Teoriers empiriska innehåll

Inneh%C3%A5ll

När jag läste C-G Ribbibgs inlägg häromdagen påmindes jag om kopplingen som många vetenskapsteoretiker gör mellan falsifierbarhet å ena sidan och hur mycket empiriskt innehåll, eller förklaringsvärde, en teori faktiskt har å den andra.

Det är nämligen ganska uppenbart att om du ställer upp en mycket vag och luddig teori om något fenomen så kan du visserligen undgå kritik för att din teori är fel, men samtidigt får du betala ett pris i termer av innehållet i din teori – och följaktligen är det något som påverkar hur intressant teorin är. Låt mig ta ett exempel:

Om en teori, T1, säger att ”vatten kokar när det blir tillräckligt varmt” och en annan teori, T2, säger att vatten kokar vid 100 °C så är det skillnad i empiriskt innehåll. T1 påstår mycket mindre om vattens egenskaper än vad T2 gör. T2 ger en preciserad utsaga om när vatten kokar. Det är lätt att falsifiera den eftersom observationer av vatten som kokar vi 97 °C, eller först vid 103 °C, skulle visa att den är fel. Den första teori T1 klarar sig utan problem inför sådana observationer. Ja, i själva verket är det ytterst oklart vad som överhuvudtaget skulle kunna falsifiera T1. Vatten som kokar vid 75 °C? Eller som enbart kokar vid 125 °C? – Det går alltid för försvararna av T1 att säga att vattnet inte var ”tillräckligt varmt” om det inte kokar vid exempelvis 124 °C, eller att det faktiskt var ”tillräckligt varmt” när det börjar koka redan vid 75 °C.

Så för att göra sin teori oangripbar med empiriska undersökningar så skall man tydligen göra den mycket vag och luddig. Ungefär som då försvararna av klimatmodellerna säger att avsaknaden av ”hot spots” ändå är ”konsistenta” (förenliga) med modellernas prognoser. Man utökar felmarginalerna. Så bekvämt!  – Å andra sidan så betyder detta förfarande att modellerna har ett mycket lågt empiriskt innehåll. De säger väldigt lite om hur luftlagren i troposfären ovanför ekvatorn uppför sig.

Ett extremfall där du kan slippa all tänkbar kritik från observationer och experiment är att du helt frikopplar din teori från verkligheten. Men då rör du dig in på den rena logikens och matematikens område. Om din teori bygger på cirkelresonemang, eller om den egentligen består av truismer, typ A eller icke A, så är det en sanning oavsett hur verkligheten ser ut. Tänk er att vädertjänsten ikväll levererar prognosen: ”I morgon kommer det att bli varmare än normalt eller också blir det normalt eller kallare. Och det kommer att regna eller också blir det uppehåll”, osv. – ja, då har man levererat en absolut säker prognos (för en gångs skull)! Men å andra sidan så hade nog folk börjat klaga och säga att de faktiskt inte fått reda på någonting om vädret i morgon. De vet inte om de skall ta med sig en extra tröja på väg till jobbet i den händelse att det blir kallt. Och de vet inte om de behöver släpa på ett paraply eller inte. Prognosen saknar empiriskt innehåll och är helt värdelös.

Det verkar som om klimathotarna hamnar i samma dilemma med mycket som de hotar med. De säger först att vintrarna skall bli mycket varma med lite eller ingen snö. När det sedan blir flera kalla vintrar med mycket snö, så backar de genast och säger ”jamen sådana vintrar är också förenliga med våra modeller”.  De säger först att orkanerna kommer att bli fler och starkare. När det sedan blir flera år med färre och svagare orkaner, så backar de genast och säger ”jamen sådana fleråriga perioder med svagare och färre orkaner är också förenligt med våra teorier”.

I detta fall gömmer de sig bakom att teorierna bara talar om sannolikheter. Men vad betyder ”sannolikheter” i det här fallet? Hur många år, eller decennier, tar det innan observationer kan visa om sannolikhetsuttalandena är korrekta eller falska? Inga klara och entydiga svar ges på den frågan. Således blir talet om sannolikheter bara ytterligare ett sätt att göra teorierna vaga och luddiga. Det är bekvämt, men det kostar i termer av empiriskt innehåll.

Och då blir naturligtvis en följdfråga för oss skeptiker: Är dessa innehållsmässigt nästan tomma och luddiga teorier något som vi skall basera långtgående politiska och ekonomiska beslut på? Är det rationellt? Eller lurar vi bara oss själva när vi tror att modellerna och prognoserna verkligen säger något precist om framtidens klimat?

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pelle L

  Mycket bra analys av hur klimatvetenskapen, och dess populära uttolkare i media, fungerar.
   
  Tack Ingemar!

 2. Lena Krantz

  Det gäller att flytta målstolparna efter bollen, då kommer den alltid i mål!

  😀

 3. Göran Lysén

  Ingemar! Bara ett lysande inlägg från dig!!!!

 4. pekke

  Så kan man säga.
  Verkar som att det inte blir fler eller värre stormar än förr.
  Bilder från Nordpolen( nästan ! eftersom bojarna med kamera å mätutrustning följer isens vandring )
  http://www.arctic.noaa.gov/gallery_np.html
  Notera texten om att de börjar luta, jag trodde att de var flytbara !!
  Lutar bilden så tyder det enligt mig att de står på is som smält/rört sig, men inte är öppet vatten !
  Bojer flyter ju, men är underlaget fruset så står bojer oftast snett.
   
  Rätt eller fel.
   

 5. Enligt Aftonbladet är mitt horoskop för dagen ”Du är i ditt esse, charmig, idérik, positiv och elegant. En härlig söndag som leder mot nya mål”. Svårt att falsifiera en sådan utsago. Dagens klimatvetenskap har i mina ögon många likheter med astrologi.

 6. Thomas

  Och tänk har trodde jag Ingemar skulle prata om hypotesen om kosmiska strålar och molnbildning…

 7. Rolf

  @Thomas
   
  Förutfattad inställning är aldrig bra …. 

 8. Björn

  Bra och klargörande resonemang! Utan empiriskt underlag finns det ju inget att angripa. Det som kommer ut från klimatmodellerna är inte empiriska fakta utan prognoser eller gissningar. Ett visst empiriskt underlag finns i modellerna, men är dessa tillräckliga för en tillförlitlig prognos? Piers Corbyn använder sig tydligen av helt annnat underlag än vad övriga prognosmakare använder. Skall vi då godta det empiriska underlag som leder fram till en mer eller mindre slumpprognos, bara för att det har smygit sig in ett konsensusbegrepp kring AGW-hypotesen?

 9. Bra och klart skrivet! Tack, Ingemar!

 10. ThomasJ

  Bra skrivet, Ingemar. Tack!  😀

  Mvh/TJ

 11. Thomas

  Visst är påståendet ”vatten kokar när det blir tillräckligt varmt” falsifierbart vilket man inser om man byter ut det mot ”trä kokar när det blir tillräckligt varmt. Trä bryts sönder och är inte längre trä utan någon tjärlikande substans om man värmer det (utan syre) tillräckligt mycket. Om vatten bröts upp i väte och syre innan det kokade skulle påståendet vara fel.
   
   
  Det vore bekvämt om vi hade 1000 jordklot så vi kunde bilda fina medelvärden och på så sätt verifiera våra modeller, men nu är inte verkligheten så bekväm utan vi får ta den information vi har. Är det då rationellt att ignorera all denna för att man anser att den inte är tillräckligt statistiskt säker? Detta då i huvudsak för att man bortser från att AGW är en logisk följd av vetenskap som stämmer i andra sammanhang, och på att man ignorerar allt som talar för teorin för att haka upp sig på enstaka brister som man man kan hitta i alla teorier?

 12. Lejeune

  OT: ”Dr” Bojs är igång och vevar klimatlögner i DN igen, hon är fantastisk, trots att en stor del av 2011 återstår, kan hon se in i framtiden. ”Bottenrekord för isen i Arktis” är titeln!

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/karin-bojs-bottenrekord-for-isen-i-arktis

 13. Ingemar Nordin

  Tack för alla uppmuntrande kommentarer!

  Thomas#11, Man kan ignorera ”enstaka brister”, men det leder till sämre vetenskap. Rätts strategi är att ta dem på största allvar och modifiera, eller helt överge, sin ursprungliga teori. Fel strategi är att fortsätta hävda att den ursprungliga teorin håller men att man gör den vagare och oprecisare. Det är det senare spåret som det rättrogna kör. Men folk slutar snart att lyssna när de inser att vad som helst är förenligt med läran.

 14. Björn

  Thomas [11]; I vilka andra sammanhang stämmer AGW?

 15. Slabadang

  ”Dramatiska klimatförändringar”

  Man förväntar sig att det då skall vara lätt att hitta bevis på sådana.Inte bara ett utan många då bara metorologin använder sig av över 90 olika vädertyper i sina rapporteringar. Man blir alltid besviken på rapporter om att det ”är värre än forskarna trott” och just det där ”trott” är värt att uppmärksamma. Vad trodde de innan de gjorde sin studie och på vilka grunder? Om nu en minskning av Grönlands inlandsis har smält med 0,007% och det utgör underlaget ”för ”värre” och mer ”dramatiskt” än forskarna trott, vad var då utgångspunkten?
  Att klimatet är statiskt?

  Ingemars artikel strukturerar och samlar ihop min och många skeptikers iakttagelser och kritik under en hatt i sin beskrivning av vad som utgör empiriskt innehåll under en hatt, och hur många exempel på empiriskt svarta hål det finns i  CAGWteorin.I princip så ryms precis alla förändringar inom CAGW teorin. Att de slås 4-5 trettioåriga isutbredningrekord i Antarktis 2010 samtidigt som Arktis ligger på motsvarande låg isutbredningsrekord ryms utan problem i CAGWteorin. Mer stormar, färre stormar, torka såväl som översvämmningar,mer snö såväl som mindre, kalla såväl som varmare vintrar och likså sommrar,varmare hav- kallare hav, med eller utan hotspot,med eller utan global uppvärmning.

  De enda ”snabba” klimatförändringar jag kan se går diametralt emot teorin är bl.a fem kalla vintrar på raken och en uppvärmningsperiod som tagit slut för femton år sedan.
  Här finns det verkligen skäl att motivera en ”snabb” och dramatisk förändring, minst lika snabb och dramatisk som SMHI som för bara fem år sedan prognostiserade en minskande nederbörd i södra och västar sverige. Nu är skyfallet i Göteborg ett bevis på motsasen ty ALLT ryms inom denna förbannade CAGW teori. En ren karbonkopia på kristendomens ”Guds vilja styr allt” i kombination med ” Guds vägar äro outgrundliga” vad som än händer med klimatet förklaras med CAGWteorin och allt vi inte förstår likaså.

  Halleluja köp en kvicksilverlampa och förbered er på syndafloden ty klimatsynderna kommer utlösa IPCCs profetia om plantetens öde likt det syndiga Sodom och Gomorras!
    
   Guds motiv till att städerna dränktes i eld och svavel var på grund av invånarnas bottenlösa syndighet och OBS!… brist på medkänsla för svaga och fattiga. ”wealth redistribution” är naturligtvis ingående i CAGW teorin också.

  Alexander King och Bertrand Schneider skrev i romklubbens ”The Global revolution ” :

  In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…. All these dangers are caused by human intervention… The real enemy, then, is humanity itself.

  Tyvärr Alexander och Bertrand så har ni plagierat en ide som snart är 2000 år gammal när man började plita på affärsidèn om kristendomen och hur kyran skulle ta makten över folket med hot om helveten och syndafloder om de inte gjorde vad religionen sade.

  Vad säger ni alla? Kan man inte anmäla Romklubben för plagiat av bibeln, stöld av intellectual properties eller billig som piratkopia på bibeln? Vatikanen kanske skall stämma Romklubben och dess IPCC för patentintrång eller stöld av affärsidè?
  Detta nya klimatets Livets ord har ju samlat sina sina fanatiska sektmedlemmar till sina djupt troende världen över och är en svår konkurrent till katolska kyrkan. Vårt ”tionde” går numer till kollekten i CAGWkyrkan i form av ”klimatskatter” och kättare som hotar detta privilegium behandlas efter vilket det självintresse av makt de hotar. De må heta Svensmark Stilbs Spencer MCintyre eller vad som helst. De representerar co2djävulen och synden bara de ifrågasätter CAGWkyrkan. Det högre CAGW prästerskapet ser fringisarna buissiness class och paraplycocktailsarna flyga all världens väg och att ge kättarna rätt eller heder är att avslöja sin egen motsats till dem.
  Religion och vetenskap har sällan funkat bra ihop och nu har vi fått ytterligare ett bevis på att så är fallet!

 16. Ivh

  Ingemar Nordin
   
  Detta påstående är felaktigt:
   
  Det verkar som om klimathotarna hamnar i samma dilemma med mycket som de hotar med. De säger först att vintrarna skall bli mycket varma med lite eller ingen snö. När det sedan blir flera kalla vintrar med mycket snö, så backar de genast och säger ”jamen sådana vintrar är också förenliga med våra modeller”.  De säger först att orkanerna kommer att bli fler och starkare. När det sedan blir flera år med färre och svagare orkaner, så backar de genast och säger ”jamen sådana fleråriga perioder med svagare och färre orkaner är också förenligt med våra teorier”.
   
  Klimatforskarna tillsammans med meteorologerna har bedömt att det varmare klimatet kommer att medföra ökade nederbördsmängder över Skandinavien. Det gäller även för de vintrar som är kalla. Det medförde en förändring i byggnormerna som kom 2006 (BKR 2006), där snölasterna ökades. De två senaste vintrarna som har varit har inte haft så mycket snö så att det överskred det som gällde i normerna från 1980.
   
  Att klimatforskarna påstått att vi inte Sverige inte skulle ha några vintrar längre är något som ofta framförs av klimatskeptiker. Det är inte sant och det blir inte mer sant därför att lögnen upprepas. De har däremot sagt att andelen kalla vintrar kommer att bli färre och något kortare.
   
  När det gäller orkaner så är det väl inte att det skulle bli så många fler, utan att de som blir kommer att bli starkare enligt klimatforskarna.

 17. Slabadang

  IVH!

  Du e helt underbar i din totala blindhet för motsägelser och du passar in perfekt i mitt föregående inlägg. Helleluja IVH!! Helgad vare CAGW!

 18. Björn

  Ivh [16]; Du kan  ju fundera varför det blir kallare vintrar kring ett solfläcksminimum. Har du någon exklusiv förklaring?

 19. pekke

  SVD 2009.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/var-vintrarna-kallare-forr_3958265.svd
  ” 7) ”De vita jularna har blivit färre”
  Mellan början av 60-talet och sent 90-tal blev vintrarna i Sverige två grader varmare i snitt. Det påverkar snöchanserna i områden där temperaturen ofta ligger runt noll grader, som i södra och mellersta Sverige.
  –Under detta århundrade kan snön försvinna nästan helt från södra Sverige och vintrarna norrut kan bli en till två månader kortare, säger Markku Rummukainen på SMHI.
  Diskussioner förs redan nu om att tidigarelägga Vasaloppet. ”
   
  DN Januari 2010.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/vargavintern-ett-undantag
  ” Den vita vintern och det kyliga vädret i Sverige är ett undantag. I framtiden kommer växthuseffekten leda till att de kalla vintrarna blir allt mer sällsynta, säger klimatexperten Sten Bergström. ”
   
  Sedan kom vintern 2010-2011.
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/kallaste-december-pa-110-ar
   
  Undrar hur den kommande vintern skall bli ?
  PDO är fortfarande negativ och även NAO håller sig mer negativ än positiv.
  Är vi på väg tillbaka till 60-70-tals vintrar ?
   

 20. Slabadang

  Björn!

  Att det samtidigt krävs KYLA för snö är tydligen obekant inom CAGW kyrkan och att snörika vintrar ofta är torrare än milda likaså. Men det ryms nog inom CAGW det också att det alltså ’r kylan som avgör snötäcket storlek i större utsträckning än nederbörden! 🙂
  Hur många hamnar på psykakuten om det i morgon kommer ett bevis på att CAGW är falskt?

 21. Ivh

  Björn #18
   
  Det som märks mest är att västra Kanada och Alaska oftast onormalt varma vintrar de år vi har extremt kalla.
   
  Den kallaste vintern som jag minns under mitt liv var 1966.

 22. De s.k klimatexperter tågar nog bara på med klimatförändringar till
  det varmare,den har ju blivit en ’sann’ profetia.
  Man vågar nog inte säga nått annat,det faller inte in i den alarmistiska allmänna ståndpunkten.
  AGW är en ’penningskatt’,som man håller på, så länge den går att underhålla,det måste vara självklart,så dumma är de nog inte.
  ALI.K.

 23. Ivh

  Pekke #19
   
  Om jag skall ta erfarenheter från mitt 63-åriga liv så brukar extremt kalla vintrar följas åt. De kalla vintrarna på 60-talet och på 80-talet var 4-5 år i rad.

 24. Slabadang

  Missa inte uppdateringen på calders blogg om CERN!

  Ett resultat som Nature inte ville ta med i artikeln.

  http://calderup.wordpress.com/2011/08/24/cern-experiment-confirms-cosmic-ray-action/

  Snacka om hockeyklubba på tillväxt av molnpartiklar!! Grafn ligger överst på artikeln.

 25. 1960-talet hade många olika vintrar,spec i södra och mellan Sverige,
  Både snöfattiga och torra kalla perioder,sporthandlare hade många
  krisår med försäljning av skidor bl.a,skridskor gick bättre med de
  konstfrysna banor ökande i rask takt.
  Den häftigaste väderomslaget var kring 67-68(osäker på året) tror jag,från -30 till +12C,det var annandagjul,kraftiga regn,snösmältningen var kraftig vilket orsakade översvämmningar till nyåret.
  ALI.K.

 26. Slabadang

  Ali K!

  Min Pappa mindes så väl denna vinter om det  nu var 67 68 som han och hans bror satt i skjortärmarna på verandan på julafton och drack kaffet och konjagaren efter julmiddagen utan att frysa.

 27. Thomas

  Björn #18, det finns en teori att ändringen i UV-strålning från solen (som ändras betydligt mer än totala utstrålningen) absorberas i stratosfären och leder till att jetströmmarna flyttar sig, vilket i sin tur påverkar hur lågtrycken fördelar sig även norra halvklotet. 

 28. Tyvärr så minns jag inte riktigt vilket årtal,men jag hade väldigt kul
  med en remdriven Husquarna moped,annandagen var körbar,
  tur var det,annars hade det varit långtråkigt,glömmer aldrig detta.
  Ett häftigt väderomslag utan like var det.
  Undrar om den hänt i  våra dagar,kan man ju lätt gissa.
  ALI.

 29. Slabadang

  Thomas!

  Nu börjar du låta som Piers Corbyn! 🙂 Ett genombrott?

 30. Kraftiga solutbrott var varit vanliga under Juli(slutet) och under
  Augusti.(Proton).
  Även om den geomagnetiska aktiviteten har varit låg.
  ALI.K.
   

 31. Gunbo

  Slabadang #15,

  ”De enda ”snabba” klimatförändringar jag kan se går diametralt emot teorin är bl.a fem kalla vintrar på raken…”

  Jag vet inte i vilket land du bor men här i Sverige är det bara de två senaste vintrarna som varit kalla.  

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2451!image/temp_vin.png_gen/derivatives/fullSizeImage/temp_vin.png

  Grafen visar vintertemperaturen bara fram till 2010 men vi vet ju att vintern 10/11 var nästan lika kall.

 32. Slabadang

  Gunbo!

  Ser du inte det tydliga ”trendbrottet” från din planet? 🙂

  Vilket väder tillhör inte CAGW Gunbo? Regn med Grodor är det inom ramen för CAGW?

 33. Håkan Sjögren

  Thomas # 11 : Det är alltid klokt att ignorera information, som tydligt är förfalskad och missvisande, även om den utger sig för att bygga på vetenskap. Speciellt när den visar sig vara felaktig. Mvh, Håkan.

 34. Björn

  ALI.K [25]; 1964 var det solfläcksminimum och det var ner till -30 grader på nätterna i Sörmland i mars månad.

 35. Kristian Grönqvist

  Slabadang

  Din svada börjar i allt mindre utsträckning innehålla fakta samt i allt högre utsträckning innehålla åsikter, något som Du redan var känd för tidigare. Tror du att man blir respekterad för andelen inlägg eller innehållet…?  

 36. Kristian Grönqvist

  Ingemar Nordin

  Jag kan förstå Din tveksamhet runt teoribildning, men då finns det alltid en rätlinjigare väg. Följ de uppmätta data som finns och strunta i teorin. Teorin har nämligen, som Du säger en tendens att blanda bort korten, eller hur…`

  Eller i värsta fall, skymma hela sikten…   

 37. Björn

  Thomas [27]; Det låter ju som en ny external forcings. Det är ju så med solen som är den enda energikällan som vi är beroende av, att om geometriska förhållanden till solen ändras, eller solens irradians och magnetiska aktivitet ändras, eller instrålningen på annat sätt förändras, eller den kosmiska strålningen varierar, visar det att det som vi kallar för external forcings, är variabla funktioner. Är det då koldioxidnivån som ändras eller är det de variabla funktionerna som vi benämnder external forcings, som ändras?

 38. Gunbo

  Slabadang,
  Det enda jag påpekade var antalet kalla vintrar – att de är två i stället för fem.
  Det är bra att hålla sig till fakta när man argumenterar.

 39. Lejeune

  Kristian #35

  …och dom klassiska AGW-trollen håller sig förstås alltid till objektiva fakta?
  Tillåt mig att tvivla!

 40. Thomas

  Björn #37, man kan ju ta och uppskatta storleken på de olika forcings och jämföra…

 41. Björn#
  Solaktiviteten under 60-talet varierade en hel del,har jag  sett i grafer.
  ALI.K.

 42. Vintern 2006-07 var trög,men i sen kom vintern med kyla och Öster-
  sjön frös,se ’hela havet stormar’,med Daniel,där finns isbildningen
  beskriven.med statistik och kommentarer.
  Alltså 5 vintrar.
  ALI.K.

 43. Slabadang

  Gunbo!

  Norra halvklotet är lite större än Sverige och ett hundraårigt köldrekord i stora delar av Asien och Europa har jag svårt för att se som en bekräftelse av CAGW och helt emot vad bla WMO och Metroffice och hela CAGW kyrkan predikat. Det är väl fyra vintrar på raken med snö? vad tycekr du själv stärker utvecklngen CAGW eller ej?

 44. Ivh

  Slabadang #43
   
  Du har rätt i att norra halvklotet är större än Sverige. 2010 var den varmaste vintern i nordamerka sedan man började mäta. Du kanske minns problemen med snöbristen under Vinter-OS i Vancover.

 45. Jonny Fagerström

  #35 Kristian
  Det är inte förbjudet att uttrycka åsikter på TCS så länge man gör det på ett civiliserat och trevligt sätt. Din # 35 är en åsikt innehållande värderingar om person som enligt min mening inte leder till ökad ömsesidig förståelse.

 46. 5 varma somrar har vi haft också,rekordsomrar åren 06 och 10.
  I Sverige skall väl tilläggas också,i år ganska varmt i Östra delen av
  landet framförallt.
  ALI.K.

 47. Gunbo

  Slabadang #43,

  Ok, om det är Norra halvklotet du menar så kan vi titta på UAH:s temperaturstatistik från de senaste sju vintrarna. Jag kan inte se att de fem senaste skulle ha varit kallare.
  2004 12  0.11  
  2005  1  0.39 
  2005  2  0.16 
   
  2005 12  0.27 
  2006  1  0.26 
  2006  2  0.45 
   
  2006 12  0.43   
  2007  1  0.58 
  2007  2  0.38 
  2007 12 -0.02   
  2008  1 -0.38
  2008  2 -0.12 
  2008 12  0.31   
  2009  1  0.29 
  2009  2  0.40 
  2009 12  0.23   
  2010  1  0.68 
  2010  2  0.56 
  2010 12  0.22 
  2011  1 -0.05
  2011  2 -0.04

 48. Kalla vintrar blir varma somrar,det håller rätt bra,i Sverige åtminstone
  Svenskt 100 årigt rekord för denna vinter år2011,med råge dessutom.
  Usa har i år haft rekordkyla våren(försommar),100 årigt rekord slogs.
  ALI.K.

 49. Väder är det(inom det naturliga) ,Klimatet det är en annan fråga,den är långsiktig,den vet vi ännu inte mycket om.
  Det kan aldrig upprepas för mycket.
  ALI.
   

 50. Norge har däremot haft dåliga somrar spec,förra året,dessutom har
  de haft mycket regn,och vintrarna har varit mycket snörika,i år och
  förra vintern 2010 framförallt.
  Mer finns att läsa på Norska klimatsidor och vädersidor.
  ALI.K.

 51. Glädjande har NordNorge haft en varm sommar,det var varmt ända
  till Ryska Sibirien,med tidig vår också.
  Men det är en kort sommarperiod,det får man inte glömma.
  Det kan man se på isutbredningen ända till den Ryska delen,men
  mot Asiatiska delen mot Berings sund har isen dock ökat mot året
  2007.
  ALI.K.

 52. magnus

  Minns den nordatlantiska oscillationen 🙂

 53. Gunbo

  ALI.K. #48,

  ”Svenskt 100 årigt rekord för denna vinter år2011,med råge dessutom.”

  Varifrån har du fått den uppgiften? På SMHI hittar man följande:

  ”Vintern 2010-11 var kallare än normalt i hela Sverige. I södra Götaland och norra Norrland var det något kallare än i fjol. För södra Götalands del får vi gå tillbaka till 1995-96 eller 1984-85 för att finna en kallare vinter. I norra Norrland var det i allmänhet kallare vintrarna 1993-94 eller 1986-87.”
  .

 54. Gunbo

  Slabadang #43 igen,

  ”..ett hundraårigt köldrekord i stora delar av Asien och Europa har jag svårt för att se som en bekräftelse av CAGW..”

  Du minns kanske att i fjol somras slogs ett tusenårigt värmerekord i Ryssland som i juli i år haft nästan lika varmt. Saxat från SMHI:

   ”I Osteuropa var det däremot en mycket varm månad med som mest cirka fem grader över normal medeltemperatur. Där var det i och för sig ytterligare ett par grader varmare i juli förra året, men den absoluta toppnoteringen (44,3° i Divnoe i sydligaste Ryssland) blev några tiondelsgrader högre än i fjol.”

 55. magnus

  Gunbo

  Jag har för mig att rekordet gällde antal sammanhängande dagar med snötäcke, eller minusgrader. Men inte några lägsta temperaturer.

 56. Slabadang

  Christian Grönquist!

  Tog du illa vid dig av de bibliska liknelserna ? Eller att vetenskap och religion inte hör ihop … eller vilken ”svada” var det du syftade på?

  Är det inte intressant att man kan säga att både gud vettar och CAGW existerar och ingen kan någonsin bevisa motsatsen? Tror man på dem ser man bevis på deras existens var än man tittar.

 57. Någon skrev att det krävs kyla för att det ska bli mycket snö, och som jag uppfattade kommentaren så handlade den om att påpeka att ökad nederbörd är mindre viktig än kallare dygnsmedeltemperatur för att det ska bli mycket snö…

  En liten sänkning av dygnsmedeltemperaturen och stora nedebördsmängder i form av snö som ligger kvar och byggs på, skapar ett tjockare snötäcke som en solig vinterdag smälter långsammare än ett tunt och glest snötäcke. Albedo…

  Någon annan skrev om rekordkalla nätter i Södermanland. Konstigt trots att låg solaktivitet borde ha skapat utrymme för kosmisk strålning att generera ett dämpande molntäcke.

  Men strålningen missade kanske vissa områden på klotet…

  Nej det handlar bara om att stjärnklara nätter utan molntäcke gör att det blir avsevärt kallare än när det är mulet.

  Men det handlar ju bara om väder anser många.

  Klimat är en annan femma. Klimat är ett begrepp som används för att sammanfatta olika sorts tyipska väder på olika delar av klotet.

  Inlandsklimat, kustklimat, tropiskt klimat, polarklimat, etc…

  Men det vet ju alla.
  Att sammanfatta ett genomsnittligt sommarväder på en plats i Skandinavien kan man ju göra genom att kolla vädret i tre månader under ett par år och dela med sex… (lite ironivarning, så se upp!)
  För att uttala sig om klimatet måste man vänta i trettio år – minst…
  Trots det vill många uttala sig om klimatet baserat på egna erfarenheter av upplevt väder…

 58. Ingemar.

  Att beskriva någons inlägg som svada är väl inget otrevligt personangrepp så länge som det motiveras.

 59. Ingemar Nordin

  Uffeb #58,

  Nej, men det för ju knappast diskussionen framåt att bara hacka på en annan debattör. Slabadang står säkert ut med ett och annat :-), men sådana personangrepp som Kristian G. gjorde ballar lätt ut i meningslöst käbbel. Låt oss hålla diskussionen på en anständig nivå.

 60. Gunbo

  magnus #55,

  Aha! Då är jag med. Svårt att veta när det inte anges vad som mätts.

 61. Ingemar Nordin

  OT: Om ni inte noterat det så håller jag på att uppdatera länkfältet till höger. Det bör bli klart sent ikväll. Om någon tycker att det saknas något så är jag tacksam för tips. Skicka ditt förslag till ingemar.nordin@liu.se. Så skall vi ta ställning till om det länken skall vara med.

  Krav: sidan/bloggen skall huvudsakligen handla om klimatfrågan från skeptiskt håll. Inga rena infosighter (det finns minst 50 sådana världen över). Inte bara varianter av samma blogg, de skall ge något nytt och vara aktiva. Och de skall hålla god kvalitet. Gärna fler nordiska bloggar.

 62. Pehr Björnbom

   
  Ivh #16
   
  Att klimatforskarna påstått att vi inte Sverige inte skulle ha några vintrar längre är något som ofta framförs av klimatskeptiker. Det är inte sant och det blir inte mer sant därför att lögnen upprepas. De har däremot sagt att andelen kalla vintrar kommer att bli färre och något kortare.
   
  Vad som etsat sig in i minnet på mig är att Naturvårdsverket har påstått följande:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/02/16/visdomsord-fran-naturvardsverket/
   
  Om julklappspulkan fortfarande är oanvänd. Tyvärr, vänj dig!
   
  Jag har tolkat detta just så att de menar att vi inte skulle få några vintrar längre.
   
  Men Naturvårdsverket har kanske dålig koll på klimatforskningen?
   
  Vad anser du om detta, Ivh?
   

 63. Man bör förhålla sig skeptisk,påvisa statistika uppgifter,säger ingenting
  Lysen har gjort jämförerser med 1700-talet med sommartemperaturerbl.a, det är mer intressant.
  Detta är en skeptisk blogg.
  SMHI håller på med väder,deras klimatutsikter ger jag inget för.
  ALI.K.

 64. Slabadang

   Jag vet inte längre varför man ska debattera med de djupt troende CAGW!

  Fakta spelar uppenbarligen ingen roll längre och allt de påstått tidigare blir rätt även om det blivit precis tvärtom. Debatten om vintrarnas utveckling blir fullständigt surrealistisk och precis som Ingemar beskriver så hamnar vilka vintrar som helst inom CAGW religionens teser och inget väder motsäger teserna.Mer snö och hundraåriga köldrekord är inget som helst problem ALLT och ingenting bevisar bekräftelse på CAGWgudens outgrundliga vägar.
  Sanningen är att de har inte en susning om, hur klimatet utvecklas eller vad det styrs av.

  Att CAGWarna inte själva lägger märke till motsägelserna är en tydlig markör om att det är religion det handlar om och ingenting annat. En ruskigt farlig situation för det sunda förnuftets överlevnad. Det fanatiska tunnelseendet verkar ibland vara manipultaivt medvetet hos vissa men helt aningslöst bottenlöst hos andra.  Manipulativa opportunister har huvudet på skaft och vet hur ochnär de måste retirera. Det gäller inte den fanatiska svansen längst ner i klimahotshirarkin för de har inte fatta nyanserna och spelreglerna för propagandan utan svalt den som en sanning.  

                  

 65. Anders L

  Det är svårt att riktigt förstå sig på vad Ingemar menar med detta inlägg. Skulle felet med AGW-teorin vara att den är för luddig? Det är väl tvärtom så att den är ytterst specifik.

  Gnället på datormodellerna är det gamla vanliga, och jag är som vanligt helt övertygad om att det enda verkliga felet med dem ur skeptikernas synpunkt är att de ger ett resultat som skeptikerna inte gillar. Jag är fullständigt säker på att om datormodellerna gav vid handen att koldioxiden inte har någon inverkan alls på jordens klimat så skulle skeptikernas metodologiska invändningar mot datormodeller avklinga lika snabbt som fullständigt. 

  När det gäller den sista synpunkten – huruvida vi ska basera långtgående politiska och ekonomiska beslut på ”nästan tomma och luddiga teorier”, så är det ju ett i högsta grad dubbelslipat svärd. Att på några årtionden elda upp merparten av jordens fossila bränslen är ju också ett beslut – i precis lika hög grad som att inte göra det. Att då hänvisa till vår brist på kunskap om klimatsystemet som ett gott skäl att fortsätta vår accelererande förbränning av fossila kolväten känns ju lite egendomligt. Argumentet lyder ungefär: ”Vi vet inte riktigt vilka konsekvenser våra handlingar får – alltså måste det vara säkrast att bara köra på.” Det är ju ett sätt att tänka som vi till vardags inte brukar uppmuntra …

 66. Gunbo

  ALI.K. #63,

  ”SMHI håller på med väder,deras klimatutsikter ger jag inget för.”

  Nej, inte jag heller, men det jag citerat fråm SMHI gäller inte framtidsprognoser utan det väder som redan varit.

 67. magnus

  Slabadang. En ruskigt farlig situation för det sunda förnuftets överlevnad.

  Jag har fått lära mig (och detta var säkert mer än 25 år sen, innan AGW diskussionen) att anledningen till att det sunda förnuftet står så lågt i kurs är att alla anser sig ha mer än genomsnittet.

  Så tillgången överstiger efterfrågan vilket gör att kursen rasar.

 68. Slabadang

  Anders L!

  ”Det är väl tvärtom så att den är ytterst specifik.”

  Vi kan konstatera att vi lever i två parallella världar och aldrig lär de mötas.

 69. L

  Anders L, som vanligt gör du dina egna tolkningar av vad andra säger. När det gäller datamodeller är det givetvis vad man stoppar in och hur man tolkar resultatet som vi kritiserar. Modellerna är inte skapade av datorer utan av människor och när man gör olika körningar får man olika resultat, varav vissa är rent utopiska. Inte ens IPCC anser att de värsta scenarierna är möjliga, men genom att dom publicerats finns det journalister som använder sig av dom i sin skrämselpropaganda…

 70. Gunbo

  Ingemar,

  ”Det verkar som om klimathotarna hamnar i samma dilemma med mycket som de hotar med. De säger först att vintrarna skall bli mycket varma med lite eller ingen snö. När det sedan blir flera kalla vintrar med mycket snö, så backar de genast och säger ”jamen sådana vintrar är också förenliga med våra modeller”.”

  Det jag läst i den här frågan är att på sikt blir vintrarna i Sverige mildare med mindre snö, inte att varje vinter framöver blir det. Två eller tre vintrar av tio kan mycket väl bli kalla beroende på olika faktorer, som nu de senaste två vintrarna, en negativ NAO. Så länge det är kallt i Arktis under vintern kommer det finnas en risk att vi får kyla som sveper ner över Norden och stannar kvar beroende på högtryck som blockeras.

 71. Gunbo

  Slabadang #68,

  ”Vi kan konstatera att vi lever i två parallella världar och aldrig lär de mötas.”

  Där slog du huvudet på spiken! Som jag skrev på den här bloggen för ett par år sedan är klimatkriget en kollision av två världsbilder. Vill vi att de ska mötas? Om svaret är ja får vi börja lyssna på varandra utan förutfattade meningar. Svårt? Garanterat! Möjligt? Ja!

 72.  
  Enligt ´’kvantmekaniken’ är det parallella världar vi lever i.
  ALI.K.

 73. De skola aldrig mötas,tidens gång visar vägen framåt,backspegeln
  får utvisa detta.
  ALI.K

 74. Slabadang

  Gunbo!

  Tro kan försätta berg och det är inte det mest rörliga i planeten. Kan du ange något fakta något bevis som skulle kunna rubba ditt berg? 

 75. Bra! med utökningen av länkar,noterade just det ,Nordin.
  ALI.K.

 76. Ingemar Nordin

  Gunbo #70

  Det jag läst i den här frågan är att på sikt blir vintrarna i Sverige mildare med mindre snö, inte att varje vinter framöver blir det

  Och på denna vaga och helt otestade prognos tycker du att vi skall vidta globala åtgärder som kostar miljartals dollar. Det kan ju vara så att vi blir invaderade av Aliens också. Eller att en komet krockar med oss. Eller att ett jättefarligt virus dyker upp när vi gräver brunnar och bryter malm. Eller att en ny istid är på väg trots att koldioxidhalten ökar. …

  Det är många farliga saker som kan hända, och uppenbarligen kan vi inte garantera oss mot alla tänkbara vaga och otestade hot.

 77. Blir det det mildare,så blir nog mer snöglopp,kan bli mycket blötsnö,
  som försvinner fort och kallt nästan grönt där emellan.
  Blir det kallare,så är nog mindre nederbörd att vänta.
  Kombinationer av kallt och värme,som är ganska typiskt för södra
  och mellersta Sverige,sjuttiotalsväder med andra ord.
  Länga perioder med nästan grönt,men ändå kallt med is,typiskt
  Uppsala väder,isgator under längre tid.
  Akademiska sjukhuset får mycket patienter,blir dyrt för landstinget.
  ALI.K.

 78. AOH

  AndersL #     65

   

  ”…..Skulle felet med AGW-teorin vara att den är för luddig? ….”

   

  Vad kul att just  du kom med den frågan?  

   

   

  Sista kommentaren hos  AGW-professorn Ray Pierrehumbert ger dig  några svar om AGW- luddigheten .  

   

   

  http://climateclash.com/2011/01/15/g6-infrared-radiation-and-planetary-temperature/

   

   

  45 Al Tekhasski 

   

   

  “Yep. Prof. Pierrehumbert does not seem to be overly concerned with stretching scientific truth, coherently…..”

   

   

  “ …..To begin, all the mumbling about centuries of research is a masquerade, a good sales pitch. All this gobbledegook about “speed of light” and “Planck constant” is used to create an impression that fundamental science of relativity and quantum physics is behind climatology.

   

  This is not true. While half of the factors are indeed based on good resolved physics, the other part of the overall “equations” — temperature distributions and fluid dynamics — are still unsolved problems of physics and mechanics……..

   

  In conclusion, the entire article is a good sales pitch to unsuspecting climatartds….”

  Hur var det Gerlich & Tscheuschner skrev:

   

   

   There are no calculations to determinate an average surface temperature of a planet

   with or without an atmosphere,

   with or without rotation,

   with or without infrared light absorbing gases.

   

   

  Inte undra på att världens politiker  m.fl. sväljer  allt luddigt med hull och hår och drömmer om   ” the science is settled”

   
   
   
   
   

 79. Börje S.

  #65 Anders L.

  Ta en titt nederst i denna pdf-fil:

  http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/english/pdf/spm.pdf

  Lägg märke till den löjligt raka linjen som ska symbolisera klimatet mellan år 1000 till år 1998.

  De 80-gradiga strecken som följer därefter är IPCC_s prognoser för framtidens temperaturer.

  Linjerna är en syntes av 35 stcken klimatmodeller som den etablerade meteorologin och klimatvetenskapen satt sin FULLA tillit till sedan de publicerades år 2001. De symboliserar sannerligen den etablerade klimatvetenskapens stolta förmåga att förutsäga framtiden.

  Inte EN av de 35 projektionerna hamnade i närheten av verkligheten. ALLA var fel och fel på samma håll. IPCC spådde att det skulle vara avsevärt varmare i år än det blev. Titta nu på hur klimatet enligt IPCC ska utvecklas ännu längre i framtiden!. Linjerna nästan överskrider 90 graders vinkel i förhållande till baslinjen! Så varmt ska det bli, i vetenskapens namn!

  Detta skandalöst urusla resultat borde resulterat i att panelen fått sina anslag på otaliga milliarder dollar indragna på stubben. Men icke. Den ofantligt kostsamma propagandaapparaten fortsätter och låtsas som inget hade hänt.

  Dessa falska förutsägelser är ”fakta”bakgrunden till de otaliga lögnaktiga klimathoteriartiklar som producerats i oerhörda mängder hos massmedia i hela västvärlden. Kika in ännu en gång på 
  http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm
  så kan ni/du meditera över den vanvettiga galenskapen i klimathoteriets namn.

  (Som jag påpekat tidigare så åstadkommer jag bra mycket sannolikare prognoser genom att singla slant med en av mina sorgligt få enkronor. I min slantsingling tar jag nämligen hänsyn till att det KAN bli kallare i framtiden, vilket IPCC inte gör med sina mångmilliardmodelleringar. Det är en skillnad i kvalité som är till min fördel.) 

  För journalistskrået, som numera inte följer den sanne journalistens instinkt att gräva upp begravda hundar, har jag ingen som helst respekt längre, snarare …akt. 

 80. Kristian Grönqvist

  Johnny Fagerström

  Jag är redan i viss utsträckning modererad här, vilket gör att jag egentligen struntar om den berättigade kritiken kommer fram eller inte. Vi kan väl i alla fall vara eniga om att Slabadang är onödigt slarvig med sanningen och väldigt full av överdrivna generaliseringar.

  Det kan ju vara hans sätt att argumentera och då tycker jag det är av vikt att påtala att sådant inte håller i seriösare diskussion. Att dessa saker bör diskuteras anser jag också, men förutsättningen är att man verkligen håller sig till uppmätta fakta och ogärna tolkar fenomen på ett sätt som mycket tydligt kan tolkas som agendainnehållande.

  Att jag sedan kallar saker för vad de är, beror på att jag ogärna lämnar utrymme för tolkning i vad jag menar, vare sig det är passande eller opassande åsikter.

  I den senast modererade repliken, uttryckte jag, på ett undrande sätt hur man överhuvudtaget kunde anklaga alarmister för köpta agendor, när dessa i alla avseenden kommer att kosta världen betydlig mer, än att inte göra något alls. Logiken är halsbrytande. Och att påpeka detta är tydligen känsligt.        

 81. Anon

  A few critical remarks of the presented Science theory and model by Ingemar Nordin, and understanding of Science in general from a anti-AGW-CAGW theory, and anti-Global Warming Hoax perspective:

  — The DEATH of Non-Weapons Science (=Science), and birth of Junk Science, due to VIOLATION of the Scientific Method on a LARGE SCALE, within the AGW-CAGW theory, and within Global Warming Hoax. (Junk Scientists are Al Gore, Phil Jones, James Hansen, Michael Mann, et cetera.)

  — The theory doesn´t EXPLAIN the birth of Science, partly due to Alchemy.

  — The theory has a WEAK understanding of Accidental Discoveries, like, Radioactivity (Henri Becquerel), Penicillin (Alexander Fleming), Microwave Oven (Percy Spencer), et cetera.

  — ”Philosophy of science is about as useful to scientists as ornitology to birds.” (Richard P. Feynman)
  http://www.diracdelta.co.uk/science/source/q/u/quotes/source.html

  — ”Philosophers say a great deal about what is absolutely necessary for science, and it is always, so far as one can see, rather naive, and probably wrong.” (Richard P. Feynman)
  http://thinkexist.com/quotes/richard_feynman/2.html

 82. Jonny Fagerström

  #80 Kristian Grönqvist

  Så länge debattörer håller sig till att föra fram sina argument, åsikter och det man uppfattar som fakta och gör det på ett trevligt sätt är det inga problem. Det är när debattörer börjar fästa etiketter på meningsmotståndare som debatten ofta spårar ur. Du är inte bättre än någon annan på ”att kalla saker för vad de är” och inte är du hårdare modererad än någon annan heller.
  Jag är fullt medveten om att ingen är perfekt i dessa avseenden, varken du eller jag men det är i en riktning mot vilken TCS skall röra sig.

 83. Gunbo

  Ingemar #76,

  ”Och på denna vaga och helt otestade prognos tycker du att vi skall vidta globala åtgärder som kostar miljartals dollar.”

  Vad får dig att tro att jag förespråkar globala åtgärder som kostar miljardtals dollar? Det jag förespråkar är att man håller sig till sanningen när man diskuterar klimatet – oberoende av vart det leder. Ändamålet får aldrig helga medlen.

 84. Gunbo

  Slabadang #74,

  ”Tro kan försätta berg och det är inte det mest rörliga i planeten. Kan du ange något fakta något bevis som skulle kunna rubba ditt berg?”

  Du har nog missuppfattat vad och hur jag tror. Se mitt svar till Ingemar ovan. 

 85. Ingemar Nordin

  Gunbo #83
  Det jag förespråkar är att man håller sig till sanningen när man diskuterar klimatet – oberoende av vart det leder. Ändamålet får aldrig helga medlen.

  Bra, då är vi överens. Det mitt inlägg handlade om var att det som IPCC säger inte verkar innehålla någon större mängd information (det empiriska innehållet är litet) eftersom budskapet tydligen går att tolka lite hur som helst. Och det ger oss väldigt lite att gå på när det gäller konkret handling. Men de handlingsförslag som diskuteras ligger i trillionklassen.

 86. ThomasJ

  Lite påfyllnad i resonemanget:

  http://noconsensus.files.wordpress.com/2011/08/acs-2011-lindzen1.pdf

  Mvh/TJ