TT förvillar om värmen i maj

TT skriver (18:e juni) följande om majvärmen:

Nu i juni börjar klimatforskarna få lite perspektiv på hur varm maj egentligen var. Och resultaten är exceptionella. I Stockholm låg medeltemperaturen på 16,1 grader – något som statistiskt sett bara händer tre gånger på en miljon år.

Artikeln går att hitta i de flesta större tidningar/medier. Men i tex Uppsala Nya Tidning (här) har man även tagit med en tabell över temperatur-rekorden.

En seriös klimatforskare skulle aldrig använda sig av temperaturserien från Stockholm. Självklart får vi temperaturrekord i denna stad som har växt sig till en miljonstad under de senare årtiondena. Mats Zetterberg skrev ett utmärkt inlägg för några veckor sedan om maj-värmen i Uppsala (här), och det är uppenbart att majtemperaturerna rent generellt inte har stigit om man mäter temperaturen utanför städerna. Nedan listar jag top-10-listan för medeltemperaturen i maj för Uppsala. Temperaturen har alltså justerats efter F18/Uppsala flygfält från 1950-talet och framåt för att få bort urbaniseringseffekterna.

Uppsala topp-10 för maj:

1 2018 14,21
2 1801 14,01
3 1798 13,35
4 1726 12,85
5 1937 12,53
6 2013 12,39
7 1921 12,38
8 1992 12,22
9 1993 12,09
10 1865 12,02

I tidningsartikeln listar de Uppsala med en temperatur på 16,1 grader, vilket måste komma från någon mätstation inne i staden. Och eftersom de vill visa att temperaturen är orimligt hög tar de naturligtvis detta värde helt okritiskt.

Nedan har jag plottat ett histogram med tillhörande normal-fördelning för maj-temperaturen:

Histogram över maj-medeltemperaturen för Uppsala. Den röda linjen är motsvarande normalfördelning.
Histogram över maj-medeltemperaturen för Uppsala. Den röda linjen är motsvarande normalfördelning.

Nu är jag inte helt säker på att man kan anta att temperatur-variationerna är normalfördelade. Kanske kan någon av våra duktiga läsare/kommentatorer reda ut detta. Men om man antar att temperaturen är normalfördelad blir sannolikheten 0,16% för att 2018-års-majvärme eller högre skulle inträffa igen, dvs det skulle inträffa en gång var 625:e år. Majvärmen var naturligtvis ovanlig men ändå inte osannolik.

Att maj-värmen skulle vara något exceptionellt och bara inträffa några gånger på en miljon år är alltså ren fake news från TT. Och ingen av de stora tidningarna som tagit in artikeln ställer några kritiska frågor.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Joachim

  Journalistkåren ställer inga frågor som skulle kunna ”missgynna” sitt parti. Speciellt nu när partiet ska räddas kvar i riksdagen till varje pris.

 2. Björn

  Ovanliga vädersituationer kommer att bli vanligare med en svalare stratosfär. Orsaken är solens minskande UV som orsakar en förändrad atmosfärisk cirkulation. Cirkulationsrubbningen medför att gränsen mellan Arktisluft och varmare söderifrån, migrerar. Journalisterna och andra måste börja lära sig att det är solen som styr väder och vind och inte CO2 eller dess numera alias, ”klimatförändringarna”.

 3. tty

  Klimatdata är i regel inte normalfördelade. Normalfördelning förutsätter att värdena är oberoende och identiskt distribuerade. Det senare villkoret är i regel uppfyllt men däremot inte det första eftersom klimatvariabler nästan undantagslöst är mer eller mindre autokorrelerade, d v s ett mätvärde i en tidsserie är inte oberoende av närliggande värden. Detta är ett av de vanligaste (men ingalunda det enda) statistiska felsluten inom ”klimatvetenskapen”.

  Att tala om rekurrenstider om miljontals år är dessutom absurt med tanke på hur mycket klimatet varierar. För 12,000 år sedan var majtemperaturen i Stockholm och Uppsala under noll grader eftersom båda var täckta av inlandsis. Enligt ovanstående normalfördelningsresonemang skulle detta inte ens ha inträffat en enda gång under universums hittillsvarande livstid, men det har i verkligheten varit det normala den senaste miljonen år.

  Det är f ö också värt att komma ihåg att det var mer än tre grader varmare än nu sommartid i åtminstone norra Sverige under den postglaciala värmetiden för ca 10000 år sedan. Jag erinrar om Leif Kullmans senaste opus:

  https://www.researchgate.net/publication/324991910_Further_Details_on_Holocene_Treeline_GlacierIce_Patch_and_Climate_History_in_Swedish_Lapland

 4. Lasse

  Gissar att antalet soltimmar också var rekordhögt samtidigt som regnet inte föll-rekordtorka.
  Klimat eller väder?
  Juni fortsätter med sol och torka.
  Klimat eller väder?

 5. Lars-Eric Bjerke

  Magnus Cederlöf,

  Vad gäller fördelningen ser dina temperaturvärden hyfsat normalfördelade ut. Medelvärdet för majtemperaturen ett år är väl också någotsånär oberoende av värdena åren före och efter., men att dra för stora slutsatser om ”svansarna” i alla typer av fördelningar kan ofta vara tveksamt.

 6. mats persson

  #4 Ja enligt SMHI var det rekord i antalet soltimmar för Maj månad och också ett rekord oavsett månad på året. i allafall i Stockholm
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/maj-2018-meteorologi-1.134781

  ”Stockholm blev det inte bara den soligaste maj utan även den soligaste kalendermånaden någonsin oavsett månad. I Stockholm har man mätt solskenstiden sedan 1908”.

  Den enda månad som kunnat mäta sig med årets maj är juli 1994.. och då vet ju att hur varm denna månad också var samt att Sverige då tog brons i VM i fotboll.. Synd då att inte VM i Ryssland gick i Maj månad .. då hade vi kanske ”grävt guld i Ryssland” givet en korrelation mellan svensk fotbolls framgångar och antalet soltimmar.

  I övrigt är det också intressant att Juni månad tycks blir kallare än Maj månad i delar av Norrland
  https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/juni-kyligare-an-maj-i-delar-av-vastra-norrland-1.137080
  Enligt SMHI händer det mycket sällan, så vädret är minst sagt intressant i dessa tider.

  För övrigt så har också delar av Norrland , främst inlandet och fjällkedjan, detta år haft medeltemperaturer som legat kring eller till och med under perioden 1961-1990.

  Vet att det också gällde förra året då Maj o Juni var kall i Norra Sverige.. med mycket snö. Det vore intressant att veta ifall detta också påverkat de glaciärer vi har i Sverige.. Har de uppvisat en tillväxt eller har de minskat under de senaste åren. Min gissning vore att glaciärerna ökat i storlek men jag hittar inga data om detta.. kanske någon annan på detta forum har koll på detta.

 7. Bra TTY mfl. Självklart är inte normalfördelningen applicerbar om det finns en underliggande trend. Och när det gäller klimatet verkar det alltid finnas en underliggande trend av någon (oklar) orsak. Istiderna är ju ett typexempel på det.

 8. Kristian Fredriksson

  Förvillelsen när det gäller detta är inte så mycket att det var rekordvarmt i Stockholm, Östersund eller Sverige som helhet i maj utan att det skulle ha något med en global uppvärmning att göra.

  Avvikelsen från det normala var störst i Östersund i maj månad enligt UAH och det ser vi också på den glob de publiserade över temperaturerna i maj. De senaste sju månaderna har avvikelsen från det normala för jordens medeltemperatur sjunkit med 0,45 C enligt samma källa, så tvärt om vad som försöker påskinas ser vi just nu en kraftig global nerkylning. Så visst är bedrägeriet stort här. Det skall ha varit 4,9 C varmare än normalt i Östersundstrakten i maj enligt UAH ifall någon nu inte kände till detta.

  https://www.nsstc.uah.edu/climate/2018/may2018/MAY%202018.png

 9. Thomas Wihlborg

  När det är varmare är det klimatkatastrof, när det är kallare är det bara väder.

 10. Björn

  Kristian Fredriksson [8], Ja, den länkade temperaturkartan ger ju ett visst perspektiv. Folk tycks inte förstå att vår del av värden är mycket liten i förhållande till hela jordens yta och om det är varmt här måste det av naturliga skäl vara kallare någon annan stans. Media strör omkring sig fördummande och infantiliserande omdömen med hjälp av mantrat ”klimatförändringarna”. Även de s.k TV-meteorologerna uppträder också på ett fjantigt och flamsigt sätt. Väder och vind är som det är och blir inte annorlunda genom ett infantiliserande språk.

 11. jensen

  Lövin/SMHI
  Blind leder blind. Bägge faller i gropen.

  http://notrickszone.com/2018/06/29/software-expert-exposes-30-years-of-totally-messed-up-climate-forecasts-embarrassing-nasa-scientists/

 12. Peter Stilbs

  Senaste prognos från yr.no säger över 30C i slutet av nästa vecka i Stockholmsområdet

 13. tty

  #7

  ”Självklart är inte normalfördelningen applicerbar om det finns en underliggande trend.”

  Ja och nej. Normalfördelade slumpvisa data har oftast en trend om man analyserar dem, men den kan förväntas vara liten om inte antalet datapunkter också är litet.

  Sedan är det värt att notera att om man gör en linjärregression för att få fram en underliggande trend ur data så är ett av antagandena att spridningen runt den linjära trendlinjen är slumpmässig och normalfördelad. Om inte kommer linjärregressionen att ge ett felaktigt resultat. Hur ofta tror du att man kollar att residualerna verkligen är (någorlunda) normalfördelade?

 14. Evert Andersson

  TT:s klimatartiklar ska man se noga upp med. För ett par dagar sedan publicerades en artikel om biljonkostnader vid stigande havsnivå på en meter. Artikeln angav att larmrapporten från SMHI bedömde det som sannolikt.
  Eftersom summa landhöjning och nivåhöjning tar ut varandra hos oss har nivån sjunkit 3 cm sedan 1890. Även det information från SMHI. Så då ska alltså havsnivåökningen femdubblas och landhöjden upphöra från och med nu?

 15. Gunnar Strandell

  Evert Andersson #14
  Jag har uppfattat att när det gäller klimat och havsnivåhöjning följer och rapporterar SMHI vad som predikteras globalt och gärna pekar på värsta tänkbara utfall. Landhöjning tillhör inte deras kompetensområde och tas därför inte med i projektionerna. Geologer studerar landhöjning och klimatets påverkan på havsnivå tillhör inte deras kompetensområde.

  Den praktiska konsekvensen blir att man överlåter till politiker att ta beslut utifrån den ideologi man företräder.

  Sjöfartsverket som ger ut sjökort, är den myndighet i Sverige som är tvingade att ange verkligheten, dvs skillnaden mellan global havsyteförändring och lokal landhöjning. Det pågår en uppdatering av svenska sjökort och generellt sett minskar djupet i Östersjön.

  Men SMHI har också en i mitt tycke bra sida där faktiska värden på vattenstånd i förhållande till medelvattenstånd redovisas. Medelvattenståndet definieras också och för Stockholm har det varit sjunkande sedan 1899.

  Jag räknar med att trenden fortsätter tills jag ser data som tyder på något annat.

  En sak som förbryllar mig är att alla kustnära mätningar i hela Östersjön kan tappa och återfylla 30 cm på mindre än en vecka så som skedde i mitten av juni 2018. Finns vattnet kvar som bulb eller sänka, eller hinner det strömma fram och tillbaka genom Öresund och Bälten?

  Länk:
  https://www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/vattenstand-och-vagor#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,lang=sv,station=none

 16. Strumpan

  Ser man till att det normala för oss de senaste dryga 2,5 miljonen år är glacialer så kanske inte tre gånger på en miljon år är så tokigt. Men jag tror inte det var så det menades…

  Angående varierande vattenstånd torde årets maj även det vara ganska extremt. Här vid södra Hälsinglands kust uppskattar jag att vattennivån låg runt metern under normalt. Om ungefär 150 år kommer Iof det vara det nya ”normala” om inte den sedan länge spådda ökningen av havsnivån börjar ta fart nån gång.

 17. Robert N.

  I norra Roslagen så har årets första sex månaders medeltemperatur blivit 2 grader kallare än förra årets första halvår.
  Väldigt mycket sol efter ett solfattigt och bitvis mycket kallt första tertial.
  Men bara väder och inte mycket att orda om.
  Fast vice statsministern hotar med att vi och jorden kommer att brinna upp.
  För hotades pöbeln med helvetets eldar för att hållas i schakt och MP provar tydligen med samma taktik.

 18. Gunnar Strandell

  Off Topic!
  Har Christopher E någon kommentar till detta?
  Länk:
  https://thebreakthrough.org/index.php/journal/no.-9-summer-2018/welcome-to-the-narcisscene

 19. Hej Gunnar,

  det var en intressant länk!

  ”Tänkande miljömuppar!

 20. Stefan Eriksson

  Evert Andersson#14
  Artikeln Ni relaterar till är inte bara motsägelsefull utan också direkt vilseledande där summan av kostnader förknippat med en havsnivåhöjning motsvarande en meter till 2100, uppgår till detta fantasistora belopp.
  Då frågar sig vän av ordning, varför de tre stora sjöarnas angränsande mark är ”medräknad” i denna domedagskalkyl. Vad har sjöarnas vattenstånd mätt i meter över havet med havsnivåförändringar att göra?
  Artikeln är på intet annat sätt än en del av propagandan sanktionerad av politiska krafter med intresse av MPs fortsatta innehav av riksdagsstolar.
  I samma artikel får lantmäteriet in en passus om eftertraktat uppdrag, att genomföra en komplett och utförlig kartering av topografin i botten av vattenområden närmast stranden.
  Vad kommer denna utredning kosta skattebetalarna tro?
  Jag gissar på mrd. belopp till ingen reell nytta i avseendet havsnivåförändringar.
  Som sagt förut: vatten rinner inte uppströms.

 21. Gunnar Strandell

  Sten Kaijser #19

  Om man talar om Anthropocene som geologisk period och förväntar sig att det går att se spår av den om tio- eller hundratusen år är mitt val av tidsmarkering hårdmetall, wolframkarbid, WCCo. Den har tillverkats av människan sedan 1950-talet och finns inte i naturen. Den korroderar mycket långsamt i luft eller vatten och det finns ytterst få mineral i berggrunden som kan slita på den. Framtida arkeologer och geologer får kanske fundera över de olika geometriska former materialet har och hur det har spritts över världen sedan en istid har gjort sitt för att dölja spåren.

 22. Evert Andersson

  Gunnar Strandell # 15
  Jo men TT-artikeln jag pekar på refererar till en larmrapport från SMHI. Så både fake & fact kommer från samma ställe.

 23. Hej,

  det jag riktigt gillar är benämningen ”narcissocen”

  den självupptagna männikans epok

 24. männikan ovan är naturligtvis en s-lös människa

 25. Bim

  Sten Kaijser #32
  Ja,och en slösmännika. 😀

 26. Bim

  Narcissocenmänniskor finns det åtminstone två stycken Johan R och Anders W. Fast de har tydligen lämnat Sverige. Speglarna är utslitna här.

 27. Johan M

  #18 Gunnar Strandell

  Hybrisocene?

 28. Olav Gjelten

  Hur är det möjligt för socialdemokraterna, som vill satsa resten av tiden fram till valet på rena välfärdsfrågor, att samtidigt sitta i regering med ett parti som ser välfärd, gott om pengar och bra köpkraft som det värsta som finns? De vill ju ha ett snålt ”ekologiskt” samhälle så långt borta från ”slit och släng” som möjligt.

  Vägen dit är ju via fattigdom armod, usel sjukvård och stor dödlighet i så ung ålder som möjligt. Konstigt att sossarna rasar i förtroende?

 29. Christopher E

  #18 Gunnar Strandell

  Läste det där först nu. Är inte mycket på nätet nu, är ute och målar om villan på semestern, och badar i Kattegatt övrig tid.

  Antropocen är en så korkad idé att man baxnar, och jag är tacksam att jag valt bort geologikarriären om det blir verklighet. Ideologi och religion ska inte blandas ihop med geologi. Den senare är vetenskap.

  Man namnger inte geologiska perioder i farten eller i förväg. Om det nu är befogat med med en ny indelning runt vår tid, avgörs bäst i en avlägsen framtid, kanske om miljoner år… just nu vet vi inget annat än att vi storskaligt är i samma lägecsom ungefär de senaste två miljoner åren. Om något skulle epoken holocen istället slopas, vi är egentligen fortfarande i pleistocen praktiskt sett.

  Med detta sagt är din länk riktigt bra, och ironiserar över antropocen-skolan. Och definierar ju precis vad det egentligen handlar om, en längtan tillbaka till när människan var alltings måttstock.

 30. Neoliberal Agenda

  Jonas Sjöstedt spred denna fake news i sitt Almedalstal.
  https://www.svtplay.se/video/18352834/partiledartal-i-almedalen/partiledartal-i-almedalen-jonas-sjostedt-v-2

 31. Jonas

  I artikeln står att Uppsalas temperatur var 14.21 i Maj 2018. SMHI anger Uppsalas temperatur i Maj till 16.1.

  Är det nån som kan förklara varför det är två så olika siffror ??