EU

Putins nyttiga idioter

De gröna har under många år drivit på en avrustning av energiproduktionen i Europa. Mest lyckosamma har de varit i Tyskland med den s.k. ”Energiewende”. Där har man fått regeringen att satsa enorma summor i subventioner till både vind- och solkraft. Samtidigt är landet på väg att avveckla kärnkraften. Som påpekades i Peter Stilbs inlägg   →

EU lär få backa på sina CO2-mål

Bild: Der Spiegel Det finns mycket som talar för att EU kommer att svänga beträffande sin ambitiösa målsättning att få ned koldioxidutsläppen efter 2020. Och paradoxalt nog så har den gröna rörelsen starkt bidragit till detta genom att vara emot alla vettiga alternativ och drivit in länderna i en snårskog av galna beslut och en   →

Början på slutet för vindkraften?

En större katastrof närmar sig för vindkraften och dess profitörer: Subventionerna skall trappas ned eller tas bort helt. I USA så har Obama inte lyckats driva igenom fortsatta subventioner för vindkraftsindustrin. Förra året lyckats han genom att hota med det ”fiskala stupet” (dvs. att man upphör med att betala ut pengar till löner och annat)   →

EU has (s-)hit the EU-fans

Här kommer ett gästinlägg från Mr G: Häromdagen lovade EU-presidenten –ex?-maoisten Barroso – i en intervju i The Telegraph: att «Brussels must stop meddling in small things». Se ytterligare kommentarer här. Vad är då  EU-studien: “Development of EU Ecolabel Criteria for Flushing Toilets and Urinals”? “Meddling in small things”? Javisst!  Läs och häpna! “Development of EU   →

Kan IPCC och EU överleva sina egna självmotsägelser?

Ross McKitrick beskriver problemet väldigt bra i en artikel i Financial Post: Skall IPCC överleva sina egna självmotsägelser, eller kommer politiker och stormedia att upptäcka att deras berättelse helt enkelt inte går ihop? Å ena sidan så säger IPCCs modeller att den globala temperaturen borde ha gått upp med 0,2-0,9 grader från 1990. Å andra   →

EUs omsvängning i energipolitiken

Hufvudstadsbladet: Texas. Ny teknik att utvinna gas ur oljeskiffer gör att energivärlden förändrats dramatiskt. Barnett Shale-området på 13 000 kvadratkilometer uppskattas innehålla ett av USA:s största förråd av gas och oljeskiffer. Oljeskiffer och utvinningen av den har gett Nordamerika en stor konkurrensfördel.   LEHTIKUVA/Robert Nickelsberg. I tidigare inlägg (här och här) påpekades att EU börjar   →

Äntligen: förnuft framför inbillade hot

Det verkar som om EUs statschefer äntligen tagit sitt förnuft till fånga och prioriterar nu låga energipriser och jobb framför inbillade hot om en katastrofal uppvärmning av klimatet. Som (bl.a.) de senaste 16 åren visar så finns det ingen enkel korrelation mellan mänskliga utsläpp av koldioxid och en global uppvärmning. Ändå har Europas politiker och   →

EUs självförvållade energikris

Det talas mycket om den ekonomiska kris som Europa befinner sig i, och som det verkar som att vi kommer att fortsätta att befinna oss i under en lång tid framöver. I hur hög grad har EUs klimat- och energipolitik bidragit till att förvärra krisen? Benny Peiser ger sin analys, förmedlad av Licia Corbella på   →

Om EU:s misslyckade klimatpolitik

Eija-Riitta Korhola är europaparlamentariker och har följt EU:s klimat- och miljöpolitik på nära håll i många år. Vi har tidigare presenterat henne för TCS:s läsare här, som kritiker till EU:s hantering av frågan. Eija-Riitta Korhola tillhör Samlingspartiet, finska motsvarigheten till Moderaterna. Även om hon länge varit skeptisk till EU:s politik så trodde hon på IPCC   →

Det stigande havet

Efter den senaste larmrapporten i media om havsytans stigning har TCS tillfrågat Professor Lennart Bengtsson om fakta i ärendet Gästinlägg av professor Lennart Bengtsson Världsbankens hotfulla rapport författad av Institutet för Klimafolgenforschung i Potsdam, högst vältajmad med klimatmötet i Doha, skrämde inte bara läsarna om en förväntad kolossal temperaturhöjning under det kommande seklet utan även   →