THS och den gröna omställningen

JoNova skriver i sin ”Handbok för skeptiker” att i grund och botten är klimat(hots)frågan enkel:

Det enda som verkligen betyder något är om mer koldioxid i atmosfären kommer att göra världen mycket varmare.

Texten illustreras av en bild, som visar en stor, isbergsliknande klump. Klumpen representerar tecken på uppvärmning och balanserar på en tunn och kraftigt eroderad stjälk. Det ytterst bräckliga och eroderande stödet symboliserar möjligheten att koldioxiden ligger bakom dessa tecken på uppvärmning.

http://jonova.s3.amazonaws.com/sh1/the_skeptics_handbook_2-3_lq.pdf

Bilden leder till frågan om hur vetenskapligt välgrundat klimathotet är. Sedan länge har det ansetts vetenskapligt trovärdigt att atmosfärens nuvarande koldioxidhalt fångar upp nästan all tillgänglig IR. Ytterligare koldioxid i atmosfären blir på så sätt relativt betydelselös som växthusgas och en dubblering av CO2-halten beräknas endast ge global temperaturökning på runt 1 grad C.

Om allt hade fått bli därvid skulle vi inte haft något hot om GW än mindre AGW eller CAGW, inga koldioxidskatter eller klimatsmarta politiker, knappast heller krav på ”omställning”, och grön energi det hade nog mest varit något att skratta åt.

Men i mitten av -70t började miljörörelsen göra avtryck. Gamla sanningar gällde inte längre. Hubert Lambs öde är ett talande exempel. Hans tålmodiga arbete med att försöka få inblick i tidigare klimat och klimatförändringar som referens till förändringar i aktuella vädersystem, hade dittills rönt uppskattning och framgång. Under -70t blev det dags för nya tag, hans forskning gynnades inte längre, möjligen eftersom han hävdat att antropogen klimatpåverkan börjat få alltför stor uppmärksamhet. Nu skulle blicken vändas framåt istället för bakåt, nu var det klimatmodeller som gällde istället för svårfångad gammal proxydata.

23-27 juli 1979 ägde så ett viktigt möte rum, som resulterade i den s.k. Charneyrapporten. I gruppen återfinns bl.a. professor Bolin

Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment Ad Hoc Study Group on Carbon Dioxide and Climate  By Jule G. Charney, et al, Climate Research Board, July 23-27, 1979 https://www.nap.edu/read/12181/chapter/1#vii

Under dessa julidagar skapades the Tropical Hot Spot (THS), den tänkta positiva återkoppling även kallad Global Warming Fingerprint, som skulle bli beviset för antropogen påverkan. Med denna starka återkoppling beräknades en dubblering av atmosfärens CO2 halt ge ungefär 3 grader C +/- 1.5 temperaturökning istället för futtiga 1 grad. THS implementerades i klimatmodellerna, men effekten av den har hittills inte visat sig i verkligheten, trots försök att frammana den i den s.k. Santerskandalen.

När IPCCs andra rapport kom 1995/96, lagom till att Kyotoprotokollet skulle skrivas under, kunde tidningar världen över meddela att nu kunde man ana en skönjbar antropogen påverkan på det globala klimatet. Så stod det nämligen i IPCC-rapporten. Men, de vetenskapsmän som varit med och författat och godkänt rapporten kände inte igen den skivningen. De hade enats om en liten diskussion, som avslutades med frågan om när antropogen klimateffekt skulle kunna identifieras och deras svar var ”We don´t know”. Denna avslutning hade försvunnit och ersatts med att man nu kunde ana ett mänskligt fingeravtryck. Professor Frederick Seitz (1911-2008), (president över både National Academy of Sciences och the American Physical Society) skrev med tanke på detta att han under sina 60 år i den akademiska världen aldrig tidigare hade bevittnat en mer oroväckande röta i peer-review processen än vad som lett till denna rapport.

Sedan dess har åtskilliga miljoner lagts på forskning för att till sist kunna visa att THS finns i verkligheten och inte bara i klimatmodellerna men hittills utan resultat. Ändå ratificerar ”världens länder” i dagarna Parisöverenskommelsen, som ytterst vilar på THS .

Hur framtiden kommer att benämna hela denna process, som till sist ledde fram till Obamas avgörande underskrift vore intressant att få se. Obamaskandalen kanske.

I TWTW skriver SEPPs president Ben Happala om hur konstitutionen är skriven för att hindra USAs president från att ta sig alltför stora friheter.

http://sepp.org/twtwfiles/2016/TWTW10-29-16.pdf

Det avslutas med : ”…Yet, President Obama appears to be ignoring his Constitutional responsibilities and accountability of presenting the Paris Agreement to the US Senate for approval as a treaty. He has not even presented it to Congress as a congressional-executive agreement…”

2014-11-06 09.17.13

Och, nyligen publicerade ICECAP en rapport som eventuellt slutgiltigt kan avliva den tänkta THS.:

On the Existence of a ‘Tropical Hot Spot’ and the Validity of EPA’s CO2 Endangerment Finding

By James Wallace, John Christy, and Joseph D’Aleo Aug 2016 [Shortened version]

Den korta och den långa varianten:

http://icecap.us/images/uploads/EF_CPP_SC_2016_DATA_THS_Paper_JPW_ExSum_101416.pdf

https://thsresearch.files.wordpress.com/2016/10/ef-cpp-sc-2016-data-ths-paper-ex-sum-101416.pdf

Slutklämmen i rapporten är klar:

”Findings of the Research:

” … These analysis results would appear to leave very, very little doubt but that EPA’s claim of a Tropical Hot Spot (THS), caused by rising atmospheric CO2 levels, simply does not exist in the real world. … Once EPA’s THS assumption is invalidated, it is obvious why the climate models they claim can be relied upon, are also invalid. And, these results clearly demonstrate–13 times in fact–that once just the ENSO impacts on temperature data are accounted for, there is no “record setting” warming to be concerned”. (min fetning)

Rapporten har inte fångat medias intresse, men lite om den kan man läsa på Alan Carlins blogg.

http://www.carlineconomics.com/

T.ex.

21 sept New Report Definitively Shows UN CAGW Hypothesis and IPCC Reports Invalid and Thus CPP and Paris Treaty Total Wastes

29 sept A Devastating Reassessment of Alarmist Climate Science

Carlin har ett speciellt intresse för koldioxidpolitiken. Han var den tjänsteman, visselblåsare, på EPA, som 2009 försökte hyfsa den tekniska rapport, som skrevs internt för att bana väg åt president Obamas klimatpolitik.

https://www.klimatupplysningen.se/2015/08/19/alan-carlin-en-okand-storhet/

 Det enda som verkligen betyder något är om mer koldioxid i atmosfären kommer att göra världen mycket varmare. (Citat JoNova)

thQMPMAX0W

Ann Löfving-Henriksson

Med inspiration från Ben Haapalas inledning till TWTW 22oktober.

http://www.sepp.org/twtwfiles/2016/TWTW10-22-16.pdf

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Verner

  Just frågan om CO2 halten bör vara det som debatteras och vilket gränsvärde skall accepteras.
  Jag tror att det är just den frågan vi bör ställa till våra politiker.

 2. Sören G

  Man kan ju fråga hur stor ökning av koldioxidhalten som behövs för ”2-gradrsmålet”.
  Med 1 grad för en fördubbling så skulle behövas en 4-dubbling av koldioxidhalten.

 3. pekke

  #1
  ” Just frågan om CO2 halten bör vara det som debatteras och vilket gränsvärde skall accepteras ”
  Nej, CO2 och klimat skall inte diskuteras av politiker eller div tyckare innan vetenskapen verkligen har fastställt att höjda nivåer och vilka dessa nivåer är skulle betyda att det blir varmare än tidigare historia.

  Att bygga ett framtida samhälle på känslor och panik brukar inte fungera, förnuft och logik skall råda i ett samhälle.
  Klimatvetenskapen är fortfarande ett blöjbarn där man inte fortfarande vet hur saker å ting fungerar.

  När känslor får råda över logik och förnuft så brukar fokus bli fel.
  Det gäller alla samhällsfrågor.

  http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/kanslorus-ar-inte-empati-pa-riktigt/

 4. Sören G

  #3
  ”Den mer acceptabla responsen är att vara hett upprörd, punkt. Fakta är sekundära”

 5. John Silver

  #2
  Logaritmiskt avtagande effekt.

 6. Lasse

  THS ( Tropical hot spot) saknas i verkligheten men finns i modellerna.
  Kanske har detta en förklaring som Willis E på ett intresseväckande sätt jobbat fram en förklaring på.
  (Termostatfunktion utmed ekvatorn.)
  Något som kommer att presenteras i december:
  https://wattsupwiththat.com/2016/11/03/willis-and-i-are-presenting-at-agus-fall-meeting-assistance-requested-from-wuwt-readers/

 7. Thomas P

  Sören #2 ”Med 1 grad för en fördubbling”

  Men nu anses den istället vara 1,5-4,5 grader…

 8. Sören G

  #7 Thomas P
  ”Men nu anses den istället vara 1,5-4,5 grader”

  Anses? Var finns fakta? Att ha en uppskattning 1,5 – 4,5 grader är väl samma sak som att säga ”Vi vet inte ett dj*vla skit”.

 9. ”anses… ” var ordet.

  För en gångs skull får Thomas ett av sina påståenden korrekt.

  Dock borde man kanske lagt till:

  ’ … av ett fåtal typer som också vill att det skall ligga,och gärna högt, i det intervallet. Och vilka också anser att bedömningen av saken kan åstadkommas mha självvärdering av hur bra man är att gissa om samma sak … sk Bayesiansk sannolikhetsskattning’

 10. Thomas P

  Sören #8 Källa: IPCC. Läs rapporten och de referenser den baserar sig på om du vill ha fakta.

  Var finns fakta för dina en grad?

 11. Lars Cornell

  #10 ThP. ”Var finns fakta?”
  Här
  http://www.tjust.com/2016/scientists-believe.pdf

 12. Peter Stilbs

  #10 – denna 1 grad är ungefär vad man kommer fram till (om man inte lägger på påhittade förstärkningseffekter av vattenånga på koldioxidens rena strålningseffekt), via det logaritmiska samband IPCC använder. Det finns inget kontroversiellt där. Till och med Rummikainen (vart tog han vägen?) skrev så på SMHI’s sidor

 13. Mats G

  Hur skall man då tänka?

  ang anses så var jag inne lite på det i en annan tråd.

  Då pratades om likely. Det innebär att vi hamnar i best guess eller informerad gissning.

  Hur skall man då reagera på att någon snubbe säger sig gissa att det med 80% kommer hända något.
  Well, inte helt enkelt. Och i klimatets fall så finns det ingen andra chans. Det måste blir rätt vid första försöket. Fö min specialitet. Det brukar också kallas saab modellen eller tyota modellen. Det var nog mest önsketänkande.

  Men tillbaka. hur kan man bedömma eller värdera IPCC utsagor ex.

  Well, du kan göra som LBt och förbereda dig för all scearion. Dyrt och oberkill enl mig.

  Det du då måste göra är att bedömma trovärdigheten på den som gissar. I detta fallet IPPC(för att göra det enkelt).

  Då kan man ju börja med att kolla in IPCC uppdrag. De skall ta fram information som vederlägger att mänsklig aktivitet påverkar klimatet (negativt? min tolkning)

  Redan där börjar man bli misstänkt. Hur har IPCC skött sig tidigare. Har de haft rätt. Har faktakollen varit nogran med tanke på graviteten på uppddraget.

  Svaret blir väl ett gäng nej på dessa kontrollfrågor.
  Som ex kan vi ta Himalayincidenten och klimatmodellerna.

  Så redan nu ligger väl att det likely skall ha rätt redan under 50% och vi har knappt börjat.
  Hur vetenskapligt och neutralt är IPPC. Well, inget alls. Det är en politisk förening som är nedlusad av miljöaktivister.

  Nu 25% trovärdighet och jag är ändå snäll.

  Slutkläm.
  Trovärdigheten till IPCC är väldigt låg. Så låg att man bör bortse vad som kommer därifrån.
  Notera att jag använder mig av samma metod som IPCC angående klimatet.

 14. Sören …

  Thomas har rätt i att det är ’fakta’ att dessa siffror är vad som påstås, eller iaf förs fram av IPCC rapporten.

  Att dessa siffror står i dem är alltså fakta.

  Att själva siffrorna i sig är eller skulle vara fakta även vis-à-vis det faktiska klimatet är däremot inte fakta, utan som du helt korrekt påpekar dels en åsikt, och dessutom en åsikt tilltagen med rejäla marginaler (uppåt).

  Detta framkommer också ifall man läsa ’de referenser den baserar sig på’ vilket jag inte förväntar mig att Thomas har gjort.

  Eller som du uttrycker det att ”Vi vet inte ett dj*vla skit”, vilket dock är lite överdrivet. Man vet nog lite mer om saken, och även osäkerheterna. Dock är denna kunskap inte den som Thomas mfl vill erkänna eller prata om. De vill snarare fastslå att dessa siffror är ’fakta’, dvs att det är dessa som finns i tryck. Och att vi därför(!) skall ’acceptera’ dem eller lita på dem.

  Hur dessa siffror blivit och blir till har jag aldrig sett någon alarmist, Thomas eller annan, våga/vilja/kunna diskutera. I bästa fall kommer då bara dom vaniga auktoritetshänvisningarna om att ’det är ju dom främsta experterna’ som kommit fram till dem.

  Vilket förstås också bara är en åsikt, ngt som skall accepteras därför att somliga anser det.

  Sa någon ’cirkelresonemang’? I så fall var det nämligen ett par ggr för lite ..

  🙂

 15. MAts G

  IPCCs (informella, eller semi-officiella) uppdrag är att belägga den mänskliga komponenten i klimatförändringarna. Ja, de tom definierar dessa så.

  De skall definitivt inte vederlägga några sådana …

  😉

 16. Mats G

  15
  Jonas N

  Oki, rätt skall vara rätt.

 17. Olav Gjelten

  Åter igen känner jag ett litet hopp inför framtiden. Vår bästa vän i världen, Donald Trump, verkar ha chans att bli USA:s nya president.
  Sker det har vi klimatrealister vunnit vår största seger någonsin mot klimat- och miljöfundamentalismen.

 18. Sören G

  Klimatmodellerna är inte fakta.
  Hypotesen var att vattenånga skulle utgöra en förstärkning för koldioxiden, vilket inga observationer visar.
  1 grad temperaturökning för varje fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären är rimligt. Med nuvarande ökningstakt, 2 ppm/år/ skulle det ta 200 år innan en fördubbling från nuvarande 400 ppm till 800 ppm.
  För att nå Stefan Löfvens 2-gradersmål skulle det krävas ytterliagare en fördubbling från 800 ppm till 1600 ppm, d.v.s ytterliggare 400 år. Total skulle det ta 600 år innan vi uppnår 2 graders temperaturökning. Detta under förutsättning att allt annat är konstant. Men mycket tyder på att vi nu är på toppen av en tillfällig naturlig uppvärmning, och temperaturen är på väg nedåt. I så fall uppnås kanske inte Stefan Löfvens 2-gradersmål på den här sidan nästa istid.

 19. Thomas P

  Peter #12 De där 1,5-4,5 graderna är vad man får är om man inte stoppar huvudet i sanden och låtsas som återkopplingseffekter inte finns. Det finns inget ”påhittat” med återkoppling från vattenånga.

  Mats G #13 ”Hur skall man då reagera på att någon snubbe säger sig gissa att det med 80% kommer hända något.
  Well, inte helt enkelt. Och i klimatets fall så finns det ingen andra chans. Det måste blir rätt vid första försöket. ”

  Och hur kan du vara säker på att det blir rätt vad du än fattar för beslut när det inte finn någon 100% säker kunskap? Detta gäller inte bara klimat utan alla beslut vi fattar. Du säger dig jobba inom finanssektorn, menar du verkligen att du aldrig köper eller säljer aktier på uppgifter som bara är sannolika? I så fall, vad är din hemliga metod som tillåter dig att med 100% sannolikhet veta aktiekursen dagen därpå?

  ”Då kan man ju börja med att kolla in IPCC uppdrag. De skall ta fram information som vederlägger att mänsklig aktivitet påverkar klimatet”

  Det är snarare NIPCC och andra förnekarorganisationer som försöker vederlägga att mänsklig aktivitet påverkar klimatet, IPCC uppdrag är att bedöma i vilken mån vi påverkar klimatet.

  Sen väntar jag fortfarande med spänning på att Mats någon gång skall komma med en källa för din uppgift att jordens isvolym ökar. Det behöver inte ens vara en 100% säker källa, jag nöjer mig med 80%.

 20. Mats G

  19
  Thomas P
  ”veta aktiekursen dagen därpå?”

  Du har verkligen mycket att lära.
  När jag sysslade med detta så använder man sig av trender. Det var 97% success rate. Jag livnärde mig på det i 2 år.

 21. Mats G

  19
  Thomas P
  ”Det behöver inte ens vara en 100% säker källa, jag nöjer mig med 80%.”

  Mitt tips är att du hänger med på ”Irony on ice” nästa tripp till Arktis”.

  Jag får se om jag orkar. Jag har leta upp så mycket info till dig nu som du sedan bara dissar av känslomässiga skäl så jag vet inte om det är värt mödan längre.

 22. Lasse

  Kan konstatera att filtret Thomas P godkänt att THS saknas och kanske även termostaten jag vill hävda skyddar oss från den!
  Alltid bra med ett filter! Och en termostat!

 23. Thomas P

  Mats #21 Du har aldrig haft någon seriös information att komma med allt du har är självsäkra påståenden och ett ständigt skryt om hur alldeles otroligt duktig du är och att du aldrig någonsin har fel om någonting. Jag väntar fortfarande på din källa, och jag lär få fortsätta eftersom du har fel fast du aldrig kommer erkänna det.

 24. Thomas P

  Mats #20 ”När jag sysslade med detta så använder man sig av trender. Det var 97% success rate. ”

  Du kan genomföra aktieaffärer med 97% success rate? Hur kommer det sig då att vi inte ser om dig på TV som en av världens rikaste män? Det går att tjäna precis hur mycket pengar som helst om man har sådan träffsäkerhet.

 25. Mats G

  24
  Thomas P

  För att pengar är inte allt och det vara så himla tråkigt. Och som jag nämt så jag nej när möjligheten öppna sig pga av integritet. Och som person så gillar jag att inte befinna mig i offentligheten.

  Men om jag ville skulle allt det du beskriver kunna vara möjligt.

  23
  Thomas P

  jag har inte glömt det. Jag skrev att just nu orkar jag inte vara din sugardad. När jag har lust så kanske. Du kan väl glädja dig åt så länge att inbilla dig att du skulle vunnit en poäng mot mig så ställningen är väl jag 1000 du 1 just nu.

 26. Mats G

  Thomas P

  Dessutom har jag så jag klarar mig. Det är liksom ingen slump jag blev headhuntad dit jag är nu. Riktigt bra betalt och den svåraste uppgiften på jobbet är vilken restaurang jag skall välja till lunch.

 27. Svempa

  Det TP som vanligt inte orkar bemöta är att de scenarios som han så gärna lutar sig på hittills har fallerat kapitalt vid validering mot utfallsdata. De baserar sig på kurvanpassning av selektivt utvalda (och ”homogeniserade”) data. Modellerna slår inte ens slumpen.

  Sidodiskussionen om påvens skägg skymmer inte detta.

 28. Verner

  Pekke #3

  Vist har du rätt att politiker inte skall blanda sig i vetenskapen. Men vad jag menar är att i stället för att våra politiker skall skrämmas med grader Celsius så bör dom prata om CO2 halten.
  Det är ju CO2 halten man avser som ”klimathotet”.

 29. Olle R

  Saknas verkligen THS i observationerna? Man kan ju hitta den i i stort sett alla reanalys och väderballongdataset, och även under satelliternas AMSU-era i i UAH v6 och STAR AMSU-only.. Om det är någon skillnad mot modellerna, så är det att THS ligger lite längre ned och möjligtvis inte är lika framträdande.

  Är en markant THS verkligen nödvändig för global uppvärmning? Jorden blir ju faktiskt varmare..
  Oavsett om uppvärmningen sker på grund av ökade växthusgaser eller ökad solstrålning ( ökad TSI eller minskad albedo) så säger modellerna att en THS ska bildas. Det som skiljer ut växthusgasdriven uppvärmning är att den ger stratosfärisk avkylning. Den lägre stratosfären kyls dubbelt så snabbt som modellerna förutspår, medan troposfärens uppvärmning hyfsat följer modellerna…
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaUGMzTWdrN1dQS0E

 30. Ingemar Nordin

  Stort tack Ann LH för denna sammanfattning.

  ”very little doubt but that EPA’s claim of a Tropical Hot Spot (THS), caused by rising atmospheric CO2 levels, simply does not exist in the real world. … Once EPA’s THS assumption is invalidated, it is obvious why the climate models they claim can be relied upon, are also invalid.”

  Så rätt. Tänk om IPCC, EPA, och alla andra politiska organ kunde ta till sig detta enkla faktum. Modellerna stämmer inte och teorin som man baserat dem på är falsifierad. Men här har man istället intagit en anti-vetenskaplig ståndpunkt och försvarat sina modeller och teori fastän falsifikationen är uppenbar. Det finns inte en gnutta ödmjukhet inför verkligheten och vår egen mänskliga okunskap bland dem som säger sig företräda klimatvetenskapen utåt. Fegt & oärligt.

  Här länkar (som jag ofta refererar till) angående det fejkade diagrammet som Santer lurade på mötet i Madrid 1995:

  https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/12/madrid-1995-ett-fall-av-sjalvbedrageri/
  och
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/04/28/madrid-1995-ipcc-korrumperar-vetenskapen/

 31. Thomas P

  Mats #26 ”Riktigt bra betalt och den svåraste uppgiften på jobbet är vilken restaurang jag skall välja till lunch.”

  Det låter som du hittat ett jobb som passar din kompetensprofil.

 32. Mats G

  Thomas P

  Du försöker attackera mig återigen med din okunnighet.
  Förlöjliga mig med din ”Varför är du då inte världens rikaste man?”

  Så här höll vi andra på när vi var 12 år. Argumentationen var på den nivån. Sedan kommer livet och verkligheten i mellan. Som jag skriver så drabbas jag hela tiden av Jantelagen: Så dina jantelagstantrum påverkar mig inte särdeles.

  Man måste var lite föriktig när man rör sig i vissa kretsar och när affärerna börja komma upp på flertalet miljardnivå så börjar moral och integritet lösas upp hos andra människor.

  När det gäller aktieaffärerna som var en variant av skimming så är hela idéen att inte märkas annars skull jag förmodligen blivit åtalad för att påverka aktiekursen. Vilket som skulle kunna vara sant om jag skulle gå in med de beloppen som skulle behövas för att bli Sveriges rikaste man.

  Det var en snubbe som lurade en aktierobot. Han blev åtalad för att påverka aktiekursen.
  Det är alltså den som har makten som har rätt i dessa frågor. Och jag var/är långt från makten.

  Det finns en värld som du inte ens anar. Så kanske du skulle undvika dina barnsliga gliringar då och då. Jag tror det skulle vara till din fördel. om du nu bryr dig om ditt anseende vill säga.

 33. Svempa

  #30 Just så är det ju.

  Jag tycker att man rätt ofta slås över likheterna mellan självutnämnda ekonomiexperter och börsexperter. Det gör kurvpassningar av utvalda historiska data över den enda verklighet som finns och hävdar att de kan spå framtiden med dessa.

  Påminner mig lite om det beteendeekonomen Richard Thaler skrivit. Han hänvisade till Mark Twains ord ”It ain’t what you don’t know that gets you in trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so”. Att folk blir överkonfidenta eftersom de aldrig bryr sig om att dokumentera sitt track record av felaktiga förutsägelser och att de dessutom gör sig skyldiga till den värsta synden – confirmation bias – dvs de letar endast efter evidens som stöder deras förutfattade hypotes.

  Enda sättet att förbättra sig är att hela tiden följa upp data och särskilt sådana som visar på fel.

 34. Mats G

  31
  Thomas P

  Du missförstår som vanligt. Bara för att lunchvalet är det svåratse så innebär det inte jag har ett avancerat jobb. Vad jag förstår så lär de inte hitta nån annan i den här positionen.

 35. Sören G

  I dag träder ”klimatavtalet” i kraft. Avtalet som inte är något avtal utan en frivillig överenskommelse som länderna kan strunta i.

 36. Lasse

  #35 Hörde det oxå.
  Det tycks vara bråttom att få till avtalet så fel president inte kan riva upp det så lätt.
  Katastrofalt om vår framtid skall styras av modeller som inte stämmer och inte har fundamenta rätt.

 37. Thomas P

  Mats G #32 Ja, skryta är du bra på, men lämna någon källa på att isvolymen växer det klarar du inte.

 38. Svempa

  #37 TP att förespråka klimatalarmism är du bra på men att tillstå falsifierande data för klimatsimuleringar klarar du inte av.

 39. Ann lh

  Den här tråden gäller huruvida THS överhuvudtaget finns mer än i klimatmodellerna.
  Efter alla krumbukter från Charneyrapporten fram till dagens dato vore det intressant om den allra senaste peer reviewade rapporten (se länkarna), som mer eller mindre definitivt avfärdar THS,kunde diskuteras här istället för allt tjafs om ditt och datt.
  Thomas P verkar för övrigt inte överhuvudtaget ha läst inlägget och undviker i vanlig ordning att se obehagligheter som t.ex. Santerskandalen.
  Obamas diktatorfasoner som lett tillsatt han idag sätter sitt namn under Parisöverenskommelsen kanske också de vore av intresse att debattera.

 40. Björn

  I en ledare med rubriken ”Retoriska fulknep från kulturens makthavare” i GP Göteborgs-Posten, handlar om ideologisk styrning. Om man hänvisar till mänskliga rättigheter, universella värden och konsensus etc, så behövs inga intellektuella argument i debatten. Liknande argument förs fram i klimatdebatten som mänsklighetens överlevnad, det är bråttom nu, 97 % av världens forskare, det råder konsensus etc. Sådana argument manar till irrationellt tänkande och hämmar därmed rationella argument. Vem vill att mänskligheten skall gå under och att alla gulliga isbjörnar skall drunkna? Klimatdebatten har nu bland klimathotstroende helt lämnat allt rationellt tänkande. Isklumpen i JoNovas handbok får symbolisera hur svårt det är för rationella och intellektuella argument att hävda sig mot den gröna ideologiska och irrationella störtfloden. Kommer den rationella verklighetens egna argument att stabilisera isklumpen?

 41. Ann lh

  Tack Björn för att Du tog upp dagens ledare av Aleksandra Boscanin och tillämpade den på innehållet i den här tråden! Hon är relativt ny på GP och växer för varje artikel. Teamet Alice Teodorescu och nyss nämnda Aleksandra gör att det är svårt att helt lämna GP, vilket annars vore lätt.
  För övrigt så hade UG en skön omgång i veckan med den timida men skarpa Jorun Collin som avslöjade ännu en korruptionshärva i Gbg. Jorun har sina rötter i Norrtälje och är dotter till den klimathotsskeptiske motorjournalisten Robert Collin, mest känd för älgtesten. Man kan ju alltid hoppas på mera och än mer intressanta ämnen.

 42. Salasso

  Stark oro finns för att vi är på väg att förlora kontrollen, nationellt, över vår energipolitik. CES utvecklar på http://www.friavindar.se

 43. Mats G

  37
  Thomas P
  Egentligen är det redan presenterat och du väljer att glömma bort det. Jag kommer svara på det när jag känner för det inte när du vill. Som sagt jag har tröttnat på att lära upp dig för du är en otacksam elev.

  Definiera skryt?. Jag försker få dig att förstå vem du pratar med så att du kan lägga dig på rätt nivå – speciellt när det gäller respekt.

 44. Olle R

  #39 Ann LH. Istället för att läsa vad någon obskyr bloggare tycker, eller tror sig veta vad som hände 1979, så tycker jag du ska titta på data/fakta.
  THS kan hittas i alla dataset, Här är bara ett exempel, Ratpac, där hotspoten inte är särskild uttalad:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaWUVtLTFtLXRmNW8

  THS är INTE ett kännetäcken för just AGW, den är ett kännetecken för all uppvärmning. Stratosfärisk nedkylning är ett kännetecken för ökad växthuseffekt, men inte för andra typer av uppvärmning. läs gärna #29

 45. Lasse

  #39
  Ann
  Hur skall vi kunna diskutera nåt som inte finns .
  Fast det kanske passar in med högtiden, då vi skall minnas de döda, och kanske även döda teorier?

 46. Ann lh

  # 44 Vem är enligt dej den ”obskyre bloggaren”.

 47. Thomas P

  Mats G #43 ” Jag försker få dig att förstå vem du pratar med så att du kan lägga dig på rätt nivå – speciellt när det gäller respekt.”

  Jag kan lova dig att jag respekterar dig *precis* så mycket som du förtjänar, och du har *fortfarande* inte kommit med någon källa för ditt felaktiga påstående att jordens isvolym ökar.

  Baserat på vad du skriver här är du en bitter tjänsteman som fått en spark snett uppåt vänster till ett helt meningslöst jobb med fin titel och du sitter nu och fantiserar om att du egentligen inte ville något annat eller att andra motarbetade dig men att ingenting är ditt fel för du är så oerhört duktig. Man kunde hoppas att du fick denna spark för dina oetiska, möjligen också olagliga, aktieaffärer (”så är hela idéen att inte märkas annars skull jag förmodligen blivit åtalad”) , men det är antagligen att hoppas för mycket på etiken hos dina kollegor.

 48. Slabadang

  Var med och bekämpa den nya totalitära etablissemangsfascismen!

  Klimathotandet är bara en viktig del av den postkommunistiska neofascism vi lever under.
  De poliitiska partierna har blivit fascistiska. Den nya neofascismen är blandat rödgrönblå.och har infiltrerat både media, statsapparat och interantionella organ. NGOns roller är både som drivande pch skyddanden av förd politik med fascistiska metoder och medel.

  Vi kan se samma företeelser och bevis på fasdismen över hela västvärlden. På gången känner vi igen den neofascism som växt fram ur mögelporerna i våra demokratier till att täcka ett allt större politiska områden. Mönstren upptäcker vi lätt när neofascismen agerar och omfattningen av dess inflytande är skrämmande.

  Genomgående är att neofascismens främsta torpeder utgörs av de NGOer den själv finansierar i samarbete med media. Aktivism ersätter rerpresentationen av folkviljan och demokratin. En kapad korrupt artificiell opinion bildas för att driva fram politik som gynnar det politiska etablissemangets egenintresse i STRID med fokviljan och i STRID med de demokratiska grundläggande spelreglerna. Agendan klarar helt enkelt inte av att genomgå den kvalitiativa urvalsprocess av argument den öppna samhällsdebatten innebär.

  Vilka aktörerna är framgår av de handlingar och metoder de använder sig av. ”Follow the money” ger alltid samma svar när du väl upptäcker aktörerna det är ALLTID politiska artier eller närstående starka särintressen till politiska agendor som ligger bakom.

  Att blockera den öppna demokratiska debatten och analysen av deras olika agendor är en genomgående strategi. Neofascismen bildar den ”åsiktskorridor” som tillåts för att inte agendan skall ifrågasättas. För att åsiktkorridoren skall fungera så måste dess villkor och gränsar fastställas och bevakas. Det krävs också bestraffningar av den som avviker från korridoren för att respekten för den skall kunna upprätthållas. ”Gatekeepers” i media bemannar den rollen.

  Bestraffningsystemet byggs med media som viktigaste aktör. Medias roll är att både legitimera bestraffningsystemet och också vara aktören som dömer de som avviker från korridoren. Frånvaron av rättegång innan straffet utmätts känner vi avsaknaden av . Straffen är karaktärsmord, guilt by association, uteslutning från debatter och forum, angriper person, istället för argument och varför inte utdela alla straff på en gång så de skyddar agendans åsiktskorridor från kritisk granskning. Att skrämmas och skapa skrämmande avskräckande exempel för andra kritiker att bryta åsiktskorridorens väggar är både ett medel och en målsättning. Därför har de legitmerat ändamålen helgar medlen och ger sig på både individer organisationer med de mest vidriga metoder.

  Neofasismens har en omfattande verktyglåda för att anfalla sina krtiker med. Förklenande och smutskastande epitet med inbyggda guilt by association är kanske det mest vanliga och effektiva vapnet för politiker och journalister.
  ”Klimatförnekare” ”rasist” ”extremhöger” ”nationalism” ”populism” är några irrelevanta svepande epitiet som används för att stoppa och misstänkliggöra kritiska granskande röster. Alla skapade för att skrämma tysta och trycka ner kritiska röster. Att toppa legitimiteten av förtrycket trakasserierna med fullständigt verklighetsfrånvända konspirationsteorier är dessutom legitimt såsom att hitta på låtsasfiender som ”Oljelobbyn” och försöka koppla ihop den med klimatskeptiker, eller att påstå att SD är ett nazistiskt parti. En konstruerad fantasivärld vars enda syfte är att skrämma tysta och skydda agendan i åsiktkorridoren.
  Att skydda åsiktkorridpren är att skydda sin makt och sina privilegier.

  Straffen och konsekvenserna för neofascisternas måltavlor kan vara katastrofala. Folk blir av med jobbet och försörjningen. Folk fryses ut ur offentliga och på arbetsplatser. Tillhör man den neofascistiska rörelsen så helgar nästa vilka medel som helst agendan. FN uteslöt så sent som förra veckan ”regimkritiska” journalsiter från klimatmöte. Normalsieringen applikationen och acceptansen av neofascismen genomsyrar nu hela etablissemanget.

  Det gäller att vi alla också förstår hur organisationen av neofascismen ser ut i dag. De etablerade politiska partierna och deras internationella organisationer är huvudskurken i sammanhanget och kan inte fly ansvaret för neofasismens utbredning och demokratins urgröpning.

  Politiker-media – NGO- aktivister är den kedja av neofasdismens aktörer vi kan känna igen västvärlden över. I kedjan så går den uppifrån från legitimering och finansiering ned till våldsamma aktivister som ordnar upplopp och aktioner, samtidigt som de utför det riktiga skitgörat som att sätta yxor i dörrn på opponenter, missahandla, skriva till arbetsgivare för att få oppositionella sparkade och skapa skrikiga protester till vilka media är inbjudna och samverkar för att lyfta upp som en faslk folkopinion.
  Thomas P tillhör den näst nederstadelen av den neofascistiska kedjan som utför en del av neosfascismens skitgöra, dvs angripa personer med falska anklagelser och en fullständigt sjuk guilt by association hämtad från den rörelse hen tillhör.

  Sossarna har tillsammans med LO stort inflytande över media och finansierar EXPO IRM och genom styrelserepresentation nyckelmannatillsättningar ”personalklubbarna” inom public service kontrollerar SVTs och SRs både rekryteringar och ”policy”.

  I USA ser vi samma neofascistiska organisation genom Wallraffande journalsitik vet vi att DNC finansierar och samarbetar med neofascistiska aktivister som ägnar sig åt organiserat valfusk och stör och provocerar fram våld och kopplingarna går ända upp i toppen på DNC (Se project veritas dokumentärer). Å fatta då hur långt åt helvete det har gått när våra ”demokratiska” partier har vänt sg emot fundamentetn för deras egen legitimitet och uppgift i demokratin där de bevisligen finansierar accepterar och till och med ligger bakom de största organiserade hoten MOT demokratin som existerar idag! Nu handlar allt om ett medborgarna INTE skall få vara med i den politiska debatten! Hur man skall stoppa istället för att bemöta oppositionella och regeringkritiska! Den stora horan i denna neofascistiska kedja är MSM!

  Vågar ni inse hur långt åt helevete det har gåt!! .;(

 49. Ingemar Nordin

  Före Madridmötet så hade en expertkommitté kommit fram till att det inte gick att få fram någon bevis på mänsklig påverkan på den globala uppvärmningen. Man hade också skrivit sin konsensustext om detta. Men efter det så upptäckte de att texten hade ändrats.

  ”The IPCC’s Climate Change 1995 was reviewed by its consulting scientists in late 1995. The ”Summary for Policy Makers” was approved in December, and the full report, including chapter 8, was accepted. However, after the printed report appeared in May 1996, the scientific reviewers discovered that major changes had been made ”in the back room” after they had signed off on the science chapter’s contents.”

  http://www.greenworldtrust.org.uk/Science/Social/IPCC-Santer.htm

 50. Slabadang

  Ingemar 49!

  Ja det är beklämmande hur mycket patron ur våra journaislter gjort från sin kritiskt granskande roll!
  De har ansultit sig till noefascismen.

 51. Lasse Forss

  Och konsekvensen är att nu får man inte ens ifrågasätta ”sanningen”. I Dagens Samhälle fanns en artikel ”Kollektivtrafiken blir allt grönare”. Eftersom det inte fanns några uppgifter om kostnaden mailade jag författaren Hans Perkiö. Han skickade följande http://www.transportforetagen.se/Documents/Publik_F%C3%B6rbunden/BuA/Rapporter/Statistik%20om%20bussbranschen%202016.pdf?epslanguage=sv
  Men han skrev också: ”Här är en mycket detaljerad rapport om busstrafiken. Från sid 77 och framåt står det om bränslekostnader, men inte så lätt att får svar på den fråga du ställde.”
  Då skrev jag till Bussbranchen och fick följande svar av Göran Hallén

  ”Hej,

  Det finns ingen sammanställning, jämförelse mellan olika kostnader för gröna bränslen, diesel och olika bussars motortypers förbrukning. Trots stora skillnader i beskattning leder den lägre energitätheten hos vissa förnyelsebara drivmedel till en högre energiförbrukning. Priserna för HVO som har en liknande bränsleegenskaper som diesel, kan användas i befintliga dieselmotorer och trots hel skattebefrielse är ungefär densamma som diesel, vilket kan bero på bristande konkurrens på denna marknad.

  Det finns knappast någon större ekonomisk vinst med att använda förnyelsebara drivmedel jämfört med diesel för företagen. Dessutom kräver vissa drivmedel ett ökat driftsunderhåll på fordonen och det finns problem med att få leveranser med t.ex. biogas. Biogasbussar har dessutom en högre inköpskostnad.

  Däremot minskar naturligtvis utsläppen av koldioxid, vilket också är ett upphandlingskrav och ett varumärke för företagen, se t.ex. Flygbussarna. Moderna euro 6 motorer har dieselmotorer nästan lika rena utsläpp av partiklar m.m. som en elmotor. Vidare förlorar staten stora skatteintäkter på en ökad användning av biodrivmedel.

  Om vi räknar med ca 8500 dieselbussar är dieselkostnader ca 1,8 mrd kr, varav drygt en miljard utgörs av skatter. Det skulle innebära ca 3,90 kr per km, vilket är ungefär kostnader för förnyelsebara drivmedel. Men som sagt jag har ingen gjort någon analys mellan drivmedlen.

  Hoppas svaret är till någon hjälp.

  Trevlig helg!

  Med vänlig hälsning

  Göran Hallén ”

  Det är bara att konstatera. Man bryr sig inte om kostnaderna. Man är tvingade att övergå till gröna bränslen. Kostnaden är sekundär. Eller snarare ointressant.

  Om vi betänker att Sveriges utsläpp är 1 promille, och de globala utsläppsökningarna uppgår till 2,5 procent, dvs. 25 gånger Sveriges totala på ett år, 50 gånger på två år och så vidare, så inser var och en hur det kommer sig att pengar kastas direkt i sjön. Det är order på det. Och det här är bara ett bland tusentals exempel. Hur kan det komma sig att människor blivit så ansvarslösa?

 52. Bengt Abelsson

  # 44 Olle R

  Här finns att läsa om ”Hot Spot”

  http://www.climatedialogue.org/the-missing-tropical-hot-spot/

  Ganska teknisk och helt fri från personattacker.

 53. Olle R

  #46 Den obskyra bloggaren är väl i detta fall källan som du bygger ditt ”case” på, dvs Jo Nova, som påstår en massa saker som det saknas stöd för. Visa gärna någon form av data/fakta som stödjer påståendet att ” hotspoten” saknas. Jag kan nämligen inte hitta något.
  Däremot vet jag några bra ”tricks” för att dölja eller framhäva hotspoten. Det handlar om körsbärsplockning, avsiktlig eller oavsiktlig…

 54. Ann lh

  # 53 mHar jag i det här fallet hänvisat till JoNova när det gäller THSs vara eller inte vara?
  Den mera trovärdiga källan är den rapport jag hänvisat till i slutet av artikeln. Om den kan Du läsa betydligt mer på Alan Carlin’s blogg.

 55. Lars Kamél

  THS är väl inte ett tecken på vare sig mänsklig klimatpåverkan eller uppvärmning, utan på vattenångans förstärkande återkoppling? Avsaknad av en stark THS är då ett bevis för att det inte finns någon stark förstärkande återkoppling från vattenånga. Och kanske ingen återkoppling alls?
  Mata inte trollen!

 56. Thomas P

  Lars #55 Du har i grunden rätt i att THS har att göra med återkoppling från vattenånga snarare än något specifikt med CO2, men även om det nu skulle vara så att den är svagare än väntat (vilket är oklart, felmarginalerna i mätningarna är för stora) så visar det bara att det är någonting vi missat i tropikerna, det säger inte exakt vad eller hur det kan påverka klimatkänsligheten. Det är dock som sagt högst tveksamt om det ens finns något mysterium att förklara-

 57. Bengt Abelsson

  Olle R #53
  ” Jag kan nämligen inte hitta något.”

  Det tog mig ca 30 sekunder. Men om man bara letar nycklarna under gatlyktan så…

  And what is really striking in the above plot is how strong the climate models’ average warming trend over the tropical oceans is in the upper troposphere (+0.35 C/decade, dark red), which I calculate to be about 1.89 times the models’ average surface trend (+0.19 C/decade, dark green). This ratio of 1.89 is based upon the UT weighting function applied to the model average temperature trend profile from the surface to 100 mb (16 km) altitude.

  So, what we see is that the models are off by about a factor of 2 on surface warming, but maybe by a factor of 5 (!) for upper tropospheric warming.
  http://www.drroyspencer.com/2015/05/new-satellite-upper-troposphere-product-still-no-tropical-hotspot/

 58. Jan-Åke

  Koldioxid absorberar som sagt redan nästan all tillgänglig IR.Har för mig att vattenånga absorberar mer och bredare än koldioxid,vid 15,5 grader ligger vattenånga på i genomsnitt 18000 ppm mot koldioxidens 400.Vari består tankefelet om man tänker sig att man avlägsnar en viss mängd koldioxid från luften,skulle då inte dess plats bara övertas av absorberande vattenånga ?

 59. Olle R

  #54 Men nu är så att varken Jo Nova eller Carlin, eller någon länkad rapport kan visa att THS saknas.
  Blir utsagan att THS saknas sannare för att en mängd personer citerar varann och ständigt upprepar det hela??
  Jag visar åtminstone på data som säger att troposfären värms i linje med vad modellerna förutspår,
  att stratosfären kyls snabbare än vad modellerna förutsäger,
  och att det finns en hotspot, kanske lite mindre markant och på något lägre höjd än modellerna.

  Då har jag ändå valt ett väderballongdataset som inte är särskilt extremt på dessa punkter, men har fördelen att det uppdateras kontinuerligt..
  källa: http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/ratpac/ratpac-a/

 60. Ingemar Nordin

  Det är synd om Olle R. Han tillhör kategorin anti-vetenskaparna på den här bloggen och letar förtvivlat efter något som kan stödja hans dogmatiska hållning och tro på klimatalarmismen…. Och så landar han på … ratpac! Jada, jada.

 61. Michael E

  För ett tag sedan fanns det tydliga indikationer med en signifikans om mellan 3,4 och 3,9 sigma att LHC i CERN hittat en ny partikel (750 GeV). Upptäckten gav en omedelbar respons bland fysiker och mer än 500 teoretiska artiklar publicerades i ansedda vetenskapliga tidskrifter. I Augusti i år visar ny experimentell data att signifikansen minskat till under en sigma, d.v.s. det är endast en statistisk fluktuation, det finns ingen sådan partikel.

  För 5 år sedan utdelades Nobelpriset i fysik till upptäckten att Universum expanderar i en accederad takt vilket man tillskrev en mystisk energi, kallad mörk energi. Nu har man undersökt mer än 10 ggr de antal supernover som låg till grund för studien som senare ledde till nobelpriset. Signifikansen ligger nu som högst vid 3 sigma, väsentligen lägre än de 5 sigma som man normalt använder för att beteckna en upptäckt av signifikant betydelse. Dessutom, så med en mer sofistikerad teoretisk modell så är det möjligt att förklara samtliga observationer utan att använda sig av mörk energi. Subir Sarkar som är en av de ledande forskarna bakom denna studie är dock noga med att påpeka att eftersom detta är en attack mot en av grundpelarna i standardmodellen för kosmos så kommer det att kräva ytterligare observationer, något man hoppas få när EELT är klart.

  Vad har då detta att göra med Ann’s artikel ovan? Jag tycker att de två exemplen oven på ett utmärkt sätt illustrerar hur vetenskapen ska fungera. Efter 500 publicerade teoretiska artiklar så motbevisas dessa av ett experimentellt resultat. Eller 5 år efter nobelpriset så ifrågasätts korrektheten i deras resultat baserat på mer experimentell data och förfinade teoretiska modeller. Jämför gärna med CAGW som på punkt efter punkt motbevisas av experimentella data. Eller jämför med resultaten från GCM och hur illa dessa stämmer överens med uppmätta temperaturer. I normala fall skulle detta lett till en vetenskaplig debatt där teorin anpasas till den experimentella resultaten, inom AGW verkar det nästan tvärtom. Detta kanske är ett av de tydligaste tecknen på att det inte är vetenskap i traditionell mening utan vetenskap med en hög grad av särintressen.

 62. Ivar Andersson

  Expressen 2016-11-02: ”Nyligen larmade professor Hans Rosling om att det är helt fel att 60 procent av världens mödradödlighet sker vid humanitära kriser och i flyktingläger. Enligt Rosling är andelen snarare 17 procent. I en artikel i The Lancet skriver Rosling och kollegan Helena Nordenstedt ursinnigt: ”Global hälsa tycks ha inträtt i den post-faktiska eran” där begrepp skruvas ”till förfalskningens nivå” i syfte att påverka.”
  Detta kan jämföras med klimathotet. Allting är värre och går fortare än vi trott men ingen visar siffror utan enbart tyckande efter simuleringar. Simulanter finns det gått om men realister är det brist på.

 63. Olle R

  #60 ”Det är synd om Olle R. Han tillhör kategorin anti-vetenskaparna”
  ??? Är det antivetenskapligt att förlita sig på data? Vilken slags vetenskap bekänner sig herr professorn till då? Att upprepa mantran tillsammans med likasinnade tills alla tror att dessa är sanna? Utan bevis?
  Varför får jag känslan att jag stövlat in på en Livets Ord-blogg och uttalat de förbjudna fraserna; att det inte finns några bevis för att Jesus existerat…?

  Om man väljer en tidsperiod som börjar med el Nino-karaktär och slutar med la Nina-karaktär då blir hotspoten svag, gör man tvärtom blir den stark, försöker man balansera det hela så blir den lite medioker, något svagare än modellernas…

 64. Gunnar Strandell

  Ann L-H!
  Tack för att du lyfter fram den tuva som borde stjälpa ett stort lass!
  För en gångs skull ser det ut som om Thomas P kan acceptera fakta, även om han genast därefter vill tillskriva det hela till mystiken.
  Jag undrar om Olle R känner till att Jo Nova är gift med David Evans som arbetade med modeller och jämförde med mätningar på verkligheten tills han hoppade av, när diskrepanserna blev för stora, som för THS. Han kanske hämtar sin information hos SkS.
  Länkar:
  https://www.skepticalscience.com/David_Evans_arg.htm
  http://scottishsceptic.co.uk/2015/10/04/well-done-dr-david-evans-and-jo-nova/

 65. Mats R

  #48 Slabadadang

  Jag instämmer i det mesta du skriver i inlägget, men snälla, använd inte ordet ”fascism”! Fascismen var en totalitär vänsterideologi med vissa nationalistiska förtecken, som uppkom i Italien i efterdyningarna av första världskriget. Den främste, men inte alls ende, ledaren för denna rörelse var syndikalisten Benito Mussolini. 1922 ledde han en folkresning mot den av korruption försvagade italienska parlamentarismen och utnämndes till ”duce”, ledare, med utomordentliga befogenheter. Fascisterna ville, förutom införandet av en totalitär stat (f.ö. lär Mussolini ha varit den förste som använde termen ”totalitär”), också skapa ett korporativt samhälle, något som är lite svårt att förklara på begränsat utrymme, så Wikipedia eller annat liknande anbefalles. Man kan dra en linje mellan å ena sidan korporatism och å den andra den moderna radikalhögerns ”identitarism” och vissa vänsterradikalers identitetstänkande.

  De personer du kallar fascister är inte alls några dylika. De är stalinistiskt influerade kommunister, och ska också benämnas som sådana. Inga, utom kanske de själva, tjänar på att man kallar dem något annat. Att vara stalinist är precis lika illa som att vara fascist (f.ö. är skillnaden mycket liten).

  Att i ogjort väder kalla folk för ”fascister” är f.ö. ett stalinistiskt debattknep, så please, avstå från detta! Och det finns inga fascister i Sverige. Det fanns en ”fascistisk kamporganisation” på 1920-talet, senare svenska högerextremister har alltid varit mer influerade av nazismen än av Mussolini (gäller även ”Nysvenska rörelsen”, med sin tro på rasbiologi).

 66. Kenneth Mikaelsson

  Du menas det national socialistiska arbetar partiet.. NAZI… finns det några som platsar i den grupperingen så ligger sossarna och centern närmast
  De som kallas Nazister på högerkanten är nog bra historie blinda .. kallas med rätta för blöj nassar med betoning på gris….

 67. Ann LH

  Tack Gunnar S. Jag var faktiskt lite nyfiken på vem eller vilka Olle R syftade på när han talade om ”obskyra” figurer. Jag hade nämnt Santer och skandalen med IPCCrapporten och Obamas tydliga förakt för konstitutionen och demokratin och undrade vem som kunde toppa denna duo. Så kom svaret och med det den totala västgötaklimaxen. Obetalbart.
  Men kanske liten tuva, dvs JoNovas kristallklara påstående, till slut kan välta hela det här korthuset över ända.
  Och dessutom väntar jag med spänning på den debatt som borde komma kring den analys Wallace m. fl. gjort och som Alan Carlin skriver om gång efter annan på sin blogg.

 68. Ann LH

  Och alla, även om klimathotsfrågan ligger politiken nära så håll politiska debatter ifrån den här tråden.

 69. mängan

  Lagring av energi verkar vara nära i tiden.
  Salt gör jobbet(Saltx)
  http://teknikdygnet.se/2016/11/04/banbrytande-lagrar-energi-salt/

 70. Peter Stilbs

  Här är dagens ovetenskap – publicerad i Science … http://www.aktuellhallbarhet.se/ny-modell-beraknar-ditt-koldioxidfotavtryck-smalt-havsis/

 71. Gustav

  Michael E, #61:
  Vilket utmärkt inlägg! Håller med till 100% om att experiment altid bör trumfa över teori. I fallet klimat saknas experimenten nästan helt vilket lämnar fältet fritt för hypoteser som inte kan bekräftas. Thomas P bara flinar åt mina förslag med att man borde bygga experimentella miljöer som man allteftersom skalar upp men jag tror det är en av få vägar att nå framåt.

 72. Peter Stilbs

  mangan #69 – detta är inget banbrytande, och inte på något sätt nytt?

 73. Lasse

  #52 Bengt
  Intressant tråd.
  Speciellt den diskussion som finns i länken: http://www.climatedialogue.org/wp-content/uploads/2014/10/Climatedialogue.org-summary-the-missing-tropical-hot-spot.pdf

  Det visar hur diskutabel den grund som hela klimatfrågan vilar på är!

 74. mängan

  #72 Det nya är att tekniken nu fungerar ”ekonomiskt”.

 75. Olle R

  #64, 67,52, 73 etc, Jag ser att poletten vägrar trilla ner. Ni väljer att förlita er på gamla resultat, med föga representativa tidperioder, och ältar om denna gamla skåpmat tills den blir evig sanning.
  Det är 2016 nu, inte 2012 och tideräkningen började inte 1979. Körsbärsplockaren tycker givetvis att det är helt OK att starta trender under denna varma period som kryddades med en super-el Nino 1983, samt att sluta 2012 under kallaste la Nina.

  Jag förhåller mig objektivt och väljer att titta på trender under hela perioden med påtaglig global uppvärmning, från 1970 till nu.

  En annan bias som finns i jämförelser mellan modeller och observationer under satelliteran är att de stora vulkanutbrotten 1982 och 1991 är under första halvan. Modellerna överreagerar på vulkanutbrotten och går extra kallt jämfört med riktiga jorden. Detta kommer att öka modellernas hotspot-trend över hela satelliteran. Detta kan förstås vara en svaghet i modellerna eller också rena tillfälligheter. Det har föeslagits att stora vulkanutbrott utlöser en el Nino som kompenserar nedkylningen. Det var en stor sådan 1983 och en svagare 1992. Om detta är en regel så förmår inte modellerna härma detta..
  Om vi väljer bort tidsperioder påverkade av vulkaner, och enbart tittar på 1997- 2016 så är trenderna i troposfären väldig lika mellan modeller och väderballongobservationer.

 76. BoE

  Salt gör jobbet? Hm….
  Nytt vet jag inte – Det har funnits väggbeklädnadsplattor (typ gipsskivor) med Glaubersalt inkapslat, som skulle hålla rumstemeratuen konstant över dygnet. Det blev ingen hit.
  Har också för mig att man prövat tekniken i någon Power-Wall-liknande modul för lite högre temperaturer. Inte heller så framgångsrikt.

 77. mängan

  #76 Historia berättar om dåtid, nutid är något annat.

 78. Olle R

  Kommentaren borttagen. Att hålla på med politisk pajkastning hör inte hemma här

 79. Inte alls bra att/om kommentarer försvinner och raderas helt utan att ens framgår att där har modererats.

 80. Ann lh

  Jonas, jag vet inte vad Du menar. Jag har i varje fall inte raderat något på den här tråden. / Ann

 81. Nej Ann, det är mycket möjligt. Men en kommentar har försvunnit helt och hållet. Den hade tidigare #78.

 82. Olle R

  #79, 81 Det är en viss bias i modereringen på denna blogg. Observera att #48, #65, och #66 står kvar orörda.
  Uppenbarligen får jag inte lov att bemöta dessa åsikter då både #76 och #78 raderats..
  Om inte Ann LH har raderat dessa så kan jag gissa vem som har gjort det…

 83. Ingemar Nordin

  Olle R #82,

  Jag tar bort alla OTs, som jag ser. Men jag har inte tid att sitta och moderera hela dagarna. Från och med nu tar jag bara bort dem rakt av. Liksom diskussioner om modereringspolicyn. Den finns klart och tydligt angiven här:

  https://www.klimatupplysningen.se/anvisningar-for-kommentarer/

 84. Slabadang

  Med Olle R kan vi studera en fanatikers brist på tankefigurer!

  ”Är det ovetenskapligt att förlita sig på data” ? Frågar Olle R från tio meters djup översköld av observationsdata som tydligt bevisar ”hotspotens” ickeexistens. Ett seriöst fall av data och verklighetsförnekelse intill det absurdum som kännetecknar just fanatikern.

  Avsaknaden av att begripa rimligheter går som en grön tråd genom hela klimathotsjihadismen. Enkla slutsatser från observationer som avsaknad av accelererande uppvärmning, inga data som pekar på någon hotspot, oförändrade havsnivåhöjningar, isutbredningsrekord i Antarktis, ingen ökning av stormar mm mm påverkar inte en fanatiker att ifrågasätta sin fanatism. Endast folk utrustat med öppet fungerande intellekt begriper att det är nåt stort djävla fel på hela teorin om CO2.

  Nu har vi ju en smal tur att klimathotarna lagt pirra på sig själva genom sin brist på att förstå rimligheter och motsägelser. Klimathotandet är lika dött som marknaden för bantningstrumpor. Folk går inte på skiten !
  Men likt han med ett gigantiskt lager av bantningstrumpor så ger klimathotsförsäljarna inte upp de heller.
  Men allt fler lägger allt snabbare på luren när de ringer och reklamen går i soptunnan direkt.

 85. Slabadang

  Som bevis på föregående inlägg! 🙂

  En drös med ”klimatexperter” med Christian Aszar i täten skriver en artikel på Uppsalainitiativet. Artikeln begåvas med intresse av hela 3 TRE kommentarer !

  http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2016/11/gastinlagg-av-christian-azar-om.html#comment-form

 86. Ann lh

  Bra att Ingemar rensade. Jag borde ha sett upp, men idag har jag faktiskt inte tid.

 87. Olle R

  #48 Jaha Slabadang, vad har du för data då som ”bevisar” frånvaron av hotspoten?
  Då menar jag en anständigt lång period, +40 år, gärna fram till nutid, för att jämna ut brus pga ENSO, vulkanutbrott, etc.

  Vilka bevis har du för rekordhög isutbredning i Antarktis? Är det figuren uppe i högermarginalen?
  Sanningen att säga så ligger isutbredningen i Antarktis just nu mer än 2 standardavvikelser under normalen och i Arktis är den 5 standardavvikelser under normalen..

  Måste jag tillägga: Upp till bevis!
  Jag kan ju återigen länka till den halvmesiga hotspoten som Ratpacdata har. Den är lite mer markant i IUKv2, RAOBCORE, Era-interim, och Merra2
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaWUVtLTFtLXRmNW8

 88. Olle R

  Hm, #48 ska förstås vara #84 i #87

 89. Slabadang

  Olle R!

  Längden på påvens skägg får du diskutera med dina polare till klimatjihadister. Jag är NOLL intresserad av att diskutera religion.

 90. Guy

  Olle R # 75

  ”Jag förhåller mig objektivt och väljer att titta på trender under hela perioden med påtaglig global uppvärmning, från 1970 till nu.”

  Just det! Objektivt 😀
  Varför inte en period från 1935 framåt då fård u både avkylning och uppvärmning med och inte endast uppvärmning 🙂 🙂 🙂

 91. Olle R

  Guy, nu är det så att radiosondserierna börjar 1958, men har lite bristfällig global täckning i början. I mitten av 60-talet är det ett stort vulkanutbrott som krånglar till jämförelser och är en dålig startpunkt. När det lagt sig är man framme vid 1970..
  Hade jag körsbärsplockat på riktigt skulle jag ha valt 1976 när det var riktigt kallt som startpunkt, men det kan jag inte göra med gott samvete.
  Att börja 1970 ger en god balans, det går 7 år innan uppvärmningen börjar på allvar, vi har starka el Ninos jämt fördelade; 1972, 1983, 1998 och 2015.. Vulkanutbrotten är lite skevt fördelade, till modellernas fördel, men perioden blir så pass lång så att det inte slår igenom så mycket..

  Satelliteran börjar få balans nu, stark el nino i början, mitten och slutet. Spencer och Christy vill ogärna förlänga sina jämförelser till 2015 och 2016. Gissa varför? VIll de plocka körsbär månntro? 1979-1983 var varmt och kalla 2011-2012 var en idealisk slutpunkt för den tes de driver..

  1997-2016 är en bra balanserad 20-årsperiod. Stark el Nino i början och i slutet, inga stora vulkanutbrott.
  Modeller och radiosonddata är väldigt överens här..

 92. Guy

  Olle R # 91

  ”Guy, nu är det så att radiosondserierna börjar 1958, men har lite bristfällig global täckning i början. I mitten av 60-talet är det ett stort vulkanutbrott som krånglar till jämförelser och är en dålig startpunkt. När det lagt sig är man framme vid 1970..”

  Ja, ja, alltid är det nånting som krånglar till det. Antingen vulkanutbrott eller dålig global täckning.

  Om det är svårt att ta en ordentligt lång serie så kanske man borde använda sig endast av den senaste tekniken. Då blir serien tyvärr ganska kort. Kanske bara från 2012 till nu. (sarkasm).

  Att tala om klimat i samma mening som man talar om miniserier på 30-40 år är löjligt i mitt tycke.

  Det vad jag fann lustigt i din # var att du förhöll dig objektivt till perioden med påtaglig global uppvärmning, som du väljer att titta på.

 93. Olle R

  Guy, det glädjer mig att du äntligen insett att Spencer och Christy är lite ”löjliga”. Använder ”miniserier” på 34 år över körsbärsplockade perioder 1979-2012 och slår på stora trumman att hotspoten saknas och AGW är fel. Om man som jag använder lite längre perioder, 47 år, eller varför inte hela rasket 59 år, så visar det sig snabbt att Spencer och Christys utsagor varken är kompetenta eller korrekta..

  Det är roligt att du nämner trender från 2012 till nu som alternativ. Trenden i den tropiska hotspoten är faktiskt hela 2,7 C/ decennium här (att jämföra med modellernas 0,3-0,4 C). Den tropiska hotspoten är alltså högst levande just nu.. Det här förklarar ju också varför troende vill stanna tideräkningen år 2012..

 94. Guy

  Olle R # 93

  Gu´bevars, du går ju på som en torghandlare.

  Jag har inte kollat upp och tänker inte göra det heller men jag kan tänka mej att vissa serier blir korta på grund av att instrumenten som mäter inte har funnits tidigare. Att jämföra olika serier med varann skall tas med mera än en nypa salt. Antagligen borde det inte göras överhuvudtaget, men somliga ser det som ett måste, speciellt om dom tror sej kunna bevisa något med det.

  Gräv inte ner dej i alla världens hundradedelar eller tiondedelar för den delen.

 95. Ann L-H

  # 94 A pro pos Guys varning för att inte gräva ner sig i detaljer vill jag påminna än en gång om Valfrid Paulssons (en gång Naturvårdsverkets GD) definition på en expert, jo det är: ”En man som genom sina specialkunskaper undgår fel i detaljerna på sin triumferande färd mot de stora villfarelserna”.

 96. Olle R

  #94 Min ansats från början i denna tråd har varit att global uppvärmning, uppvärmning av den tropiska troposfären, samt hotspot faktisk syns i enkla raka dataserier..
  Grunden för denna bloggpost stämmer alltså inte. Länkarna som ska stödja detta kallar jag ”obskyra”, eftersom de innehåller oriktiga påståenden, körsbärsplockning , samt extrema exempel på ”data torture” och märkliga resonemang.. Med det sista syftar jag på denna https://thsresearch.files.wordpress.com/2016/10/ef-cpp-sc-2016-data-ths-paper-ex-sum-101416.pdf

 97. Guy

  Ann L-H

  jag är inte säker på att jag begriper Valfrid Paulssons definition. Erfarenheten har lärt mej att en expert oftast ären peron med samma utbildning/kunskap sin din men kommer från ett annat land. Konsulter fungerar på samma sätt. Han är inte trovärdig om han inte är annanstans ifrån 🙂

  Olle R # 96

  I mitt tycke har du en snedvriden syn på världen. Alla ”andra” är obskyra, har oriktiga påståenden, körsbärsplockar,har extrema exempel på ”data torture” och märkliga resonemand. Medan den egna sidan åsikter är kalla fakta in i minsta detalj och därmed oomkullrunkeliga sanningar.

  Sällsynt svart – vitt. 🙁

 98. Ann LH

  Guy, #97, det finns flera träffande definitioner på ”expert”, men just den som jag citerade från ett anförande av V.P. tycker jag är oerhört träffande här. Det var inte Dina kommentarer jag tänkte på.

 99. Olle R

  Guy och Ann LH,
  Så ni framhärdar alltså att temperaturen i troposfären inte ökar och att det finns en troposk hotspot, trots att den enkelt kan påvisas i data. Allt detta för att auktoriteten ” Jo Nova” säger/ tycker/tror att det är så…. ??
  Ni tycker inte att det är märkligt att Jo Nova utsagor motsägs i det långa pekoralet av Wallace m fl, som menar att både uppvärmning och hotspot finns i data. Detta förklarar de dock bort med att det alls inte är någon AGW utan ackumulerade solostrålar, ackumulerad MEI och ”step” change” som ligger bakom.
  Detta är förstås rent nonsens.. Även om man accepterar någon märklig ”uralstring” av energi som värmer jorden, så motsägs detta av den stratosfäriska nedkylningen som fortsätter trots att ozonhalten så smått återhämtat sig de senaste 20 åren.. Detta kan bara förklaras av växthusgaser..

  Är det det så att er förnekelse av fakta snarast är att likna vid religion? Slabadang säger ju ovan att han inte vill diskutera religion, vilket jag tolkar som att han inte vill rubbas i sin bergfasta tro genom att diskutera ”besvärande” fakta…

 100. Guy

  Olle R # 99

  Vad är det för j”la skitprat. Vem FRAMHÄRDAR och var? Vänligen läs vad jag skriver och om du har några kommentarer till min text kommentera då den och inget annat. Sätt inte mej att stå för ord och tankar som du fantiserar ihop.

 101. Slabadang

  Olle R

  Jag vill rikta A Lincolns råd till dig ” Bättre vara tyst och bli betraktad so en idiot , än att öppna munnen och undanröja alla tvivel”

 102. Olle R

  #100 Guy, vad ska jag tro? Du framhärdar i din tramsiga detaljkritik av allt jag säger, och har uppenbarligen en överdriven självuppfattning av din ”humor”. Hur ska jag kunna förstå om poletten har trillat ner eller inte?
  Eller har jag missuppfattat att du egentligen vill skämta om din okunnighet?

  Finner du något lustigt i att jag förhåller mig objektiv och ser till hela uppvärmningsperioden? Motsatsen, att körsbärsplocka vissa tidsperioder, är väl knappast objektivt.
  Har du inte förstått att den tropiska hotspoten bara uppstår under perioder med tropisk uppvärmning??? Under nedkylningsperioder blir det ju snarare en tropisk coldspot..

  Jag ser också att Slabadang plockat upp din gamla devis i #101, och påstår att den kommer från Lincoln. Ska man inte leva upp till sina deviser?

  Jag tycker också att #101 är en synnerligen insiktsfull och intressant utsaga av en snubbe som tidigare antytt att han minsann kan programmera fräsar och svarvar, och därför förstår klimatmodeller bättre än vad proffsen på området gör… 😉

 103. Guy

  Olle R # 102
  ”Hur ska jag kunna förstå om poletten har trillat ner eller inte?” Den har tydligen inte trillat ner hos dej.

  ”Finner du något lustigt i att jag förhåller mig objektiv och ser till hela uppvärmningsperioden?”

  Ja, det gör jag. För det första att du påstår dej vara objektiv och för det andra att du påstår dej se till hela uppvärmningsperioden. Ingendera stämmer.

  PS. Har ingen aning om vad du menar med: ” Du framhärdar i din tramsiga detaljkritik av allt jag säger”

 104. Olle R

  #103 Suck, kan du inte sluta nu? Det blir ju lite pinsamt med din flacka inlärningskurva…

  Det sker ingen uppvärmning under radiosonds-eran (1958 till nu) förrän under 1970-talet.
  Trenden är platt, förutom svängningar pga vulkanutbrott, Ninos, Ninas..
  Detsamma gäller modellerna, det sker ingen särskild uppvärmning förrän under 1970-talet
  Man kan även se det i observerade yttemperaturer, temperaturkurvan är ganska flack från 1940 till 1970-talet.
  Oavsett om jag väljer att starta jämförelsen 1958 eller 1970 så får jag med HELA uppvärmningen under radiosondseran, men den tidiga starten tillför inget, utom att försämra kvaliten..
  När det inte sker någon uppvärmning i tropikerna så bildas ingen hotspot. När det sker uppvärmning förväntar man sig en viss hotspot. Det spelar ingen roll hur uppvärmningen sker, ökad solstrålning, varmt vatten/el Nino, minskning av vulkanstoft/albedo, eller ökning av växthusgaser. En hotspot bör bildas vid ALL uppvärmning.

  Har polletten trillat ner nu?

 105. Guy

  Olle R

  Du verkar ha svårigheter med innantilläsning eller läsförståelse. Så vi kanske bör sluta nu.

  PS om du vill skryta med att ha HELA uppvärmningen med bör du starta vid LIA:s slut nångång på medlet av 1800.

 106. Olle R

  Nä, Guy där fick du den slutliga stämpeln a la #101…
  Hotspotar kan bara upptäckas med radiosonder/väderballonger, alltså efter 1958. Alla andra tidsperioder är totalt irrelevanta. Comprende? Knappast…
  Jag tänker dock inte slösa mer energi på totalt obildbara individer…
  //Over and out

 107. Appropå inlärningskurva …

  Det är med viss munsterhet jag tänker på alla dessa alarmister, och hur lång tid det tar för dem att ta in att deras kära klimat(hots)modeller inte är inbördes överens om vad den faktiska temperaturen är …

  Och vad detta innebör för ’fysiken’ de försöker modellera .. eller snarare hur oöverens de är om verklig fysik.

  Roligt är också hur länge de trodde ngt helt annat dessförinnan. Och hur säkra de var ang. det …

 108. Thomas P

  Slabadang #101 Citatet är inte från Lincoln utan från den rätt okända författaren Maurice Switzer
  http://quoteinvestigator.com/tag/maurice-switzer/
  Du kanske skulle hållit munnen stängd…

 109. Daniel Wiklund

  Härlig kommentar från dig Thomas P. Du skulle väl helst vilja bestämma vem som ska få ha munnen öppen.

 110. Thomas P

  Jonas #107 ”Och vad detta innebör för ‘fysiken’ de försöker modellera .. eller snarare hur oöverens de är om verklig fysik.”

  Jag är säker på att du vill förklara för oss. När jag tidigare frågat om vad du anser att konsekvenserna är av att olika klimatmodeller slår på +-0,5% i uppskattningen av jordens medeltemperatur brukar det blir tyst trots att du drar upp detta gång efter annan, ungefär lika tyst som när man frågar Mats G om hans källa till att jordens isvolym skulle öka.

 111. Olle R

  Jag tror inte ens att modeller och observationer är överens om vad 2 m temperatur egentligen är. Är det temperaturen inne i små standardiserade ventilerade vita hus på standardiserad öppen kortklippt gräsmark, eller är det temperaturen på 2 m höjd ute i verkligheten så som den faktiskt ser ut.
  Jag kan tänka mig att en del av diskrepansen i faktisk temperatur mellan observationer och modeller beror på sådana saker.
  Sedan har vi temperaturen på 2 m höjd över havet som knappt går att mäta. Även om det fanns mängder av bojar med 2 m höga torn, så skulle mätningarna störas av stänk, spray och saltavlagringar…

 112. Guy

  Olle R

  Jag har för mej att alla väderstationer har vissa minimifodringar. Hur ser dom ut som är ute i verkligheten.

  Thomas P, är det nån speciell skillnad vems citat det är. Det är välkänt att ”fiffiga” citat skuffas i munnen på kända personer, eller tror du att alla citat som tillskrivs Einstein faktiskt är hans?