ISCCP

Svensmarks teori prövas II

Kanske är det ett tecken på att Henrik Svensmarks teori börjar ses som en allvarlig konkurrent till den rådande AGW-hegemonin när alltfler artiklar publiceras där man försöker motbevisa hans teori. Här är den senaste i raden. I en kommande artikel i Journal of Climate av Ernest M. Agee, Kandace Kiefer och Emily Cornett från Purdue   →