Kärnkraft – en het potatis

Forsmark

Det pågår en het debatt kring kärnkraftens vara eller inte vara i Sverige. Vattenfall skriver på DN om den uppgradering som just nu pågår och beklagar de förseningar i arbetet som har uppkommit. När alla svenska kärnkraftverk är i normal produktion står de för ca hälften av svensk elproduktion.

Vad gäller kärnkraft ger den nya lagen som tillåter att nya kärnkraftverk byggs nya möjligheter som Vattenfall nu skall analysera. Man vill investera i bl a ny kärnkraft men efterlyser en nära dialog med politiker och beslutsfattare. Man vill också investera i vind- och vattenkraft så för Vattenfalls del handlar det inte om en ”antingen eller” situation utan att få klara politiska riktlinjer för hur Sveriges energimix skall se ut i en hyfsat nära framtid. Men Vattenfall förordar en satsning även på kärnkraft för att kunna möta behoven av el.

Det håller inte Greenpeace med om vilket man kan läsa om i Ny Teknik. De menar att man istället skall fasa ut all kärnkraft till förmån för, fram för allt vindkraft, men också biobränsle och solenergi. En  rapport med titeln ”the advanced energy (r)evolution” beskriver miljöorganisationens tankar och beräkningar.

I förordet till rapporten skriver förre generaldirektören på Energimyndigheten, Tomas Kåberger:

”Vissa länder behåller direkta subventioner till oljekonsumtion och kolbrytning. Andra ger ekonomiska fördelar till olje-, gas och kärnkraftverk genom en lagstiftning som låter samhället bära kostnaderna för så väl olyckor som avveckling av kraftverk. Medan sådana subventioner och understödjande lagstiftning döljs aktivt eller till och med förnekas, riktas stor uppmärksamhet mot det stöd som introduktionen av ny, förnybar energi får. Subventionerna av nya teknologier framförs ibland som ett argument emot dessa.”

Tomas uttrycker sig, i mina ögon, vilseledande, om man läser vidare i texten,  eftersom han skriver om ”gamla energislag” vad gäller kärnkraft och olja men att bolag nu ”ställer om kursen från äldre tekniker till nya, förnybara”. Han förvillar alltså läsaren att tro att förnybara energislag är det nya, dvs framtiden, medan energislag som man har använt lite längre skulle tillhöra gårdagen. Men en satsning på ex kärnkraft handlar väl ändå inte om att hålla sig till gammal teknik utan tvärtom, satsa på ny som är både säkrare och mer effektiv?

Artikeln i Ny Teknik har fått 311 kommentarer i skrivandets stund så nog är detta med kärnkraft en het potatis.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan E M

  Jag delar Vattenfalls uppfattninng. Att satsa på vindkraft och biobränslen utesluter inte satsningar på kärnkraft eller tvärtom.

  Vattenfall gjorde för några år sedan ett betänkande gällande framtida elförsörjning. Jag hörde LO-chefen Lövden diskutera energifrågor, och han hade nog läst det. I stora drag så var det att ungefär så här: 

  År 2020 måste en första ny reaktor börja byggas. Totalt behöver det byggas reaktorer med en sammanlagd effekt på 5000-8000 MW och det sista måste tas i drift senast 2045.

  Vilken typ och storlek av reaktor som skall byggas kan man vänta med att avgöra till år 2015.

  Jag håller med om att när kraftverken är i drift så akall tillräckligt med pengar avsättas för att kunna riva och ta hand om avfallet.

 2. Peter Stilbs

  Min syn på Kåberger och hans gärningar skulle nog omedelbart modereras av Jonny …

 3. Slabadang

  Angående Kårberger!

  Fakta:

  1.De länder som till viss del subventionerar sin olja/kol gör det för att deras fattiga folk överhuvudtaget ska ha råd att ta sig till jobbet eller marknaden och inte frysa ihjäl samt att kunna laga sin mat om de har någon.

  2. Det finns ett allmänintresse av att få tillgång till fossila bränslen i dessa länder tvärtemot vad som gäller för den svenska vindkraften där det är SÄRINTRESSEN som styr. Vindkraften har vänt på kuttingen och det är skattebetalarna som subventionerar vindkraftsindustrin och får DYRARE EL som tack istället för billigare för de länder som fortfarande har ett huvud att tänka med och som agerar i folkintressets anda.

  3. I dessa länder är behovet av fossila bränslen tydligt och tillför medborgarna något. I Sverige finns INGET folkligt behov av vindkraft överhuvdtaget och kostnaderna läggs på folket för en energi de inte har någon nytta av. Det är endast vindkraftindustrin och övriga ellevarntörer som blir rika på vanligt schysst folks bekostnad.

  4. Subventioner är ett tecken på att att saker och ting INTE fungerar oc två fel kan aldrig därför inte bli ett rätt. Att subventionera för grundläggande medborgarbehov kan vara ett av få legitima skäl att subventionera. Att subventionera saärintressets direktörer och rena vinstitresssen är det icke.

  Kommentar modererad

 4. Peter F

  47% av världens totala kolanvändning står Kina ensamt för och kolkraft är väldigt smutsig. Kol är det billigaste sättet att framställa El och därför är det sätt som ökar med snabbast takt idag. Vattenkraft globalt sett står bara för 3% av Elförsörjningen och Vindkraft 0.3% och Solkraft för så lite som 0.04% av Elproduktionen. Orsaken till det här är kostnaden. Produktionskostnaden för vindkraft är dubbelt så dyr som för kärnkraften.

 5. Stickan no1

  2015 är året efter nästa val. Alltså lär kärnkraft bli en valfråga 2014.
  Hoppas smarta elnät slår igenom fullt ut innan det.  Med rätt implementation av det kan de som är emot kärnkraft slippa el från kärnkraft, och de som är mot el från vindsnurror slippa den vinkraftsgenererade elen. Det kan bli intressant att se den valvinden efter några kalla stilla vinternätter.
   

 6. Lars C

  OT. Ett bra inlägg från aktieexperternas sida. Av Tommi Valtonen.
  ”Det ända vi behöver göra är att hitta miljö neutrala lösningar, när vi väl börjar göra detta finns det faktiskt inget som hindrar världsekonomin att i princip för alltid expandera! ”
   
  http://www.aktieexperterna.se/forum/495?page=26#comment-5274

 7. Efter muskelkraft är ju vindkraft den äldsta energikällan människan har prövat. Hur i all sin dar har lögnen att vindkraft är en ny energikälla kunnat tas som en sanning av så många människor?
  Inte nog med att vindkraft är en oerhört gammal teknik. Det är dessutom en teknik som avvecklades på 1800-talet när bättre och billigare alternativ kom, i form av bra ångmaskiner och förbränningsmotorer. Vindkraften borde aldrig ha fått återkomma, och hade aldrig gjort det heller utan en massiv och lögnaktig propaganda. 

 8. Thomas

  Lars #7, kärnkraften är den äldsta energikällan, den var het redan vid Big Bang 🙂
   
  För människans del är nog elden äldst, fast då för värme inte mekanisk energi. Sådan kom först från mänskliga muskler, sedan husdjur, och vad som kom först, vind eller vatten har jag ingen aning om. Om du tycker vindkraft borde stoppas för att den är gammal borde du nog motsätta dig vattenkraft lika mycket.

 9. Lars Kamél #7

  När det gäller jämförelsen mellan forna tiders väderkvarnar och moderna vindkraftverk så är det lika intressant som att jämföra med människans första försök att flyga…

  För övrigt anser jag att vattenkraften i Sverige kan behöva moderniseras och byggas ut. Speciellt nu när klimat och väder tycks bjuda på mer nederbörd.

 10. Christopher E

  Uffeb;
  Vattenkraft är onekligen en pålitlig och billig elkälla, men också massivt miljöförstörande. Vi ska absolut inte bygga ut den, varken i stora eller små vattendrag. När den framtida kärnkraftssatsningen kommer igång på allvar, kanske en del vattenkraft kan tas bort, biologisk mångfald till fromma. I min hemkommun rivs en damm bort redan nästa år, för att underlätta för vandrande fisk.

 11. Skogsmannen

  Uffeb!

  När det gäller jämförelsen mellan forna tiders väderkvarnar och moderna vindkraftverk så är det lika intressant som att jämföra med människans första försök att flyga…”

  Ja, flyget använder inte så mycket propellerdrift längre…… 🙂 

 12. Thomas #8

  För mekanisk energi tycks vatten och vind ligga ungefär lika men vad gäller att alstra el vinner vattenturbinen tror jag. Kärnkraft och vindkraft verkar båda ha börjat sin karriär vad gäller att alstra el på 70-talet.

  Allt från Wiki så jag svär inte på mina barns huvuden precis vad gäller korrektheten.

  😉

 13. Gösta Walin

  Framtiden tillhör kol och gas – inte minst s k shale-gas. Det evinnerliga tjatet om vi skall ha vind eller kärnkraft är tröttsamt. Ingendera har någonsin klarat sig i fri konkurrens. Konstigt att även s k klimatskeptiker hukar inför att bejaka fossila bränslen.
  Gösta

 14. Thomas

  Lena #12, här en bild på ett vindkraftverk från 1888 direkt från wiki:
  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wind_turbine_1888_Charles_Brush.jpg
   

 15. Ivh

  Stickan no1 #5
   
  När det första kärnkraftverket behöver börja byggas för att ersätta de som tas ur drift är ännu oklart. Långt innan regeringsskift 2006 så lobbade ägarna till de svenska kärnkraftverken att nya måste byggas när de gamla tas ur drift. Och då kom datumet upp att de första nya kärnkraftverket måste stå klart 2025-2027 och allra senast 2030. Uppfattningen var då att när den tredje reaktorn läggs ned så måste ett nytt kärnkraftverk så klart. Nu har det gått några år och utbyggnaden av kraftvärme och vindkraft har varit större än vad man för 6-7 år sedan kunde ana, så nu anser kraftindustrin att det är först när den 4:e reaktorn tas ur drift som det är aktuellt med att en ny reaktor behöver stå klar. Det bedöms vara ganska lång tid mellan när den tredje reaktorn tas ur drift och den fjärde. Om det blir en valfråga så är det snarare till valet 2018 eller 2022 som det kommer att vara aktuellt.
   
  Christopher E #10
   
  När man pratar om att bygga ut vattenkraften i Sverige så menar man oftast att sätta in fler turbiner i redan befintliga vattenkraftverk.

 16. Lena Krantz

  Thomas #14

  Tjusig bild måste jag säga!

  Intressant med dessa tidiga försök som sedemera blev till något mer.

  Vad månde kunna hända i en framtid nära dig?

  😀

 17. D Lundkvist

  Sen ska vi göra precis som Normännen och Finnarna…bygga ut både Vattenkraften och Kärnkraften. Vi behöver jobb och spetsteknologi och mer utvecklinmg på dessa områden. Energimixen heter Kol/Gas/KK/Vatten. Tack för ordet.

 18. Thomas

  Lundkvist, kunde det inte vara värt att se till att ägarna visar förmår visa att de kan driva de reaktorer vi har först? Än fler stillastående reaktorer ger ingen el.

 19. Christopher E

  Thomas #18;

  Eftersom det politiska budskapet länge varit att kärnkraften ska avvecklas, kan det ha påverkat entusiasman hos ägarna. Vi har också i vår vishet infört en elprismodell där stopp i produktionen är en lönsam affär (eftersom ägarna äger annat än kärnkraft också)

  Att nybyggda reaktorer skulle stå mycket stilla ser jag ingen logik i.

  Man får komma ihåg att vår kärnkraftspark nu tillhör bland de äldsta i världen. Likåldrig med denna. De nya blir mer så här. 😉

 20. Anders Gustafsson

  Vindkraft kallas ofta modern, till skillnad från kärnkraft som påstås vara gammal teknik. Detta är inget annat än Orwellsk nyspråk. Kärnkraften har sin början på andra halvan av 1900-talet och tekniken kan forfarande utvecklas betydligt. Vindkraften däremot är faktiskt flera hundra år och har fortfarande samma nackdelar som när don Quijote jagade väderkvarnar. Det är ingen slump att man övergav vindkraften så fort det fanns alternativ.
  /Anders  

 21. Stickan no1

  Hyfsat tomtpris Statoil betalar
  29 miljarder för 1 500 kvadratkilometer i Montana.
  Undrar vad det är som lockar?
   
   
  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article13794008.ab

 22. Stickan

  20 kronor per kvadratmeter – jag vet inte om det är mycket eller lite där och nu – vet du?

 23. Stickan no1

  Sten #22
  Inte för äganderätt för marken, bara för rättigheten att borra i skifferformationerna i det området.

  Vad kostar ett nytt kärnkraftverk?
   

 24. Ivh

  Stickan no1 #23
   
  En Generation III reaktor på 1600 MW räknar man med att den har en projektkostnad på ungefär 50 mdr.
   
  På jobbet idag så har vi diskuterat vilket oljepris det behöver vara för att få lönsamhet i Statoils köp i Montana. Kostnaden för att utvinna olja ur skiffer ligger på 50-100 $/fat enligt en kollega som sysslar med energihandel. Det är högre än vad det beräknas kosta att utvinna olja ur Lundins nya fyndighet i Nordsjön.
   
  Om utvinningskostnaden ligger närmare 50 $/fat än 100 $/fat så tror jag Statoil har gjort en bra affär. Huvuddelen av världens kända outnyttjade oljereserver utanför OPEC har utvinningskostnader på närmare 100 $/fat. Det är väl därför de fortfarande är outnyttjade.

 25. Ivh #24

  ”Huvuddelen av världens kända outnyttjade oljereserver utanför OPEC har utvinningskostnader på närmare 100 $/fat. Det är väl därför de fortfarande är outnyttjade.”

  Och det är nog därför som många hävdar att oljeresurserna är oändliga…  🙂

 26. Thomas #18

  Jag var en gång motståndare till kärnkraft. Inte för att jag trodde på en omedelbar härdsmält och katastrof, men för att jag tyckte att det lät dyrt och osäkert på sikt. En industri som skapar mer avfalll än den kan ta hand om lät för mig både oansvarigt och kortsiktigt.

  När jag långt senare (alldeles nyss för bara ett par å sedan) fick läsa om nya och små helsäkra reaktorer som förbrukade det avfall som annars skulle begravas för tid och evighet till stora kostnader så ändrade jag snabbt uppfattning.

  Även om jag var skeptisk till både Elling och Littmarcksgrabben på den tid det begav sig.

  Nu när de som driver kärnkraftverken i Sverige ha problem med att producera så börjar jag luta åt att man får ta det minst onda med det goda.

  Att förfula naturen med vindkraft är nog ett billigt pris för el trots allt.

 27. Uffeb # 26

  Du skriver:
  ”Nu när de som driver kärnkraftverken i Sverige ha problem med att producera så börjar jag luta åt att man får ta det minst onda med det goda.”

  Problemet ÄR ju att reaktorerna är gamla, gammal teknik som man försöker ”trimma”…

  En Volvo Amazon är fortfarande en urgammal bil med  dålig väghållning, även om man stoppar i en toppmodern turbomotor i den…….Om du förstår liknelsen?

 28. Labbibia #27

  Jag fattar liknelsen. Men fattar inte vad det har att göra med hur företagen minimerar investeringarna i drift och underhåll. Är det de kortsiktiga vinsterna som går först och vi andra som ska betala för nostalgiskt kvarhållande vid en föråldrad teknologi i en rostande kaross?

  Men kom inte och säg att det är våra politiker ( d v s vi) som beordrat dom att strunta i framtiden och bara tjäna multum på kort sikt. Den valsen går ingen på.

  Dom har naturligtvis försökt efter bästa förmåga, men underskattat hur länge grejerna skulle hålla på ett bra sätt.

  Om produktionen av kärnkraftsel fungerar eller inte är ägarnas fel, och har i viss mån en politisk slagsida efrtersom politikerna ibland hellre lyssnar på ägarna än konsumenterna.

  Stora pengar är mer värda än småpengar. Eller hur?

 29. Uffeb # 28

  Du har blivit en av de absolut bästa/värsta (välj det som passar dig) halmgubberetorikerna här på TCS, UffeB.

  Så  här är det.
  Om det inte vore för Alliansen, så skulle vi fortfarande ha ”kärnkraftförbud”, dvs förbud mot att bygga nya reaktorer..Alliansen har öppnat upp för nybyggnation. Överens om det?

  Konkurrens är alltid bra. Överens om det?

  Att flera reaktorer står stilla, och att detta  GYNNAR ägarna är INTE ett bra sätt att få producenterna att producera mer el. Överens om det?

  Så var ligger felet UffeB? Är det hos ägarna, som vet att om de låter några reaktorer stå, kan tjäna mer pengar? Eller ligger felet hos politikerna som skapat  nuvarande ”marknad”….

  Vad tycker du?

 30. Marknadsresonemang fungerar inte. Ägarna(staten) har satt 15% som vinst. Producenten som inte har nån riktig konkurrent behöver bara höja priserna och/eller  strunta i underhållet,
  Något förenklat.
  Och med marginalprissättning blir det etter värre.

 31. Labbibia #29

  Det där med halmgubberetorik var kul.
  Har du kvar dina gamla känslor för en annan expert på den sortens argumentation?

  Men skämt åsido Labbibia. Det är nog upp till varje ägare av en produktionsenhet av vilket slag det vara må att ha koll på omvärlden. Omvärldsanalys du vet.

  I  de fall man utnyttjar och påverkar omvärlden för egen kortsiktig vinning så är det smart på kort sikt, men det gäller att ha en plan B om det går fel på längre sikt.

  Men du ställde några konkreta frågor:

  – Alliansen har öppnat upp för nybyggnation. Överens om det?
  – Jomenvisst.

  – Konkurrens är alltid bra. Överens om det?
  – Nej det kan man inte alltid hävda. Det beror nog på vad syftet är.

  – Att flera reaktorer står stilla, och att detta  GYNNAR ägarna är INTE ett bra sätt att få producenterna att producera mer el. Överens om det?
  – Knepig fråga. Innehåller ett påstående som jag inte kan hålla med om.

  – Så var ligger felet UffeB? Är det hos ägarna, som vet att om de låter några reaktorer stå, kan tjäna mer pengar? Eller ligger felet hos politikerna som skapat  nuvarande ”marknad”….
  – Tillåt mig att ställa en motfråga.

  Är det politikerna som styr eller de som sitter med trumf på hand och äger hela produktionsresursen?

  Vad tror du?

   

   

 32. Uffeb # 31

  Efersom du fortsätter att skapa halmgubbar på löpande band, så ska jag fatta mig kort.

  Jag tror (ganska säker på det faktiskt) att det var politikerna som avreglerade elmarknaden. Sättet som det gjordes på medförde att de därmed gav  bort varenda trumfkort i hela kortleken……..

 33. Vindkrafts generatorer placerade i Jetströmmar,alltså kring 6000-11000m höjd.
  I Usa experimenteras med dessa vindturbiner,fördel är den konstanta vindeffekten,svårigheter med dess styrka.
  Prgm i Vetenskapsmag (skräpmag) SVT.
  ALI.K.
   

 34. Smarta elnät,rent trams,elnäten har dålig kapacitet,särskillt ner mot
  syd Sverige,gammalt och underdimensionerat.
  Välja vind eller kärn el.ren nonsen resonemang.
  ALI.K.