Tyskland inget föregångsland för energipolitiken

lomborg
Som vi har kunnat konstatera flera gånger här på Klimatupplysningen, senast här, så är knappast Tyskland och dess Energiewende ett föredöme för en miljövänlig och hållbar energiproduktion. Deras vind- och solkraft orsakar högre energikostnader än den europeiska genomsnittsnivån. ”En färsk rapport från McKinsey fann att de tyska hushållens energipriser nu ligger 48 procent över det europeiska genomsnittet. Detta samtidigt som europeiska elpriser stigit med nära 40 procent sedan 2005 medan elpriset i USA har gått ner.”, konstaterar Björn Lomborg idag i en Op-Ed på SvD.
För inte så länge sedan så ansågs Tysklands energipolitik vara höjden av visdom bland våra rödgröna politiker. Även flera av våra främsta akademiska klimatorakel hyllade Energiewende.
Ytterligare ett dråpslag har nyligen drabbat de tyska energikonsumenterna. En finsk protest mot att ett av deras vindkraftsbolag inte fått del av de svenska subventionerna har godkänts av Eurepeiska Högsta Domstolen. Detta betyder att tyskarna, som ofta importerar s.k. ”förnybar” energi från utlandet (betydligt oftare än svenskarna), är tvingade att subventionera även producentlandets produktion. Galenskapen bara växer.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingemar Nordin

  Jag undrar fortfarande hur det står till på SvDs redaktion. Å ena sidan så har de rödgröna helt tagit över tidningens nyhets- och debattsidor där inga klimat- eller energipolitiska inslag tas in som strider mot Mp eller V. Å andra sidan ledarredaktionen som djärvt och bra låter Björn Lomborg avslöja det ena luftslottet efter det andra.
  Någon som vet?

 2. pekke

  Nåt som bör påpekas om Lomborg, är ju att han faktiskt snarare tillhör den alarmistiska sidan i klimatfrågan än den skeptiska, trots det så anser han att EU:s energipolitik är ekonomiskt vansinne som gör mer skada än nytta.

 3. Peter Stilbs

  Jag noterade en kommentar till Lomborg’s artikel på SvD (i övrigt var det enormt dräpande mot MP’s inflytande över svenskt energitänkande):
  På SIFO´s hemsida står: VÅR EXPERTIS ANPASSAR LÖSNINGAR FÖR JUST DINA PROBLEM OCH FRÅGESTÄLLNINGAR.
  A pro pos att ¨ställa frågor¨.

 4. Gösta Oscarsson

  Angående Nordins reflektioner om SvDs redaktion.
  Jag tycker att vi f.n. har en paradoxal situation på våra två största tidningar. De som skall syssla med news gör detta ofta med utgångspunkt i sina views, medan de som anställs för att ge sina views ofta är mer kontanta med det verkliga förhållandet. Orsaken är troligen att views-journalisterna anställs med utgångspunkt i att de har allmänt liberala views, vilket numera innebär innebär att man grundläggande tror att världen, och vi här i Sverige, är på väg åt rätt håll. News-journalisterna är däremot ofta vänster eller gröna och vill därför att allt skall gå åt helvete för att motivera radikala åtgärder som partier ”nära dem” förespråkar. Detta är den nya kulturkampen.

 5. Lasse Forss

  Jag mailade SvD:s chefredaktör Fredric Karén för att klaga på journalistiken allmänt och särskilt klimatet. Något svar fick jag aldrig trots påminnelse. Jag hade en diskussion också med Kundtjänst. Till saken hör att jag lovade att inte betala prenumerationsavgiften förrän jag fick ett vettigt svar. Avgiften skulle ha betalats senast 31 januari. Jag får lustigt nog tidningen fortfarande. Här följer mailet till Fredric Karén. Diagrammen om isläget i Arktis och Antarktis får jag inte in i kommentatorsfältet så de uteblir.
  Till: fredric.karen@svd.se;
  Hej,
  Jag har för några minuter sig besvarat en enkät från SvD. Och ju fler frågor jag besvarade desto mer irriterad, för att inte säga förbannad, blev jag. Till saken hör att jag varit prenumerant i över 40 år.
  1. Sverige har haft en alliansregering i drygt 7 år. Under den här tiden har budgetunderskottet minskat, skatterna sänkts, skatteinkomsterna ökat, löneökningar netto efter skatt ökat, pengar till sjukvård, skola och omsorg ökat. Investeringar i järnvägar och vägar har ökat drastiskt. Och Sverige har placerat sig i toppen av alla positiva listor. Kort sagt: Sverige har aldrig gått så bra. Framgår det av tidningsartiklarna? Inte som jag kunnat konstatera. I stället berättas det om dålig åldringsvård, långa köer inom sjukvården, dåliga skolresultat. Ja, det är ingen hejd på hur dåligt det är. Och självklart ska man berätta om saker som inte fungerar. Annars kan det inte bli någon bättring. Men att bara berätta om det som är dåligt, och undanhålla läsekretsen det som är bra, är en undermålig journalistik.
  Det är lätt att konstatera att journalistkåren är väldigt vänstervriden (inklusive “grönvriden” men det är socialister som dragit på sig ett salladsblad i hopp om att bluffen inte ska avslöjas). SOM-institutet redovisar vilka partier journalisterna sympatiserar med. Och det är ingen tvekan om att borgerliga journalister är en minoritetsgrupp. Och jag kan inte se annat än att SvD har en rödgrön journalistkår som nu kampanjar för regimskifte. Med pengar som jag via min prenumeration förser dessa femtekolonnare med. Det behöver förvisso inte vara fel det de skriver, men om man endast tar fram det som är dåligt, och undanhåller det som är bra, då tror alla att det är jättedåligt.
  Som sagt var. Jag känner mig som delaktig i ett eventuellt regimskifte om jag vet att jag avlönar journalister som på sin agenda har regimskiftet och arbetar därefter. Därför kräver jag att journalisternas partisympatier redovisas. Jag tror att detta skulle vara välgörande, eftersom det rimligen måste vara svårare att ljuga eller undanhålla fakta om det är känt vilken sympati man har.
  2. Och det här är om möjligt ännu värre. Och nu talar jag om klimatet. Det är fullständigt obegripligt hur så många rent ut sagt lögnaktiga reportage kan publiceras i tidningen. I den ena artikeln efter den andra redogörs för hur katastrofal framtiden ter sig. Att prognoserna stämmer till noll procent kommer dock aldrig fram. För ett år sedan skrev jag till Lena K Samuelsson, och hon gled undan hela tiden och skyllde på att hon redovisade den “vetenskapliga ståndpunkten”. Vad skulle hända om en som rapporterar från Syrien skulle ringa Bashar al-Assad och redovisa dennes svar som sanning åberopandes att al-Assad är expert?
  Nu går jag kort igenom vad den vetenskapliga ståndpunkten har varit, och väl fortfarande är. Och jag startar i slutet av nittiotalet.
  – Det skulle bli varmare. Ser man på genomsnittet av prognoserna skulle den globala medeltemperaturen i dag ha stigit med 0,7 grader. Hur har det blivit? Ingen temperaturökning. Trots att man var mycket säker, och väldigt eniga om, sin hypotes. Jag frågar: vad gäller? prognos eller verklighet? I all verklig forskning är det verkligheten som gäller.
  Det skulle bli fler och kraftigare stormar. Och när Haiyan drabbade Filippinerna, så utsågs den av journalisterna till klotets värsta storm. Då hör till saken att 1961, så hade samma område 2 tyfoner som var kraftigare är Haiyan med 185 rep. 180 knop medan Haiyan var på 170 knop. Och av världens dödligaste stormar, så skördade den 36:e värsta drygt 12 000 offer medan Haiyan tog ungefär 11 000. Den värsta stormen inträffade 1970 och tog ungefär 500 000 dödsoffer. Den näst värsta inträffade 1737 då ungefär 300000 miste livet. Och det fanns betydligt färre människor på den här tiden. Johan Rockström kunde i Miljöaktuellt 2012-11-06 berätta följande, apropå stormen Sandy: “De risknivåer man för fem år sedan väntade sig se 2050 har man nu redan nått – år 2011. Stormar av typen Sandy var förr något som inträffade vart hundrade år. Nu kan vi räkna med liknande stormar vart annat eller vart tredje år”. Ja, det är ju lätt att kolla. Och jag har laddat ner samtliga atlantstormar sedan 1851 och lagt dessa i ett Excel-program, så det är enkelt att undersöka. Från år 1900 har 249 stormar av kategori 3-5 med vindstyrkor mellan 100 och 165 knop drabbat Atlanten. Sandy var av kategori 2 med 95 knops styrka och hamnar alltså på delad 250:e plats. Jag har skrivit till Johan Rockström och frågat vad han baserade sitt uttalande i Miljöaktuellt på, men inte fått något svar. Det här borde väl en journalist från tidningen ta i. Johan Rockström är anställd Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och avlönas antagligen av skattepengar. Till saken hör också att 2013 var första året sedan 1900 där den värsta stormen endast uppnått 75 knop. Johan Rockström betraktas alldeles säkert tillhöra ”den eniga forskarkåren”, och skulle då enligt Lena K Samuelsson inte behöva granskas. Är det en rimlig journalistisk ståndpunkt?
  Isarna i Arktis och Antarktis skulle minska och i Arktis till och med smälta bort. Även i det fallet har Johan Rockström spritt sina verklighetsfrämmande prognoser men dessa kan jag återkomma till senare. Ja, jag sparar på isutbredningen vid polerna också. I Excelprogram så att det är lätt att följa utvecklingen. Och det har inte smält bort någonting. Här visar jag diagram för isutbredningarna i både Arktis och Antarktis per 27 januari. För Arktis 2002-2014 och för Antarktis 1979-2014.
  Nog är det svårt att påvisa något katastrofalt isläge. Antarktis till höger alltså och där har man sommar nu. Årsminimum kommer att inträffa inom några veckor. För Arktis gäller att årsmaximum kommer att äga rum om ungefär 1,5 månad.
  På punkt efter punkt visar sig “de eniga vetenskapsmännens prognoser” sakna verklighetsanknytning. Ändå återkommer man med “ny forskning visar att läget är ännu allvarligare än vi trott”.
  Jag skulle vilja få in en artikel som visar det faktiska läget. Naturligtvis får artikeln granskas ur faktasynpunkt. Men om man åberopar att obevisade prognoser skall ersätta verkliga iakttagelser, så kan inte det godtas som justering av artikeln. Jag hoppas att du ställer upp på det här för som chefredaktör måste du väl hålla med om att det är sanningen som gäller. Och uppmätta temperaturer, isar, stormar är mera sanning än prognoser som aldrig slagit in.
  Jag har ännu inte betalat prenumerationsavgiften på 4 328 kronor. Sista betalningsdag är 31/1. Jag vill i alla fall se ditt svar innan jag betalar.
  Hälsningar
  Lasse Forss

 6. Gunnar Kjelldahl (C)

  Tyskland förtjänar kritik för sin elproduktion. Under 2013 brände man mer brunkol än på 20 år. Man måste vara grav klimatskeptiker om man kan kritisera landets energipolitik utan att ta upp brunkolet. Beslutet efter olyckan i Japan att avveckla kärnkraften, kommer sannolikt att ytterligare öka brunkolseldningen under kommande årtionde.
  Är det något Tyskland behöver kritiseras för så är det att man åter ökar koldioxidutsläppen med ökad brunkolseldning, inte för den del förnybar energi som ersätter en del brunkol.

 7. Mats G

  #5
  Jag är inte jätteförvånad att du har svårt att få igång en dialog med tidningen.
  Ett tag innan de stängde kommentarsfälten så läste folk hellre kommentarsfälten för där fanns sanningen gömd någonstans. För det mesta i total motsats till det tidningen ville förmedla. Och så kan vi ju inte ha det. Så de stängde kommentatorsfälten och gick tillbaka att bli megafoner.
  En annan orsak kan ju vara att du talar över huvudet på dem. Ditt mail är kanske på en ovan kunskapsnivå för dem.

 8. Mats G

  #6
  ”Beslutet efter olyckan i Japan att avveckla kärnkraften, ”
  Är det inte detta beslut man skall kritisera? Brunkolen är ju bara en konsekvens av det beslutet. det visste ju alla om.

 9. Rosenhane

  Mars G 7
  SvD har inte stängt kommentarsfälten men man är selektiv med dem. Jag är ganska övertygad om att ledarskribenterna själva bestämmer själva vad som får kommenteras, exempelvis Per Gudmundsson som är den vassaste och mest orädda har alltid öppet fält medan mer räddhågsna och politiskt korrekta som Sanna Rayman stänger ner när hon inser att det vankas opposition.
  Vad beträffar brännpunktsredaktionen är man mindre buskablyg; deras censureringsiver till förmån för grönvänstern är mer än uppenbar.

 10. Bra Lasse F
  Men du blir uppskjörtad ser jag.
  En prenumeration bör kosta ca 2000 kr per år (give or take). Det är det priset man alltid får av deras telefonförsäljare. Ibland (ganska regelbundet) blir det lägre ändå. Ordinariepriset trodde jag det var ingen som betalade längre, annat än kanske stora företag och bibliotek.
  Jag har för ganska många år sedan slutat prenumerera på SvD, och nappar ibland (sällan!) på rabatterade erbjudanden.
  Jag har ytterligare en skarp synpunkt på allt det du skriver om, som jag vill utveckla. Men du har förstås rätt att nyhetsjournalistiken borde vara fri från mp och v propaganda (att sådant frodas på de sk kultursidorna är lilla nog, men iaf ingen hemlighet). Att journalister också har politiska uppfattningar och värderingar är förstås självklart. Men när nästan allt de rapporterar är tyckande, och återgivet tyckande från påstådda (tyckande) sk experter, som de valt för att ge storyn den spinn de vill och de inte ens är medvetna om att mest ägnar sig åt skvaller då är det illa.
  Och tyvärr tror jag att det är precis så illa bland de allra flesta som kallas (vill kalla sig!) journalister. Att de nästan inte har någon riktig utbildning eller egen kunskap med sig, och heller inte förmågan att inhämta sådan. Och troligtvis inte heller viljan, högst sannolikt pga just den oförmågan. Då blir det som vi kan se, att de bara planlöst letar efter bekräftelse på vad de vill tro och hoppas, och sedan frågar ytterligare en person om det de hittat också stämmer. Det är så de skolats att tro att de har fått en oberoende källa till sin story. Som sagt när det gäller åsikter är det förfarandet värdelöst. Vilket är vad vi ser!
  Jag vill dock påpeka att där finns lysande undantag. Mikael Holmström och Jonas Fröberg (på just SvD) hör till dem.
  Nu till min invändning (som jag iaf meddelat tidigare chefsredaktörer):
  Om man (fricilligt) skall betala för en produkt och/eller tjänst så måste denna tjänst ha ett värde som (på det hela taget) överskrider kostnaden man betalar. Man måste helt enkelt hellre vilja ha tidningen/tjänsten än de hundralappar den kostar i månaden. För att man värderar nyttan/värdet högre.
  Poängen är också att där absolut finns ett värde i en kvalitetstidning, både att få en bra sammanställning av skeendena i samhället och världen mm, och (tycker iaf jag) att den kommer i pappersformat att bläddra i. Vidare är kostnaden för den närmast larvig. Som sagt, tvåhundra kronor i månaden är mycket lite jämfört med många andra konsumtions- och livsstilsval vi gör hela tiden. Det är två (OK kvalitets-) öl på krogen. Det är nog lägre än mobilräkningen i många fall (mycket lägre i en del fall!), för att inte tala om annan media-underhållning vi frivilligt betalar för.
  Det handlar alltså nästan inte alls om pengarna (dvs beloppets storlek) utan vad man får för dessa!
  Som jag sa kan jag tänka mig att betala för kvalitetsjournalistik om det är sådan. Alltså även om jag på köpet får en kulturdel och en ledarsida som levererar (ev intressant eller bara inrökt) tyckeri. Men det måste vara tydligt varudeklarerat, och hålla någon slags minimistandard. Tex att fakta och källor anges som sådan, och att ’analys’ dvs värdering hålls tydligt separat.
  Jag upprepar: Skulle jag få hederlig och korrekt information sammanställd vore priset en mindre bisak.
  Men som nästan alla numera vet så är kvaliteten på journalistiska alster väldigt ofta mycket undermålig. Ingen jag känner vet inte att berätta att de ggr de läser i tidningen om ngt som de själva är väl insatta i så är det som står där nästan alltid skevt, missvisande, och inte sällan helt fel på viktiga delar.
  Det innebär att ifall man läser en (nyhets-) artikel där man inte har mer info eller kollat själv, så har man väsentligen noll aning ifall man efteråt har blivit en lite mer upplyst person (har lite mer kunskap/info) eller motsatsen. alltså om man fått sig ngt till livs som gör att man efteråt är en sämre informerad individ (blivit matad med felaktigheter, eller missvisande förklaringar, eller saker som är åsikter eller förhoppningar, inte baserade i en befintlig verklighet).
  Poängen är att om du har matats med felaktigheter eller propaganda så är är värdet av att du läst ngt påtagligt negativt. Faktum är att det räcker med farhågan att man inte fått en neutral och korrekt eller fullständig rapportering om ngt för att värdet skall vara obefintligt.
  Summa sumarum: För att en tidningsprenumeration skall upplevas som att den har ett värde, måste summan av allt detta leverera att mycket tydligt och konsistent positivt värde. Summan! Och värdet måste överstiga priset.
  Om hälften av artiklarna inte är färgade och (hyfsat) korrekta, emedan andra hälften är tendentiösa, felaktiga eller missvisande, och om du inte vet vilka som är vilka är värdet av läsandet negativt.
  Det innebär att ’felprocenten’ i skrivna artiklar måste vara väldigt låg för att summan trots allt skall vara tydligt positiv. Just för att desinformationen är så starkt negativ. Speciellt om sådan inte är uppenbar utan måste kollas via mycket mer eget arbete.
  Innan tidningar håller den kvalitetsstandarden går det inte att motivera att man betalar för sådant. (Som ju ofta ändå finns tillgängligt, alltså ’rubrikerna’ och tyckeriet är ju nästan gratis, för att inte säga i överflöd)

 11. Peter F

  Gunnar #6
  Japan är på väg väcka upp den nedstängda kärnkraften. Vettigt tycker jag.
  http://www.scmp.com/news/asia/article/1443190/japan-set-restart-nuclear-power-plants-after-2011-fukushima-disaster

 12. Pär Green

  6 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/03/10 kl. 11:33
  ”Är det något Tyskland behöver kritiseras för så är det att man åter ökar koldioxidutsläppen med ökad brunkolseldning, inte för den del förnybar energi som ersätter en del brunkol.”
  Jo, det finns all anledning att kritiskt granska dessa ”gröna ”våta drömmar” som påverkar oerhörd prisökning för konsumenter!
  ”Förnybar energi”, ett typiskt uttryck för att försvara fanatiska åsikter, men inte levererar efter behov!

 13. Gunnar Kjelldahl (C)

  Mats, Peter, m.fl.
  När det gäller kärnkraften är vi överens om motståndet mot förhastade beslut om stängning av reaktorer. I mitt fall är motståndet uteslutande grundat på att sådana beslut riskerar att orsaka en ökning av miljöbelastande utsläpp, som t.ex. de som brunkolet orsakar.
  Det långsiktiga målet för mig och mitt parti att all energiproduktion och alla transporter ska ske med energislag som är långsiktigt hållbara, och som inte orsakar några negativa konsekvenser för kommande generationer. Dit hör inte heller kärnkraft. När det gäller avfallsproblematiken så är dock skadan redan skedd, så jag prioriterar att minska koldioxidutsläppen, före att snabbavveckla kärnkraften.
  Vi behöver ha gott om el för omställningen till en klimatneutral transportsektor.

 14. Pär Green

  13 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/03/10 kl. 13:24
  ”Det långsiktiga målet för mig och mitt parti att all energiproduktion och alla transporter ska ske med energislag som är långsiktigt hållbara, och som inte orsakar några negativa konsekvenser för kommande generationer. Dit hör inte heller kärnkraft. När det gäller avfallsproblematiken så är dock skadan redan skedd”
  Du har lite att läsa in!
  Varför kategoriskt förneka ”ny teknik” som återanvänder det du kallar för avfall?
  Kärnkraft har alla möjligheter att åstadkomma det du eftersträvar, samt ge el-produktion ”on demand”!
  Var det inte C som backade på kärnkraften och röstade för fortsatt kärnkraft?
  Ett exempel på politiskt vansinne och tokiga beslut är den s.k ”tankeförbudslagen”!
  Svenska kraftnät presenterar och redogör med all tydlighet fiaskot med intermittent el-produktion!
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/

 15. Gunnar Kjelldahl (C)

  #14 Pär Gren
  Där har jag också förklarat att jag tycker att vi inte ska sätta stopp för forskningen kring G4 med den blykylda breeder-reaktorteknik som bl.a. prof. Janne Wallenius bedriver på KTH, och som har de miljöfördelar Pär pekar på. Den kan som sagt återanvända avfallet, göra det mycket mindre volymmässigt, och göra det mycket mindre radioaktivt långlivat för slutförvar. Samtidigt skulle den blykylda tekniken bli betydligt mindre sårbar ur säkerhetssynpunkt.
  Jag har också förklarat att den tekniken inte är färdigutvecklad, utan att den enligt Wallenus kräver minst ett par-tre årtioden till innan den kan vara klar för kommersiell drift. Dessutom vet vi inte om det kommer att bli lönsamt. Därför är den tekniken en framtidsvision, snarare än en reell energilösning.
  De breeder-tekniker som bygger på vatten och natrium som reaktormedium motsätter jag mig av säkerhetsskäl. (Ps. Jag började skriva det engelska ordet ”breeder” eftersom det försvenskade ordet blev rödmarkerat i texten! Ds.)

 16. Mats G

  #13
  Som du förstått vid det här laget så har jag aldrig förstått mig på Centerns politik.
  En höjdpunkt i Svensk politik var Fälldins och Palmes debatt innan regeringsskiftet. Han bröt decennier av Socialdemokratisk politik som började bli farligt vänstervriden. Jag kommer evigt vara tacksam för det. C ogillar jag, S föraktar jag.
  Själv kommer jag från liberalismen, humanismen, ateismen med sociala tendenser och tough love ingredienser. En fritänkare med kraftiga pragmatiska inslag fast med både visioner och kreativitet. Krydda med lite teknokrati över alltihopa så börjar vi närma oss vem jag är politiskt.
  Som du förstår blir det inte lätt för mig att hitta vad jag skall rösta på framöver.
  Ska jag välja det minst dåliga som jag brukar göra. Tom där tvekar jag för alla har kommit under toleranta nivåer. Ska jag ta ut en fråga? Integration, energi eller integritet. Skulle vilja undvika det. Proteströstar eller blankröstar gör jag inte av princip. För första gången i mitt liv funderar jag på att strunta i att rösta. Men det är som att spotta mig själv i ansiktet.
  pust. det här kommer bli det tuffaste valet hittills.
  Fö, C gröna liberalism är en mycket, mycket märklig skapelse.
  C anser jag vara ett parti utan ryggrad. Som beslutsfattare måste kunna ta tuffa beslut.
  Antingen olja/kol/gas eller kärnkraft. Det är det som gäller. Istället vill man ta en tredje väg. Fegisvägen. En väg som har varken rim eller reson. Sätter man sig ned och gör det hårda arbetet. funderar, kalkylerar så inser man att det inte går ihop. Den energikonstruktion ni vill bygga kommer sänka BNP och därmed välfärden. jag kan inte hjälpa att tycka det är stupiditet i stor skala. Det finns inget som talar för att det skall gå vägen. Ändå insisterar ni.?? Man kan inte annat än bli förvirrad. Sen den nuvarande partiledaren. OMG. Hon vill vara som Tatcher men är mer åt Palin. Retorik utan substans. Det sorgliga i det gigantiska misslyckande av dagen politiker är att SD kommer göra ett väldigt bra val. De enda man kan skylla på är de befintliga politikerna. Inte det ”dumma” folket.
  de enda politiker jag har en gnutta förtroende kvar för är Reinfeldt, Borg, Bildt möjligtvis Ullenhag. Birgitta Olsson ett tag men hon har sålt sin själ för att få var med.
  Så varför inte lyssna på väljarna för en gångs skull? är det inte nog med trumpeta ut budskap och sedan vara förvirrad varför det gick åt skogen.
  Eller är vi för korkade? Inget att bry sig om utom möjligt var fjärde år.

 17. Sigvard E

  Gunnar 13#
  Jag noterar att du inte är fast i en total kärnkraftsfobi. Kan det tänkas att du även accepterar en svensk framtidssatsning på kärnkraft? Om du har utsläppsminskning som prio 1 och du samtidigt värnar om den svenska industrins konkurrenskraft är väl kombinationen kärnkraft och vattenkraft det självklara valet. Eller?
  I så fall bör vi väl snarast sätta stopp för ytterligare slöseri med pengar på den onödiga vindkraften.

 18. Slabadang

  Gunnar Kjelldahl!
  Jag bara undrar hur totalt tondöva politiker får vara? Intellektuell hederlighet kan knappast vara en egenskap som hjälper till i politikerkarriären? Varför inte ta chansen och ompröva energidogmerna när hela det gröna paketet nu sprungit rakt in i kaklet biobränslen … idiotiskt och miljöskadligt, vindkraft … kul grej för fanatiker men inget för leverans av bas-el och en fungerande distribution eller produktion.
  Är det inte dags att lägga 40-åriga gamla fördomar om kärnkraften på hyllan och inse att de nya generationerna är det tillgängliga svaret på hur gammalt avfall skall kunna destrueras och därigenom även kunna finansieras av de fonder som avsatts för lagringen. Som ren bonus får vi dessutom en stabil pålitlig elproduktion helt befriad från de katastrofer ni inbillar er men som aldrig trots ”olyckor” infunnit sig i verkligheten. Vet du att fler människor har dött av vindkraft än av kärnkraft? Vet du att solkraften också skördat fler liv än kärnkraften? Skall vi dessutom mäta ”riskerna” i förhållande till den nyttiga elproduktion respektive teknik innebär, kan inte kärnkraft ens mätt efter de hedenhösverk som är i drift påstås vara farliga utan tvärtom extremt OFARLIGA!! Den nya generationen med Thorium i spetsen ser ut att vara rena våta drömmen i sin jämförelse.
  Det finns en religiös under och överton bakom den Gröna idiotin. Den verkar helt oemottaglig för sunt förnuft.Ekonomi är helt frånkopplad annat än att skattebetalare och elkunder har råd med hur mycket improduktiv grön skit som helst? Säger nån bara ”förnyelsebart” så gör hela den gröna församlingen vindkraftstecknet och springer ut och slår kollekthåven i huvudet på oskyldiga och ovetande allmänheter.
  Centerns argument om att vi skall satsa på vindkraft för att kärnkraftverken har varit stängda för underhåll är sitt eget motargument eftersom att vårt behov av en tryggad produktion av bas-el är främsta behov och att ersätta det med den mest intermetenta elprduktionen som styrs av att det råkar blåsa är faktiskt totalt kocko? Oskarshamn stänger av en månad men VKVerna stänger av flera gånger i veckan.
  varför är ni så intresserade av att destruera en av de få konkurrensfördelarna Sverige har idag genom sin perfekta stabila blandning av vatten och kärnkraft? Sysslolösa?

 19. robjoh

  @Gunnar Kjelldahl
  ”Det långsiktiga målet för mig och mitt parti att all energiproduktion och alla transporter ska ske med energislag som är långsiktigt hållbara, och som inte orsakar några negativa konsekvenser för kommande generationer. Dit hör inte heller kärnkraft”
  Du bör läsa på om kärnkraft, avfallsfrågan är löst sedan länge. Att politiker som du står i vägen är något du får ha på samvetet:
  Börja här:
  http://www.world-nuclear-news.org/ENF-First-MOX-for-Beloyarsk-4-0603147.html
  Sedan bör du läsa följande bok:
  https://www.adlibris.com/se/bok/plentiful-energy-the-story-of-the-integral-fast-reactor-the-complex-history-of-a-simple-reactor-technology-with-emphasis-on-its-scien-9781466384606
  Sedan har jag några frågor till dig:
  1, Hur kommer du ta hand om avfallet från vindkraftverk, exempelvis vingarna tillverkas av kolfiber/glasfiber samt epoxy. Dessa vingar behöver ersättas då och då. Idag finns vad jag vet inget sett att återvinna dessa vingar.
  2, De energiformer du förespråkar innebär stora ingrepp i vår natur. Nya vägar och kraftledningar samt vindkraftverken själva. Det har redan diskuterats att bygga kraftverk i Natura2000 områden. Hur kan detta inte innebära några negativa konsekvenser för framtida generationer?
  Avslutningsvis skulle jag vilja säga att den energiform som ditt parti idag förespråkar, vind, vatten och biobränslen är exakt samma vi hade på medeltiden. Anledningen till varför vi övergav den var pga att den var ohållbar, både avseende på miljö och mängden energi vi kunde få ut, varför tror du att det skulle fungera idag?

 20. Olav Gjelten

  Gunnar Kjelldahl (C) # 13
  De problem som som du så ivrigt vill bekämpa (koldioxidutsläppen) finns bara i påhittade modeller, INTE i verkligheten.
  Det är både tragiskt, omoraliskt och en SKAM för vår tid att styrande politiker väljer att använda miljardet till att bekämpa ett icke existerande problem framför att exempelvis använda dessa medel till att bekämpa fattiddom, sjukdomar och nöd.
  Du borde också veta att historien är full av tragik på grund av alla påhittade problem som skulle bekämpas. Att ställa dig i raden till dessa borde du skämmas över.

 21. Adolf Goreing

  #6, 13 ”Beslutet efter olyckan i Japan att avveckla kärnkraften, kommer sannolikt att ytterligare öka brunkolseldningen under kommande årtionde.”
  Du är felunderrättad. Kärnkraftverken är inte avvecklade utan lagda i malpåse. De kommer med all sannolikhet att startas upp igen – när verkligheten kommer ikapp och känslorna får ge vika för förnuftet.
  http://www.economist.com/news/asia/21598714-government-and-voters-are-putting-economics-atoms-opening-way-japan-restart
  Dessutom har Centern varit med att besluta om utbyggnaden av kärnkraften vi har haft i Sverige. Dvs inte fler byggnader, men högre effekt och/eller ersätta reaktorer med modernare är ok. Samtidigt är man känslomässig kärnkraftsmotståndare. Det finns ett ord för ett som passar ett sådant förfaringssätt. SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) förbereder en massiv nyrekrytering av strålskyddsinspektörer inom kärnkraftsområdet de närmaste åren. Utbildningar som syftar till arbete inom kärnkraftsindustrin satsas det nu på i stor skala. Vad är det som myndigheter och skolorna vet, som inte du vet?
  Det finns inga hållbara argument för vindkraft eller solenergi i Sverige. Du är väl en svensk politiker och utanför något FN-organ eller liknande? Det finns ingenting bra för Sverige med denna vansinnessatsning på absolut ingenting. Använda alla dessa pengasummor och utveckla energiteknik som fungerar istället. Politisk vilja, hur motiverad den än är, kan inte utmana eller förändra naturlagarna. Och en sak till, sluta att gömma dina argument bakom det magiska begreppet ”hållbart”. Det syftar bara till att döda debatten (och därmed demokratin!) men det finns ingen som egentligen vet vad begreppet ”hållbart” betyder i praktiken. Det är lika skarpt i konturerna som ”rättvisa”. Dvs du får lika många definitioner som antalet personer du frågar. Vi som varit med ett tag kommer ihåg vänstersidans gamla motsvarighet: ”solidaritet”. Man kunde absolut inte minska kostnaden/bidragen för x/y/z av ”solidaritetsskäl”. Därmed var debatten över. Varför använder Centern sådana metoder? Vänstern, MP och Såssarna, ja, förväntar mig inget annat med sin grumliga syn på demokrati. Men Centern?!!! Ni gör verkligen allt för att åka ur riksdagen. Vad ska ni göra sen?

 22. Ingemar Nordin

  Jonas N #10,
  ”Poängen är också att där absolut finns ett värde i en kvalitetstidning, både att få en bra sammanställning av skeendena i samhället och världen mm, och (tycker iaf jag) att den kommer i pappersformat att bläddra i.”
  Precis! Motivet för de flesta av oss att köpa tidningar (eller ägna mer än en minut åt radions/TVs nyheter) är att vi som konsumenter förväntar oss en kvalitetsprodukt där inslaget ger oss en informativ, insatt och bra analys. Idag är det få (inga svenska som jag kan se) produkter som ger mig det. Min konsumtion av de dagliga svenska nyheterna har följaktligen sjunkit ned mot nollan, medan nätet helt har tagit över.
  Den upphetsade diskussion som alltmer diskuteras bland mediaexperter är tidningsdöden och journalistikens överlevnad. Det pratas om papper versus digitalt. Det pratas om produktplacering i nyhetstexter, och det pratas om journalistiskt (-partiets) oberoende. Men ingenstans pratas det om journalistisk kvalitet, kunnighet och förmåga att förmedla nyheter istället för olika agendor för att påverka och förändra världen.
  Det verkar som om medievärlden inte fattat att nyheter inte handlar om journalisters självförverkligande eller önskan att ”rädda planeten”. Jag är helt ointresserad av deras agendor. Jag vill ha kunniga journalistiska reportage som speglar verkligheten, och de mest relevanta delarna av den, och som bidrar till att jag själv kan forma en någorlunda initierad ståndpunkt till det hela. Men med dagens journalistprodukter som kommer ut från våra indoktrinerande journalisthögskolor så är det nog dessvärre kört för lång tid framöver.

 23. Mr. G.

  #10 & 22
  Om dagens svenska journalistik här ett intressant citat ur nyss utkomna boken “The Almost Nearly Perfect People The Truth About the Nordic Miracle” av Michael Booth – sidan 336:
  On “infringing on freedom of speech”:
  “The Danish point of view on freedom of speech is quite ridiculous,’ Stefan Jonsson, formerly a journalist at Dagens Nyheter and now a professor of ethnic studies, told me when I met him in his office at Stockholm University. “They (The Sweden Democrats) think the media has to be a mirror that reflects society, but the media doesn’t work like that. There is always an evaluation of what kind of news to promote.’
  This was a new one on me: journalists ‘ promoting’ the news? Weren’t we supposed to report stuff, reflect society, tell people what was happening? In Sweden things were different. ‘It is extremely naïve to think that all ideas should be given the same space and importance,’ said Jonsson.
  Diskussionen handlade om politik men beteendet gäller säkert övrig icke P.K. debatt I Sverige.

 24. Mr. G.

  …och tänk om SVT eller BBC var fria att göra vad som går an i Tyskland:
  http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2105924/Energische-Energiedebatte#/beitrag/video/2105924/Energische-Energiedebatte

 25. Angående medias förfall så jag (först idag) att Urbota Inhängnanden hade lagt upp ett klipp om att väder inte är klimat från MSNBC. OK, jag hade noterat postningen redan flera dagar sedan, men inte brytt mig att klicka på den eftersom det så så tramsigt ut och kommentarerna är så få, ofta så dåliga, och dessutom mest inomhängnade …
  Men jag kollade idag. Och inslaget var bra mycket värre än att någon korkade TV-hallå:a skulle förklara att kylan beror på värmen men om den inte gjorde det bara var väder ..
  Nej, jag blev faktiskt lite paff: Det var en major (nåja) News outlet som valde att lägga ut en av de värre klimatsmutskastningskampanjerna jag har skådat (och det vill inte säga lite!).
  Några av de allra värsta aktivisterna har sedan ett tag försökt få TV-metrologer som inte skriver under på klimathystering bort från TV-bolagen och sammanställt svarta listor för ändamålet, samt vill utöva påtryckningar på TV-kanaler att inte anställa (eller kicka) deras svartlistade metrologer.
  Hela inslaget är en helt makalös samling dynga, lögner och oförskämdheter. Man tom försökte få det till att det var ’denialism’ och George Bush, republikanerna och en konsult till dem (*) som är arkitekterna bakom bytet från ’Global Warming’ till ’Climate Change’!
  Ni kan se MSNBC-inslaget här (eller hos inhängnaden):
  http://www.msnbc.com/the-reid-report/watch/global-warming-is-not-a-weather-forecast-181882947944
  Och smutkastningen/svartlistningen av metrologer organiserades av:
  http://forecastthefacts.org/ (Kolla på 1:a nunan som dyker upp längst upp)
  Och dessa medieorganisationer kliar sig i huvudet och undrar varför det bara tappar och tappar.
  (*) Jag undrar om inte vår Gunbo har kommit dragande med att samme konsult skulle vara inblandad i alla de konspirationsteorier han tycks leva på och av och aldrig kan äta sig mätt på.

 26. ThomasJ

  Korspostat från ’Vindkraften marscherar:
  51 ThomasJ 2014/03/11 kl. 07:27
  I det i alltför många fall helt rättslösa svenska samhället, t.ex. etablering av vindkraft, finns deFacto inte många möjligheter för att få stopp på de personer/organisationer/politiker & partier som driver VKV-vansinnet. Ett av de få är att deltaga med sitt namn på namninsamling, länk:
  http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8637
  Just do it! 😀
  Sedan kan den intresserade ta sig en funderixieren över VILKA partier som förordar fortsatta utbyggnader av VKV – bra att ha i bakhuvudet vid kommande val…
  Mvh/TJ

 27. Gunnar Kjelldahl (C)

  #20 Olav
  Ja, där har vi ju då olika syn på saken. Olav och hans meningsfränder väljer den sanning som presenteras på klimatskeptiska bloggar och av enstaka forskare i ämnets utkanter. Jag väljer den sanning som en överväldigande majoritet av världens forskare på området presenterar, och som kanaliseras genom FN:s forskarpanel IPCC.
  Den sistnämnda sanningen är otvetydig, där man blir allt säkrare (till minst 95 % enligt IPCC) på att klimatförändringarna fortskrider, och att de beror på i huvudsak mänsklig påverkan. Fortsätt gärna att hävda att de resultaten beror av att politikerna beställt den ”rätta” sanningen, och att forskarna rättat in sig för att få behålla anslagen. Det är trots allt den minst osannolika förklaringen av alla de osannolika, till att forskarna inte är överens med skeptikerna.

 28. JMH

  #27 Gunnar
  ”Jag väljer den sanning som en överväldigande majoritet av världens forskare på området presenterar”.
  Kan man göra så? Dvs ”välja” vad som är sanning och vad som inte är det?

 29. Pär Green

  27 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/03/11 kl. 10:54
  ”Jag väljer den sanning som en överväldigande majoritet av världens forskare på området presenterar, och som kanaliseras genom FN:s forskarpanel IPCC.
  Den sistnämnda sanningen är otvetydig, där man blir allt säkrare (till minst 95 % enligt IPCC) på att klimatförändringarna fortskrider, och att de beror på i huvudsak mänsklig påverkan. Fortsätt gärna att hävda att de resultaten beror av att politikerna beställt den ”rätta” sanningen, och att forskarna rättat in sig för att få behålla anslagen. Det är trots allt den minst osannolika förklaringen av alla de osannolika, till att forskarna inte är överens med skeptikerna.”
  Vad är då din kommentar från din källa?
  THE UN’s climate change chief, Rajendra Pachauri, has acknowledged a 17-year pause in global temperature rises, confirmed recently by Britain’s Met Office, but said it would need to last ”30 to 40 years at least” to break the long-term global warming trend.
  Dr Pachauri, the chairman of the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change, said that open discussion about controversial science and politically incorrect views was an essential part of tackling climate change.

 30. Gunnar Kjelldahl (C)

  #28 JMH
  Ja, uppenbarligen kan man det! Eftersom det handlar om sannolikheter för olika scenarios, där den ”etablerade” forskningen inte heller är till 100 % säkra på sakernas tillstånd, så finns det ett utrymme för spekulationer. Det som är sanning för de allra flesta behöver därför inte vara sanning för alla.
  Den stora majoriteten av forskare i världen är till minst 95 % säkra på den sanning som IPCC publicerade i sin rapport. Det innebär att det även i denna verklighet finns några procentenheters sannolikhet för att det kan förhålla sig på ett annat sätt än i IPCC-rapporten.
  ”Sanningen är i betraktarens öga” är ett gammalt filosofiskt uttryck som äger sin giltighet även i dag. Jag förstår dock kommentarens syftning. Ett sätt att vara 100 %-igt korrekt är kanske att sätta citationstecken runt ordet ”sanning” när den inte är bevisad verklighet. Jag hoppas att mitt budskap inte missfärgades av detta, då jag ändå använde samma standard för begreppet för såväl IPCC som för de s.k. skeptikerna.

 31. Gunnar Kjelldahl (C)

  #29 Pär Green
  Den kommentaren stämmer med min egen uppfattning att man måste se klimat i ett mycket långt tidsperspektiv för att dra hyggligt säkra slutsatser. Det är också viktigt att lyfta fram att den 17-åriga ”pausen” avser mätning i atmosfären, och inte tar hänsyn till de variationer som uppstår till följd av oceanernas stora energiinnehåll och förmåga att ta upp respektive avge värme. Forskningen kring detta finns också med i IPCC:s rapport. När man vägt in de resultat som bl.a. prof. Erland Källén kommit fram till, så verkar snarare temperaturen ökat mer, än avstannat på senare år.

 32. Guy

  Gunnar Kjelldahl (C) #30
  ”Ja, uppenbarligen kan man det! Eftersom det handlar om sannolikheter för olika scenarios, där den ”etablerade” forskningen inte heller är till 100 % säkra på sakernas tillstånd, så finns det ett utrymme för spekulationer. Det som är sanning för de allra flesta behöver därför inte vara sanning för alla.”
  Om du talar om trosfrågor kan det där väl stämma. Själv påstår du att du håller dig till vetenskapen och då går det inte att dela upp sanningen i två delar.
  ”Den stora majoriteten av forskare i världen är till minst 95 % säkra på den sanning som IPCC publicerade i sin rapport. Det innebär att det även i denna verklighet finns några procentenheters sannolikhet för att det kan förhålla sig på ett annat sätt än i IPCC-rapporten.”
  Har du någon aning om vad ”den stora majoriteten” är, så där kvantitativt?
  ”Sanningen är i betraktarens öga” är ett gammalt filosofiskt uttryck som äger sin giltighet även i dag. Jag förstår dock kommentarens syftning. Ett sätt att vara 100 %-igt korrekt är kanske att sätta citationstecken runt ordet ”sanning” när den inte är bevisad verklighet. Jag hoppas att mitt budskap inte missfärgades av detta, då jag ändå använde samma standard för begreppet för såväl IPCC som för de s.k. skeptikerna.
  Jag tror du missade med ditt filosofiska uttryck. Har du någon källa? Jag tror det borde heta” skönheten är i betraktarens öga”. Låter åtminstone rimligare.
  Blir sanningen sannare med sitationstecken eller blir det lögn?? Eller är det helt enkelt så, att någonting som inte är bevisad verklighet inte heller är sanning.

 33. ThomasJ

  Apropos allt BS om ’överväldigande enighet om…’ kan den intresserade (av vetenskap, asså) finna en hel del matnyttigt från en församling personer som såg till att landa folk på månen, plenty stuff here:
  http://therightclimatestuff.com/
  Mvh/TJ

 34. Börje S.

  #31
  Det är ju mycket märkligt detta, att uppvärmningen först drabbade atmosfären fram till år 2000. Därefter bestämde den sig plötsligt för att gå ner i havet i stället. Märkligt också att den på sin väg mot djuphavet kunnat smyga sig förbi 3600 ARGObojar utan att de märkt något.
  http://climate4you.com (klicka oceans)
  De sparsamma mätningsdata som finns från havsens riktigt stora djup bekräftar knappast hypotesen om uppvärmning.
  För min del tycker jag att OM lite extra värme smyger sig ned i djuphavet, så vore det en välsignelse som kanske kunde fördröja tidpunkten då snön i Norrland inte hinner smälta bort på somrarna och så småningom ackumuleras till ett 3000 meter tjockt istäcke över de fula, miljövidriga vindkraftsverken.
  Det har ju hänt förr (fast då utan vindkraftverk).
  Attt jorden förgåtts på grund av någon hopfantiserad tvågradigt förhöjd medeltemperatur har INTE hänt förr och det kommer naturligtvis inte att hända nu heller.

 35. Olav Gjelten

  Gunnar Kjelldahl # 27. Det procenttal du glömde i din ”bevisföring” för klimathotstron var de annars så välbekanta 97 procenten. (Du vet den forskarandel som direkt jobbade på IPCC och som vid ett visst tillfälle angav att de trodde på teorin om att människan låg bakom den globala uppvärmningen). Värdet i den undersökningen sätter jag emellertid lika högt som om 97 procent av centerns riksdagsledamöter i en annan undersökning också skulle ange att de tror på centerpartiets politik.
  För övrigt har du tveklöst satsat på rätt inställning i rätt ämne, om du vill satsa på en snabb karriär där adelskapet av politiker från alla partier och politiskt korrekt svensk media för all överskådlig framtid kommer att hålla dig under armen. Så grattis ändå.

 36. Pär Green

  31 Gunnar Kjelldahl (C) 2014/03/11 kl. 12:18
  ”Den kommentaren stämmer med min egen uppfattning att man måste se klimat i ett mycket långt tidsperspektiv för att dra hyggligt säkra slutsatser. ”
  Ta all den tid du behöver!
  Jag har aldrig röstat på bondeförbundet eller C, och du har fullständigt övertygat mig om att så aldrig kommer ske.
  Tack

 37. Gunnar Kjelldahl (C)

  #34 Börje
  Värmen har alltid växlat mellan atmosfär och havsvatten. Att havsströmmarna påverkar luftens temperatur är känt sedan länge, exemplifierat av ENSO-fenomenen i Stilla havet, som varit kända sedan hundratals år tillbaka. Däremot är det relativt ny forskning från de senaste decennierna som belägger hur stark effekten är av detta, och hur stora värmemängder som lagrats i havet.

 38. robjoh

  @30 Gunnar Kjelldahl (C)
  ”Den stora majoriteten av forskare i världen är till minst 95 % säkra på den sanning som IPCC publicerade i sin rapport. ”
  Kan du förklara för mig hur dessa forskare kom fram till 95%, som är en ökning från förra rapporten (90%), för det framgår inte vad jag vet i IPCCs rapport.
  Fortsättningsvis så ställde jag några frågor innan:
  1, Hur kommer du ta hand om avfallet från vindkraftverk, exempelvis vingarna tillverkas av kolfiber/glasfiber samt epoxy. Dessa vingar behöver ersättas då och då. Idag finns vad jag vet inget sett att återvinna dessa vingar.
  2, De energiformer du förespråkar innebär stora ingrepp i vår natur. Nya vägar och kraftledningar samt vindkraftverken själva. Det har redan diskuterats att bygga kraftverk i Natura2000 områden. Hur kan detta inte innebära några negativa konsekvenser för framtida generationer?

 39. Ingemar Nordin

  Gunnar Kjelldahl (C),
  Först och främst en STOR eloge för att du som ende politiker vågar skriva på denna blogg!
  Om jag förstår dig rätt så menar du att en snabbavveckling av kärnkraften inte ligger högst på prioriteringslistan. Men jag är bekymrad över din motivering, nämligen att klimathotet är ett större hot än radioaktiva utsläpp.
  Själv skulle jag, precis som du, vilja säga att problemet med hanteringen av kärnavfall redan finns sedan länge. Man löser ingenting genom att snabbavveckla nu. Snarare tvärt om, eftersom vi behöver all kärnteknisk kompetens inom landet som vi kan få. Däremot finns det all anledning för oss avfallsoroade att storsatsa på Gen 4 som använder dagens kärnavfall och omvandlar det till en tekniskt hanterbar produkt (2-300 års lagring). Jag förväntar mig därför av C att du och de andra går ut stort med en sådan satsning inför nästa val!
  För det andra så är ert partis vurm för sol- och vinkraft ett steg bakåt. Den energin har med eftertryck visat sig vara ohållbar och förstör vår vackra svenska natur. Så jag förväntar mig att du och de andra gräsrötterna inom C ser till att byta ut partiledningen så fort det bara går.
  Vidare så hänvisar du i flera inlägg till ”konsensus” och ”vetenskapen”. Är du medveten om att dessa undersökningar är rena falsarierna? Jag rekommenderar att du inte förlitar dig på medias, eller på enskilda talesmän från IPCC, utan går direkt på rapporterna. Ur dem, och andra peer-reviewad litteratur, kan du utläsa att ett 10-tal studier visar att klimatkänsligheten är låg, att modellerna visar fel till 97% och att det inte finns någon som helst vetenskaplig grund för extremvädersalarmismen. Du (och ditt parti) verkar helt enkelt gått på en rejäl blåsning. Allt detta är lätt att belägga.
  Jag hoppas verkligen att det förr så miljö- och ”hela landet skall leva”-medvetna centerpartiet skall återfinna sina rötter. Men först måste någon av er återgå till skolbänken och ändra partiets klimat- och energipolitik. Som det nu är befinner ni er i en återvändsgränd.
  PS. Klimatupplysningen har haft inlägg om brunkol och den miljöfara som den Tyska Energivändningen lett fram till. Se t.ex. https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/19/energipolitik-dar-brunt-blir-gront/ DS

 40. Ingemar Nordin

  Lasse Fors #5,
  En beundransvärd drapa! Den borde kunna användas för åtskilla brev till landets tidningsredaktioner.

 41. Gunnar C
  Du redovisar här tydligt varför du inte är kapabel att diskutera naturvetenskapliga ämnen. Som redan påpekats så går det inte att ’välja’ resultat såsom du beskriver, och att dessutom beteckna dessa som ’sanning’ gör det till ett dubbelfel. Det tredje felet du gör är att hänvisa till åsikter, och tom antalet åsikter i denna frågan. Vilket du gör när du pratar om ’antalet’ som du menar ’presenterar’ vissa åsikter.
  Nästa grova fel du gör är att tro att ’den stora majoriteten av forskarna’ står bakom vad nu IPCC behagar hävda i SPM. Så är det inte. Definitivt inte! SPM framförhandlas av politiska representanter och ett mycket bgränsat urval av forskare (vilkas urval också är politiskt). Vad majoriteten tror, anser eller sluter upp kring vet ingen utan att fråga var och en. (Och inte ens då, eftersom utfulningen av avvikande ståndpunkter är så stark). Jag skulle tvärtom hävda att ’majoritets-’ och ’konsensus-’ argumenten är en stark indikator på svaghet. Och även bidragande till allt större kvalitetsproblem … Man försöker/hoppas tillverka en ’konsensus’ som vare sig finns eller har med vetenskap som metod att göra. Utan är politik!
  Vetenskap (riktig sådan) är helt beroende av empiri, dvs att de förklaringar man söker ställa upp också småste hålla vid en jämförelse med verkligheten och speciellt då man kritiskt undersöker dem, dvs försöker falsifiera dem. I de fall verkligheten (mätningar) inte stämmer överens med vad modeller/hypoteser/åsikter/förhoppningar etc som uttrycks av (oavsett hur) många klimatforskare, i det ögonblicket är (iaf den) frågan avgjord: Då är hypotesen falsifierad!
  Dessa avvikelser, brister, falsifieringar får du vanligen inte läsa om vare sig i media eller ens i forskningen. Iaf inte i pressmeddelanden eller populärframställningarna. Men, jag lovar dig, de är hela grejen. Forskningen är inte medelvärdet av vad en massa inblandade tror eller tycker. Utan enbart den hårda delen som går att sluta sig till ur empiri, och ffa alltid beledsagat av alla de begränsningar, förutsättningar, bivillkor etc som har antagits på vägen. Och villkorade med att dessa också är korrekta. Vilket de i normalfallet inte är, utan just bara antaganden.
  Dessa fakta och de hårda men giltiga bedömningarna av klimatsimuleringarna förmår får du läsa om (ibland) på skeptiska bloggar. Vilka då håller högre klass än alla de som vill heja på ett klimathot och tyvärr även högre än mycket av den publicerade kliamtforskningen som är notoriskt dålig på att göra jobbet ordentligt och ange osäkerheter, villkor och begränsningar korrekt och tydligt. Istället brukar man försöka blåsa upp värdet av den utförda undersökningen och slutsatserna man kan dra mha denna långt utöver vad där finns belägg för. Men göra det i Discussion och Conclusions delarna av arbetet där man tar ut svängarna och måla stort och med breda penseldrag.
  Nästan allt som du läser om vad den sk ’klimatforskningen’ skulle visat och åstadkommit är den sortens pratigt luftiga upmålande av ’visoner’, inte riktig vetenskap.
  Jag inser att du är helt ny till ämnet, och att du under lång tid (många år) trott dig läst saker som sålts in som vetenskap och rigorös sådan. Men så är inte fallet. Och det har noll med konspirationer eller aktivt korrumperande att göra. Utan är nästan helt en helt vanlig konsekvens av hur det är upplagt och fungerar …
  Du behöver överge din barnatro om att bara för att du matas med något beledsagat av att ’forskningen säger att .. ’ och ’alla forskare är överens’ att det därför är så. Tvärtom, om du matas med sådant kan du nästan vara säker på att de vill sälja ngt till dig … inte argumentera styrkan i den anförda positionen.
  En av de tydligaste indikatorerna på att man försöker dupera dig mfl är det totalt falska pratet om 97%. Dessa ’undersökningar’ är så undermåliga och säljs dessutom in till de godtrogna på så falska premisser att det bara handlar om propaganda och hjärntvätt hos de som fortf är mottagliga för sådant.
  Ingen seriös forskare kan ta 97%-snacket på något allvar alls. Hör du sådant, så vet du alltså att det handlar om ngt helt annat (också!)

 42. Thomas P

  Ingemar #39 ” Men jag är bekymrad över din motivering, nämligen att klimathotet är ett större hot än radioaktiva utsläpp. ”
  Det är en rätt logisk motivering att man prioriterar sådant med minsta riskerna, och det är ett framsteg om fler inser att kärnkraftsavveckling inte står högt på prioritetslistan. Synd bara att så många nere på kontinenten där de fortfarande har kolkraft i stor skala inte fattat detta.
  ”Däremot finns det all anledning för oss avfallsoroade att storsatsa på Gen 4 som använder dagens kärnavfall och omvandlar det till en tekniskt hanterbar produkt (2-300 års lagring). ”
  För 20 år sedan kanske. Då tyckte jag vi skulle satsat på en PIUS eller Secure istället för kolkraftverket i Värtan om vi nu skulle göra en satsning som mest var reklam för ASEA. Idag har vi inte mycket av kärnkraftsindustri kvar att bygga någon fjärde generationens kärnkraftverk med, vi kan lika gärna vänta på att andra bygger prototyperna och ta efter om dessa fungerar.
  ”Så jag förväntar mig att du och de andra gräsrötterna inom C ser till att byta ut partiledningen så fort det bara går.”
  Den där typen av argument skulle nog fungera bättre om du var centerpartist eller i alla fall kunde göra troligt att du kunde tänka dig att rösta på centerpartiet, annars verkar det mest arrogant att tala om för dem vad du förväntar dig att de skall göra.
  ”Ur dem, och andra peer-reviewad litteratur, kan du utläsa att ett 10-tal studier visar att klimatkänsligheten är låg, ”
  Ett 10-tal av hur många studier totalt? Eftersom du mest besöker en viss typ av bloggar får du en väldigt skev bild av forskningsläget.

 43. TP, ”Ett 10-tal av hur många studier totalt? ”
  Ja, plus den 11:e då, som är verkligheten …
  Och angående ”Den där typen av argument skulle nog fungera bättre om du var … annars verkar det mest arrogant att tala om för dem vad du förväntar dig att de skall göra”
  säger alltså Thomas P efter att ha ägnat större delen av ett decennium åt att här uppmana folk här att göra saker som han själv inte gör.
  Jojo … vi har sett det mesta förut!
  🙂

 44. Ann L-H

  Jonas N – #41 Stort tack för den grundläggande, upplysande och sammanfattande genomgången som borde kunna bli till stort hjälp för Gunnar Kj. att ompröva sina ställningstaganden.
  De självsäkra svar han gav på sin egen blogg för en tid sedan om att inte ödsla tid på sådana som tror att jorden är platt o. dyl. tydde ju på att de tankeutbyten som sedan skett här på bloggen aldrig skulle kunna ske. Nu dök han upp här och möjligen är det ett tecken på visst intresse för egen fortbildning. Möjligen. I så fall bör innehållet i #41 kunna falla i god jord och till och med kanske berika undervisningen på el. sektorn i N- e.

 45. L Vidgren

  #31 Kjelldahl,
  Rekommenderar att du läser Wibjörn Karléns artikel ”GISS/NASA manipulerar gamla temperaturdata” under http://www.geoclimate.se där han vederlägger gängse GISS temp.data 1890-2010 för bl a Reykjavik, Prince Albert, Alice Springs och Port Elizabeth. Han har lyckats få tag i temp.serier från 2012 och från 2013, där de senare ”reviderats” på ett häpnadsväckande sätt. Exempelvis har temperaturpuckeln för tiden 1925-1965 ”trollats bort” i Reykjaviksgrafen så att en konstant medelnivå ersätts med en trend (+1 gradC) för tidsperioden – samma gäller för Alice Springs m fl. Häpnadsväckande!!!
  Wibjörn Karlén är Professor emeritus i geoclimate och ledamot i Kungl Vetenskapsakademin.

 46. Tack Ann LH
  Jag får göra ett tillägg till #41 som är nog så viktigt. De många överdrifterna, som starkt försvagar många av ’klimatforskningens’ ’slutsater’ och anförda ’resultat’ ffa genom övedrifter av vad dessa skulle visa och belägga såsom ’vetenskap’ har två tydliga källor:
  1) Dels (som jag sa) målas ’resultaten’ och deras betydelse och värde upp i allt för rosiga ordalag och övertolkas samtidigt som alla reservationer, osäkerhet och nödvändiga förutsättningar och villkor som måste vara uppfyllda spelas ner (utelämnas), och att det främst är dessa ’sammanfattningar’ som andra läser och då tror ’är forskningen’. Men också:
  2) Och långt viktigare, när artikelförfattaren i sin inledning och motivering (och även därefter) för sitt egna arbete anger förutsättningarna och vilka resultat/fakta det baseras på och/eller används för att föra det vidare i den aktuella studien. Där ’fastslås’ inte sällan att en viss ’sanning’ gäller och har visats/demonstrerats av den och den referensen, varefter man bygger vidare ovanpå detta lagda fundament. Men ofta är slutsatserna av de refererade artiklarna inte alls så tydliga, så starka eller ovillkorade som antas/underförstås. Och ofta är det som hänvisas till mer de luftiga sammanfattningsorden enl pkt 1) vilka då alltså ges en obefogad (och större) tyngd och status. På så vis fortplantas alltså både osäkerheter, gjorda (ev felaktiga) antaganden, styrkan och resultaten överdrivs och -tolkas, samt osäkerheter och nödvändiga restriktioner tonas ned i en kontinuerlig variant av ’viskleken’ där budskapet vrids lite (och åt samma håll) i varje led. IPCC-rapporterna är den nästsista instansen av denna lek. Och deras SPM-är den sista. Men tyvärr stannar det inte ens där: Journalisterna (och politikerna, samt de själutnämnda ’experterna) tar sedan SPM som grundbult för att hävda att de står på vetenskaplig grund och skruvar glatt vidare och ännu mer.
  Tyvärr är väldigt mycket av klimathotstron baserat på just sådana och bara sådana ’förstärningar’ av den påstått eniga forskningen skulle komma fram till. Eller kort och gott fel. Dvs bara projiceringar och extrapolationer på en massa (nästan alltid värsta tänkbara) antaganden om vad som skulle kunna stämma vara sant och hända … om alla andra liknande antaganden och förutsättningar också vore korrekta.

 47. Slabadang

  Extra! Extra!
  Nu har talgdanken äntligen fallit ner i Merkelland. Var det satiren som var sista spiken mot förnekelse inför den absurda energipolitiken ?
  Ordförande för SPD har vaknat ur hjärntvätten:
  Germany and all of Europe are facing a huge challenge. The price of electricity in Germany is twice as high as it is in the USA. If we fail to at least provide some relief to our industry, then we are threatened with deindustrialization. This isn’t just crude propaganda from business, but rather it is bitter reality. Indeed here in Europe we have to think about how to reduce the state-induced burdens. I know how difficult this is. -However what a few years ago were high wage and social costs are today the rising energy and raw materials costs. They threaten the competitiveness of the German and European industry. And if we don’t maintain this basis for our economy, then we will neither be able to keep renewable energies nor our social and cultural standard in our country.”
  – See more at: http://notrickszone.com/#sthash.FZEB7Izv.dpuf

 48. Slabadang

  Gunnar Kjelldahl!
  Jovisst man kan ju fortsätta att mala mantran som är medvetet vilseledande och där man blandar ihop vad 9% av ”forskarna” är helt överens med skeptikerna om dvs att CO2 är en växthusgas, att planeten blivit lite varmare de senaste 100 åren samt att mönniskan påverkar klimatet. Det är ju så fort du lämnar dessa elementa som det INTE EXISTERAR några vare sig 97 eller 95% enighet om någonting och tvärtemot vad som tas i intäkt för vad de både de 9/% av både skeptiker och ”klimatforskare” så talar OBSERVATIONER emot en hög klimatkänslighet. Dina argument saknar helt relevans och substans då du av ren bekvämlighet eller ren slapphänthet använder den senaste rapporten ”95%” som endast utgör en bedömning av en liten liten klick av lead authors som redan sitter med armarna så långt ner i syltburken att de är kladdiga i armhålorna.
  Du påstår att det är ”väl känt” att värmen växlar mellan atmosfär och hav. Du glömmer bara de faktum att modellerna INTE KAN simulera havsströmmarna och med den sjuttonåriga platå vi nu upplevt så är det numer varje klimatgranskande medborgares allmänbildning. Så med det så faller argumentet om ”väl känt” helt till marken och påpståendet on 95% säkerhet att co2 skulle vara orsaken till uppvärmningen sedan 1950 rent löjlig bara av det enstaka skälet!
  IPCC är ett korrupt missfoster och när du väl känner till hur det går till när sammanfattningen går till av råden till policymakers. När byråkrater och politiker sitter bakom stängda dörrar och fifflar fram dess grovt vilseledande och försilade slutsatser så borde det ringa en varningsklocka i varje sund demokratisk själ.

 49. ThomasJ

  Slabadang #48:
  …korrupt missfoster och när du väl känner till hur… … vaddå känner till? Du kan bara inte förvänta att en ’auktoriserad expert’ [typ], dessutom lärare! ska behöva känna till nåt, oder…? 😉 Av artighetsskäl borde la en /sarc off (bluff!) avsluta… 😉
  Mvh/TJ