Sveriges Radio skriver om AMO

AMO och temp

 

Här ovan ser ni en graf som jag tog fram på woodfortrees.org. Den visar temperaturutvecklingen sedan 1900 tillsammans med AMO (Atlantic Mulidecadal Oscillation). Det ser ju ut att vara en nära korrelation mellan de båda. Därför vore det väldigt intressant att se vad som händer om och när AMO kommer i en negativ fas igen.

Det här är en av de naturliga variationerna som klimatskeptiker i alla tider menat är för dåligt förstådda och därmed inte tillräckligt representerade i klimatmodellerna. Svensk media skriver väldigt sällan om dessa naturliga variationer eftersom de tycks gå på linjen att alla förändringar i klimatet är människans fel, punkt. Därför blev jag förvånad när Sveriges Radio härom dagen faktiskt skrev om AMO (tack för länken Lasse).

Det handlar om orkaner och hur våldsamma eller mildare orkanerna blir när havsvattnets temperatur varierar. Uppgifterna kommer från en artikel i Science. Anledningen till att både TT och Sveriges Radio uppmärksammade artikeln i Science är gissningsvis att den helt enkelt är aktuell med tanke på denna orkansäsong.

Scienceartikeln handlar inte direkt om den globala temperaturen i atmosfären som grafen ovan visar men indirekt skriver Julia Rosen om det ändå tycker jag. Hon skriver om att det finns andra faktorer som kan påverka om AMO snart kommer i en negativ fas eller inte som vita aerosoler som blockerar solljuset. Eller att människans utsläpp av växthusgaser kan komma att skjuta upp inträdet i en negativ fas.

I mina ögon är det en rätt förvirrande artikel i Science. Flera forskare kommer med olika förslag. En att AMO faktiskt redan har skiftat. Mitt intryck är att vad de verkligen säger är helt enkelt ”Vi vet inte” vilket följande stycke kanske kan illustrera:

”Understanding what lies ahead depends on whether natural variability or human influences win out. Most likely, both play a role; Booth suggests that their impacts could vary by region. Changes in ocean circulation might matter most in the northern Atlantic—where the cold anomaly has hunkered down—whereas external factors, such as aerosols, might impact the tropics most. These forces might also play off of one another over many decades in unexpected ways, or evolve under the long-term effects of climate change. “We hold many of the pieces,” Booth says, “but we don’t yet have a holistic picture.” Harvey could be a tragic culmination to the current hurricane era—or a sign that it’s not over yet.”

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. tty

  ”Harvey could be a tragic culmination to the current hurricane era”

  Vad i herrans namn menar han? Årets orkansäsong (som normalt slutar i november)? ”The Hurricane era” har pågått i minst en halv miljard år så det verkar föga troligt att den skulle sluta just i år:

  https://link.springer.com/article/10.1007/BF03175176

 2. jensen

  Tack för kurvan. Dock saknar jag vad skalan innebär. Sort?
  Betr. korrelationen: Nära skjuter ingen hare.
  Tvärtemot visar ju ” korrelationen” att temp. i atmosfären ligger under temp. i havet framtill ca 1970, men därefterligger alltmer över. Orsaken förefaller mig vara : UHI, Förändring av mätstationer, Manipulationer i största allmänhet, Solmaximum, ja kanske t.o.m. lite ökning p.g.a. CO2
  Men katastrofalt ???

 3. Björn

  Inte ett ord om jetströmmar och variation i solens spektrala våglängdsförändringar. Några utövar begränsning av yttrandefriheten i klimatfrågan, när ingen annan orsak uttrycks än att AMO sägs ha samband med aerosoler och antropogen CO2. En företeelse som AMO som har funnits i miljontals år, måste så klart ha en helt annan orsaksgrund än detta patetiska upprepande av den vanliga AGW-smörjan. Liksom att El NIno är en naturlig företeelse, är AMO det också.

 4. Sigvard Eriksson

  Kan någon säga var jag hittar vederhäftiga uppgifter om hur Irma och Harvey rankas bland orkaner och stormar?

 5. Bim

  Intressant!
  Men vad säger forskarna?
  Vilka forskare?
  Johan Rockström, Thomas P, Al Gore, Anders Wijkman, Marianne Liljenskjöld, Pär Holmström och alla dom som vet hur det förhåller sig.

 6. Lennart Back

  Lite OT men på Notrickszone väcks en intressant tanke: Vad skulle ha hänt under och efter Irma om Florida genomfört en elektrifiering av sina transporter? Resonemanget kan ju tillämpas lite överallt även här hemma men i mindre skala.
  http://notrickszone.com/#sthash.riuc0CWH.dpbs

 7. tty

  ”AMO som har funnits i miljontals år”

  Det vet vi nu faktiskt inte. Vettiga data för AMO finns egentligen bara sedan 1850. Jag har sett en rekonstruktion (baserad på årsringar) som går tillbaka till 1500-talet, men det var rejält brusiga data.

  Jag skulle t o m vilja hävda att vi inte vet säkert om AMO existerar, i meningen en någorlunda strikt cyklisk variation i SST. Vi har egentligen bara data för två cykler, vilket är alldeles för litet för signifikans. Observera att det inte är några tvivel om att SST i Nordatlanten varierar markant på årtiondenivå, men det är mycket tveksamt om det finns en konstant periodicitet. Den enda ”cykliska” förändring av havstemperaturerna där vi har långa serier (ENSO) är förvisso periodisk men periodiciteten varierar starkt (minst från 3 till 7 år) och den är allt annat än en enkel sinussvängning.

  De enda strikt periodiska klimatcykler vi känner till är astronomiska: årscykeln och Milankovichcyklerna- De är också de enda cykler med en definierbar period som är urskiljbara geologiskt. Fast när man kommer riktigt långt tillbaka blir även de flesta Milankovich-cyklernas längd osäker. Även solsystemet är matematiskt sett ett kaotiskt system även om det i förstone inte ser så ut.

 8. Jan-Åke

  Sigvard #4
  ”US landfalling cathegory 4-5 hurricanes 1851-2017 ranked by pressure”
  Harvey delar där 16e platsen med sina 938 mb

 9. Björn

  tty [7]; Nog är väl solens s.k ”11-årscykler” periodiska, även om varaktigheten kan variera något. Det som är speciellt med dessa cykler, är att det finns flera variabler, vilka är som sagt varaktigheten, samt dess integrerade energi över cyklerna. Det är en väsentlig skillnad i amplituderna under ytterligheterna, grand maximum och minimum. Alltså, utstrålad energi i varje diskret 11-årscykel under dessa s.k grand-perioder, har jämförligt varit mycket stora. Detta är något som klimatforskningen inte förstår, eller vill förstå. Det handlar då inte bara om den elektromagnetiska strålningen, utan även om solvinden. Den som inte förstår eller vill acceptera skillnaden mellan Maunder minimum och 1900-talets grand maximum, när det gäller energidifferens i flödet mot jorden, bör nog inte syssla med klimatforskning.

 10. tty

  #8

  Relationen mellan minimitryck och vind är inte enkelt och varierar kraftigt med bl a stormens storlek och också under de såkallade ERC (Eyewall Replacement Cycles) som normalt inträffar flera gånger under en orkans livstid.

  Trycket är mycket lättare att mäta än vindhastigheten, både på marken och från flygplan , och kan (i motsats till vinden) uppskattas ganska exakt från satellitdata. Väldigt många (i Stilla Havet nästan alla) uppgifter om vindar i orkaner bygger på sådana omräknade tryckuppgifter och är därför ganska osäkra. Den formel som används i Atlanten (Dvorakmetoden) ger dessutom definitivt värden i överkant vilket framgår av jämförelser med direkta vindmätningar:

  http://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/WAF-D-14-00121.1

  Hur man än vänder och vrider på saken så kommer dock Irma inte med i någon ”tio-i-topp” lista över de kraftigaste orkanerna i USA. Den starkaste var troligen ”The Labor Day Hurricane” 1935 med ett minimitryck av 892 mbar och 300 km/h verklig vindhastighet. Apropå #6 ovan, nedan en bild som visar vad som hände när man skulle evakuera Matecumbe Key per järnväg:

  https://www.wdl.org/en/item/14203/

  Faktum är att järnvägen till Key West blev så illa åtgången att den aldrig reparerades. Det som blev kvar användes för att bygga en landsväg istället.

 11. tty

  #9

  Ja, men cykellängden varierar mellan 9 och 14 år och tidvis är amplituden nere nära noll (som under Maunderminimat 1645-1715).

  Om solfläckscykeln kan urskiljas geologiskt (bortom Kol 14-metodens räckvidd) är omstritt. Nyligen rapporterades att solfläckscykeln är spårbar i årsringar från Permperioden:

  https://www.researchgate.net/publication/312179739_Fossil_forest_reveals_sunspot_activity_in_the_early_Permian

  Detta har dock knappast uppmärksammats alls, eftersom solvariationer inte påverkar klimatet och alltså inte skall synas i årsringar enligt partilinjen.

 12. Rolf H Carlsson

  Ett framsteg att SR publicerade något som har med verklig klimatforskning att göra. Men apropå orkaner googlade jag på ”Hurricane history USA” och fick fram massor av referenser till den mängd forskning som bedrivits på området . Det hittades lätt via siten WUWT (What’s UP With That). Där hittar man diagram som visar långa serier på orkaner och mätningar av frekvens, vindstyrka, totalt energiinnehåll, etc.
  SR och SVT, m.fl. presenterar ju annars vanligtvis händelser som Harvey och Irma som unika företeelser. De kan inte skilja på väder och klimat. I Boston är ett vanligt talesätt: ”gillar du inte vädret, vänta i fem minuter”. Klimatförändringar kan man säga något om endast i ett hundraårigt eller längre perspektiv!
  Men – jag stämplas ju som tillhörande ”faktaförnekarna” eftersom jag inte instämmer i dagens PK-ukas. Så om jag anför andra fakta har jag inte den rätta legitimiteten för att bli respekterad. Vad var det Löfvén sa i sitt linjetal inför Riksdagens öppnande? Det var något om respekt, men media hade kanske somnat då.

 13. Björn

  tty [11]; Tyvärr måste jag nog korrigerar lite grand för enligt NOAA statistik är den kortaste tiden mellan två maximum 7 år, 1830-1837 och den längsta tiden är 17 år, 1787-1804. Dalton minimum inträffade enligt Wikipedia mellan 1790-1830. Ett utdraget minimum inträffade åren 1808-1812, alltså när det var som kallast under Dalton minimum. Nu senast hade vi en lång period mellan två maxima, nämligen 2000-2014, alltså 14 år. Ett utdraget minimum fanns mellan åren 2007-2009. Världen kan nu förvänta sig förändringar på många plan när vi nu går mot nästa minimum, vars konsekvenser vi redan ser med en migrerande jetström söderut från norr.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Dalton_Minimum

 14. Lasse

  Lena Du glömde att de även ser solen skina lite klarare.
  Från ett Spanien med sol och tydlig solar dimmig över städerna.
  Många vindkraftverk som dock vilade sig, även solceller som passar här eftersom de funkar bra när airconditioning behövs.

 15. Greger

  Kommentar efterlyses:
  ”Det har gjorts 38 studier som inte har kunnat bekräfta bilden av att människan ligger bakom den snabbt ökande temperaturen.
  I en ny studie har forskare använt grunddata från samtliga dessa studier och gjort om beräkningarna. Det visade sig att samtliga 38 studier var felaktigt utförda.
  De 2.9 procenten av studierna som inte talar för att människan orsakar klimatförändringarna är nu alltså korrigerad till 0 procent.”
  https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/aug/25/heres-what-happens-when-you-try-to-replicate-climate-contrarian-papers

 16. Christopher E

  #15 Greger

  Bara att ignorera. Det gänget författare har ingen möjlighet att objektivt kunna ”rätta” några andra studier. Det är ju en grupp bekräftelseforskare.

  Lägg märke till att det Nutticelli själv som skriver artikeln som hyllar sitt eget arbete. Att han använder ord som ”contrarian” och refererar till de parodiska 97 procenten är tillräcklig anledning att sluta läsa.

  Klimatalarmister som anklagar andra för ”cherry-picking” och ”curve fitting”… Håhåjaja.

 17. tty

  #13

  Mycket tyder på att perioden 1787-1804 faktiskt var två korta cykler. Det inträffade som sagt under Daltonminimat och dessutom under Revolutions/Napoleonkrigen så observationsunderlaget är dåligt.

  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/700/2/L154/meta;jsessionid=3AB8C1A78D9D68CCA0C2553A596A1D9A.ip-10-40-2-120

  De minima du räknar upp är i och för sig korrekta, men Maunderminimat som jag nämnde och som inträffade 1645-1715 är det kraftigaste i historisk tid, och det som ofta sätts i samband med Lilla Istidens kulmination.

 18. tty

  OT, men det ser ut som om polarisen har passerat minimum för året nu, i så fall några dagar tidigare än vanligt:

  http://masie_web.apps.nsidc.org/pub/DATASETS/NOAA/G02186/plots/4km/r00_Northern_Hemisphere_ts_4km.png

  Och det blev inte isfritt i år heller. I själva verket har det varit ovanligt mycket is i Centrala Ishavet hela sommaren, inget bra år att segla till Nordpolen alltså:

  http://masie_web.apps.nsidc.org/pub/DATASETS/NOAA/G02186/plots/4km/r11_Central_Arctic_ts_4km.png

 19. Bengt Abelsson

  # 15

  Jag tror at även Thomas P instämmer i att Lewandowski och Cook i författargalleriet tänder en stor röd varningslampa.

 20. Rider

  I England, jaja, där är man beredd!
  MET-Office har redan ”döpt” 2016/2017 års stormar.
  Hittills har bara 5 av 21 namn använts.
  http://www.metoffice.gov.uk/barometer/uk-storm-centre/2016-17

 21. Rider

  Den som inte tror på global uppvärmning är antingen blind eller korkad tycker Stevie Wonder.
  http://www.breitbart.com/big-hollywood/2017/09/12/stevie-wonder-hurricane-telethon-dont-believe-global-warming-must-blind/

 22. #21 Bra då att han sa ”antingen .. eller”

 23. GoranA

  OT
  Stefan Löfven personifierar ”Fake News” när han i sin regeringsförklaring igår hävdar att vattenbristen i Sverige, Värmeböljan Lucifer, Torkan på Afrikas horn och orkanerna Harvey och Irma på är extrema väderhändelser som följer i klimatförändringarnas spår.
  Vi måste ha de mest okunniga politiker och Stefan följer perfekt i Annie Lööfs och Margit Wallströms när det gäller att producera kvalificerat rappakalja.

 24. Håkan Bergman

  Rider #20
  Nu blir jag kränkt, varför ska vi med begynnelsebokstäver långt eller halvlångt bak i alfabetet diskrimineras på detta vis.

 25. Olav Gjelten

  Eftersom klimatet alltid har ändrat sig genom jordens historia är ordet ”klimatförändring” garanterad det säkraste som går att uttryckas
  .
  Det fullständigt motsägelsefulla är emellertid att de som använder uttrycket i tid och otid är just de som menar att klimatet alltid varit detsamma fram till de allra senaste decennierna. Därför blir den lilla ändringen av klimatet i våra dagar något oerhörd för dem.
  Betänk att på den här nivån står den politiska eliten som styr landet.

 26. jensen

  Olav,
  Be gärna ” klimatologerna” definiera begreppen.
  Dels har de ändrat målstolpar: Global Warming, Climate change, Climate disruption.
  Dels AGW , CAGW..
  Dels används innebörden av GW m.m. såsom ibland naturlig, ibland antropogen, ibland både och.
  Helsnurrigt alltsamman.
  F.ö. har hela rörelsen karaktären av sekt. , d.v.s. kompakt omöjlig att argumentera mot.

 27. Roland

  # 9 Björn
  Det blir intressant att följa om det blir någon större radio navigation störningar osv

  Monster Solar Flare Marks 7th Powerful Sun Storm in 7 Days
  https://www.space.com/38115-sun-monster-solar-flares-seven-days.html

 28. Sten I

  OT Nu är dom och tuggar på våra pensioner….. Vad har drabbat landet!!??

  https://framsikt.nu/p/riskerar-var-skargard-att-drunkna?utm_source=Nyhetsbrev&utm_medium=E-mail&utm_content=Framsikt_dinpensionkanvaraendelavraddningen&utm_campaign=Nyhetsbrevsep2017

 29. Björn

  Roland [27]; Det blir nog inte så mycket dramatik framöver när vi nu går mot ett långdraget solfläcksminimum. Det var en liten ökning i aktiviteten förra veckan men den har nu avklingat vilket grafiskt framgår av länk 2 nedan. Antalet solfläcksfria dagar kommer att öka vilket är kännetecknande för ett minimum. Vi lämnar alltså cykel 24 och går mot 25. Det stora frågetecknet bland solforskarna är, kommer den att märkas eller är vi i inledningen till ett nytt ”Maunder minimum”? I nedanstående länkar kan du följa både fläckar på ytan i real tid (1) och dess grafiska representation som uppdateras varje dag (2).

  1) http://www.solarham.net/regions/map.htm

  2) http://www.solen.info/solar/

 30. Erik

  OfT: Hur pålitlig är siffran att jorden har värmts cirka en grad sedan mitten av 1800-talet? Går det att styrka den uppgiften genom att mäta hur mycket havet har expanderat t.ex.? Är den siffran ö.h.t. kontroversiell bland ”skeptiker”?

 31. Björn

  Från SR
  Rymdfysikern Henrik Svensmark och naturgeografen Lars Franzén ser båda kopplingar mellan inflöde från rymden, styrt av solen, och klimatet. Vi möter dem båda i Vetandets värld.

  Den danske rymdfysikern Henrik Svensmark har i många år lanserat tesen att stort inflöde av kosmisk strålning ger mer moln på jorden, vilket kyler klotet. Inflödet av kosmisk strålning styrs i sin tur av variationer i solens magnetfält. I praktiken är det alltså solens skiftande aktivitet som styr klimatet på jorden enligt Svensmark. I vetandets värld träffar vi även Lars Franzén, professor i naturgeografi i Göteborg, som för ett liknande resonemang. Men han menar att det är i vilken utsträckning komsiskt grus når jorden som avgör hur klimatet här varierar.

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=2124555

 32. Karl Eider

  #28 Sten

  Och allt ihop härstammar från doktoranden Alma Strandmarks artikel om att 3000 öar ska försvinna i Stockholms skärgård om 80 år. Fast nu heter det att ”forskarna förutspår”. Tänk vad en enda oseriös attikel kan ställa till med.

 33. Sören G

  Från för ca 8000 år sedan till för ca 5500 år sedan var havsytan 2 a’ 2,5 m högre än nu (enligt Rhodes Fairbridge). Men då hade temperaturen varit ett par grader högre än nu under ett par tusen år. Alltså var havsytehöjningen bara några mm/år fast temperatren var högre än nu. Många glaciärer var helt borta eller kraftigt reducerade. Grönland hade mer isfria ytor än nu. Senare växte glcaciärerna när klimatet blev kallare.

 34. jensen

  Hans Tausen glaciären på norra Grönland är ca 4000 år gammal. Den nybildades sålunda redan innan insolationen blev negativ.
  Mount Churchill-glaciären , Alaska är 2500 år gammal.
  Mt. Logan-glaciären , Canada, är ca 8000 år, tack vare att Mt.L. är 5 000 m högt. Dock är större delen av isen mindre än 300 år.
  Freemont-glaciären i Wyoming , ett smärre antal århundraden. Förmodligen Lilla Istiden. Ett observandum: 43 grader NH.
  Quelccaya-glaciären Peru 1500 år gammal. 5000 m. 13 grader SH.

  Den senaste 1000-årsperioden är den kallaste sedan 10 000 år.
  Vi får väl se hur det går framöver.

 35. Sören G

  Såg just Ösntytt i TV. De hade ett reportage från Rossby centrum, kallat klimatcentrum. Enligt reportern fanns det för 20 år sedan klimatforskare som förnekade människans påverkan, medan i dag är alla klimatforskare enade om människans påverkan, medan en supermakt har en president som förnekar människans påverkan.
  Rossby centrum säljer ”klimatprognoser” över hela världen.Och nu håller man på att ta fram klimatprognoser tiill FN:s klimatkonferens 2022.
  Forkaren som intervjuades påstod att i framtiden kommer det att regna mer där det redan regnar, medan det kommer att bli torrare där det redan är torrt. Hela inslaget ackompanjerades med bilder visande olika exremväder som översvämningar och skogsbränder.

 36. Thomas P

  Sören #32 Syftar du på Fairbridges rekonstruktion från 1960? Är inte den lite inaktuell?

 37. Sören G

  #35
  Det finns nivåkurvor från Mälardalen-Södertörn och andra delar av världen som passar bra ihop med Fairbrides nivåkurvor.

 38. tty

  #30

  ”Hur pålitlig är siffran att jorden har värmts cirka en grad sedan mitten av 1800-talet?”

  Så mycket tror jag inte någon på allvar hävdar. Den ”officiella” siffran är väl 0,7-0,8 grader, men den är sannolikt i överkant.

 39. tty

  #32,35,36

  Det är inte så enkelt att man kan säga att havsnivån vid en viss tidpunkt i det förflutna var X meter högre eller lägre över hela Jorden. Havsytan är ”bucklig” och isostatiska och gravitationseffekter gör att havsnivån varierar.

  Man kan nog säga att det råder stor enighet om att havsnivån var 1-3 meter högre än nu i Indiska Oceanen och Stilla Havet under mellersta Holocen. Det framgår inte minst av det mycket vanliga fenomenet med ”reef flats” nära eller just över havsytan. Dessa är ju toppen på döda korallrev som måste ha legat en bit under lågvattennivån när de uppstod. Det är också känt att många låga öar i Stilla Havet miste sina sötvattenlinser och därmed den mesta landvegetationen under mellersta Holocen.

  I resten av Världen är bilden mera splittrad. Inom ett par tusen kliometer från de gamla inlandsisarna kan man förvänta sig att isostasi/egengravitationseffekter kommer att dominera. I södra Afrika var havsnivån sålunda ett par meter högre under mellersta Holocen, men däremot inte i Västindien (som dock eventuellt ingår i Laurentidisens forebulge).

  Här i Sverige har landhöjningen nästan alltid haft övertaget och den relativa havsnivån har hela tiden sjunkit. Undantaget var Littorinatransgressionen då havsnivån steg så snabbt att den en tid ”vann på” landhöjningen i Södra Östersjön. Därav dränkta tidigholocena skogar här och var i Skåne och Blekinge.

 40. Sören G

  #38
  Vattenivåkurvor från Mälardalen-Södertörn visar på att havet måste ha sjunkit ett antal meter med början ca 5300-5500 BP. (Miller, Risberg). Och sedan stigit flera meter igen. Liknande kurvor finns från t.xex. La- Plata-området i Sydamerika. Jag håller med om att det också handlar om en omfördelning av vattnet i haven.

 41. Thomas P

  tty #37 Direkta instrumentella rekonstr5uktioner brukar bara gå tillbaka till 1880. Beroende på om man ser senaste tre åren som relevanta eller inte hamnar man på strax under eller strax över en grad om man använder sig av GISS.
  https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/.

 42. Christopher E

  #38 tty

  Mycket intressant från dig från vanligt. Dina kommentarer berikar alla trådar.

  ”Undantaget var Littorinatransgressionen då havsnivån steg så snabbt att den en tid ”vann på” landhöjningen i Södra Östersjön.”

  Även här på Hallandskusten, fast här kallar vi den Tapes-trangressionen istället efter en mussla då Litorinasnäckan funnits här även under andra tider. I mellersta Halland låg strandlinjen ca 7 meter under nuvarande för 9000 år sedan och steg till ca 13 meter för 6500 år sedan när havsnivåhöjningen accelererade. Sedan vann landhöjningen igen och strandlinjen föll långsamt till dagens nivå.

 43. tty

  #40

  Och GISS skiljer sig som bekant rejält från övriga mätserier, liksom från äldre versioner av sig själv.

 44. Olle R

  #30, 38, 43
  Jämfört med 1800-talets genomsnitt (50 eller 20 år på 1800-talet) så var temperaturen år 2016 i globala landSAT/SST dataset ca 1,3 C högre ( BEST) och 1,2 C (Gistemp och Cowtan&Way).
  Data före 50-talet är ganska osäkra och dessutom saknades Antarktis, men det mesta av temperaturökningen har varit efter 1970. Från normalperioden 1951-1980 ligger temperaturökningen 2016 i ovan nämnda dataset mellan 0,9 och 1,0 grader. Över land är ökningstrenden sedan 1970 0,27-0,28 C/ decennium

 45. Svempa

  Det går inte att rekonstruera något genomsnitt för temperaturen på 1800-talet med någon acceptabel noggrannhet baserat på mätstationer eftersom dessa bara täckte en bråkdel av globen. Att hävda att man kan göra det med noggrannheter på tiodels grader är ignorant eller ovetenskapligt.

  https://www.youtube.com/watch?v=58mDaK9bH5o

 46. Håkan Bergman

  Sten I #28
  Från artikeln:
  ”– De flesta nybyggnationer idag är redan väldigt energisnåla, problemen ligger hos de gamla husen. På Storebrand Fastigheter ska vi bli så fossilfria som det bara går, exempelvis genom att installera solpaneler på alla tak där det går och dessutom har vi beslutat att bara köpa in grön, ursprungsmärkt el.”

  Man kan alltså bli VD för ett fastighetsbolag t.o.m. om man tror att Tomten kommer med elen. Blir det mörkt i Storebrands fastigheter när Gotland ballar ur?

 47. Olle R

  45 Svempa

  Om man inte har någon praktisk erfarenhet av temperaturdata kan det vara lätt att tro en massa saker, särskilt kring bristfällig global täckning…
  Berkeley Earth räknar med ett 95% konfidensintervall på ca 0,1 grader för globala årsmedelvärden under 1800-talets två sista decennier.

  Ed Hawkins har gjort följande graf där han jämför en global temperaturserie som endast baseras på de gridceller som hade täckning 1850 med den kompletta Hadcrut4 :
  https://www.climate-lab-book.ac.uk/files/2016/12/gmst_mask1850-1024×512.png
  En smärre underskattning av dagens temperaturökning, i övrigt god överensstämmelse..

  Men det räcker att börja i slutet av 50-talet när Antarktis kommer in i bilden. Och det behövs inte mer än 18 jämt fördelade (ojusterade) mätstationer och ett kalkylark, för att fånga in huvuddragen i den globala uppvärmningen:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewadDRWSVQzel93RzA

 48. tty

  #47

  ”Och det behövs inte mer än 18 jämt fördelade (ojusterade) mätstationer och ett kalkylark, för att fånga in huvuddragen i den globala uppvärmningen”

  Det där har du tuggat ett antal varv redan. Problemet är att det aldrig funnits några ”jämt fördelade” mätstationer före satelliteran.

  ”Berkeley Earth räknar med ett 95% konfidensintervall på ca 0,1 grader för globala årsmedelvärden under 1800-talets två sista decennier.”

  För att kunna beräkna ett konfidensintervall måste man veta vilken fördelningsfunktion data följer. Kan du upplysa om hur man fått fram det? Ledtråd: klimatdata är inte normalfördelade.

 49. Svempa

  #47 Du kan ju försöka tänka själv också. Om du tror på det du skriver kan du säkert också rekonstruera en global medeltemperatur för 1750 baserat på termometrar i uppsala och london

 50. Guy

  Svempa # 49

  Det blir lättare och rättare om man lämnar london bort 🙂

 51. Olle R

  #48 tty
  Jaså, har det inte funnits jämt fördelade temperaturstationer före satelliteran?
  Nu föreslår jag iofs radiosonderan, eller från 1957 när det finns flera stationer på Antarktis. Det gäller bara att fördela stationerna jämt med mycket från öar och kuster, en maritim prägel precis som jorden har.
  Jag skulle tom vilja säga att det går att uppskatta global SAT ganska väl, trots att stora havsvidder saknar öar med väderstationer
  Jag har tex provat att sampla data från följande gridceller i GISS dts (och CRUTEM4) med hyfsad täckning från 1950-talet och sedan beräknat ett globalt värde. Detta har jag jämfört med Gistemp dTs som är det enda datasetet som försöker uppskatta global SAT baserat enbart på väderstationer. För att verifiera har jag gjort exakt samma sak med modelldata (maskat i tid och rum) och jämfört med kompletta modelldata.

  Masken: https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaWUNvZmcwaTJJZUE

  Tidserier från 1950 och trender från 1970:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaSUx2S21SWXgwLTQ

  Skillnaderna är minimala och modelldata antyder ingen större bias i ”100”-konceptet. Man kan också dra slutsatsen att Gistemp dTs ligger mycket nära den sanna globala 2 m-temperaturen (till skillnad frå Gistemp loti som ”bara” har trenden 0.18 C/dec från 1970)

  Jag kan maska modelldata till 18-stations konceptet. Tror du att serien kommer att avvika väsentligt från det kompletta datasetet? Det tror inte jag..

 52. Bengt Abelsson

  #51
  Varför trend från 1970?
  Tips: då var global nedkylning dagens tema.
  Med lämpligt val av startpunkt går det att visa vilken trend som helst.

 53. Olle R

  #52 Bengt,
  Det var ingen särskild global avkylning på 70-talet, snarare en platå från mitten av 40- till mitten av 70-talet. De icketropiska delarna av norra halvklotet hade dock en markant svacka här.
  Alla stora förändringar i global temperatur sker från 1970 och framåt både i modeller och observationer. Perioden från 1970 är rättvis på många sätt, tex jämn fördelning av kraftiga el Ninos och la Ninas över tid.
  Jag kan iofs köra alla trender över 60 år, från 1957, slutsatserna blir desamma..

  #48 tty
  Jag glömde säga att även om underliggande data inte är normalfördelade så brukar medelvärden baserade på dessa data vara det. Berkeley Earth beräknar bl a sina konfidensintervall genom att dela upp alla stationsdata, etc i åtta grupper och sen beräkna åtta olika globala serier med den operationella metoden, vars spridning sedan ger osäkerheten..

 54. Svempa

  # 53 Ta och läs vad du själv skriver och kom till insikt!

 55. Christopher E

  #44

  Fantastisk övning att jämföra ett snitt på 50 år med ett enstaka år för att skrämma upp differensen. Undrar vilken differens man kan få vid samma övning baklänges, alltså ta snittet av de senaste 50 åren och jämföra med ett körsbärsplockat år på 1800-talet. Men det tillåter nog inte den speciella regelboken.

  Ytdata är väl numera så sönderjusterat att få slutsatser kan dras av detta åt något håll, dock.

 56. Olle R

  #55 Christopher E
  Jaha, du tar på foliehatten och ”antyder” att illvilliga justeringar ligger bakom temperaturuppgången..
  Nu är dock inte verkligheten som du tror:
  https://twitter.com/rarohde/status/843799201544900608
  Den ”naturliga” temperaturökningen (omhuldad av s.k skeptker) upp till 1950 är förstärkt av justeringar, medan AGW efter 1950 reduceras av justeringar.

  Så om du vill kan vi köra ojusterat…:-)
  Faktum är att justeringarna får observationerna att stämma aningen sämre med modeller, vilket slår hål på ännu en myt bland ”troende”.
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaUW1Sb2ppQUNRZTQ

  I övrigt, klagar du på att jag använder mig av 2016, eller? De analyser som gjorts visar att el Ninon kan ha bidragit med ca 0.1 grader. År 2017 som bär prägel av förra höstens/vinterns lätta la Nina ser ut att bli ca 0.1 grader kallare än 2016

 57. Michael E

  #56 Olle R, det verkar inte finnas någon konsensus om vad du säger vilket visas i en nyligen publicerad rapport, där det sägs bla följande:

  ”In this research report, the most important surface data adjustment issues are identified and past changes in the previously reported historical data are quantified. It was found that each new version of GAST has nearly always exhibited a steeper warming linear trend over its entire history. And, it was nearly always accomplished by systematically removing the previously existing cyclical temperature pattern. This was true for all three entities providing GAST data measurement, NOAA, NASA and Hadley CRU. ”

  Se https://thsresearch.files.wordpress.com/2017/05/ef-gast-data-research-report-062717.pdf för mer info.

 58. Olle R

  57 Michael E
  Det där papperet är bara trams, fyllt av körsbärplockning, vinklad analys och zombieargument, ljusår från att hålla godtagbar vetenskaplig kvalitet och vara publiceringsbart.
  Jag kan ju ta upp ett zombieargument, att alla serier använder samma GHCN-data och därför inte är oberoende. Detta argument har testats seriöst av Berkeley Earth och avfärdats för länge sedan:
  http://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2015/10/GHCN_NonGHCN_Compare.png

 59. Michael E

  #58, Olle R, så rent faktamässigt vad är det som du anser vara fel i rapporten? Vad är det i deras metod och slutsatser som du finner vara fel? Speciellt skulle jag vilja att du funderar över följande från rapporten, “In fact, the magnitude of their historical data adjustments, that removed their cyclical temperature patterns, are totally inconsistent with published and credible U.S. and other temperature data.”

 60. Guy

  Men kära Michael E. Kan du inte läsa vad som skrivs. Trams, körsbärsplockning, vinklat, zombieargument, icke publiceringsbart. Solklara vetenskapliga argument! Vad mera kan du begära? 😀 (-: 😀 😀

 61. Michael E

  Om skrik-OlleR hävdar ett:

  Det där .. är bara trams, fyllt av körsbärplockning, vinklad analys och zombieargument, ljusår från att hålla godtagbar vetenskaplig kvalitet och vara publiceringsbart

  så är det förstås så. Han är expert på järnrörsargumentation också. Samt vet precis vid vilken anomali (modell-)vatten fryser, oavsett modell. Och är (enl egen utsago) duktig på Excel, vilket nästan gör honom till en äkta låtsas-naturvetare.

  Hans hemasnickrade (och andra) länkade grafer bevisar alltid att det han hävdade var korrekt till punkt och pricka. Och det även trots att han är oförmögen att ens formulera de ståndpunkter på ett koncist och koherent sätt. Och då har vi ändå inte nämnt hans förmåga att svara på enkla, raka, relevanta frågor rörande sådant han själv drar upp.

  Allt enligt devisen: En länkad bild klår mer än tusen ord!

 62. Noterar att Guy han påpeka samma sak före mig!

  😉

 63. Michael E

  Jonas N och Guy; Ni har säkert rätt men låt oss aldrig ge upp hoppet att lite ljus kan skina in även i de mörkaste hörn 😉

 64. Olle R

  59 Michael E.
  Den där rapporten ger inga som helst belägg för att cykliska temperaturvariationer har avlägsnats/minskats genom justeringar. Cykliska variationer, ca 60 år, finns både i justerade och ojusterade data. Om detta är ett bestående fenomen eller bara tillfälligheter är svårt att säga eftersom bara finns två cykler i data.

  #61 Jonas N. Du är välkommen att kontrollera allt jag producerar och visar fram. Det är lite tråkigt att ingen annan än Pehr Björnbom har haft lust och förmåga att göra detta..
  PS. Jag har aldrig ägt en Excel-licens och inte använt programmet på 10 år, men det finns ju gratis-alternativ