Recension av Tim Balls senaste bok

tim ball
Idag handlar det en hel del om klimathistoria. Tim Ball är i allra högsta grad en del av denna historia. I sin senaste bok förklarar han varför han blivit alltmer skeptisk till IPCC och och dess budskap. Ann Löfving-Henriksson ger oss här sin recension av denna bok:

Tim Balls Sanning

PhD Tim Ball gav nyligen ut ”The Deliberate Corruption of Climate Science”. Han kom under sin doktorandtid i kontakt med paleoklimatologen Hubert Lamb, som 1972 skapade CRU (Climate Research Unit) vid University of East Anglia.
Under 1950-60 talen hade risken för antropogena klimatförändringar diskuterats. Lamb ansåg det nödvändigt att få fram så mycket fakta som möjligt om det naturliga klimatet innan mänsklig aktivitet märkbart kunde göra sig påmind. Han är känd för Lambkurvan en rekonstruktion av klimatet (framför allt det engelska?) under det senaste millenniet, byggd på proxydata. Lamb skriver enligt texten i sin självbiografi “Through all the Changing Scenes of Life” att bara några år efter det att han lämnat CRU (1977) hade hans arbete övergivits. Den nya generationen på CRU med Tom Wigley mfl arbetade för andra mål och enheten är idag mer känd för Climategate än Lambs nu gömda och glömda arbete. Tim Ball har kunnat följa denna utveckling och bokens innehåll är delvis angeläget. Den väcker en viss nyfikenhet, men frågan är hur många som blir intresserad av och orkar läsa den.

Svårfångade guldkorn

Boken ger vid första påseendet ett torftigt intryck. Med irriterande upprepningar av både text och tankar ter den sig som en oredigerad antologi av tidigare artiklar. Avsaknaden av både innehållsförteckning och index gör den dessutom svårfångad. Den inledande historiebeskrivningen från tiden före Riokonferensen är vag och stämmer illa med andra källor från de senaste åren. Starten är alltså trög och en inte alltför intresserad läsare lägger nog boken åt sidan efter några få kapitel. Tyvärr, för i den kommande röran kan man ändå vaska fram en hel del guldkorn.

Förändrade klimatförändringar

Ball driver tesen att det är Romklubben och Maurice Strong som tillsammans är ansvariga för den ”avsiktliga korruptionen av klimatvetenskapen”. Han menar att det ytterst handlat om att agera för att Romklubbens mål om Global Governance och Strongs mål att sänka industrisamhället i väst.
Klimatförändringar är det centrala begreppet i agendan. När IPCC bildades av UNEP, ICSU och WMO 1988 definierades Climate Change som: ”any change in climate over time whether due to natural variability or as a result of human activity”. Här nämns de naturliga variationerna först.
Vid Riokonferensen skrev byråkrater och politiker från drygt 150 länder under klimatkonventionen. Det innebar att de ställde upp på: “…the ultimate objective is to achieve stabilization of greenhouse gases concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system”. När politikerna/ byråkraterna skrivit under var saken klar, det rådde konsensus, “science was settled”.
Snart därefter fick Climate change en ny definition: ”a change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of the global atmosphere and which is in addition to natural climate variability over comparable time periods”.
Nu nämns den antropogena påverkan först. Ball menar att den nya definitionen avslöjar att frågan inte handlar om vetenskap utan om politik. Rörde det sig om vetenskap skulle resurser i första hand gå till att undersöka orsakerna till den naturliga variabiliteten. Men med den nya definitionen blev IPCCs uppgift istället att skapa bevis för att de antropogena växthusgaserna i betydande grad påverkar klimatet. Ball upprepar gång efter annan att i vetenskapliga sammanhang krävs att man söker motbevisa sin tes, men här gällde det motsatta dvs att skapa bevis för en tes. Slutsatsen blir att IPCCs arbete inte handlar om traditionell vetenskap utan om post-normal vetenskap som likt Lysenkoismen underordnas en ideologi.

Den målmedvetna korruptionen

Korruptionen började redan med att ”get rid of” det faktabaserade material som fanns i gömmorna på CRU, men var fanns  ”bevisen” för att människan låg bakom klimatförändringarna?
Nästa steg blev Santeraffären -95, hockeykurvorna -98 o.f., manipuleringen med temperaturdata och inte minst den återkommande skandalen med att innehållet i SPM inte speglar IPCC-rapportens innehåll.
Angående Mann och hans kurvor citerar Ball John L. Daly, “Still Waiting for Greenhouse” (1943 – 2004): “Mann completely redrew the history, turning the Medieval Warm Period and Little Ice Age into non-events, consigned to a kind of Orwellian ´memory hole´.”
Det stod alltmer klart de sk skeptikerna fick svårt att erhålla forskningsmedel och att bli publicerade i åtråvärda tidskrifter. Allt fick sin förklaring när Climategate-mailen blev åtkomliga för alla och envar. De citeras i boken så rikligt att avsnitten blir svårlästa, men samtidigt de är ju så nära källan man kan komma. Det är verkligen inte svårt att se hur medvetet ”CRU et al.” korrumperade klimatvetenskapen. Ball beskriver sedan förtjänstfullt hur den påföljande icketvätten av byken genomfördes.
Frågan om vem Mr FOIA dvs den person som hackade/stal/släppte/frigav mailen tar stor plats. Det är nog inte speciellt intressant för en större publik, men kan förklaras av att just den frågan är intressant för Tim Ball.
Wikipedias roll som informationskälla är väsentlig inte minst i skolsammanhang världen över när eleverna ska göra egna små arbeten. Att se till någon ur ”CRU et al.” –gänget kunde styra och ställa med vad som förmedlades där var naturligtvis ett genidrag. William Connolley hade under en tid den positionen och producerade enligt texten mer än 5.000 egna artiklar samtidigt som han såg till att stänga grinden för obehagliga sanningar.

”Global Governance” på regional nivå

Vem eller vilka som planlagt och dirigerat klimathotsfrågan i kulisserna må vara osagt här och nu, men EUs ledande politiker har köpt hela byket. Vi lyder nu under denna globalt sett begränsade hydra och Ball visar exempel på att vi nu är på god väg att bli av med våra industrier till de tidigare u-länderna. Målet är nära.
Ball tar även upp huvudbudskapet från Vaclav Klaus. Han har ju erfarenhet från det gamla Sovjet och har ihärdigt varnat för att vi under IPCCs klimatregim skulle gå miste om vår frihet. Och, var fattas redan de avgörande besluten om vår energiförsörjning om inte i EU.
De gamla u-länderna har på grund av tidigare överenskommelser inte FNs krav på sig att begränsa sina utsläpp. Det har medfört att de själva kan och får styra över sin energiförsörjning. Sannolikt har de sedan länge genomskådat detta märkliga fenomen som härjar i väst. Ball citerar Indiens miljöminister som i Indian Express 9 juni 2011 uppmanade Indiens vetenskapare att själva forska och publicera för att förhindra att Indien och andra tillväxtländer blir dragna vid nosen av västs klimatvetare som” har mindre vetenskap och mer politik på sin agenda”.
Med sin klimatologiska syn har Tim Ball svårt att se att koldioxiden påverkar och påverkat klimatet. Hans argument är att

 • undersökningar av iskärnor visat att temperaturen historiskt sett ligger före förändringar av koldioxidhalten
 • den moderna värmeperioden började redan 1680 långt före industrialismen
 • de nuvarande förändringarna i klimatet ligger väl inom gränserna för den naturliga variabiliteten
 • klimatmodellernas avvikelse från den senaste tidens temperaturutveckling

Till sist

Tim Balls bok har stora brister men också till stora delar väsentligt innehåll. Det vore värdefullt för demokratin att allmänheten blir medveten om agendan och korruptionen. En uppdaterad, välskriven, lättläst, snygg och prydlig bok om detta vore önskvärd.
För egen del har ”The Deliberate Corruption of Climate Science” väckt intresse och nyfikenhet för Hubert Lamb. Orsaken till att geologer – paleoklimatologer inte är speciellt populära bland CAGW-are blir alltmer tydlig.
Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  “Mann completely redrew the history, turning the Medieval Warm Period and Little Ice Age into non-events, consigned to a kind of Orwellian ´memory hole´.”
  Man önskar att alla de som hävdar detta kunde göra sig besväret att kolla i IPCC:s andra rapport, figur 3.20, men av någon anledning har denna rapport fallit ned i ett Orwellskt minneshål och allt ”skeptikerna” känner till är figuren från första rapporten, den baserad på en enda proxy i England.
  Annars tycks Ball av recensionen att döma följa alla de vanliga konspirationsteorierna om ClimateGate, Connolley, Romklubben etc. Nåja, med tanke på hans syn att CO2 inte är en växthusgas kanske det är lika så bra att han håller sig borta från det vetenskapliga, om det nu inte bara är så att Ingemar i sin jakt på ”guldkorn” väljer att förtiga dessa bitar.

 2. Christopher E

  #1 Thomas P
  Bra försök, men fig. 3.20 börjar år 1400, så det är kanske inte så konstigt att MWP inte syns ca 600 år innan data börjar… 🙂
  LIA är för all något tillplattad 1995, men med ändå, men då MWP alltså inte har data går det inte att sätta i relation.
  Om du klagar på andra, kunde du inte gjort dig besväret att titta på 3.20 själv först? 😉
  Ball har givetvis rätt i det alla numera vet, hockeyklubban är ett falsarium just för passa klimathotandets tes. Och det gäller alltså inte felräkningarna, som kan vara okunskap eller klantighet, utan den avsiktliga körsbärsplockningen. MWP är mycket tydlig om man använder samma dataserier som Mann & Co gjorde, men oförvanskade utan att lägga ”olämpligt” data i en mapp benämnd censurerat.
  Poängen är ju att MBH – och IPCC – hade fel. MWP och LIA lever i högönsklig välmåga över hela världen.

 3. Thomas P

  Christopher #2 3.20 har med det som perioden för LIA (vilken den nu är, åsikterna tycks gå isär), men för all del, titta på 3.21 om du föredrar det. Där görs inget försök att sammanställa ett medel men som de tillgängliga proxies visar ser man ingen systematisk trend bak till år 1200 heller.
  ”Ball har givetvis rätt i det alla numera vet, hockeyklubban är ett falsarium just för passa klimathotandets tes.”
  Det finns seriösa forskare som diskuterar hur bra rekonstruktionen var nu när man har tillgång till fler proxies och har hunnit testa fler metoder att sammanställa dem till en globalt medel, men falsarium, nej, det är det bara alla förnekare och konspirationsteoretiker som anser. Ditt försök att tala om vad ”alla” tycker faller platt.
  Avsikten med MBH:s artikel var ju inte ens att sammanställa en temperaturkurva för norra halvklotet utan att rekonstruera regionala variationer, medelvärdet var mer något man slängde till i sluttampen när man ändå hade data. I någon mån hittar du ju även MWP och LIA i hockeyklubbans lutande skaft, bara inte lika dramatiskt som i en del andra rekonstruktioner.

 4. Jarek Luberek

  Kan hända att jag övertolkar recensionen men jag får en känsla av att när klimatprofesorerna blir emeritus så behöver de berätta vad de egentligen känner. Garth Paltridge (Climate Caper) har också en ton av bikt över sig där han nämner direkta påtryckningar utgående från begränsning av anslag. William M. Gray är en annan Prof. Emeritus som skriver intressant om orsakerna till klimatvariationerna och kan beskrivas som en uttalad skeptiker till AGW.
  När jag hör folk prata om konsensus så brukar jag tänka på Newton och Einstein, för inte är fysikernas konsensus huruvida kraften är 2ma, 3 ma eller ma/2 eller energin 3mc^2 eller 1/2mc^2 men klimatvetenskapens konsensus för ECS ligger i området 1.5 till 4.5 och kanske mer eller mindre. Det är ju rena Musse Pigg-vetenskapen som förtjänar inget annat än vårt förakt, åtminstone gäller det de som hävdar att ”the sicence is settled”.

 5. Ann L-H

  Thomas P
  1. Skyll inte på Ingemar, se ingressen
  2. Fig 3.20 sid 175 i SAR hade inte med Mann att göra såvitt jag förstår. Om jag kan läsa innantill var det en kurva som byggde på Bradley&Jones -93.
  Gick det inte lite väl fort här?

 6. Thomas P

  Ann #5 ”2. Fig 3.20 sid 175 i SAR hade inte med Mann att göra såvitt jag förstår. Om jag kan läsa innantill var det en kurva som byggde på Bradley&Jones -93.”
  Det var precis det som var min poäng! MBH:s artikel och ”hockeyklubban” kom inte som en blixt från klar himmel. Som de skriver i texten till andra rapporten:
  ”Recent studies have re-evaluated the interval commonly known as the Medieval Warm Period to assess the magnitude and geographical extent of any prolonged warm interval between the 9th and 14th centuries (Hughes and Diaz, 1994). The available evidence is limited (geographically) and is equivocal. A number of records do indeed show evidence for warmer conditions at some time during this interval, especially in the U t h and 12th centuries in parts of Europe, as pointed out by Lamb (1965, 1988). There are also indications of changes in precipitation patterns and associated droughts both in California and Patagonia during medieval flme (Stine, 1994). However other records show no such evidence, or indicate that warmer conditions prevailed, but at different times. This rather incoherent picture may be due to an inadequate number of records or a bias in the geographical and seasonal representation in the available data (Briffa and Jones, 1993; Jones and Briffa, 1996), and a clearer picture may emerge as more and better calibrated proxy records are produced. However, at this point, it is not yet possible to say whether, on a hemispheric scale, temperatures declined from the 11-12th to the 16-17th century. Nor, therefore, is it possible to conclude that global temperatures in the Medieval Warm Period were comparable to the warm decades of the late 20th century.”

 7. Christopher E

  Thomas P #3
  ”för all del”
  Du tyckte inte ens det var lite pinsamt att försöka ”bevisa” att IPCC redan skulle hävdat MWP:s frånvaro 1995 med en kurva som saknar data för den perioden, alltså. Oförbätterlig är ordet.
  MBH 1999 utmärkte sig genom att försöka utradera LIA och MWP, utöver dravlet att på manér á la Piltdownmannen klistra in instrumentdata som inte har där att göra, gömma opassande trädringsproxies som inte följer budskapet, gömma andra serier i mappen censurerat, räkna fel på statistiken, vägra lämna ut data för audition, osv, osv.
  Inget av detta blir bättre för att det hårdnackat försvaras.
  Ditt försök till förlöjligande av perioden för LIA faller platt. Ditt budskap är givetvis något i stil med: är man inte överens om tidsspannet så finns den inte. Dumheter. LIA är en tydlig köldperiod i proxies från hela världen i samma cykel som MWP och moderna värmeperioden. Gränserna är givetvis helt beroende på definition och varierar därför, men centrum hamnar oavsett det i princip under 1600-talet.

 8. Christopher E

  Thomas P #6
  ”Nor, therefore, is it possible to conclude that global temperatures in the Medieval Warm Period were comparable to the warm decades of the late 20th century.”
  Det var ett dåligt försvar av din tes. Allt de skriver är ju bara att de inte anser sig klara av att bestämma sig för om MWP var varmare eller kallare än sena 1900-talet. De nämner ju till och med denna opassande period vid namn i betydelsen att den existerar.
  Vad MBH gjorde var ju att trolla bort MWP helt och hållet! Det är något annat.
  Däremot kan man ju gissa att Mann tog texten som inspiration för en bekräftelsestudie. Karriärmässigt var det ju en klar fullträff.

 9. Ingemar Nordin

  Thomas, du bär sig åt som ett simpelt troll: ”Hockey-klubban är dagsens sanning och ingen har kunnat vederlägga den”, samt ”här finns ingen konspiration, Climategate – lyssna inte på förnekarna! lalalalal”.
  Du är helt enkelt inte seriös. Inte när du med alla medel vill få det till att Tim Ball har fel i allt. Läs Ann L-Hs recension som ger en balanserad bild av boken, med både ros och ris.

 10. Ann L-H

  Thomas – din poäng är alltså att du skulle vilja ha med några fler namn i citatet från J. Daly. Det ligger säkert en hel del i det, men nu finns ju inte Daly mer och kan försvara varför han missade att skriva Mann et al.

 11. Thomas #9
  Jag (och Gustav också, är jag säker) tycker det vore trist om troll-personligheten helt tog över dig och vad du nu förmår kommentera och åstadkomma här på TCS.
  Rent mänskligt kan jag förstå att det måste bli allt jobbigare att försvara både påstådd fakta och förhoppningar som blir allt mer oförsvarbara. och blunda för precis allt annat.
  Vad jag vill säga är dock att du inte måste vandra ned den vägen i det tilltagande mörkret. Du har ett val som du själv kan göra. Alltså även om det är jobbigt …
  Har du ens satt dig ner och funderat på vad du egentligen vill åstadkomma med det här … ehrm ..’engagemanget’?
  Jag brukar ju fråga om där ens finns ett stringent genomtänkt argument bakom vad sådana som ni och du vill åstadkomma rent praktiskt. Utan att någonsin få något vettigt svar.
  Är det verkligen så enkelt? Att ni inte har ngt och heller inte bryr er? Bara skriker och skränar för att ni inte kan något annat?

 12. Thomas P

  Christopher #7 ”Du tyckte inte ens det var lite pinsamt att försöka ”bevisa” att IPCC redan skulle hävdat MWP:s frånvaro 1995 med en kurva som saknar data för den perioden, alltså.”
  Missade du att det påstående jag bemötte var ”Mann completely redrew the history, turning the Medieval Warm Period and Little Ice Age into non-events,?
  Ville du ha med MWP fanns nästa figur och den text jag citerade efteråt.
  ”vägra lämna ut data för audition,”
  Skärpning! Bortsett från det rent språkliga felet att en audition är något helt annat än du tänkte säga så är en ”audit”, revision, är ett officiellt uppdrag utförd av auktoriserad personal inom ekonomi, inget ett par glada amatörer med politiskt agenda kan klämma till med att de har rätt att begära ut data för att genomföra bara för att de känner för att misskreditera ett arbete. M&M kan inte ens skulle på någon inofficiell rätt som skattebetalare eftersom de bodde i fel land. Jag har full förståelse för att Mann inte ansåg dessa herrar som direkt seriösa och värda att lägga krut på från början.
  Ert hat mot Mann och hockeyklubban är närmast patologiskt.
  Ann #10 ”din poäng är alltså att du skulle vilja ha med några fler namn i citatet från J. Daly.”
  Min poäng är att storleken av MWP och LIA var ifrågasatt långt innan ”hockeyklubban” och att alla anklagelser om att den skulle handlat om något forskningsfusk i skumma syften bara är nys. Sådant som går hem på politiska bloggar som denna men inte har något med vetenskapshistoria att göra. Ingemar Nordin som är professor i något sådant borde skämmas för att han istället agerar politisk agitator.

 13. Thomas P

  Jonas #11 Du kanske inte är rätt person att tala om troll. Vad annat än trollande är det du gör i de 90% av dina inlägg som liksom detta bara är personangrepp utan sakinnehåll?

 14. Thomas, jag är rätt person att tala. Den dag du försöker vara seriös någorlunda konsistent skulle jag kunna säga samma sak om dig. När elller om detta inträffar alltså …

 15. Pär Green

  13 Thomas P 2014/03/09 kl. 21:21
  Medan Du funderar, kanske du kan svara på frågan?
  Många tycker den intressant och några inte!
  THE UN’s climate change chief, Rajendra Pachauri, has acknowledged a 17-year pause in global temperature rises, confirmed recently by Britain’s Met Office, but said it would need to last ”30 to 40 years at least” to break the long-term global warming trend.
  Dr Pachauri, the chairman of the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change, said that open discussion about controversial science and politically incorrect views was an essential part of tackling climate change.
  Men han kanske ljuger? Thomas, vad tror du?

 16. Ann L-H

  Thomas – när jag valde citatet av Daly tänkte jag att det var lämpligt för att trigga igång dej. Så rätt.
  Det finns annars bättre citat i frågan. Här om fulspelet kring hur Lambs arbeten kunde oskadliggöras. Från Phil Jones: ”A lot of this history is likely best left buried, but I hope to summarize enough to avoid all the skeptics wanting copies of these non- mainstream papers. Finding them in CRU may be difficult!

 17. Guy

  Thomas P #12
  ”Skärpning! Bortsett från det rent språkliga felet att en audition är något helt annat än du tänkte säga så är en ”audit”, revision, är ett officiellt uppdrag utförd av auktoriserad personal inom ekonomi, inget ett par glada amatörer med politiskt agenda kan klämma till med att de har rätt att begära ut data för att genomföra bara för att de känner för att misskreditera ett arbete.”
  Personligen har jag inte den bakgrunden att jag kan göra det ett par skolade statistiker kan göra. Ändå tycker jag att du är mycket färgad i ditt inlägg. ”Glada amatörer”som ” bara känner för att misskreditera”. Är du kompetent att avgöra om en statistiker är bättre på statistik än en matematiker/fysiker?
  Är ”bara känner för att misskreditera” rätt enligt dig? Kanske dom ville kolla Manns metod? Kanske Manns metod inte motsvarade det som en statistiker skulle anse korrekt? Kanske Mann inte visste vad han gjorde? Eller vad han borde ha gjort. Kanske han vet och därför inte vill visa koden och ingångvärdena?
  Vet du? Om du vet är du välkommen att visa det, så är den här diskussionen ur världen.

 18. Christopher E

  #12 Thomas P
  Jag förstår att det är jobbigt för dig att du missade det här med år 1400, men nu gjorde du det. Hade du avsett bara LIA skulle du skrivit det och inte syftat på båda. Som grädde på moset motsäger inte det du pekar på LIA heller. Inte figuren, inte texten. Texten motsäger ej heller MWP, som jag förklarade för dig.
  OK, jag slant på det språkliga med audit, men det spelar ingen roll. Poängen är att Mann vägrade lämna ut data på ett arbete som var publicerat i Nature så att det inte kunde kollas.
  Ditt tal om ”agendor” och ”syften” är bara ovidkommande strunt. Nu blev det en koll ändå till slut och den visade ju omfattande fel i arbetet, så de ”glada amatörerna” var helt överlägsna Manns egen team (det var väl det han kände på sig när datat hemlighölls). Jag ser dock att du helt tagit till dig Jones syn på vetenskaplig falsifiering: ”Varför ska jag lämna ut data när syftet är att hitta fel på det?” 😀
  Vi har inget ”hat” mot hockeyklubban. Men vi kommer fortsätta att bemöta patologiskt försvar av en på den tiden inflytelserik studie som visat sig vara rena tramset. Vem som har den politiska agendan här är ganska tydligt, när man motsätter sig att politiskt korrekt bekräftelseforskning kontrolleras. M&M hade erforderlig kompetens att göra detta. Kollen var av statistisk natur. Men skjut du på budbärarna.

 19. Slabadang

  Thomas P!
  ”Skärpning! Bortsett från det rent språkliga felet att en audition är något helt annat än du tänkte säga så är en ”audit”, revision, är ett officiellt uppdrag utförd av auktoriserad personal inom ekonomi, inget ett par glada amatörer med politiskt agenda kan klämma till med att de har rätt att begära ut data för att genomföra bara för att de känner för att misskreditera ett arbete. M&M kan inte ens skulle på någon inofficiell rätt som skattebetalare eftersom de bodde i fel land. Jag har full förståelse för att Mann inte ansåg dessa herrar som direkt seriösa och värda att lägga krut på från början.2
  Du skulle platsa på vetenskräpsredaktionen på SVT. INTE ETT ENDA SANT ORD i stycket!!
  De glada amatörerna utgjordes av Mann Briffa Jones mfl de verkoiga proffsen var matematikern och statistikspecialisten på proxi Steve McIntyre. Skälet till varför amatörerna inte ville lämna ut den data som betalats av skattebetalarna var endast av det skälet att de är just lallande amatörer som fattade att klockan var slagen när förfrågan kom.
  För att förbättra ditt ordförråd å du når upp till den klimatskeptiska: 2. audit – a methodical examination or review of a condition or situation; ”he made an audit of all the plants on his property”; ”an energy efficiency audit”; ”an email log audit”
  examination, scrutiny – the act of examining something closely (as for mistakes)
  När du ska försöka sprätta folk på näsan så är du alltid välkommen att försöka. Jag tränar inför SM i kast med liten tomburk och som träningsredskap är du intressant för tommare burk än så går det knappast att hitta?

 20. Ann L -H

  Thomas, bra att du påminde om föregångarna till ”Mannkurvorna” -98 of. och tiden däromkring. Det var inte bara Lambs arbeten som gjordes svåra att finna. Hur var det med Huang et al. 1997. Deming har där exempel på mer som det var viktigt att ”get rid of”.

 21. Thomas P

  Christopher #18 ” Poängen är att Mann vägrade lämna ut data på ett arbete som var publicerat i Nature så att det inte kunde kollas.”
  Tvärtom fanns alla data tillgängliga, däremot var det lite si och så med källkoden till de program som använts för analysen, men det fanns vid tillfället ingen praxis att man måste lämna ut sådan. Det normala när man kollar vetenskapliga arbeten i sådana här situationer är att man skriver sin egen kod för att analysera eftersom det är enda chansen att göra en verkligt oberoende koll. Sådant var dock för komplicerat för M&M och senare Wegman.
  ”Nu blev det en koll ändå till slut och den visade ju omfattande fel i arbetet, så de ”glada amatörerna” var helt överlägsna Manns egen team”
  Nej ,det visades inte på några omfattande fel i hockeyklubban, trots att de glada amatörerna som du okritiskt tror på hävdade det. Däremot visades på omfattande fel i M&M:s kritik. Speciellt McKitrick har ju kommit med en del roande inlägg som hans och Essex förvirrade diskussion om medelvärden. Klarar man inte av att ta medelvärde mellan två tal skall man nog hålla sig borta från vetenskap:
  http://scienceblogs.com/deltoid/2004/05/20/mckitrick3/

 22. Christopher E

  #21 Thomas P
  Jaha, ämnesbyte till medelvärdeen för att slippa diskussionen… kunde just tro det.
  Jo, det var omfattande fel i MBH. MWP fanns i datat de använt men MBH lyckades trolla bort den.
  Det spelar ingen roll om datat fanns på annat håll, poängen var att se vad de gjort med datan. Det visade vara en hel del. Bitar saknades, körsbärsplockning med start- och slutdatum , datasekvenser upprepades i samma serie osv. Allt detta är fel som uppdagades innan vi kommer in på diskussionen om PC-statistikmissen, den kom sedan.
  Läge att påminna om hur kurvan skulle sett ut utifrån angivna data om inte MBH klantat sig/fuskat?:
  http://www.intellectualtakeout.org/sites/www.intellectualtakeout.org/files/imagecache/chart_content/chart-graph/Mann%20Hockey%20Stick%20and%20Corrected%20Version%20overlayed.png
  http://climateaudit.files.wordpress.com/2005/09/mcintyre.mckitrick.2003.pdf
  Hockeyklubban är verkligen självdestruktiv att försvara, hur ont det än gör att de nedrans skeptikerna fick rätt… igen.

 23. Thomas P

  Chirsopher #22 Den där ”korrigerade” kurvan du länkar till är om man gräver lite djupare bara bevis på att M&M inte förstod vad de höll på med, speciellt inte i den där artikeln i E&E där de inte heller utsattas för någon praktisk peer review som kunde sålla bort värsta tabbarna. Så här ett decennium efteråt är det jobbigt att hitta alla diskussioner som hölls vid tillfället, men prova och försök gå tillbaka på bloggar från båda sidor, inte bara dina favoritförnekare!

 24. Så Thomas, du har alltså läst på dina favoritbloggar att M&M hade fel och inte visste vad de pratade om?
  Och det har vi ditt ord på och deras då får vi förmoda.
  Men för säkerhets skull kastar du in E&E som ’argument’ också.
  Frågan är väl kanske hur du kan avgöra så mycket och vem som är så kompetent och även dennes motiv från den avlägsna sidolinjen? Framför allt hur du gör för att avgöra att Mann är så kompetent och hederlig. Vad jag har sett ljuger karln reflexmässigt så fort han får en mikrofon stucken under näsan. Killen kan ju inte ens att avhålla sig från att ljuga i domstolsinlagor där han framställer sig som Nobelpristagare.
  Det är ju nästan lite Gunbo över det hela. Han vet också saker utan att begripa eller ens ha sett dem.
  Nu har jag inte sett eller ens en aning om vad du nu säger skulle vara så grava fel i M&M. Men jag vet vad sådana betygelser från dig brukar vara värda. Jag vet också att du inte ens kan läsa enklare kritik av M&M och deras matematikbehandling korrekt. (Jag vet tex inte hur många ggr du felaktigt återgett DeepClimates kommentarer om .. ja ngt annat faktiskt)
  Jag skulle därför bli väldigt förvånad över ifall du verkligen (som du antyder) skulle ’grävt lite djupare’. Du är den som normalt lägger benen på ryggen så fort man gräver i några av dina påståenden och bara kollar vad dina källor faktiskt säger.. Gissningsvis har du läst på Real Climate att om man bara selekterar, trunkerar och centrerar på det sättet Mann gjorde så får man ngt som fortf ligger nära Mann. Dvs väsentligen ’Goddag Ysxskaft’ som så ofta.
  Kanske smart av dig att inte ange några källor …Speciellt när man hävdar att där skulle vara ”bevis på att M&M inte förstod vad de höll på med” …

 25. Sen vet jag inte vad ’förnekarblogg’ ens skulle kunna vara. Speciellt inte i sammanhanget här, där Manns tvivelaktiga förmåga som ’forskare’ avhandlats. Begreppet är ett idiotord, och vad jag har sett används det enbart av folk som inte kan argumentera bättre för sin position ..

 26. Christopher E

  #23 Thomas P
  Jag behöver inte läsa några bloggar alls, felen i MBH är publicerade. Men jag misstänker att det är bloggläsande som gjort dig till självpåtagen försvarare av det oförsvarbara?
  Det må vara att ingen journal med peer review tog in M&M:s ursprungliga kritik, men det spelar mindre roll, eftersom de till skillnad från Mann är öppna med data och metoder.
  MBH däremot må vara ”granskad”, men det stoppade tydligen inte de grova tabbarna där, så det säger kanske vad review ibland är värd. Pal review?
  Men om nu tidskriften är viktigare för dig än innehållet, så publicerade M&M sin andra kritiska artikel mot klubban i samma tidskrift som MBH publicerat sina klubbor.

 27. Thomas P

  Christopher #26 ”Men om nu tidskriften är viktigare för dig än innehållet, så publicerade M&M sin andra kritiska artikel mot klubban i samma tidskrift som MBH publicerat sina klubbor.”
  Den enda artikel M&M publicerat i en seriös tidskrift var i GRL, MBH publicerade i Nature.
  Vad M&M gjorde i den där ”korrigerade” kurvan var bara att ta alla missuppfattningar de hade om hur MBH:s data skulle användas och sammanställde dessa i en uppenbart och avsiktligt orimlig figur. Här en beskrivning av MBH själva:
  http://www.climateaudit.info/pdf/mann/EandEPaperProblem.pdf

 28. Ingemar Nordin

  Thomas #21: ”Nej ,det visades inte på några omfattande fel i hockeyklubban”
  Förstår ni nu varför Thomas dessvärre måste klassificeras som ett troll? Det enda han är ute efter är att uttala uppenbart felaktiga provokationer vid sidan av ämnet som motståndaren känner sig tvungen att besvara. På så sätt kan de trasa sönder varje diskussionstråd så att de utmynnar i ett meningslöst munhuggande när saken redan är avgjord. Trollet ifråga skrattar åt er. Han har redan nått sitt syfte.
  Motstrategin är mer av typen: Är du fortfarande anti-semit? Ägnar du dig ofta åt pedofeli?

 29. Thomas #3,
  ”Avsikten med MBH:s artikel var ju inte ens att sammanställa en temperaturkurva för norra halvklotet utan att rekonstruera regionala variationer, medelvärdet var mer något man slängde till i sluttampen när man ändå hade data. I någon mån hittar du ju även MWP och LIA i hockeyklubbans lutande skaft, bara inte lika dramatiskt som i en del andra rekonstruktioner.”
  Kanske var det så, Mann har ju i sin bok framhållit att han var mycket försiktig med att dra slutsatser om vad hockeyklubban faktiskt visade. Men den som verkligen satsade på hockeyklubban och gjorde reklam för den och förmodligen marknadsförde en egen tolkning var ju John Houghton:
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/12/27/mellandagsrepris-allas-var-mann/
  Om man får tro på vad Mann skriver i sin bok så blev hockeyklubban föremål för en verkligt övertalande reklamkampanj och det stämmer med min egen upplevelse av det hela. Om man får skämta lite så kommer man att tänka på följande visa av Olrog som var populär när jag var i tonåren:
  http://www.youtube.com/watch?v=BsnTiiAZYfU

 30. Thomas P

  Ingemar #28 Jo, jag minns att du provat det där med att kalla mig antisemit. Du verkar ute efter att agerar troll på din egen blogg vilket är något originellt, men det finns säkert någon strategi bakom.

 31. Jarek Luberek

  #21: TomasP
  ”Speciellt McKitrick har ju kommit med en del roande inlägg som hans och Essex förvirrade diskussion om medelvärden. Klarar man inte av att ta medelvärde mellan två tal skall man nog hålla sig borta från vetenskap:
  http://scienceblogs.com/deltoid/2004/05/20/mckitrick3/
  Jag ser att någon undre gräns för debattnivån tillämpas inte här. M&M var duktiga nog att identifiera svagheterna med metoden som MBH98/99 använder när man inte korrekt beräknar variansen (genom att centrera en på del av data), eller snarare väljer att inte beräkna den på ett korrekt sätt och dessutom inte berättar det i artikeln. En förändring av den karaktären borde åtföljas av en detaljerad diskussion av dess konsekvenser.

 32. Pär Green

  30 Thomas P 2014/03/10 kl. 19:32
  ”men det finns säkert någon strategi bakom.”
  Och det tycks ha gått dig helt förbi!
  Kan du inte trolla till ett svar på vad Rajendra Pachauri framför?
  THE UN’s climate change chief, Rajendra Pachauri, has acknowledged a 17-year pause in global temperature rises, confirmed recently by Britain’s Met Office, but said it would need to last ”30 to 40 years at least” to break the long-term global warming trend.
  Dr Pachauri, the chairman of the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change, said that open discussion about controversial science and politically incorrect views was an essential part of tackling climate change.
  Men han kanske ljuger?

 33. Ingemar Nordin

  Thomas #30,
  ”Du verkar ute efter att agerar troll på din egen blogg vilket är något originellt”
  Jo, du har en poäng i att min kommentar är OT. Men eftersom du kör med den OT-tekniken så fort ämnet inte passar dig så kanske jag kan vara förlåten om jag kommenterar din debattstil. Jag kan förstå att du tycker att det är jobbigt att den är så enkel att avslöja. Men som ansvarig för bloggen tycker jag ändå att jag har en viss rätt att påtala den. Du, och andra AGW-kramare, försöker alltid med ad hominem-angrepp mot de klimatforskare som har en annan mening. Tim Ball är trots allt, och till skillnad från dig, en utbildad klimatolog.

 34. Christopher E

  #23
  ”att M&M inte förstod vad de [MBH] höll på med”
  Jag skulle vilja avsluta det här sidospåret i diskussionen med att konstatera:
  Problemet för klubbans skapare var väl snarare att M&M förstod precis vad de egentligen höll på med. 😉

 35. Slabadang

  Klimatmodeller !
  På GWPF så kritiserar N Lewis Shindels senaste ” beräkning” av klimatkänsligheten. Läser vi texten så är det en mycket bra guide som gör att vem som helst förstår hur man kan ”ratta in” värden efter behag i modellerna. Skit in skit ut eller GIGO på Engelska. Hur dessa körningar med inställningar efter behag och dessutom utan redovisning för motiven till valda inställningar går till bevisar detta till ertappad ren pseudovetenskap som har exakt NOLL bevisvärde..
  Text
  As with most papers by establishment climate scientists, no data or computer code appears to be archived in relation to the paper. Nor are the six models/model-averages shown on the graphs identified there. However, useful model-by-model information is given in the Supplementary Information. I was rather surprised that the first piece of data I looked at – the WM-GHG (well-mixed greenhouse gas) global forcing for the average of the MIROC, MRI and NorESM climate models, in Table S2 – is given as 1.91 W/m², when the three individual model values obviously don’t average that. They actually average 2.05 W/m². Whether this is a simple typo or an error affecting the analysis I cannot tell, but the apparent lack of care it shows reinforces the view that little confidence should be placed in studies that do not archive data and full computer code – and so cannot be properly checked.
  The extensive adjustments made by Shindell to the data he uses are a source of concern. One of those adjustments is to add +0.3 W/m² to the figures used for model aerosol forcing to bring the estimated model aerosol forcing into line with the AR5 best estimate of -0.9 W/m². He notes that the study’s main results are very sensitive to the magnitude of this adjustment. If it were removed, the estimated mean TCR would increase by 0.7°C. If it were increased by 0.15 W/m², presumably the mean TCR estimate of 1.7°C would fall to 1.35°C – in line with the Otto et al (2013) estimate. Now, so far as I know, model aerosol forcing values are generally for the change from the 1850s, or thereabouts, to ~2000, not – as is the AR5 estimate – for the change from 1750. Since the AR5 aerosol forcing best estimate for the 1850s was -0.19 W/m², the adjustment required to bring the aerosol forcing estimates for the models into line with the AR5 best estimate is ~0.49 W/m², not ~0.3 W/m². On the face of it, using that adjustment would bring Shindell’s TCR estimate down to around 1.26°C.
  Additionally, the estimates of aerosol forcing in the models that Shindell uses to derive the 0.3 W/m² adjustment are themselves quite uncertain. He gives a figure of -0.98 W/m² for the NorESM1‑M model, but the estimate by the modelling team appears to be -1.29 W/m². Likewise, Shindell’s figure of -1.44 W/m² for the GFDL-CM3 model appears to be contradicted by the estimate of -1.59 W/m² (or -1.68 W/m², dependent on version), by the team involved with the model’s development. Substituting these two estimates for those used by Shindell would bring his TCR estimate down even further.
  In any event, since the AR5 uncertainty range for aerosol forcing is very wide (5–95% range: -1.9 to -0.1 W/m²), the sensitivity of Shindell’s TCR estimate to the aerosol forcing bias adjustment is such that the true uncertainty of Shindell’s TCR range must be huge – so large as to make his estimate worthless.
  I’ll set aside further consideration of the detailed methodology Shindell used and the adjustments and assumptions he made. In the rest of this analysis I deal with the question of to what extent the model simulations used by Shindell can be regarded as providing reliable information about how the real climate system responds to forcing from aerosols, ozone and other forcing components.

 36. Slabadang

  När bara de äldsta väderstationerna används som underlag!
  Stilbs för en tsunami på sin tempseriekritiska vettenkvarn. 🙂 Det finns en ny kategori mätstationer utvalda i USA”DayRec” där kravet är att de skall ha mätserier på minst 100 år. Totalt är det 424 st som kvalificerat sig. Håll i kepsen och ha nära till syrgasen när du tar del av resultaten av antalet MAX/MIN sedan 1911.
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/03/clip_image0042.png
  Jahaja ??? å så har vi klimataktivisten Hansen på GISS redovisning :
  http://wattsupwiththat.com/2009/06/28/nasa-giss-adjustments-galore-rewriting-climate-history/
  Jag vet inte men GISS tillhör ju NASA och Hansen kanske har mätt temperaturen i nåt USA som ligger på en annan planet?

 37. Slabadang

  Till och med inom den ”eniga” klimatvetenskapen så hittar de Solen som faktor!
  Abstract:
  There were several centennial-scale fluctuations in the climate and oceanography of the North Atlantic region over the past 1,000 years, including a period of relative cooling from about AD 1450 to 1850 known as the Little Ice Age1. These variations may be linked to changes in solar irradiance, amplified through feedbacks including the Atlantic meridional overturning circulation2. Changes in the return limb of the Atlantic meridional overturning circulation are reflected in water properties at the base of the mixed layer south of Iceland. Here we reconstruct thermocline temperature and salinity in this region from AD 818 to 1780 using paired δ18O and Mg/Ca ratio measurements of foraminifer shells from a subdecadally resolved marine sediment core. The reconstructed centennial-scale variations in hydrography correlate with variability in total solar irradiance. We find a similar correlation in a simulation of climate over the past 1,000 years. We infer that the hydrographic changes probably reflect variability in the strength of the subpolar gyre associated with changes in atmospheric circulation. Specifically, in the simulation, low solar irradiance promotes the development of frequent and persistent atmospheric blocking events, in which a quasi-stationary high-pressure system in the eastern North Atlantic modifies the flow of the westerly winds. We conclude that this process could have contributed to the consecutive cold winters documented in Europe during the Little Ice Age.
  Vad händer med Arktis isar de närmsta åren?