Svenskarna vill ha förnybar energi?

I dagens SvD Brännpunkt hävdar Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, och Svante Axelsson, generalsekreterare i densamma, att kärnkraften är oönskad, dyr, långsam och onödig.
De båda herrarna har låtit opinionsinstitutet Synovate fråga 1000 svenskar vilket energislag de tycker att det är viktigast att investera i. 63 procent vill satsa de 20 första miljarderna på förnybara energislag som vind, sol och bioenergi. Endast 15 procent anser att pengarna ska gå till att ersätta gamla kärnkraftverk med nya, skriver duon Karlsson-Axelsson.
Naturskyddsföreningen drar den smått vansinniga slutsatsen att ”fem av sex vill inte satsa på kärnkraft”.
SvD 20090316-a05
The Climate Scam nöjer sig naturligtvis inte med att läsa debattartikeln, utan kollar upp hur själva undersökningen gick till.
Synovates undersökning
Låt mig fråga er en sak. Tycker ni att ovanstående fråga är välformulerad? För min del är saken klar: man ville styra respondenterna till att välja förnybara bränslen. Med tanke på hur mycket som skrivs i tidningarna om satsningarna på vindkraft (30 TWh) är det självklart att den tillfrågade tänker ”vindkraft” när han får ovanstående fråga. Svaren fördelar sig på följande sätt:
Svenskar vill inte ha kärnkraft
Som man frågar får man svar. Synovates undersökning brister i metodiken. Men det är klart, syftet är att majoriteten svarande ska välja förnybara bränslen. Jag skulle vilja se en liknande undersökning där frågan som ställs är: ”Tycker du att Sverige bör behålla eller till och med bygga ut kärnkraften?” Jag har mycket svårt att se att bara en av sex skulle då vara för kärnkraft.
Intressant skulle även vara att se hur människor reagerar på aktuell statistik från vindstat.nu.
Aktuell vindkraftsstatistik
Notera den aktuella effekten: 6%.
Om svenskarna visste hur otroligt ineffektiv vindkraften är, skulle de fortfarande vilja ha den? Tala om sanningen, Naturskyddsföreningen, om ni vill ha tillförlitliga svar.
PS Intressant är att även DN tar idag upp kärnkraftsfrågan. Enligt en artikel i DN säger drygt hälften av de kommuner där man fått tillstånd att leta uran nej till framtida brytning. Är detta ett mediadrev mot kärnkraft?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

   
  Signaturen Fimmer, SvD, någon gång på 1980-talet ?
  Jag förstår nu hur man konstruerar en opinionsundersökning. Vis av min nya kunskap skall jag i dagarna skicka ut en som tar reda på hur folk ställer sig till återinförandet av det kungliga enväldet, kyrkplikt och feodalväsendet.
  BESVARA följande frågor med ”instämmer helt”, ”instämmer delvis” eller ”instämmer absolut inte”.
  Det är bra med en enväldig kung som står över tjabblande och egoistiska partsintressen.
  En riksdagsman kan bara representera ett parti, medan en enväldig kung representerar hela folket.
  Det är fint med riddare som försvarar kvinnor, barn och svaga i samhället.
  Om man blir överfallen av rövare, vill man att en riddare ska finnas i närheten med en borg som man kan söka skydd i.
  Kungar i krona och mantel är snyggare än politiker i mönstrade acryltröjor från Domus Man.
  Bönder, adelsmän, präster och borgare bör ha representanter i riksdagen som kan tala för dem.
  Det är bättre att folk går i kyrkan på söndag än att de super och våldtar.
  Man kan lika gärna låta bovar sitta i kyrkstocken, som att bara rycka på axlarna och låta dem härja fritt.
  Om man halshugger mördare på torgen kan de inte ställa till med mer elände.
  En vis och stark kung bestämmer bättre än en massa politiker som lägger sig i allt vad man gör.
  En kung som ärver sin ställning behöver inte ljuga och lova folk saker för att bli vald.
  Vi vill inte ha häxor, som trollar och samarbetar med djävulen i det här samhället.
  Det är bättre att djävulens redskap bränns på bål än att de skadar oskyldiga barn.
  Det är inte mer än rättvist att de som försvarar kvinnor, barn och svaga kompenseras med skattefrihet för sina omkostnader och för att de riskerar sitt liv.
  Så ansträngda som statens finanser är nu kan de svagas försvarare lika gärna få jordbruksmark som pengar i ersättning. På så vis behöver man inte ta pengar från andra ändamål.
  Det är naturligt att man betalar en försäkringsavgift till den som försvarar ens intressen varje år.
  I stället för att betala med pengar kan man ju arbeta av avgiften med en viss tid varje år.
  Barnen till dem som försvarar de svaga i samhället mot yttre och inre fiender får den bästa utbildningen i att själva ta över den uppgiften.
  En kung som lär sig styra landet från barnsben kan sitt jobb bättre än en politiker som lär sig regera först i vuxen ålder.
  Det blir mer harmoni i ett land där alla tillhör samma kyrka.
  Sedan Du besvarat alla frågorna skickar du in dem i bifogade svarskuvert. Resultatet av undersökningen kommer att tas till intäkt för en revidering av statsskicket som kommer att förvåna Dig.

 2. Dom flesta svenskar vet ju att nya kärnkraftverk kostar 40 miljarder. Sen finns det torium för en spottstyver. Då behöver man heller inte drive uranbrytning som DN skrev om idag. Dom berörda C-kommunerna er emot medan 83% av DNs läsare var för. Damen som var emot i intervjun sade att det skulle förstöra utsikten ved Storsjön.  Jag tror tålamodet för sån provinsiell egoistisk teknisk inkompetanse er slut. Det er klart det finns skäl till at bevaka och regulera urangruvor men nån relevans på debatten får det lov att vara…

 3. L

  Det intressanta är väl vad dom föreslår som reservkraft när det inte blåser? Idag har vi kärnkraft som backar upp, men vad ska vi ha i framtiden? Utländsk kolkraft? Eller ska industrin ta ledigt..?

 4. Hmm, lustigt. Försöker posta följande kommentar på SVD utan att lyckas:
  Frågan som ställdes var: ”Idag planeras omfattande investeringar i energisystemen för att klara klimatmålen. Om samhället skulle investera 20 miljarder vad anser du då att man bör satsa på i första hand?” Undersökningens resultat säger noll och intet om svenska folkets inställning till kärnkraft. Det är bara dålig metodik och ren propaganda från Naturskyddsföreningens sida.

 5. Mats Frick

  Maggies inlägg om effektiviteten är klockrent. Undrar om respondenterna hade en aning om hur mycket el man får per investerad krona i vindkraft.  Jämför deras terapiövning med SOM-institutets senaste rapport. Trenden..? Miljörörelsen måste tänka om i kärnkraftsfrågan om den ska behålla någon trovärdighet i svenska folkets ögon.

 6. Peter Stilbs

  Jag sökte skriva något där också – det bara försvann när man trycker på ”sänd”. Sen skrev jag ett till där jag klagade över att saker försvann – det kom dock upp – men 15 min senare var det bortplockat.
  Jag tror SvD har en hel del ”Kerberosmekanismer” i dessa frågor. 

 7. Gunnar Littmarck

  Hur skulle svaret bli på frågan:
  Ska den energi som industrin nu släpper ut i naturen som resvärme få samma konkurrenskraft som bioförbränning?
  Ska utbyggnad av vattenkraft som inte reglerar eller skadar vattenlevande organismer få samma förutsättningar som ny vindkraft?
  Eller kanske:
  Dagens gröna certifikat ger 1000:-/år i ökad kostnad på elräkningen hos en medelfamilj.
  Om utbyggnads planerna fullförs ökar det till 10.000:-
  Med ändring av vattenlagen skulle helt utan subventioner all elkraft framtidens vindkraft kan generera skapas genom vattenkraft, som inte reglerar eller skadar vattenlevande organismer, om du får välja vad väjer du?
  Den intressanta frågan är dock:
  Är du för fri utbyggnad av kärnkraft som drivs av att destruera dagens avfall, även om det skulle leda till ett totalstopp av vindkraftutbyggnad, kraftigt ökade exportinkomster, minskad kolförbränning i Europa och avsevärt lägre energikostander för alla svenskar?

 8. Lejuene

  Naturskyddsföreningen har för länge sedan passerat den punkt där deras påståenden inte längre bär ”sannolikhetens prägel”. Vi får hoppas att DNs läsare inte helt okritiskt tar till sig smörjan!
  Det mest pinsamma är att dom får så stor uppmärksamhet, en helsida gratisreklam i DN igen!

 9. Göran

  Det är fullkomligt absurt att tro att vår energiförsörjning kan säkras med vind- och solenergi. Använd i mindre skala, javisst, men att försörja industrin och städer med med denna typ av elproduktion är en utopi. Jag fattar inte hur debattörerna på SvD kan vara så naiva? Molnigt, vindstilla och vinter…inte helt ovanligt i Sverige…

 10. Christopher E

  Den sorgliga sanningen är den, frånsett metodiken, att svenska folket i gemen verkligen tror att vindkraft är billig och effektiv. De är grundlurade.
  Precis som Mats Frick kan man undra vad svaret hade blivit om de känt till verkligheten…
  Jag brukar förklara för vindkraftens tillskyndare hur mycket som är subvention och att inte ett kraftverk är lönsamt, totalt sett.
  Ett normalhushåll betalar ca en tusenlapp per år i subvention till vindkraft via elräkningen. Det är nu. Regeringen vill 40-dubbla mängden vindkraft. Gissa hur mycket vi får betala då…?

 11. Christopher E

  Gunnar; såg nu att du skrev något liknande som mig… fast 10 000 lär väl inte räcka till 30 TWh?
  Peter Stilbs #1,
  Ligger mycket i det där, hur man ställer frågan. Jag som ville ha Euro i folkomröstningen för att slippa nuvarande fall på vår valuta (vilket folk fnyste åt då) tänkte att det verkar vara lättast att få svenskarna att rösta NEJ i omröstningar. Så frågan den gången borde varit; ”Vill du behålla kronan som valuta i Sverige?” Då hade det nog gått bättre.

 12. L

  Samma undersökare frågade veckan innan om svenska folket ville ha ny kärnkraft, då lät det annorlunda:
  http://dn.se/nyheter/politik/sex-av-tio-vill-ha-nya-reaktorer-1.798070

 13. L: Pinsamt. Som sagt: som man frågar…

 14. Björn

  Maggie, jättebra att du tar upp den här artikeln på Brännpunkt i SVD. Min första reaktion när jag läste den, var att det resultat som Synovates opinionsundersökning hade kommit fram till, var beställt. Av Synovates reklam får man den föreställningen att man som företagere kan beställa ett önskat resultat. Ditt material visar ju att undersökningen stimulerar den tillfrågade att ge önskat resultat till beställarna. Man kan bara uttrycka till beställarna som är:
  MIKAEL KARLSSON
  ordförande Naturskyddsföreningen
  SVANTE AXELSSON
  generalsekreterare Naturskyddsföreningen
  Det är med bedrägeri som ni försöker förvrida Svenska folkets åsikt i energi- och klimatfrågan!!!

 15. Frågorna var kanske ställda bara till medlemmar i SNF?

 16. Thomas

  För att vara avvikande måste jag säga att frågan vilket energislag man bör satsa på med flera val är betydligt neutralare än om man ställer en fråga specifikt om man vill satsa på kärnkraft eller om man vill satsa specifikt på vindkraft. Felet med frågan är bara att man tydligen bara får kryssa för ett alternativ medan jag t ex anser att vi bör satsa både på förnyad kärnkraft och på alternativen.
  Sen kan man ju alltid när det gäller opinionsundersökningar där folk svarar ”fel” klaga på att folk är okunniga och att deras åsikter därför inte bör tas på allvar.
  Appropå Peters inlägg:
  http://www.youtube.com/watch?v=2yhN1IDLQjo

 17. Iven

  Den rödgröna politiska oppositionen vill avskaffa kärnkraften, Alliansen vill tillåta ersättningen av befintliga kärnkraftverk med nya, dock med förbehållet att inte staten bekostar någon del i den satsningen.  Det ska näringslivet göra!  Alternativet kärnkraft med stöd av statliga ekonomiska bidrag finns tyvärr inte för närvarande!
  Är det då så förvånande, att de tillfrågade, som ju vet, att staten endast vill satsa på ”förnyelsebar” energiproduktion, främst väljer något av dessa alternativ?
  Att sedan påstå i feta rubriker att Svenska folket väljer ”förnybar” energi, är, lindrigt sagt, missvisande. Rätt ord vore ”lögn”.

 18. JR

  Opinionsundersökning:
  Skall man slita huvudet av sälungar?
  100% svara: Nej för tusan, är du inte klok?.
  Skall man bli fadder till isbjörnar?
  100% svarade: Nej för tusan, Är du inte klok?
  Skall man stödja WWF?
  110% svarade: Nej! Har du blivit alldeles galen? 

 19. Lars C

  maggies kollega på klimatbluffen skriver under punkt efter punkt hur världen håller på att tappa förståndet. Det tycks vara så att alla driver sin linje och att det lika utbildade och förståndiga människor bakom båda åsikterna. Detta gäller inte bara klimatet utan även inom hälsa och kost. Titta bara på bloggettan kostdoktorn. Han ligger på kollisionskurs med kända professorer på området. Var ligger sanningen där? Detär ju ändå ett ämne där man själv kan styra. Apropå klimatet så tittade jag en kort stund på TV 4 fakta i morse. De höll på att stoppa golfströmmen som bäst. Men eftersom Gösta Wallin sagt att det inte går så blev jag inte alltför orolig.
  Jo jag tror också att världen håller på att bli galen, eller så har den varit det hela tiden men vi har inte sett det förrän nu.

 20. Peter

  Robert Collin skriver i Aftonbladet idag om ”etanolkungen” Per Carstedts uppgång och fall..
  http://www.aftonbladet.se/bil/collin/article4444103.ab
  Känns som att man får lite ”vadvardetjagsade” om etanolfiaskot.. Kanske man skulle ta lärdom av detta, ta ett par steg tillbaka och fundera istället för att panikartat slänga pengar på allehanda tveksamma projekt..?

 21. Ingemar B

  Så ”otroligt ineffektiv vindkraften är” skriver maggie.
  Vad är effektivt då? Den här bloggen kämpar ju med näbbar och klor att man inte ska försöka minsta utsläppen av koldioxid, så avser man väl fossila bränslen.
  Men oavsett vad man tycker om CO2:s inverkan på klimatsystemet, så förstår väl även en ”klimatskeptiker” att fossila bränslen inte är oändliga? Att fossila bränslen ändå måste fasas ut i hög grad inom en snar framtid + att vi vill inte vara beroende av nyckfulla regimer som sitter på denna energi? Ju tidigare desto bättre, eftersom man skaffar sig större handlingsutrymme längre fram.
  Eller?

 22. Ingemar B: Du har helt rätt i att vi bör hitta andra, bättre och förnybara energikällor. Icke desto mindre än vindkraften troligen det sämsta förnybara alternativet vi har just nu. Om vi nu ska satsa på alternativ energi så är det väl vettigt att satsa på något som är lönsamt?

 23. Som vanligt har SvD tagit bort Twingly-länken till min blogg.

 24. Gunnar Littmarck

  Att publicerat inte klarat av att utföra det reportage de lovade efter förra vändan med mina mail, torde betyda att ledningen inte gillar det.
  Eller?
  Kan någon annan offra en kvart på mail till publicerat?
  Det blir så tjatigt annars.

 25. Patrik

  Ingemar B>> Du missförstår tror jag.
  Den här bloggen kämpar inte med näbbar och klor för att man inte ska försöka minsta utsläppen av koldioxid.
  Den här bloggen arbetar för sans och balans i förändringsarbetet – och sålänge inga vettiga alternativ finns – vad ska man då göra?
  Det enda man kan göra, som jag ser det, är att sätta  tillit till vetenskapen, och då menar jag inte IPCC, utan de forskare som med tekniska framsteg kan ge oss fungerande alternativ.
  Att gapa och skrika och fäkta med armarna om att jorden håller på att gå under, samtidigt som de enda egentliga åtgärder som genomförs är skattehöjningar och försäljning av återförsäljningsbara utsläppsrätter kan du väl knappast själv betrakta som särskilt vettigt? 🙂

 26. Ingemar B,
  Har du förslag på hur man ska kunna plocka ut mer än 6-10% av installerad efffekt från vindkraften? Hur påverkar man vädret så att det blir mer och jämnare vind?
  Har du hört talas om att några tror att det inte är nya kärnkraftverk av den gamla modellen som ska lösa problemet?
  Har du hört talas om att det kan finnas ny teknik som både kan lösa avfallsproblemet, undvika Uranbrytning och ge nödvändig el till framtidens marktransporter?
  Jag tror inte att vi skaffar oss större handlingsutrymme längre fram genom att nu sätta käppar i hjulen för den tekniska utvecklingen.

 27. Patrik

  Lars C #19>> Det är precis därför man bör försöka förhålla sig sansad och arbeta med sin eventuella personliga oro för saker och ting.
  För finns det något som vi alla kan vara säkra på så är det att till slut så kommer vi alla att dö en mer eller mindre plågsam död – frågan är bara vad vi gör med tiden tills dess. 🙂
  Oroskänslor har sällan gjort någon nytta.
  Däremot kan såklart problem som behöver lösas föreligga, men det görs lämpligast av de som är bäst skickade att lösa dem.
  IPCC löser inga problem, men möjligt är att de har presenterat ett av många problem som vi kanske står inför.

 28. Anders L.

  För min del spelar det ingen roll om skatterna är höga eller låga, bara det är någon annan som betalar dem.

 29. Var är vattenkraften i deras frågeställning? Det verkar ju nästan som om denna undersökning är gjord för en internationell publik, dvs en som inte har så stor erfarenhet av vattenkraft. Således faller hela den här frågeställningen i mina ögon. Varje fråga om energi bör vara nationellt anpassad.

 30. Carl #29,
  Undersökningen är beställd av den svenska naturskyddsföreningen.
  Man behöver inte vara någon Einstein för att fatta hur mycket dom gillar orörd natur och fritt forsande vatten.
  Men att dom vill ha naturen fylld av höga stolpar med propellrar är däremot nästan obegripligt. Men dom bor nog mest i städer och vet att det inte är där utbyggnaden ska ske.
  Troligen är dom ohämmat positiva till vindkraft därför att den känns gratis på något sätt. Och i luften vandrar vi ju inte omkring och fiskar Harr.  🙂

 31. Anders L
  Jag skulle tro att detta är en utbredd uppfattning bland wannabe-värdslförbättrarna …

 32. Lars G

  De kommuner som inte vill acceptera uranbrytning i framtiden bör också förbjuda radon och naturlig kosmisk strålning inom kommungränserna och sedan påbjuda mera ”blåst” i kommunen så att inte kommuninnevånarna känner sig blåsta på energiframtiden.

 33. Gunnar Littmarck

  Det går att lägga ledningar som max tappar 2/3delar av strömmande vatten till kraftproduktion de årstider som inte har de lägsta flödena.
  På så vis syns inget och flödet till havet blir det samma, vidare hindrar inloppet fiskar att förvandlas till färs.
  Bara genom att tillåta det skulle inte ett enda vindkraftverk byggas.
  De vattenkraftverken skulle inte behöva gröna certifikat, bara ändring av regelverket så de blev tillåtna.
  Man naturskyddsföreningen är nog som de flesta andra på deras sida emot billig miljövänlig elkraft.
  Jag tror att just dyr och osäker elkraft i sig är positivt av religiösa människofientliga motiv.

 34. pekke

  Skulle vindkraft bli dominerande i kraftnätet kan vi lika gärna lägga ner större delen av dagens processindustri !

 35. Peter Stilbs

  Thomas #16 – Tack – jag gillade Yes Minister mycket när den gick

 36. Lars C

  Patrik
  Hela klimatsurret går just ut på att skrämma folk från vettet, det är själva grundbulten. Istället för att fatta de kloka politiska beslut som ger mest krut för pengarna och diskret genomföra dem så inbillar man vanliga människor att det är deras fel om framtidens isbjörnar bor på zoo.
  Vad vill man uppnå?
  Återfylla mentalsjukhusen eller skapa en generation som varken tror på någon annan eller talar sanning själva.
  Hela verklighetsuppfattningen hos folk är hotad, allt fler vanliga människor jag pratar med håller på att tappa intresset  för klimastet i ren självbevarelsedrift.
  Allt medan AGW tåget tuffar vidare i allt högre fart. Överdrifterna har lämnat stadiet där de överdriver verkligheten, nu ska de överdriva varandra.
  Någonstans finns den stackars sanningen väl gömd hukande för retorikens yxhugg. Tänk om alla goda krafter kunde gå samman och försöka locka fram den.

 37. Vem har sagt att man bara ska/kan satsa på vindkraft om man skulle lägga ner användningen av kärnkraft? Det finns en massa andra alternativ också som vi kan få energi av, som solkraft och vågkraft, även vattenkraft som ni tidigare har tagit upp. Dessutom är det inte heller självklart att man bara kan satsa på en resurs åt gången, man kan  faktiskt använda sig av alla oändliga resurser samtidigt om ni nu har tänkt på det överhuvudtaget.
  Själv är jag emot kärnkraften överhuvudtaget, eftersom att det är en säkerhetsrisk. Ingen verkar heller tänka på att de är som tickande atombomber, eftersom att en atombomb och ett kärnkraftverk har samma princip. Jag lägger då hellre en extra slant på elräkningen istället för att riskera att dö av cancer vilken sekund som helst. Jag vill inte se någon massdöd av svenskar, inte av framtida barn och vuxna heller.

 38. Jag har aldrig förstått varför Naturskyddsföreningen tillmäts så stor betydelse ifråga om energi, klimat- och miljöfrågor. Så fort ett energi eller miljöproblem diskuteras i massmedia så får Karlsson eller Axelsson yttra sig som experter eller kallas in i TV:s morgonsoffor. Bara för att föreningen heter Naturskyddsföreningen så har väl ordföranden, generalsekreteraren eller medlemmarna inte mer kunskap om miljö och klimat än vad många andra medborgare i Sverige har. Jag har själv råkat ut för Naturskyddsföreningens dåliga kunskaper vad gäller miljö och odling när jag i början på 90-talet avslöjade en annan stor miljöbluff; kompost- och ytgödslingsbluffen. Snacka om att bli trampade på tårna, det tog inte lång tid förrän jag fick Naturskyddsföreningen och även övriga miljöetablissemanget mot mig.

 39. Patrik

  Ja jag kan föreställa mig att det blir ett herrans liv ifall man angriper medelsvenssons favorit-dåligt-miljösamvete-dämpare-samtidigt-som-man-sparar-lite-pengar-på-inköp-av-matjord-grej; komposten. 😀
  Snacka om symbol för hur duktiga vi är på miljö i Sverige. 🙂

 40. Hayek

  Har ni sett Postkodlotteriets ”klimatkoll”. Jag hade ”fel” på de flesta frågorna . . .
  http://klimatkoll.postkodlotteriet.se/
  Här kan man prata om ledande och tendentiösa frågor. Det fråga som dock inte besvarades var vad f-n Postkodlotteriet har att göra med klimatet.

 41. B. Valinsky

  Om man summerar februarisiffrorna på Vindstat.nu så får man fram följande; 770 vindmöllor levererar elkraft med en genomsnittlig verkningsgrad på 17 % (ko-ko!). Detta är ju i klass med den gamla kära och numera döende glödlampan med den skillnaden att den senares dåliga verkningsgrad dock sprider viss värme i stugorna.
  Det är lätt att satsa pengar på när man inte behöver satsa sina egna.
  Slutligen….
  * Vilken pay-off tid kalyleras det med när det gäller vindkraft?
  * Vad blir den totala kostnaden jämfört med kärnkraft – och då menar jag när man inkluderat ALLT (projektering/byggnation/drift/underhåll/efterarbete och slutförvaring)?

 42. Lars C

  http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article538070.ece

 43. B Valinsky #40,
  Jag tjatar envetet med mina frågor om hur läget är när det gäller ny kärnkraft som löser avfallsproblemet, och som inte behöver vara så storskalig. Och den här gången drabbas du av mina funderingar.
  Kan torium och smält salt reaktorer bli en lösning eller är det bara fantasier? Kan du något om ämnet?
  Det vimlade av fantastiskt snabba och billiga lösningar i bloggvärlden tidigare, men nu är det tyst. 

 44. Håkan B

  Maggie jag har länken till vindstat i min mobil, inte alltför dyrt att ha att visa upp faktiskt, och rätt dräpande att ha som argument i en debatt face to face!

 45. Håkan B: tack för tipset! 🙂

 46. Gunnar Littmarck

  Linda
  Jag röstade på linje 3.
  Så du tror att kärnvapen fungerar som kärnkraftverk….
  Hur många fler i Sverige tror det?
  Borde man få uttrycka en åsikt om de saknar alla former av underliggande kunskap?
  Javisst självklart, sen tvingas man att plugga och försvara sin åsikt, eller ändra den.
  Du bör först snabbläsa lite på min blogg, sen komma tillbaka och antingen, erkänna att du har fel, eller gå i debatt.
  Jag skrev typ 14 inlägg till våra politiker, du kan snabbläsa allt på en timme.
  Kunskap är trygghet, okunskap det motsatta.
  Välkommen.

 47. Gunnar Littmarck
  Jaha din smartis, då kan du berätta vad som är skillnaden för alla här? Eller?
  Fissionsbomber, eller atombomber, får sin energi från fission, det vill säga genom klyvning av tyngre atomkärnor.
  Kärnkraftverk är en anläggning för framställning av elektricitet med hjälp av kärnkraft, det vill säga fission (Klyvning) av tunga atomkärnor.
  Vad är skillnaden? Förutom att de används inom olika sorters områden?
  Jag är själv en sextonårig tjej som pluggar på det naturvetenskapligaprogrammet och går första året, och jag kommer förmodligen att studera i minst fem år till innan jag är klar  inom någon utbildning.
  Det ovanstående har jag lärt mig i skolan, annars tycker jag att du ska skylla på min lärare om jag har fel 🙂
  Jag menar att atombomber och kärnkraftverk kan ge samma konsekvenser, punkt.

 48. Patrik

  Linda>> Kan du förklara skillnaden mellan en köttkniv för köksbruk och en armékniv för stridsbruk?

 49. Patrik
  Ska jag egentligen behöva svara på den dumma kommentaren överhuvudtaget? Det enda jag vill komma fram till är att det kan ge samma konsekvenser!

 50. Patrik

  Linda>> Var snäll och håll dig ifrån nedsättande skrivelser, det brukar inte löna sig på denna blogg, precis som i verkliga livet. Mitt IQ  är det inget fel på, 132 senast jag kollade, så där kan du vara lugn. 98% av Sveriges befolkning har lägre IQ än vad jag har. Medel-IQ för en PhD eller MD i USA ligger på 125. Därmed är det också osannolikt att saker som jag skriver är ”dumma” – såvida du nu inte menar ”ond”/”elak”?
  Jag försöker bara påvisa för dig hur meningslös din jämförelse är – sålänge man inser att det verktyg man använder kan vara livsfarligt så är det såklart inget konstigt med att använda det farliga verktyget. Betvivlar att det finns någon inom kärnindustrin som inte är medveten om detta.
  Precis som att de allra flesta som använder en vass kökskniv är medvetna om att den kan orsaka stor personskada.
  Blankvapen lär dessutom ha dödat mångdubbelt fler människor och djur än kärnindustrin och kärvapen tillsammans – om du nu funderar på att använda proportionalitetsargument.

 51. Håkan B

  47 Linda { den 16 mars, 2009 kl 18:21 }
  ”Jag menar att atombomber och kärnkraftverk kan ge samma konsekvenser, punkt.”
   Okey Linda åk till Teheran ochs framför ditt budskap!

 52. Oj, förlåt då så mycket. Om du tror att jag är dum i huvudet för att jag skrev att din kommentar var ”dum” så har du fel Oh du smarte. Senast jag kollade mitt IQ hade jag 134, och på det testet gick man efter min ålder, dessutom var det på engelska. Så om du försöker låta smart genom att skriva att ditt IQ ligger på 132 lurar inte mig. Man kan dessutom inte jämföra vett och IQ.
  Även om folket är medvetna om att det är farligt med kärnkraft så finns det ändå inget som säger att det är säkert.
  Ha en fortsatt trevlig kväll.

 53. L

  Hej ungdomar, själv är jag så smart att jag aldrig gjort något IQ-test…

 54. Jag gillar allas sätt att försöka nedvärdera min kunskaper och försöka få mig att låta som en idiot, men tyvärr så funkar det inte 🙂

 55. Gunnar Littmarck

  Jag är ledsen Linda visste jag att du bara är sexton och tror på en del av de som står i läroböcker och vad lärare säger är det inte ditt fel.
  Det är synd att man bara ser ett namn…
  En atombomb måste ha en mycket hög halt av den klyvbara isotopen för att fungera, därför Iran bygger centrifuger.
  De tekniker jag förespråkar i min blogg skapar bara U233 vilket ifos går att koncentrera till en halvkass bomb, men om du lyssnar på föreläsning 2 från google tech talk, så får du reda på ett enkelt sätt att omöjliggöra det.
  Jag föreslår dock att du startar här och går vidare med 6 och 7.
  Sen kan du garanterat mer än din lärare.
  Annars kan du lära mycket genom att fråga här.
  Professor Peter Stilbs besöker ofta forumet och du får säkert svar på alla frågor du har om CO2.

 56. Lars G

  Hayek –  Varför Postkodlotteriet och klimatet? Enkelt! SMHI och Postkodlotteriet har gjort en ”tankefusion i himlen”. Du vet ju hur trovärdiga väderprognoser är – rena lotteriet…för att inte tala om ”klimatsängvätarnas” 100-årsdataspel.

 57. GunnarE

  Ang bioenergi så har jag hört andrahandsuppgifter om att kineserna bygger en rejäl pellets och brikettanläggning i Sverige för export till Kina och förhandlar i Västsverige om utbyggnad av hamn för utlastning av 6 – 8 fartyg om dygnet av dessa produkter. Kontraktsleverans av råvara erbjuds till skogsägare som utlovas löpande pris 10 kr över massavedspriset på fastkubikmeter. Det satsas hårt därborta och till att börja med skall tydligen biobränsle gå in parallellt i kolhanteringen.
  Detta kommer att påverka priserna på skogsråvaran . Lönsamheten på bioeldad värme och el ??

 58. Patrik

  Linda>> Du har åtminstone inte vett att vara trevlig, men du kanske lär dig framöver.
  Grattis till ditt höga IQ! 🙂

 59. Gunnar Littmarck

  L#3
  Vad jag vet så är det vattenkraft som reglerar vindkraften…
  Om det byggs 30TWh/år vindkraft…(vad blir det….hm) 3,4GW multiplicerad med tillgänglighet…20%??? 17GWs effekt
  Det låter bra med den vindkraften vid blåst över landet kostar elkraft noll och nix, vindkraften får bara de …37Öre/kWh???
  Då det inte blåser får vattenkraft bra betalt och kärnkraften får hela tiden ett medel.
  Det kommer inte fungera..
  Om någon utför den utbyggnaden måste det  bli antingen stora nya vattenmagasin, som får Pojus att likna en vattenpöl, eller vätgastillverkning, men den gasen blir dyr…
  Nej jag tror aldrig det blir så många, jag tror att vansinnet rinner ut i sanden snart och existerande verk är skrotade inom 20 -30 år.
  En teknisk parentes som 70talets plastcykel. Eller VHC och BETA video…
  Nej nu vet jag, det kan liknas vid den särsvenska antistatkabel alla monterade på bilen..
  Jag gapskrattade och var lika skeptisk då som till säldöd skogsdöd 2000buggen.
  Jag stod en dag som finnig tonåring utanför bensinstationen och frågade gubbarna som monterade sina remmar om de haft problem med statisk elektrisitet?
  Människor vill bli lurade.
  Annars skulle det inte finnas spåtanter och horoskåp, sientologo eller andra knasigheter.
  Skeptisism är ingen tro, det är ett nycktert betraktningssett, där alla möjligheter vägs opartiskt mot varandra och aldrig ett obestyrk svar accepteras.
  En sann skepetiker vill ha fel, men betvivlar alla obestyrkta ”sanningar”.
  Allt ska ifrågasättas, mest de egna åsikterna.

 60. L

  OK Gunnar, i balansräkningen kanske vattenkraften backar upp vindkraften. Men vad jag menade var om man ska stänga av kärnkraften och satsa på sol och vind, måste någon annan resurs finnas med motsvarande reservkapacitet. Det klarar knappast vattenkraften, utan vi får köpa fossilkraft.

 61. Gunnar Littmarck

  Patrik
  IQ är inget att grattulera.
  Lindas nivå kan man enkelt träna de flesta till.
  Många inser att lårmuskler går att träna upp in absurdum, men inte att hjärnan är än enklare att träna upp.
  Ni som har skaffat barn med en intelligent fru vet hur hon kan bli av att leva livet ett år på barnets och andra morsors nivå.
  Ni som pluggade hårt och satt i djup koncentration många långa timmar var dag och sedan levt ett bekvämt liv med rutinmässiga föreläsningar, vet vad jag menar.
  Då vi jobbar så hårt vi kan med skallen bildas både nya hjärnceller och vad viktigare är fler kopplingar ”synapser”.
  Så dum och lat är liktydigt.
  Linda och Patrik är mindre lata än 98% av befolkningen…

 62. Gunnar Littmarck

  L #60
  Det håller jag helt med om och det är en av anledningarna att det aldrig kommer bli av.
  Ju fler snurror som byggs ju olönsammare blir de.

 63. Jerker Andersson

  Jag är för förnyelsebar, ren och miljövänlig el.
  Vindkraft är Förnyelsebar, ren men inte miljövänlig.
  Inte miljövänlig säger jag, har jag gått och blivit tokig?
  Inte alls, miljö innefattar mycket mer än surt regn och CO2.
  Vindkraftverk förstör miljön på följande sätt:
  – De för oväsen, även på flera hundra meters avstånd.
  – De förfular naturen.
  – De skadar fågellivet.
  – Det onaturliga oljudet påverkar djurlivet runt omkring.
  – Fladdrande ljus då solen står bakom vindkraftverket och skuggar bebyggelse kan vara irreterande och påfrestande. Problemet och det olämpliga med fladdrande ljus över bebyggelse finns det även en dom på i Sverige.
  Men jag antar att alla AGW anhängare inte har något emot att ha ett 120 meters vindkraftverk nära sitt hus som kastar fladdrande skuggor och bullrar.
  Vindkraftverk har sin plats men inte i närheten av bebygglse eller i natur med rikt djurliv.

 64. ThomasJ

  Herrarna Axelsson o Karlsson föreslås, efter det att de personligen tagit ekonomiskt ansvar för de gigantiska och fullständigt verkningslösa samhällskostnaderna deras respektive agerande direkt/indirekt lett till, bli första ’objekt’ att testa slutförvaring med – såvida TMSR inte hinner före…
   
  Mvh/TJ
  PS: fick precis info att länsstyrelsen upphävt detaljplan för bygg av 2x megavindproppar här. Yippee! //DS

 65. arga gubben

  Varför heter det ”Generalsekreterare”  Naturskyddsföringen är en rätt så liten förening med drygt 100000 medlemmar.
  FN har  en Generalsekreterare. Det är en riktig förening det!!!

 66. Linda, Patrik m.fl.: Tyvärr är IQ inget bra mått på en människas sociala förmåga resp. förmåga att fungera i samhället. Jag föreslår därför att vi inte jämför varandras intelligenskvoter som om de var utslagsgivande. Det finns många sätt att vara smart på, inte bara på papper.
  Linda, du har naturligtvis rätt i att det föreligger en viss risk med att använda kärnkraft, framför allt den äldre generationen. Du får dock komma ihåg att, förutom Tjernobyl, har INGEN människa ännu dött p.g.a. ett kärnkraftshaveri. Med andra ord är risken klart större att dö i t.ex. en bilolycka. Kanske är anledningen till att många är rädda för radioaktivitet att den är osynlig.
  Jag tror att framtidens kärnkraftverk kan vara både säkra och effektiva, framför allt de thoriumkraftverk som Gunnar L talar så varmt om. Vi kommer att behöva säkra vår energiförsörjning, eftersom världens energibehov ständigt ökar. Att inte betrakta kärnkraften som ett vettigt alternativ tycker jag är fel.

 67. arga gubben: finns det regler för hur stor en förening måste vara för att den ska kunna ledas av en generalsekreterare? 😉

 68. arga gubben

  Lär man sig i skolan att kärnkraftverk exploderar???
  Bomber exploderar och kärnkraftverk kokar vatten och tar vattnet slut kokar det torrt och då blir innandömet förstört och det är illa nog det.  Tyvärr ingen smäll.

 69. Tege Tornvall

  Egentligen skäligen enkelt: vi behöver ständig och jämn  tillförsel av elenergi. Oavsett hur många vindkraftverk vi bygger, blåser det bara ibland. Men kärnkraftverk fungerar med kortare avbrott ständigt. All alternativ elkraft måste också fungera ständigt.
  Enkätfrågor: Kan du finna dig i att ljuset plötsligt slocknar? Att diskmaskinen stannar? Att påbörjar operation måste avbrytas? Att tåget oväntat stannar? Att radion tystnar? Att telefonen dör? Att flygets kontrollsystem upphör? Då är vindkraft något för dig!
  Tege

 70. L

  Tege, ta med hissar och tunnelbanan så slipper vi vindkraft… 😉

 71. Håkan B

  Jo apropå det här med att länka in vindstat på mobilen, sidan är inte ett under av smartness när det gäller att designa, lägga upp en hemsida, dom använder frames, så länken till statistitken direkt ska vara som följer:
  http://www.vindstat.nu/driftsamfalla.htm
   
  Obs det är inte säkert att du kan navigera till den här länken i d in mobil från http://wwww.vindstat.nu, beror helt på hur avancerad webläsaren i din mobil är. Prova er fram, men  orkar du knappa in den kompletta adressen så har du en tegelsten att slå vindkraftstroende i skallen med, go punch’em!  

 72. S. Andersson

  Linda: Det är berömvärt att du engagerar dig i kärnkraftens vara eller icke vara. Men, det finns en tämligen djup avgrund mellan kärnkraft och kärnvapen. Det hänger ihop med anrikningsgraden i bränslet som i svenska lättvattenreaktorer ligger på ca 3%. I ett kärnvapenmaterial krävs mer än 90 % annars blir det ingen smäll, kärnladdningen kan inte gå kritisk som man säger. Det här är inte särskilt lätt att förklara eller att förstå, men jag är säker på att du kommer att fortsätta dina naturvetenskapliga studier, kanske rentav fysik, och då kommer du att lära dig sammanhangen.
  Visste ni förresten att lättvattenreaktorn förordades p g a att den har särskilt gynnsamma egenskaper för just kärnvapenspridningen. Det innebär att utbränt lättvattenreaktorbränsle inte lämpar sig för att tillverka kärnvapen, det har helt enkelt fel isotopsammansättning.

 73. Lars G

  Hissar – fy fan dom är ju energioreglerade…alla 120.000 hissarna i Sverige. Inför minilaststopp så att folk får köa upp som i den vertikala transportvärlden. Enkelt eftersom det redan finns max.laststopp. Kan inte mp ta upp detta på partiprogrammet?

 74. Patrik

  Maggie #66>> Ber om ursäkt för att jag drog in IQ. Har en tendens att surna till lite då folk kastar glåpord på mig istället för att svara normalt på vad jag skriver.
  Har dock ännu inte fått någon förklaring på vad det egentligen var som Linda tyckte var så dumt, får väl se om den kommer…

 75. Patrik
  Du var dum, dum som i elak. Du fick mig att låta som någon dum bimbo. (Ursäkta ordvalet, men det är faktiskt så vi ungdomar talar idag)
  Och nej, kärnkraftverk smäller inte, MEN, både ett kärnkraftverk och en atombomb kan ge ifrån sig radioaktiv strålning. Nu kan ni väl ändå inte missförstå mig?
  Dessutom så verkar även skiten (usäkta ordvalet igen) ärftlig, om  man nu skulle ”få det på sig”.

 76. S. Andersson

  Linda: om du med ”ärftlig” menar att strålningsskador kan ärvas, så kan jag lugna dig. Det gör de nämligen inte. Efter Hiroshima gjorde man noggranna undersökningar och såvitt jag vet fann man inte ett exempel på att de som utsatts för hög strålning på något vis förde sjukdomar vidare till nästa generation. Det var faktiskt överraskande, man hade förväntat sig detta.
  Rädslan för strålning är överdriven. Det finns ingen ”miljörisk” som är så enkel att mäta som just strålning. Du kan ju med en relativt enkel apparat (geigermätare) mäta enskilda sönderfall, d v s när en atom skickar ut en beta-partikel (plus lite gamma) och mätningen pågår dessutom i realtid. Detta till skillnad mot allsköns kemiskt elände som man utsätts för utan att ha den minsta aning om.

 77. En kvinna som jag kände kämpade med cancer i princip hela sitt liv. Hennes farmor var med/ i närheten där de släppte atombomber i Japan, Hiroshima. Något att tänka på?
  Hon dog några dagar före jul år 2008. Hon blev 42 år. Därför tror jag att hon har ärvt hennes farmors muterade gener genom strålningen av atombomberna.
  Men det är ju bara vad jag tror.

 78. Patrik

  Linda>> Ursäkta, men jag förstår inte hur jag kan få dig att låta som något alls.
  Faktum kvarstår att din jämförelse haltar, lika mkt som den mellan en kökskniv och en kniv avsedd för närkamp i militära sammanhang. Och då är de ändå mkt mer lika än vad ett kärnkraftverk och en atombomb är.
  Att det skulle ge dig rätt att kasta glåpord på mig är högst tveksamt, var vänlig att sluta med det. Om du inte kan svara på mina inlägg utan detta så var hellre snäll och låt bli – annars kanske jag blir dum på riktigt och det vill jag verkligen inte.

 79. Patrik

  Linda #77>> Menar du att det enda man kan få cancer av är strålning?
  För det du berättar om är knappast ett belägg för att det är som du tror.

 80. Nej, det menar jag inte, men jag tror att det kan vara orsaken till varför hon hade cancer. Ursäkta mina teorier.

 81. Björn

  Linda, det är så att de flesta kärnkraftsmotståndare har lärt sig ett antal fraser om kärnkraft, men vad dessa fraser i praktiken innebär, vet de ingenting om. Besök ett kärnkraftverk och bilda dig en uppfattning. Det skulle kanske kunna vara en imponerande upplevelse för dig och andra i din krets. Erfarenheter är det viktigaste här i livet för utan dem har teorin ingen förankring i verkligheten.

 82. arga gubben

  ”maggie sa: arga gubben: finns det regler för hur stor en förening måste vara för att den ska kunna ledas av en generalsekreterare?”
  Ja, den bör väl vara jättestor. annars blir det väl lite pretentiöst.  Är det en liten förening leds den av en korpralsekreterare och just så föreställer jag mig Svante  Axelsson

 83. S. Andersson

  Linda: Din väninna var alltså född 1966, 21 år efter atombomben över Hiroshima. Du säger att hennes farmor var i närheten av bombnedslaget. Var var hennes mor och far vid nedslagsögonblicket? De var ju antagligen små barn då. Hur ser det ut med din väninnas mostrar och morbröder, d v s hennes farmors barn. Har de också fått cancer? Det är den här typen av kartläggning man måste göra för att kunna få en indikation. Ett fall är inte statistiskt signifikant.
  Det man vet är att om ett ofött barn utsätts för strålning i moderlivet kan det få skador. Men i ditt fall ligger det hela två generationer bort. Din vänninas mor borde alltså isåfall ha fått skadorna.

 84. Patrik

  Linda>> Du behöver verkligen inte ursäkta dig för några teorier. Här är taket högt, men du måste vara beredd på att folk svarar på det du skriver.

 85. För det första så var hon inte min vännina. Det var min väns kusins mamma som dog. Därför hade jag också väldigt lite kontakt med henne och då också lite information om detta. Jag har inga detaljer att komma med.
  Hennes far var kanske inte ens född då. Han kanske låg i hennes farmors mage. I vilket fall som helst är jag ganska säker på att hon var det enda barnet i familjen.

 86. Lars G

  Linda – cancerteorier. 1952 dog grannnens sons inneboende farmor i en viss typ av cancer…två månader senare dog sonen av samma typ av cancer. 1957 dog en annan grannes son i cancer…samma cancer som en jämnårig kusin dog av två månader tidigare. Min ”naiva” fråga var då är cancer smittsamt?  Det oroade mig. Men det riktiga svaret – enligt dagens kunskap – är ärftligt för vissa cancerformer.
  Min farfar dog av en infarkt vid 52 års ålder, min far vid 59. Jag hade min infarkt vid 58 och överlevde tack vara medicinens framgångar. Min fyra år äldre syster gjorde en bypass vid 62. är infarkt ärftligt? Nix säger läkarna. Vi vet inte allt! Vilket ju ger uppdrag för intelligenta och ambitiösa ungdomar för forskning i framtiden.

 87. pekke

  Skulle vindkraft bli dominerande i kraftnätet kan vi lika gärna lägga ner större delen av dagens processindustri !