Symbolhandlingar och tagelskjortor – ny norm i svenska universitetsvärlden?

De som följt mina skriverier här har nog noterat en återkommande frustration över märkligheter i denna miljö. Mitt nuvarande lärosäte har tyvärr här en framträdande ställning i landet. Senaste månaden beskrev jag nyliga plastkupolväckelsemöten samt sittdemonstationer och ”klimatförnekarforskning” i dess namn.

kfEtt debattinlägg av för mig okända KTH-personer fann också sin väg in i SvD Brännpunkt förra veckan. Dessa spalter, liksom TV’s nyhetssändningar är ju sedan mer än 5 år en ”no-go-zone” för debattörer och forskare som inte bekänner sig till den klimatlarmistiska läran. Alarmistiska troende och tyckare har uppenbarligen en gräddfil dit.

Ja, det är i den vanliga symbolbudskapet – forskarna måste ta ”sitt ansvar” och sluta flyga etc.

ff

Ett snarlikt inlägg kom någon dag senare i universitetsvärldens PK-normgivare – e-tidskriften Curie. Det är skrivet av en biolog vid Uppsala Univeristet – som efter ett antal debattinlägg med det gemensamma övergripande budskapet ”klimatalarmistiska forskare får inte ifrågasättas” närmast framstår som Sveriges motsvarighet till en person vid namn Mashey i USA.

dsp

Ja, ack ja – hur många ”forskare” finns det nu i svenska Universitets- och Högskolevärlden? De kan räknas i promille av befolkningen (och antalet administratörer är nu dessutom på KTH större än antalet forskare/lärare).

Och Sverige står i sin tur för mindre än 2 promille av världens fossilbränsleutnyttjande – och är i tillägg nära ”koldioxidneutralt” pga det upptag den växande skogen står för.

 • …Lärosätena kan även stimulera medarbetarna att cykla till arbetet, erbjuda fler vegetariska alternativ i restaurangerna, eller varför inte införa köttfri måndag?…

Det är närmast overkligt att ovanstående budskap med bäring mot ”klimatpåverkan” ska komma från den akademiska världen, som ju ska vara en föregångare i logiskt tänkande. Vilken ”klimatpåverkan” skulle dessa symbolåtgärder i svenska forskarvärlden kunna motsvara?

Ledning: Även baserat på de mest fantasifulla Rockströmska sagorna så bör korrekt svar för exempelvis temperaturpåverkan vara 0,000…001 grader. Välj själv antal nollor istället för prickarna, baserat på bästa uppskattning av ingående parametrar.

Om det sen kommer att regna mer eller bli ruggiga vintrar och sena vårar eller inte tror jag inte debattinläggsförfattarna ens funderat på, när de intar sina vegetariska lunchrätter i personalmatsalen en köttfri måndag.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Juliusson

  Det meddelades diskret att Åsa Romson tog tåget till Paris, som pga bristande samordning mellan tågbolagen tar mer än ett dygn, betydligt längre tid än när jag interrailade på 1970-talet. Skälet var förstås att undvika kritik för ”dubbelmoralen” att flyga till ett klimatmöte. Dock kan kanske en vice statsminister och miljöminister som hävdar en framträdande roll på den internationella politiska arenan utnyttja sin tid bättre än att vänta på ett otal utländska järnvägsperronger. Framför allt är det ju dock ett slöseri med tiden för den säkerhetspersonal som jag förmodar att en minister på resa måste ha med sig i dessa dagar. Departementet anser väl dock detta vara en billig penning för symbolvärdet att ministern åker tåg.

 2. Bengt Abelsson

  Tja, under Digerdöden fanns de s.k. flaggelanterna. Skillnaden är liten, men viktig.

  De ville beveka en gudomlighet genom att piska sig själva blodiga, i skräck för en verklig och reell farsot med hög dödlighet.

  Vår tids moderna ”flaggelanter!” tar på sig tagelskjortan inför ett eventuellt, obevisat förlopp.

 3. Sven Hanssen

  Gammeldags flagellanter piskade i alla fall sig själva för att få syndaförlåtelse.

  Dagens flagellanter vill ha syndaförlåtelse men överlåter självtortyren till andra.

 4. L

  Kan någon förklara skillnaden på att äta kött och att köra bil med biogas? Ingår inte båda i kretsloppet?

 5. Ingemar Nordin

  L #4,

  Jovisst är det där med ”köttfritt” en ren symbolhandling. Det ger noll tillskott i CO2 med djur på naturbete. Och skulle vi ersätta konventionellt jordbruk med ekologiskt så behövs stor djurhållning (och dubbelt så mycket uppodlad mark).

  Men det är väl lite som detta med sopsortering – ren symbolhandling till stora kostnader utan miljöförbättring jämfört med deponi. Men eftersom kommunerna tror på det så tvingas vi alla att sopsortera.

 6. Sven

  Det är nog värre än så … De vill att piskrappen skall drabba andra, och gärna vara med och utforma ’tortyren’ som de utsätts för, för deras syndiga tankar och leverne, och förstås deras förfäders synder ..

  Och vill samtidigt se sig själva som det upphöjda prästerskapet, som har förmåga att se dessa ’synder’ långt klarare än syndarna själva. Och således tagit på sig det ’ansvarsfulla otacksamma’ uppdraget att leda den bångstyriga pöbeln rätt och i rent uppfostrande syfte tillrättavisa och tukta den.

  Och nej, jag tror inte att det självutnämnda prästerskapet, eller någon av dess oräkneliga skatteförsörjda underhuggare för den delen, ett enda ögonblick anser sig behöva ’syndaförlåtelse’. Tvärtom, de ser det egna syndandet, liksom kallet att fostra och tukta populasen, som deras egen e’uppoffring’ för den goda sakens skull de ju alla vill intala sig själva att de kämpar för …

 7. Solbacken

  Samtidigt som jag läser rapporten ”carbon dioxide, the good news” av Indur M. Goklany hör jag på radion om sensationell teknik framtagen på Chalmers om hur man ska kunna lagra koldioxid i underjorden.
  Det är så urbota dumt att jag inte ens vet hur jag ska uttrycka det!
  ”Experten” som uttalar sig säger samtidigt att oroliga närboende inte har något att befara. ”Koldioxid är inget gift för oss” . Faran är bara om det kommer ut i atmosfären och höjer temperaturen.
  Men åter till rapporten om fördelarna med lite mera koldioxid i atmosfären. Här finns massor med lättillgängliga diagram med tillhörande förklaringar om varför det är absolut idiotiskt med nuvarande klimatpanik.
  Det finns ju verkligen annat här i världen att lägga pengar på än att proppa ner koldioxid i gruvor. Hur ska det förresten då gå med livsmedelsförsörjningen i framtiden?