Ledande klimatforskare varnar för att IPCC:s klimatmodeller är otillförlitliga

Professor John Christy har i ett tal vid Westminsterpalatset berättat om hur otillförlitliga klimatmodellerna är. GWPF har givit ut en rapport om innehållet i talet. Detta inlägg sammanfattar innehållet i rapporten.

Vem är John Christy? Professor vid University of Alabama in Huntsville. Grundutbildningen är M.Sc. och Ph.D. i Atmospheric Sciences. Tillsammans med professor Roy Spencer har Christy arbetat med att ta fram satellitbaserade mätningar av globala temperaturen.

John_Christy

John Christy

Professor Christy har vid ett flertal tillfällen vittnat i amerikanska kongressen. Han har varit statsklimatolog i Alabama och givit ut mer än 100 peer-reviewed publikationer. Christy har också varit huvudförfattare för ett kapitel i IPCC:s tredje rapport.

John_Christy_lead_author

Professor John Christy som huvudförfattare i IPCC:s TAR rapport

John Christy var också författare i IPCC:s AR4. Till skillnad från agronomen Johan Rockström är John Christy en riktig klimatforskare och en av de mest kända i världen. Varför anser statstelevisionen (Svt) att Johan Rockström är expert på klimatet?

Nu till den nya rapporten av John Christy.

GWPF_190523

Om vi betraktar energibalansen för strålning på jorden kan den förenklat förklaras med följande bild.

John_Christy_GWPF_1

Solen strålar in med 100 units (ca 340 W/m2) till jordytan. 23 units absorberas av atmosfären och 47 av jordytan. Energi lämnar jorden på flera vägar – avdunstning, kontakt med luften och allra mest som infraröd utstrålning. 105 units som infraröd strålning skickas ut från ytan men av dessa skickar atmosfären tillbaka 100 units. Nettoutstrålningen blir bara 5 units. 70 units lämnar atmosfären ut i rymden (58 från atmosfären och 12 direkt från jordytan). 70 units var just det som absorberades från solen (47+23) så systemet är i balans. Även jordytan är i balans då inkommande units 47+100=147 och utgående 24+6+105+12=147 units.

Den extra koldioxiden som vi har tillfört atmosfären motsvarar extra 0.5 units av de 100 som kommer från solen. Samtidigt har vi hundratals units som strömmar fram och tillbaka och dessutom varierar med mer än 0.5 units över tiden. Avdunstningen kan vara 24 en månad och nästa 26 units.

Frågan är om de extra 0.5 units som (extra) koldioxiden tillförts påverkar systemet och i så fall hur mycket?

2017 gjorde John Christy och Dick McNider en beräkning av globala temperaturen från 37 års satellitdata.

John_Christy_GWPF_2

Justeringar gjordes också för vulkanutbrott och aerosoler. Man kom fram till att nettoeffekten (e) av ökningen av temperaturen var 0.095 grader C/decennium. Men klimatmodellerna visade på mer än det dubbla. Vid en plötslig dubbling av koldioxidhalten var svaret enligt Christys beräkningar från uppmätta data att temperaturen skulle stiga 1.1 grader. Men klimatmodellerna visade på 2.31 graders ökning. Uppmätta värden och modellernas skilde sig kraftigt åt. Men andra ord var det mycket troligt att klimatmodellernas klimatkänslighet var felaktig.

Nu gjorde John Christy ytterligare kontroller där nya krav ställdes.

 1. Responsen från extra växthusgasen skulle vara dominant i alla klimatmodeller
 2. Svaret på ökningen av extra koldioxid skulle finnas och utebli om ingen extra koldioxid tillfördes i modellerna.
 3. Observationerna vars data utnyttjades fick inte ha använts i utveckling av modellerna.
 4. Observationerna skulle vara tillgängliga från multipla oberoende källor.

Man fann att temperaturen i troposfären på mellan 30.000 och 40.000 fot runt ekvatorn (-20 – +20 latitud) uppfyllde kraven. Krav 3. ovan kommer sig av att annars blir det bias då klimatmodellerna anpassats till dessa data.

John_Christy_GWPF_4

Ovan är en visuell bild av området som användes runt jorden (blå bandet). En av IPCC:s klimatmodeller valdes ut – kanadensiska modellen. Resultatet syns nedan i bilden.

John_Christy_GWPF_5

”Varma fläcken” i kanadensiska modellen 1979-2017

Färgerna visar grader per decennium. Det finns en tydlig ”hot spot” i området (det röda) med en höjning av temperaturen på 0.6 grader/decennium. Inte bara kanadensiska modellen utan i stort alla IPCC:s valda modeller visar liknande resultat. Och det viktigaste. ”Hot spoten” uteblir om ingen koldioxid tillförs.

John_Christy_GWPF_6

Här syns tydligt felen i alla klimatmodeller av typ CMIP5 (användes i AR5 min anm.). En modell ligger nära de uppmätta värdena och det är den ryska. Genomsnittet för modellerna är 0.44 grader/decennium.

John_Christy_GWPF_7

Figur som visar de verkliga uppmätta temperaturen via satellit och ballonger jämfört med modellerna. Alla modeller utom den ryska är falsifierade och prognosen för år 2100 kan vi INTE lita på.

Nästa generations klimatmodeller som IPCC använder sig av kallas typ CMIP6. Dessa används i kommande IPCC rapport. Men inte heller dessa uppdaterade klimatmodeller lyckas få siffrorna rätt. Återigen överskattas globala uppvärmningen i denna viktiga del av atmosfären, se figur nedan.

John_Christy_GWPF_8

Ett fel som klimatmodellerna gör är att de antar att det är för lite värme som strålar ut. Om vi värmer pelaren av luft med en grad säger modellerna att 1.4 W/m2 försvinner ut i rymden. Roy Spencers beräkningar från uppmätta värden säger 2.6 W/m2.

IPCC har länge känt till felaktigheterna i klimatmodellerna men försökt tysta ner problemen. Christy påpekade felen i kommentarer till granskningen av IPCC AR5 rapporten men fick inget gehör. Christy: ”…the lead authors, carefully selected so that the correct message is delivered, have the final say”.

IPCC AR5 hade en graf som visar uppvärmningen på olika latituder och höjd, se nedan. Ju längre till höger desto mer uppvärmning. Det röda representerar modellerna med extra koldioxid och naturliga faktorer. Blå färg visar uppvärmning/decennium utan koldioxid enligt modellerna.

John_Christy_GWPF_9

Längst ner är en uppförstorad version av data för -20 – 20 graders latitud. Grå färg representerar uppmätta värden. Det finns ingen överlappning. Det grå och röda borde överlappa om modellerna är korrekta.

Kommer nästa IPCC rapport att diskutera denna avvikelse? Christy säger att det finns tre vägar att gå för IPCC:

 1. Observationerna är felaktiga, modellerna har rätt
 2. Påverkansfaktorer i modellerna är felaktiga
 3. Modellerna är felaktiga hypoteser

Att IPCC skulle välja alternativ 3 är osannolikt. Men det är precis det som är rätt enligt vetenskapliga metoden.

Min kommentar:

John Christy visar med uppmätta värden att IPCC:s klimatmodeller är felaktiga. Modellerna är helt enkelt felaktiga hypoteser enligt vetenskapliga metoder. Men IPCC är politiskt, har politiskt utsedda forskare och de jobbar enligt politiska agendan. Christy har numera lämnat IPCC.

Det är ett antal ledande forskare som lämnat IPCC. 1995 lämnade Paul Reiter IPCC och krävde att hans namn skulle tas bort. År 2005 lämnade orkanforskaren Chris Landsea IPCC i protest. Richard Lindzen, huvudförfattare till IPCC TAR, är starkt kritisk till hur arbetet inom IPCC bedrivs. Enligt Lindzen:

”Under mötena med att skriva utkastet gick ‘IPCC-koordinatorer’ runt och insisterade på att kritik av modellerna måste tonas ner och att meningar skulle skrivas in om att modellerna ändå kunde vara korrekta trots anförda fel. Vägran blev då och då bemötta med ad hominem attacker. Jag bevittnade personligen att medförfattare blev tvingade att hävda sina ‘gröna’ vitsord till försvar för sina påståenden.”

Judith Curry sa “We need to put down the IPCC as soon as possible, for the sake of the rest of us whom it is trying to infect.”

De som skriver IPCC:s rapporter är politiskt utsedda och det finns ett antal författare som har koppling till gröna rörelser som WWF och Greenpeace, något som journalisten Donna Laframboise avslöjat. Klimathotskeptiska forskare är inte med och skriver IPCC:s politiska rapporter.

Klimatbluffen rullar vidare, nu som klimatpsykos med barnet Greta. Hon som jämförs med Jesus och enligt mamma kan se den osynliga gasen koldioxid med blotta ögat.

Mina vetenskapliga vänner i USA säger att alarmisterna nu kommer byta ordet ”klimatförändringarna” mot ”klimatkrisen” (”climate crisis”). Även ”climate emergency” (”klimatnödläge”) används flitigt. De ska bli de nya orden som ska trummas in i folks huvuden. Brittiska tidningen Guardian har annonserat att de byter benämning. Det är bara en tidsfråga innan PK-media i Sverige inklusive Svt/SR byter benämning.

Tidigare bytte klimatalarmisterna ”globala uppvärmningen” mot ”klimatförändringarna” när globala temperaturen stod still i 18 år.

Det finns inget ”klimatnödläge”. Det är bara något makteliten hittat på för att skrämma folk. Genom att skrämmas med det ultimata ”jordens undergång” kan makten genomföra vad den vill. Höga skatter, diktatur, global regering, hindra folk att resa….

Enda ”beviset” för koldioxidhypotesen är klimatmodellerna och de är inte validerade. Tvärtom som många klimatforskare visat överdriver klimatmodellerna uppvärmningen stort och är därmed falsifierade. Åtminstone enligt vetenskap men inte enligt politik där sanningen inte spelar någon roll.

Makteliten är inte intresserade av sanningen i klimatfrågan. Statstelevisionen (Svt) har i klimatfrågan helt lämnat sin roll av granskande journalistik. Det handlar om att föra fram maktens budskap och absolut inte släppa fram en klimathotskeptiker som John Christy.

“By mixing science and politics, we will get politics. The political gene is always dominant.”

Referens:

THE TROPICAL SKIES – Falsifying climate alarm – John Christy

Tidigare artiklar:

Kända klimathotskeptiker – del 1 – John Christy 

IPCC:s klimatmodeller duger inte att göra prognoser med

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan M

  ”Vid en plötslig dubbling av koldioxidhalten var svaret enligt Christys beräkningar från uppmätta data att temperaturen skulle stiga 1.1 grader. ”

  Om jag kommer ihåg rätt så var deras slutsats att – om den uppvärmning vi sett har berott på ökad koldioxid – så skulle klimatkänsligheten vid fördubbling vara 1.1 grad. De sa inte att den temperaturökning vi sett faktiskt berodde på koldioxid och det kan naturligtvis finnas en mängd andra faktorer som spelar in.

 2. Rolf Mellberg

  Stort tack Pet, mycket givande.
  En intressant parallell är FN:s ”forskning” om biodiversity, see här:
  https://judithcurry.com/2019/05/22/hearing-on-the-un-biodiversity-report/#more-24890

  Skulle kunna vara föremål för ännu en post?

 3. Johan M

  Från rapporten angående siffran 1.1 grader vid fördubbling. Vi gör som sagt ett antagande om att det inte finns några andra naturliga faktorer.

  ”The calculation includes a major assumption, namely that there are no natural variations left in the temperature data, and in particular that there are no long-term natural variations. It’sa huge assumption, but it allows us to move on.

  Our result is that the transient climate response2– the short-term warming – in the tro-posphere is 1.1◦C at the point in time when carbon dioxide levels double.”

 4. Carin S

  Även om vetenskapen bevisar att jorden är rund så säger makten att den är platt. Jag är tacksam så länge det finns de som med sin kompetens står upp mot makten o om o om igen bevisar felaktigheterna. Frågan är hur lång tid det kommer att ta innan sanningen vinner? Kanske den dag isen i drinken hämtas utanför en väl isolerad dörr.
  Trevlig försommarhelg i kylan

 5. Lasse

  Tack Per
  Att modellerna ger fel bild över ekvatorn kan förklaras. De saknar förmåga att se molnen.
  Willis E har lekt med data och kommit fram till att nederbörden i ett smalt band kring ekvatorn ökat, vilket reducerar den värmegradient som finns i modellerna men som saknas i verkligheten.
  https://wattsupwiththat.com/2019/04/29/the-cooling-rains/

  Sen kan man ifrågasätta sig enkla modellers förmåga att koppla förändringar som sker till CO2 när det är så mycket annat som ändras.
  17% fler soltimmar i Sverige på de 40 år som CO2 sägs styra klimatet-vem hade trott det?

 6. Håkan Bergman

  Trots att man formligen öst pengar över forskarna håller en del av dom fast vid samma ingångsparametrar som för 30 år sen i modellerna, använder dom fortfarande räknesticka också tro? Inget fel på räknestickor, men det finns enklare verktyg idag. IPCCs rapporter påminner om haren och sköldpaddan, klimatkänsligheten blir aldrig lägre, man tänjer bara på det sannolika intervallet och fifflar med konfidenser. Påminner lite grand om elektronens laddning, trots att många forskare fick resultat som avvek från Millikans värde tog det lång tid innan forskarvärlden kunde acceptera att även en nobelpristagare kan ha fel, åtminstone lte grand fel, https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Andrews_Millikan#Data_selection_controversy

 7. Sören G

  Judith Curry brukar väl använda uttycket ”osäkerhetsmonstret”. Klimatmodellerna tar dessutom inte hänsyn till naturliga faktorer.
  Men det är märkligt att omhuldade forskare är så totalt inkörda på att IPCC visar vägen.
  Hörde en repris av Filosofiska Rummet i P1. Medverkande bl.a. Ulf Danielsson. Hörde honom vid något tillfälle yttra att ”man tar inte klimatfärändringarna på allvar”.
  Men det väl precis det omvända som är verkligheten: Man tar till sig det in h-v-te för myckyet utan kondsekvensanalys. Det hotar att kasta oss tillbaka till ett förinudstriellt samhälle med energibrist.

 8. Ivar Andersson

  #4 Carin S
  Vem trodde att Berlinmuren och järnridån skulle raseras för 30 år sedan. Berlinmuren blev 38 år gammal och vi kan hoppas att IPCC och klimathotsindustrin inte blir äldre.

 9. Ivar Andersson

  #6 Håkan Bergman
  Se https://www.klimatupplysningen.se/2019/03/13/klimatkansligheten-hot-eller-hopp/
  ”En av klimathotets starkaste rötter är den så kallade Charneyrapporten från 1979. Den utgår från grundvärdet 1˚C vid fördubblad CO2-halt. Men, de som arbetade fram rapporten förmodade att återkopplingar, främst av vatten i olika former förstärkte klimatkänsligheten. Deras beräkning landade på 3˚ +/- 1.5˚ C. Trots nära nog fyrtio år av forskning och utveckling har den antagna förstärkningseffekten inte kunnat påvisas och ändå accepteras Carneyrapportens förmodade klimatkänslighet av majoriteten av forskare på klimatområdet. IPCC, klimatmodellerna och klimatpolitiken världen över stöder sig med andra ord fortfarande på Charneyrapporten och som regel används 3˚C på klimatkänsligheten.”

 10. Idag kan man med hjälp av datorer inte ens förutsäga kommande dags väder på ett korrekt sätt. Vädersystemen är allt för kaotiska för att man ska kunna mata in alla erforderliga grundvärden. Hur kan man då förutsäga klimatet på 10 års sikt? Klimatet är ju summan av alla dessa kaotiska vädersystem.

 11. Peter Stilbs

  Utmärkt sammanställning, Per – Tack!

 12. Sören F

  Jag noterade att bara nån vecka efter Guardians nya språkpolicy publicerades använde Svt lydigt global upphettning i st f d:o uppvärmning. Det är alltså ingen tidsfråga längre.

 13. Sören G

  #11
  Man måste fråga sig var SVT ser en upphettning någonstans. Den enda upphettning som vi ser är just medias alltmer alarmistiska ton. Undrar när de når kokpunkten. Då kollapsar nog hela klimatotsalarmismen. När orimligheterna blir allt mer uppenbara.

 14. Ann lh

  Per, bra att Du tog upp den här rapporten.
  Inte nog med att Christy beskriver sin metod och resultatet, han lindar elegant in vad det innebär att arbeta vetenskapligt till skillnad från hur klimatmodellerna kommit till.
  Nu kan mänskligheten andas ut och lämna över det s.k. 2-gradershotet att hanteras av våra barnbarns … barnbarn efter si så där 1500 – 2000 generationer.

 15. Sören G

  #13
  ”Nu kan mänskligheten andas ut och lämna över det s.k. 2-gradershotet att hanteras av våra barnbarns … barnbarn efter si så där 1500 – 2000 generationer.”
  D.v.s. under nästa istid.
  Man sänkte till 1,5 gradres mål när man insåg att det skulle bli svårt att uppnå ett 2-gradersmål.

 16. Guy

  I dagens HBL oroade sig en fd. politiker för att det pratas för mycket om klimathotet. Han vär närmast rädd för att det leder till en motreaktion som då tydligen inte är önskvärd om vi skall rädda jorden. För övrigt blandade han ihop klimat och miljö, som dom brukar göra.

  I HBL fanns en rubrik från Aftonbladet. blänkaren top upp kampen inom EU där ”högerpoulistiska” (varför kallas dom alltid populistiska?) klimathotskeptiska partier, som vill söndra EU inifrån, tar upp kampen med dom gröna, vars högsta prioritet är klimathotet. Märklig tudelning.

  Tänkas kan att om ”högern” lyckas har dom gröna och EU ingen framtid. Om dom gröna lyckas hålla positionerna så kan det gå som fd. politikern befarar. Folk tröttnar på dem med resutatet att EU kan splittras eller får hitta en annan agenda.

 17. Håkan Bergman

  Ivar Andersson #9
  Hela idén att vi skulle leva på en planet där en sån positiv återkoppling styr temperaturen är en orimlighet. Vi skulle ha torrkokat långt innan Henry Ford började spotta ut T-Fordar och frälste världen.

 18. #16 Håkan
  >Vi skulle ha torrkokat långt innan Henry Ford började spotta ut T-Fordar och frälste världen.
  LOL!!

 19. Alla dessa felaktigheter som beskrivits i den här tråden visar ju att den politiska agendan är styrande. Vetenskapen måste rätta sig efter den. Skrindan framför hästen.
  Tack Per!

 20. jax

  Har sagt det för och säger det igen. Oavsett om modellerna klarar av att beskriva alla ingående delprocesser (vilket de naturligtvis inte gör i dagsläget) så måste ju noggrannheten i varje delprocessbeskrivning vara extremt hög om en ändring av temperaturen på 1,5 grader under hundra år ska ligga utanför beräkningsfelet i modellen. Att då dessutom jämföra prediktioner med skillnader på 0,5 grader för tidsperioder upp mot hundra år och påstå att dessa skillnader är livsviktiga då de med all sannolikhet ligger inom felmarginalen kan inte kallas vetenskap. Problemet är ju nu i första hand att alla klimathotstroende tror att det är korrekt att göra på det sättet och därför angriper de som påpekar dessa brister och kallar dem förnekare och plattjordare m.m.

 21. Göran J

  John Christy är inte bara oerhört kunnig inom sitt område utan verkar vara en mycket sympatisk och ärlig person.
  Här finns en youtube film med John Christy som är 46 minuter lång, vilket motsvarar en lektionstimme i skolan. Tänk om alla elever inklusive Greta tog del av den informationen så skulle deras klimatångest snabbt försvinna.
  https://www.youtube.com/watch?v=AaPWV6-GhUk

  Intervjuvare är AMS-certified meteorologist Greg Fishel.

 22. elias

  #14
  Vilken suverän anmärkning: ”Man sänkte till 1,5 graders mål när man insåg att det skulle bli svårt att uppnå ett 2-graders mål.”

  Och då kommer de att säga att IPCC insatser gjorde avsedd verkan!

 23. ThomasJ

  Utengemärkt bra artikel, Per ! Big txs ! 🙂

  A. Einstein myntade; ”Om alla tänker lika, blir det inte mycket tänkt.”
  Klimatismen är ett (fortfarande) ’levande’ bevis på att han hade rätt där också.

  Skicka artikeln till ’Vetephaenskapsredaktionen’ på SVT/SR, vetja ! 🙂

  Mvh/TJ

 24. Lasse

  OT
  Intressant om cykler och is i Arktis:
  https://wattsupwiththat.com/2019/05/30/cycles-of-rapid-climate-warming/

 25. sibbe

  Om EU-valet:
  Gick det så särskit bra för de gröna i EU valet – utanför Tyskland? Hela 7 platser till, och sammanlagt mindre än 10 % i parlamentet.
  De röda, socialdemokraterna samt kommunisterna i Tyskland minskade mera än så.
  Enbart Italiens ”populister” ökade från 6 till 29 platser
  – Men det intresserade inte våra grön röda journalister norr om Alperna grön-vänster EU alls – eller hur.
  Och i medierna, dä finns det rödgröna journalister långt över 75 % av alla…

 26. Håkan Bergman

  sibbe #24
  Det är samma spinn i UK, Brexit vann inte alls, nejdå leave vann. Leave-anhängarna i underhuset har lyckats spräcka upp både Tories och Labour, snyggt jobbat.

 27. Robert Norling

  Den Antarktiska väderstationen med det passande namnet Fossil Bluff rapporterade ett medel för dygnet på 30,2.
  Kallast uppmätta temperaturen på Antarktis var vid Dome A med -75,3
  Fossil Bluff finns vid Breddgrad: 71-19-00S Längd: 068-17-00W Höjd: 66 m.

 28. Robert Norling

  Ska förstås vara -30,2 vid Fossil Bluff.

 29. Lite OT men Richard Lindzen är omnämnd ovan: Lindzen och jag har klimatforskat på samma institution Atmospheric Sciences – University of Washington. Fast Lindzen var några år före mig.

  Jag forskade om att utveckla korttidsprognoser (0-2) dagar om isbildning i Arktis. Så detta med prognoser och kopplade partiella differentialekvationer har jag jobbat mycket med. Jag har varit klimatforskare på riktigt till skillnad från charlatanen Johan Rockström (expert på gödsel och skalbaggar?).

 30. Christer Eriksson

  Väldigt OT men kan inte låta bli att nämna detta,apropå flygskam som alla skall känna nu.
  Prinsessan Viktoria tog privat helikopter från Medelpad där hon fotvandrar för att hinna hem till brorsans 40 års kalas.
  Ingen flygskam där inte.

 31. Sören G

  #28 Per Welander
  ”Jag har varit klimatforskare på riktigt till skillnad från charlatanen Johan Rockström (expert på gödsel och skalbaggar?).”
  Enligt Expressen är vi ”klimatförnekare”.
  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/expressen-storsatsar-pa-klimat-startar-ny-redaktion-/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR1IzH9JFaIHLRWfZUpEaGrqvrsqTjlrdJNNFgNogEThKXHDjeGfuuh7WyY

 32. Tack Per för ett oerhört intressant inlägg. Jag vill också tacka kunniga observanta kommentatorer, för intressanta kommentarer. Vad vore KU utan er?

  Apropå länken i Lasse #23, stort tack för den! För många många år sedan sade jag mig att även om vädret inte kan förutsägas mer än några dar framåt så borde det vara möjligt att med en sannolikhet på mer än en halv göra en förutsägelse om ifall en svensk sommar ska bli kall och regnig eller varm och torr. Det jag sa mig är att medan luften är lättrörlig och opålitlig så är haven trögare. Det som borde vara en indikator är därför värmefördelningen i haven.

  Det är ju intressant att det finns en teori som ”fördjupar den tesen”, i det att den t.o.m. har riktiga klimateffekter.

  Det är i det sammanhanget värt att notera att medan det som ”styr luftens meteorologi” är lufttrycket så är det som styr havens till stor del tätheten. När det sedan gäller täthet så är det tyngsta vattnet det som innehåller slam, men det är bara kortsiktigt. Därefter följer salthalt och först på tredje plats kommer temperatur. (Anledningen är att vattnets utvidgningskoefficient är så låg.

 33. Guy

  Sören G i # 30 hade en länk till expressen som åter påminde mej om en sak jag inte fått klarhet i.

  Handeln med utsläppsrätter. Kan någon lättfattligt förklara hur den går till och på vilket sätt den minskar utsläppen så att planeten räddas? Alternativt är handeln en sorts penningtransaktion företag emellan där utsläppsrätter byter ägare. Alltså inte minskar. Pengarna går till det säljande företaget, eller????

  Eller är det en statlig/internationell instans som tillhandahåller avlatsbrev i form av utsläppsrätter???

  Nån här som vet hur det fungerar?

 34. Daniel Wiklund

  OT. Kan inte Greta hjälpa till så att friidrottarna på stadion kan få lite varmare väder.

 35. Jax

  Apropå extremväder. Redan 1974 (tror jag det var) hade vi värmebölja i Luleå i juni, fram till midsommar. Det var runt 28 grader varje dag i två veckor. Sedan hade vi också en riktig värmebölja 1988, också juni, när VM-seglingarna (för tolvor) var här. Den perioden var temperaturen aldrig under 20 grader på natten ens. Ingen kom då på tanken på att klaga på vädret, utan alla tyckte det var fantastiskt. Förra året däremot, var det varmt i tre veckor och då tyckte alla att det var klimatförändringar. Så kort är människors klimatmedvetande. Det har säkert också varit varma perioder tidigare också men mitt minne sträcker sig inte så långt.

 36. Guy

  Jax #34

  Kom ihåg att 1988 var inte dagens tjugo-åringar ens födda. Du måste vara över 30 för att minnas. Flertalet med klimatpanik är födda på 2000-talet samt uppfostrade till det av media och skollärare. Tyvärr verkar det vara så.

 37. Christer Sjaunja

  Ledande klimatskeptiker ja, ledande klimatforskare njae…

  ** Vänligen håll dig till kommentarsreglerna om du ska kommentera här / Moderator **

 38. Ingemar Nordin

  Christer Sj #36,

  Hade du något argument, eller var det bara ditt personliga tyckande om alla framstående klimatforskare som är skeptiska till att det finns ett överhängande klimathot?

 39. Sören G 30#: Jag vet vad Expressen kallar oss. ”Klimatutbilda” 400 journalister. Haha, jag är helt övertygad om att det inte finns någon med naturvetenskaplig examen på högskolenivå bland dessa. Vad innebär denna ”klimatutbildning”? Det handlar om propaganda där Expressen ska driva klimathotet vidare.

  Svenska folket ska hjärntvättas i naturvetenskapliga okunniga barnet Gretas anda. En aktivisttidning ska Expressen bli. Det innebär att fri alternativmedia och Klimatupplysningen behövs ännu mer.

 40. Daniel Wiklund

  I Norrbotten hade vi varmt sommaren 1980 också, från 20/7 till 10/8. Inte ett moln på tre veckor, mellan 25 och 30 grader. Folk som inte badat på många år passade på att bada. Dessutom var det varmt i maj och juni också. Då pratade heller ingen om klimatkris, snarare tvärtom. Sen blev det kalla somrar både 81 och 82, ingen klimatkris då heller. Midsommarveckan 1977 inleddes med minusgrader och snö, sex grader på midsommarafton. Osv osv, vädret är inland bra och inland dåligt. Numera är det klimatsammanbrott om vädergudarna är på dåligt humör.

 41. Jax

  #39 Daniel Wiklund
  Kul att vi norrbottningar är de som visar hur vädret (inte klimatet) kan vara. Kallt som oftast, och ibland varmt. Just i dag är det ju kallt både i Luleå och Stockholm. Hur många klimatalarmister tycker att detta är konstigt?

 42. Erik Lindeberg

  #28 Per Walander skriver: ”Jag har varit klimatforskare på riktigt till skillnad från charlatanen Johan Rockström (expert på gödsel och skalbaggar?).

  Nu bryr jag mig inte så mycket om vilken formell utbildning en forskare har, men mer om vetenskapliga prestationer. Albert Einstein tog sin doktorsgrad inom molekylär diffusion (fysikalisk kemi), men presterade ändå bra inom andra ämnen. Jag tittade lite på Johan Rockströms 177 publikationer och hittade 81 ”peer reviewed”. Många artiklar handlar om frågor som är relevanta för hur eventuella klimatförändringar kan komma påverka, mat-, vattenförsörjning, ekonomi, och liknande, men faktiskt inte så mycket om fysiken bakom förändringarna, faktiskt hittade jag bara tre artiklar om det: ”Analytically tractable climate–carbon cycle feedbacks under 21st century anthropogenic forcing” (2018), ”The topology of non-linear global carbon dynamics: from tipping points to planetary boundaries” (2013) och ”Trajectories of the Earth System in the Anthropocene” (2018). Men det är ändå något.

  I farten hittade jag emellertid bara en publikation av Per Welander (om bildanalys för MR) och ingenting om väder eller klimat, men du som har varit klimatforskare på riktigt kan kanske komplettera bilden?

 43. Torsten Nilsson

  Den 29 e december 2016 stod Johan Rockström i tv4 morgon och påstod att Sverige redan värmts upp med över fyra grader samt värmdes upp snabbast i hela världen. Fram till 2020 skulle 70% av alla ryggradsdjur dö ut.
  Finns det någon som tycker detta känns trovärdigt?Torsten

 44. Mats Rosengren

  Jag tror att klimatforskarna som Christy gör misstaget att de inte är tillräckligt kritiska mot globala temperaturer som har beräknats från satellit data. Satelliterna har instrument som bestämmer intensiteten av elektromagnetisk strålningar i vissa frekvensband. Med beräkningar användande algoritmer baserade på rätt delikata modeller bestäms sedan temperaturen i ett visst luftlager.

  Man behöver bara ”googla” lite så ser man hur kritiska dessa beräkningar är. Man måste naturligtvis kalibrera hela systemet mot kända temperaturer. Men instrumenten på satelliterna är inte 100% stabila. Satelliter lever bara några få år och måste sedan ersättas med nya satelliter med andra instrument, delvis med ”modernare” teknik. Bristande kontinuitet är resultatet!

  Jag är övertygad om att de verklig experterna som arbetar med software och algoritmer för detta (och kalibration av instrumenten) är väl medvetna om att temperaturer inte kan bestämmas med en noggranhet av storleksordningen. 0.1 deg C. Men ledningen av företagen som utvecklar systemen och som vill sälja produkten gör naturligtvis gärna orealistiska påståenden om systemens prestanda!

  Jag läste någonstans att de första åren satellit temperatur bestämning användes indikerades en konstant jord-temperatur vilket ansågs strida mot mätningar på jordytan! De senare påståddes indikera en stigande temperatur. Programvara överarbetades då tills en liknande temperaturökning beräknades också från satelliterna!

  Men från https://www.klimatupplysningen.se/2019/05/28/temperaturstatistik-vad-ar-det-egentligen/ kan man sluta att denna påstådda temperaturökning bestämd med konventionella termometrar var påhittad (ett ”hoax”) ! Denna ändring av programvaran var nog ett fel, det ursprungliga resultatet med den konstanta temperaturen var nog i själva verket riktigt!

 45. Christer Löfström

  #41 Erik
  Bra kommentar!

  John Christy, en riktig forskare, är värd att lyssna på. Han var en av deltagarna när APS hade genomgång 2014, och Collins yttrade.

  ”Now, I am hedging a bet because, to be honest with you, if the hiatus is still going on as of the sixth IPCC report, that report is going to have a large burden on its shoulders walking in the door, because recent literature has shown that the chances of having a hiatus 18 of 20 years are vanishingly small. ”

  /William Collins

  8/1 2014 AMERICAN PHYSICAL SOCIETY CLIMATE CHANGE STATEMENT REVIEW WORKSHOP
  Collins = one of the lead authors of chapter 9 WG1 (evaluation of climate models) in the fifth IPCC report.

  Under sommaren hoppas jag Elsa Widding och Lennart Bengtsson får ut sina böcker. Vi behöver något gediget svenskt att hänvisa till, då ämnet dyker upp i vardagen, privat eller i media.

  Passar på att tipsa om Skånetrafikens sommarkort. Skåne är fantastiskt och här vid Öresund har vi världen på andra sidan bron.

  https://sommarbiljetten.skanetrafiken.se/

 46. Erik #41: Klimatforskning är ett vitt begrepp och agronomen Rockström har inte rätt naturvetenskaplig bakgrund för att kallas klimatforskare (enligt mitt sett att se det). Han har skrivit artiklar om följden av klimatförändringarna på miljön etc.. Det finns många som anser barnet Greta Thunberg vara kunnig om klimatet vilket är rent nonsens.

  Jag vill inte jämföra mig med de stora klimatforskarna. Långt ifrån. Jag har bara klimatforskat en kort stund av mitt liv. Vårt resultat fick inte publiceras i sin helhet då delar blev sekretessbelagda. Kalla kriget rasade och US Navy var inblandade som finansiär.

  Nu avslutar vi debatten om mig som f.d. klimatforskare då det är lite utanför ämnet.

 47. Fredrik S

  He he, nu vet vi och Per att Rockström skrivit några rader som delförfattare i ett par publikationer och därmed är mer klimatforskare.

  Läser man i media så dyker det upp helt okända namn som kallas klimatforskare/experter varje dag plus alla anonyma dessutom. Snart kan de bilda ett stort klimatuniversitet med bara klimatforskare och experter.

  Tack för bra genomgång Per.

 48. Mats Rosengren #43: Satelliter har sina svårigheter och de kalibreras ständigt. De har också stora fördelar med enorm täckning speciellt på höjd. Marktermometrar har ännu större svårigheter att få det hela rätt med globala temperaturen.

  Men nu krävde Christy att det skulle finnas multipla källor för uppmätta värden, se krav 4. ovan. Det är inte BARA satelliter som ligger bakom resultaten. Även väderballonger har använts för uppmätta temperaturer.

  Så dina argument om satelliter känns svaga för att refusera Christys slutsatser.

 49. Fredrik S

  Om jag tolkar vad det här rätt så var det i princip bara vulkaner som påverkade jordens temperatur fram till 1900-talet?

  Trodde det var lite mer komplext än så.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/manniskor-och-vulkaner-orsakar-jordens-uppvarmning/

 50. Lars Cornell

  #41 Erik ”Tipping point”

  Den faktoiden har lanserats av J. Rockström och meteorologen Pererik Åberg och publicerats av SVT, Klotet och SMHI. Bakgrund: Om det blir litet varmare kommer isarna i Arktis att smälta så att temperaturen rusar.

  Det kan inte hända och hände inte under tidigare varma tider. Arktis är nästan alltid molnigt, antalet soltimmar är få. Solens strålar når Arktis under spetsig vinkel och reflekteras ut i rymden. När det vid få tillfällen är molnfritt ökar utstrålningen mer än instrålningen. Värmen kommer i form av luft och havsströmmar, inte från himmelen.

  Det finns ingen rimlighetskontroll i dessa människors beteenden. Det är inte heller deras avsikt.

  Det Rockström forskar om liksom Naturvårdsverket är vad som händer OM det blir tex 8° varmare. De utgår från koldioxidnivåer som rusar över 1000 ppm vilket inte kan hända. IPCC och SMHI AR5 anger 530 ppm som ny jämvikt RCP4.5 och 650 för RCP6 och det ger ca en grad temperaturökning.

  #42 Torsten.
  http://www.tjust.com/2019/klimat/earth-temp-estimate.jpg

  #44 Christer
  ”gediget svenskt”. Vi har redan Falskt alarm som är mycket bra.
  http://falsktalarm.se

 51. Lasse

  För klimathotarna är det väldigt viktigt att vi ännu inte sett vad som kommer att ske.
  Tippingpointargumentet är panikskapande, vilket är syftet.
  Som motvikt till den teorin kan de återkommande snabba förändringar som kallas D-O events tas upp.
  Arctic temperatures rose 9°F, and sometimes as much as 14°F in just 40 years. These rapid warming episodes are now called Dansgaard–Oeschger events (D-O events)
  https://en.wikipedia.org/wiki/Dansgaard%E2%80%93Oeschger_event
  Kunskapen om dessa vore intressant att få fram i en klimatmedveten media.

 52. Sören G

  #51 Lasse
  Ja temperaturen på Grönland varierade från -53 till -37 Celsius (som mest) enlig isbokärnor därifrån som jag har laddat ner i en excelfil.
  Men det var ju under sistidsförhållande, och det råder ju inga sådana förhållanden nu. Man kan inte dra några sådana paralleller.

 53. Lasse

  #52 Sören
  Jo det kan man!
  Dvs före 1950 talet då alla förändringar är naturliga.
  Ahlman visade detta tydligt , när han undersökte förhållanden vid Svalbard på 30 talet.
  Vintertemperaturer som ökar med 8 grader på ett tiotal år mellan 1914 och 1933
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm/page/22

 54. Christer Löfström

  Från Expressen till The Guardian till den vetenskapliga artikeln.

  https://journals.ametsoc.org/doi/10.1175/JCLI-D-18-0555.1

  Jag kan inte läsa den, men kanske någon av ”forskarna” här kanske kan, och även ge sin syn på artikeln.

 55. Lasse

  ”Global upphettning” säger man numera.
  Borde väl vara
  ”Global upphetsning”
  1934-36 är väl svårt att minnas: https://www.youtube.com/watch?v=S9FCjFQOekU

 56. Sören G

  #53 Lasse
  Det där är kortare perioder med vändande havsströmmar.
  För 39 700 år sedan var temperaturen -52 C enligt isborrkärnan. Sedan steg temperaruern under 1400 år tills den för 38 300 år sedan var -37,3 Celsius. 2500 år senare var det -53 C.

  Det måste vara andra mekanimser bakom än tillfälliga variationer i havsströmmarna.

 57. Björn Eriksson

  Förtydligande ang. ”hot spot” i mellenskikyet av troposfären.
  Är hotspoten direkt en konsekvens av strålningsfysik rörande co2? Som jag förstått den är den en konsekvens av klimatmodellernas fysikmodell (kanske en överdriven feedback) och mest en vattenångedriven anomali. Hotspoten visar hur uppvärmningen i troposfären ser ut enligt modellerna oavsett om uppvärmningen sker samtidigt som co2 ökar eller ej. Dvs uppvärmning utan ökning av co2 skulle också ge en hot spot. Och här får man vara noga med att skilja modeller och observerad verklighet åt. Jag ogillar försöken att anpassa verkligheten efter hypotesen. Tycker mig sett samma trend på andra håll, teoretisk fysik tex.

 58. Fredrik S

  Lite OT men regeringen vill att vi ska flyga mindre utrikes. Inte dem själva då utan oss som sparat ihop till en semesterresa på semestern.

  Samma gröna socialister vill samtidigt satsa fullt ut på Arlandas framtida utbyggnad som krävs just pga utökad utrikestrafik?

  Arma land, kanske bäst att flytta innan det blir utreseförbud ala gamla Sovjet?

 59. Fredrik S

  #57

  sparat ihop till en flygresa på semestern skulle det vara, blev trött i skallen av att titta på SVT.

  Vad regeringen (Enroth) menade var nöjesresor. Och det är ju givetvis de gröna khmererna som tvingat det stora regeringspartiet att framstå som mer korkade än vanligt.

 60. Fredrik S

  OT igen, sorry men för några dagar sen skrev jag att snart är det dags för Greta att go Hollywood.

  Nu verkar det vara på g. Hon måste skolka ett år för hon kan ju inte flyga. Ditresan är inte riktigt löst ännu.

  Hon ska strunta i skolan och åka dit för att lösa problemet med att vi år 2020 måste ha vänt utsläppskurvan brant ner för att stoppa helvetet.

  Har nog bränt ganska torrt i skåpet hos hennes rådgivare i alla fall.

  Undrar om hon får åka med en sväng i Arnold S stridsvagn som han tydligen har och kör med?

  https://www.expressen.se/nyheter/greta-thunberg-tar-sabbatsar-aker-till-usa/

 61. tty

  #49/54

  Jag har läst artikeln och den kan karaktäriseras som ”favorit i repris”. Man återupplivar två klassiska metoder att mickla med äldre klimatdata:

  1. Aerosoler före 1950 (det finns inga vettiga data, man kan anta ungefär vad som helst)

  2. Havstemperaturer på 1940-talet är fel beroende på varierande mätmetoder. Det finns metadata om detta, så i princip går det att justera för, men det struntar man i utan interpolerar i stället friskt från temperaturer mätta på land.

  Notabelt är att trots alla ansträngningar lyckas man ändå bara få upp TCR till 1,57 grader/fördubbling. Det nämndes nog inte i Expressen?

 62. tty

  #59

  Kanske vore läge att kontakta Greta och påpeka att passagerarfartyg förbrukar mera bränsle per passagerarkilometer än flygplan. Kan hon däremot lifta med en långsamgående lastbåt blir siffrorna betydligt bättre.
  Järnväg är litet knepigt, det är en lucka på ca 6000 km mellan BAM i Sibirien och närmaste järnväg i Kanada, inklusive Berings sund. Vägar saknas till stor del också. Långt att trekka för en 16-åring.

 63. Lars

  Greta får nog ta en segelbåt eller ro, för en atlantångare är väl klart skitigare än flyget?!!

 64. tty

  Apropå Gretas Amerikaresa så ska hon tydligen vara i New York i september och sedan i Santiago de Chile i december.
  Detta kan bli spännande. Att ta sig över Atlanten utan att flyga kan nog lyckas på ett eller annat sätt, men att ta sig landvägen från New York till Santiago är betydligt svårare, dyrare och farligare.

 65. Fredrik S

  tty #60

  Nä, det nämndes inte.

  Ja, det är nog bara en långsam lastbåt eller segel som är alternativet för Greta.

  Och det måste väl bli båt från Santiago också, allt annat verkar ju helt galet för ett skolbarn med pappa(?)

  Bortförklaringsarbete för ev flygresa pågår nog parallellt just nu hos the puppet masters.

 66. Christer Löfström

  #60
  Tack för kommentar.
  Artikeln i Expressen är en redigering av artikel i The Guardian, som inte nämner TCR.
  Det står i slutet.
  ”These findings are important because they improve global surface temperature estimates”

 67. Gunnar E

  Väldigt OT
  Vad har hänt ”klimatsans”
  Det här kommer upp
  This Account has been suspended.

 68. Fredrik S

  Ja, tack tty för kommentar om artikeln.

 69. Fredrik S

  TCR nämns inte ofta i svensk media.

  Men varje dag stöter man på ett ansenligt antal klimatrelaterad artiklar, de flesta om Greta.

 70. Om man ska prata om global uppvärmning så undrar jag hur klimatalarmister skall förklara att det var mellan 1.6-4.8 C varmare än vad det är idag under åren 1930 och 31 enligt data från expedisioner i arktiska områden.
  Den värmen kom av sig.
  Undra varför?

 71. Björn Eriksson #57: Har du läst inlägget? Eller har du läst men inte förstått? Fullt förståeligt då klimatvetenskapen är mycket komplicerad.

  Nu är det så att hot spoten blir annorlunda utan koldioxid, se blå färgen i sista figuren. Röda färgen var med koldioxid enligt modellerna.

  Vad är det för struntprat att verkligheten anpassats efter modellerna?

 72. tty

  57
  ” Är hotspoten direkt en konsekvens av strålningsfysik rörande co2?”
  Egentligen inte. Den är en konsekvens av uppvärmning i förening med ökad mängd vattenånga i atmosfären vilket ger en lägre lapse-rate och därmed en större relativ uppvärmning på hög än på låg höjd. Effekten blir kraftigast i tropikerna eftersom det är där konvektionen till hög höjd är i särklass kraftigast.

  Man kan i och för sig tänka sig en uppvärmning utan ”hotspot” men då måste den ske utan någon ökning alls av den absoluta fuktigheten (=lägre relativ fuktighet), vilket verkar extremt osannolikt över den intertropiska konvergensen.

  Frånvaron av en hot-spot leder även oundvikligen till slutsatsen att TCR måste vara 1,3 grader eller mindre, eftersom någon ”vattenångeåterkoppling” inte sker (inte alldeles sant eftersom man skulle kunna tänka sig att mekanismen bara fungerar utanför tropikerna, men den blir då under alla omständigheter mycket svag).

  Effekten är inte specifikt kopplad till CO2, varje uppvärmning som leder till högre absolut fuktighet kommer också att resultera i en ”hotspot”.

  Det förtvivlade letandet efter ”hot-spoten” hänger just på att utan den spricker hela teorin om en uppvärmning utöver den (svaga) direkta effekten av mera CO2.

 73. Lars Cornell

  Tack TTY #72. Det var ett pedagogiskt bra klarläggande. Siffran 1,3 stämmer med mycket jag läst, tex Nicholas Lewis. Men var hämtar du den siffran? Finns det någon sammanfattning från ny forskning om just det?

  Lennart Bengtsson skrev 2012-05-23,
  ”Motsvarande uppvärmning vid en fördubbling av CO2 till 800 ppm blir följaktligen ca 1.1° C.”

  Men, varför uppstår en hot-spot om temperaturen ökar med någon grad i förhållande till nuvärdet? Den hotspoten borde finnas som ett resultat av den temperaturuppgång vi fick när senaste istiden släppte för tio tusen år sedan och egentligen miljoner år sedan. Det är således, menar jag, en hotspot som alltid borde funnits där och endast öka något, ganska linjärt, med ökad temperatur.

 74. Lasse

  #72 tty
  Alltid lika lärorikt när du dyker upp.
  Nu vet vi att den mekanism som som ger hotspot inte funkar som modellerna bygger upp sina förutsägelser om framtidens temperatur på. Det saknas vattenånga. Det är väl det som visas av Willis E (se #5)?
  Den nederbördsökning som han finner i satellitdata ger en neutralisering av förmodad energitillskott från CO2 i atmosfären.

 75. Chris

  57 hotspots

  Badat bastu nån gång? Jmf avdunstning i tropikerna med att vatten på stenhällen.
  Luftfuktigheten ökar dramatiskt och temperaturen , och fuktigheten. stiger kortvarigt särskilt på översta bänkraden eftersom varm luft vill stiga. Fortsätter man att hälla vatten på stenhällen kommer en långsam avkylning att ske om inte temperaturen på stenhällen samtidigt ökar (dvs bibehålls).

 76. tty

  #73

  1,3 grader är vad man får om man kombinerar den rent radiativa effekten med ”allt annat lika”, d v s konvektionen fortsätter att fungera exakt likadant med oförändrad absolut vattenhalt. Man får då en viss temperaturhöjning eftersom värmen i genomsnitt måste transporteras upp något högre innan den kan stråla ut.

  Nu är ”allt annat lika” extremt osannolikt eftersom högre temperatur rimligen måste ge större avdunstning från havet, men hur detta fungerar i verkligheten m a p molnighet, nederbörd, värmetransport till högre breddgrader o s v går inte att modellera realistiskt, det är långtifrån säkert att återkopplingen ens är positiv.

 77. Fredrik

  #76 mfl angående hot spot.

  Värt att påpeka är också att den feedback som skulle ge upphov till en hot spot är ”lapse rate feedback”, vilken är en negativ återkoppling som faktiskt kyler jorden i och med att temperaturen blir högre på hög höjd där strålningen emitteras mot rymden och utstrålningen då ökar, enl Stefan-Boltzmanns lag. Som jag förstått det så skulle varje uppvärmning av jordytan ge denna effekt, oavsett orsak, alltså inte något specifikt för CO2.
  Vad som skulle ge en förstärkning (positiv återkoppling) är om luftfuktigheten ökade på hög höjd, så att utstrålningshöjden från vattenångan höjs en aning. Det är dock inte alls självklart att detta händer pga det bland annat påverkas av molnbildning och hur snabbt vattnet ”cyklas” tillbaka via regn. Så har åtminstone jag fattat att det funkar.