Replikerna som SvD inte vågade publicera II

brannpunkt

I en artikel på Brännpunkt skrev nio professorer på Bolincentret bl.a. ”Att använda den vetenskapliga osäkerhet som finns för att inte göra något är ansvarslöst”. Återigen vågade inte SvD tillåta någon kritik eller debatt i klimatfrågan. Det är trist att de stora medierna i Sverige är så slätkammade och ointresserade av sin publicistiska uppgift. Man vill inte tillåta en öppen och ärlig diskussion om ett ämne som är centralt, både ur ekonomisk och politiskt perspektiv.  Klimatpolitiken berör oss ju faktiskt dagligen via höga CO2-avgifter för drivmedel och energi. Och ”att göra något” betyder i Bolinprofessorernas ögon ännu fler och större avgifter, samt statliga inskränkningar som berör varje medborgares liv. Det borde vara självklart att den vetenskapliga grunden för allt detta tilläts att diskuteras. Nåväl, detta är stormedias ensak. Under tiden så lever den fria tanken och det fria ordet vidare tack vare Internet, t.ex. här på Maggies blogg.

Replik till SvD Brännpunkt: ”Ansvarslöst att inte göra något” (05-26).

I SvD Brännpunkt 25.5, ”Rubbat förtroende för forskarna” lägger nio professorer fram sina subjektiva åsikter maskerade till ”det vetenskapliga kunskapsläget”. När ett ”kunskapsläge” innehåller ”sannolikheter” reduceras det automatiskt till uttryck för ideologi, förutfattade meningar och tunnelseende. Detta dubiösa vetenskapliga förhållningssätt har länge också genomsyrat IPCC:s verksamhet, och har skapat den snedvridna bild som IPCC och de nio forskarna anammar. Kritiskt, analytiskt vetenskapligt tänkande underordnas ett högre, förutbestämt syfte.

Kontroverserna runt IPCC visar att myten om att den samlade internationella forskningen står enad håller på att genomskådas. Man kan inte genomföra beräkningarna av klimatets variationer enbart genom att, som görs i inlägget, hänvisa till naturlagar. Detta är ren desinformation. Avgörande för resultatet av sådana beräkningar är några forskares gissningar om s.k. återkopplingar. Här råder det delade meningar bland klimatforskarna. Även de markbundna temperaturobservationerna under 1900-talets senare hälft ifrågasätts allt mer.

Satellitmätningar från och med 1979 visar en global temperaturökning på c:a 0,2 grader sedan dess. Hur mycket, om något, av denna ökning som betingas av koldioxidutsläpp är okänt. Satellitobservationerna måste också ses i perspektiv mot den ökning på 0,4 grader som ägde rum i början på 1900-talet. Klimat är liktydigt med förändring oavsett människan.

Efter 20 års verksamhet kan IPCC fortfarande inte presentera mer än åsikter uttryckta som modeller, ogiltiga som argument för en politik som allt tydligare stjäl resurser från de verkliga humanitära och miljörelaterade problemen. De klimatåtgärder som innebär ett meningslöst krig mot koldioxid måste skrotas. De nio professorernas inlägg rubbar ytterligare förtroendet för klimatforskarna.

Göran Ahlgren, docent, Ingemar Nordin, professor, Peter Stilbs, professor.

Författarna företräder Stockholmsinitiativet, en oberoende ideell förening som verkar för en rationell klimat-, energi- och miljöpolitik.

En bra kommentar till de nios gäng finns också här

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. NDL

  …”Klimat är liktydigt med förändring oavsett människan. ” Precis! Kort och kärnfullt.
  Bra replik måste jag säga, också. Länge sedan jag läste något så vasst, kraftfullt och inträngande om det förutvarande vetenskapliga tillståndet på detta område.

 2. Claudius

  Svenska Dagbladets Brännpunktssida, jo jo. 

  I papperstidningen står följande inbjudan överst på sidan: ”Mer debatt, Diskutera på svd.se/brannpunkt”. Men i ett annat, högaktuellt ärende visar det sig att när det samma dag (4 juni) kom in ett mycket stort antal inlägg på websidan, varav kanske en majoritet var negativa till debattartikeln i papperstidningen, så sopades rubbet bort nästa dag. Kommenteringen stängdes alltså, inkomna inlägg raderades. Det nämndes inte ens att kommenteringen var stängd, den bara försvann.

  Jag frågade då om dom hade drabbats av datastrul eller liknande. Och fick svaret: ”Vi försökte upprätthålla möjligheten att kommentera men pga svårigheten att moderera, dvs ta bort inlägg som inte är godkända, tvingades vi stänga ned detta. Vi beklagar.” (min kursivering).

  Snacka om feg debattredaktion! Detta är nog ett typiskt exempel på deras hariga praxis.

  ”Godkända inlägg” förresten, godkända av vem?

 3. Ingemar

  Om hur internationella media alltmer tar intryck av kritiken mot AGW och börjar svänga:
  http://www.news-press.com/article/20100605/OPINION/100604040/1015/OPINION/Cal-Thomas–Growing-evidence-turning-media-against-global-warming-myth

 4. Claudius
   
  Svd börjar mer och mer likna något i stil med ”ynkedomens megafon”.
  Tragiskt att ett av sveriges viktigaste opinionsorgan självförvållat ser ut att tvingas sjunga sin egen svanesång.
  PJ, Gudmundson och Sanna Rayman som är bland dom vettiga verkar inte ha något att sätta emot  de mörka/rödgröna krafterna.

 5. Lena Krantz

  Var det inte i den artikeln som de påstod att X antal djur har dött ut under 2008  men som det senare visade sig vara fram t o m 2008 (en dramatisk skillnad). Men jag vet inte om jag nånsin fick klart för mig varifrån de fick sin siffra.

 6. a

  Uppsalainitiativet har granskat några av era påståenden ovan här:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/06/noll-komma-tva-grader.html

 7. Göran Lysén

  Göran, Ingemar och Peter!
  Vill ni ha en professor till som undertecknar, så är jag tillgänglig! Vetenskaplig metodig och FN kan jag ju som professor i folkrätt. Kan jag vara behjälplig på något sätt, så hör av er!
   

 8. Göran Lysén

  PS. Har nu varit inne och läst på UI. Det som slår mig är att det finns en manifest ovilja att verkligen försöka ta reda på hur det förhåller sig med klimatat. Det finner jag märkligt! Vad skall vi annars ha vetenskapen till?