Sydsvenskan är klimatneutral

Visste ni att Sydsvenskan är klimatneutral? Det måste ju innebära att de rapporterar både för och emot AGW. 🙂

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rosenhane

  Men det är väl inget konstigt?  Sverige och  Schweiz  och har ju varit klimatneutrala sedan 1914 eller har jag blandat ihop Apfelstrudeln och konserverade päron??

 2. Leo

  Om ändå ”klimatneutral” betydde att de var neutrala inför CO2/klimat som ett hot/icke-hot. 🙁
   
  Jag är väldigt trött på klimatkyrkan* vid det här laget, och alla de lobbyister, politiker och forskare m.fl. som tar för givet att vi står inför en ”klimatkris”. Kan inte beskriva hur förbannad jag blev när Ella Bohlin sade i EU-debatten på TV att vi står inför en klimatkris. Nej Bohlin, det där vet vi inte så mycket om som vissa vill göra gällande, och därför är jag glad att du inte får lobba för miljöfrågor i Bryssel (inget personligt mot Bohlin dock). Synd bara att alla andra politiker verkar vara lika goda kålsupare.
   
  * Jag gör ingen koppling till just KD bara för att jag tog exemplet med Bohlin. Jag menar att övertygelsen hos vissa påminner mig om kyrkan, varför jag försöker etablera begreppet ”klimatkyrkan”.
   
  Kör på, Maggie & CO, jag hoppas att ni ”får rätt” en dag. Ty den dagen kommer jag med stolhet kunna deklarera att jag också var en s.k. klimatrealist hela tiden, och inte med i klimatkyrkan.

 3. Kanske ska vi kalla oss klimatkättare.

 4. Leo – Ella Bohlin är ju en sak för sig, än värre tycker jag det är med Isabella Lövin. Hennes bok Tyst Hav har gett henne ett rykte som trovärdig, påläst och gedigen.
  Nu är hon miljöpartist! 

 5. Rosenhane

  Leo#2
  Har du ingen humor? Du borde nog öva upp din förmåga att identifiera ironi…

 6. G.Wistrand

  Sydsvenskan har under Heidi Avellan´s ledning blivit en utslätad,..tja.Pk tidning. Kontrasten jämfört med Per T Ohlsson är slående.Till deras försvar dock , de har ingen ” Karin Boysare”, än…

 7. G.W: Jag saknar också Per T Ohlsson. 🙁

 8. Tege Tornvall

  Detta sände jag Sydsvenskan:
  Eftersom mer koldioxid bevisligen inte gör jorden nämnvärt varmare, och eftersom CO2 är all växtlighets näring och grund för fotosyntesen och därmed syrebildningen, skulle jorden snarare behöva mer än mindre CO2. Nuvarande halter är sedda över längre geologisk tid påfallande låga.
  Bättre för Sydsvenskan och dess systertidningar vore därför att vara klimatneutrala i sitt redaktionella innehåll och mana till sans i debatten.
  Ett råd: gå bakom FN:s klimatpanels summeringar för politiker och media och sök data och rön från tusentals forskare världen runt. Då finner ni att dessa oftast avviker från IPCC:s i datormodeller extrapolerade ”projiceringar”, som sedan av politiker och media misstolkas till larmrapporter.
  Tege Tornvall
  Fackjournalist
  Leksand

 9. Thomas

  Tege, om koldioxid är så bra för syrebildningen, varför sjunker då jordens syrehalt? (Ledtråd: hur ser kemiska reaktionen ut vid eldning av fossilbränslen). Inte för att minskningen är så stor att den har någon betydelse, men jag retar mig i alla fall på folk som drar upp argument som är så uppenbart bakvända.

 10. Leo

  #5 Rosenhane: Jag har mycket humor men klimatkyrkan skrämmer mig mest. Fast vänta lite nu, jag kan möjligen se ironi i DITT inlägg, även om det är långsökt. 😉

 11. Gunnar Littmarck

  Thomas, vill du lära dig varför jordens syrehalt sjunker har jag skrivit ett inlägg för att i bästa fall kunna öka din kunskapsmängd.

 12. Thomas

  Gunnar, för att kunna öka min kunskapsmängd borde du skaffa lite kunskap själv först. Mängden syre som försvinner från jorden med solvinden är alldeles för liten för att ha betydelse, och dessutom torde det försvinna minst lika mycket kväve så syrehalten påverkas inte ett dugg.
  Nej, det är så enkelt att syrehalten sjunker för att syret förenas med kol från fossila bränslen och bildar koldioxid.

 13. Gunnar Littmarck

  Thomas du har fel det är bara O2 He2 och H2 som sopas bort från vår atmosfär av solvinden.
  O2 bara vid polerna, där magnetfältet inte skyddar lika bra.
  Visst är det kul med kunskap?
  Nu har du kanske även lärt en nationalekonomisk term så du i fortsättningen använder det ordet korrekt.
  Eller?

 14. Björn

  Begreppet klimatneutral är helt enkelt luddigt!!

 15. Thomas

  Gunnar, He2????? Är det något helt nytt ämne du hittat på? Kunskap är som sagt kul.

 16. Gunnar Littmarck

  Helium i gas form

 17. Mikael

  Ädelgaser uppträder inte parvis.

 18. Gunnar Littmarck

  Jag kom just att tänka på att jag inte minns om atomer med fulla yttre elektronskal bildar par normalt vid gastillstånd…
  Det borde de inte göra…
  Helium i gasform borde bli He kort och gott…
  Jag får läsa i kväll om inte någon lär mig här.

 19. Gunnar Littmarck

  Mikael tack.

 20. Thomas

  Gunnar, när du ändå är igång och tänker kan du väl förklara varför du menar att N2 inte skulle försvinna ut i atmosfären?

 21. Christopher E

  Thomas:
  ”Nej, det är så enkelt att syrehalten sjunker för att syret förenas med kol från fossila bränslen och bildar koldioxid.”

  Ingen invändning där, förutom att instämma i att eftersom CO2 bara ökat med 100 ppm över 160 år och syret ligger på ca 200 000 ppm är det knappast ett problem. Dessutom finns här en elegant negativ återkoppling (tänk, naturen är full av sådana) som genom gynnad växtlighet skyndar sig förvandla koldioxiden till syre igen.

 22. Thomas

  ”…bort från atmosfären” skulle det ha stått.

 23. Thomas

  Christopher, växtligheten tar bara upp en mindre del av den CO2 vi släpper ut så det räcker uppenbarligen inte för att kompensera. Annan koldioxid absorberas i haven, och då försvinner syret från atmosfären.
  På lång, tiotusentals års, sikt kommer balanseras koldioxidhalten av erosion med reaktioner av typen:
  H2CO3 + CaCO3 -> Ca(HCO3)2
  Dvs syrefattigt kol och olja omvandlas till mer syrerika bergarter så nog leder får eldning av fossilbränslen till lägre syrehalt. Visserligen är det en försumbar effekt, men rätt skall vara rätt.

 24. Gunnar Littmarck

  Thomas
  Av den anledningen att det jag tagit del av i ämnet påstått av i huvudsak syre väte och helium lämnar atmosfären.
  Kväve ingår i ett kretslopp likt ex. kol.
  Jag har bara läst och hört lite i det intressanta ämnet.
  Sist var det Professor Jøran Moen som tog 10 min. av min uppmärksamhet.
  Jøran kan inte bevisa att det är ett netto utflöde ty O2 återkommer, men enligt hans åsikt kan det max bli hälften, så enligt Jøran Moen tycks jorden tappa minst 150ton syre per dygn i medeltal.
  Med en extremt kraftig solvind i kombination med vårt allt svagare magnetfält, kan enormt stor del av atmosfären blåsas bort och då lär N2 med försvinna.
  Jøran påstår sig dock inte kunna hävda att syrehalten sjunker av det, (i årmiljoners betraktelse) ty nybildningen vet vi så lite om.
  Jag är mest intresserad av den termiska energitransport som sker från jorden.
  Tackar för övrigt för att du motiverade mig att fundera på vilka krafter som får molekyler att ofta bilda par vid gastillstånd.
  Jag inbillar ofta mig att jag minns allt jag en gång lärt, men i det fallet har alzheimer, lyckats reducera.
  I många andra områden med, om jag av någon anledning plötsligt skulle betrakta mig objektivt.

 25. Thomas

  Gunnar, det var ett långt sätt att säga att du inte har en aning.

 26. Christopher E

  Thomas;
  ”Christopher, växtligheten tar bara upp en mindre del av den CO2 vi släpper ut”
  Inte så liten del av döma av gissningarna var allt CO2 tar vägen. Och en negativ återkoppling är det likväl. Och glöm inte att fotosyntesen i havet gynnas också.

 27. Gunnar Littmarck

  Thomas,
  Visa en studie eller källa som visar hur mycket N2 solvinden sopar bort från atmosfären.
  Jag har letat efter sådant sedan vi bråkade om den termiska energitransporten ur atmosfären, man bara funnit de tre grundämnena ovan.
  Du inser säkert att detta är en metod att få dig att erkänna att en del av jorden värmeavgång sker genom materiaflöde och termisk ledning.
  Sen kan du fundera på hur stor termisk isolering moln har…
  Satellitmätninger tyder på ett medeltal av minskning med 200W/kvm, ganska betydelsefullt på natten och är molnen mörka absorberar de solvärme på dagen.
  Inte konstigt att ökningen av CO2 inte lämnat ett mätbart spår då ”växthuseffekten” kanske inte ens är hälften av teorins 33C.
  Inte konstigt alls om den effekt vi får i Modtranprogram är mer än dubbelt för hög, då stämmer ju verkliga mätdata bättre med teorin.
  Vad trist för skatte och regleringskåta politiker och bidragstörstande verksamheter.
  Först visar det sig attde positiva återkopplingarna är en felslutsats och sen visar det sig att vi inte ens kommer kunna lyckas med de tiondels C modtranprogrammen visar.
  Kanske lika bra att ta fram några av de reela argumenten för att stödja de energisystem som har förutsättning att priskonkurrera ut fossilkol.

 28. Thomas

  Gunnar, så när du i #13 sa att jag hade fel om N2 så gissade du bara baserat på att du inte läst något om att det försvann? Återigen undrar jag om du har någon förklaring. Jag har en potentiell, men jag har ingen aning om huruvida den är av betydelse, och i brist på data blir det bara spekulationer.
  Det där med att jorden skulle förlora någon betydelsefull mängd värme genom materialflöde och termisk ledning är bara nys. Moln isloerar för att de reflekterar strålning.

 29. Hur ”uppträder” ädelgasarna då ? Ensamma på scenen i nummerordning ? 

 30. Gunnar Littmarck

  I moln sker inte mycket konvektion, satellitmätningar visar att det fungerar precis som mineralull, vore mycket märkligt annars.
  Vist har vi en termisk energitransport ur vår atmosfär, men du vägrar erkänna det ty då faller än mer av korthuset ihop.

 31. Thomas

  Gunnar, ”I moln sker inte mycket konvektion”. Du är verkligen knäpp! Bry dig inte om satellitmätningar, vänta tills vi får en solig dag och lägg dig och *titta* på ett stackmoln. Var tror du de bulliga formerna kommer ifrån? Hur byter de form så fort? Moln består till nästan 100% av luft, med lite spridda vattendroppar. Liknelsen med mineralull är barock.

 32. Gunnar Littmarck

  Thomas, på natten visar mätningar att molnområden utstrålar upp till 200W/kvm mindre än molnfria områden…
  På dagen är det med en skillnad på 200W/kvm trotts reflektionen… förklara det du?
  Svarta (mörka) moln om dagen kan absorbera mer solenergi än ljusa mark ytor.
  Nu har inte jag tid, men du kan ju försöka skjuta allt som pekar på att de 33c som markytan har högre än strålningsberäkning (bortsett ”växthuseffekt) enbart är växthuseffekt..
  Det första problemet du får är att finna det temperaturspår av de allt högre CO2- halterna som skulle finnas om alla 33c berodde på ”växthuseffekten”.

 33. Gunnar Littmarck

  Om du har flugit Thomas så ser du att molntäcket inte klarar av den konvektion som skulle vara fallet om de saknade termisk isolering.
  Men som jag nyss skrev, det duger med de satellitmätningar som visar molnens isolerande effekt.
  Ifall inte omdömet duger…

 34. Gunnar Littmarck

  Mineralull har konsvektion med, annars skulle dåligt byggda hus vara än mögligare (obs, det är inte mögel som är hälsofarligt, utan de gift som avges från de bakterier som först trivs i varm fuktig miljö, så dör av möggel).
  TTPP kan ju provblåsa genom 10cm Gullfiber och mäta hur mycket luftmotståndet ökar…
  Såklart ger hundratals mer eller mindre stillastående moln en isoleringseffekt som motsvarar ett antal cm. minull.
  Det borde man förstå utan att kolla de satellitmätningar som bekräftar det.
  Eller hur?

 35. Gunnar Littmarck

  Gravitationskrafter motverkar en stor del av molnens konvektion, då vattendroppar är ………drygt 700ggr tyngre än omgivande atmosfär.

 36. Gunnar Littmarck

  Mineralull typ den vitull Gullfiber sprutisolerar med har extremt låg densitet, jag gissar på runt 5kg/kbm.
  Nästan all mineral ull består till nästan 100% av luft, som kan cirkulera fritt mellan fibrerna.
  Hela isoleringseffekten består i lägre konvektion, men långt ifrån noll.
  Vi får gå till fast material eller täta celler för att få bort konvektionen.

 37. Iven

  Sydsvenskan påstås vara ”klimatneutral”.
  Att vara neutral innebär att man är opartisk. I detta fall i klimatfrågan.
  Sydsvenskan är partisk, eftersom man anser att mänskliga CO2utsläpp är huvudorsaken till en global uppvärmning och därmed anslutat sig till AGW  hypotesen.
  Då är man inte neutral i klimatfrågan.
  Men får utmärkelsen ”klimatneutral” av folk, som tror på AGW hypotesen. (och därför inte heller är ”klimatneutral”)

 38. Thomas

  Gunnar, molniga områden strålar ut mindre värme på natten för att moln reflekterar IR från marken. Mineralull må tillåta viss konvektion, men moln tillåter precis lika mycket konvektion som den luft de till nästan 100% består av. Vattendropparna sitter liksom inte ihop så de kan hindra något. Vattendroppar är mycket riktigt tyngre än luft och de faller därför ständigt nedåt och det baehövs konvektion för att lyfta upp dem i samma takt så de inte når marken.
  Om du bara förstod att dina analogier från byggindustrin vanligen är helt missvisande skulle mycket vara vunnet.

 39. Thomas

  Gunnar, får jag rekommendera kunskapskanalen kl 20 ikväll:
  ”Hur mycket väger ett moln? ” 🙂

 40. Gunnar Littmarck

  Thomas du har fel vad gäller den termik som finns mellan moln och den konvektion i moln.
  Ty den samlade massan hos dropparna ökar motståndet för den mellenliggande luften att röra sig.
  Ju mer kompakta molnen är ju större termisk isolering har de, dock aldrig noll, vilket skulle innebära en konvektion med oändlig hastighet och samma energi som strålar in på undersidan skulle stråla ut från ovan sidan vid natt.
  Vad skoj att jag lurat in dig i detta.
  Nu ska jag ut och jobba med båten, tur jag svetsade ihop en trailer, ty kanske tvingas jag till medelhavet för en varm sommarvecka????
  Har du tänk på att gravitationskrafterna hos alla små vattendroppar, uppvägs av en konvektion i molnen?
  Så mitt påstående är begfast, den strålning som når undersidan av ett moln är lägre än strålningen från ovansidan, en natt.
  I ett moln sker en termisk energitransport, som inte är noll.

 41. Labbibia

  Thomas
  Men varför blir det inte kallare trots låg solfläcksaktivitet då?”
  Jag har för mig att du brukar säga ungefär så, när Svensmarks teorier kommer på tal.
  Titta ut genom ditt fönster Thomas. Svaret finns därute. Det blir kallare.

 42. Thomas

  Labbibia, fortfarande problem med skillnaden mellan väder och klimat?

 43. Red Hansen

  #42 Om det kalla vädret fortsätter blir resultatet väl kallt klimat. Slingra dig lagom

 44. L

  Thomas måste samla poäng på antal inlägg eftersom han nu startat ett cirkelresonemang med sig själv… 😉

 45. Labbibia

  Thomas # 42
  Nejdå, jag har inget problem med det.
  Tycker nog att det är ”din” sida som börjar få allvarliga problem med trovärdigheten. Uppvärmningen har upphört och vänts till en avkylning. För att använda AGW-termer…..”Det är värre än vi misstänkte. Avkylningen accellererar, vi når snart en ”tippingpoint”, hög tid att sätta igång att elda fossila bränslen för allt vad tygeln håller”
  Ungefär som Bertil Bolin sa på 70-talet alltså.

 46. Micke

  #41, ”Titta ut genom ditt fönster Thomas. Svaret finns därute. Det blir kallare.”
  Klimatforskning baserad på faktiska observationer, det börjar ta sig hos skeptikerna…

 47. Labbibia

  Micke # 46
  HAHAHAHA…….och det ska man höra från någon som hellre tror på dåliga datamodelleringar a´la IPCC, än på empiriska observationer!

 48. Micke

  Labbibia, datamodellering som försöker förutspå framtidaklimat och du sitter redan på svaret? Inte bara fönster utan även kristallkula?

 49. Labbibia

  Micke # 48
  Kul! 😉
  Nej, jag sitter inte på några svar, lika lite som IPCC.
  Däremot väljer jag att tro mer på forskare som tittar på historiska klimatdata när de gör sina prognoser. Exempelvis Don Easterbrook.
   Dataspel a´la IPCC är säkert intressant och spännande, men eftersom de inte har lyckats få med (och lär aldrig lyckas heller) alla de parametrar som styr klimatet, och hur de ska viktas, så tror jag mer på de forskare som tittar på hur klimatet sett ut historiskt, och drar sina slutsatser efter det. 

 50. Micke

  Från vad jag förstått, efter att ha fått googla honom, så verkar Don Easterbrook, som inte precis är ensam inom sitt gebit, gå helt på tvärs mot sina kollegor som också gräver i historiska data så det är inget direkt övertygande argument, för mig.  Det är säkert spännande att gå emot strömmen men brukar oftast innebära att man antagligen inte är helt rätt ute.

 51. L

  Micke, hur kan du bedöma någon som du aldrig hört talas om?

 52. Micke

  L, genom att jämnföra hypoteser. Säger 100 experter A och en säger B känns A initialt mest sannolikt. Hur är ditt tillvägagångssätt?

 53. L

  Jag bedömer vad vederbörande säger givetvis.

 54. Micke

  L, ett bra sätt om man arbetar inom fältet, nu är jag inte geolog så då får jag lita på vad andra experter säger.

 55. Iven

  Micke:
  ”Säger 100 experter A …osv….”
  Ja, så var det väl 1633, när alla ”experters” hypotes var, att jorden inte kretsade runt solen och bara en (Galilei) motsade med  ”eppur si muove”.
  Enligt din enastående logiska slutledningsförmåga hade naturligtvis Galilei fel då, eller hur? 🙂

 56. Micke

  Iven, jag sa sannolikt är det så. Bara för att sådant inträffar ”once in a blue moon” betyder det inte att det blir rätt varje gång någon går emot gängse syn. Ett exempel för nästan 400 år sedan är inte precis någon regelbundenhet. Hur ofta har ensamvargarna haft fel?

 57. Iven

  Micke.
  Förlåt. Då hade du vid det tillfället tyckt, att Galileis påstående  bara ”sannolikt” var fel. (Om du med samma logik – på den tiden – gjort din bedömning).

 58. L

  Dom där 100 som tycker lika kan ju också vara offer för Kejsarens Nya Kläder, alltså PK.

 59. Micke

  Iven, jämnförelsen är absurd. Enda anledningen till att vi efter 400 år fortfarande snackar Galileo är för att det är så vansinnigt sällan och otroligt osannolikt att liknande saker inträffar att det platsar i historieböckerna. Vi får väl se om 400 år ifall Don Easterbrook blir vår tids Galileo, eller rättare sagt framtidens Galileo.
  Kan du svara på hur många vetenskapsmän som glömts bort i historieböckerna eftersom de hade fel, trots att de gick emot strömmen. Ställ den siffran i relation till hur många som lyckas.
  Och svaret på din fråga, antagligen hade jag inte trott på Galileo eftersom jag antagligen inte hade varit astronom när det begav sig.

 60. Micke

  L, eller inte

 61. L

  Att avfärda någon bara för att denne är i minoritet är ett svaghetstecken.

 62. Micke

  L, att avfärda något för att det är i majoritet är… dumdristigt?

 63. L

  Micke, om man själv kommer fram till något som avviker mot majoritetens politiskt korrekta åsikter är det en styrka att stå för det.
  Eftersom det trots allt finns en debatt har ingen sida tolkningsföreträde.

 64. Micke

  L, sant, det finns en styrka i det, liksom att kunna inse och erkänna att man haft fel. (Politiskt korrekt är väl inte per default samma som fel hoppas jag). 
  Men det är en lika god strategi att inta en mer skeptisk hållning till något som går emot strömmen. För som sagt, Galileo-syndromet är inte något som inträffar med någon direkt regelbundenhet. Det är inte realistiskt att förutsätta det, och detta är väl en sida för realister?

 65. Micke

  Och BTW, det är inte många här som avviker från denna sidans PK åsikter, så den styrkan saknas med besked. Thomas avfärdas här allt som oftast och han är ju en minoritet i sammanhanget… 😉

 66. Inge

  Micke:
  I the Petition Project visar över 30000 vetenskapsmän att de inte tror på AGW medan IPCC har anlitat 2500 vetenskapsmän för sin bedömning. Alltså är skeptikerna i majoritet och du borde med din logik stödja den sidan istället.
  Välkommen i gänget!

 67. Micke

  Inge, hur många vetenskapsmän är verksamma globalt? Om du gräver lite djupare kommer du nog upptäcka att det är lite fler än 30000. Hur många av dem på petitionen är verksamma inom klimatforskning och hur många av dem på är ens vetenskapsmän? Om du gallrar bort all utfyllnad krymper petitionen till petit. Så logiken håller ganska bra.
  Dessutom stärks mitt ställningstagande bara av det faktum att ett så uppenbart falsarium som Petition Project används som argument i bloggdebatten. Men åter, den är PK här så den är oantastlig.

 68. Inge

  Nej den är inte oantastlig på så sätt att visst är det vetenskapsmän, eller kanske snarare vetenskapligt hyfsat utbildade personer som skrivit på men de är alltså inom diverse områden, det ska man veta. Men eftersom de röstat ansert väl de själva att de har tillräcklig kunskap för att kunna ha en klar åsikt.
  Liksom att Panchuari (eller hur det nu stavas) som leder IPCC i grunden inte är klimatforskare utan järnvägsexpert men ändå får leda IPCC, och att de anlitade 2500 också har olika bakgrund och specialområden. Det är inte så konstigt med det. Det är din sak att välja vem du tycker är mest trovärdig i frågan och det har du tydligen gjort.

 69. Micke

  Inge, Det verkar som om du missuppfattat vad IPCC är och vad de gör. Att Pachuari är en järnvägsexpert för dig säger en del. För det måste ju varit innan 1970?

 70. Peter Stilbs

  Pachauri är en karriärbyråkrat av värsta sort.

 71. Micke

  Stilbs, enligt vem och för att?

 72. Peter Stilbs

  Micke – fråga Dig istället vad han har för relevant  klimatologisk bakgrund. Återkom när Du har svaret.
  För att underlätta: http://www.climatescience.gov/Library/bios/pachauri.htm

 73. Torsten Wedin

  Pachauri måste vara en duktig 😉 man:
  https://www.klimatupplysningen.se/2009/03/28/en-man-med-manga-talanger/

 74. Micke

  Stilbs, Pachuari är ordförande i en organisation, är det din bestämda åsikt att en ordförande måste vara experten på organisationens alla delar eller är det viktigare att vara kapabel att sätta samman ett team av sakkunniga för varje del och förstå hur man driver processer framåt.
  För samma sak bör väl gälla näringslivet? Blir man t.ex koncernchef inom bilindustrin för att man är den som styr arbetet i minsta detalj eller för att man låter experterna sköta det de kan bäst?
  Du kan ju återkomma med det svaret. 
  Uppenbarligen är det många som anser Pachuari ha rätt kompetenser…

 75. L

  Jag skulle inte köpa en begagnad bil av varken Pachauri eller Gore… 😉

 76. Labbibia

  Micke
  Du kanske ska titta på den här länken……
  http://www.ac.wwu.edu/~dbunny/research/global/predictions.pdf
  Och du, visst är det märkligt….
  I nästan all vetenskap som har med planeten att göra, tittar man tillbaka för att kunna bilda sig en uppfattning om hur saker och ting fungerar. Men tydligen inte när det gäller att förutspå klimatet i framtiden. Jag skulle vilja vända på ditt sätt att resonera, och påstå att det är Easterbrook som jobbar på det traditionella vetenskapliga sättet, och IPCC som beter sig ”kufaktigt” åt, genom sina mer eller mindre fantasifulla förutsägelser för hur det ser ut på Jorden om 100 år.

 77. Peter Stilbs

  Micke – visst har Du rätt i att IPCC är en industri – med en affärsidé  – sök efter tecken på att CO2 påverkar klimatet (från början = värmer Jorden – men det var inte lika lyckat – klimatet varierar ju alltid – så man kan alltid hävda att man ser tecken i skyn) – och en otrolig drös med personer som kan lika lite klimatvetenskap som Pachauri. Den är självgående, med stöd från världens skattebetalare.

 78. Micke

  L, möjligen, för det kommer ju alltid att finnas en handfull glada bilentusiaster som framhåller något säreget udda märke framför andra baserat på att man själv kan laga den med silvertejp och delar från Biltemas fyndhörna eller någon annan märklig förklaring.
  Labbibia, och visst är det märkligt att trots att Don Easterbrooks eget skrå säger precis tvärt mot honom så väljer somliga att lita mer på en enskild åsikt. Vem brukar vara kufen?
  Stilbs, låter mer som om du är emot IPCC av personliga skäl mer än vetenskapliga

 79. Gunnar Littmarck

  Thomas, vill du lära dig varför jordens syrehalt sjunker har jag skrivit ett inlägg för att i bästa fall kunna öka din kunskapsmängd.