En nino

Temperaturer maj 2010

Tack vare Dr Roy Spencer kan vi nu se temperaturutvecklingen till och med maj 2010. Den globala medeltemperaturen förblir hög: +0,53 grader C för maj 2010. Den linjära trenden sedan 1979 visar en uppvärmning mostvarande 0,14 grader C per decennium. SST indikerar att El Niño är slut och att vi kan stå inför en La   →

Var är värmen?

På denna blogg förekommer ofta diskussioner om jordens medeltemperatur och vad som hänt med denna på senare år. Se på följande tre diagram från RSS som på ett bra sätt belyser problematiken. 1. Medeltemperaturer Januari 2007 – Maj 2008 Helt klart fortsatt sjunkande tendens. 2. Medeltemperaturer Januari 1998 – Januari 2008 Ovan ser vi tioårstrenden   →