Temperaturstatistik – vad är det egentligen?

Gästinlägg nr 3 av Mats Rosengren (de tidigare gällde inlandsisarna på Grönland och Antarktis, och deras gravitationspåverkan på havsytan)

Grundläggande för alla analyser av klimatets utveckling är precisa mätvärden gjorda med termometrar. Visst finns det många andra mindre precisa data som kan och bör användas.  Man kan till exempel analysera kvarvarande pollen, årsringar i gamla trädstammar, borrkärnor i glaciärer eller gamla uppteckningar. Exempel på det senare är målningar med skridskoåkare på Themsen under den “Lilla Istiden“ eller historiska data som till exempel den svenska arméns tåg över Lilla Bält år 1658! Men denna typ av data kan aldrig användas för att beräkna en årsmedeltemperatur för hela jordklotet.

Den enda riktigt tillförlitliga metoden att beräkna en årsmedeltemperatur för ett landområde är att använda konventionella termometrar placerade i ett nätverk som täcker detta område väl. Följande bild illustrerar situationen år 1900rosengren1 Här kan ses att USA är det enda område för vilket täckande temperaturbestämningar över ett stort landområde gjordes vid denna tid. Också för Europa har vi en god och täckande temperaturbestämning för denna epok men motsvarande areal är ju mycket mindre. För Sydamerika, Afrika, Asien, Arktis, Antarktis och för världshaven bestämdes inga temperaturer i ett täckande nätverk vid denna tid. Och väl knappast nuförtiden heller trots de stora insatserna som nu görs med bojar i haven och med temperaturmätningar från satelliter (som mäter temperaturen högre upp i atmosfären; sedan 1979).

När organisationer som NOAA, NCAR, NASA eller IPCC publicerar grafer för världens årsmedeltemperatur är det därför mer en (intelligent?) gissning än fakta som presenteras

Vad som inte är en gissning utan hårda fakta är att ingen trend kan skönjas i den amerikanska medeltemperaturen under senaste seklet:

rosengren2

(Se http://wgpqqror.homepage.t-online.de/usa.html för hela materialet och mer förklarande text)

Dessa  säger att USAs årsmedeltemperatur de sista 120 åren har varierat på ett slumpmässigt sätt mellan 10,75 grader och 12,75 grader. Ingen som helst trend mot högre eller lägre temperaturer är synbar!  Vi vet att under 1930 talet hemsöktes USA av extremt höga sommartemperaturer, särskilt i Mid-West. Men dessa värmeböljor är knappast synbara i ovanstående graf.Följande illustration hjälper en att förstå detta förhållande

rosengren3

(Denna länk har ytterligare information och text till denna bild: http://wgpqqror.homepage.t-online.de/iowa1934.html )

Visserligen hade Iowa 1934 extrema sommartemperaturer på upp till 40,0 grader men detta kompenserades till största delen av kalla vinternätter med temperaturer på ned mot -23,3 grader och den resulterande årsmedeltemperaturen blev måttliga 12,0 grader!

Hur NASA och NCAR “förädlar“ de temperaturkurvor som publiceras illustreras och beskrivs i länken http://wgpqqror.homepage.t-online.de/noaa.html, där också nedanstående översikt för drygt det senaste seklet återfinns)

noaa

rosengren4Ungefär så hade ovanstående NASA/NCAR figur måst se ut om endast en ”glidande medelvärdebildning” över 5 år hade gjorts för att utjämna de slumpmässiga variationerna mellan åren! Notera att NCAR visar temperatursänkningen under perioden 1950 till 1970 (c:a 0.3 grader) på riktigt; denna temperatursänkning har NASA helt enkelt raderat…

 • Om dessa organisationer använder ytterligare data än de amerikanska NOAA data så är de uppenbarligen begränsade till de temperaturbestämningar som gjorts! Och mycket mer existerar inte! De skriver själva ”Northern Hemisphere Only“. Men uppenbarligen handlar det inte om hela ”Norra Hemisfären“! För Asien och världshaven existerar inga täckande data
 • De skriver: ”Five year average in mean surface air temperature“. Detta betyder att de tillämpar ett ”glidande medelvärde“ för årsmedeltemperaturerna för att utjämna de slumpmässiga variationerna mellan åren som ju (i USA) är ungefär plus/minus 1 grad. Men de måste i verkligen gjort ytterligare utjämningar av dessa slumpmässiga variationer för att erhålla så ”jämna“ kurvor. Det lämnar förvisso rum för en hel del ”godtycke“ vilket kan förklara varför NASAs och NCAR’s kurvor dock avviker rätt starkt från varandra. Det handlar inte nödvändigtvis om en avsiktlig förfalskning, det är möjligen snarare ett resultat av att dessa organisationer pressas att publicera temperaturkurvor för vilka det nödvändiga underlaget helt enkelt saknas!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mats Rosengren

  Här ett antal temperatur-plots för svenska SMHI stationer.

  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/abisko.html
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/bjuroklubb.html
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/bollerup.html
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/boras.html
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/falsterbo.html
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/gotska.html

  Dessa plots är baserade på data från https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer. Nu för tiden avläses SMHIs termometrar var tredje timme!

  Slutsats:
  Situationen i Sverige är inte annorlunda än i USA! Klimatet har alltid varierat och det kommer det förvisso att göra också i framtiden. Men takten i denna förändring är för närvarande så långsam att den helt döljs av de slumpmässiga variationerna! Trots att man i USA har 120 år av temperaturobservationer tillgänglig!
  För att verkligen evaluera jordens energibalans vad avser instrålning från solen och utstrålning mot universum måste värmemängden i HELA atmosfären kunna beräknas! Annars betyder kanske en temperatur ökning/sänkning bara att strömningsmönstret för varma och kalla luftmassorna ändrat sig! Därifrån är man fortfarande långt avlägsen, trots alla de satelliter, ballonger, skepp/bojer i haven etc.som är i bruk!

 2. OT
  Min ståndpunkt att klimathotets grund är maktpolitisk får stöd av wattsupwiththat
  https://wattsupwiththat.com/2019/05/27/environmentalism-evidence-shows-it-was-always-and-only-about-achieving-world-government/

  Kanske en egen tråd i detta ämne?

 3. Argus

  En Messerschmidt.

  …det var nog både Lilla och Stora Bält.. och Karl X alltså.

 4. Ivar Andersson

  Klimathotet finns bara i IPCCs klimatmodeller och inte i verkligheten. De väderhändelser som påstås orsakas av klimatförändringen faller alla inom årsmånen (naturliga variationer från år till år).

 5. Lasse

  Att mäta temperaturen kan tyckas vara enkelt, men att från dessa mätningar ta fram en global temperatur är komplicerat.
  Om det då finns en vilja att skapa en förändring över tid som passar en teori gör att det finns stora frihetsgrader.
  För den som följer klimatfrågan så är Humlum och Tony Heller nyttiga referenser. De visar hur temperaturjusteringar sker så historiska data inte går att återfinna.
  Därtill så finns det förändringar i mätpunkterna som UrbanHeatIsland och tidpunkt för observation som skapar fel.
  Men alla är inte lika angelägna, vilket ger vissa data mer tyngd.

 6. Björn

  Temperaturen ökar och faller med soluppgång och nedgång. Temperaturen ökar och minskar med årstiderna, vilket beror på för vår del här på norra halvklotet, att solen kommer åt mer av norra delen när jorden lutar mot solen under sommarhalvåret och tvärtom under vinterhalvåret. Andra faktorer är när solen bryter igenom molnen, vilket påverkar temperaturen. Det handlar alltså hela tiden om tillförd energi mot den solbelysta delen av jordytan. Men oavsett så är alla strömningar och flöden i vatten och atmosfär, orsakade av solen. Flödena finns där hela tiden även där det är natt. Det som saknas när det gäller temperaturens variationer över världen, är korrelationer eller samband med andra variabler som lufttryck, luftfuktighet, solintensitet inkluderande UV och TSI, atmosfäriska flöden, jetströmmarnas lägen etc.

 7. Tack Mats för detta. Du och några andra på KU är Sveriges Tony Heller och ni behövs verkligen för att hålla reda på alla bedrägerier.

 8. Arne Nilsson

  Jag roade mig med att kolla temperaturstatistik på SMHI:s hemsida. Visserligen bara högsta och lägsta uppmätta temperaturer men ändå. För sommartemperaturmaximum (april – oktober) för Götaland, Svealand och Norrland finns inget år från 2000-talet med. Några rekord är t.o.m från 1800-talet. För vintertemperaturrekorden, alltså köldvärden, finns ett rekord från 2001 i februari. Resten är från 1800 och 1900-talet. Så klimatförändringarna har en del att jobba på för Sveriges del i alla fall.

 9. Lasse

  #8 Arne
  Extremväder:
  https://notrickszone.com/2019/05/28/veteran-swiss-meteorologist-slams-2019-europe-dangerous-heatwaves-summer-prediction-by-accuweather/

  Sommaren 2019 kommer att gå till historien som
  Extremt kall
  Extremt varm

  Putte Meteorolog gör en gardering med kryss! Eller är det klick?

 10. Olav Gjelten

  I min gamla norska geografibok för den högre skolan, utgiven år 1960,står det med nästan lyrisk underton om ”klimaforbedringen i vår tid” och om de norska glaciärerna som kraftigt har minskat ”i vår tid”. (Jag antar man där menade sedan sent 1800-tal till 1960,)
  Lägg märke till uttrycket KLIMATFÖRBÄTTRING och glädjen över att glaciärerna i Norge blev färre och mindre. Detta skrevs alltså i geografiboken för realskolan i Norge år 1960. När glaciärerna sedan fortsatte att minska och temperaturförbättringen höll i sig då används i dag uttryck som att ”världen går under” och mycket annat fullständigt idiotiskt strunt.
  Absolut ingenting nytt har hänt gällande klimatet sedan min gamla geografibok skrevs. Men nu har den extremt farliga miljövänstern bestämt att klimatförbättringen sedan den lilla istidens slut är ett hot mot världen.
  Folk som uttrycker fullständig galenskap har säkert alltid funnits, men bara en gång tidigare har dessa galna fanatiker lyfts fram via media och politiken. Den gången ledde det fram till den katastrof som man har talat om i snart hundra år.

  Nu måste vi till varje pris in i en ny katastrof. Förra gången, på 1930-talet var det för att RÄDDA fosterlandet. Nu är det för att RÄDDA världen.

 11. Olav Gjelten

  JAG TROR DET ÄR MÖJLIGT:
  Kan världens superidol, Greta Thunberg, kanske vara språkrör vid nästa val? OM hon så gör blir hon statsministern! Flerdubbelt fler röster än Isabella L. får hon helt garanterad. Skulle MP kanske till och med bli riksdagens största parti med världens största kändis i spetsen?
  Tänk på möjligheten! Den vägen skulle Sverige också få ”visa vägen” som är det STORA MÅLET är för hela riksdagen.

 12. Lars

  #1

  Nagra av de där linjära trendlinjerna ser lite underliga ut, eller hur? Hur har de approximationerna gjorts?

 13. #11 Olav
  Jag tror inte att Greta kan kallas ”Superidol” även om makten bakom klimathotsagendan gärna skulle vilja det och MSM gör allt de kan.
  Hela detta spektakel får mig att må dåligt. Man utnyttjar Greta maximalt och skoningslöst. Vad som är riktigt otäckt är att hennes föräldrar är med på spåret.
  Det borde finnas en benämning på detta sätt att utnyttja barn precis som det finns en benämning för sexuellt utnyttjande av barn.

 14. Mats Rosengren

  #12
  Anpassning av en rät linje till värdeparen med minsta kvadratmetoden (givetvis!)

  Jag kan hålla med om att rent intuitivt kunde man tycka att linjen för ”Bollerup” kunde vara något mer ”horisontal”. Men där måste man böja sig för aritmetiken!

  För den som kan och vill kolla linjeanpassningen, här kan värdeparen laddas ner:
  http://wgpqqror.homepage.t-online.de/LSQ_Bollerup.txt
  Var så god!

 15. Lars-Eric Bjerke

  Peter Stilbs,
  ” Och väl knappast nuförtiden heller trots de stora insatserna som nu görs med bojar i haven och med temperaturmätningar från satelliter (som mäter temperaturen högre upp i atmosfären; sedan 1979).”

  SST (sea surface temperature) satelliter mäter yttemperaturen kring ekvatorn sedan 1997 och nästan globalt sedan 2002.
  Se IPCC AR5 rapport (sidan 191).
  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2017/09/WG1AR5_Chapter02_FINAL.pdf
  De visar en ökande trend av ca 0,1 C/decennium

 16. Fredrik S

  Olav, Ingvar #11, !3

  Ja, ett spektakel där vuxna människor låter infantilare och naivare än Greta som dem hyllar.

  Är det förresten någon som frågat Greta vad hon tycker om kärnkraft?

 17. Sten I

  TV4-profilen Maria Forsblom interviuade Greta Thunberg föregående fredag när hon skolstrejkade i Sthlm. På frågan om det fanns några bakom henne som hjälp svarade Greta nej. Jag gör allt själv! Då undrar man hur en 15-16-årig ung flicka har råd att åka runt i Europa (även om det är med tåg som borde vara dyrare än flyg) med resekostnader som transport, hotell och mat. Hennes pappa följer med och betalar allt? Mamma kanske också bidrar med pengar? Dom åker, när det är med bil, i en elbil (Tesla?) och får ju stanna ofta för att ladda den och därmed stanna oftare med fördyrad reskostnad. Inget som Maria Forsblom eller andra på TV4, SVT funderar på att kolla upp. Någor lurt är det med denna vänster-Greta…….

 18. Roland

  OT
  Vill tipsa om ett intressant program med Bjørn Lomborg – ”Vi oroar oss för fel saker”
  https://www.youtube.com/watch?v=lhjDSBX2vuk

  Där hans analysmetod på att Parisavtalets förslag till utsläppsminskningar kommer att ge små resultat till stora kostnader och att man i stället bör investera tungt i forskning och utveckling av ny grön teknik.

 19. Fredrik 16
  >Är det förresten någon som frågat Greta vad hon tycker om kärnkraft?
  Men självklart inte!!!!
  Greta är indoktrinerad av sina föräldrar och av MSM och krafterna bakom Klimathotsprojektet utnyttjar detta till max. Även om det skulle vara så att Greta skulle ha en positiv åsikt om kärnkraften så får hon inte en chans att visa det. Greta är stenhårt indoktrinerad, troligtvis av sina föräldrar och av MSM.
  Och vad mera är, även om hon till äventyrs skulle vara positiv till kärnkraft så ser klimathotsmaffian till att hon inte får en chans att säga det.
  Det är tråkigt att behöva säga det och tragiskt för Greta men hon är en ”puppet on string”

 20. Fredrik S

  Ingvar #19

  Nä, exakt det jag menade. Allt är regisserat.

  Varje blaska har flera promotion-artiklar varje dag nu. Känns lite Nordkoreanskt eller?

 21. Fredrik S

  >Känns lite Nordkoreanskt eller?
  Ush ja!
  Skulle vilja ha en korsning av Vaclav Klaus och Trump som statsminister!
  Och ett fritt internet. Google är ju den dominanta sökmotorn och de filtrerar.
  Jag rekommenderar sökmotorn https://duckduckgo.com/
  Jad tror att Al Gore fortfarande sitter i Googles styrelse.

 22. tty

  Kartan i inledningen är missvisande. Enbart Sverige har åtminstone 35 stationer med min- och maxtemperaturdata som går tillbaka före 1900.

 23. Lasse

  #22 tty
  Att det finns lång serie min och max i Sverige påpekas i #8 och att det inte är extremväderförhållanden som råder idag framgår tydligt.
  Resultatet av dessa min max mätningar visas i https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792
  Nyttig läsning för den som tror på klimathotarna!

 24. Rolf Mellberg

  OT
  Jag läste en 8år gammal text av Lennart Bengtsson, ytterst intressant. I denna var han förhållandevis respektfull till IPCC , hockeyklubban och annat mer draget mot det alarmistiska. Se här:
  https://www.vof.se/folkvett/ar-2011/nr-3/kan-klimatet-forutsagas/

  Nu skulle jag önska att ”vår vetenskapliga nestor och stöttepelere” Lennart själv kunde berätta om han modifierat sin uppfattning något under dessa år.

  Kan någon av ni följare här fråga Lennart om det?

 25. Mats Rosengren

  #22 tty
  I https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ladda-ner-meteorologiska-observationer
  finns data från 906 stationer/mätställen. Nästa alla av dessa bedrevs dock bara några få år! Att hitta ”stam-stationerna” är lite som att söka en nål i en höstack! Eftersom de olika stationernas måste an-klickas ”för hand” en och en. Formatet för alla stationer är temperatur vid given sample-tidpunkt. Max/min värden förekommer inte, detta i motsats till NOAAs data record.

  Kan du ge referens till de ” åtminstone 35 stationer med min- och maxtemperaturdata som går tillbaka före 1900″ och tala om hur man får tag på dessa data!

 26. Matz Hedman

  #25 Mats
  Jag mailar dig listan under dagen som CSV
  Det är 35 plus några som försvunnit men väldigt få med mer än månadsvisa data. Jag har bett SMHI om MIN/MAX och de säger att de kan digitalisera dessa inom ett par år.

 27. Matz Hedman

  #25-26
  Sände just till din .de address

  För den som är intresserad följer här listan på alla 38 stationer med mätdata tidigare än 1871 som SMHI använder till sin 1860 till idag serie
  Som ni ser har många bytts ut. För att få en sammanhållen serie behöver man antingen länka till platsen med hjälp av lon/lat koordinater eller gruppera med sk grid.

  id name lat lon alt started stopped
  97520 Uppsala 59.8585 17.6252 13 1722-02-01 1986-02-01
  85750 Risinge 58.7124 15.7707 40 1730-02-01 1741-01-01
  53430 Lund 55.7089 13.2026 73 1753-02-01 1974-06-01
  98210 Stockholm 59.3420 18.0575 44 1756-02-01 2019-05-01
  127380 Härnösand 62.6280 17.9471 8 1787-02-01 2019-05-01
  72430 Göteborg (inofficiell) 57.7166 12.0142 30 1788-03-01 1861-01-01
  173810 Övertorneå 66.3810 23.6530 55 1809-02-01 1969-07-02
  163690 Kalix 65.8500 23.2000 6 1830-03-01 1969-11-02
  77220 Ölands Norra Udde 57.3689 17.1008 4 1854-08-01 2019-05-01
  140360 Holmögadd A 63.5949 20.7565 6 1854-08-01 2008-01-11
  81630 Hållö 58.3333 11.2166 16 1854-08-01 1970-01-02
  117610 Storjungfrun 61.1666 17.3333 10 1854-08-01 1964-08-01
  64130 Karlshamn 56.1813 14.8517 50 1859-02-01 2019-05-01
  85250 Linköping 58.4166 15.6333 64 1859-02-01 1977-09-02
  95620 Örebro 59.2448 15.2854 36 1859-02-01 1964-06-01
  140500 Umeå 63.8333 20.2833 10 1859-02-01 1962-09-01
  93250 Karlstad 59.3830 13.4972 50 1859-02-01 1951-01-01
  66640 Kalmar 56.6499 16.3699 10 1859-02-01 1944-01-01
  74470 Jönköping 57.7833 14.1667 97 1859-02-01 1939-07-02
  107400 Gävle 60.6700 17.1300 21 1859-02-01 1925-09-17
  62400 Halmstad 56.6749 12.9246 10 1859-03-01 1982-07-01
  84660 Askersund 58.8800 14.9000 100 1859-08-01 1963-03-01
  161790 Piteå 65.3200 21.4700 9 1859-08-01 1926-01-01
  82230 Vänersborg 58.3552 12.3616 50 1859-09-01 2019-05-01
  78390 Visby 57.6360 18.2891 28 1859-09-01 1986-06-01
  76470 Västervik 57.7874 16.5934 5 1859-09-01 1979-01-01
  83620 Skara 58.4000 13.4500 116 1859-09-01 1969-04-01
  72630 Göteborg 57.6996 11.9673 30 1859-09-01 1961-02-01
  86660 Nyköping 58.7665 16.9800 23 1859-09-01 1961-01-01
  96370 Västerås 59.6166 16.5500 10 1859-10-01 1972-12-01
  163950 Haparanda 65.8272 24.1438 5 1860-02-01 2009-07-01
  64520 Växjö 56.8697 14.8004 166 1860-02-01 2001-09-02
  105370 Falun-Lugnet 60.6219 15.6235 122 1860-02-01 1983-02-01
  157720 Stensele 65.0610 17.1937 329 1860-06-01 1983-09-20
  134100 Östersund 63.1736 14.6786 320 1860-10-01 1967-05-01
  169880 Jokkmokk 66.6000 19.8300 255 1860-12-01 1937-01-01
  72430 Göteborg (inofficiell) 57.7166 12.0142 30 1861-01-01 1861-02-01
  81560 Strömstad 58.9333 11.2000 20 1870-02-01 1973-11-01

 28. Christer Löfström

  #24
  Jag här, och i andra sammanhang, många gånger påpekat att Lennart Bengtsson, ansvarig för KVA´s uttalande om klimat, ingick i KVA´s energiutskott där han deltog i aktiviteter för att få ny kärnkraft i Sverige. Vid direktkontakt har han inte svarat!

  Svenskt näringsliv, (SD) (M) (KD) använder i dag klimathot för att motivera ny kärnkraft.
  SI/KU har totalt missat att behandla denna fråga, som i Sverige är huvudorsaken till att det inte finns någon maktfullt motstånd mot klimattossarna. Jag har följt dyngan i mer än 20 år. Klimathot förändrade drastiskt min arbetsvardag inom svensk och europeisk FOU inom energiområdet. Det första jag skrev i Sydsvenskan ca 2003, då jag lämnat det svenska, finns inte på nätet.

  https://www.klimatupplysningen.se/2008/07/31/kritik-mot-erland-kallen/
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/22/fokusera-pa-elektricitet-och-rent-vatten-for-de-fattigaste/

  Från el o vatten länken:
  ””””””””””
  På lunchen satt jag vid samma bord som EU kommissionens ansvarige för projektet och frågade varför det var så. Man kunde hört en knappnål falla. Representanter för Rolls Royce och Snecma tittade ner i sina biffar. Kommissionens ansvarige lade ner kniv och gaffel och spände ögonen i mig. ”This question is not up for debate.”
  ””””””””””””””

  “This combined with the need to raise energy production is expected to increase the concentration of carbon dioxide to approach a value twice that of the pre-industrial time towards the middle of the century. Such a high value is likely to give rise to irreversible changes in the climate of the Earth.
  It seems that two major actions are needed and should be implemented with highest priority. These are carbon dioxide sequestration and increased investment in nuclear power, preferably using fast breeder reactors”
  /Lennart Bengtsson, Energy & Environment, vol. 17, 5: pp. 755-765. , First Published Sep 1, 2006.

 29. kent flood

  #1 laddade ner data på Bollerup och fick en uppåtgående linjär trendlinje. (excel)
  Vilket verkar rimligt intuitivt också .
  Har jag missförstått?

 30. Göran J

  Angående temperaturer

  Idag har vi minus 58,6 grader Celsius på Antarktis och minus 15,6 grader Celsius på Arktis (Grönland).
  Varmast är det i Norra Indien med plus 45,5 grader Celsius.
  Australien och Nya Zeeland har bara plus 5-6 grader Celsius.

 31. Lars Cornell

  #24 Rolf M.
  Jag har haft det uppe med Lennart Bengtsson. Då klandrade jag honom för att nyligen ha skrivit
  ”… temperaturen kan stiga med mellan 1.5°C och 4.5°C.”
  Som jämförelse säger KVA 1°- 4°.
  Han svarade, ”det vara bara tänkt som en kort inledning.”

  SMHI anger i det mest sannolika scenario RCP4.5 ett spann 1° – 2,5°. Det är litet märkligt eftersom IPCC anger klimatkänsligheten till just det intervallet. Det verkar som om SMHI gjort ett grovt misstag där och förväxlat temperaturuppgång med klimatkänslighet. Det innebär nämligen att SMHI underförstått anser att koldioxidhalten kommer att fördubblas vilket inte alls stämmer med RCP4.5.
  Multiplicerar vi RCP4,5 som är 550 ppm med intervallet 1-2,5 får vi en temperaturuppgång på 0,7° – 1,6° ungefär.

  Se sid 4 – 6 i,
  http://www.tjust.com/2019/brev/manifest.pdf
  Om du frågar Lennart nu så tror jag att han inte svarar utan hänvisar till sin kommande bok.

 32. Mats Rosengren

  #15 Lars-Eric Bjerke
  1
  Erfarenheten har visat att en fungerande intern kvalitetskontroll inom klimathotsindustrin och inom IPCC inte existerar. Helt absurda påstående om ”tipping-points” etc publiceras ständigt trots att vi sedan länge vet att de software-modeller som visar detta är helt värdelösa
  2
  Fjärrbestämning av yttemperaturer över satellit är utan tvekan en mycket vansklig sak. Wikipedias artikel https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_temperature_measurements verkar rätt bra! Viktigt att förstå: ”Satellites do not measure temperature. They measure radiances in various wavelength bands, which must then be mathematically inverted to obtain indirect inferences of temperature.”. Helt avgörande för att få ett någorlunda förnuftigt mätvärde är naturligtvis att kalibration mot termometrar på land göras. En mätnoggranhet i storleksordningen 0.1 deg C är förvisso inte möjlig
  3
  Min undersökning utgående från termometrar spridda över USAs yta visar att för USA den årliga medeltemperaturen har legat stilla i 120 år och fortfarande inte ändrar sig märkbart. Hur kan det då vara sant att den globala årsmedeltemperaturen ökar lineärt med 0.1 deg per decenium? Skulle det alltså händelsevis vara så att temperaturen ökar överallt där inga termometrar är placerade (världshaven, Asiatiska kontinenten) medan den ligger stilla överallt där mark-termometrar är placerade!

 33. Mats Rosengren

  #29 Kent Flood
  Har Excel en LSQ funktion inbyggd? Med Excel händer konstiga saker! Jag laddade Bollerup CSV filen till Excel och såg att till exempel temperaturen 1,2 grad C (17.01.1945 13:00) tolkades som datumet ”01.Feb”! Kul!

 34. Håkan Bergman

  Mats R. #33
  CSV är väl tänkt som ett internationellt format, i libreoffice calc öppnar jag såna filer som US-English och avskiljare semicolon, då blir dom rätt i mitt calc med svenska inställningar. Excel borde funka likadant.

 35. Matz Hedman

  #33
  LINEST heter Least Squares i Engelska Excel.
  Du har den också som funktion i grafer (Add Trend)

 36. Ingemar Nordin

  Mats R #32,

  ”Viktigt att förstå: ”Satellites do not measure temperature. They measure radiances in various wavelength bands, which must then be mathematically inverted to obtain indirect inferences of temperature.”

  Självklart görs en matematisk översättning av strålning till temperatur. Lika viktigt att komma ihåg är att vanliga termometrar heller inte mäter temperatur om detta kriterium används. De mäter volymförändringar i kvicksilver eller färgad sprit. Eller böjningen av en metallplatta. Det måste matematiskt översättas till temperatur. Inget konstigt med det.

  Jag har för mig att Roy Spencer säger att deras mätinstrument kalibreras mot den kosmiska bakgrundsstrålningen, vilken torde vara mer stabil än något annat mätinstrument på jorden.

 37. Ingemar Nordin

  #36 forts

  Jag får korrigera mig. Kalibreringen sker mot ”a laboratory reference standard before launch.”. Jag tycker att en återkommande kalibrering mot bakgrundsstrålningen skulle vara säkrare. Men men …

  Så här skriver Spencer som kommentar till den senaste månadsmätningen: ”Since 1979, NOAA satellites have been carrying instruments which measure the natural microwave thermal emissions from oxygen in the atmosphere. The intensity of the signals these microwave radiometers measure at different microwave frequencies is directly proportional to the temperature of different, deep layers of the atmosphere. Every month, John Christy and I update global temperature datasets that represent the piecing together of the temperature data from a total of fifteen instruments flying on different satellites over the years. A discussion of the latest version (6.0) of the dataset is located here.

  The graph above represents the latest update; updates are usually made within the first week of every month. Contrary to some reports, the satellite measurements are not calibrated in any way with the global surface-based thermometer records of temperature. They instead use their own on-board precision redundant platinum resistance thermometers (PRTs) calibrated to a laboratory reference standard before launch.” http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

 38. Mats Rosengren

  Ytterligare en kommentar till SMHIs temperatur arkiv:
  – De äldre data avlästes vid tidpunkterna 07:00, 13:00 och 20:00. På natten sov väl avläsaren!
  – De nyare data avläses var 3e timme dygnet runt. Uppenbarligen används nu en automatisk process
  Detta leder naturligtvis till ett ”time of observation bias” (NOAA terminologi)!
  Detta var anledningen till att jag inte använde SMHI data äldre än 1947! Sedan har jag emellertid sett att för vissa stationer utelämnade man natten också efter 1947. Men när man ser på de plottade data verkar detta ”bias” ändå inte vara så graverande!

 39. Sören G

  OT
  Det ska bli en doumentär om Klimat-Greta. Kommer att sändas i SVT.
  Gissar att man inte får se något av teamet runt omkring henne.

 40. Håkan Bergman

  Sören G #39
  Greta borde gå till Specsavers.

 41. Björn

  Mats Rosengren, jag har funderat över sista grafen med den amerikanska medeltemperaturen och försökt se något samband med NOAAs solfläcksstatistik, men inte sett något samband med högre temperatur när antalet fläckar går mot max, men snarare tvärtom, temperatursänkning. Men av en händelse läste jag idag en rapport från 2013 i nedanstående länk, som om jag har förstått rätt, säger att år med ”sunspot peak years”, så sjunker temperaturen. Detta är ju motsägande mot vad man förväntar sig då solaktiviteten går mot max och som man kan tolka av diagrammet vidare, att temperaturen går istället upp, när solen går mot min.

  When researchers look at sea surface temperature data during sunspot peak years, the tropical Pacific showed a pattern very much like that expected with La Niña, a cyclical cooling of the Pacific Ocean that regularly affects climate worldwide, with sunspot peak years leading to a cooling of almost 1 degree Celsius (1.8 degrees Fahrenheit) in the equatorial eastern Pacific.

  https://www.space.com/19280-solar-activity-earth-climate.html

 42. Olav Gjelten

  I vår tid tvingas vetenskapen ge vika för masspsykosen.

  Sverige är klimatfrågan som Greta Thunberg säger. Punkt slut! Lennart Bengtsson och andra som ägnat sitt liv åt att forska kring klimatet, ska hålla käften!!

  Alla friska måste kunna dra en slutsats kring detta. Har vi någon framtid att se fram emot längre? Jag har förstått att det finns folk som drar den rätta slutsatsen och flyttat med familjen från Sverige. Vad jag INTE förstått är vart de flyttar när större delen av Europa också är utom all räddning?

 43. Håkan Bergman

  Olav G. #42
  För guds skull stäng av tv’n, bär bort den till återvinningen och börja intressera dig för människorna runt omkring dig. Greta finns inte i den verkliga världen! Om hon finns nånstans så borde hon gå till Specsavers.

 44. Mats Rosengren

  #41 Björn
  Mer solfläckar betyder att mer partiklar (elektroner, protoner) lämnar solen och dessa påverkar sedan jordens atmosfär. En teori (jag tror inte den 100% verificerad) säger att dessa partiklar (solvinden) leder till ökad molnbildning vilket då naturligtvis bromsar både tillförseln av strålningsenergin till jorden från solen OCH förlusten av strålningsenergin från jorden till universum. Men som sagt, jag tror det är mer en hypotes!

 45. Rolf Mellberg

  #44 Mats

  Det där lät helt bakvänt. Enl den ytterst väletablerade teorin som Svensmark, Shaviv m.fl drivit i 20 år ger en aktiv sol mindre/färre moln, då det är kosmisk strålning som inducerar joner och droppar. Mer av det med passiv sol. Om solvinden på något annat sätt kunde leda till färre moln så kan det bidra till förståelsen an Maunder minimums mekanismer.

 46. Håkan Bergman

  Mats R. #44
  Solfläckar sänder ut elektriskt laddade partiklar, men ytterst få av dom är riktade mot jorden, finns undantag som t.ex. Carringtoneventet. Jordens eget magnetfält dämpar det mesta som kommer från solen, men alltså inte dom extrema topparna. Däremot så innebär ett försvagat magnetfält hos solen, alltså låg solaktivitet, att mer laddade partiklar i form av kosmisk strålning kommer att träffa jorden. Den långvågiga utstrålningen från jorden påverkas inte direkt av variationer i vare sig jordens eller solens magnetfält.

 47. Sören G

  Mer idioti
  BBC ska byta ut climate change mot climate collaps.

 48. Gunnar Strandell

  Sören G #47
  Citat:
  ”BBC ska byta ut climate change mot climate collaps.”
  Tack för den!

  Den visar så tydligt att kampen om ”klick” helt har tagit över inom journalistkåren och nu gäller det att vara värst! BBC behöver övertrumfa The Guardian som rekommenderar sina journalister att använda ‘climate emergency, crisis or breakdown’ and ‘global heating’ i sina reportage.

  Att hävda det som IPCC skriver i AR5, WG1 är bara så ute.

  Orwell skrattar nog åt spektaklet i sin himmel. 😀

  Länk till The Guardian:
  https://www.theguardian.com/environment/2019/may/17/why-the-guardian-is-changing-the-language-it-uses-about-the-environment

 49. Mats Rosengren

  #45 #46
  Jag tror att teorin om solvindens effekt på klimatet ännu så länge är lika spekulativ som det mesta av den så kallade ”klimatforskningen”. Vad som inte är spekulation utan ”hårda fakta” är att solvinden ”river upp” atmosfären och kan dramatiskt öka ”air drag” för satellite upp till en höjd av upp till cirka 1000 km. Den viktigaste indikatorn för hur mycket ”air drag” som kan förväntas är intensiteten av elektromagnetisk strålning med våglängd 10.7 cm (2800 Mhz). Det så kallade ”F10.7” index blir dagligen tillkännagivet till operations-centers för satelliter världen över och är viktigt för planeringen av bankorrektur manövrer!

  Vad jordens magnetfält gör är att leda de laddade partiklarna mot polerna, detta är ju ”norrskenet”

 50. Håkan Bergman

  #49
  Klimateffekterna vet vi inte mycket om som sagt, men att solens magnetfält varierar och modulerar den kosmiska strålningen är fakta.
  http://cosmicrays.oulu.fi/

 51. Lars-Eric Bjerke

  #32 Mats Rosengren,
  ”En mätnoggranhet i storleksordningen 0.1 deg C är förvisso inte möjlig (för SST-mätningar)”

  Det är möjligt att du har rätt, men trenden bör ha hyfsad noggrannhet.

 52. kent flood

  #33 jag har version 2016 av excel och den funkar perfekt. Ett problem dock. Vad jag förstår
  måste man byta ut . mot , i textfilen innan man laddar in den. Programmet tycks däremot hitta avskiljare själv, men man kan ta över funktionen.

 53. Lars Cornell

  #42 #47 #48 mfl.
  ”Orwell skrattar nog åt spektaklet i sin himmel.”
  Någon form av kollaps är det under alla omständigheter. Om följande bild
  http://www.tjust.com/2019/klimat/earth-temp-estimate.jpg
  påstås det av SVT, Klotet, Hedenmo, Dyring, Granskningsnämnden mfl råda koncensus.
  Därför får den frågan inte debatteras i SVT och MSM.
  Har du/ni annan uppfattning?

 54. Kjell Lindmark

  #53 Lars Cornell
  Nu råder det även konsensus mellan Svenska MSM och BBC. De säger samma sak, att klimatfrågan inte behöver diskuteras då forskarna, ja 97% är överens om att vi och våra utsläpp är orsak till global uppvärmning.

  Det här vittnar om att man för första gången sedan upplysningstiden frångår vetenskapliga metoder och återgår i en form av religiös tro, en tro som inte kan eller får ifrågasättas. Vetenskapen skall hållas fri från politisk klåfingrighet likaså skall religion vara helt frikopplad från politiken, om inte, skapar det kaos, motsättningar och stridigheter.

 55. Kjell Lindmark

  Statistik kan presenteras och användas för att visa vad man vill visa. NASA och andra visade kurvor på uppmätta temperaturserier i början av 1970 talet som visade något helt annat än de kurvor som serveras idag. Den avkylning som tydligt kunde ses i kurvorna mellan 1940-1970 är numera borta och ersatt med en svag uppvärmning alternativt varken upp eller ned och då med samma grunddata. Historiska data har justerats ned i så kallade administrativa justeringar, medan nyare data justerats upp för att få fram en kurva som motsvarar det man vill visa, nämligen en pågående stadig uppvärmning. En uppvärmning som förvisso är orsaka av människan dock bara på papper.

  Lilla Istiden var en kylig period åtminstone på norra halvklotet. Vi vet inte så mycket om denna trend även gällde globalt överallt eller om det bara rörde sig om ett regionalt fenomen. Mätningarna har inte varit fullständiga lika över planeten och därför kan vi bara med säkerhet fastslå om trender lokalt och regionalt. Visst finns det proxydata att tillgå men de har heller inte samlats in så det täcker hela klotet.

  Då är det bättre att koncentrera sig på att titta på andra saker än temperaturgrafer. Exempelvis varifrån och när började man tala om mänsklig påverkan av klimatet och vilka ligger bakom idéerna som ledde fram till IPCC och denna klimatindustri. Den kunskapen har vi redan och en bra plats att nysta i är Romklubbens skrifter som givits ut sedan de bildades för drygt 50 år sedan. Syna de som propagerar för klimatbluffen, vilka organisationer är de eller ha varit verksamma i vad skriver dessa organisationer om.
  Då hittar man inte bara klimatfrågan som bara är en liten del av materialet. Då gäller det andra saker, fattigdom, naturresurser, matproduktion, rent vatten och hur transformationen ska gå till från dagens nationalstater till regionala styren under en global maktstruktur.

  Vi står inför en ny förändring som blir mer omfattande än den vi genomgick när kungadömen och kejsardömen omformades till demokratier. Centralisering av makt är det som gömmer sig bakom klimatfrågan. De enda som har något att vinna på denna utveckling är de globala megaföretagen som inte vill ha konkurrens och som inte vill ha nationella regelverk som hindrar deras utveckling. Våra egna politiker kan vi inte bortse ifrån då de gärna ser en maktkoncentration av det här slaget då har även de chansen att få verka denna nya maktsfär rikligt belönade. Ju hårdare de jobbar för denna nya centralelit desto större blir vinsten för dem själva.

  Vi, folket är satt på undantag och tillmäts inget värde. Glesbygden drabbas hårdast av klimatskatterna, fattigpensionärernas antal ökar och därmed hemlösheten, elfattigdom kommer även det att bli ett begrepp i Sverige, sjukvården blir sämre, polisväsendet, posten och övrig allmän service krackelerar och blir allt sämre. Sverige och den övriga vänsterliberala västvärlden håller på att, som ett fartyg fast i is, skruvas ned i havet.

 56. Rolf Mellberg

  #49
  #50

  Detta ”F10.7” känns att det borde ha samband med Thermosphere Climate Index, som jag håller ett öga på på spaceweather.com. Eller hur? Vilket inte verka bottna lika djupt som vid förra solfläcksminimum. Sen på lägre höjd har man väl rätt nyligen börjat förstå stratosfärscirkulationen bättre. Rimligen ej helt opåverkat av solvinden
  Hur som helst, science is NOT setteled.

 57. Håkan Bergman

  kent flood #52
  Byta ut . mot , ska du inte behöva göra, bara ange CSV-filen som US-English när du öppnar den och välj ; som avskiljare. Så funkar det i LibreOffice, Excel borde ha samma funktion.

 58. Ivar Andersson

  #47 Sören G
  ”BBC ska byta ut climate change mot climate collaps.” Varför inte ut steget och tala om climate catastroph?

 59. Mats Rosengren

  #55 Kjell Lindmark

  Utmärkt kommentar, jag håller med till 100%. Det är verkligen en stor konspiration! Hur denna kunnat organiseras kan man fråga sig! Eller är det huvudsakligen en spontan ”fiskstim-effekt” utan organisatör!

  Inspirerad av det utmärkta arbetet av Tony Heller har jag liksom Tony baserat arbetet på original data från

  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/ghcnd_hcn.tar.gz

  Så fräcka är klimathotsentusiasterna ännu inte att de försöker manipulera dessa arkiverade data! Då skulle det nog också komma fram genom någon ”whistle blower”. Men ”slutrapporter” som är det enda som går till politik/media kan organisationernas ledning kontrollera!

  En individ som bör särskilt nämnas är James Hansen. Han studerade Venus mellan 1960 och 1970 och fick i det sammanhanget sitt livs stora ide, att liknande effekter som gjort Venus så het kunde verka också på jorden. Resten av hans liv under vilket han bland annat varit chef för ”NASA Goddard Institute of Space Studies” brann han för sina ”geniala ideer”. Detta ”NASA Goddard Institute of Space Studies” är källan till alla uttalande/skrifter/diagram om jordens klimat som gjorts i NASAs namn.

  Men James Hansen är naturligtvis en liten fisk i jämförelse med de mäktiga kretsar som strävar efter en ”New World Order” och för vilken Obama-administrationen bara var en marionett

 60. Mats Rosengren

  #59 Tillägg

  ”Så fräcka är klimathotsentusiasterna ännu inte att de försöker manipulera dessa arkiverade data! ”

  Men försök görs! NOAA rekommenderar på sin hemsida användandet av

  ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ushcn/v2.5

  Här görs onödiga sammanfattningar av ”dagliga data” till ”genomsnittliga månatliga data” som verkar suspekt (detaljerna utelämnar jag här). Men vad jag vill framhålla är att de rekommenderar att använda en version av originaldata där en korrektur för ett ”Time Observation Bias” gjorts av originalvärden från de max/min termometrar som använts. Detta har undersökts av Tony Heller som visat att detta är ren nonsens. Dessa ”bias” har bara konstruerats för att erhålla en skenbar temperaturökning! Om någon är intresserad kan jag söka efter detta Tony Heller bidrag men det är bättre att titta igenom alla av hans inlägg! Där finns massor av utmärkt information! Googla på Tony Heller!

 61. kent flood

  # 57 Håkan Bergman. Borde ju vara som du säger. Det finns ett ursprungsval, rullgardinsmeny med c:a 50 filursprung. Datorn väljer själv Västeuropeiska(windows). det fungerar inte. Dvs, det tar bort kommatecknet. 9.7 blir 97 (sic). Man kan också välja att hämta från webb, men med samma resultat. Gick igenom de flesta rimliga val, men inget fungerade, inclusive USA. Tror att den som skapade filen skulle valt (,) in the first place. Jag får ringa en vän. har väl någon som jobbar med detta dagligen.

 62. Matz Hedman

  #60
  Mats jag har testat att mappa temperatur till lon/lat koordinat avrundat till 2 decimaler istället för stationsid.
  Man kan sedan jämföra data mellan olika versioner som ghcn v1-v4. Då får man fram att rå-data förändrats för samma mätplats mellan versionerna. Jag gjorde detta på månadsmedelvärden. För dagliga kan man jämföra v3 och v4

 63. Håkan Bergman

  #61
  Jag sparade en xcel-version av bollerup, testa den på länken nedan, den är konverterad och sparad från libreoffice. När man väl fått till filen i xcel eller opendocument format kan man med fördel använda googles kalkylprogram i chrome, dvs om man föredrar javascript framför vbscript.
  https://drive.google.com/file/d/1U0lZLI__avFnqca7x4t1XCGGISQlrLhB/view?usp=sharing

 64. Mats Rosengren

  Eftersom det är några Excel användare som är intresserade laddade jag upp en
  wgpqqror.homepage.t-online.de/Bollerup.csv
  Borde gå rätt in fär en svensk(eller tysk) Excel version som använder *;* och *,* istället för decimalpunkt. När jag prövade med Firefox fick jag direkt förslaget (option) att öppna med Excel och allt var OK!

 65. kent flood

  #64 mats rosengren
  din csv funkar perfekt i den svenska 2016 excelen.
  problemet (fast egentligen inget problem) är om man tillverkar en textfil
  och använder . (punkt) exvis 3.7 istället för , (komma) 3,7. Vad jag förstår byter inte
  excel ut . till , när man läser in textfilen utan tolkar 3.7 som 37. Man får skriva rätt i textfilen så funkar det.