När går proppen ur?

climatefraud

 

I väntan på eventuellt ordinarie inlägg i dag kan vi kanske ställa frågan vad realpolitiskt som kan få allmänheten att vakna upp (politikerna följer sen efter via röstfiske)?

Totalt energikaos pga strypt rysk gas till Europa? Omfattande elnätshaveri kopplat till belastning av intermittent ”förnyelsebar el” av typ sol- och vindkraft i kraftnäten? Tredubblade elpriser?

Synpunkter, någon?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Kjelldahl (C)

  Varför inte ”energikaos” p.g.a. strypt rysk olja till Sverige Peter? Ryssland är i dag vår huvudleverantör av olja. Det är ett bra argument för att söka mer självförsörjande och hållbara energilösningar tycker jag.

  Att elnätet skulle haverera till följd av intermittent kraftproduktion är långsökt. Den forskning som gjorts av elnätsaktörerna tillsammans med KTH, visar att vi kan ha 35-40 TWh sådan kraft med bibehållen stabilitet, med den balanskraft som redan finns i nätet. I dag har vi drygt 10 TWh.

 2. Mats G

  Tredubblade elpriser?

  Det här är emot allt det jag tror på. Energi i överflöd och billig energi är det som kommer föra samhällsutvecklingen framåt. Är det något politikerna skulle satsa på är det det. Historiskt billig energi är en av orsakerna att Sverige har blivit ett välutvecklat och rikt land.

  Man kan med lätthet se att tillgång till energi i utvecklingsländerna är gynnsam för deras utvecklingen.

  Det är lätt att kritisera. Här är lite konstruktiva förslag som skulle få fart på Europa i framtiden. De pengar som läggs ned på klimathotet inkl alla tokigheter borde läggas på 4G kärnkraft och testanläggningar skall byggas omgående alt bygga riktiga.

  Sedan skall ett antal 4G byggas på strategiska runt om i Europa. Målet skall vara ett överskott på energi.

  Då! Kan vi börja konkurrera med omvärlden igen. Skulle EU klara detta så skulle det rentav kunna återställa en del av mitt förlorade förtroende för EU.

  Övr när det gäller samhällsutvecklingen globalt så har vi ett general problem.

  Belåningsekonomi. Dvs alla lånar till allt. Länder lånar, privatpersoner lånar. Alla lånar.

  I en belåningsekonomi så finns det en inbyggd mättnad. Till slut är alla så belånade att de inte kan låna mer. Det som händer då är att pengarna börjar samlas på bankerna och börjar samla damm. Pengarna blir inte produktiva som det heter. Då börjar vi se stagnation och deflation. Och var befinner vi oss idag. Ser vi stagnation och deflation runt omkring oss? På nåt sätt så måste pengarna från långivarna frigöras i samhället.

  För länge sedan gjorde de gamla kungarna processen kort. De snodde helt enkelt pengarna från långivarna. Tror inte det är möjligt eller önskvärt idag. Staten och kapitalet sitter i samma båt.

  Kanske vi kan hitta något vi kan lura långivarna att investera i något. 4G kärnkraft kanske?

 3. Gunnar Kjelldahl (C)

  Tillägg: Lennart Söder, professor i elektriska energisystem vid KTH, säger i en utredning för drygt ett år sedan att det är tekniskt möjligt med ända upp till 60 TWh intermittent kraft i elnätet.

 4. Slabadang

  Jaha Gunnar C!

  Problemformuleringen är lika ologisk som centerpartiet i allmänhet. Vem skulle ”strypa” rysk olja och gas? Och Varför?
  Du tror alltså att Putin skulle såga av sina egna ben och bjuda in USA Nigeria Saudi Venezuela och alla hans konkurrenter in på sin befintliga marknad? I huvudet på en Centerpartist möjligen … i trängseln bland de andra vanföreställningar och inbillade hot.

 5. Gunnar Kjelldahl (C)

  #4 ”Slabadang”
  Putin har redan visat att han inte skyr några medel då det gäller att utöva påtryckningar med hjälp av andra länders beroende av energitillgångarna som han enväldigt styr över. Det är en oerhörd godtrogenhet att lita på långsiktigt stabila leveranser därifrån.

 6. Slabadang

  Mats G!

  Jag är SÄKER på att ” cheep abundance” är vad som kommer att gälla för den nya decentraliserande elproduktionsteknik som kommer. I dess förlängning kommer denna teknik innehålla kombinationer av produktion av både el och drivmedel. Fracking är bara en radikal innovation medan de nya är av omstörtande karaktär. Man kommer kunna ta betalt för själva produktionsanläggningarna men få mycket svårt att tjäna pengar på el- leveransen i sig. Inkopplingsavgifter .. typ .. kunden drar själv fram och bekostar anslutningen .. mer att typ köpa abonnemang ! Det betydligt svårare är att pricka in tidsschemat för utvecklingen. Fjärrvärme i sin nuvarande form ser jag som totalkört och för dyrt!

 7. Mats G

  3
  Gunnar Kjelldahl (C)

  Hur många vindkraftverk behövs det för att generera 60 TWh? Tänk på att det behövs en överkapacitet på gånger fyra samt att det är utspridda så mycket det går för att inte hamna i vindskugga.
  Hur går det annars Gunnar. Känner du medvind eller motvind nu för tiden.

  På mig verkar det som om ”hållbar” energi har haft en hel del motgångar på sistone. Vindkraftsparker som skjuts på framtiden. Vågkraft, Vattenströmskraft projekt som läggs ned.

  Vad beror det på. För billig olja? För framgångsrik fracking? Kan fö meddela att de har knappt kommit igång med den tekniken i Europa eller Ryssland för den delen. Bara i England finns det massiva tillgångar. Kolen flödar över sina breddar.

  Fö ang mitt tidigare inlägg. Vad tror du? Är det bra idé att energisvälta ett land? Tror du att det innebär en bättre framtid? Tror du att det innebär fler jobb. Tror du att det innebär mer välfärd?

 8. Brandingenjör

  Den globala temperaturen har ökat med 0,8-0,9 grader sedan slutet på 1800-talet. De flesta är övertygade om att huvudorsaken till det är den ökande halten av koldioxid i atmosfären. Jag tror inte s k klimatskeptisk propaganda hjälper för att ändra den uppfattningen. I alla fall inte på det sätt som den drivs på den här bloggen där propaganden mest är använda nedvärderande omdömen om klimatforskare. Om temperaturen minskar med 0,5 grader så kommer nog många att ifrågasätta klimatforskarna. Den lilla uppbromsning som varit i temperaturökningen det senaste decenniet anser nog de flesta att det beror på naturliga variationer. De flesta tycker nog att det är lite löjligt att Ni på den här bloggen tar det senaste årens uteblivna uppvärmning som ett bevis för att klimatforskarna har fel. Det har ju varit perioder med utebliven uppvärmning tidigare som sedan följts av perioder av ganska kraftig uppvärmning.

  Ett energikaos verkar väldigt avlägset. Om det blir ett energikaos beror det snarare på krig mellan Ryssland och Ukraina än på satsningar på grön energi.

 9. Slabadang

  Gunnar C!

  Ukraina är beroende av Putins gas i första hand. Sverige är NOLL beroende av rysk gas eller olja. Jag fattar inte varför man behöver konstruera problem och hot som inte existerar, när de finns ett överflöd av verkliga. Är det den politiska impotensen och den politiska känslan av att vara så överflödiga att ni måste konstruera era uppgifter med hot från fantasifoster , för att legitimera er existens?

  Ja vete f…123 vad de e för fel på er men det är mycket som är förbaskat trasigt !

 10. Björn

  Gunnar Kjelldahl (C) [1]; Det är skillnad på att vara elabonnent och att vara producent. Den intermittenta elproduktionen medför att tusentals nya anslutningar med osäker tillgänglighet, måste efter varje stopp vid återanslutning, på nytt fasas in i det nät som det är kopplat till. Detta är en ny företeelse för våra elnät, från lågspänningsnät, regionalnät till stamnät. Det sker ett gigantiskt experiment med vårt totala elnät, vars konsekvenser är svåra att ur fysikalisk synpunkt, överblicka. Detta experiment är påtvingat på grund av statens dekret, som i sin tur beror på politikernas oförmåga att stå emot och tolka vad som är rimligt att ur klimatsynpunkt, vara realistiska åtgärder. Är det rimligt att försätta hela EU i en energikris, på grund av vad? Vad åtgärdar vi med kaos?

 11. Kenneth Mikaelsson

  Lite mer att studera för Ingetgören..

  http://www.natureworldnews.com/articles/13069/20150302/sun-affects-climate-change-more-than-previously-thought.htm

 12. Gunnar Kjelldahl (C)

  #7 Mats
  Vindkraftprojekten i modern tid ligger på ca en tredjedel av maxeffekten, som medelproduktion. En bra referens är att det krävs ca 1000 st. 3 MW vindaggregat, för att ge samma effekt som en enda kärnreaktor vid Forsmark.

  Jag tror inte personligen att det är realistiskt med sådana volymer vindkraft som 60 TWh, men en uppräkning till ca 20 TWh tror jag är realistiskt, även om det går långsamt med utbyggnaden nu med de låga elpriserna. Därutöver kan biobränslen och solenergi bidra med några tiotal TWh.

 13. Lasse

  #8 Brandingenjör
  ”0,8 grader på 100 år-CO2 relaterat”
  De flesta är inte alls övertygade om detta! (frågan som flertalet är övertygade om är att vi har en del i uppvärmningen)
  Inte ens IPCC hävdar det! (Stor del av 0,4 grader säger de!)
  Sen vet jag inte om du är insatt i modellerna och hur de förutspår det skulle sett ut idag? De missar allt och har då mist sin funktion som styrinstrument.

  Frågan till dig-Vad avstår du från för att minska CO2 utsläppen?
  Hade du velat slippa avstå från det?

 14. Brandingenjör #8

  De flesta som du associerar dig (och lyssnar på) med må vara ”övertygade att temperaturen har ökat med 0,8-0,9 grader sedan slutet på 1800-talet [och att de] flesta är övertygade om att huvudorsaken till det är den ökande halten av koldioxid i atmosfären”

  IPCC är dock av en lite annan uppfattning. Där menar man att man (med viss säkerhet) kan tillskriva iaf hälften av vad som hänt sedan ~1950 på detta vis. Dvs man vågar uttala sig om kanske en fjärdeldel. Och detta var alltså främst AR4, dvs innan deras klimatmodeller hade visat sig allt mer oförmögna att modellera verkligheten.

  Du har rätt i att de som (fortfarande och) väldigt gärna vill tro på samma modeller nu åberopar ’naturliga variationer’ som skulle dölja modellernas ’sanningstalande’ …

  Problemet med din beskrivning är dock att samma hejarklack, inklusive klimatforskarna, innan deras problem med en ’hiatus’, kategoriskt avfärdade detta. Man hävdade explicit att ’vi kan inte förklara vad vi ser med annat än CO2’, och ’jo, vi har med haven, solen, molnen, vulkanerna etc, det kan inte vara naturliga variationer’ …

  I mina ögon avslöjade dessa utsagor dem som aktivister, som några som inte kunde, inte var intresserade, inte brydde sig om riktig forskning. Just iom att de uttalade sig så tvärsäkert utan att ha fog för det, iom att de avfärdade alla invändningar mot sin egen tro, med mer tro om annat.

  Lite kul också att du menar dig tala för ’dom flesta’ …

  Men du kanske syftar på den okunniga allmänheten som fått för sig samma missuppfattningar som du? Och inte på folk som faktiskt vet vad det handlar om och kan diskutera det i sak. Eller?

 15. sibbe

  Under rubriken egna barn och andras ungar har jag hittat den här artikeln i Spiegel-online:

  Greenpeace slår larm: Två kärnkraftsreaktorer vid block C av den brittiska kärnkraftverket Hinkley Point vid sydvästra Englands kust planeras med mer än tre gigawatt, och 60 års löptid, priset över 40 miljarder euro. Kraftverket kommer att finansieras genom att man inför ett fast pris på ca 10-12 cent/KW/h under 35 år.*
  Detta godkändes av den förra Europeiska kommissionen.
  Tyska elleverantören Greenpeace Energy är upprört. Förlorarna blir elkunderna i Tyskland, särskilt små gröna el leverantörer. Greenpeace Energy anser att endast de ”förnybara energierna” bör subventioneras och har därför stämt Europeiska kommissionen.
  Varför? Som vi vet är Vind och sol otillförlitliga leverantörer och bör ha monopol på subventioner…
  Så konkurrens i samma prissekvens vill man absolut inte ha- fastän det hela är CO2 fritt!
  * Vind/sol-el leverantörer i Tyskland torde få ungefär samma priser per KW/h.

 16. Lasse

  #11 Tysk kvalitet? 11,8% i Schwartzwalt. http://notrickszone.com/2015/02/25/german-black-forest-wind-turbines-yielded-only-11-8-of-rated-capacity-in-2014-frightening-results/#sthash.nMacrmJ3.dpbs

  Långt från 30%

 17. Björn

  Brandingenjör [8]; De flesta som trodde någonting förr i tiden, trodde att jorden var universums mitt och att jorden var platt. Du liksom de antropogent troende är övertygade om att CO2 driver klimatet. Men det finns andra forskare eller tänkare i likhet med de som inte trodde att jorden var universums mittpunkt och att den var platt, som idag inte tror att antropogen CO2 ensamt kan driva klimatet. Jag för min del tillhör den senare kategorin.

 18. Gunnar Kjelldahl (C)

  #9 ”Björn”
  All elproduktion måste åter fasas in i nätet efter ett stopp. Ju större produktionsenhet det är, desto sårbarare vid stopp. Alla sådana aspekter är förstås också väl invägda i de studier man gjort på KTH, tillsammans med branschen.
  Att småskalig elproduktion skulle vara sårbarare är en myt. Minns hur det såg ut för några år sedan när fyra kärnreaktorer stod stilla i veckor mitt i vintern! På grund av vår unikt bra balanskraft i vattenkraften, så klarade vi det läget, låt vara med högre elpriser, men med bibehållen leverans. Sedan fick man förstås spara tillbaka i vattenmagasinen när kärnkraften efterhand kom igång.

 19. Mats G

  8
  Brandingenjör

  Se om jag fatta detta korrekt. Ökning av temperatur är antropogent medans ’‘hiatus’ är naturlig variation. finns det bristande logik här tro?

  ”är lite löjligt att Ni på den här bloggen tar det senaste årens uteblivna uppvärmning som ett bevis för att klimatforskarna har fel. ”

  Vari ligger det löjliga?. Utebliven uppvärmning falsifierar klimathotshypotesen. Det är så riktig vetenskap går till.

 20. Håkan Bergman

  Apropå Putins olja, vår nya regering lär inte ha några problem att hitta nya leverantörer, lite vapenteknologi till saudierna och trixande med utrikespolitiken fixar det, sug på den Gunnar K. och Åsa Romson.
  http://avpixlat.info/2015/03/04/margot-wallstrom-hedersgast-hos-arabforbundet/

 21. Peter F

  Gunnar Kj

  Just nu producerar vinden 3 procent av vår el. Samtidigt exporterar vi 14 procent av vår produktion. Tycker Du det är vettigt ? Din vilja att bygga en massa mer vind betyder ju bara att vi låter andra köpa av oss elkonsumenter i Sverige subventionerad vindel. Varför ska jag vara med och betala den ?

  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/

 22. Mats G

  20
  Håkan Bergman

  Vi får inte glömma vår erkännande av staten Palestina.

 23. Helge

  Billig energi är kopplad till välfärd och bra miljö. Gör energin dyr börjar nermonteringen av samhället som vi känner det. Även demokratin kommer att monteras ner med hänvisning till säkerhet. Makt centreras och vår frihet de senaste 100 åren blir den lilla parentesen i historien som kommer att bli en sägen om ett par hundra år.

  Om nu inte folk vaknar och inser att det håller på att hända igen, dvs motsättningar byggs upp mellan olika grupper för att sen skapa konflikter för att sluta med ett världskrig. Motsättningar är lätta att skapa när resurserna inte räcker till, släng in lite dumheter om nationalism, ras, kön och sexuella preferenser och brygden börjar snart koka.

  Kärnkraft gen IV kan ge hela världen billig, säker och miljövänlig el, vilket ger oss välfärd och väldigt få orsaker till konflikt. Men det finns många som lever och har det bra på konflikter, deras styrka ska inte underskattas.

 24. Brandingenjör

  Lasse #12 och Jonas N #13

  Mitt inlägg skall ses som ett svar på frågan vad som kan göra att folket skall börja protestera mot den nuvarande energi- och miljöpolitiken.

  Lasse #12
  Jag har inte avstått från någonting för att minska CO2-utsläppen. Jag har däremot varit med att minska CO2-utsläppen på olika sätt. Min senaste bil jag köpte drar mindre bensin än den tidigare. När jag reparerat på min villa har jag gjort lite energibesparnde åtgärder samtidigt för att minska elräkningen. Det finns inte så mycket bespaaringar att göra på villan då elförbrukningen är ungefär 10 000 kWh/år. Det stora insatsen gör jag genom mitt jobb. Nya och ombyggda hus är betydligt energisnålare än de som ersätts. Jag har jobbat mycket med värmeverk och panncetraler där olja och kol ersätts med biobränslen.

 25. Håkan Bergman

  Att fasa in ett vindkraftverk på nätet är självklart enklare än att fasa in ett kärnkraftsblock, speciellt om det redan finns ett infasat kärnkraftsblock i närheten. Att fasa in >1000 vindkraftsverk är betydligt mera komplicerat, speciellt om största redan infasade block är en normalstor vattenturbin 100 mil bort.

 26. Björn

  Gunnar Kjelldahl (C) [18]; Tyvärr så tror jag att du lever i föreställningen om en förutsägbar och deterministisk tillvaro. Verkligheten är inte deterministisk! Det spelar ingen roll vad de säger på KTH. Det går inte helt enkelt att förutsäga vad som kan hända på nätnivå med så mycket intermittent elproduktion som 60 TWh. Samma är det med klimatmodellerna. Man kan inte med dessa förutsäga framtiden, för det finns helt enkelt för många osäkerhetsfaktorer.

 27. ThomasJ

  Håkan B. #20: Hon – Wallströmskan – får troligen vissa ’problem’ att övertyga där med sin ’feministiska [utrikes-]politik… 😉

  Mvh/TJ
  PS: f.ö. så är prof. Söder betald av vindmaffian. //DS

 28. Brandingenjör

  Mats G #19

  Nej, du har inte uppfattat mig korrekt.
  Jag orkar inte att försöka förklara tydligare vad jag menar. Det skulle bli så mycket att skriva.
  Jag tror de flesta på den här bloggen förstår vad jag menar även om de inte delar min uppfattning.

 29. Lennart Bengtsson

  Hej

  Jag har inga principiella inställningar mot att Sverige bygger ut sin el produktion men är emot att detta subventioneras med skatter eller dolda skatter i form av tilläggsavgifter på elkostnaderna. Sverige har under de senaste fyra åren producerat mer el än vad som behövs vilket i första hand har salts till Finland. Vindel och solel är inte särskilt vettigt då det för tillfället inte finns några bra metoder att lagra elenergi. Den mängd som kan integreras i det svenska kraftnätet kan inte avgöras med ligger sannolikt mellan 10 och 30 TWh/år. Min uppfattning är vidare att de extra nätförbindelser som krävs ( jämfört med kärnkraft och vattenkraft) skall belasta ägarna till vindkraft och elkraft.
  För Sverige behövs ingen vindkraft om kärnkraften ersätts med nya anläggningar som säkert kan bli ekonomiska om man tar bort alla orimliga tilläggsavgifter. En annat alternativ är att bygga gasdrivna anläggningar som inte är ngt problem då de svenska CO2 utsläppen är ytterst små jämfört med de flesta länder och en mindre ökning är irrelevant.
  För Sveriges del är det bättre att bygga ut den kostnadseffektiva jordvärmen ( hittills ca 20 TWh/år). Genom att borra betydligt djupare genom att utnyttja tekniken från fracking skulle man säkert kunna öka detta till det 3- eller 4-dubbla. Det bästa är att ta bort all subventionering samt alla straffskatter och sedan låta marknadskrafterna finna den bästa lösningen.
  För Sverige är de naturligt låga elpriserna en fördel för industri och allmänhet och det vore idiotiskt att förstöra detta. Ibland undrar jag vilka herrar som dagens politiker har inte tycks det vara landets medborgare som valt dem.

 30. Karl-Johan Lehtinen

  Min gissning är att resultatet från höstens möte i Paris är det so får proppen att åka i vädret

 31. #28 Jo, de flesta här är nog bekanta med tugget man får höra från aktivisthåll. Och att där inte kommer speciellt meningsfulla svar om man ställer minsta lilla mot- eller kontrollfråga. Ditt bekymmer är snarare just att folk här har fått höra det förut men dessutom vad som anförs från andra hållet. Samt hur det då brukar låta …

 32. Lars Cornell

  Gunnar K #12
  Du skriver att 1000 vindsnurror ger lika mycket som en kärnkraftreaktor. NIX
  När det inte blåser ger de ingenting och kan inte ersätta någonting.

  Sibbe #15
  20 miljarder euro för ett kärnkraftverk.
  Det stämmer inte med de kalkyler jag sett.
  Kärnkraftverk går nu att köpa nyckelfärdiga till fast pris.
  Var har du uppgiften från?

 33. Ann lh

  Gunnar, så bra att du visar upp dej här och nu. Då kan du passa på att svara på hur du ser på Christiania Figueres uttalande om att klimatfrågan ytterst handlar om att inför ett nytt ekonomiskt system istället för det som rått sedan industrialismens barndom. Den frågan har du fått på bloggen i N-e tidning, men av någon anledning har jag inte sett något ordentligt svar.

 34. Gunnar Kjelldahl (C)

  21 ”Peter F”
  Vindkraften ger nu ca 12 TWh på årsbasis, vilket motsvarar ca 8 % av totalproduktionen, inte 3 %. En viss överproduktion är något som gynnar både privata konsumenter och industrin, då det håller nere priserna. Det ger oss också en bättre beredskap för ev. kommande längre stopp i kärnkraften. SKI kan t.ex. lägga driftförbud på reaktorer från den ena dagen till den andra, om de hittar brister. Det blir också torrår ibland, så att vattenkraftverken inte kan ge sitt bästa. Då är det bra att ha lite marginal i produktionen, så att inte priserna skenar.

 35. LBt

  Eftersom den globala temperaturen snart kan förväntas stiga i samma takt som 1970-2000 fruktar jag reaktionerna från massmedia, politiker och allmänhet på detta. Stor risk för svarta rubriker och politisk hysteri istället för måttfullhet, sans och rimliga åtgärder.

 36. Peter F

  Gunnar Kj

  Jag tror att det blir döden för vindkraften om det svenska folket fick veta att den inte behövs. Men tyvärr vill inte Du som politiker och inte heller media berätta om sanningen. Varför ska vi betala för att andra ska få billig el. Räkna själva

  http://www.svenskenergi.se/Global/Statistik/Aktuellt%20kraftläge/Aktuellt-Kraftläge-Sverige-veckorapport.pdf

  – Vinster i välfärden som skickades till riskkapitalister i utlandet var inte OK. Men att samma sak sker med vindkraftsvinsterna förtigs av Dig och media. Förklara detta Gunnar.

  http://www.frojdh.se/2014/08/28/hundratals-svenska-skattemiljoner-till-vindkraftsoligarkerna/

 37. Håkan Bergman

  Gunnar K. #34
  Och med priserna antar jag att du avser priset per kWh på elräkningen. Olyckligtvis är det inte detsamma som kostnaden. Vi har en hel del fasta kostnader på elräkningen också, för många handlar det om halva summan, kostnader som idag till stor del beror på att produktionen är uppsplittrad på många små producerande enheter. Sen tillkommer kostnader som näringsliv och samhälle har och som nån, gissa vem, i slutändan ska betala.

 38. Håkan Bergman

  LBt #35
  Det är fullkomligt normalt, temperaturen stiger varje vår så långt jag kan minnas.

 39. Gunnar Kjelldahl (C)

  #9 ”Slabadang

  ”Sverige är NOLL beroende av rysk gas eller olja” påstår signaturen ”Slabadang”. Då kan jag informera om att över 40 % av vår oljeimport kommer därifrån, och att den har ökat succesivt efterhand som Nordsjöns oljefält under det gångna decenniet har halverat sin produktion.

  Om Ryssland stänger kranarna så får vi problem. Då får vi böna och be Saudiarabin om en skvätt, om de nu förbarmar sig efter att vi sagt upp leveranserna av vapen. Det är nämligen i detta land som de största kvarvarande oljereserverna i världen finns, där man stenar otrogna kvinnor till döds, dömer homosexuella till döden, och fängslar/piskar offentligt de som vågar kritisera makten.

  Men har man oljan så gör man som man vill, och de som är beroende av den få vara milda i kritiken, oavsett vilken regim det gäller. Putin och Kung Abdulla är de i särklass största oljeexportörerna, och de som har hela världsekonomin i sin hand. Så länge världens länder envisas med att hänga upp sin ekonomi på oljan då.

 40. Gunnar Kjelldahl (C)

  #37 Håkan
  Ja, jag menar det kWh-pris vi betalar. Den fasta kostnaden på räkningen är nätavgifter, så de är inte beroende av antalet produktionsenheter. Där är det snarare så att många enheter spridda över landet ger lägre kostnader, eftersom långa transportsträckor ger mer energiförluster i nätet. Däremot finns det ju kritik mot en del näthållare, att de tar ut för mycket i nätagift, men det är en annan femma.

  Vilka kostnader skulle ”näringsliv och samhälle” ha av små produktionsenheter? Jag kan inte se andra än de som blir via skattsedeln av subventionerna, något som vi ju bidragit till i alla tider i mängder av infrastruktursatsningar, och inte minst då kärnkraften.

 41. Peter Stilbs

  De baltiska staterna söker göra sig oberoende av Putin, genom LNG-import via fartyg med last från Statoil

  Verkar mycket klokt i dagsläget – se ex:

  http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-10-27/lithuania-grabs-lng-in-effort-to-curb-russian-dominance

 42. Lasse

  #39 Norge!
  http://spbi.se/statistik/import-export/

  Vi har en stor oljeindustri som förädlar Rysk olja. Exporten är större än importen!
  (spär de ut råoljan?)

 43. Christopher E

  #39 Gunnar K

  ”Då får vi böna och be Saudiarabin om en skvätt, om de nu förbarmar sig efter att vi sagt upp leveranserna av vapen. Det är nämligen i detta land som de största kvarvarande oljereserverna i världen finns, där man stenar otrogna kvinnor till döds, dömer homosexuella till döden, och fängslar/piskar offentligt de som vågar kritisera makten.”

  Bättre då att köpa vindsnurror helt eller med vitala delar från Kina (de har i det närmaste monopol på det miljöfarliga neodymet). Kina, ett demokratiskt föredöme?

 44. Alienna

  Ann #33
  De e bara å fortsätta ställa fågan så länge den inte är besvarad.
  Kanske jag skall börja ställa frågan: -”Varför svarar Du inte på Anns fråga?” 🙂

  Gunnar Kjelldahl,
  Varför svarar Du inte på Anns fråga?

 45. Gunnar Kjelldahl (C)

  # 43
  Det ämnet finns förvisso i permanentmagneter, men det är ingenting som gör oss beroende av Kina eftersom det går bra att göra magneter även utan neodym. Inte heller alla generatorer använder den synkrona tekniken. Men jag håller med om att inte heller Kina är ett land som man ska vara i stort ekonomiskt beroende av.

 46. Gunnar Kjelldahl (C)

  #33 och #44
  Jodå, jag har redan svarat på detta. Jag anser att det är bara ännu en av förnekelserörelsens konspirationsteorier, att Figueres skulle sätta de ekonomiska motiven före miljön. Däremot anser hon att det behövs ett annat globalt synsätt på ekonomin om vi ska komma till ett verkningsfullt avtal om begränsningar av växthusgasutsläppen.
  .

 47. Gunnar Strandell

  Gunnar Kjelldahl (C) #39

  Citat:
  ”Putin och Kung Abdulla är de i särklass största oljeexportörerna, och de som har hela världsekonomin i sin hand. Så länge världens länder envisas med att hänga upp sin ekonomi på oljan då.”

  Här finns en hake i ditt resonemang. Det är inte världens länder, utan transportsystemen i och mellan dessa länder som hänger på oljan. Då hjälper det inte med att sätta upp vindkraftverk i glesbygd.
  Det ligger en djup sanning i devisen: ”Utan bilen stannar Sverige!”
  Utan bränsle stannar bilen och med den Sverige och idag finns inget alternativ till fossil olja.

 48. Ann lh

  Gunnar Kj.
  Inget svar här heller förstår jag.

 49. Ann lh

  Oj, jag missade ditt svar Gunnar, men tack för avslöjande svar.
  Jag har tidigare vid flera tillfällen förundrat mej över din högst speciella läsförståelse och den tycks inte ha förändrats sedan sist.
  Hur kan du få Figueres eget klara, tydliga uttalande att bli ”förnekarrörelsens konspirationsteori”?

 50. Är du dum i huvudet Gunnar Kj?

  Menar du att ’förnekarrörelsen’ (vad är det öht?) har planterat falska citat att tillskrivas Christina Figueres? Eller Margot Wallström för den delen som sagt samma sak? Till och med Rajenda Pachauri(*) har sagt att klimatfrågan egentligen är en bifråga, och att den störra frågan handlar om att omdana den ekonomiska modellen ’för att rädda planeten’

  Men kanske är det så att du tror dig vara ’expert’ också på vad Figueres egentligen menar när hon säger ngt annat. Ja, lite på samma sätt som du tror att du är ’expert’ på vad den samlade vetenskapen säger trots att du är totalt oförmögen att svara redigt på en enda relevant fråga.

  Och sen kan det vara värt att påpeka att där finns noll ’miljövänligt’ med att förslösa gigantiska resurser på allehanda dum- och meningslösheter som inte åstadkommer nåt. (Men jo, där kommer alltid finnas de som gärna tar emot pengar för sådant och är beredda att förorda ännu mer slöseri)

  (*) Ifall du inte visste det så var Pachauri IPCC:s ordförande till alldeles nyligen. Du vet den där organisationen som somliga har fått för sig utgör ’klimatvetenskapen’.

 51. Ann LH

  Ja, att Pachauri fick lämna IPCC med ”svanen mellan benen” det har MSM inte varit så värst intresserade av att lyfta fram. Hur som helst så finns det en mycket bra historik över IPCC på WUWT idag. Den är nog rätt välbekant för de flesta här men man kan ju alltid hitta något nytt korn och för Gunnar skulle den kunna bli en ögonöppnare.
  http://wattsupwiththat.com/2015/03/04/ipcc-the-politics-of-bureaucracies-pachauris-bizarre-tip-of-iceberg/

 52. Mats R

  #1 Gunnar Kjelldahl (C)

  Jag drar (oftast) ogärna in partipolitik i sådana här sammanhang, men eftersom du presenterar dig som politisk representant, så må det vara hänt. I inlägg #1 skriver du att ”Varför inte ”energikaos” p.g.a. strypt rysk olja till Sverige Peter? Ryssland är i dag vår huvudleverantör av olja. Det är ett bra argument för att söka mer självförsörjande och hållbara energilösningar tycker jag.” Innebär det att ni inom Centern numera stöder nya kärnkraftverk typ Gen IV, som ju är både självförsörjande (alltså Putinfria) och hållbara (inte minst pga att de ger möjlighet att återanvända och reducera restprodukter från tidigare generationer av kärnkraftverk)? Mycket glädjande, i så fall.

 53. Svend Ferdinandsen

  Så længe folk kan blive virkelig skræmte af den smule opvarmning vi har haft, så sker det ikke foreløbig. Når man tænker på variationerne hen over en dag og over året, så er selv 2 grader umærkeligt.
  Var det ikke for de højtråbende alarmister, havde ingen opdaget det.
  Da det mere er religion og tro, hjælper ingen fakta eller viden.

 54. t0pe

  #16 Lasse

  Det finns andra vindkraftparker som har högre produktivitet
  http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/horns-rev-2
  http://www.lorc.dk/offshore-wind-farms-map/horns-rev-1

  För övrigt i området där Vattenfall ska bygga, vilket leder till nästa kommentar

  #36 Peter F
  Är det inte okej att exportera överskott?
  Är det OK att Vattenfall tjänar pengar utomlands? Eller Tetrapack, Stora Enso osv

  #32 Lars Cornell
  Var får du ett kärnkraftverk till fast kostnad?

  #37 Håkan Bergman
  Hur mycket har elfakturan stigit pga subventioner anser du?
  Har elen blivit billigare eller dyrare?

  För övrigt tycker jag att istället för bråka om vilket energislag som bidrar minst till växthuseffekten, kan vi väl redovisa de kända faktorer som har bidragit till temperaturökningen på 0,8-0,9 grader som nämns ovan.
  Mitt förslag är att vi gör det antingen i W/M2 eller Joule.

 55. Gunnar Strandell

  Peter Stilbs

  Jag tror att proppen går i Sverige om och när pensionerna påverkas så att det känns.

  Radioekot tog upp förändringen av budget målet igår och en ekonom fick svara frågan om eventuella konsekvenser. Han svarade att det var ingen fara för pensionssystemet, för det är numera robust genom att pensionerna justeras i takt med utvecklingen. Ekonomen heter Klas Eklund.

  Det blir spännande att se vilka satsningar innovationsrådet förespråkar. Kommer de att ge finansiering till Janne Wallenius blykylda 3MW kärnreaktor?

  Länk:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3888759.ece

 56. Kjelldahl

  Du kanske inte tror mig? Men du kan hitta följande citat här! Där alltså Pachauri säger att:

  “I am not going to rest easy until I have articulated in every possible forum the need to bring about major structural changes in economic growth and development. That’s the real issue. Climate change is just a part of it”

  Det är från från en artikel publicerad i Nature,! Enligt somliga en av de allra mest ansedda tidskrifterna över huvud taget. Och som menar att för att det publicerats där då måste det vara ’vetenskap’ ..

 57. Daniel Wiklund

  Donna Laframboise har skrivit flera intressanta inlägg om Pachauri. Det är nog bäst för hans egen skull och IPCC-s skull att det är som hans advokater säger, att det är hackare som vill honom illa. (i så fal uthålliga, dom har i så fall hållit på i nästan ett och ett halvt år) Men det troliga är att han är skyldig. Han har brytt sig väldigt mycket om planetens framtid (enligt egen utsago), men verkar inte bry sig om den aktuella kvinnans nutid eller framtid. Men svensk media har ju inte skrivit mycket om det. Inte ens Gudrun Schyman har uttalat sig, och inte Margot Wallström heller. Man ska ju betänka att kvinnan som råkat illa ut skulle kunna vara Pachauris barnbarn, han är 45 år äldre.

 58. Håkan Bergman

  tOpe #54
  ”#37 Håkan Bergman
  Hur mycket har elfakturan stigit pga subventioner anser du?
  Har elen blivit billigare eller dyrare?”
  Problemet är att du och politiker, t.ex. Galne Gunnar här, inte förstår skillnaden mellan pris och kostnad.
  2013 kostade elcertifikatsystemet, vilket inte är den enda subventionen av förnybar el, drygt 4 miljarder, jag kan garantera att den kostnaden inte syns på din eller min elräkning mer än marginellt. Så vart tar den vägen? Jo du får betala den genom att varor och tjänster blir dyrare, att skatter går upp eller dom självklara samhällstjänster våra skatter borde gå till försämras, du vet såna där trivialiteter som vårdskolaomsorg t.ex. Du kommer aldrig ifrån att en kostnad är en kostnad, köp du en ”subventionerad” mobiltelefon från en operatör ”bara” 250:- extra i 24 månader, lågt pris, yes, men kostnaden?

 59. Peter F

  tOpe #54

  Och vad har det med mitt inlägg om vindkraft att göra ?

 60. Peter Stilbs

  Läste just i Nature att Thomas Stocker kan bli nästa IPCC-ordförande. En riktig Putin-typ. https://www.klimatupplysningen.se/2012/09/12/ipccs-verkliga-ansikte/

 61. t0pe

  #59 Peter F

  Du skrev så här ”Jag tror att det blir döden för vindkraften om det svenska folket fick veta att den inte behövs. ” och ”– Vinster i välfärden som skickades till riskkapitalister i utlandet var inte OK. Men att samma sak sker med vindkraftsvinsterna förtigs av Dig och media”

  Hur menar du att det inte har med frihandel att göra?
  El är väl en handelsvara, liksom andra import/exportvaror? Tillgång och efterfrågan styr priset.

 62. Ann lh

  Peter, det finns intresse för att nominera Judith Curry. Se wuwt.

 63. Peter F

  tOpe #61

  ”El är väl en handelsvara, liksom andra import/exportvaror? Tillgång och efterfrågan styr priset.”

  Gäller ju inte vindkraft i vart fall, men lev du i den världen. Mitt inlägg har Du inte bemött, så gonatt.

  Ska lägga mig och läsa klar ”The Moral Case for Fossil Fuels” en bok Du och alla andra i klimatkyrkan borde läsa.

 64. Ingemar Nordin

  Peter,

  Jag har länge ansett att vägen till när proppen går ur klimathysterin går via den energipolitik som förts i landet. Det växer idag fram ett folkligt motstånd mot att ha onödig vindkraft som förstör vår landsbygd. Kommunpolitikerna går ofta på tvärs mot sina kommuninvånare helt enkelt därför att det finns pengar att tjäna via subventioner. Men när landsbygden är förstörd och när notan för det kommunala vindkraftsbolagets konkurs skall betalas (och de börjar bli många nu) så riktas anklagelserna mot våra lokala politiker (v, Mp & c) i första hand.

  Därefter kommer man att fråga sig varför energiministern, miljöministern, regeringen och hela riksdagen drivit fram denna onödiga och kostsamma miljöförstörelse?

  Därefter kommer man att fråga sig vilket ”problem” som egentligen satsningen på den s.k. förnyelsebara energin var tänkt att lösa. Alltfler kritiska röster kommer att kräva en öppen debatt om detta. Och man kommer inte att bli glad av att finna att problemet egentligen inte var ett problem.

 65. Ann lh

  Petar F., #62, den handlar verkligen om att värna om barnbarn, världens barnbarn.

 66. t0pe

  #63 Peter F

  Har svårt att förstå hur du tänker, vad i ditt inlägg ska jag bemöta?
  Om du läst något av mina tidigare inlägg borde du ha sett att jag inte bryr mig om co2 eller övriga växthusgaser. Däremot vill jag förstå vilka faktorer som påverkar temperaturhöjningen vi har haft under 1900-talet och sedan jag började läsa på denna sida har jag lärt mig massor om solinstålning, albedo, molnbildning, vulkanutbrott mm.
  Däremot anser jag att ingen tittar på helheten, d.v.s. ALLA faktorer som spelar in, utan en del faktorer avfärdas som försumliga. Jag vill veta hur det ser ut när man räknar in ALLT.

  När det gäller vindkraften anser jag inte att det konstigt med subventioner, man kan jämföra det med andra statliga subventioner som ränteavdrag, ROT- och RUT-avdrag m.fl.
  Man får helt enkelt rätta sig efter ”spelreglerna” även om man ogillar dem.
  Största chansen att ändra reglerna är att bevisa att IPCC har fel i sina antaganden om co2 och sina prognoser. Vi är på god väg men har många att övertyga

 67. Håkan Bergman

  tOpe #66
  Du har en märklig syn på subventioner, ränteavdrag är inte en subvention, dom är lika logiska som att du får skatta för en ränteinkomst, samma peng två sidor. ROT och RUT är alltså avdrag, visst man kan se det som en subvention, staten beskattar inte bad heller, ska vi kalla det för badsubvention?
  CO₂ har uppenbarligen inte med subventioner till vindkraft eller andra ”förnybara” energikällor att göra eftersom vår el redan är i stort sett CO₂-fri. Motiveringen har väl hittills handlat om att subventionera tills den blir konkurrenskraftig, har det inträffat, finns det anledning att tro att det kommer att inträffa? Knappast!
  Ännu värre, skulle klimatmodellerna få rätt kommer temperaturen att stiga mest på våra breddgrader, vilket leder till minskad vind, lågtrycken drivs av temperaturskillnaden mellan tropikerna och arktis, smart va?

 68. t0pe
  Jag tycker att det är väldigt konstigt med subventionerna till vindkraften just för att den används som en lösning vad gäller klimatet. Oavsett vad man anser om klimathotet så är ju vindkraft inte lösningen. Vi i Sverige har i princip inga utsläpp av växthusgaser från vår elproduktion redan som det är utan någon vindkraft alls. Så vad vi ska dem till är för mig en gåta. De förstör ju bara landsbygden och gör människor förtvivlade.
  http://www.allehanda.se/opinion/insandare/fortvivlad-frustrerad-och-forbannad-av-vindkraften-1

 69. t0pe

  Har aldrig sagt att jag är för subventioner som enögt Wikipedia beskrivs såhär ” Ett exempel på en synlig subvention är ett direkt bidrag från staten till en viss sektor eller verksamhet. En dold subvention kan vara undantag för en viss sektor att betala skatt eller de fulla kostnader som uppstår för samhället genom sektorns verksamhet.”
  Enligt mig likställt med skatteavdrag

 70. Håkan Bergman

  tOpe #69
  Eftersom det finns skatt på ränteinkomster är det logiskt att man kan dra av ränteutgifter, jag antar att du inte t.o.m. anser att företag inte skulle kunna göra samma. ROT och RUT har sannolikt inte kostat staten mycket, om ens nåt. Utnyttjar du dom ”avdragen” så får du ett jobb utfört med kvitto, den som gör jobbet betalar alltså skatten i stället, ett bra mycket bättre system än svartjobbsekonomin vi hade innan. Men visst vill du ha svartjobb och mera ekonomisk brottslighet så ska du såklart lobba mot ROT och RUT.

 71. Sigge

  Gunnar Kjelldahl

  Jag vet inte om det var Du som påverkade mig eller Ingemar Nordin. För första gången sedan 1970 så röstade jag på centerpartiet i höstas. Jag kan i alla fall säga att läsandet av den här bloggen fick mig att intressera mig för centerpartiet igen. Jag har i och för sig alltid röstat borgerligt och att centern ändrat sin hårdnackade inställning mot kärnkraft bidrog.

 72. Lena K

  Det förstör inte bara miljön, framför allt förstår det gigantiska mängder riktiga resurser och verkliga värden. Dessutom gör detta samhället klart sämre iom att det ’belönar’ helt fel sorters beteenden (och individer)

  Visst kan man bli förtvivlad.

 73. AG

  Proppen går ur när de troende aktivisterna får ett bättre, större och ännu mer livsfyllande hot som ersättning. Det överhängande hotet måste nämligen vara närvarande i livet för att vissa ska hitta en mening. Något gick väl snett i evolutionen kan tänka. Sektavprogrammering kanske är svaret.

 74. Johan M

  ”Tredubblade elpriser?”

  en KWh kostar idag under 30 öre, på det läggs energiskatt på 30 öre och sedan moms 15 öre, sa: 75 öre dvs 150% skatt på en vara. Man kan jämföra med ett paket chips som beskattas med 12% .

  Om folk utan att knota accepterar 150% skatt på en vara så lär de dröja ett bra tag innan någon vaknar upp.

  OT – intressant strategi för fusion, visserligen från förra året men det visar ju att det rör på sig

  https://www.ted.com/talks/michel_laberge_how_synchronized_hammer_strikes_could_generate_nuclear_fusion?language=en