vätgasdrift

I DI idag

Än är det inte över. Klimatdebatten i Dagens Industri fortsätter. Idag skriver Gunnar L Johansson (f d VD för AB Volvo), Ove Ericsson (f d försäljningsdirektör ABB Atom) och Erik Olsson (professor emeritus, Chalmers) att vi, oavsett om koldioxidutsläppen är skadliga eller inte, måste ställa om till andra bränslen är fossila. ”Även om vi inte   →