Temperaturer maj 2010

Tack vare Dr Roy Spencer kan vi nu se temperaturutvecklingen till och med maj 2010.

UAH LT 1979 thru May 10

Den globala medeltemperaturen förblir hög: +0,53 grader C för maj 2010. Den linjära trenden sedan 1979 visar en uppvärmning mostvarande 0,14 grader C per decennium. SST indikerar att El Niño är slut och att vi kan stå inför en La Niña.

Trots värmen i år förblir 1998 det varmaste året sedan satellitmätningarna började. Roy Spencer skriver dock att skillnaden mellan 1998 och 2010 inte är statistiskt signifikant, så vi lär få läsa om att 2010 mycket väl kan vara det varmaste året hittills.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. JA!!! Värme!!! Äntligen!!! Som jag har frusit denna vinter.
  Såg ni den här hos Watts: http://wattsupwiththat.com/2010/06/04/new-scafetta-paper-his-celestial-model-outperforms-giss/
  Man kunde tydligen estimera temperaturen bättre mha planeternas rörelser än med IPCC klimatmodeller. Lite småkomiskt. Det borde väl innebära att det finns utrymme till förbättringar i klimatmodellerna?

 2. Håkan Sjögren

  Maggie! Jag har tidigare föreslagit att IPCC och AGW:arna borde lära sig lite elementär fysik. Jag har ändrat mig. Man skall inte hälla vatten på gäss. Vill de verkligen spå klimat och väder bör de skaffa en bättre begagnad kristallkula och en lärobok i astrologi för att kunna göra bättre prognoser än hittills. Om forskningsanslagen har krymt skulle kanske en vanlig tärning kunna förbättra deras prognoser. Mvh, Håkan.

 3. pekke

  Trots dessa höga världstemperaturer har det här landet ett stort temperaturunderskott efter den kallaste och snörikaste vintern på många år.
  Årsmedel i dag:
  http://www.smhi.se/sgn0102/maps/vald_karta.htm#ttyk_10.gif
   
  Och spådomarna om klimatförändringarna duggar fortfarande tätt:
  http://nwt.se/article718938.ece
   

 4. pekke

  Samma artikel som i NWT finns även i VF:
  http://vf.se/Nyheter/Varmland/Klimatet-i-Varmland-ar-redan-mer-extremt-100605.aspx
  Och som jag påpeka i en kommentar i VF, fråga nån i den yngre generationen under 25-30 år hur många vintrar som varit värre än den här.

 5. pontus

  Vet man vad årets uppvärmning beror på? Typ som att den under 1998 mestadels berodde på El Nino?

 6. Pontus, på en El Niño, och dippen kring 2007/8 var en La Niña (då det för var en väldigt mild vinter i Sverige, dvs motsatt till nu senasr))

 7. Slabadang!

  Två intressanta artiklar ute idag.
  Båda på samma tema Spencer och Stafetta.
   http://www.drroyspencer.com/2010/06/low-climate-sensitivity-estimated-from-the-11-year-cycle-in-total-solar-irradiance/

  http://wattsupwiththat.com/2010/06/04/new-scafetta-paper-his-celestial-model-outperforms-giss/

  De e ju synd att ”science is settled”??? Hahahhaha hahaha! AGW kyrkans greenquisition kommer bli föremål för satir komik och ståuppare i decennier.

 8. Slabadang!

  Fasen va skönt!

  Båten ska i på söndag och just den här första känslan av ett solstramat ansikte är beviset på att sommaren är här! Doften av slipad bottenfärg och fernissa är för mig senvårens och försommarens svar på grandoften till jul.

 9. pekke

  Den som ganska enkelt vill hitta tempserier från hela världen kan testa den här sidan.
  http://www.appinsys.com/globalwarming/climate.aspx
  Och enklast är att använda Map/kartfunktionen längst ner och sedan välja ett område på klotet.

 10. Bertel

  Slabadang #8

  Lycka till med sjösättningen.

  Kände doften av min barndom i din beskrivning.ALLA i Kotka(arbetarklasstad i Finland vid finska viken) hade båt och doften av kära/fernissa låg vid varje strand, under vårsommaren och varje fre/lördag avlägsnade tusentals småbåtar mot skärgården för att telta/sova över i båten(arbetar/medelklassens sommarstuga på den tiden) under sommarhalvåret.Fina minnen 🙂

 11. Bertel

  #10 doften av tjära skulle det stå.

 12. Ingemar

  Aj, aj. O,14 grader Celcius per decennium. Och jag som spår 0,7 grader på 100 år! https://www.klimatupplysningen.se/2010/01/31/dags-for-byte-av-basta-prognos/ 🙂

  Det är bäst att jag gör som IPCC och lägger till en rejäl mätfelsmarginal på +- 0,07 per decennium.

  Ha! det var väl det jag visste. Dagens trend från 1979 är ”compatible” med min orakelmässiga spådom! Alltså måste den vara sann. (Obs, detta är ironi)

 13. Bertel

  Ingemar #12

  Att du vågade ta i 🙂 :).

 14. Jonas N #6

  Vad är det som styr om det uppstår en El Niño eller en La Niña?
  Är det bara vattenmassor som strömmar åt ena eller andra hållet som en våg i ett badkar, eller påverkas haven av atmosfärens beteende?

  Är det väderförändringar som orsakar tillfällliga klimatförändringar eller klimatförändringar som orsakar väderförändringar?

  Håkan Sjögren eller Gunnar Littmarck kanske  kan förklara mer om varför det uppstår en El Niño eller en La Niña?

  Är det en slump, eller har det med solcykler att göra?
  Eller finns det en egen cykel för hur havet flyttar sig där borta?
  Är månen en orsak tillsammans med andra planeter?

 15. Håkan Sjögren

  Uffeb # 14 : Havsströmmar ligger helt utanför mitt kompetensområde. Jag är nog bättre på elströmmar.
  Mvh, Håkan.

 16. Håkan Sjögren #15
  Tack.
  Jag är sjäv elingenjör, men rackarns inresserad av klimat och strömmar i hav och atmosfär.

 17. Håkan Sjögren
  Det är ju vanligt med mätning av CO2-effekten genom rör med varierande halt, sändare i ena änden, mottagare i den andra.
   
  Då ser alla som vill,  om vi multiplicerar röret till den längd atmosfären har från mark till upphörandet av CO2, att termiska effekter från än högre halter än dagens är synnerligen osannolika.
   

  Min fråga:
  Varför bygger man inte ett 10km rör med samma halt och tryckskillnad som motsvarar vår atmosfär?
   
  Vore inte det ett pedagogiskt sätt att visa växthuseffekten?
   
  Så kan man variera allt på olika höjd (typ genomstrålande membran var 500:drade meter)….
   
  Visst borde det vara ett pedagogiskt experiment?
   
  Dessutom ett som inte luras…..   som allt för ofta jag 😉
   
  Dock inte på de föreläsningar jag haft dig som lyssnare…
   
   
  P.S. det kan ofta leda framåt, visa att ena parten (gärna min) har uppenbart fel… jag bryr mig bara om hastigheten framåt…  säkert du med  🙂 ds

 18. Gunnar Littmarck #17

  Det experiment du klurat ut är nog svårt att genomföra.
  Dessutom onödigt.

  Det räcker väl att kunna konstatera att CO2 hindrar värmeutstrålning ganska bra.
  Och att man dessutom vet att effekten avtar logaritmiskt…

  Eller?

  Har du sett några experiment där man kört in vattenånga i ett rör och jämfört med ett rör med CO2?

  Det vore kul att se. Och då menar jag osynlig vattenånga, inte den som kondenserats till moln eller dimma.

 19. Håkan Sjögren

  Uffeb # 18 : Hur har Du kunnat konstatera att CO2 hindrar värmeutstrålning ganska bra? Och hur vet Du att effekten avtar logaritmiskt? Mvh, Håkan.

 20. Håkan Sjögren#19
   
  Det vet han, för så ä det, för att tala med en annan kannstöpare; Carlsson i Hemsöborna.

 21. Gunnar E

  #17#
  De där demonstrati9onerna med genomgång av kammare är inte bra. Strålningen hindras (huvudsakligen) inte, den sprids och förlorar sin riktningsinformation. För mig förefaller det bli  svårt att göra bra mätningar av vad som händer. Rörets sidor måste värmas osv. Förresten, är denna riktninginformation en form av energi och vart tar den då vägen vid den här spridningen?

 22. Klarsyn

  Enligt rapporten som denna artikel:
  http://wattsupwiththat.com/2010/06/04/new-scafetta-paper-his-celestial-model-outperforms-giss/
  bygger på, och många andra, så varierar Jordens rotation med en periodtid  på 60 år. Se figur 14 i rapporten.
  Att den stora övergripande havsströmningen MDO också varierar med en periodtid på sextio år har konstaterats i ett flertal rapporter.
  När Jorden bromsas i sin rotation så är det i första hand den fasta materian som bromsas in. Vattnet i haven har en inneboende rörelseenergi som gör att det fortsätter med endast långsamt avtagande hastighet. Speciellt är det det varmare ytvattnet med sin lägre viskositet som är lättrörligt.  Detta ger en ansamling av ytvatten i ”framkanten” av oceanen och därmed ett högre tryck där. I ”bakkanten av oceanen blir det istället brist på vatten och det väller upp kallt bottenvatten där. Oceanen är ju ett kommunicerande kärl så bottenströmningen blir från ”framkant” till ”bakkant”.
  När sedan Jorden accelererat så sker det omvända.
  Detta är med mycket stor sannolikhet anledningen till att trettio varma år följs av trettio kalla o.s.v..

 23. pontus

  Tack Jonas

 24. Björn Ola

  Three modern myths have been sold to the American people : the promise of a transparent administration (President Obama); the promise of a more ethical Congress (Speaker Pelosi); and the myth of “global warming,” or climate change.

 25. Håkan Sjögren #19

  Du skrev:

  ”Uffeb # 18 : Hur har Du kunnat konstatera att CO2 hindrar värmeutstrålning ganska bra? Och hur vet Du att effekten avtar logaritmiskt? Mvh, Håkan.”

  Du känner nog till ett helt knippe forskare som hävdar att CO2 är en växthusgas, så varför frågar du mig?

  Och att effekten avtar logaritmiskt påstår många. Bland annat på den här bloggen. Och det tror jag också på.

  Jag är inte själv tillräckligt kunnig eller intresserad av att bedriva egen forskning, så jag är hänvisad till att försöka bedöma vad andra påstår eller beskriver i ämnet. 

  Och hittills har jag inte hittat någon mer än du som försökt berätta att CO2 INTE är en växthusgas. Utan att förklara varför.

  Men din förklaring kanske är så unik och svårbegriplig för både forskare och allmänhet att ingen fattar.

 26. Håkan Sjögren

  Uffeb # 25 : Uffeb, jag vet att en del forskare utan bevis hävdar att CO2 är en växthusgas. Det jag efterlyser är bevisen för att den är det. Många tror att gasen tar upp mängder av värmestrålning från jordytan och överför den till omgivningen som värme. Detta är helt fel, CO2 är en rak molekyl, som kan ta upp IR-strålning som vibrationsenergi och övergå till en vibrerande dipol, som genast sänder ut energin som EM-strålning av i stort sett samma våglängd som den tog upp. Det blir alltså ingen uppvärmning. Man kan likna molekylen vid en roterande antenn.Chansen att den skall kunna absorbera transversell EM-strålning är alltså mycket reducerad. Min uppfattning är att endast var femte CO2-molekyl  är i läge att absorbera, och eftersom den roterar kommer av den utsända strålningen c:a halvparten riktas mot jordytan. Av de omkring 13 W per kvadratmeter jordyta utsänd värmestrålning som ligger i CO2:s absorptionsband skulle tiondelen,1,3 W/m2 kunna värma upp ytan. IPCCräknar med att CO2 ger en ”radiative forcing” på 1,6 W/m2 ,vilket visar på viss överensstämmelse. Däremot bortser IPCC nästan helt från inverkan av vattenångan, som ju styrs av havens avdunstning och inte kan skyllas på människan. Ändå är det så att förekomsten av H2O i atmosfären är 20000-30000 ppm jämfört med CO2:s nästan 400 ppm. Dessutom har den molekylen ett permanent dipolmoment och absorberar IR-strålning i mycket bredare band än CO2. Synar man sedan bluffarna om glaciäravsmältning, havsytehöjning, isbjörnsutrotning,global temperaturhöjning, så finner man bara lögn och förbannad dikt. De senaste tio åren har,trots  hela tiden ökande utsläpp av CO2 den globala medeltemperaturen minskat och tillsammans med astronomiska förändringar har temperaturen under en 100-årsperiod bara ökat med 0,7 grader. Även detta visar att CO2:s roll som växthusgas är betydligt överdriven. Det uppreklamerade 2-gradersmålet kan jämföras med målet att den räta vinkeln inte får öka med mer än två grader. Mvh, Håkan

 27. AOH

  Håkan Sjögren # 26
  Helt lysande. Förhoppningsvis lyckas du övertyga Uffeb att växthusgaser kan ha olika funktion och inverkan på klimatet.
  Men han kommer väl att hänvisa till Barret -Ballamy. Hi  Hi

 28. Håkan Sjögren #26

  Jättetack! Nu lärde jag mig kanske något som ingen annan har lyckats förklara så i detalj.

  Nu tror jag att du vet vad du pratar om, och jag blev nu i ett nafs jätteskeptisk till alla andra forskare och vetenskapsmän som inte fattat så enkla saker. 

  Hur tänker dom andra?
  Nobelpriset är nog inte långt borta för dig om du lägger på ett kol.

  Och när det gäller hysterin kring klimatkatastrofer så är vi nog helt överens. Men det är ju en helt annan och mindre vetenskaplig fråga.

 29. AOH #27

  Tyvärr såg jag inte ditt trevliga tips om hur jag skulle svara innan jag skickade min komentar. Jag var upptagen med att skriva ett svar till Håkan S.

  Men jag vill ändå kommentera ditt påstående om att ”växthusgaser kan ha olika funktion och inverkan på klimatet.”

  Tänker du på vattenånga och moln?

 30. Björn Ola

  What drives the Temperature?
  Det har jag alltid frågat mig hur farli farli den här CO2 är ? Som vi måste betala så mycket skatt för på både drivmedel och annat.