empiriskt innehåll

Teoriers empiriska innehåll

När jag läste C-G Ribbibgs inlägg häromdagen påmindes jag om kopplingen som många vetenskapsteoretiker gör mellan falsifierbarhet å ena sidan och hur mycket empiriskt innehåll, eller förklaringsvärde, en teori faktiskt har å den andra. Det är nämligen ganska uppenbart att om du ställer upp en mycket vag och luddig teori om något fenomen så kan du   →