EUs omsvängning i energipolitiken

oljeborrning
Hufvudstadsbladet: Texas. Ny teknik att utvinna gas ur oljeskiffer gör att energivärlden förändrats dramatiskt. Barnett Shale-området på 13 000 kvadratkilometer uppskattas innehålla ett av USA:s största förråd av gas och oljeskiffer. Oljeskiffer och utvinningen av den har gett Nordamerika en stor konkurrensfördel.   LEHTIKUVA/Robert Nickelsberg.
I tidigare inlägg (här och här) påpekades att EU börjar svänga från sin 20-20-20-målsättning. Detta har uppmärksammats internationellt (se exempelvis här och här), men knappast alls i svenska media. Och det verkar heller inte som svenska politiker verkar ha fattat att en stor omsvängning är på gång.
Upphovet till omsvängningen beror på två faktorer. Dels går Eurozonen mycket dåligt, dels har den europeiska industrins konkurrenskraft minskat. Det råder en stor arbetslöshet och många energiintensiva industrier satsar nu i andra länder utanför EU där energipriserna är lägre. Inte minst skiffergas-boomen i USA har medfört betydligt lägre energipriser där.
När nu ledarna för flera av EUs medlemsländer önskar en prioritering av industri och jobb inom EU så betyder det i klartext att man, långt om länge, vill ge klartecken för utvinning av skiffergas och dra in subventionerna till s.k. förnyelsebar energi. Enorma belopp har slösats bort på detta blindspår, inte minst i England och Tyskland. Spanien, Portugal och Italien har redan skrotat hela den här gröna chimären om att sol och vind skall ersätta fossil energiproduktion på bred basis. Pengarna är slut och nu handlar det om att undvika total bankrutt. I England och Tyskland har man tack vare sitt högre välstånd kunnat hålla på att slänga ut skattebetalarnas pengar fram till idag. Men nu är det i praktiken slut med det också. Bryssel vill t.ex. inte längre veta av några statliga energisubventioner till den tyska industrin och hotar med att begära att de måste återbetala sina subventioner.
Till de rent ekonomiska och jobbmässiga aspekterna kommer också det faktum att EUs klimatpolitik är ett totalt fiasko, sett utifrån dess egna målsättningar. Visserligen så har koldioxidutsläppen minskat en aning, men det beror till stor del på den ekonomiska nedgången.
En som varit ordförande för den EU-grupp som jobbat med att ta fram en energivägkarta för unionen har varit på besök i Helsingfors. Han erkänner att man misslyckats. Huvudstadbladets Katarina Koivisto har en intressant artikel. Några citat:
Det är ord och inga visor, när professor Dieter Helm talar klimatpolitik. Hela EU:s 20-20-20 mål om att år 2020 har minskat utsläppen med 20 procent och ha 20 procent förnybar energi bygger på det felaktiga antagandet att olje- och gaspriserna skulle gå upp i all evighet. Det skulle i sin tur ha gett förnybar energi en konkurrensfördel.
Men dagens verklighet är en annan.
– Med den amerikanska oljeskiffern och gasen har energivärlden förändrats dramatiskt, säger Helm.

Vad minskningen av koldioxidutsläpp beträffar har målet uppfyllt sig själv tack vare den ekonomiska recessionen, konstaterar Helm. Inom EU har de direkta utsläppen minskat, men samtidigt importerar vi allt mera varor som gett upphov till utsläpp på annat håll, till exempel i Indien eller Kina.
Inte heller ger han något för EU:s utsläppshandel. Den har misslyckats kapitalt, eftersom utsläppsrätterna inte kostar någonting. Dessutom har vägen varit kantad av korruption och lurendrejeri.
Han totalsågar den tyska energiomställningen med dess nedkörning av kärnkraften. Den har bara lett till en ökad användning av kol och till och med till nya kolkraftverk.
Inte heller sol- och vindkraft finner nåd inför Helms ögon i sin nuvarande form. Ett storskaligt utnyttjande av dem kräver så stora land­ytor att det blir omöjligt, konstaterar han. Och den producerade energin är så dyr att den inte någonsin kommer att klara sig i en fri konkurrens, det kommer alltid att krävas subventioner.
– EU är nu utspelat när det gäller diskussionerna om att få bukt med klimatförändringen, här har gjorts för många felsatsningar under årens lopp. Det är på axeln USA–Kina besluten kommer att fattas.
(h/t SOK)
Detta misslyckande var ganska förutsägbart redan för flera år sedan. Varför har det dröjt så länge innan politikerna insett detta? Och varför diskuteras inte omsvängningen i svenska media?
Ingemar Nordin
GP, Expressen, Sydsvenskan

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Det hela är först och främst miljöpartiets och det relaterade gröna NGOernas fel kombinerat med de övriga partiernas inkompetens! MSM skall nog också ha en släng av sleven.

 2. Peter Stilbs

  Politikerna har målat in sig i ett hörn, och ingen verkar vara villig att vara först med att erkänna att de haft fel. 

  Kan förresten politiker ha fel?  http://www.youtube.com/watch?v=zW3AHNXL4XQ

 3. John Silver

  Politiker och psykopater kan aldrig ha fel.
   

 4. OR

  Jo, verkligen Ingemar, varför skulle inte svenska media kunna rapportera om denna allt tydligare verklighet?
   
  Jag tycker ju som förut att man kan se både USA:s skiffergas och Tysklands ”Energiewende” som en fråga om självförsörjning; föralldel också Frankrikes krig i Mali som en säkring av tillgång på råvaror för kärnkraften. Det skulle inte förvåna mig om Europas kommande energipolitik i sak skulle medföra ökad självförsörjning, men med tanke på Ryssland måste den kläs i vackra gröna, eller bruna, kläder.
   
  Beträffande solkraften tycker jag att man ska notera att Helms sågning gäller storskalig produktion. Med forskning och utveckling ser jag ändå att småskalig produktion för småskalig förbrukning skulle kunna bli ett komplement. Med allt samhälleligt stöd till forskning och utveckling, men inget till produktion och installation. Om inte för annat som en broms för beskattning av den storskaligt producerade energin.

 5. Orm

  Ingemar
   
  Varför diskuteras inte omsvängningen i svenska media?
  På sistone har ju en och annan artikel eller ledare dykt upp(exempelvis Gudmundsons vikarie Ivar Arpi i Svd) med hyggligt kritiska infallsvinklar.
  Detta ses naturligtvis inte med blida ögon av de rödgrönare kollegerna och frågan är om det verkligen är ett skifte på gång eller bara en tillfällig issmältning?
  För övrigt verkar man ha tagit till storsläggan mot allt vad kritik av invandringspolitiken heter. Dagens Svd är belamrad med artiklar som behandlar det numera så omhuldade ”hatet” som alla de sysslar med som inte plöjer den politiskt korrekta fåran. Och inte nog med ”hatet”, numera klistras ”högerextremister” och ”nazister”  helt ogenerat på alla som står till höger om centerpartiet.
  Jag lovar Ingemar, det kliar i fingrarna på många som gärna skulle vilja sortera in klimatskeptiker under dessa epitet! 

 6. Vi måste komma ihåg att väderkvarnar är dåliga även utan billig olja och gas…feltänket ligger inte i prisbilden.

 7. Olaus

  Miljöpartisterna Lotta Hedström och Mats Pertoft har gjort ett försök att att få riksdagen att förbjuda utvinning av skiffergas i Sverige. Motionen motiverades med att både metoden fracking och skiffergasen utgör ´´hot mot klimatet´´.
  Riksdagen avslog motionen. Energiutskottets motivering avslöjar, att dess politiker är ganska väl insatta i vad som händer på området. Attityden kan beskrivas som avvaktande och nyfiken. Politikerna tror, att skiffergasutvinning blir aktuell för EU först kring 2020.
  Resonemanget framgår här.
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201213Mineralpolitiska-fragor_H001NU14/

 8. Slabadang

  Bästa bevis om den energipolitiska kollapsen!
  Läs Rompouys senaste tal här :
  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/137324.pdf
   
  Utöver att talet är ett nytt EUrekord i flykt från eget ansvar, så framgår helt tydligt att medlemsländer trycker allt hårdare på för att ”åternationalisera” energipolitiken. EUs energipolicy är därigenom sågad längs fotnölarna och de ”28 olika sätten” att lösa sin egen energipolicy ser Rompoy som ett konkret hot mot EUs långa fingrar och att han tar upp det som ett hot bevisar att frågan är uppe på bordet. BRA!
  Hela den energilägesanalyx Rompoy gör rä helt korrekt att det är EU som dragit på oss detta dyra dysfunktionella dyra helvete till energipolicy vore på sin plats att erkänna istället för att försöka låtsas som det regnar. Summerar vi hela analysen så finns det bara ett problem och det är det EU med sina mutade NGOer som genomfört idotierna. Läs talet och det är ett hänflin när den persom som har högre lön än amerikas president och bara betalar 12% i skatt talar om ”tax evasion”. Vi måste omedelbart gå ur denna perverterade samarbetsform och det måste gå snabbt! De är banne mig inte kloka.
  Kan någon ge ett hållbart argument till varför en enda energipolicy skulle ge bättre totalt resultat än 28 olika? ”Dont mend whats not broken” borde stå över portalen till ingången i Bryssel.

 9. Björn

  Vi står och faller med tillgången på energi. Det förefaller som om de grönas, inklusive lurade politikers hjärnor, är ihåliga. De begåvade kan med visst förutseende, inse följder eller konsekvens av beslutsfattande. Men klimat och energifrågan som är så kopplad till de beslut som har tagits i klimatfrågan, visar på den fullständiga ihåligheten hos beslutsfattarna. Beslut har kommenderats fram där kunskaper och insikt har helt saknats. Det är för väl att information om sakförhållandena nu börjar komma ut. Det är uppenbart att de ihåliga måste snarast sorteras bort från politiken om vi skall kunna överleva i en konkurrensutsatt värld.

 10. QSL

  En del envisa och särskilt agendadrivna politiker brukar motvilligt göra åsiktsmässiga lappkast under giljotinen (galgen) när den otvetydiga faktamängden och den oppositionella konsensuskören blir alltför överväldigfnade. I det här fallet önskar man nästan att de inte hinner göra något kast på det att de aldrig må komma tillbaka och spöka för oss igen i andra sammanhang, för märk väl, politiker är precis som djur och deras instinkter, sanna opportunister.

 11. Ingemar Nordin

  EU-politikerna hotar med handelskrig igen. Förra gången gällde det flyget, nu vill man stoppa importen av Kinesiska solceller.

  Jag håller med EU-skeptikerna. Vi bör dra oss ur innan unionen kör kontinenten helt i botten.

  http://www.dn.se/ledare/huvudledare/varning-for-handelskrig

 12. Stickan no1

  Politikern har fått stora problem med energifrågan. Och värre blir det.
  Ett av skälen till satsning av förnybar energi var att göra sig oberoende av import från instabila länder.
  Men som vanligt handlar det nog mest om pengar.
  Och nu blir det problem då teknikutvecklingen har gått politikern ur händerna.
  Prisfallet på solceller har ställt till det för politikerna. De har blivit för billiga.
  Priset och faktum att det går helt enkelt inte att ha en energiskatt på egenproducerad energi ger EU kalla fötter. Det vet vi i  Sverige där vedeldning är i stort sett helt utanför skattesystemet. Och där frågan med jämna mellanrum kommer upp om hur vedeldning skall kunna beskattas.
  Ved och solenergi har blivit ett sätt att undvika energiskatter. Att bli oberoende av politikers klåfingrighet. Fler och fler konsumenter slutar helt enkelt att betala skatt för allt större del av sin energiåtgång. Och nu ger solceller den möjligheten till större delen av EUs befolkning då priset för solcellerna i  konsumtionsledet nu är så lågt att de är lönsamma i nästan hela Europa. Och det helt utan subventioner eller bidrag. Det skälet är det egentliga skälet till varför EU fått sån panik att beskatta allt för billiga solceller.  En viktig intäktssida kommer att försvinna för EU länderna när småskalig teknik som omöjliggör beskattning av energianvändning ersätter lättbeskattad storskalig import eller produktion. Det känns lite som när PC slog ut stordatorerna. Tekniken ändrar förutsättningarna. Och det kan gå fort om motivationen att göra sig oberoende  är stark. Och det vet vi att den är inom EU.
  Solenergi har nu i EU:s konsumtionsled blivit ett långfinger upp i EU ändalykta. Därav paniken att stoppa importen av ”för billiga ” solceller innan man tappar alldeles för stora skatteintäkter.
  Och nej, jag menar inte att solceller ersätter all annan energi, jag menar precis det jag skriver:
  ”Fler och fler konsumenter slutar helt enkelt att betala skatt för allt större del av sin energiåtgång”
  Och som exempel kan vi ta ca 230.000 vedpannor och ca 1.5 milj eldstäder i Sverige.
   

 13. OR

  Stickan no1 14:04
   
  Vet du att det är teknikutveckling som har gett Kina möjlighet att sälja solceller så billigt? Jag har fått intrycket ett det är gammal teknik, gamla produktionsmetoder, men för stor produktionskapacitet. I så fall är det inte prissänkning på hållbar grund, och vi kan verkligen förlora något på att europeiska och amerikanska producenter slås ut.
   
  I övrigt håller jag med om att förhållandet mellan energi och skatteuttag måste bevakas, som jag också antydde 09:30.

 14. Stickan no1

  OR; ett exempel
  http://semi.org/en/node/45156
  Att de som vill stoppa billiga solceller använder andra skäl är  för oss ”skeptiker” en välkänd taktik.

 15. Peter Stilbs

  Slabadang, och ni andra som tror på Cold Fusion – en Turkisk ballongförsäljare har löst det problem som plasmafysiker brottats med i decennier – se här! 

 16. Gunnar Strandell

  IMO, International Maritime Organisation, har också fått kalla fötter med hjälp av Ryssland:
   
  ”++ IMO to delay Tier III NOx emission limits for ships.
  A committee of the International Maritime Organisation (IMO) voted to postpone the entry into force of the MARPOL Annex VI Tier III NOx emissions limits for ships from 2016 to 2021. The decision was taken by the IMO Marine Environment Protection Committee at its 65th session (MEPC65) held in London on May 13-17, 2013.
   
  The adopted document is a draft amendment to the MARPOL Convention. To become final, the decision must be passed by another vote in the next Marine Environment Protection Committee (MEPC66), expected to be held in March 2014.
   
  The call to postpone Tier III limits was led by Russia, with the support from Poland, Greece, Cyprus, Malta, Latvia and Estonia. The Russian proposal was passed by a marginal majority. A number of countries, including Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Japan, Norway, the United Kingdom and the United States, reserved their positions on the proposed amendment. The United States also expressed that they will submit a draft amendment to MEPC66 enabling the implementation of the Tier III NOx standards in the North American and the Caribbean Emission Control Areas (ECA) from 2016, as originally requested by the MARPOL Annex VI.
   
  The IMO Tier III NOx limits adopted in 2008 were to be applicable to ships built from 2016 when sailing in areas designated by the IMO as ECAs. Currently the North American coastline is such an area, and the Baltic Sea might be designated as one. The Tier III NOx limits are about 75% lower than the currently applicable Tier II NOx limits.
   
  The EU has never adopted NOx emission rules for ships and has relied on the international IMO regulations to control NOx emissions from ocean going vessels. Following the IMO decision, European environmental groups have called on the EU to adopt its own NOx limits for ships.”
   
  Källa:
   
  http://www.dieselnet.com/