global medeltemperatur maj 2010

Temperaturer maj 2010

Tack vare Dr Roy Spencer kan vi nu se temperaturutvecklingen till och med maj 2010. Den globala medeltemperaturen förblir hög: +0,53 grader C för maj 2010. Den linjära trenden sedan 1979 visar en uppvärmning mostvarande 0,14 grader C per decennium. SST indikerar att El Niño är slut och att vi kan stå inför en La   →