Svensmarks teori prövas II

Svensmark2

Kanske är det ett tecken på att Henrik Svensmarks teori börjar ses som en allvarlig konkurrent till den rådande AGW-hegemonin när alltfler artiklar publiceras där man försöker motbevisa hans teori. Här är den senaste i raden.

I en kommande artikel i Journal of Climate av Ernest M. Agee, Kandace Kiefer och Emily Cornett från Purdue University, med titeln “Relationship of Lower Troposphere Cloud Cover and Cosmic Rays: An Updated Perspective”, så jämför man den kosmiska strålningsintensiteten med mätdata för moln. Mätdata kommer från den NASA-baserade International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP).

Författarna noterar att det finns en klar diskrepans, från ungefär 2004 och framåt, mellan strålningsintensiteten från kosmos och mätdata från molnen. Men de är klädsamt försiktiga när de säger: ”This represents a possible observational disconnect, and the update presented here continues to support the need for further research on the GCR-Cloud hypothesis and its possible role in the science of climate change”. Och det finns nog skäl att vara lite försiktig här innan man går ut och proklamerar att man (ännu en gång? :-)) har visat hur fel Svensmarks kosmologiska teori är.

Jag skrev till Henrik Svensmark och frågade om han hade någon kommentar till detta resultat. Svensmark svarade (min översättning från danskan):

”Artikeln du citerar är lite överraskande på ett par olika sätt. Först och främst använder de ISCCPs moln-observationer som ett test på om det finns en korrelation mellan kosmisk strålning och moln. Men genom hela övningen så diskuteras inte kvaliteten på ISCCPs data. Detta trots det faktum att vi hade identifierat ett problem med data 1994, och därefter har det varit minst tre artiklar som helt oberoende identifierat ett problem med ISCCPs kalibrering. Därför är deras ”test” på förhållandet mellan moln och kosmisk strålning inte entydigt. Således behöver det inte bara bero på att det inte finns ett samband mellan kosmisk strålning och moln att korrelationen är dålig.

Slutligen tror jag att det finns flera (förutom oss själva) som långt tidigare påpekat att det inte längre går att få en god korrelation mellan kosmisk strålning och ISCCP-data utan en omkalibrering av data (som vi försökte i en artikel från 2003). En sådan omkalibrering kommer då att bli föremål för ytterligare diskussioner. En figur som visar vår omkalibrering bifogas.”

kal%C3%B6ibrering

ISCCP har haft en hel del problem med sina data. Att mäta moln är inte lätt, och en felkälla som man tar upp är svårigheten att skilja på höga och låga moln (vilket har betydelse för Svensmarks teori).

Nigel Calder tar upp ett annat problem med ISCCPs databas, nämligen mätfelen som uppstår då man betraktar jordytan och dess moln från sidan, i förhållande till om man ser det hela rakt uppifrån. Med en sned synvinkel så ser man inte de luckor i molntäcket som finns och mängden moln överdrivs. Allteftersom fler satelliter kommit i omlopp runt jorden så ser man mer och mer av molnfria ytor. Detta kan bidra till att mängden moln som tidigare har uppmätts är överdriven.  ISCCP-folket har dock försvarat sig mot denna kritik och hävdar att de nu korrigerat för vinkelfelet.

Är detta en falsifikation av den kosmologiska teorin, eller handlar det om ett mät- och kalibreringsfel i ISCCPs data? Den här frågan är naturligtvis inte avgjord ännu och vi får se tiden an.

Som jag ser det så är emellertid det centrala här att det finns en vetenskaplig diskussion kring Svensmarks teori. Från Bert Bolins föraktfulla kommentar om teorin på 90-talet (“Scientifically extremely naïve and irresponsible”), över Trenberths dogmatiska syn: ”Klimatförnekarna har på ett framgångsrikt sätt lyckats skapa förvirring i den nödvändiga diskussionen om vad vi skall göra åt klimatförändringarna och hur det skall implementeras. Det är viktigt att klimatvetare lär sig hur de skall kontra klimatförnekarnas distraherande strategier. Att diskutera med dem om vetenskapen rekommenderas inte. … Vetenskapliga fakta är inte öppna för debatt och åsikter eftersom de är baserade på bevis och/eller på fysik (sick!). Vidare så ger en diskussion kredibilitet åt alternativa åsikter.”, så verkar man alltså nu kommit in i en mer vetenskaplig fas. Åtminstone vad gäller Svensmarks teori.

Det är sannerligen tur att det faktiskt finns en del rakryggade klimatforskare som orkat stå emot den oerhört fientliga, och politiserade, atmosfär som de tvingats leva med under de senaste två decennierna.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Det finns fler som noterat brister i ISCCPs molndata. Tyvärr så baserar sig Svensmarks artikel som skulle bevisa korrelationen mellan moln och kosmisk strålning på dessa, och när man korrigerar data försvinner denna korrelation:
  http://agwobserver.wordpress.com/2010/02/15/revisiting-svensmark-friis-christensen-1997/

 2. Ulf L

  Har inte Trenberth blandat ihop vetenskapsteorin rätt ordentligt?
  Vetenskapliga fakta är mätbara data och är därför inte baserade på teorier. Teorierna knyter ihop dessa data och förklarar sammanhangen mellan olika fakta eller data.  
  Men jag har sett samma misstag på andra ställen. Evolutionsteorin basunerats ibland ut som fakta, inte som en teori. Ofta hänvisar man till allmänhetens språkbruk där man menar att teori (just a theory) indikerar att något är obestyrkt.
  Men det är ett konstigt resonemang. Kommunikationen mellan vetenskapsmän sinsemellan och vetenskap och allmänhet blir ju inte klarare för att man släpper på precisionen.
  Ibland får man intrycket att de som använder ett sådant språkbruk gärna ser sina teorier lika orubbliga som fakta synes varar. Men då har man tappat bort Popper på vägen. Teorier kan inte visas vara sanna, bara mer eller mindre lämpliga att använda för att förklara vissa företeelser.

 3. Björn

  Bra Ingemar att du påvisar den här debatten kring den kosmiska strålningen. Svensmarks hypotes kring sambandet sol och variabelt inflöde av kosmisk strålning till jorden, är spännande att följa. Koldioxidens roll är mindre sannolik än vad den öppna rymden kring jorden är. Jorden är inte ett isolerat växthus! Vi får inte heller glömma att det finns även annan forskning som hypotetiskt ser ett samband mellan jonisering av troposfären, som följd av inträngande kosmisk strålning.
   
   
   

 4. Olaus Petri

  Thomas, givet hur man i klimathotarkretsar velat förklara tempökningen sedan 1950 med ökad CO2 för att ”vi hittar ingen annan förklaring”, så kanske Svensmarks teori nu kan erhålla samma status? Den har ju i alla fall inte fler ”hål” i sig än CO2-hypotesen.

  Vad sägs? 😉

   

 5. Ingemar Nordin

  Thomas #1,

  Din bloggare drar lite väl stora och snabba växlar på sin kritik av Svensmark & Friis-Christensen 1997 tycker jag. Han gör ett urval av mätdata och tolkar dem utifrån en metod som han anser kompenserar för vinkelproblemet. Men om han tror att han har något intressant här så bör han förstås skriva en riktig artikel med redovisad urvals- och tolkningsmetod. Jag kan i alla fall inte bedöma värdet hans bloggpost.

  Det verkar som om ISCCP är i blåsväder både från anhängare och kritiker till Svensmarks teori. Man tycker nästan synd om dem … 🙂

 6. Jan E M

  Kanske är det ett tecken på att Henrik Svensmarks teori börjar ses som en allvarlig konkurrent till den rådande AGW-hegemonin när alltfler artiklar publiceras där man försöker motbevisa hans teori. Här är den senaste i raden.

  Det är väl normalt att andra forskare försöker se forskningshypoteser med andra infallsvinklar. Att kalla det för konkurrent till AGW är väl ändå att ta i, möjligen kan det vara ett komplement som delvis kan förklara varför temperatureutvecklingen inte 100-procentigt korrelerar med CO2-utvecklingen.

 7. Thomas

  Olaus #4 Man förklarar temperaturökningen med CO2 därför att man sedan länge har goda skäl att tro att CO2 bör ge en sådan uppvärmning. Solhypotesen är däremot bara kurvanpassning, vi har inte ens början till en kvantitativ teori för hur mycket solaktivitet skall kunna påverka. 
   
  Ingemar #6, data kommer från Evan et al. De är publicerade. Som du säkert vet korrigeras aldrig de flesta felaktiga artiklar av någon motartikel när det anses uppenbart att de är fel. De bara glöms bort. I och för sig fungerar inte det så bra i ett politiserat område som detta där amatörer drar upp även inaktuella artiklar, men frågan är hur långt forskare skall gå för att debunka åratal gamla artiklar.

   
  Sen retar det mig hur Svensmark får stå som ensam profet i ett forskningområde för en hypotes han inte ens hittade på själv och hur andra forskare med andra teorier om hur solen kan påverka klimatet blir helt bortglömda. Svensmark har en bättre PR-maskin tycks det.

 8. Bim

  Alla teotier kan ifrågasättas. Speciellt teorierna om klimatet. Vi vet inte ett smack om klimatet blir varmare eller kallare om 100 år
  . Jag är inte vetenskapare men ibland blir jag häpen över klimat-tjafset, och att det kan fortsätta år ut och år in.

  Ibland kan jag på så sätt och vis förstå Uffeb:s fullständigt obegripliga inlägg, de är ju lika relevanta som alla otroliga teorier hit och dit
  .
  Jag är nu 76 år och har hört otaliga teorier om än det ena och än det andra, vad man skall äta , vad man inte skall äta, ofta om exakt  samma mat.
  Skogsdöd, säldöd, koralldöd, försurade hav som inte är försurade.

   Vad håller vetenskapsmän på med egentligen, kan de inte skaffa ett vettigt jobb istället.
  Nu är det nya haranger i GP från Greenpiss, för nu är det ju dags att glassa runt i Sydafrika på vanliga jobbares bekostnad.
  Tittar man in på UI så tror man ju att det befolkas av stollar.

  Det var mycket gnäll idag, men jag blir så trött på galenskaperna.
  Speciellt i dag som ni kan se.

 9. Inge

  Jan EM
  ” möjligen kan det vara ett komplement som delvis kan förklara varför temperatureutvecklingen inte 100-procentigt korrelerar med CO2-utvecklingen.”

  CO2 utvecklingen korrelerar inte alls med temperaturutvecklingen. Eller kan du visa på något annat?

 10. Christopher E

  Jan E M #6;

  Det är riktigt som du säger, att komplement kanske är mer neutralt språkbruk.

  Men Ingemar har en poäng, det är en stor framgång för partikelhypotesen även att avancera till ”komplement”. Som han skriver var det ju bara fnysningar och förlöjliganden från början, ungefär den nivå tyckande kommentatorer här som Uffeb och Thomas fortfarande inte lyft sig över.

  Min egen inställning är öppen. Korrelationen över längre tid visar otvetydigt samband mellan sol och klimat. Det är för starkt för att kunna bero på den direkt inkommande solenergin, så någon återkoppling tycks där finnas. Återkopplingen är inte CO2 i de tidsskalorna, inte ens med antagen hög klimatkänslighet. Så kanske är Svensmark & Co. Något på spåren? Det visar sig väl med tiden.

 11. Ingemar Nordin

  Thomas #7,

  Du har rätt angående Evan et.al. Det är deras urval av data.

  Men Evan et al bekräftar tydligen det som Svensmark et al redan noterat. Se kommentaren av Bengt Andersson:

  Bengt Andersson said

  You seem to be wrong in several ways.

  1. In more recent work of Svensmark looks for a correlation between cosmic rays and low cloud cover, not total. So your critic of SF97, though it seems to be valid, is outdated. Today, year 2010, not even Svenmark states that there is a correlation between cosmic rays and total cloud cover.
  2. In the work of Marsh and Svensmark (2000) you can find a correlation between low cloud cover and cosmic rays. They are not only using ISCCP but also the MODIS to “bridge” a step change in the ISCCP data set. There has been a lot of discussion about this recalibration of the satellite record and AGW proponents has declared Marsh and Svensmarks results as bogus due to this adjustment. In my opinion Evans (2007) confirms the problems that Marsh and Svensmark noticed and tried to solve by using alternative satellite records.
  3. The ISCCP data set from recent years have been used to debunk Svensmark hypothesis. Due to the problems shown in Evans (2007) this debunking is very questionable. The decline in recent years of the low cloud cover (that does not correlate with cosmic rays) could very well be an artifact from problems with viewing angles.
  4. There are independent measurements that show that there is a real correlation between clouds and cosmic rays, e.g. Harrison and Stephenson 2006. (http://www.met.rdg.ac.uk/~swshargi/WebStuff/Pubs/Abstracts/Harrison&Stephenson06.htm)
  5. Laut (2003) is totally irrelevant and is debunked by Svensmark. (http://www.space.dtu.dk/upload/institutter/space/forskning/05_afdelinger/sun-climate/full_text_publications/comments%20on%20peter%20lauts%20paper.pdf)

 12. Jan E M

  Inge #9
  Cristopher E #10

  Jämför själva:

  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mauna_Loa_Carbon_Dioxide-en.svg

  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_Temperature_Anomaly_1880-2010_(Fig.A).gif

  Det är lätt att se att i stora drag så korrelerar CO2-halten med temperaturökningen. Det finns mindre avvikelser från korrelationen som bl a kan bero på det som Svensmark påstår i sin hypotes.

  Sedan mitten på 60-talet fram till mitten på förra årtiondet har CO2-halten ökat från 320 ppm till 380 ppm. Det är en höjning med 18% och temperaturen har höjts med c:a en halv grad. Om man utgår från det så innebär det att temperaturen höjs 2 grader vid en fördubbling av CO2-halten om man räknar bort allt annat som t ex jordens värmelagringsförmåga. Man bör heller inte försumma att temperaturutvecklingen var 0 mellan 1940-1970, men före 1960 så var CO2-utvecklingen mycket långsammare.

  När man som lekman tittar på det som inträffat och tar del av den vetenskap som är bevisad, lämnar hypoteser åt sidan och räknar lite själv så blir det rimligt att en fördubblad CO2-halt ger en global temperaturökning på 2-3 grader. Det som är svårast att beräkna är jordens värmelagringsförmåga. Om den är större så kan en fördubblig av CO2-halten betyda en temperaturökning på 3-5 garer eller kanske ännu mer.

 13. Thomas

  Ingemar #11, om du nu börjar läsa kommentarerna kan du väl orka fram till nummer två också där de där påståendena bemöts.
   

 14. Ingemar Nordin

  Thomas #13,

  Kommentar nr 2 motsäger inte vad som sägs i nr 1.

 15. Ingemar Nordin

  Thomas #7,

  Sen retar det mig hur Svensmark får stå som ensam profet i ett forskningområde för en hypotes han inte ens hittade på själv och hur andra forskare med andra teorier om hur solen kan påverka klimatet blir helt bortglömda. Svensmark har en bättre PR-maskin tycks det.

  Är det här du tänker på:

  http://www.bbc.co.uk/blogs/paulhudson/2011/10/met-office-finally-wakes-up-to.shtml

  T.o.m. MET Office (och dess PR-maskin BBC) tycks ha vaknat till och erkänner nu att solen kan ha en betydelse. Det handlar visserligen om en annan mekanism än vad Svensmark talar om – men ändå.

 16. Thomas

  Ingemar #15, du kan t ex läsa ”The Influence of Solar Changes on the
  Earth’s Climate”
  , Gray et al 2005.

 17. Inge

  Jan EM#12
  !930-talet har en temperaturhöjning som kan förklaras av hög solaktivitet. Likadant blir det på slutet av 1900-talet men då vill du att den senare skulle förklaras av högre CO2? Solaktiviteten förklarar temperaturen mycket bättre än CO2.

 18. Christopher E

  Jan E M #12;

  Jag ser inget annat än en rätt dålig korrelation och extrapolerat en temperaturökning på under 1° vid fördubblad CO2.

  Notera den snabba temperaturökningen före 1940, då CO2-utsläppen var försumbara. Inräknat övriga växthusgasutsläpp allt omräknat till CO2 har vi två tredjedelar av en fördubbling, men bara några tiondels grad som – möjligen – kan tillskrivas ökad växthuseffekt. Växthuseffekten är ögonblicklig, vilket innebär att en mycket stor värmeenergimängd redan nu gömmer sig någonstans om det ska gå att tro på klimatkänsligheter på flera grader. Var?

  Saken är naturligtvis inte avgjord, men jag är rätt säker på att de forskare som talar om en låg klimatkänslighet, 1 grad eller lägre, är de som kommer att få rätt.

  Glöm förresten inte att temperaturen ökat ca 0,5° per århundrade sedan lilla istiden även innan CO2-utsläpp. Visst kan i teorin denna stegring ha upphört just i mitten av 1900-talet, men då bör man försöka förklara varför innan man spekulerar om CO2. En uppförsbacke för CAGW är att om klimatcyklerna fortsätter som de gjort i åtminstone 12000 år, bör det nu och framöver bli varmare naturligt ändå.

 19. Christopher E

  Inge #17;

  Du skrev liknande som mig, ser jag. 1900-talet följer solutvecklingen ganska bra, där finns bara liten plats för CO2. På 1990-talet var solen mest aktiv på 1000 år.

 20. Jan E M

  Inge #17

  Det ena utesluter inte det andra. Att det var en hög temperaturökning på 30-talet och på slutet av förra seklet kan kanske delvis förklaras med solaktivitet. Men då borde temperaturen minska när solaktiviteten minskar, det har den inte gjort.

  Från början av förra seklet fram till mitten av 60-talet så ökade CO2-halten från 290 ppm till 320 ppm vilket borde ge ungefär en hälften så stor temperaturökning som den som varit från mitten på 60-talet fram till nu. I stora drag så korrelerar CO2-halten med den ökade temperaturen, men tittar man på kortare perioder så stämmer det inte alla lägen. De avvikelserna kan bero på solaktiviteten och andra saker. För några år sedan, 2005-2008 ungefär så var effekten av solinstrålningen mot jorden den lägsta sedan man började mäta den på 70-talet.

 21. Anders L

  Kommunistblaskan (antar jag) National Geographics senaste nummer innehåller en artikel om hur det gick förra gången CO2-halten steg drastiskt, den s k PETM (Paleocene-Eoecen Temperature Maximum), för ca 56 miljoner år sedan.

  Positivt är förstås att jordens biosfär bevisligen överlevde den episoden; negativt är att det tog 150 000 år för saker och ting att komma tillbaka till det ”normala”. I det långa loppet spelade alltså PETM ingen roll – men det är ju överhuvudtaget inte mycket som spelar roll i det långa loppet. I det korta perspektivet var det säkert en hel del som hände, och så kan det mycket väl bli igen. Den som lever får se. Och den som inte lever får inte se.

  i New York Times kan man läsa en undran om vart den globala uppvärmningen tog vägen i USA. De republikanska kandidaterna tävlar om att vara mest ointresserade av frågan; i EU, däremot, skriver artikelförfattaren, drivs frågan oförtrutet vidare – till och med av konservativt dominerade regeringar. Även Indien, Kina och Brasllien är med på AGW-tåget, och USA riskerar att bli alltmer isolerat i det rådande politiska dödläget i landet.

 22. Ingemar Nordin

  Anders L # 21,

  Även Indien, Kina och Brasllien är med på AGW-tåget,

  Indien, Kina och Brasilien vägrar blankt att åta sig några som helst inskränkningar att utnyttja fossila energikällor i sin ekonomiska utveckling. Är det det du kallar att vara ”med på AGW-tåget”?

 23. Slabadang

  Solforskningen kriminellt diskriminerad.

  Utöver Svensmarks teori finna det ett stort antal osäkerheter och stora kunskapsluckor om vad och hur solen påverkar planeten. Visar det sig att Shapiros rekonstruktion av solintensitetens höjning sedan Maunder minimum är korrekt och när jag läser Realclimates försvat av IPCCs gamla Smith med oerhört svaga konkreta invändningar och kritik av Shapiro så stärks förtroendet för Shapiros metod.

  Om Shapiro el al.

  http://wattsupwiththat.com/2011/05/10/new-solar-reconstruction-paper-suggests-6x-tsi-change-than-cited-by-the-ipcc/

  Realclimates kritik:

  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2011/08/how-large-were-the-past-changes-in-the-sun/

  Vi får ett mycket bra konkret exempel på hur stora osäkerheterna är och vilken typ av svar den politiserade klimatvetenskapen väljer att luta sig emot. Är det 6w/m2 så har man fyllt igen den kunskapslucka ”vi har ingen annan förklaring än CO2”.

  Vidare har åska och blixtar allmer börjats studerats i sin korrelation med kosmisk strålning utöver detta så går det inte längre att heller blunda för de resultat P Corbyn nått med sina långtidsprognoser. Han ÄR helt enkelt bäst i världen på att förutspå extrema väderhändelser och jobbar inom ett fält de övriga konkurrenterna inte ens vågar sig ut på.

  Corbyn hävdar utifrån sin TILLÄMADE OCH FRAMGÅNGRIKA slatmetod att cosmisk strålning endast kan utgöra en mindre effekt och att det stora bombardemanget av laddade partiklar kommer ifrån solen som följer magnetiska banor modulerade av månen som direkt påverkar vårt dagliga väder.

  Solvetenskapen ahr inte ens lärt sig att krypa och Corbyn kan mycket väl vara den man som lär den att gå. Kosmisk strålning ära första upptäckt på andra påverkansfaktorer än solintensitet som påverkar vår planet.

  Som lekman kan man bara förundras över det avskärmade perspektiv klimatvetenskapen uppvisar på förklaringar till klimatförändringar. Jag skulle vilja höra den forskare som helt avslår att flerra förändringar av solen är av noll betydelse för vår planet. Här är ett bra exempel.

  http://www.youtube.com/watch?v=bxt6kcHjdB0&feature=related

  En sol som kan döda telegrafoperatörer och ställa till bränder och blckouter men som INTE kan påverka väder eller blixtar? Hur troligt låter det??

 24. Christopher E

  Anders L #21

  Märklig världsbild du har. Klimathoteriet är på väg att överges lite överallt då ekonomisk utveckling och krishantering är viktigare. Utsläppen är de högsta mänskligheten någonsin gjort, och inget tyder på att de kommer minska. Inte ett enda land som skrev på Kyoto har klarat ens de minimala utsläppsminskningar avtalet innebar. Inget tyder på att något avtal kommer att följa på Kyoto. Till en energitörstig värld har skiffergasen kommit som en billig gåva och ingen propaganda från vare sig Gazprom eller Greenpeace kommer att kunna stoppa den. Klimatkonferenserna nämns efter Köpenhamn endast i förbifarten i media och är mest gratisbufféer på exotiska lokaler för de närmast sörjande. Vanligt folk är trötta på klimattjatet. Al Gores senaste hype brydde sig få om. Och värst av allt, inte ens naturen samarbetar med alarmismen… inte lätt att göra politik av en dramatisk global uppvärmning när det inte finns någon…

  På vilket sätt menar du att USA blir allt mer isolerat? 😉

  PS: Det är troligast att PETM hade andra orsaker och att eventuella förändringar i CO2 är sekundära. Jag tror alarmisthypotesen går samma väg som hypotesen om den avstannde Golfströmmen.

 25. Thomas

  Christopher E, ”Klimathoteriet är på väg att överges lite överallt då ekonomisk utveckling och krishantering är viktigare.”
   
  Stackars er, då förlorar ni ju ert starkaste argument: att ni är en förföljd minoritet och att man därför inte kan ställa krav på er att ni skall visa att ni har rätt utan att det räcker för er med att sprida lite osäkerhet.

 26. Ingemar Nordin

  Christppher #24,

  Allt tyder väl på att CO2-hypotesen är död sedan länge. Inom vetenskapssamfundet har man tröttnat på Greenpeace- och WWF-forskningen och gått vidare till intressantare teorier. Det är fortfarande trögt med publiceringen i många PK-korrekta tidskrifter. Och de s.k. vetenskapliga samfunden håller istadigt fast vid ortodoxin trots många prominenta avhopp och interna uppror. Men för de flesta seriösa klimatforskare så kan jag tänka mig att man är hjärtinnerligt trött på att tugga samma gamla politiskt föreskrivna teser om att CO2 är själva kranen som vrider på uppvärmningen.

  Så, om man är intresserad av vad som driver klimatet och vilka mekanismer man måste räkna med, så är det helt andra, och mer lovande, teorier som måste utforskas. Svensmarks teori är en sådan teori.

 27. Ingemar Nordin #26

  ”Så, om man är intresserad av vad som driver klimatet och vilka mekanismer man måste räkna med, så är det helt andra, och mer lovande, teorier som måste utforskas. Svensmarks teori är en sådan teori.”

  Molnbildning har man ganska bra kunskap om inom meteorologin.

  Jag tycker nog ett det borde vara viktigare att satsa mer forskning på hur ”växthusgaser” (inklusive CO2) påverkar klimatet. Det vore ju viktigt även för politiker att få veta om det inte finns en mänsklig påverkan på klimatet, eller hur?

  Oavsett hur mer lovande andra hypoteser kan kännas för att vi ska slippa bry oss.

  När det gälller politik, lögner och suspekta media så håller jag med Gunbo.
  Om man har något viktigt att berätta så ska man nog välja sina kanaler med omsorg.

 28. Thomas

  Ingemar #26, du lever verkligen i en drömvärld. Faran med dagens bloggar och deras ekokammare är att folk som bara läser bloggar med ”rätt” ideologi kan övertyga sig om precis vad de vill och tro att de har allmänt stöd för detta. Det må gälla kreationism, att CIA låg bakom WTC eller att hela klimatforskningen är en enda stor bluff.
   
  ”Och de s.k. vetenskapliga samfunden håller istadigt fast vid ortodoxin trots många prominenta avhopp och interna uppror.”
   
  LOL! Vi talar om samfund med tiotusentals medlemmar och så är några inte speciellt kända pensionärer som hoppat av och omedelbart gör ni en stor sak av det hela.
   
  ”Men för de flesta seriösa klimatforskare så kan jag tänka mig att man är hjärtinnerligt trött på att tugga samma gamla politiskt föreskrivna teser om att CO2 är själva kranen som vrider på uppvärmningen.”
   
  Blir du aldrig själv trött på att tugga samma gamla politiskt föreskrivna teser om att CO2 absolut inte kan orsaka några större klimatförändringar vad än klimatforskarna säger om saken? Att ständigt hålla på att påstå vad klimatforskarna tycker trots att du inte vet något om det.

 29. tty

  När det gäller PETM bör man ha klart för sig att det överhuvud taget inte finns några direkta mätningar av koldioxidhalten. Vad som finns är mätningar av förändringar av kolisotoperna i samtida avlagringar. OM dessa förändringar berodde på förändringar av mängden koldioxid i atmosfären och OM man vet sammansättningen av den ”nytillkomna” koldioxiden och OM uppskattningrna av koldioxidhalten i atmosfären före PETM är riktiga så kan man beräkna hur mycket koldioxidhalten ändrades.
  Det första OM:et är nog ganska säkert, de andra två är mycket osäkra. Det finns minst sju olika teorier om var den ”nya” koldioxiden kom från, och alla sju förutsätter olika isotopsammansättning. I de bästa profilerna verkar det dessutom klart att temperaturökningen börjar några tusen år innan kolisotopförändringen blir märkbar.

  En annan anmärkningsvärd sak med PETM: trots att det var den största abrupta tempersturhöjningen vi överhuvud taget känner till under fanerozoisk tid så orsakade den inga drastiska effekter på biosfären. Den enda grupp där något nämnvärt antal arter dog ut var bland bentiska (bottenlevande) foraminiferer, vilket ju inte är så konstigt eftersom djuphavet blev bortåt 10 grader varmare.
  Däremot är det påfallande hur många av de djurgrupper som dominerat på jorden sedan dess som först dyker upp i samband med PETM. Eftersom PETM var alldeles för kort för att dessa grupper skulle ha hunnit uppstå då, så verkar det som om de höga temperaturerna gjorde det möjligt för grupper som tidigare hade haft en begränsad utbredning (kanske i tropisk regnskog någonstans) att sprida sig och differentieras. 

 30. Björn

  Thomas [28]; Att det finns andra faktorer som kan dominera klimatutvecklingen är ett hårt slag mot ”de utifrån styrda” som har lagt allt på ett kort. ”De innifrån styrda” är opåverkade av dogmatism och liknande. De låter inte andra tänka åt dem, utan självständigheten låter dem tänka fritt och inser att klimatkomplexet inte låter sig beskrivas med ett enda ord, koldioxid.

 31. svempa

  Korrelationen mellan temp. och frekvensen av namnen Jan eller Thomas (temp. ökar när antalet nyfödda döps till dessa namn minskar) är mycket större än mellan temp. och CO2. Klarar t.o.m. av temp.minskningen mellan 1940-1970 där ju CO2 går helt på tvärs.

 32. svempa!
  den va kul!!

 33. Christopher E

  Thomas #25; Det där nyset kan du ju försöka med. Bevisbördan ligger på dem som hävdar ett nära förestående klimathot (som inte visar sig). Några bevis ser vi inte heller. Du vet väl att allt i min lista ovan är korrekt. Oavsett vad klimatet tänker hitta på i framtiden är den ideologiska kampen för klimatpolitik över. Inga fler ohållbara fantasilöften om utsläppsbegränsningar i överbudspolitik kommer vi höra. Det är därför jag kommenterar rätt lite nu, ”slaget” är ju vunnet. Eftersom utsläppen kommer att öka får vi så småningom vetenskapligt facit också.

  Att dina allt desperatare kommentarer istället tycks öka i antal gissar jag beror på samma anledning som att mina minskar.

 34. Thomas

  Christoper E, jag håller med om att ni vinner politiska segrar, men vetenskapligt har ni fortfarande inget att komma med. Förr eller senare hinner verkligheten ikapp er.

 35. Thomas #25
  Jamen det var väl ett meningsfullt och informativt inlägg

 36. Jan E M

  Ingemar Nordin #26

  Allt tyder väl på att CO2-hypotesen är död sedan länge

  Du få väl ta ringa runt till alla forskningsinstitut i världen och tala om det du kommit fram till. Det verkar inte som forskarna på NASA och många andra seriösa forskare inte heller känner till det du påstår.

  http://climate.nasa.gov/evidence/

 37. Christopher E

  Thomas #34,

  ”vetenskapligt har ni fortfarande inget att komma med. Förr eller senare hinner verkligheten ikapp er.”

  Tja, inga mätdata visar ju någon hotande acceleration av temperaturen, så det är ju rätt bra vetenskap till att börja med. Allt ni har är spekulation. Din sista mening är rätt underhållande. Den tydliga förhoppning denna uttrycker är den verkliga anledningen till hur klimathotet blev en folkrörelse. Undergången har alltid haft lockelse.

 38. Åke N

  Jan E M #36.
  Var i din länk finns beviset för att CO2 har någon större påverkan på klimatet?

 39. Jan E M

  Åke N #38

  Jag bara konstaterar att klimatforskarna som är knutna till NASA har en annan uppfattning än vad Ingemar Nordin har.

 40. Claudius

  Följande uttalande, citerat ur kommentar #7, är på sitt sätt mycket avslöjande för vad det är som gnager många av CO2-”teorins” anhängare:

  ”Sen retar det mig hur Svensmark får stå som ensam profet i ett forskningområde för en hypotes han inte ens hittade på själv och hur andra forskare med andra teorier om hur solen kan påverka klimatet blir helt bortglömda.”

  ”inte ens hittade på själv” ?

  En positiv tanke i citatet finns dock, dvs en insikt om att solen kan ha något att göra med klimatet.

  Problemet: Henrik Svensmark kommer från fel forskningsområde. Han är inte meteorolog. Han anses av detta skäl inte ha rätt att uttala sig i frågor som rör Jordens klimat. Alltså vägrar man att lyssna på honom (”scientifically extremely naïve and irresponsible”, B Bolin, 1996), och vill väl helst förbjuda andra att göra det.

  Återigen — vad kan det ha varit för fenomen som långt tidigare under planeten Jordens existens, dvs under miljontals år, påverkade dess klimat med de stora svängningar som vi känner till, när det inte fanns några människor, eller eventuella andra varelser, som hade lärt sig konsten att göra upp eld, och att göra bruk av denna konst i större skala?

  Den ”antropocentriska” klimatteori som alltför länge har fått grassera och förgifta både forskning och debatt har, när man tänker efter, påtagliga likheter med Kyrkans dåvarande postulat att Solen, och det då kända Universum, roterade kring Jorden, Världsalltets medelpunkt. Idag är fortfarande Människan, framför allt den ondskefulla människa som orsakar CO2-”utsläpp”, centrum och medelpunkt för ”klimatproblemet”.