Tillbaka till framtiden

Tillbaka till Framtiden

Alla har väl någon gång velat göra en tidsresa antingen bakåt i tiden eller framåt. De man drömmer om bakåt i tiden kanske är för att få reda på hur det verkligen var. De framåt i tiden kan handla om hur det kommer att bli inom en rad områden. Vad inom klimat- och energifrågor som drivs så hårt nu kommer att anses vara återvändsgränder som vi borde övergivit för länge sedan? För att inte ta ett alltför långt tidsperspektiv så låt oss hålla oss till år 2050.

Det som förbluffar mig vad gäller dagens energi- och miljöpolitik är att olika intressen förvånansvärt ofta inte går ihop. Det hävdas bestämt att sk förnybart är vägen framåt. Ändå protesterar Greenpeace och andra miljörörelser mot att man hugger ner regnskog för att bygga en stor damm och ett vattenkraftverk i Amazonas. Man protesterar vilt mot att bryta kalksten på Gotland trots att kalkstenen behövs för att kunna bygga vindkraftverk. Det är lite ”allt åt alla, vem ska betala?, någon annan” över det hela.

Kanske är det enklare om man skaffar sig en vision över hur man själv tycker att framtiden ska se ut? Det gör det åtminstone enklare att säga ja eller nej till ett förslag. För min del är visionen ganska klar. Vi behöver läka den här planeten. Plocka bort plaster, gifter, hormonstörande ämnen, sot i atmosfären och naturligtvis inte tillföra nytt. Vi behöver återföra mark till naturen för att så småningom ha en planet där civilisationen är öar i naturen istället för tvärtom, även om det tar 300 år. Allt kan inte göras samtidigt och på en gång och vi får vara medvetna om att vi har en befolkningsökning som förmodligen kommer att minska efter nio miljarder-strecket.

Många kan dela hela eller en del av en vision utan att dela tankarna om vägen dit. En del vill säkert att ett världssamfund genom exempelvis FN lägger fram en plan men jag håller inte med. Det räcker faktiskt med att vi har en vision för att kunna säga ja eller nej och kanske ska vi prata och diskutera mycket mer om visionen än om en plan som förmodligen inte håller i alla fall. Det handlar mer om en strävan och en önskan när vi pratar visioner och vägen är för det mesta inte rak. Om ett vindkraftbolag vill anlägga ett nytt område med vindkraftverk så är ju första frågan att ställa oss, är det här bra eller dåligt för naturen? Dessutom kan det innebära att vi hugger ner gammal skog som är så sällsynt i vårt land. Dubbelfel kan man säga och lägg till att människor naturligtvis inte heller mår bra i vindkraftverkens närhet. Det borde vara naturligt att säga nej till vindkraft om man säger sig värna om naturen.

Så vad är er vision, hur vill ni att energimixen ska se ut år 2050 i Sverige baserat på den kunskap vi har idag?

För min del vill jag ha solkraft, vattenkraft, och kärnkraft.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mikael W.

  Ytterligare spikar i klimatkistan. Lögnerna avslöjas typ dagligen.
  Lyssna på detta klipp av Milo Yiannopoulos!!! Milo kommer till Sverige.
  Han ska vara med på Pride Järva den 27/7, dvs om 6 dagar. Prata med Jan Sjunnesson om du är intresserad av detta evanemang.
  https://www.youtube.com/watch?v=2G7hSGedWtk

 2. Ann lh

  Intressant Lena!
  I min version prioriterar jag att det fria ordet och den öppna debatten återvinns i väst och naturligtvis vinner mark i hela världen. Då uppenbaras både EUs och FNs odemokratiska maktambitioner vilket medför att ”Brexit”-ambitionerna får allt större fotfäste och att Upplysningens grundtankar återvinns och breder ut sig.
  När det gäller energikällor belyses de fossila bränslenas dubbla nytta vilket i sin tur innebär att den gömda koldioxiden i de fossila lagren fortsätter att återvinnas, självklart efter rejäl LCA.

 3. Evert Andersson

  Lena, vore Du politiker skulle jag rösta på dej!

 4. Björn-Ola

  Biobränsle är väl det stora röda skynket för mig. Sverige är sämst i klassen när det gäller att bevara naturlig skog. Ändå står politikerna och slår sig för bröstet och ander att vår satsning på biobränsle är bra för miljön. Det anses att det är mer miljövänligt med biobränsleframställd fjärrvärme än arr använda vår klimatneutrala el till att omvandla lågvärdig värmeenergi till högvärdig värmeenergi exempelvis.
  Hur kan man påstå att en storskalig satsning på biobränsle, som kommer att innebära att stora arealer måste tas i anspråk, skulle vara miljövänligt?
  Problemet bottnar i att, som jag ser det, att folk inte inser att det finns två vitt skilda syner på hur bra miljöpolitik ska se ut, där en linje utgår från hållbarhetstänk utan hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald, den andra utgår från att naturen skall lämnas orörd i så stor utsträckning som möjligt.
  Dessa två linjer blandas ihop och framstår för folk som någonting enhetligt.

 5. Evert
  Tack! 😀

 6. Björn-Ola
  Precis, det var bra uttryckt.

 7. latoba

  Tack Lena, Ann lh och Björn-Ola. Jag håller helt med er.

 8. Olav Gjelten

  ”Klimatpolitik” är utan jämförelse det mest idiotiska ordet som finns i språket. Genom miljöfundamentalismen i det svenska samhället legitimeras både överdrifter och rena lögner ”för den goda sakens skull”.
  Hur ofta bevittnar vi inte att klimathotsskeptiker bedyrar sin tillhörighet till miljöextremismen? Utan miljöfundamentalismen skulle grogrunden för klimatlögnen över huvud tagit inte finnas. Skulden är vår således vår egen.

 9. Sören G

  Det var väl på sjuttio-talet som man började diskutera ersättning för kol och olja. Oljenotan blev dyr för Svergie, speciellt efter OPEC:s neddragning i oljeproduktionen efter Yom-Kippur-kriget 1973. Men försurningen av mark och vatten genom svavel-utsläppen från kol och olja hade också blivit ett problem.
  När det sedan efter Harrisburg-olyckan det började krävas stopp för kärnkraften började vissa milögrupper kräva att energin skulle komma från sol och vind.
  Jag är fysiklärare och började 1979 jobba på ett gymnasium. De första åren hade jag ingen fysik i undervisningen. Det fanns inte så många linjer som hade fysik, men desto fler som hade naturkunskap. Så jag fick ta naturkunskap i början. På den institutionen (där det var mest biologi-lärare) hade man spelat in en programserie som hette ”Kan alternativen ersätta oljan?” och som visades för eleverna.
  Då hörde man aldrig att koldioxiden skulle vara ett problem.
  Min far (1909-1999) experimenterade en del med vindkraft och åkte runt i Sverige och studerade olika projekt. Men han sa att vindkraft kommer aldrig att bli lönsamt för det ger för lite.

 10. Olav Gjelten

  # 4 Vad är ”klimatneutral” el ?? Då måste väl ”klimatpositiv” och ”klimatnegativ” el också finnas???
  Skulle detta vara rätt kan jag och alla vi som kallar oss klimathosskeptiker lägga av här och nu! Då har vi i alla år haft fel.

 11. Vet inte om någon tipsat förut men det här var ju intressant.

  http://m.europaportalen.se/2016/07/sverige-far-eus-tuffaste-klimatkrav

  Tror ni att vi får höra att vi måste bygga vindkraft för att nå dessa mål? 😀

 12. ”Allt kan inte göras samtidigt och på en gång och vi får vara medvetna om att vi har en befolkningsökning som förmodligen kommer att minska efter nio miljarder-strecket.”
  För några år sedan trodde man verkligen att vi skulle bli max 9-10 miljarder och sedan minska igen. Men Nya beräkningar visar att vi snarare blir 11-12 miljarder omkring 2100. Och det är Afrika som är fattigast och ökar mest, från 1 till 4 miljarder!

 13. pekke

  Greenpeace gnäller om fossilt bränsle och tycker även att vi skall lägga ner kärnkraften, så då kan man fråga sig när de själva skall sluta använda fossila bränslen !?
  http://www.therebel.media/greenpeace_drama_queens_pull_stupid_diesel_powered_stunt_to_save_the_world_from_fossil_fuels

  Skall vi lägga ner kärnkraften kan vi inte ersätta den med sol, vind eller vatten, sol och vind är allt för opålitlig elproduktion och vattenkraften riskerar snarare minska p.g.a. nya miljökrav för vattendrag.

  Vi kan inte lita på att våra grannar skall hjälpa oss, Norges överskott av el går redan nu till delar av Norden och Nordeuropa, Danmark har de senaste veckorna knappt exportera något de senaste veckorna snarare att de importerar trots all sin vindkraft, Finland importerar och Estland exporterar el från smutsig värmekraft.

  Värtan värmekraft förbrukar 10 000 m3 träflis om dygnet både inhemsk och importerad, Drax i Wales förbrukar ungefär lika mycket men måste importera allt från Nordamerika, ett fartyg om dygnet.

  Vi har redan nu ett antal kraftverk här i Sverige som går på träflis, skall vi ersätta kärnkraften med mera träflis så kommer de bli rejält stora och de kommer att få konkurrera om råvaran med pappersindustrin, kemi, sågverk, fordonsbränsle samt annan industri som använder samma råvara.

  Kan fungera i Sverige, ett tag åtminstone, men risken är att all skog kommer bli industriell för att det skall fungera.
  Hur skall det fungera i resten av Europa som inte har den biomassan som vi har ?

  EU har ju redan nu maxgräns för åkermark för biobränsle, ni vet väl även att matodling i Europa har sämre utveckling än resten av Världen ?

  Biobränsle kommer aldrig ersätta fossila bränslen eller kärnkraft eftersom biomassan riskera minska om efterfrågan blir för stor.
  Sol och vind är allt för väderberoende och kan inte ersätta baskraft som går att styra efter behovet.

  Man får hoppas politiker både inrikes och utrikes verkligen tänker efter hur våra energibehov skall fungera i framtiden, man kan inte drömma och skynda på utvecklingen snabbare än den verkliga utvecklingen sker, gör man det så kan det sluta i ett riktigt elände både för miljön och ekonomin.

 14. Håkan Bergman

  Från avdelningen Tänkteintepådet.
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-21/these-clean-energy-projects-pollute-more-than-coal-power-plants

 15. Mattias

  Finns det någon som har gjort en livscykelanalys för när ett vindkraftverk har genererat mer energi jämfört med hur mycket som gått åt vid tillverkning (betongfundament, metallåtgång etc.) av själva kraftverket inklusive transporter, montering, nedhuggning av skog på och fram till platsen där kraftverket placeras?
  Ekonomi betyder ju läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet. Därför känns vindkraft och biobränsle som ett slöseri med naturresurser. Betydligt viktigare i Sverige (som redan har en klimatneutral energiproduktion) är att värna förluster i biologisk mångfald och använda biomassan bättre – hellre då förädlade skogsprodukter – man kanske inte ens behöver kalavverka utan genom förädling kan skörda skogen genom planerade uttag under lång tid och få bättre betalt för råvaran samtidigt som skogen får stå kvar. Det är ju också moraliskt tvivelaktigt att ha synpunkter på andra länders avverkning av skogar när vi själva är så usla på att värna våra egna.

 16. Olav Gjelten

  Björn-Ola # 4 och andra som jag sett använda uttryck som ”klimatneutral” om el, ni måste väl kunna förklara för mig vad denna helt ENORMA UPPTÄCKT är OCH som givetvis måste få till följd att jag – klimathotsskeptiker i 20 år – ger upp. (OM ni klarar förklara det ni själva skriver vill säga.)

 17. Dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Jag skulle välja framåt. Vill bo på månen. Eller Mars.
  Kommer lite osökt att tänka på Eric Linklaters gamla klassiker (som jag inte läst) Det blåser på månen. Svensk propagandaservice (ping @Vetenskapens Värld) kan ju göra en dokumentär om hur man räddar klimatet med vindkraftverk på månen.

 18. Olav Gjelten

  Björn-Ola # 4 Ännu en gång: Jag vill ha ett svar från dig vad ”klimatneutral” el är.
  Du måste väl ha kunskap om det du själv skriver?? Vet du vad klimatneutral är så måste du väl också kunna förklara motsatsen för mig och eventuellt andra som inte fattar någonting.

  OBS! Jag återkommer tills jag får svar.

 19. Lennart Bengtsson

  15
  Det finns flera sådana livscykelanalyser. Se artikel av Kelly ( referens till inlägget av Peter Stilbs för någon dag sedan). i Kellys artikel finns det också flera referenser som tar upp livscykelanalys. Tar man hänsyn till att man måste hålla reservkraft när det inte blåser så är vindkraft en negativ process dvs det åtgår mer energi att producera systemet än vad man får ut under en beräknad livstid. Det är av denna anledning som subventioner är nödvändiga inkluderande subventioner från andra energisystem som vattenkraft och fossilkraft. Men så småningom har det börjat gå upp för de banker och andra som står för det ekonomiska att det är en Ebberöds affär men sådant bekymrar väl knappast MP eller C när medborgarna får stå för fiolerna.

 20. Nio miljarder människor. Så muterar fågelinfluensan och så var vi bara sex, eller tre. Sen kommer den stora kometen, och så var vi bara en. Ett supervulkanutbrott, Yellowstone till exempel, så var vi bara 2000. Lika många som lämnade Afrika en gång. Det blir till att starta på nytt. För inga förberedelser finns för att möta de hot som verkligen betyder något. Alla beredskapslager (mat, drivmedel, sjukvårdsutrustning, etc) är tömda.

  Vi bor i ett naturskyddsområde. Jag såg i något papper att ekar med en diameter av 20 cm eller större får man inte röra. De är ”kungens” träd, precis som för 300 år sedan. Men det sk-ter jag i, om de står på min mark så är de mina. Om de står i vägen så hugger jag ner, om jag vill.

 21. Olav Gjelten

  # 4 Innan tråden lämnas vill jag ha svar på vad ”klimatneutral” el är.
  Jag ogillar starkt att personer som vill vara skeptiker, liksom jag, använder floskel tagna från klimathotarna.
  Tyvärr har jag sett att just detta uttrycket om och om går igen. VARFÖR?

 22. Björn-Ola J

  Olav
  Du vet naturligtvis vad som menas med klimatneutral el.
  Det är en benämning som är värdefull att använda då man får synpunkter på att el inte är ett bra miljömässigt alternativ. Eller när man diskuterar vindkraft.
  -Varför skulle jag inte använda en värmepump, elen vi tillverkar här i Sverige är ju klimatneutral.
  -Varför ska vi satsa på vindkraft när vi redan har klimatneutral el?
  -Varför ska vi inte använda kärnkraft, den är ju klimatneutral.
  Använder man det ordet är debatten redan vunnen.
  Oavsett om man anser att vår användning av fossilt bränsle påverkar klimatet i någon större utsträckning eller inte, så är det ett användbart utryck.
  Sedan anser jag att vi visst påverkar klimatet genom utsläpp av koldioxid, jag är skeptisk mot att det är ett allvarligt problem.
  Därför har jag inget problem med att används begreppet klimatneutral el.

 23. Guy

  Björn-Ola J #22

  Klimatneutral störde mej inte innan. Nu måste jag hålla med Olav G. Vad är klimatneutral el?

  Jag trodde mej ha en aning tills du skrev din kommentar. Olav undrade vad klimatneutral betydde. Du ansåg att klimatneutral el är en självklarhet.

  Åtminstone jag tappade helt greppet om klimatneutral, så vad betyder det?

 24. Christopher E

  Håller med Olav att vilja angripa någon. Genom att använda alarmisternas vokabulär hjälper vi till att sprida deras världsbild. Säger man tex klimatneutral, tolkas det som ett accepterande att något som då inte är ”klimatneutralt” skulle vara ett problem.

 25. Ingvar i Las Palmas

  Trump om energi mm. Från CFACT
  http://us1.campaign-archive1.com/?u=87b74a936c723115dfa298cf3&id=c5c7268b5e&e=c3b96380f3

 26. Christopher E

  #24

  Ett viktigt ord föll bort där, hoppsan.

  utan att vilja angripa någon” skulle det förstås stått. Ursäkta Olav om mitt stöd till dig missuppfattades.

 27. Olav Gjelten

  Björn-Ola. Min avsikt var inte att vara otrevlig mot dej, men det provoserar mej väldigt när personer som jag förväntar mej mer av, exempelvis du, använder dej av floskeluttryck, tagna direkt från våra motståndare i klimatfrågan. Genom att använda sådana ord och uttryck gör du dej till en person som indirekt säger att vi klimathotsskeptiker har fel.
  ANVÄND DÄRFÖR ALDRIG UTTRYCK SOM KLIMATNEUTRAL OCH KLIMATSMART.

 28. Ingvar i Las Palmas

  Clexit coming?
  http://joannenova.com.au/2016/07/clexit-coming-president-of-philippines-says-paris-climate-deal-is-stupid-nonsense-wants-to-kick-someone/

 29. Ingvar i Las Palmas

  Vem betalar?
  Energy-intensive companies in Germany were exempted from paying 3.3 billion euros in 2014 and 3.4 billion euros in 2015 within the scope of the EEG Renewable Energy Feed-In Act

  http://notrickszone.com/#sthash.UU0viPWh.dpbs

  Small businesses, private households or public services have to pay for the gifts to industry. – See more at: http://notrickszone.com/#sthash.UU0viPWh.dpuf

 30. Ann lh

  Ingvar i Las Palmas, visst kommer historieskrivningen att visa att Clexit redan är här. Vi har ju sedan tidigare bl.a. de traditionella tillväxtländerna och nu kommer på bred front Brexit, Filippinerna, la Nina, tyskarnas uppvaknande, Trump, forskningsrapporter om de välgörande fossila bränslena i strid ström och allt detta samtidigt med ”koldioxidfria” rapporter kring klimatets drivkrafter. Att svenska medier inte nämner hur Trump sätter energiförsörjningen i centrum för hur Amerika åter ska bli ett välmående land är värt att notera. Väck inte den björn som sover, men Farage menar att åtminstone debatten om Svexit snart är en realitet.
  Härliga tider, strålande tider!

 31. Björn-Ola J

  #27
  Har du ett alternativt ord, begripligt för folk, som jag kan använda i stället?

 32. Ingvar i Las Palmas

  Ann LH
  >men Farage menar att åtminstone debatten om Svexit snart är en realitet.
  Har han sagt så??

 33. Olav Gjelten

  Björn-Ola # 31 Du efterfrågar alternativord till ”klimatneutral”. Varför i all friden tycker du det är nödvändigt?? Har någon någonsin bevisat att annan energi än den vi får från solen påverkar klimatet på jorden?
  Skillnaden på oss skeptiker och utövare av klimathotsreligionen är att de senares tro säger att CO2 förstör klimatet medan vi håller oss till vetenskapen, som inte bevisar någonting av detta.

 34. Björn-Ola J

  Olav
  Om du ska föra en diskussion med någon övertygad vindkraftsanhängare så måste du använda ord och utryck som är begripliga för denne och inte ord som känns främmande.
  Om du inte helt ska tappa kontakten måste du röra dig inom den världsbild som den personen skapat och spränga den inifrån genom att peka på uppenbara orimligheter, felaktigheter och missuppfattningar.
  Du Kan aldrig övertyga någon genom att helt avvisa personens uppfattning och beskriva en helt annan bild. Det måste ske i små steg med mängder av nålstick.
  Exempelvis: – Ja, så kan man ju tycka, men… Har du tänkt på….
  ”Klimatneutral el” är ett mycket användbart ord när man diskuterar vindkraft eller solpaneler. Skälen att satsa på detta anges ju ofta att vara ” för att rädda klimatet”. Du kan naturligtvis hävda att klimatet inte behöver räddas, men då kommer du att mötas av en fnysning. Men säg i stället:
  ”All den el vi producerar här i Sverige är ju redan klimatneutral, varför ska vi då byta en sorts klimatneutral elproduktion mot någon annan klimatneutral el, som dessutom ger oss en massa problem och dessutom få betala en massa pengar för det?”
  Jag lovar, personen får väldigt svårt att svara och en rejäl tankeställare.

  Så jag kommer att fortsätta att använda fullt adekvata utryck , även om de är uppfunna av folk som har en annan uppfattning än mig i klimatfrågan.
  Kolkraft är trots allt inte klimatneutralt, för mig handlar frågan om storleksordningen på vår påverkan.
  Med din inställning kommer du bara att bilda en sluten klubb.

 35. Guy

  Björn-Ola J #34

  Det är säkert mycket rätt i vad du skriver. Ändå förstår jag inte vad klimatneutral betyder. Det bör alltså finnas klimatpositivt och klimatnegativt? Hur skall man uppfatta det? Är det samma som utsläppsfritt??

 36. Björn-Ola J

  Om jag inte totalt har missuppfattat är klimatneutral el något som tillverkas på ett sätt som inte påverkar klimatet. Kolkraft påverkar genom utsläpp av koldioxid. Kärnkraft och vattenkraft bör väl vara klimatneutralt.
  Om kolkraft är klimatpositivt eller klimatnegativt får väl var och en avgöra. Jag skulle inte ha något emot lite mer värme och lutar nog åt klimatpositivt. Fast jag har aldrig hört dessa uttryck tidigare. Men jag gillar det.
  ”Låt oss satsa på klimatpositiv kolkraft i stället för tråkig klimatneutral vindkraft.” Man får nog vara centerpartist för att gilla något så neutralt.
  Förresten, jag har aldrig gillat när det blåser och vindkraft förutsätter detta samt hindrar ett varmare klimat med mindre blåst så jag vill nog klassa vindkraft som klimatnegativt.

 37. Guy

  Björn-Ola J #36

  Jag tvivlar starkt på att det finns ett sätt att generera el utan att det påverkar klimatet. Komplexiteten kommer av att allting påverka på sätt eller annat. Påverkans storlek tål sedan diskuteras.

 38. Guy

  För snabb med sänd-tangenten. Neutral borde vara varken positiv eller negativ, men vad är det? :-/

 39. Björn-Ola J

  37
  Du har säkert rätt. Men avslöja inte detta.
  Det känns så bra att slänga folk i ansiktet att kärnkraft är klimatneutralt.

 40. Guy

  Björn-Ola, jag ser din poäng.

 41. Ann lh

  # 32 Ingvar i Las Palmas. Tyvärr kommer jag inte ihåg var jag läste att Farage nu ska spetsa in sig på och arbeta med enskilda länder som ligger bra till för -exit. Grekland låg först, sedan kom Sverige i en liten grupp som han hade förhoppningar om. Jag återkommer om jag hittar artikeln