutaförändringar och devalveringar 🙂

 59. Guy, ChrE, LBt mfl

  Jag kan lätt komma på en ’förklaringsmodell’ som långt långt bättre stämmer med verkligheten, och som kommer att stämma lånbt långt bättre även för decennier framöver (är jag beredd att slå vad om)

  Den innehåller (heller) ingen fysik som bas, bara acceptans av redan observerade fakta. Men jag skulle vilja utmana LBt eller er övriga att själva komma på ngt som (med lätthet) klår denna påstått ’anmärkningsvärt bra överenstämmelse mha en 60-årig sinusvåg överlagrat en exponentiellt ökande kurva (från den startpunkt som valts godtyckligt)

 60. LBt

  Christopher E #57,
  sammanställ gärna detta underlag i en graf från sent 1800-tal till nutid så vi ser hur dina tankar står sig mot känd temperaturutveckling. Jag tycker mig se en och annan avvikelse dessutom fattas de senaste 30 åren.

  För det är väl inte en ny skenbar kaotisk blandning du tänkt dig för att komma bort från tanken att CO2 är det som väsentligen driver temperaturutvecklingen?

 61. Christopher E

  #60 LBt

  Jag har redan sammanställt ditt material till dig, då du inte ville göra det själv. Nu lägger du jobbet på mig igen? Är det inte din tur nu? 😉

  Givetvis kommer det dyka upp avvikelser alltid, det är med stor sannolikhet massvis av faktorer inblandade i den ganska artificiella kurva vi kallar temperaturutveckling. Alla kommer inte ens från naturen, utan är rena mätfel. Och så den besvärligaste av alla, komplicerade dynamiska system kan också variera utan någon förändring av yttre påverkan alls.

  Vad jag gör ovan är inte att föreslå någon färdig hypotes, utan bara att problematisera din grovt förenklade världsbild med vad du blundar för. Du ställde en fråga med ganska stöddigt tonfall i en annan tråd, visa en faktor som förklara varför det inte var uppvärmning senare 1800-tal för att sedan skjuta fart under 1900-talet. Det är precis vad första diagrammet ovan visar. Du vägrade trots påstötningar att kommentera det trots att du själv frågat. Varför?

  Man kan se det så här; solpåverkan är ingen färdig teori på långa vägar. Vi vet dock att solaktivitet styrt 9 st temperaturcykler i tusenårsperspektiv under Holocen, så påverkan går inte att förneka. Men en sak kan vi vara säkra på till skillnad från AMO mfl. Det är riktningen, av uppenbara skäl kan inte temperaturen här nere påverka solens variation ett dugg. Då återstår som en kosmisk tillfällighet av oöverträffad grad att mönster från årtusenden bryts, och aktivitetsuppgången under 1900-talet, som i hög grad matchar klimatet, har då enligt dig ingen inverkan alls utan allt är CO2! Sedan inför du en 60-årig sinuskurva som inte finns i naturen, annat än grovt i någon oceancykel men inte andra, för att moderera. Och du hånar andra för ”okända naturkrafter”!

  Men när man förälskar sig i en hypotes och låst sitt sinne som du gjort, är det lätt att bli blind. Se lite nogrannare på din kurvpassningsövning och överstämmelsen är inte alls så god som en hastig blick först ger vid handen.

 62. Christopher E

  #58 Guy

  Nej, jag är givetvis inte hoppfull. 😉

  Nä, det måste vara amerikanska frimärken, inte finska…

  Men det kan också vara befolkningsantalet på Irland som styr tempreturen!

  http://jennifermarohasy.com//wp-content/uploads/2009/01/leprechauns-cause-climate-change.png

 63. LBt

  Jag skulle välkomna en bättre förklaring till känd temperaturutveckling de senaste 150 åren än att den är en följd av vårt fossila bruk uppblandad med ett svagt 60-årigt cykliskt förlopp med haven som ursprung. Då räcker det inte att peka på diverse fenomen och säga att om man blandar dem lite lagom så kan man kanske åstadkomma något som bär drag av den temperaturutveckling vi känner.

  Då måste man peka på vilka komponenter man tänker sig, ge någon form av fysikalisk trovärdig bakgrund till varför de kan tänkas påverka jordens medeltemperatur samt sammanfoga dem till något som åtminstone hjälpligt korrelerar med den temperaturkurva vi känner.

  Den förklaring jag lutar mig mot, en påverkan från stigande CO2-halt uppblandad med en svag 60-årscykel uppfyller detta. Det betyder inte att frågan är avgjord utan bara att till dess vi har något bättre är det vad vi har. Denna förklaring är bättre än närmast föregående som också tog sin utgångspunkt i CO2-haltens påverkan men hade svårt att förklara temperaturuppgången 1910-40 och stagnationen 2000-nutid. För nedgången 1940-70 hade man en lös modell med vulkanutbrott och aerosoler. Denna nya hypotes förklarar alla dessa avvikelser.

  Men förklaringen antyder också att den temperaturuppgång vi känner har i allt väsentligt CO2 som grund, före 1920-30 finns ingen nämnvärd påverkan, den kommer från ca 1930 och framåt. Obehagligt är att ”plattformen” 2000-nutid tycks stiga med ca 0,1 C per decennium och detta under 60-årscykelns fallande fas som kan uppskattas till ca 0,06 C per decennium. Sammantaget pekar detta på en pågående uppvärmning från vårt fossila bruk av storleksordningen 0,15 C per decennium.

  Detta är inte bra så vederlägg gärna denna hypotes och kom med något bättre.

 64. JMH

  Chtistopher E #61

  ”Det är riktningen, av uppenbara skäl kan inte temperaturen här nere påverka solens variation ett dugg.”
  Glömmer du inte ”back radiation”? När/om jorden blir varmare måster ju solen bli varmare, som i sin tur värmer jorden, som i sin tur… Ända tills det konvergerar 🙂

 65. Ulf L

  LBt
  Du efterlyser en bättre förklaring men du har ju ingen förklaring själv. Din 60 årscykel stämmer varken med PDO eller AMO enligt de grafer vi fått se, så var har du för grund för din 60 årscykel. Det är en ren kurvanpassning och som så många sagt.
  Kurvanpassning är ingen förklaring! Förstår du inte vad de menar?

 66. Kenneth Mikaelsson

  #63 LBt
  Visserligen så tror jag att detta är som att slänga pärlor till svin…. men vi gör ett försök…

  http://hockeyschtick.blogspot.fi/2014/08/new-sunspot-record-shows-accumulated.html

 67. LBt

  Kenneth M

  ”If you can’t explain the ’pause’, you can’t explain the cause…” men jag menar att det är just vad jag gör.

  Bortsett från detta handlar denna hypotes mer om CO2-hypotesens vara än mitt tillägg och det är väl där skon klämmer. Mitt tillägg stöder CO2-hypotesen genom att förklara uppgången 1910-40, nedgången 1940-70 och ”plattformen, om den nu finns, 2000-nutid. Ni erkänner er inte till CO2-hypotesen och angriper därför mitt blygsamma tillägg.

  Begripligt men inte särskilt genomtänkt. Om den hypotes du länkar till vinner erkännande framför allt avseende vad inblandade energimängder kan åstadkomma då kommer den att intressera även mig. Vem vet även denna hypotes kanske kan behöva mitt tillägg för att vinna trovärdighet.

 68. Kenneth Mikaelsson

  Mera pärlor:

  http://hockeyschtick.blogspot.fi/2013/11/the-sun-explains-95-of-climate-change.html

 69. LBt

  Blev väl just inget ytterligare men en sak är bra vi kan se fram mot ett avgörande i detta inom en snar framtid.

 70. Kenneth Mikaelsson

  lägg sen till Dr. Willie Soon senaste.. samt kolla in hos Piers Corbyn..

  har du inte förstått nått efter det ….. som sagt pärlor för svin….

 71. Guy

  LBt

  Får jag komma med ett förslag? Om du kollar med SMHI så tror jag du kan hitta till ex. medeltemperaturen för din hemort per månad och år för till ex. 20 år eller från 1984 till 2004. Som jämförelse Helsingfors Finland. Kallast i Januari -16,5 och varmast juli 20,6 grader respektive varmast i januari 0,5 och kallast i juli 15,0 grader. Ta hela tabellen från SMHI. Försök skuffa in din sinuskurva i den tabellen om du kan. Ge katten i att räkna med hundradedelsgrader, dom kommer från matematik och statistik, inte verkligheten. Ta gärna en så lång serie du kan få från SMHI.
  För övrigt var 1998 inte det varmaste inte heller det kallaste året i tabellen.

  Kanske du borde fundera på vad ”känd temperaturutveckling” är för något. Åtminstone kunde du berätta för mej vad det är. Jag vet inte.

 72. Christopher E

  Ulf, Kenneth mfl

  Det finns givetvis inga argument som kan bita en närmast religiös övertygelse. Ingenting vi skriver kommer att få LBt att ens nyansera sin litania. Han har bestämt sig. Och mycket riktigt ser man ovan att han låtsas efterlysa förklaringar, men säger samtidigt att han inte kommer att tro på dem.

  Det man kan göra, och jag gjort, är tvinga honom in i ett hörn genom att påpeka felen i hans resonemang. Han undergräver då sig själv genom att fullständigt ignorera det låtsats fråga efter och upprepa sin övertygelse in absurdum.

  Hålen i hans tro är flera:

  1. Till att börja med finns ingen 60-årscykel som han fantiserar om. Det finns flera oceancykler, men den enda som är någorlunda nära 60 (kanske, mätperioden är kort) är inte den som passar i hans korrelation. Hans helt imaginära sinuscykel är ren kurvpassning.

  2. Han har ingen som helst mekanism. Inte ett pip om varför den imaginära cykeln modererar atmosfärens temperatur. Inte heller vilken cykel han menar. En egen regelbok gäller dock; det ör bara andra som har ”okända naturkrafter”.

  3. Han förstår inte att att rita två linjer i ett diagram som följer varandra genom att anpassa axelskalorna inte är detsamma som det ena enbart beror på det andra. Han ljuger som de flesta alarmister om att skeptiker ”inte erkänner CO2-hypotesen”, och förstår inte att temperatur kan påverkas av mer än en sak samtidigt.

  4. Han förstår inte invändningen att en linjär ökning av CO2 innebär en logaritmiskt avtagande temperaturutveckling, emedan han går på som den värsta Krösa-Maja om hans älskningsteori innebär accelerande uppvärmning.

  5. Han är övertygad om det går att ta mätdata från kort period karaktäriserad av hög brusnivå och extrapolera till långa tidsrymder, och även att gången data medelvärdesbildat över långa tidsintervall går att direkt jämföra med en kort modern period med hög upplösning och helt annan mätteknik.

  Nu kommer snart kommentaren till ovanstående invändningar: ”Faktum är att om extraherar en 60-årscykel ur känd temperaturutveckling bla bla bla…”

  Varför argumentera och utmana sin tro när det finns copy/paste på datorn… 😉

  Förresten är extrahera fel verb i sammanhanget också.

 73. Kenneth Mikaelsson

  Jag vet… han är nog lika konservativ och stel i pallet som en daesh krigare… bara döden kan ändra på detta faktum..

 74. Kenneth Mikaelsson

  Måste lägga till att han är nog lika lätt lurad som en daesh fotsoldat med.. som gör grovjobbet åt zionisterna i allahs namn.. det är ju så sorgligt att man bara kan skratta åt det..

 75. Gunbo

  Ulf L #65

  För att kunna urskilja en 60-årscykel räcker det inte med data från 44 år som Pekke presenterade i #52.
  Cykeln syns först när perioden förlängs, som här fr o m 1910:

  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1910/plot/jisao-pdo/from:1910/normalise
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4gl/from:1910/plot/esrl-amo/from:1910/normalise

 76. LBt

  Extrahera?
  Ja, kanske fel, kanske finns nåt bättre, skall fundera på det.
  Detta var väl vad man kunde extrahera som något värt att kommentera i #72.

  Erkänner man sig inte till CO2-hypotesen dvs att vi genom våra CO2-utsläpp signifikant påverkar klimatet då blir man naturligtvis upprörd över att en marginell påverkan från en 60-årig cykel med förankring i verkligheten helt eliminerar några av huvudargumenten mot känd temperaturkurva dvs uppgången 1910-40 och stagnationen 2000-nutid. Skeptiker tex JC erkänner CO2-hypotesen och tom räknar på den.

 77. Guy

  Gunbo, hur får du din länk till en 60-års cykel? Du kunde i det här fallet lika gärna kalla den 50-års eller 70-års.

 78. Slabadang

  EPA får brallorna neddragna!

  http://www.youtube.com/watch?v=24DP1uG-MEM

 79. Kenneth Mikaelsson

  Gillar den snutten bra Slabadang..

  Om det inte vore för politiker och advokater så skulle man klara sig utan politiker och advokater. 🙂
  byt ut advokater mot byrådirektörer… 🙂

 80. Gunbo

  Guy #77,

  Kolla ca 1920 till ca 1980 både när det gäller PDO och AMO. Det behöver inte vara exakt 60 år, det sägs att cykeln är ca 60 år vilket innebär att den kan vara något längre eller något kortare.

 81. Guy

  Gunbo, f.låt men jag har nog svårt att placera någon specifik punkt på 1920 eller 1980. Något längre eller något kortare säger du. Men då kan man inte kalla det för 60-års cykel. Åtminstone inte på en så kort sträcka.

 82. Gunnar Kjelldal #26

  ”Det stämmer att temperaturökningen inte gått så fort som de mest pessimistiska prognoserna trodde efter extremåret 1998”

  Jag förutsätter att du menar att stor ökning är negativt (och inte positivt)!?
  Då är ditt påstående grovt vilseledande. Temperaturökningen har till och med gått långsammare än de mest optimistiska prognoserna.

 83. Gunbo

  Guy #81,

  När det gäller oscillationer som dessa är det svårt att pricka in en specifik punkt när de startar eller slutar.
  Men de här, PDO och AMO, är väl kända bland forskarna. Syun Akasofu har skrivit om PDO så här:

  On the Present Halting of Global Warming
  Syun-Ichi Akasofu

  ”The rise in global average temperature over the last century has halted since roughly the year 2000, despite the fact that the release of CO2 into the atmosphere is still increasing. It is suggested here that this interruption has been caused by the suspension of the near linear (+ 0.5 °C/100 years or 0.05 °C/10 years) temperature increase over the last two centuries, due to recovery from the Little Ice Age, by a superposed multi-decadal oscillation of a 0.2 °C amplitude and a 50~60 year period, which reached its positive peak in about the year 2000—a halting similar to those that occurred around 1880 and 1940. Because both the near linear change and the multi-decadal oscillation are likely to be natural changes (the recovery from the Little Ice Age (LIA) and an oscillation related to the Pacific Decadal Oscillation (PDO), respectively), they must be carefully subtracted from temperature data before estimating the effects of CO2.”

  Hela artikeln inklusive grafer kan laddas ner.
  http://www.mdpi.com/2225-1154/1/1/4

 84. Ulf L

  Gunbo #83
  Intressant artikel men lade du ut den för att hjälpa eller stjälpa LBt:s argumentering?
  Det är en stor skillnad hur Akasofu och LBt behandlar samma information.
  LBt ansätter en oscillation, drar den ifrån temperaturdata, ser en stigande trend, tolkar den som exponentiell, hävdar att den beror på CO2 och anklagar alla som inte håller med honom för att förneka CO2 inverkan på temperaturen.
  Akasufo ser en oscillation, drar ifrån den temperaturdata, redovisar resultatet , tolkar dem men drar inga långtgående slutsatser om CO2 inverkan på temperaturen.
  Tur är väl det. Detta skriver han i på sid 8.
  ”The temperature increase from 1975 to 2000, …. is likely composed primarily of recovery from the LIA, combined with the positive phase of the multi-decadal oscillation [8]. In contrast, the IPCC considers the
  temperature rise from 1975 to 2000 as “very likely due to the observed increase in anthropogenic
  greenhouse gas concentrations [2]””.
  Eftersom han hävdar att ”the recovery from LIA” har naturliga orsaker så ligger det i undertexten att CO2 inte har någon större inverka på temperaturen.

  Lbt har kommit något intressant på spåren, det har nog ingen förnekat, men hanterar detta felaktigt ur vetenskaplig synvinkel och vägrar att förstå invändningarna samt pådyvlar oss kritiker åsikter som vi inte har.

 85. Gunbo

  Ulf L #84,

  ”Intressant artikel men lade du ut den för att hjälpa eller stjälpa LBt:s argumentering?”

  Intressant fråga! Jag förväntas tydligen hjälpa Lbt av ideologiska skäl. Men nej, det enda jag försvarat är att det FINNS en cykel på ca 60 år. Jag länkade till Akasofu främst för att även han räknar med den: ”a superposed multi-decadal oscillation of a 0.2 °C amplitude and a 50~60 year period, which reached its positive peak in about the year 2000—a halting similar to those that occurred around 1880 and 1940.”

  Däremot ställer jag mig frågande till hans gissning att temperaturökningen är en återhämtning från LIA. Att det är en spekulation framgår här: ”Because both the near linear change and the multi-decadal oscillation are likely to be natural changes (the recovery from the Little Ice Age.”

 86. Ulf L

  Gunbo #85
  Det var inte meningen att du skulle känna dig angripen. Det var bara det att artikeln vid första påseendet ser ut att stötta LBt men i realiteten inte gör det.
  Angående Akasufo gissning så står den meningen inte under rubriken ”Conclusion”. Han drar alltså inte den slutsatsen. Om han däremot skulle dra en slutsats så är det den han måste dra utgående från mätvärdena och metodiken som han presenterar i kapitlet Synthesis. Att han inte drar den slutsatsen visar att han, till skillnad från LBt, är väl medveten om osäkerheterna i metoden.

 87. Christopher E

  #76 LBt

  Du har givetvis inte en kommentar till de punkter jag tar upp. Vem är förvånad? Det var ju det jag förutsade.

  Varför lyssna på kritik när man bestämt sig? Du är ju med egna ord ”nöjd”.

  Sedan följde mycket riktigt lögn och ”copy/paste” som förutsagt.

 88. Gunbo

  Ulf L #86,

  Du behöver inte vara orolig. Jag kände mig inte angripen men tyckte frågan var symptomatisk. 🙂

  Akasofus Conclusion lyder i sin korthet så här: ”It is likely that both the near linear increase and multi-decadal oscillation are primarily natural changes. Thus, in order to estimate the effects caused by CO2 over the last two centuries, it is important to isolate these natural components of climate change from real temperature data.”

  Han är alltså medveten om att han gissar (”it is likely”) när det gäller den ”naturliga komponenten” återhämtning från LIA.

 89. LBt

  Ulf L,
  din sammanfattning avseende mig tar jag till mig. Detta stör mig ”…. anklagar alla som inte håller med honom för att förneka CO2 inverkan på temperaturen.”. Du får gärna länka till där det skett så skall jag försöka rätta mig.

 90. Slabadang

  Ett av tusentals sätt att torpedera Lbts ”60 års cykel” !

  http://jonova.s3.amazonaws.com/graphs/lappi/gisp-last-10000-new.png

  Så Lbt ? ……. hur många av dina ”60 års cykler” får du plats med på grafen ? 22.000? Varför fortsatte ingen av dessa ”60 årscykler” till snöbollstellus eller skenade till ett hett helvete?

 91. Gunbo,

  Nog var det så att du ville hjälpa en medsvamlare 🙂 men som Ulf påpekar så stjälper du snarare.

  För folk här är väl medvetna om att havsströmmar och -cirkulationer är viktiga aktörer i hur och varför klimatet ständigt varierar. Men också att detta inte är i närheten av förstått eller färdigutrett. Än mindre att det skulle kunna gå a tt precist förutsäga vad som händer med dessa. Den skeptiska sidan har framhållit detta hela tiden.

  Men så länge temperaturen steg, eller iaf kunde sägas fortfarande stiga, tex med tramsiga hänvisningar till att ’långttidstrenden’ minsann är intakt och den pekar ju nästan lika mycket uppåt som tidigare’, så länge inte pausen blev var ett helt uppenbart problem, som verkligen stack i ögonen och därmed omöjlggjorde propagandan även inför lekmännen ..

  .. så länge avfärdades/förnekades havsströmmars inverkan ganska bestämt. Haven finns med i modellerna hävdades det.

  Det är först nu, när modellerna helt uppenbart har visat sig haverera som aktivistsidan så sakteliga börjar ta in ’naturliga fluktuationer’ i sina försök att hålla CO2-alarmismen vid liv.

  Som sagt, de flesta har varit medvetna om detta hela tiden, ingen har öht förnekat existensen av fenomen som PDO eller AMO, så ditt inhopp lät mest lite märkligt. Speciellt iom att det (kurvorna) alls inte slår fast någon fix periodicitet.

  Det som varit källan till munterhet här nu under ett antal månader är att ’din nyvunne vän’ tror att han känner till fenomenet så väl att han kan ’extrahera’ det genom titta på ngn temperaturkurva, sedan dra från det från samma, och mena att detta sen ’förklarar’ att resten är CO2-påverkan som dessutom är exponentiellt ökande.

  Det är det som är det stora skämtet. Eftersom kunskapsuppbyggnad aldrig går till så. Kurvorna du hänvisar till i #75 visar att det lite löst ser ut att gå ner, sen upp och sen ner igen … dvs ca 1½ period om det nu är ett så regelbundet återkommande fenomen.

  Dessutom visar kurvorna inte någon havstemperatur i sig, utan temperaturen minus globala värdena, dvs trenden borttagen.

  Om man sedan drar detta (PDO-index), lite godtyckligt nedskalat från globala temp-medelvärden och konstaterar att det då ser ut att svänga mindre är ju bara ett cirkebevis. Framför allt säger det inget om kausalitet.

  Sen, angående vad Akasofu gör är det ju precis så det skall gå till. Att man presenterar sina hypoteser och visar vad dessa ger, samt vad detta betyder ifall de är korrekta. (Dvs så som riktiga skeptiker alltid har gjort). Hela diskussionen med LBt (och flera tidigare) uppkommer och ffa fortlever ju för att LBt är totalt oförmögen att hantera detta. Kallar sin gissning för förklaring, och tom säger att så länge ingen annans gissning klår hans är det hans som gäller … Det är som sagt trams.

  Du påpekar lite nedlåtande att Akasofu ’bara gissar’ och är tveksam till hans ’gissning’ men jag menar att du där igen avslöjar din bias:

  Återhämtningen från lilla istiden är nämligen ingen gissning, den är befintlig och ngt LBt velat trolla bort mha ’osäkra mätdata’, du försöker trolla bort den mha citatet ”it is likely”. Att den fortsätter på i stort sett samma sätt är däremot en gissning (skulle tom kunna kallas nollhypotes i sammanhanhet).

  Den underförstådda gissning som du och alarmistsidan gör är den mer invecklade gissningen (hypotesen) att återhämtningen från LIA fortgick med ungefär samma hastighet sedan länge, men sen gjorde halt kring 1940, för att ersättas</b med en lika stark trend som nu skulle vara orsakad av CO2 (i båda fallen med ngn överlagrad sväninging som antas vara oberoende/naturlig)

  Om du inser att detta (i nuläget) bara är en gissning, dvs AGW-hypotesen upp-proppad med tilläggsgissningar som aerosoler, återkopplingar, fördröjningar, gömd värme etc … då har jag inga bekymmer med det. Men du bör då vara medveten om att det är en mycket krångligare gissning än dess alternativ. Tänk Occam, skägget i brevlådan, och en rakkniv. Samt att nollhypotesen alls inte är falsifierad ännu. Dvs att du lutar mot den den krångliga kurvanpassningen med många fugde-factors.

  För det är ju det du (och alla klimathotstroende) gör: Hoppas/gissar att (C)AGW-hypotesen skall befinnas vara riktigt … ngn gång i framtiden.

  Och vilken ingen av er (nästan) kan argumentera för bättre än 'ahmen, vi är ju så många som tror och hoppas samma sak … och IPCC gör det ju också ..' osv.

 92. Sorry, ordet ’ersättas’ skulle vara fetstil, inget därefter!

 93. LBt #89, vore det inte bättre att du själv höll reda på vad du skrivit? Och gärna också såg till att det hade ngn substans, inte bara monomant upprepande av tomma fraser om din tro!? Och för all del själv gjorde de beräkningar och visar dem när du säger att ngn (temporär) ’korrelation’ är otroligt bra?

 94. Ulf L

  LBt
  I inlägg # 76 säger du
  ”Erkänner man sig inte till CO2-hypotesen dvs att vi genom våra CO2-utsläpp signifikant påverkar klimatet då blir man naturligtvis upprörd över att en marginell påverkan från en 60-årig cykel etc
  I inlägg #67
  ”Ni erkänner er inte till CO2-hypotesen och angriper därför mitt blygsamma tillägg.”

  Här tycker jag du anklagar oss för att förneka CO2 inverkan medan det enda vi säger att du inte kan dra den slutsatsen utifrån det data du har och samtidigt göra anspråk på någon som helst vetenskaplighet.

 95. Gunbo

  Så här säger Don Easterbrook i en artikel på WUWT http://wattsupwiththat.com/2014/01/17/cause-of-the-pause-in-global-warming/ :

  ”The ‘mysterious pause’ in global warming is really not mysterious at all. It is simply the continuation of climatic cycles that have been going on for hundreds of years. It was predicted in 1999, based on repeated patterns of cyclical warm and cool PDO phases so it is neither mysterious nor surprising. The lack of global warming for the past 17 years is just as predicted. Continued cooling for the next few decades will totally vindicate this prediction. Time and nature will be the final judge of these predictions.”

  Så här ser hans scenario för framtiden ut:
  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/01/clip_image00212.jpg

 96. Ulf L

  LBt
  I inlägg 76 och 67 har du
  #76
  ”Erkänner man sig inte till CO2-hypotesen dvs att vi genom våra CO2-utsläpp signifikant påverkar klimatet då blir man naturligtvis upprörd över att en marginell påverkan från en 60-årig cykel med förankring i verkligheten helt eliminerar några av huvudargumenten mot känd temperaturkurva dvs uppgången 1910-40 och stagnationen 2000-nutid.”
  #67
  ”Ni erkänner er inte till CO2-hypotesen och angriper därför mitt blygsamma tillägg.”

  Vi har inte förnekat någonting. Det vi har gjort är att hävda att du inte kan dra de slutsatser du drar utifrån det data du har och hävda att det är vetenskapligt.

 97. LBt

  Ulf L,
  du refererar till en kommentar riktad till Kenneth M där han i #66 länkar till en förklaring helt skild från CO2-hypotesen. Min kommentar syftar på de som står bakom detta synsätt. Om du känner dig inbegripen beklagar jag det, det var inte mitt syfte.

 98. Christopher E

  #97 LBt

  Jag köper inte den ursäkten. Du har i ett otal antal trådar menat att de som inte ”erkänner” sig till din uppfattning ”förnekar” att uppvärmning beror av CO2. Att du i det läget möts av en hel del mothugg och skojfriskt raljerande är inget konstigt.

  Du har nu i ett par trådar fått en del seriöst menad kritik mot din hypotes. Du har valt att inte bemöta den utan bara upprepa din med fortsatt halmgubbw om ”CO2-förnekande”.

  Jonas gör en utmärkt lång utläggning ovan men sammanfattningsvis:

  1. Du bör precisera vilken cykel eller kombination av cykler du menar, samt vilken mekanism som modererar atmosfärens temperatur. Verklighetens data liknar inte din idealiserade sinusvåg meden exakt period på 60 år precis där du vill ha den. Känd dataperiod är för kort för att etablera dessa cykler som regelbundna. Du gör kurvpassning. Ta fram riktig data.

  2. Ingen förnekar dock att det troligt att oscillationer är en av flera faktorer som moderarer klimat. Detta har varit en hypotes längre än du tror.

  3. Det går inte ens att även om 60-årsmodereringen är korrekt som du påstår avgöra vilken andel (allt menar du!) av uppvärmningen som är växthusorsakad, så länge vi inte vet storleken på övrig påverkan. Att förneka övrig för att skydda din hypotes genom att spydigt kalla varierad solaktivitet för en ”okänd naturkraft” eller vifta bort Lilla Istiden som en följd av ”osäkra data” håller inte så länge det finns starkt stöd i data för dessas påverkan i längre serier. Och observera innan du kommer med fler halmgubbar att att vara öppen för naturlig klimatpåverkan även efter 1880 (det är egentligen de som inte är det som har mest att förklara!) inte innebär att man ”förnekar” påverkan från CO2.

 99. Olle R

  Om man vill få 60-åriga cykler att framträda tydligt och ta bort decennielångt ”brus” funkar det bra 20-30 åriga löpande medelvärden.
  Med 60-åriga löpande medelvärden på Hadcrut 4 försvinner den 60-åriga cykeln helt och det återstår en jämnt stigande kurva som nog sammanfaller ganska väl med stigande CO2-halter i atmosfären.

  http://www.woodfortrees.org/plot/jisao-pdo/mean:240/plot/esrl-amo/mean:240/plot/hadcrut4gl/mean:240/plot/hadcrut4gl/mean:720

  De oceaniska cyklerna är inte helt i fas. Om jag skulle gissa på vem som är boven i dramat så är det cyklerna i Stilla havet genom påverkan på fördelningen av El Nino/La Nina, då ju ENSO är jordens starkaste klimatpåverkande fenomen.
  Den 60-åriga klimatpåverkan är summan av flera cykler, inte enbart PDO eller AMO. I stilla havet pratas det om PMO ( Pacific Multidecadal Oscillation) eller IPO (Interdecadal Pacific Oscillation), se http://reports.ncse.com/index.php/rncse/article/download/332/583

  Begreppet NMO ( Northern hemisphere Multidecadal Oscillation) som en summa av cyklerna i Stilla havet och Atlanten beskrivs här: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2015/02/climate-oscillations-and-the-global-warming-faux-pause/

 100. Olle R

  För er som tvivlar på koldioxidens inverkan på klimatet kan det vara övertygande att titta på den här produkten från skeptikerdrivna Koch-finansierade Berkeley Earth: http://static.berkeleyearth.org/img/annual-with-forcing-small.png
  Eller lyssna på Richard Muller: http://www.youtube.com/watch?v=wfn9FaJKPwo

 101. LBt

  Olle R,
  tack för detta bidrag av kunskap och reflektioner.

 102. Guy

  Rena rama galghumorn LBT!

  När ”kunskapen” är den du från början ansåg att den borde vara accepteras den utan vidare. Råkar kunskapen gå emot din övertygelse duger den inte samtidigt du säger dig vara öppen för andra åsikter.
  LOL

 103. Peter Stilbs

  #100 Olle R – det är gammal skåpmat utan värde. Det har diskuterats här åtskilliga gånger under åren

 104. Christopher E

  #99-100

  Mer kurvpassning, dock av mer grafiskt avancerat slag än LBt förmår.

  Men visst är det intressant att alarmister nu anammar påverkan från både oscillationer och solaktivitet, tidigare sedan länge framfört av skeptiker. Det är inte länge sedan alarmisterna hånade alla sådana idéer och klimatmodellerna ansågs ofelbara med alla faktorer med och sin höga klimatkänslighet.

  Tittade på texten av Mann, det var länge sedan jag orkade. Oj, vilken märklig personlighet av självförhärligande mm. Det exemplet skulle kunna fylla flera kapitel i en lärobok i psykologi.

 105. LBt

  Påverkar 60-årscykeln klimatet? Knappast, däremot vädret sett över 30 år.

  60-årscykelns inverkan på känd temperaturkurva antyder tvärtom att känd klimatförändring dvs de senaste 150 årens tempersturförhöjning väsentligen härrör från förhöjd CO2-koncentration, 60-årscykeln tycks inte lämna några bestående avtryck. Dock skall man nog inte utesluta att de senaste 50 årens förbättrade rening nu börjar ge effekt. Forskarna har ju länge varnat för att växthuseffekten motverkas av partikelutsläpp i atmosfären.

 106. LBt ”Påverkar 60-årscykeln klimatet? ”

  Ännu en gång gissar du saker rakt ut i tomma intet! Du vet inte om det är en (verklig) 60-års cykel, du vet inte vad den beror på, vad som orskar den, eller vad den orsakar, och du vet inte ifall den har har något sammanhang med klimatförändringar, vare sig åt ena hållet (vara vållad av) eller andra (dvs vålla dessa)

  Kort sagt: Du vet inte!

  Svammel igen, mao

 107. Guy

  LBt

  ”känd temperaturkurva” och ”känd klimatförändring”

  Vad menas med dessa återkommande uttalanden??
  Kolla länken från granntråden.
  http://www.drroyspencer.com/2015/03/even-though-warming-has-stopped-it-keeps-getting-worse/

 108. Herrejösses LBt,

  ”60-årscykelns inverkan på känd temperaturkurva ..”

  Det finns nog ingen bättre lämpad än du att illustrerara idiotin att redan tro sig veta vad svaret är, dvs vad ”känd temperaturkurva” egentligen är, varefter man försöker med att skillnaden från detta ’svar’ är lika känt när du därför ”extraherar en sådan påverkan”

  Monomant svammel …

  Ja, på samma sätt som under det (de?) år du försökte med ’påverkan per år’ under hundratusentals år.

  Suck!