Skeptikern

Tack till Klimatsvammel och Klimatbluffen!

För ett par veckor sedan meddelade recon att han stänger ner sin blogg Klimatsvammel. Klimatsvammel har funnits ungefär lika länge som The Climate Scam och är onekligen välkänt för många av er. Det är naturligtvis mycket tråkigt att bloggen nu läggs ner. Å andra sidan har jag full förståelse för hur recon känner sig. Jag   →

"Typisk förnekelseblogg där hon hackar på allt och alla"

Jag har fått min första officiella recension, författad av Strutsen luktar bensin. The Climate Scam Författare: Maggie Thauersköld Psevdonym: Inga Dogmer förekommer ibland Läsförståelse: Lätt Vetenskaplig nivå: Saknas Saklighet: I allmänhet saklig. Uttrycker dock ofta starka åsikter utan faktabakgrund. Manipulativ. Länkar : The climate scam samt Inga Dogmer Kommentar:Redan i underrubriken utrycker Thauersköld åsikten naturen,   →