"Typisk förnekelseblogg där hon hackar på allt och alla"

Jag har fått min första officiella recension, författad av Strutsen luktar bensin.

The Climate Scam
Författare: Maggie Thauersköld
Psevdonym: Inga Dogmer förekommer ibland
Läsförståelse: Lätt
Vetenskaplig nivå: Saknas
Saklighet: I allmänhet saklig. Uttrycker dock ofta starka åsikter utan faktabakgrund. Manipulativ.
Länkar : The climate scam samt Inga Dogmer
Kommentar:Redan i underrubriken utrycker Thauersköld åsikten naturen, inte människan, styr klimatet. Hon presenterar inga bevis för detta påstående. Hon lägger inte ens fram en teori. Bloggen är en typisk förnekelseblogg där hon hackar på allt och alla som har fel åsikt om klimatförändringen. Hon blandar också med missledande inlägg där Thauersköld tolkar rappporter och artiklar i media, så att de passar hennes åsikt.

Signaturen ”kihlen” berättar att han/hon har börjat läsa många skeptikers bloggar sen han/hon började blogga själv. En sak som ”kihlen” reagerar över är att vi på den andra sidan väldigt ofta väljer att vara anonyma eller använder fejkade namn. Som exempel framför ”kihlen” följande:

Frode Karlsson ångar på med utropstecken i varje mening. Namnet är fejk.
Bo Björklinge uttalar sig possitivt till att bygga ett enormt köpcenter någon mil utanför uppsala på UNT debatt. BB är ju fyndigt men fegt.
Skeptikerns blog Klimatbluffen. Helt anonym.
klimatbluffen.se hänvisar till en emailadress som går till eqdatagroup.com. Denna domän finns inte. eqdatagroup.se finns men toppdomänen är tom. Inga namn anges i bloggen.

 

 

”Kihlen” misstänker att många skeptiker är helt enkelt en och samma person. Eller så oseriösa att de inte vågar lämna ut sitt namn.
Jag kan inte svara för ovannämnda blogginnehavare. Själv har jag inget emot att synas med mitt namn. Jag står för vad jag tycker. Att jag ses som manipulativ är väl snarast att betrakta som en komplimang. Det innebär i varje fall att mitt budskap går fram.
Tyvärr har jag inte lyckats ta reda på vem som står för signaturen ”kihlen”. Uppenbarligen är personen oseriös. 🙂
Uppdatering: Tack vare signaturen L vet vi nu följande. ”kihlen”heter Markus Kihlén. Han bor i Uppsala och jobbar på Ericsson. Han tycker om foto, motorcyklar, skidåkning och andra utomhusaktiviteter.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Strutsen verkar ha fått allt om bakfoten – eller vill han/hon inte se ? Vissa personer har sin religösa tro.
  Citat: ”[maggie påstår]….att naturen, inte människan, styr klimatet. Hon presenterar inga bevis för detta påstående. Hon lägger inte ens fram en teori…. ”
  Vadå ? Det är ju (vetenskapsmannen ?) Al Gore och likasinnade som framför en teori – eller snarare en hypotes. Hittills har man inte kunnat urskilja någon mänsklig påverkan via ”fossil koldioxid” på det globala klimatet. Alla påståenden om detta saknar vid närmare betraktelse vetenskaplig grund.
  Vi har alltid haft klimatförändringar – de finns dokumenterade på många olika sätt, och har lämnat olika spår efter sig. I modern tid har vi mestadels haft en uppvärming sedan en kallperiod som slutade på 1600-talet. Trenden sen 1998 är om något svagt nedåtgående temperaturmässigt.

 2. L

  http://www.kihlen.se/index.html

 3. erik

  Att folk med skeptiska åsikter om klimathotet vill vara anonyma tycker inte jag är så där jättemärkligt med tanke på vilka metoder som en del miljöaktivister är beredda att ta till för att få fram sitt budskap, tänker då på asfaltsindianerna som vandaliserar privat egendom samt terrorister som verkar i ”miljöns namn” och bland annat slog sönder arbetsmaskiner i bygget av södra länken i Sthlm…

 4. Peter

  Hahaha.. ”förnekelseblogg”.. har killen inget annat att komma med?
  Ungefär lika sakligt som Karin Bojs lät när hon sågade ”The Great Global Warming Swindle”.. 🙂

 5. Peter Stilbs

  erik – jo – jag har haft mina funderingar själv, efter ett antal medieinlägg, föredrag och TV-framträdanden. Men jag kan heller knappast dölja mig längre. Taktiken från de mest extrema är allmän smutskastning, avsiktlig tystnad och att allmänt inte väcka uppmärksamhet mot att det växer sig allt starkare en allmän insikt om att IPCC, Al Gore och likasinnade pratar strunt. Drivkrafterna varierar, och fordrar en väsentligt längre utläggning, som vi kan lämna därhän.

 6. Jag tycker att det finns en poäng i att blogga under pseudonym. Jag tycker att man ska väga argumentens tyngd utifrån vad som skrivs snarare än vem som skriver det, men kan hålla med om att det är synnerligen korkat av kilen att anklaga er för att vara fega när han själv är anonym. Dessutom är kilen själv lika manipulativ och kategorisk i sin kritik av era bloggar…
  Jag håller dock med honom på en punkt:
  ”Redan i underrubriken utrycker Thauersköld åsikten naturen, inte människan, styr klimatet. Hon presenterar inga bevis för detta påstående.”
  Det är vad som ursprungligen retade mig med den här bloggen eftersom det är ett mycket kontroversiellt och med största sannolikt helt felaktigt påstående!
  Att hävda något sådant har inte med vetenskap att göra utan är ett rent filosofiskt påstående där man helt frikopplar människan från naturen.
  Samtidigt måste jag medge att det också var det som fick mig att läsa nogrannare på bloggen till skillnad från andra klimatskeptiska bloggar 🙂

 7. L

  Som devis tycker jag att underrubriken fungerar bra, eftersom alarmisterna ger intryck av att människan STYR klimatet. I kombination med att vi ska kunna ”klimatkompensera” vårt leverne blir koldioxid-teorin ganska ihålig för dom som försöker tänka själva. Att människans olika aktiviteter kan PÅVERKA klimatet, framförallt lokalt, är en helt annan fråga.

 8. Christopher E

  Det är en underlig tid vi lever när det är kontroversiellt att skriva att naturen styr klimatet…
  Och inte utesluter den frasen heller att människan kan påverka i mindre skala… men att vi skulle styra, det finns det inget som tyder på.

 9. Ingvar Leion

  Den som skriver om strutsen och bensin anser uppenbarligen att ägget kom före hönan. Vederbörande vill ju ha bevis för att naturen och inte Människan styr klimatet. Men nog kom väl det i förhållande till Människan avsevärt äldre klimatet (hönan) före Människan (ägget). Det är ju motsatsen som skall bevisas, att Människan styr klimatet.

 10. Som Christopher E är inne på så är det naturligtvis så att människan också påverkar klimatet.
  Att säga att ”naturen styr klimatet” är lika fel som att säga ”människan styr klimatet”. Sanningen är förmodligen att BÅDE människan OCH ”naturen” PÅVERKAR klimatet. I vilken grad och med vilka konsekvenser kan givetvis diskuteras. Samtidigt råder naturligtvis det omvända – BÅDE ”naturen” och klimatet påverkar människan. Och det är ju just det som är hela kärnan i problemet.
  Men som vi diskuterade i någon annan tråd så är det inte så enkelt att människan behöver påverka majoriteten av klimatet för att sätta ekosystemens nuvarande balans helt ur spel. Precis som i mitt tidigare exempel med Östersjön kan det räcka att människan påverkar med någon enstaka procent för att det ska få katastrofala följder för ekosystemen – och i förlängningen vår levnadsmiljö.
  Om man godtar växthuseffekten som teori så finns det starka skäl att anta att människan påverkar klimatet i en såpass stor grad att vi bör vara mycket vaksamma för vilka konsekvenser det kan ge på lång sikt. Det finns belägg för att CO2-halten har ökat ovanligt kraftigt i atmosfären de senaste 100 åren och det är i sig skäl nog till att ta frågan på allvar.
  Att argumentera med ”naturen” och ”naturligt” som argument är mycket bedrägligt och bör undvikas, eftersom det i sig är fenomen och idéer som är ständigt föränderliga.

 11. L: att klimatkompensera tycker jag också är tvivelaktigt. Det är ungefär som att skänka en 100-lapp om året till Amnesty för att man har dåligt samvete för att man tjänar pengar på fonder som investerar i diktaturer (t.ex. Kina eller Burma).
  Jag klimatkompenserar inte själv, utan ser till att undvika alternativ där det skulle ”behövas” eftersom det är det enda sättet att åstadkomma en riktig förändring. Man kan inte kräva att andra ska ändra sig om man inte först ändrar på sig själv – och därför är klimatkompensation hyckleri!

 12. L

  Själv är jag inte övertygad om att koldioxidutsläppen styr någonting, möjligen ger någon tiondels grad uppvärmning. Men vi förändrar naturen på många olika sätt, både genom urbanisering och förändrad markanvändning. Inte minst skövlingen av regnskog som påverkar monsunregnen och därmed klimatet. Utsläpp av partiklar har alltid påverkat klimatet, vare sig det är från vulkaner eller mänskliga aktiviteter som uppvärmning, energiproduktion, transporter eller som nu senast, etanoltillverkning i Brasilien. Så visst påverkar vi genom vår påverkan på naturen, men att tro att vi ska kunna kontrollera klimatet genom minskade koldioxidutsläpp verkar vara ett naivt försök från våra politiker att beskatta och detaljkontrollera oss. Man kan använda det gamla uttrycket att om något verkar vara för bra för att vara sant, är det troligen inte sant.

 13. Du har rätt i att vi förmodligen aldrig kommer att kunna kontrollera klimatet. Däremot kan vi förmodligen minska vår klimatpåverkan.
  Jag tycker inte att det är naivt av politiker att beskatta eller reglera vår klimatpåverkan. Du förnekar ju att en sådan ske i betydande omfattning, och då är det naturligtvis svårt att diskutera det, men om man tar människans miljöpåverkan i stort så tycker jag att man har all rätt att genom rättsstaten försöka reglera på olika sätt så att ingen människa använder sin fria vilja till att förstöra möjligheterna för andra människor. Det är enligt mitt synsätt lika självklart som att vi ska bevara äganderätten och rättsstaten för att kontrollera att ingen människa använder sin fria vilja till att gör våld på någon annan människa eller dess egendom! Jag tycker dock att det är beklagligt att liberaler i allmänhet missar den biten, och fortfarande ofta tycker att människor har rätt att utöva förödande påverkan på miljön enbart för att de t.ex. äger marken.

 14. L

  Tharand, jag pratade bara om fenomenet koldioxidutsläpp som kassako för politiker och andra påskyndare. Miljöfrågor är något helt annat.

 15. Christopher E

  För att sätta saker i perspektiv; när jag skrev att människan påverkar klimatet, menar jag liksom L att det är obetydligt. Än så länge är det inte ens möjligt att fastställa någon påverkan, även om det inte helt kan uteslutas. Kom ihåg att det talas om högst ett par tiondels grad, antagligen mindre, sedan början på 1900-talet.
  Jämför det med naturens egna svängning på 20 grader celsius i längre perspektiv. Eller jämför ett eller par hundra ppm CO2 med naturens variation på flera tusen ppm. Vem som styr (mest) är rätt uppenbart.
  Klimathotsförespråkare har alltid velat undvika att tala om naturliga förändringar, trots att förändring är det som ÄR naturligt. Det är lätt att förstå varför .
  Precis som L skriver är påverkan på naturen från andra mänskliga aktiviteter mycket större än en obetydlig klimatpåverkan. Inte för att det oroar mig, men jag konstaterar i likhet med allt fler att hysterin runt ”klimathotet” har ganska lite med naturvård att göra, utan med ideologi och beskattning genom att komma åt grundvalen för vår civilisation, energin.

 16. Thomas

  Belysande var att när jag på den engelska bloggen frågade vad som skulle kunna övertyga maggie om att antropogen global uppvärmning är ett problem blev svaret så småningom ”There is little you can say that can convince me. ” Trots att hon saknar vetenskapliga kunskaper har hon redan bestämt sig, det är monolog inte dialog som gäller.

 17. L

  Thomas, möjligen kan du tolka det som att det är dig hon inte tror på. Och jag måste säga, om du verkligen satt inne med svaret borde du ha klämt fram med det för länge sen…? Mig veterligt finns ingen övertygande beskrivning av koldioxid-teorin och dess konsekvenser. Men om du känner att du har svaret, fram med det..!